Bostadspolitik

   Rinkeby i Stockholm är en av flera helt nya stadsdelar som byggdes i Sverige under Socialdemokraternas miljonprogram.

    (Miljonprogrammet avser en miljon bostäder uppförda runt om i sverige under åren 1965-1974. Varav en tredjedel villor-radhus, en tredjedel flerfamilj-låghus, och en tredjedel flerfamilj-höghus).

   Detta vill vi:
   - Kommunalt vatten och avlopp blir en del av välfärden.

Vid en normalanvändning på 150 m3 per år, och en kostnad på 6 000 kr/år per hushåll, ggr 4 miljoner, blir 24 miljarder per år. Läs mer i "Våran budget".   - Hushållsel blir en del av välfärden,upp till 300 kWh per person och månad.

   Om elpriset ligger på 1 kr per kWh (inkl elpris och nätavgift) så blir detta en kostnad på 300 kr per/mån dvs 25,2 Miljarder per år, (300 kr x 7 miljoner människor, pga barn och många andra inte kommer att använda 300 kWh per/mån).


   Dessa två poster ovan finansieras genom att slopa utlandsbiståndet på ca 46,8 miljarder per år.
   - Slopa fastighetsskatten/fastighetsavgiften för privata 1-2 familjshus (typkod 220) med tillhörande mark, upp till 1 hektar, maximalt ett avdrag för varje svensk medborgare och fastighet, all privatägd eller bolagsägd mark över 1 hektar, ska beskattas enligt en progressiv skattesats.   - För att få en större individuell frihet på bostadsmarknaden så krävs det att bostadsrätter omvandlas till ägarlägenheter, utan någon ombildningskostnad.     - Avskaffa bygglov för privatägda bostadsfastigheter, dvs en- till två- familjshus, detta leder till att det blir billigare och enklare att förändra och bygga ut sitt hus.

   Folket behöver större frihet i sitt bostadsbyggande, detta kan uppnås genom att få göra tillbyggnad, ombyggnad och nybyggnad på befintliga privatägda bostäder, inom rimliga gränser.


   Staten ska fungera som ett hjälpmedel och tillhandahålla ritningar och ge arkitektråd avgiftsfritt, alla på kommunen får deras löner från det svenska folkets skattepengar, därför behöver inte staten/kommunen ta ut avgifter för bygglov, ritningar eller arkitektråd, det är tillräckligt dyrt att bygga ut ändå.

 


   - Bostadsansvaret och hyresintäkterna ska skiftas över till staten igen. Vi behöver införa skattefinansierade bostadsavgifter, från de kommunala bostadsbolagen, allmännyttan och miljonprogrammet, så att vi därmed minskar administrationskostnader och byråkrati och alla andra extra kostnader som läggs på hyran, av de kommunala hyresvärdarna.


   Dessa extra kostnader får hyresgästerna betala i slutändan, och gör att våra bostadskostnader höjs årligen, hyres- och bostadskostnaderna ska minskas varje år, för att i slutändan bli helt skattefinansierade.


   Detta har vi rätt till för att lånen för miljonprogrammet är redan avbetalda, samt att vi redan har byggt upp våran energiförsörjning genom vattenkraftverken i Norrland för över 100 år sedan, dessa producerar tillräckligt med el för att försörja hela svenska folkets behov, samt våran infrastruktur över hela Sverige.


   Vi t.o.m överproducerar el som vi ska lagra i vätgas eller att exportera denna överblivna elen, och därmed öka på statskassan varje år.   Flerbostadshus i Göteborg Landala, del utav miljonprogrammet.

   Radhusbebyggelse i Norra Sköndal, del utav miljonprogrammet.


   Miljonprogrammet:

   Miljonprogrammet avser en miljon bostäder uppförda av staten runt om i sverige under åren 1965-1974. Varav en tredjedel villor-radhus, en tredjedel flerfamilj-låghus, och en tredjedel flerfamilj-höghus.
   Varför har vi rätt till helt avgiftsfria bostäder i miljonprogrammet idag?

   I början utav åttiotalet var bostadshyran för en normalstor 3:a ca 150 kr i månaden i miljonprogrammets lägenheter. Detta var mindre än 10% utav en låginkomsttagares lön efter skatt.


   Staten (vi skattebetalare) gick i borgen för lånen som gavs till allmännyttiga bostadsbolag som tex poseidon, bostadsbolaget, HSB, Riksbyggen med flera, för att bygga upp; 1 miljon bostäder, under en 10-årsperiod.


   En tredjedel utav miljonprogrammet betalades av direkt med våra gemensamma AP fonder, så vi behövde inte låna pengar av banken för denna tredjedel.

   Säkerheten till lånet för dom övriga ca 660 000 bostäderna säkerställdes från det Svenska folket (staten), genom våra AP fonder, som tillkom för att minska skillnaderna mellan dom som fick en tjänstepension och dom som inte hade det. Man införde då s.k. paritetslån. Dessa lån garanterade lägre räntor och amorteringar i början av lånetiden.


   Dessa bostadslånen från riksbanken och övriga banker har redan blivit avbetalda genom räntekostnader och amorteringar, som hyresgästerna har betalat av genom deras bostadshyra.

   

   Vi har en möjlighet att skapa helt avgiftsfritt boende för hela Sveriges befolkning, genom att statligt anställda sköter om byggnaderna och fastighetsskötseln. Läs mer i våran budget.
   SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag: Är en intresseorganisation för allmännyttiga, huvudsakligen kommunägda bostadsföretag. Vid utgången av 2013 hade SABO 294 (293) medlemsföretag som tillsammans äger 730.000 lägenheter. Fastigheternas taxeringsvärden uppgår till 340 miljarder kronor, omsättningen till 52 miljarder kronor per år och antalet anställda är cirka 12.000.


   Det sammanlagda beståndet för allmännyttiga kommunala bostadsföretag är ca 889 700 bostäder. Vilket ger en uppskattad sammanlagd årsomsättning på ca 65 miljarder kr! Baserat på 100 000 bostäder ca 8 miljarder oms/år.


   Problemet ligger i att så kallade "allmännyttiga" företag, som egentligen är helt vanliga företag, stjäl våra bostadshyror!


   Bostäder som vi det svenska folket har: stått för säkerheten för byggnadslånen, betalt av lånen med ränta, och byggt upp hela miljonprogrammet själva genom statliga byggföretag, och fortsätter än idag att betala skyhöga hyror för, som dessutom höjs varje år!


   Om man tar ett lån från banken, som man betalar av en summa på varje år, sänks inte totalsumman och räntekostnaderna för lånet då? Då ska ju också bostadshyrorna sänkas varje år.

 


  De allmänyttiga företagen talar om att renovera 650 000 utav miljonprogrammets bostäder, till en kostnad på 650 miljarder kronor, som staten (vi skattebetalare) ska betala!


   Detta blir en kostnad på 1 miljon kronor per lägenhet!  


   Husen i miljonrogrammet är byggda utav betong med plåttak som håller i över 100 år. Golven i miljonprogrammet är gjorda utav massivt trä, ofta fiskbens stavparkett med livstider på över 100 år, det kan man slipa och lacka, om det blir slitet. och det blir som ett helt nytt golv.


   Det man behöver göra är att energieffektivisera, främst att isolera (byte utav fönster, mm) men även att byta rören dvs stambyte, (avlopp och vattenledningar).


   Detta kostar inte mycket per byggnad, än mindre per lägenhet, då man köper upp material i stora partier till ett lägre pris, då byggnaderna är massproducerade och standardiserade redan från början.


    Man förstår klart och tydligt att bostadsföretagen som tagit fram siffrorna har lurat staten dvs oss skattebetalare på enorma summor pengar!


   Dessa bostäder byggde ju våra föräldrar upp och är helt avbetalade, med slitna kroppar och många gånger våra föräldrars liv. För att de själva och deras barn, samt framtida generationer skulle ha bra och billiga bostäder att bo i. Bostäder som sedan riksdagen i Sverige sålde ut till privata företag som nu tjänar storkovan på ockerhyror, på bostäder som våra föräldrar har byggt upp åt oss!
   Finansieringen för bostäder, energi och maskiner:

   Vi trimmade budgeten med ca 729,3 miljarder, och vi får ca 486,3 miljarder till godo efter att vi har finansierat lönerna till våra 2 miljoner statligt anställda. (läs mer i våran budget).

   Dessa pengar går till att köpa tillbaka vårat elnät, energiproduktion och vår odlingsbara mark, men också till att köpa tillbaka våra bostäder från företagen.


   Detta innebär att staten (dvs, folket, skattepengarna) köper tillbaka tex: livsviktiga industrier, jordbruksmark, etc, detta ger det svenska folket avgiftsfritt boende, mat, energi, skola och sjukvård.


 


   Efter det att vi har köpt tillbaka vårat bostadsbestånd, energi och matproduktion, och befriat oss själva från konsumtionssamhället, så börjar arbetet med återköpandet utav viktiga naturområden, främst regnskogarna i Amazonas, men också andra känsliga områden på planeten som kan rubba hela vårat ekosystem. Dessa områden ska sedan skyddas av svensk militär och avsättas som naturskyddsområden för all framtid!

   Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Miljonprogrammet

http://www.micral.se/miljonprogrammet/Miljonprogrammet.pdf

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:851439/FULLTEXT02.pdf

http://www.sabo.se/om_sabo/arsredovisningar/Documents/SABO%20%C3%85rsredovisning%202013.pdf

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se