Covid-19

WORLD DOCTORS ALLIANCE

En oberoende ideell allians av läkare, sjuksköterskor, hälso- och sjukvårdspersonal och personal runt om i världen som har förenats i kölvattnet av Covid-19-svarskapitlet för att dela erfarenheter i syfte att avsluta alla blockeringar och relaterade skadliga åtgärder och återupprätta universell hälsobestämning av psykologiskt och fysiskt välbefinnande för hela mänskligheten.


Källa:https://worlddoctorsalliance.com/

   Professor Dolores Cahill: Vitaminerna D, C, Zink, Selen och hydroxychloroquin och ivermectin kan förhindra folk att dö i Covid-19.


   ”Ingen får diskrimineras för att inte ha vaccinerat sig på grund av möjliga hälsorisker, eller för att personen helt enkelt inte vill bli vaccinerad”. (Källa: Council of Europe: Resolution 2361 (2021)."

   CORONAVACCIN:

   "Professor Dolores Cahill varnar världen för de nu högaktuella mRNA-vaccinerna som injiceras i miljontals människor runt om i världen. Dessa vacciner är inte bara snabbutvecklade och inte seriöst säkerhetstestade på människor innan massvaccinationerna, de kan orsaka anafylaktisk chock, organsvikt och sepsis.


   Dolores Cahill går metodiskt igenom hur dessa vacciner fungerar, vad de egentligen gör i kroppen och de förmodade konsekvenserna efter en och två doser. Det genetiska mRNA-materialet som injiceras kommer att tvinga kroppsceller att producera spikproteiner. Syftet är att inducera produktionen av antikroppar i kroppen, vilka ska bekämpa SARS-CoV-2-viruset. Risken är istället att det uppstår en så kallad cytokinstorm.


   Cytokinstorm:

   Annette Alaeus som är läkare och specialist i infektionsmedicin förklarar på sajten Kry:

“Fenomenet kan även drabba vissa covid-19-patienter och det kallas cytokinstorm. De här antiinflammatoriska cytokinerna orsakar istället mer inflammation och leder till att vissa cytokiner frisätts okontrollerat i kroppen. Som ett resultat öppnar sig blodkärlen alltför mycket, blodtrycket och syrenivåerna i kroppen sjunker. Blodproppar bildas och minskar ytterligare blodflödet till vitala organ. När organen börjar svikta kan patienten hamna i chock och riskera permanent skada – eller i värsta fall avlida.”


   Alaeus menar dock att det är SARS-CoV-2-viruset som kan skapa cytokinstorm och hon berör inte risken att istället mRNA-vacciner kan orsaka tillståndet, precis det som Dolores Cahill varnar för. Alaeus nämner överhuvudtaget inte ordet vaccin i sin text på Kry."

   En analys av innehållet i covid vaccinen.


   Dr. Ana Mihalcea, MD, PHD, är en styrelsecertifierad internmedicinsk läkare med en doktorsexamen i patologi och över 20 års klinisk erfarenhet.

   Tre chockvågor av kaos i kroppen:

   "Dolores Cahill tar upp flera möjliga allvarliga biverkningar och negativa effekter av covid-19-vacciner med mRNA-material.


   Anafylaktisk chock kan ske direkt efter injektion eller med en veckas fördröjning. Därefter i en andra våg kan det ske en anafylaktisk allergisk reaktion. I en tredje våg kan kroppen utveckla autoimmuna sjukdomar.


   “Du gör dig själv till en genetiskt modifierad organism [GMO]“. – D. Cahill


   Det mest troliga är att det kan uppstå reaktioner i kroppen efter den andra injektionen med en fördröjning på upp till ett år. Exakt när en reaktionen uppstår kan variera. En ny infektion kan trigga en reaktion. En risk är till exempel att vaccinerade personer utvecklar kroniska autoimmuna sjukdomar.


   De äldre dör först:

   De som kommer att drabbas hårdast efter en andra injektion är personer över 75-80 år och av dessa kan upp till 80% få mycket allvarliga biverkningar och förtida död, varnar Cahill.

   Immunförsvaret som omformats av mRNA:t kommer att reagera på allt det spikprotein som det hittar i kroppen och det kommer att finnas överallt, i dina celler och i dina organ eftersom mRNA:t tvingar cellerna att producera det. Det finns en on-knapp, men ingen off-knapp. Inom en vecka uppstår organsvikt eller multipel organsvikt vilket i sin tur leder till sepsis (blodförgiftning), som för de äldre innebär en säker död.


   Äldre människor kommer också död eftersom deras energisystem generellt inte klarar av både ett överaktivt immunförsvar och underliggande medicinska tillstånd.

   En oerhört viktig insats som behövs redan nu är att samtliga ingredienser i dessa mRNA-vacciner identifieras. Det kan finnas flera olika typer av mRNA i injektionerna, misstänker Dolores Cahill. Allt måste läggas på bordet."


Text: Torbjörn Sassersson. Textning av videon: Bodify


Textning av Videon:

https://www.bitchute.com/video/qOdrdo15ZZwz/?fbclid=IwAR3akdRmfP0WVymc2fYBo-IoWjyte5m7xRuFhbQv4MWT7h6LmcfEAJepHUc

Visste du att:   Förslaget om vaccinationsbevis bedöms strida mot grundlagen (https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-forslaget-om-vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen/).


   Dödligheten i covid-19 för den som blir smittad bedöms ligga någonstans i intervallet 0.15 – 0.30 % i Europa (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554). Inför framtagandet av covid-19-lagen (pandemilagen) uppskattade beredande instanser dödligheten till 2.00 %. Dödligheten är alltså mycket lägre än vad som befarades vid lagens tillkomst.


   • De som avlidit i/med covid-19 i Sverige har i genomsnitt varit cirka 83 år och har i mycket stor utsträckning haft underliggande sjukdomar (https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/). Förlorade levnadsår blir därför mycket få.


   • För personer som inte är i riskgrupp är covid-19 oftast inte en allvarlig sjukdom. För barn är sjukdomen ännu mildare och dödligheten lägre än vid influensa.
(https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/
och Centre for Evidence-Based Medicine; Oke J, Heneghan C. Global covid-19 case fatality rates. 17 mar 2020 [uppdaterat 7 okt 2020] och Selene Ghisolfi S, Almås I, Sandefur JC, et al. Predicted COVID-19 fatality rates based on age, sex, comorbidities and health system capacity. BMJ Health. 2020;5:e003094.)


   2020 var överdödligheten påtaglig under våren; många dog i onödan genom s.k. palliativ vård istället för att få aktiv behandling. Under helåret 2020 var överdödligheten tydlig men måttlig.


   Hundratals vetenskapliga studier har visat att den naturligt genererade immuniteten är bredare och betydligt mer långvarig än den vaccingenererade, som avtar fortare än förväntat (https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/).


   • Forskning från Umeå Universitet med data insamlad från 1,7 miljoner svenskar mellan den 12 januari och 4 oktober 2021 visar att vaccinernas effekt är kortvarig, t.ex. indikerar studien att Pfizers vaccin saknar effekt sju månader efter den andra dosen och Astra Zenecas efter bara fyra månader (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410).


   • Det immunologiska minnet (genom T-cellsimmunitet och antikroppsproducerande plasmaceller) efter naturlig infektion av coronavirus bedöms vara i princip livslångt (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410).


   • Vaccinen förhindrar inte infektion, de dämpar endast symptom. En studie från CDC (motsvarande Folkhälsomyndigheten i USA) visar att vaccinerade personer med infektion sannolikt bär på lika mycket virus som ovaccinerade personer med infektion och bedöms därmed vara lika smittsamma (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm).


   • Flera studier visar att endast cirka 1-10 % av alla potentiella biverkningar från vaccin och andra typer av läkemedel rapporteras till ansvariga myndigheter (lakemedelsbiverkningar-pa-akuten-ar-vanliga-men-rapporteras-inte, https://www.lakemedelsvarlden.se/4-av-10-sjukhuslakare-struntar-i-att-rapportera-biverkningar/). Det verkliga antalet potentiella biverkningar från covid-19 vaccin kan alltså vara mångdubbelt antalet inrapporterade fall.


   Hjärtmuskelinflammation (myokardit) är en erkänd biverkan av covid-19-vaccinen. En studie visar – utifrån inrapporterade biverkningar – att det är 6 gånger så vanligt för unga pojkar att bli inlagda på sjukhus efter att ha fått myokardit efter andra dosen vaccin mot covid-19 jämfört med att hamna på sjukhus inom 120 dagar efter att ha blivit smittad av covid-19 (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1).


   Till och med 2 december 2021, efter drygt 11 månaders vaccinering, hade det i Sverige rapporterats in 86 619 misstänkta biverkningar från covidvaccinen (https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1). Det kan jämföras med att det för hela 2020 rapporterades in 7 999 biverkningar för samtliga cirka 25 000 läkemedelssubstanser och vaccin på marknaden (https://www.lakemedelsverket.se/4992f0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2020.pdf).


   Sedan våren 2020 har det funnits effektiv behandling mot covid-19, vilket har verifierats med hundratals studier (https://c19ivermectin.com). Det rör sig om samtidig användning av flera väl beprövade läkemedel i öppenvård i tidigt skede av infektionen för personer i riskgrupper. En av studierna, publicerad 7 augusti 2020, visade att denna behandlingsregim minskar dödlighet och sjukhusinläggningar med 85 % (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7410805/).


   Enligt statistik från FN sammanställd av svenska forskare uppskattades redan i februari 2021 att minst 2,5 miljoner människor dött till följd av införda restriktioner globalt, varav många kvinnor och barn (https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/miljontals-har-dott-av-restriktionerna).

 

   Källa: https://lakaruppropet.se/faktablad/  "Kroppens naturliga immunförsvar efter en tidigare sars-cov-2-infektion ger ett bättre skydd mot coronavirusets deltavariant än två doser av Pfizers vaccin, visar en israelisk studie:


  Studien har via tiotusentals journaler jämfört immuniteten i befolkningen. Forskarna har kartlagt infektioner, symptom och inläggningar på sjukhus mellan den 1 juni och 14 augusti i år, då deltavarianten dominerade i Israel.   "Den här studien visar att naturlig immunitet ger ett mer långvarigt och starkare skydd mot infektion, sjukdomssymptom och inläggning på sjukhus av deltavarianten av sars-cov-2”, skriver forskarna i en förversion av studien som lagts ut på Medrxiv, där ickepublicerade studier läggs ut.


  ”Ett skolexempel”

  Skillnaderna är stora. Enligt forskarna rör det sig om sex till tretton gånger större risk att smittas med deltan om man är tidigare osmittad men vaccinerad, jämfört med om man haft covid-19.


   – Det här är ett skolexempel på hur naturlig immunitet faktiskt är bättre än vaccinering. Vad jag vet är det första gången som det verkligen har bevisats i covid-19-sammanhang, säger Charlotte Thålin vid Karolinska institutet till Science Magazine.


  Hon är själv specialistläkare vid Danderyds sjukhus och ansvarig forskare för den svenska Community-studien, som tidigare i sommar visade att även mild covid-19 ger ett gott skydd mot alfa- och deltavarianterna.


   Även risken att läggas in på sjukhus var större om man var vaccinerad jämfört med att ha haft sjukdomen. Men där är siffrorna ännu mindre – åtta fall av sjukhusinläggningar av de vaccinerade och ett fall i gruppen där man tidigare haft smittan.
   Varför ger sjukdom bättre skydd än vaccin?

   – Det korta svaret är att vi inte vet. Blir du infekterad blir du exponerad för alla delar av viruset. Får du ett (subkomponent)vaccin som mRNA-vaccinerna är, där du endast får en liten del av viruset, så får du endast svar mot just den delen, säger Thålin till SVT."

   

   Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/studie-covid-smitta-gav-battre-skydd-an-vaccin?fbclid=IwAR3XTTC5G1BptCx5a8nUhukDnNW0pbbAGltkE5dJvZ8_wDUvgLqVhYEtWdc   En till källa som visar att vårat naturliga immunförsvar mognar och blir bättre efter att ha blivit smittad av covid utan att vaccinera sig:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/coronadrabbade-hallanningar-bidrar-till-vetenskapen?fbclid=IwAR0piA3Qx5HqHKsYursKSB0oa8BKFzAKfolEkJT1h1pnar0k7ZGSGkLGBCM
   Vårat naturliga immunförsvar är bättre än vaccin:

   "En studie av 370 sjukhusanställda i Sverige visar att en bekräftad infektion med sars-cov-2 i de flesta fall ger en bred immunitet mot viruset, rapporterar nyhetsbyrån TT den 16 februari 2021. Denna immunitet varar i minst nio månader.


   Enligt studien ska risken för återinfektion och att smitta andra också vara liten för den som haft bekräftad sars-cov-2, det virus som orsakar sjukdomen covid-19."


   Källa: https://www.nyteknik.se/samhalle/det-har-vet-vi-om-vaccin-mot-covid-19-6994317   "Stor majoritet av coronadödsoffer var fullvaccinerade:
   Enligt officiell data från den brittiska regeringen så var två tredjedelar av personerna som dog av deltavarianten av covid-19 fram till augusti i år ”fullvaccinerade” sedan tidigare.
   Även procentuellt är dödligheten betydligt högre bland ”fullvaccinerade” än bland de som inte tagit något vaccin alls.

Om man tittar på den data som samlats in mellan den 1 februari 2021 och den 2 augusti så ser man att Storbritannien har registrerat totalt 742 dödsfall som ska ha orsakats av deltavarianten. Av dessa var 402 fullt vaccinerade, 79 hade fått en dos vaccin och enbart 253 av dödsoffren var ovaccinerade.

Tittar man på det totala antalet inrapporterade smittofall av deltavarianten så sticker siffrorna ut ännu mer. 47 008 fullt vaccinerade personer testade positivt för deltavarianten – jämfört med 151 054 ovaccinerade.   Antalet ovaccinerade som smittats under perioden var alltså mer än tre gånger fler än de fullvaccinerade – ändå avled betydligt fler av de fullvaccinerade av deltavarianten.   Enligt den brittiska data som presenterats så är det alltså större statistisk risk att dö av deltavarianten om du tidigare vaccinerat dig än om du inte har gjort det.   Inte heller om man bortser från dödsfallen så verkar fullvaccinerade ha ett bättre skydd mot deltavarianten. Vad gäller coronasmittade som behövt uppsöka sjukhusvård så är siffrorna på ungefär samma nivå för de som injicerat sig med de kontroversiella vaccinen och de som har valt att avstå.   Nya Dagbladet har tidigare rapporterat om hur de vaccin som en stor andel av befolkningen nu har valt eller pressats till att ta ger ett mycket dåligt skydd mot just deltavarianten och att en ovaccinerad person som tidigare smittats med covid-19 klarar sig betydligt bättre än vad en vaccinerad människa som tidigare inte smittats med viruset gör.   – Det här är ett skolexempel på hur naturlig immunitet faktiskt är bättre än vaccinering. Vad jag vet är det första gången som det verkligen har bevisats i covid-19-sammanhang, kommenterar Charlotte Thålin vid Karolinska institutet till Science Magazine.

Noterbart är även att den presenterade studien når slutsatsen att de ct-värden som tas fram genom regelbundna PCR-tester i Storbritannien inte skiljer sig nämnvärt mellan vaccinerade och icke-vaccinerade – båda grupperna bär på ungefär samma virusmängder, något som kritiker menar är ett bevis för att vaccinerade fortfarande kan smitta sin omgivning lika lätt som övriga.   ”I länder runt om i världen så upplever man en plötslig ökning av vaccindödsfall och sjukhusinläggning trots att månader har passerat sedan vaccinationerna. 60 procent av Israels sjukhusinläggningar är fullt vaccinerade patienter…


   De krafter som styr kommer inte att erkänna att någonting är fruktansvärt fel. De kommer inte att erkänna den tydliga vetenskapen att människor med naturlig immunitet och de unga och friska inte behöver ta dessa risker som injektionerna medför”, kommenterar den vetenskapliga sammanslutningen Principia Scientific.


   Källa: https://nyadagbladet.se/halsa/stor-majoritet-av-coronadodsoffer-var-fullvaccinerade/


   Detta vill vi:

   - Vi behöver införa förebyggande åtgärder mot coronaviruset, istället för pandemilagar och restriktioner:

   Vi behöver bekämpa coronaviruset genom att äta C-vitamin, Selen, Zink och D-vitamin som visat sig vara effektivt  mot coronaviruset.

   När staten stänger ner samhället och förbjuder småföretag att bedriva sina affärsverksamheter så leder detta till att enormt många familjer förlorar sina inkomster.

   Vi kommer med stor sannolikhet att få leva med coronaviruset för evigt, då inget enstaka vaccin fungerar mot coronaviruset i längden, för att viruset muterar hela tiden, precis som ett vanligt influensavirus eller ett förkylningsvirus.

   Övriga källor:

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/01/kunskapslaget-talar-for-d-vitamintillskott-vid-covid-19/


https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/fler-an-100-forskare-och-lakare-manar-till-okad-anvandning-av-d-vitamin-mot-covid-19-30134

   - Vi vill ha flest läkare per capita i världen:

   Därför vill vi att staten anställer 10 000 nya läkare, istället för att anställa 10 000 nya poliser, samt att skapa 3000 intensivvårdsplatser totalt.

   Detta skapar rätt förutsättningar för att kunna bekämpa corona viruset på ett effektivare sätt, samt att denna åtgärden förbättrar den svenska sjukvården enormt mycket för alla typer av patienter, och detta löser också underbemanningen inom svensk sjukvård, som lett till dagens överbelastning på sjukvården.

   
   - Upphäv alla restriktioner och pandemilagar permanent:

   Det är våran personliga frihet att välja om vi vill arbeta och leva som vanligt, och riskera att bli smittade, eller väljer att isolera oss frivilligt, detta ska inte staten bestämma åt oss.

   Under pandemiåret 2020 hade vi en dödlighet på ca 6000 fler människor än ett vanligt år i Sverige, så det finns ingen anledning att stänga ner stora delar av samhället pga coronaviruset, istället behöver vi skapa fler intensivvårdsplatser, och anställa fler inom vården enligt exemplet ovan.


   Från SCB: "Under 2000-talet har ungefär 92 000 personer dött varje år, med en topp år 2020 då drygt 98 000 avled. Under 2020 är det främst tre månader som uppvisar en högre dödlighet jämfört med tidigare år. Det är april, maj och december."

   Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/

   - Slopa PCR testen för in- och utresor, samt statens planer på vaccinationspass för resor, tillträde till kultur och sportevenemang, etc.

   Att staten nu lägger fram förslag om vaccinationsintyg för att kunna resa och röra oss fritt är en grov kränkning mot våra mänskliga fri- och rättigheter.

   Vi kommer med stor sannolikhet att få leva med coronaviruset för evigt, då inget enstaka vaccin fungerar mot coronaviruset i längden, för att viruset muterar hela tiden, precis som ett vanligt influensavirus eller ett förkylningsvirus.

   Dödsfall, narkolepsi, och andra farliga bieffekter från vaccin känner vi redan till.


Källor: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/56LJeX/sverige-star-fast-vid-strategin-trots-norska-larmet


https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/norska-professorn-vi-har-hittat-orsaken-till-astralarmen/   Text från det politiska partiet Enhet:


   "Av de som dött i Covid-19 så hade de allra flesta högt blodtryck, följt av hjärt- och kärlsjukdomar. Om vi arbetade hårdare för en välmående befolkning så hade fler överlevt.


   Vi måste räkna med de indirekta konsekvenserna av restriktionerna när besluten tas.


   Hur många fler självmord sker när fler tvingas stanna hemma?


   Hur många får diagnosen depression?


   Hur många får inte sina operationer eller träffa en doktor i tid?


   Hur mycket mer våld i hemmet sker?


   Hur många förlorar sina jobb eller sina företag?


   Arbetslösheten steg med 2% på bara 4 månader (mellan mars till juni) på grund av restriktionerna."


   "Det handlar inte om att vara för eller emot vaccinering utan om grundlagsskyddad frihet." 

   - Effektivisera sjukvården genom att anställa ingenjörer som ser över sjukhusrutinerna, arbetsuppgifterna och sedan planerar så att man kan ta hand om maximalt antal patienter varje dag och natt.

   Befria läkarna från allt administrativt arbete och bygg fler sjukhus, vi behöver bland annat röntgen, förlossning och akutsjukvård på alla våra större sjukhus, patienter ska inte behöva lindas om på Sahlgrenska och röntgas i Mölndal.

   Ett fullutrustat sjukhus i Frölunda och ett i Göteborgs centrum behöver byggas som ska ha service dygnet runt, även de övriga sjukhusen i Göteborg och övriga Sverige ska ha service dygnet runt.

   - Upphäv patenten på läkemedel:

   Professorer, lärare och elever ska utveckla medicin på våra universitet och högskolor, och skapa fria/öppna patent på alla mediciner så att inte privata företag tar patent. Läkemedelsföretagen vill endast tjäna pengar på sjuka människor.

   Läkemedel ska sedan produceras med hjälp av våra universitet, högskolor, samt statligt anställda på produktionsanläggningarna i landet.

   Medicinen ska sedan tilldelas gratis till de behövande, inga läkemedelsföretag ska kunna tjäna pengar på sjuka människor!


   Vi måste komma ihåg att det är vanliga människor som uppfinner all medicin, och inte läkemedelsföretagen.


   Vi utbildar först ingenjörer och forskare, sedan ger vi dem färdigutbildade till läkemedelsföretagen och andra företag, som sedan tvingar oss att uppfinna mediciner som läkemedelsbolagen vill ha, sedan patenterar läkemedelsbolagen medicinerna.

   Därför har vi endast vaccin och mediciner, istället för botemedel mot alla sjukdomarna.


   Ett läkemedelsföretag kan ta i princip vilket pris det vill för vissa mediciner, ett exempel:


   Från Wiki:

   "Det finns inget vaccin mot hepatit C. Det nya läkemedlet Sofosbuvir kan bota människor smittade med hepatit C, HCV, utan biverkningar. Det är dock dyrt - en tremånadersbehandling med läkemedlet kostar 360.000 kronor - och inte alla Landsting erbjuder ännu så länge Sofosbuvir".

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hepatit_C

   - Vaccinationer på oss och våra barn ska inte bekostas med våra skattepengar.  

   Föräldrar som vill vaccinera sig själva och sina barn får betala detta på egen hand.

   Det finns väldigt höga halter av arsenik, aluminium och andra farliga ämnen i vaccinerna som är neurotoxiskt, vilket kan göra att barn blir överkänsliga och lättare utvecklar adhd, allergier och andra besvär. Flera barn drabbades av narkolepsi från vaccinet mot svininfluensan som vi alla kommer ihåg.


   Vaccinationsskador:

   "Akut encephalit kan inträffa omedelbart eller snabbt efter vaccinering. Den kan yttra sig i feber, huvudvärk, svullen fontanell hos spädbarn, olikstora pupiller, dåsighet o apati, ev totalförlamning, kramper, konvulsioner, epileptiska anfall, andningsstillestånd o död. Det antas vara en av mekanismerna bakom sk plötslig spädbarnsdöd. Inflammation i perifera nerver och kärl kan ge bortfall av känsel eller stor ömhet i den aktuella kroppsdelen, svullnad, motoriska rubbningar och partiell förlamning.


   Kroniska och bestående följder:

   Kunskaperna är otillräckliga, och mest studerade bland de barn som redan direkt reagerade kraftigt på vaccinationen, och som aldrig hämtade sig. Ofta nämns därvid neurologiska defekter: intelligens-, beteende- eller utvecklingsstörningar, personlighetsförändringar, hyperaktivitet och koncentrationsstörningar, där inte problemen är mer utbredda med förlamning, epilepsi. Dessutom förekommer immunologiska problem – astma, allergier, återkommande infektioner etc."

   Källa: http://www.tf.nu/nyhet/riskfyllt-med-aluminium-i-vacciner/

   - Arbeta för en förbättrad folkhälsa:

   Vi behöver undervisa våra elever i skolorna om att för mycket kolesterol inte är bra för hälsan, det animaliska fettet sätter sig i blodkärlen och orsakar åderförkalkning när man har ett för högt kolesterolintag varje dag.


   Åderförkalkning leder till hjärt och kärlsjukdomar som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och orsakar ca 13 500 dödsfall om året.

   Därför ska vi rekommendera våra barn och elever i skolorna att endast äta en äggula om dagen, samt äta mer kokad mat och steka mat i vegetabilisk olja och inte i margarin, samt skära ner på socker, salt och främst äta vitt kött, dvs kyckling, mindre fiskar (större fisk har för mycket tungmetaller i sig), allra helst vegetarisk mat, samt undvika kolsyrade drycker som ger kroppen för mycket kol, vilket kan leda till cancer i längden.


   Att rekommendera alla att genomgå 72 timmars fasta 3-4 gånger per år, då man endast dricker vatten och undviker all mat. Detta leder till att de dåliga och skadade cellerna bryts ner i kroppen och nya friska celler bildas i deras ställe, detta leder också till ett helt nytt immunförsvar.


   Dåliga och skadade celler som arbetar i kroppen leder till cancer i slutändan. Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken idag och orsakar ca 11 000 dödsfall om året.

  

   MIN KROPP MITT VAL:


   Politikerna låter våra småföretag gå under, medan de främst hjälper stora företag och banker med våra skattepengar.


 Politikerna tar från de fattiga och ger till dem som redan är rika.


   Vi kommer med stor sannolikhet aldrig bli av med coronaviruset för att det muterar hela tiden, precis som ett vanligt influensavirus, eller ett förkylningsvirus.


    Därför är den enda permanenta lösningen flockimmunitet.


   Att stänga ner småföretag i väntan på att pandemin ska gå över kommer aldrig fungera i längden, då samhället kommer att få stängas ner varenda vinter pga av nya mutationer av coronaviruset.


   Därför vill vi i Naturens Parti att alla ska få bestämma över sina egna kroppar!


   Vill man arbeta, driva sitt företag eller gå ut och roa sig, eller samlas för större evenemang, så ska man få välja detta själv.

Staten ska inte bestämma över våra kroppar!


   Har man råd att stanna hemma och stänga ner sitt företag, så kan man göra det, men de flesta av oss har inte råd att gå hemma, eller att arbeta på distans, som våra politiker gör.

Därför måste det svenska folket själva få välja om vi vill arbeta eller inte.


   Politiker, stora företag och banker blir inte drabbade för att staten betalar ut skattepengar till dessa, utan det är arbetarklassen och småföretagen som får ta smällen, med förlorade inkomster, förlorade arbeten och förlorade bostäder, då vi inte längre har råd att betala alla räkningarna som väller in varje månad.


   Därför vill vi i Naturens Parti slopa alla avgifter för basal mat, boende, energi, samt ha kvar våran övriga välfärd, genom att omfördela pengarna från:


   Arbetsmarknad och arbetsliv: Ca 105,7 miljarder per år. 

   Jobbskatteavdraget, rot, rut: Ca 132 miljarder per år.

   Utlandsbistånd: Ca 46,8 miljarder per år.


   Och istället använda dessa pengarna till att ge alla svenska medborgare våra livsviktiga behov, som en del av välfärden.


   Läs mer i "våran budget".

   ATT FÖRHINDRA EN PANDEMI:


   Det är lätt att vara efterklok, då det stämmer att vi borde satt in fler åtgärder mot coronaviruset från början, med munskydd och distansundervisning, och rekommenderat människor att äta D- vitamin, zink, selen och C- vitamin redan från början, det hade hjälpt till att hejda smittan.


   Just nu behöver vi satsa på fler intensivvårdsplatser och mer sjukvårdspersonal, och andra förebyggande åtgärder.


    Istället för att staten anställer 10 000 nya poliser ska staten anställa 5000 nya poliser och 5000 nya vårdanställda. Detta skulle göra en enorm skillnad för sjukvården.


   Coronaviruset kommer mutera många fler gånger, och precis som en vanlig influensa är det stor sannolikhet att coronaviruset  blir omöjlig att bli av med, för att nya variationer hela tiden uppstår.


   Det kommer vara onödigt att stänga ner samhället varje år, och låta småföretag och andra arbetsgivare gå under. Detta skapar enormt mycket lidande för människor som blir av med arbete, bostad, etc.

   Samt att enormt mycket skattepengar går till polisen, som behöver upprätthålla restriktioner och pandemilagar, med våld och tvång mot sin egna befolkning, pga av statens påhitt.


   Så det bästa i nuläget är att satsa på förebyggande åtgärder som munskydd och vitaminer, men i framtiden måste vi gå längre:


   Genom att skapa ekologiskt självförsörjande samhällen i alla Sveriges tätorter så kan vi förhindra att framtida pandemier sprids i en okontrollerad takt.


   Då kan vi leva självständigt även om omvärlden skulle drabbas av pandemier eller kollapsa, så har vi ändå alla bekvämligheterna som ekologisk mat, självproducerad el från solceller, lagrad i vätgas, reparationsverkstäder och övrig elektronik, och alla andra bekvämligheter som finns idag.

   Läs mer under: "Vårat mål".


   Sorgligt nog är det en stor sannolikhet att vi kommer få leva med coronaviruset för all framtid, då är det bättre att vi fortsätter att leva som vanligt, så att människor kan behålla sina arbeten och betala sina räkningar, fast med förebyggande åtgärder som munskydd, vitaminer och distansundervisning, och inte genom statligt tvång med restriktioner och pandemilagar.


   

   Virus muterar ofta:


   "– Att virus muterar är helt naturligt och en del i virusets överlevnadsstrategi. Viruset söker alltid bästa sättet att överleva och sprida sig så mycket som möjligt, alltså tenderar virusmutationer ofta att bli mindre dödliga, men mer smittsamma.


   Är muterade virus farligare?


   Nej, inte nödvändigtvis. Mutationer kan vara neutrala, göra viruset snällare, eller så kan det i vissa väldigt sällsynta fall ge en elakare virusvariant. Men det är ovanligt, eftersom det inte gynnar virusets fortsatta överlevnad att mutera till en mer dödlig version. Det är de levande som är de bästa virusspridarna."


   "Hur fungerar vaccinet eller antikroppar på de nya mutationerna?

   Det finns en stor osäkerhet kring hur förvärvad immunitet efter genomgången infektion eller vaccination påverkas av de nya mutationerna."


Källa:

https://www.aleris.se/coronavirus/bosse-reder-ut-i-coronapandemin/bosse-reder-ut--coronaviruset-har-muterat--vad-innebar-det/

   Därför finns inget förkylningsvaccin:


   "– Det finns så otroligt många virus, från så olika familjer och om man inte lyckas hitta en akilleshäl gemensam för dem är det i princip ett omöjligt projekt, säger Tomas Bergström, seniorprofessor i klinisk virologi vid Göteborgs universitet.


   Annat är det med sjukdomar som mässlingen och smittkoppor, poängterar han. I de fallen har forskarna ställts inför enbart ett virus, utan några släktingar.


   – Den typen av virus är »one of a kind« och i sådana fall passar vaccinen verkligen. Men har man en hel skog av virus som är så olika varandra så blir det jättesvårt."


Källa:

https://www.fokus.se/2018/10/darfor-finns-inget-forkylningsvaccin/

   Det enda sättet att förhålla sig till covid-19 är att granska det vetenskapliga stödet till varje fråga, menar läkaren Sebastian Rushworth.


   Vi publicerar här ett utdrag ur hans kommande bok om viruset. 


   År 2020 var dödligheten i Sverige bara 5,0 procent högre än snittet för de fem föregående åren justerad för folkmängd.


   Ett annat sätt att beskriva vad som hände 2020 är att säga att 0,95 procent av Sveriges befolkning dog, det vill säga något färre än 1 på 100. Snittet för de föregående fem åren är 0,90 procent. Alltså har 0,05 procent – en tjugondels procent – fler dött i Sverige under pandemiåret 2020 än snittet för de fem föregående åren. Dödligheten ökade 5 procent i relativa tal, men bara 0,05 procent i absoluta tal.


   I början av oktober bedömde WHO att 750 miljoner män­niskor dittills hade smittats av covid. Vid samma tidpunkt hade en miljon människor dött av sjukdomen. Det ger en dödlighet för covid på 0,14 procent. Några dagar senare släppte WHO en rapport skriven av John Ioannidis, profes­sor i epidemiologi vid Stanford University, som innehöll hans uppskattning av dödligheten hos covid. Hans analys byggde på serologisk data, det vill säga information kring andelen individer i olika populationer med antikroppar vid olika tidpunkter under pandemin. Denna information korrelerades med antalet dödsfall. John Ioannidis kom fram till att den totala dödligheten för covid ligger på runt 0,23 procent (det vill säga att 1 av 434 smittade personer dör). För personer under 70 års ålder beräknades dödligheten till 0,05 procent (1 av 2000).


   Efter detta har John Ioannidis uppdaterat sina siffror i en artikel som publicerades i European Journal of Clinical Inves­tigation. Ändringarna syftar till att kompensera för det faktum att de tidigare uppskattningarna i huvudsak kom från de länder som drabbats hårdast. Efter korrigeringar är John Ioannidis nya uppskattning att covid totalt har en dödlighet på 0,15–0,20 procent, vilket innebär att cirka 1 på 600 smittade dör. Bland personer under 70 års ålder är hans beräkning att 0,03–0,04 procent dör, det vill säga 1 på 3000. Siffrorna gäller det globala snittet. Länder med många äldre eller överviktiga kommer i allmänhet att uppvisa högre dödlighet medan länder med få äldre och överviktiga kommer att uppvisa lägre dödlighet.


   Som jämförelse uppskattas Spanska sjukan 1918 ha haft en dödlighet på 2,5 procent, det vill säga att 1 på 40 smittade dog. Influensan 1918 var alltså 14 gånger dödligare än covid om man utgår ifrån John Ioannidis beräkningar.


   Denna uppskattning missar emellertid ett viktigt förhållande. Den genomsnittliga personen som dör av covid är över 80 år gammal och har flera bakomliggande kroniska sjukdomar. Han eller hon har med andra ord en ganska kort tid kvar att leva. Genomsnittspersonen som dog i pandemin 1918 däremot hade inte ens fyllt 30 år. Ett genomsnittligt dödsfall i Spanska sjukan innebar därför runt 50 fler förlorade livsår än ett genomsnittligt dödsfall i covid.


   Men om vi istället tittar i andra änden av farlighetsspek­t­rat, på vanliga förkylningar? Hur står sig covid jämfört med dem?


   Många människor tror att förkylningsvirus är ofarliga. Det stämmer inte. Bland äldre med multisjuklighet kan en vanlig förkylning ofta vara dödlig. En studie som utfördes 2017 och publicerades i International Journal of Molecular Sciences fann att rhinovirus (förkylningsvirus) bland sköra äldre faktiskt är dödligare än influensavirus. I studien var 30-dagarsmortaliteten bland sköra äldre som togs in på sjukhuset med rhinovirus 10 procent samtidigt som den var 7 procent bland dem med influensavirus.


   Vad är min poäng? Att för äldre och sköra med bakomliggande kroniska sjukdomar kan även den mest harmlösa av infektioner, den så kallade ”förkylningen”, vara dödlig.


   Slutligen finns ytterligare en aspekt som behöver beaktas. Överdödligheten i Sverige 2020 var som jag nämnt tidigare marginell. Hur kan detta förklaras när vi vet att tusentals har dött av covid?   Som jag ser det finns två möjliga förklaringar.


   Den första är att många av dem som dött ”av” covid i själva verket dött ”med” covid. Det vill säga, de hade fått ett positivt covidtest och bedömdes därför som coviddödsfall fastän den egentliga dödsorsaken var en annan.


   Den andra förklaringen är att de flesta av dem som dog av covid var så gamla och sköra, och hade så många bakomliggande kroniska sjukdomar, att även utan covid hade de varit döda innan året var över.


   Det finns inga andra rimliga förklaringar.


   Jag påstår inte att covid inte är något att bry sig om, och jag påstår inte heller att sjukdomen inte existerar, men jag påstår att covid är en sjukdom som har en marginell påverkan på människors kvarvarande livslängd."


   Skrivet av: Sebastian Rushworth Läkare.


   Sebastian Rushworth är AT-läkare i Stockholm. Sedan augusti 2020 driver han en blogg om vetenskap och hälsa som fått stor internationell uppmärksamhet.


   Källa: https://www.dagensarena.se/essa/varfor-det-mesta-du-vet-om-covid-19-ar-fel/?fbclid=IwAR2BBKL5pX-0MpR4pL2UXQ8c42Q229ohbiT5XXrPP8-FNBJou3kuFbS0o74

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se