Utbildningspolitik

   Video: Finland Education Success.


   I Finland har man kortat ner skoldagarna, men ändå så har skoleleverna bättre resultat än övriga världen.

   

   Man fokuserar på avstressad skolform, med ett mer naturligt lärande för skolbarnen.

  

  Den här bilden är ett bra exempel på varför det  är så orättvist mot våra barn pga att alla ska kunna allt, eller få underkänt på proven i skolorna.


   Alla är duktiga på olika saker, därför måste vi ställa om, och förnya den svenska skolan från grunden.

   Detta vill vi:   - Folkomrösta för stopp av vinstdrivna skolor.   - Obligatoriskt gymnasium. Detta gör att elever kan studera vidare fastän eleven har haft en svår eller fattig uppväxt, ofta med föräldrar som inte har tid för sina barn, pga stressigt arbete, eller andra omständigheter.


   Obligatoriskt gymnasium leder till minskad kriminalitet, då unga killar går direkt från skolan till ett jobb, och inte som idag då många unga män söker sitt till ett kriminellt liv och avslutar sina studier vid 15 års ålder.

   Grundskoleutbildningen duger inte för att få ett bra arbete, därför behöver alla svenska elever få en obligatorisk yrkesutbildning genom grundskolan i gymnasiet.


   När eleverna har slutfört den obligatoriska gymnasieutbildningen, så kan våra ungdomar börja arbeta direkt eller studera vidare om man vill det, utan att behöva stå ut med problemen hemma, då man har fyllt 18 år och är gammal nog att kunna flytta hemifrån, för att kunna fokusera på sina studier efter gymnasiet.


   Vi vill att våra barn börjar grundskolan vid 9 års ålder, för att yngre barn än 9 åringar ska leka och utvecklas lekfullt, inte tvingas sitta stilla och lyda order från 6-7 års ålder, detta är inte hälsosamt för något barn.

   Istället får våra barn en riktig yrkesutbildning under de nio grundskoleåren som avslutas vid 18 års ålder. 


   Vi vill slå ihop grund- och gymnasieskolan och korta ner den med sammanlagt 3 år, och istället ge alla en riktig yrkesutbildning när man gått ut grundskolan från 9-18 års ålder, detta betyder att gymnasiet blir en del av grundskolan så att alla kan börja jobba direkt efter skolan.

   Idag går elever ur nian utan att ha en yrkesutbildning, och många hoppar sedan av gymnasiet, eller börjar inte ens, för att våra barn är skoltrötta efter 9 år av studier, som ändå inte ger våra elever någon yrkesutbildning, detta leder till att många ungdomar hamnar i kriminalitet, därför vill vi ge alla elever en gedigen yrkesutbildning i grundskolan.   - 2 lärare per klass i mellanstadiet och lågstadiet. Idag har lärarna enormt mycket arbete när de på egen hand måste rätta alla prov, planera lektionerna och ta hand om allting runt skolan med uppföljningar och samtal med föräldrar och ta hand om elever som har svårigheter att hänga med i skolan och kan vara störande på lektionerna.

   Vi behöver ge lärarna mer frihet och ge våra barn avstressade lärare som verkligen har tid att hjälpa alla elever. (Lärarna kan eventuellt gå ner lite i lön för att få en kollega som hjälper dem med halva jobbet).   - Ett ämne ska studeras i taget. Idag kan eleverna ha prov i 3 olika ämnen på en enda vecka! Det är enormt stressigt för barnen att hålla reda på flera olika ämnen och prov på samma gång.

   50% teori och 50% praktik i skolan till den mån det går. Att studera en sak och sedan tillverka saken, gör att eleverna bättre förstår det de läser om, och gör inlärningen meningsfull och roligare för eleverna.   - En betygsfri grundskola, inga prov i skolorna.

Proven gör att våra barn och elever i skolorna blir enormt stressade och kan utveckla enorma depressioner och ångestbesvär.

Utskrivningarna av antidepressiva, främst till barn och ungdomar har ökat enormt mycket under modern tid.   - Barn och vuxna äter antidepressiva som aldrig förr pga av stressen i skolan och samhället idag:

   I Sverige tar ca 1600 människor livet av sig varje år, och ca 16 000 människor gör självmordsförsök varje år. Sverige har ett av världens högsta självmordsantal per capita.

   Självmorden i Sverige beror främst på den enorma stressen vi har i samhället idag, i arbetslivet och i skolan.


   För att få bukt med den enorma stressen våra barn har i skolorna så behöver vi skära ner på undervisningstimmarna och byta ut en hel del skolmaterial till en mer livsviktig grundläggande kunskap, kunskap som barnen verkligen har nytta av i livet.

   Idag studeras främst onyttig information i grundskolan. Där all den överinformationen som barnen måste lära sig i skolan idag inför prov, bara blir till en sörja som barnen inte kommer ihåg efter avslutad termin. 

   Den avancerade matematiken (ggr tabeller, bråktal, algebra, osv) som eleverna tvingas att lära sig i grundskolan idag, har de allra flesta inte någon användning av överhuvudtaget, varken i arbetslivet eller privat.


   Det är främst matematiken som gör att barnen blir stressade, deprimerade och får ångestbesvär under skolåren.


   När vi slopar den avancerade matematiken på grundskolenivå, så blir eleverna mer avslappnade och mer kreativa, och leder till att depressionerna minskar, för att våra elever blir tvingade att lära sig gångertabeller utantill, och ha prov i avancerade matematikuppgifter, som eleverna själva vet att de aldrig kommer att använda i livet, detta i kombination med den övriga stressen i samhället gör att våra barn känner sig maktlösa, och tar ut denna ilskan på varandra, genom mobbning, förnedringsrån och andra destruktiva aktiviteter.   - Förminskad skolplan. Livsviktig information ska studeras i skolorna, om hur våran mat tillverkas, dvs att eleverna lär sig att odla mat, konservera maten och lär sig att överleva på ett naturligt sätt, helt ekologiskt.

   I skolan räcker det med att barnen lär sig: två språk, basal geografi, endast de viktigaste historiska händelserna, tex den franska revolutionen då folket reste sig mot kungen, borgarna och kyrkan som förtryckte folket, och tvingade folket att betala skyhöga skatter, samt att lära våra barn enkel plus och minus, och basal division och procenträkning som ska läras ut i skolan. 

   Gångertabeller och mer avancerad division, bråktal, samt avancerad procenträkning slopas helt i svenska skolan, (den mer avancerade matematiken studeras frivilligt). Endast grundläggande vardagsmatematik ska studeras.


   Barnen mår bäst av att få en stressfri skolgång och att börja skolan från 9 års ålder:


   Ålder: 9-12: Lära sig: läsa, skriva och räkna, samt språk.

 

   Ålder: 12-15: Lära sig att tillverka alla livsviktiga produkter som tex, energi, medicin, vattenrening och matproduktion, byggkunskap, etc.


   Ålder: 15-18: Praktiskt gymnasium: Gå vid sidan om och lära sig mer, samt prova på att arbeta med storskalig framställning av medicin, energi, matproduktionen, och alla andra livsviktiga funktioner som krävs för ett fungerande samhälle.


   Vid en katastrof, eller då pengarna förlorar allt värde, vi blir isolerade, etc, så kan eleverna ingå i den allmänna arbetsrotationen efter avslutad skolgång vid 18 års ålder, där man hjälps åt med den livsviktiga produktionen, ca 5 arbetsdagar per månad, och då får man alla sina livsviktiga behov gratis, dvs: bostad, energi, mat/vatten, sjukvård, etc. Läs mer under: Vårat mål.   - Mer fokus ska läggas på att bygga en stark självständig individ där våra barn lär sig hantera sina känslor och bygga upp dem genom att träna Qi Gong, Yoga och Meditation i skolan, samt att barnen får lära sig att spela musikinstrument, sjunga, dansa och lära sig sporter som fotboll, handboll, eller judo, etc, i den svenska skolan, detta ska ingå i den svenska skolplanen så att alla barn kan hitta något som de känner att de är bra på, detta ökar självkänslan och självförtroendet hos barnet, och barnen kommer att trivas med att gå till skolan.

   Dessa intressen kommer att sätta sig hos barnen för resten av deras liv och vi svenskar kommer att vara världsledande i sporter, musik och med nya uppfinningar.   - Elever och lärare i de högre utbildningarna ska utveckla hållbara och standardiserade datorer som är enkla att uppdatera och byta delar på med fria patent, detsamma gör vi med livsviktiga maskiner, el-fordon, transportfordon, medicin, etc, på våra gymnasium och högre utbildningar. Dessa ska sedan masstillverkas i samarbete med produktionsanläggningarna runt om i landet.

   Detta gör att vi kan återvinna och byta delar självständigt som land, samtidigt som vi sparar enormt mycket naturresurser.

   Detta tryggar också hela svenska folkets livsviktiga behov och gör oss mer oberoende utav andra länder.   - Ge socialbidragstagare möjligheten att utbilda sig i upp till 3 år, under tiden de får socialbidrag. Detta leder till att fler människor kommer bort från bidrag och kan utbilda sig till ett arbete som de klarar av att utföra.   - Inför HLR undervisning (hjärt- och lungräddning) i gymnasiet, och lägg mer fokus på simundervisningen, och ge alla vuxna avgiftsfri simundervisning för de som vill, så att alla barn och vuxna får en bättre simkunnighet och en gedigen utbildning i första hjälpen.   - Avveckla all skadlig strålning i våra skolor som Wifi, tex; läsplattor, trådlösa datorer och mobiltelefoner i skolorna. Strålningen skadar våran DNA, och leder till cellförändringar (cancer) hos människor och djur. Barn är mer känsliga för cellförändringarna som strålningen medför. Detta är bevisat i en rad olika studier.

   Källa: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/rad/wifi-och-tradlosa-natverk/   Våra barn och unga äter mer antidepressiva mediciner idag:

   Den ökande konsumtionen utav antidepressiva mediciner i Sverige samt de ökande självmorden, främst bland unga, beror på den enorma stressen vi har i samhället idag, i arbetslivet och i skolan.


   Från sidan Minds:

   "Det var 1531 människor som tog sitt liv under 2014. Av dessa var 1044 män och 487 kvinnor. Könskvoten, d.v.s. förhållandet mellan mäns och kvinnors självmordstal, var 2,2:1 i Sverige år 2014. För varje självmord som begicks av en kvinna, begicks således 2,2 självmord av män. Skillnaderna mellan män och kvinnor var tidigare ännu större. I 1900-talets början var kvoten 5:1.

   I Sverige har självmorden ökat mest bland unga. I andra EU-länder finns tecken på sjunkande självmordstal bland tonåringar, 15-19 år. Ytterst få länder visar en tendens som liknar den i Sverige.

   Totalt registrerades 8251 självmordsförsök 2014. För varje självmord registreras alltså ca fem slutenvårdade självmordsförsök. Av dessa var 3369 män och 4882 kvinnor.

   Minst lika många oupptäckta eller oregistrerade fall antas komma därtill. Grovt sett kan man anta att det för varje person som dött av självmord finns tio personer som överlevt ett självmordsförsök och hundra personer som planerar ett självmordsförsök.

   Självmordsförsök är vanligare bland yngre än medelålders och äldre personer, medan det förhåller sig tvärtom när det gäller självmord.


   I Sverige försökte 2 303 ungdomar mellan 15 och 24 år ta sina liv år 2014, varav 170 dog."


   Källa: https://mind.se/om-sjalvmord/fakta-om-sjalvmord/

   Från Dagens Nyheter:


   "I Sverige har förbrukningen av antidepressiva mediciner nästan fördubblats under de senaste tio åren, enligt rapporten, Health at Glance 2013, som OECD publicerar på torsdagen.


   Sverige ligger högt över genomsnittet för de 23 OECD-länder som finns med i mätningen.


   Siffrorna visar att nästan 8 av 100 svenskar har fått medicin utskriven år 2011. På Island, som har den i särsklass högsta förbrukningen, är det drygt 10 av 100 som har fått antidepressiva läkemedel."

   Källa: http://www.dn.se/nyheter/varlden/svenskar-ater-alltmer-antidepressiva-medel/   Från statistiska centralbyrån:

   "I Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 2014 framgår det att nästan var fjärde sysselsatt svensk någon gång under det senaste året upplevt att de har fysiska eller psykiska besvär som orsakats av deras arbete."

   "Det är främst andra besvär än kroppsliga som ökat sedan förra mätningen. De kan exempelvis bero på stress, arbetets innehåll, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater, hot och våld och så vidare..

   Det är generellt en större andel kvinnor än män som uppger att de har besvär, och det gäller både kroppsliga och icke kroppsliga besvär."


   Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/

   Hur Albert Einstein såg världen:


 " Skolan misslyckades med mig, och jag misslyckades med skolan. Den uttråkade mig. Lärarna betedde sig som Feldwebel (sergeanter).

   Jag ville lära mig vad jag ville veta, men de ville att jag skulle lära mig för provet. Vad jag hatade mest var konkurrensystemet där. På grund av detta var jag inte värd någonting, och flera gånger föreslog de att jag lämnade skolan".


   Källa: http://www.revolutions2040.com/success-storieshow-albert-einstein-saw-the-world/

  Från sidan MINDS:

   I Sverige har självmorden ökat mest bland unga. I andra EU-länder finns tecken på sjunkande självmordstal bland tonåringar, 15-19 år. Ytterst få länder visar en tendens som liknar den i Sverige.


   Totalt registrerades 8251 självmordsförsök 2014. För varje självmord registreras alltså ca fem slutenvårdade självmordsförsök. Av dessa var 3369 män och 4882 kvinnor.


   Minst lika många oupptäckta eller oregistrerade fall antas komma därtill. Grovt sett kan man anta att det för varje person som dött av självmord finns tio personer som överlevt ett självmordsförsök och hundra personer som planerar ett självmordsförsök.


   Självmordsförsök är vanligare bland yngre än medelålders och äldre personer, medan det förhåller sig tvärtom när det gäller självmord.


   I Sverige försökte 2 303 ungdomar mellan 15 och 24 år ta sina liv år 2014, varav 170 dog.


   Källa: https://mind.se/om-sjalvmord/fakta-om-sjalvmord/

   Från Dagens Nyheter:

   "I Sverige har förbrukningen av antidepressiva mediciner nästan fördubblats under de senaste tio åren, enligt rapporten, Health at Glance 2013, som OECD publicerar på torsdagen.


   Sverige ligger högt över genomsnittet för de 23 OECD-länder som finns med i mätningen.


   Siffrorna visar att nästan 8 av 100 svenskar har fått medicin utskriven år 2011. På Island, som har den i särsklass högsta förbrukningen, är det drygt 10 av 100 som har fått antidepressiva läkemedel."


   Källa: http://www.dn.se/nyheter/varlden/svenskar-ater-alltmer-antidepressiva-medel/


   Självmorden och den ökande konsumtionen utav antideppressiva mediciner i Sverige beror främst på den enorma stressen i skolan och i arbetslivet.

   Från Smålandsposten:

   Hur ska vi kunna skapa ett i verklig mening hållbart samhälle om det är allt färre människor som har grundläggande kunskaper i hur vi skaffar mat. Vi tror att det handlar om att gå till en livsmedelsbutik. Vi har inte någon aning om hur mycket arbete och hur mycket kunskap som krävs för att ett frö ska bli en ätbar morot, eller hur vi för den delen får maten att räcka under ett helt år och hur den ska lagras så att den inte ruttnar bort. Allt detta borde vara ett givet obligatoriskt ämne i vår framtida grundskola.


   Källa: http://www.smp.se/opinion/lar-barnen-odla-mat-innan-vi-lar-dem-programmera-datorer/

   FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Artikel 26.


   2. Utbildningen skall syfta till att utveckla

personligheten till fullo och till att stärka

respekten för de mänskliga rättigheterna och de

grundläggande friheterna. Utbildningen skall också

främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla

nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt

främja Förenta Nationernas verksamhet för fredens

bevarande.


   Källa: http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf


   Vilken utbildning krävs för att skapa ett ekologiskt hållbart levnadssätt?


   Tanken är att vi går i skolan från 9 års ålder till 18 års ålder. I lågstadiet, dvs 9-12 år fokuserar vi mer på teoretiska ämnen ca 50% teori och 50% praktik, där vi lär oss att läsa, skriva, räkna, och ett nytt språk, tex engelska. 


   Mellan/högstadiet 12-15 år:

   Studerar vi överlevnadsinriktade ämnen, där vi lär oss att odla mat genom att praktisera, föda upp och slakta djur, bygga/reparera hus, tillverka el av magnetgeneratorer (Nikola Tesla, Tewari, Howard Johnson), samt tillverka våra övriga mest basala produkter. Fördelningen behöver ligga på ca 50% teori och ca 50% praktik, till den mån det är möjligt.


   Gymnasie 15-18 år:

   På denna nivån fördjupar man sig i ämnet/yrket man har valt som livsyrke. Efter avslutad skolgång, börjar man arbetet omgående. Läkare, kirurger, forskare och mer avancerade yrken, kräver en minst 3-årig praktik, inom avsett yrke, utöver den nya grundskolan. Samma fördelning på: 50/50, praktik/teori.


   På våra svenska universitet och högskolor framställer elever och forskare även medicin, samt forskar fram nya mediciner, och massproducerar medicinerna i samarbete med produktionsanläggningarna i landet.


   Efter 18 års ålder ingår eleverna i den allmänna arbetsrotationen, där man hjälps åt med den livsviktiga produktionen gratis, några få dagar per månad, i gengäld får man alla sina livsviktiga behov gratis, som tex: bostad, energi, mat/vatten, sjukvård, återvinning, kläder, etc. Läs mer under "Vårat Mål".

 
   För dem som inte har gått ut gymnasiet ligger sysselsättningsnivån långt under den övriga befolkningen eftersom de allra flesta jobb idag kräver gymnasial utbildning, därför behöver vi införa obligatoriskt gymnasium för våra skolelever, så att alla får en yrkesutbildning, eller kan studera vidare.

   Frågor och svar:


   Fråga: Varför är gångertabeller onödiga fakta för eleverna?

   Naturens Parti: Gångertabeller har eleverna aldrig någon nytta av. Att eleverna lär sig livsviktig kunskap i skolan är det vi lägger fokus på, som att kunna bli självförsörjande genom att producera sin egen mat och energi. Detta tycker vi är viktigare än att kunna gångertabeller utantill.

    Rätt sorts kunskap är makt att befria människor från detta ineffektiva fossiloljeberoende samhälle, som bankerna, företagen och staten har skapat. Den moderna skolplanen har skapats för att passa in i detta konsumtionssamhället som har förstört våran planet!
   Med elever som inte ens har de grundläggande kunskaperna för att tillverka sin egen mat, eller att tillverka sin egen el, tex genom att bygga elgeneratorer, eller reparera sina egna bostäder, utan måste anlita andra för att göra dessa basala saker.
 

   Bankerna, storföretagen och staten har verkligen lyckats med att skapa löneslavar och konsumtionsslavar, genom den moderna skolplanen.


   Riksdagens, storföretagens och bankernas mål är att människor inte ska ha kunskapen att producera något livsviktigt på egen hand, och därmed blir folket tvungna att köpa allting som vi behöver. Detta är målet med den moderna skolplanen.


   (Löneslavar: Målet för banker, stora företag och riksdagen är att det kostar lika mycket att överleva som människan får i lön).   Fråga: Med tanke på 5 dagars arbete per månad: Ska barnen möta olika lärare hela tiden? Ska de bara läsa matematik var fjärde vecka i tre års tid? 


   Naturens Parti: Vuxna arbetar 5 dagar i månaden. Alla människor roterar alltså, och arbetar 5 dagar var, så det finns alltid lärare på plats i skolorna, men det stämmer att eleverna får möta olika lärare varje vecka, men det är en oerhörd fördel att lära sig skolämnena från olika lärare vilket ger en bredare bild av ämnet då alla människor har sin unika bild av ämnet som våra elever ska studera.


   Det finns alltid flera sätt att lösa olika problem och var och en har sitt sätt att lösa ett problem.


   Det är bra med olika åsikter och olika sätt att lösa problem i skolorna, för att förhindra enkelspårigt tänkande och det diktaturliknande förhållandet som lärarna utsätter våra elever för idag.

     Fråga: För att kunna läsa på en adekvat nivå - för att kunna delta i samhällsutveckling och demokratiarbete behöver man ha både välutvecklad läsförståelse såväl som välutvecklad läshastighet. För att få det behöver man läsa ca 10 000 timmar?


     Naturens Parti: En människa läser varje dag på egen hand, tidningar, böcker, på internet och får därmed sina 10 000 lästimmar och ännu mer. Problemet är att alla elever måste lära sig onödigt avancerad matematik som tex 324,32/65,73=? 

     Alla vill inte bli raketforskare eller byggingenjörer, varför ska alla studera den matematiken som byggingenjörer behöver?

     Alla människor behöver ha energi, mat och kunna bygga hållbara hus. Det är väl bättre att eleverna studerar det som 99,999% ska bli och måste veta, än att alla elever studerar det som bara 0,001% ska bli.

     Eleverna idag är enormt stressade och får depressioner och ångestbesvär pga av all onödig information som våra barn tvingas att kunna utantill och alla prov.


     Vi måste börja från grunden och ge våra barn den livsviktiga kunskapen i skolorna så att de kan bli självförsörjande och kan leva helt ekologiskt, det är endast på detta sättet som vi kan klara av de klimatutmaningarna som stora företag har skapat under decennier.

     Dagens skolsystem har misslyckats totalt med att ge våra barn de rätta verktygen för att minska deras klimatavtryck som i framtiden måste bli helt klimatneutralt och tom negativt.     I dagens skola är barnen istället tvungna att lära sig saker som barnen aldrig har någon nytta av som tex gångertabeller.

     70% av det barnen lär sig i grundskolan idag har de ingen nytta av alls, varken privat eller i arbetslivet.


     När vi istället fokuserar på det som är livsviktigt, läsa skriva, basal räkning, språk, bygg och elkunskap, så krävs det väldigt lite skoltid för att barnen ska kunna dessa livsviktiga ämnen. 


     Problemet i dagens skola är att det är anpassat för ett industrisamhälle som ska lära barnen att bli lydiga arbetare, samt att bli beroende utav bankernas pengar, stora företags produkter och att betala skatter och andra avgifter till staten utan att de ska protestera, därför beter sig lärare och rektorer som sergeanter, precis som Albert Einstein uttryckte det.


     Dagens skola har helt brutit kontakten med de livsviktiga ämnena som våra elever behöver lära sig för att kunna klara sig helt självständigt, och vara helt oberoende utav bankernas pengar, stora företag och staten. 


     Därför måste vi skapa en ny och ekologsikt hållbar skolplan som alla människor har nytta av i hela livet.

  KONTAKTA OSS

  Donationer ges till kontonummer:

  5037 34 23446 Bank SEB.

  Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


  Kontakt: www.info@naturensparti.se