Vårat mål

   Människan trivs bäst när vi lever i kollektiva samhällen, precis som när vi levde i jägar- och samlarsamhället. I det kollektiva samhället hjälps vi åt med sysslorna för våran överlevnad, de starka hjälper de svaga, detta är människans naturliga levnadssätt.


   Dagens slit och släng samhälle är något som har konstruerats i modern tid, och varken människan eller våran planet mår bra med dagens överproduktion, som endast göder stora företag, bankirer och stater. Dagens samhällsuppbyggnad ger några få människor kontroll över våra livsviktiga behov.


   Istället ska vi kopiera ett framgångsrikt koncept från Israel:   "Moshav ett slags jordbrukskooperativ för småbrukare i Israel.


   Dess invånare bor i individuella hushåll (som kan gå i arv inom familjen), men äger dyrare utrustning gemensamt och marknadsför jordbrukets produkter tillsammans.


  På landets sammanlagt 441 moshaver bor 3,5 procent av Israels befolkning.


   En annan sorts kollektivjordbruk i Israel kallas kibbutz. Tillsammans står kibbutzer och moshaver för 80% av Israels jordbruksproduktion."


   https://sv.wikipedia.org/wiki/Moshav

   Vårat mål är att bli självförsörjande på individuell nivå, kommunal nivå och nationell nivå:

 

    Om vi är beroende av staten, företag, banker eller andra länder så kan vi aldrig bli fria, därför är självförsörjning det enda sättet för att uppnå verklig frihet från betalningssamhället.


   Vi behöver bli självförsörjande och ha friheten att producera våra livsviktiga behov på egen hand, helt avgiftsfritt, dvs självförsörjande på el, mat och rent vatten. När vi slopar fastighetsskatten/avgiften, elnätsavgiften/skatten, vatten- och avloppsavgiften samt renhållningsavgiften, så lever vi helt avgiftsfritt.


   Genom att producera våran egen el, mat och vatten, så kan vi bo och leva helt avgiftsfritt!

   Då kan alla som vill flytta ut på landet göra det, som ett alternativ till konsumtionssamhället, och istället leva helt ekologiskt, och odla sin egen mat, och föda upp och slakta sina egna djur, helt utan kostnader! Läs mer längre ner på denna sidan.

   Permakultur:

   "Permakultur är en hopdragning av PERMAnent agroKULTUR, vilket kan översättas med hållbar odling. Begreppet myntades av Bill Mollison och David Holmgren i Australien 1978. Under årens lopp har permakultur börjat användas i många länder och inom olika samhällssektorer. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.


   Filosofi:

   Filosofin vilar på tre etiska grundprinciper som genomsyrar allt arbete inom permakultur:


    Omsorg om jorden: Förståelse för att man är en del av jorden och att man måste värna om den.

    Omsorg om människor: Stödja och hjälpa varandra att leva och utveckla hälsosamma samhällen.

    Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist sätt.


   Permakulturdesign kan ses som ett system som organiserar allt man behöver: mat, boende, energi och vattenförsörjning. Även sociala värderingar ingår i en design som rätten till utbildning och meningsfullt arbete. Permakultur är inte en isolerad metod för odling, utan erbjuder en helhetssyn på hur människan kan fungera som en del av naturen, utan att förstöra den. Och det ger konkreta verktyg för hur man kan göra det.


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Permakultur

   Vi behöver hjälpa våra svaga:

   Vi har över 33 000 hemlösa i Sverige (2020) som vi måste hjälpa. Genom att bygga om avbefolkade tätorter på flera platser runt om i landet, och göra dem självförsörjande på energi (solpaneler, magnetgeneratorer och vätgas), matförsörjning och eget rent vatten, så kan dessa människor arbeta med jordbruk och bo på dessa platser helt gratis.


   Där behöver vi bygga:

   Energisnåla flerbostadshus, växthus, djurbesättningar (främst kycklingar och får). Kommunalt vatten och el, får våra utsatta gratis av kommunen.


   Här kan dessa svaga människor bo som inte passar in i konsumtionssamhället, och leva gratis, utan att det kostar någonting för kommunerna.


   Tanken är att människorna själva ska odla maten och ta hand om djuren och slakten, så att dessa människor kan leva i ekonomisk frihet, och inte blir en belastning för sociala skyddsnät, utan klarar sig helt själva, utan några framtida kostnader för staten eller samhället, som slipper se tiggare på gatorna, och minskad kriminalitet, för att det nu finns ett alternativ för de svaga och outbildade som inte kan få jobb, att leva i dessa ekologiska byarna, och överleva där i all framtid, utan att vara tvungna att arbeta 8-12 timmar om dagen, i 58 år av sina liv, bara för att kunna överleva och betala sina räkningar.

   Tal från Olof Palme som var våran sista folkvalda statsminister, håller tal om den "svenska modellen" som inte längre existerar, men som existerade på 80-talet fram till hans död år 1986, (dagens Socialdemokrati är borgerlig politik).


   Efter detta så införde borgarna dagens politiska mål, som har lett till höjda kostnader för småfolket dvs höjda bostadskostnader, matkostnader och energikostnader, och sänka kostnader för banker, storföretag och höginkomsttagare.


   Detta skedde genom tidernas största skattereform som gav de rikaste i Sverige mer inkomster och de fattigare blev fattigare, samt drog med oss i Eu fastän svenska folket röstade Nej till Eu i första omgången.Läs mer här.

Den nya svenska modellen och det nya svenska folkhemmet:

'


   Som ett första steg vill vi att:   - Kommunalt vatten och avlopp blir en del av välfärden.

   Vid en normalanvändning på 150 m3 per år, och en kostnad på 6 000 kr/år per hushåll, ggr 4 miljoner, blir 24 miljarder per år. Läs mer i "Våran budget".   - Hushållsel blir en del av välfärden,upp till 300 kWh per person och månad.

   Om elpriset ligger på 1 kr per kWh (inkl elpris och nätavgift) så blir detta en kostnad på 300 kr per/mån per person, dvs 25,2 Miljarder per år, (300 kr x 7 milj människor pga barn och många andra inte kommer att använda 300 kWh per/mån), läs mer i "Våran budget".


   Dessa två poster ovan finansieras genom att slopa utlandsbiståndet på ca 46,8 miljarder per år.
   - För att få en större individuell frihet på bostadsmarknaden så krävs det att bostadsrätter omvandlas till ägarlägenheter, utan någon ombildningskostnad.   - Slopa fastighetsskatten/fastighetsavgiften för privata 1-2 familjshus (typkod 220) med tillhörande mark upp till 1 hektar, maximalt ett avdrag för varje svensk medborgare och fastighet, all privatägd eller bolagsägd mark över 1 hektar, ska beskattas enligt en progressiv skattesats. Fastigheter värda över 10 miljoner kr taxeras som vanligt.
   Vi har en framtidsvision där vi vill:   - Skapa ett hållbart levnadssätt:

   För att skapa ett hållbart levnadssätt som fungerar i praktiken så måste vi fokusera på våra basala behov, och minska på produktionen av icke livsviktiga produkter och därmed minska på våra naturresursuttag.


   Den livsviktiga produktionen kommer utföras av 1 miljon statligt anställda, som arbetar 5 dagar per vecka, med 6 timmars arbetsdag och får 10 000 kr i lön per månad, skattefritt.


   Dessa producerar våra basala behov som tex; basal mat, energi, bostäder samt sjukvård och skola, som ges till det svenska folket helt skattefinasierat.


   Deras löner kostar oss 120 miljarder per år, och kan finansieras genom att omfördela pengar från:


   - Jobbskatteavdraget, samt rot, rut: Ca 132 miljarder per år.   Eller att omfördela en del av pengarna från dessa två utgifter nedan, då dessa yrkesgrupperna kommer att samverka, och bestå till stor del av den miljon statligt anställda som beskrevs ovan.


   - Hälsovård, sjukvård och social omsorg: Ca 101,9 miljarder per år.


   - Försvar och samhällets krisberedskap: Ca 71,2 miljarder per år.   Eller en sammanslagning:


    - Arbetsmarknad och arbetsliv: Ca 105,7 miljarder per år.


   - Utbildning och universitetsforskning: Ca 92,1 miljarder per år.


Dessa producerar sedan avgiftsfri-/skatte- finansierad basal mat, energi och bostäder, samt sjukvård, skola och försvar.


   - Vi vill införa en storskalig statlig industri för hampaprodukter, både för användning inom Sverige men också för export utomlands.


   Från hampan tillverkar vi de produkterna som vi behöver som; plast, betong, isolering, medicin, kläder, mat, och över 50 000 hållbara produkter som gör att vi slipper förbruka naturens resurser för att tillgodose våra behov.


   Tillverkningen kommer ske för att tillgodose det svenska behovet främst, men också för att exportera utomlands, och på så sätt betalar de sina egna löner med vinsten samt fyller på i statskassan.


   Läs mer under "En Hållbar Industri".

   Vårat mål:

   Vårat mål är att skapa ett helt ekologiskt samhälle där människan är självförsörjande, oberoende utav företagen och staten, och med helt förnyelsebara energikällor, vi vill också att giftiga bekämpningsmedel som Glyfosat förbjuds och stoppas från att besprutas på våra grödor och i vår natur. Övrig källa:

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/stoppa-glyfosat   Det ekologiska levnadssättet:

   De bekämpningsmedel som besprutas över våra matgrödor dödar inte bara våra bin och våra humlor som är livsviktiga pollinerare, utan också allt liv i åkerjorden: maskar, insekter och andra organismer som producerar alla viktiga näringsämnen i jorden som matgrödorna behöver för att kunna överleva utan konstgödsel.


   Därför måste vi sluta bespruta våra matgrödor med giftiga bekämpningsmedel som Glyfosat och Roundup som används idag.


   Istället ska vi använda människans och djurens urin och avföring i behandlad form som gödsel till vårat svenska jordbruk. Prov med ättika eller andra ekologiskt säkra produkter kan användas istället för dagens giftiga bekämpningsmedel, samt att vi börjar odla matväxter som tål insektsangrepp bättre.


   Frihet från konsumtionssamhället:

   När vi endast producerar livsviktiga produkter vi måste ha för att överleva och trivas, och samarbetar i arbetslag efter ett schema, så blir det väldigt lite arbetsdagar i månaden per person, och vi kan vara lediga i ca 75 procent av våran nuvarande arbetstid, dvs att vi endast arbetar ca 25 procent av den tiden som vi arbetar idag.


   Med hjälp av våra maskiner, traktorer, skördetröskor, och våran elektricitet, kan vi producera alla livsviktiga varor som vi måste ha nästan helt utan mänskligt arbete, på väldigt kort tid.


   Det gör att det blir väldigt få arbetsdagar per person varje månad, för att tillfredställa våra livsviktiga behov.


   Detta skulle ge oss enormt mycket tid över för att umgås med våra barn och med våra nära och kära, men också mer tid över för en hobby och att göra nya upptäcker, uppfinna och förbättra våra energikällor med magnetiska elgeneratorer, delta i föreningsliv, skapa musik, bli duktig på idrotter som fotboll, gymnastik, etc.


   Självförsörjande:

   Energi, vatten/avlopp, sophämtning/återvinningen blir skattefinansierade och fastighetsskatten slopas. Detta leder till att människan kan leva gratis på sitt eget arbete, och vi människor blir inte lika beroende som idag, av företagen eller staten för att kunna överleva.


   I skolan behöver alla människor få en utbildning i att bygga hus, slakta djur på ett humant och smärtfritt sätt samt lagra maten utan att den ruttnar, och reparation av livsviktiga maskiner som tex, traktorer, elgeneratorer och solpaneler.

 

   När människan äger sin egen mark, och får kunskaper i slakt, lagring och odling, genom den svenska skolan, då kan den svenska befolkningen slakta sina egna matdjur och producera sin egen mat på egen hand, då blir vi självförsörjande och helt fria.


   Fastighetsskatten ska slopas för fastigheter med mark på upp till 1 hektar, så att en vanlig svensk familj på 4 personer kan överleva och äta ekologiskt odlad mat, helt avgiftsfritt.


   Frihet är att kunna umgås med sina barn när man vill och inte behöva oroa sig över hur man ska betala nästa månads räkning, utan alla fasta avgifter för bostad, mat, energi och sjukvård alltid finns tillgängligt, gratis, för resten av livet.

   När alla människor har detta, så finns det ingen anledning för någon människa att begå brott för att överleva och trivas.


   Att vara helt oberoende av pengar, företag och staten, det är att leva i total frihet!


   När bonden slaktar sina djur på egen hand, lider djuret mindre, blir mindre stressat, då djuret slipper den långa transporten, och att trängas ihop med andra livrädda djur, samt att vi sparar enormt mycket utsläpp, arbete och tid.


   Bonden slaktar endast det som bonden och bondens familj kan äta själva, detta sparar enormt många djurs liv!   Produktionen av kokött måste avvecklas, för att produktionen av kokött skapar metangaser som värmer upp atmosfären enormt snabbt, och i kombination med regnskogsskövlingen för att odla mat till korna, är detta den största orsaken till växthuseffekten!


   För att producera mat till korna i köttindustrin, så skövlar företagen världens regnskogar, som i sin tur ska ta upp koldioxiden från atmosfären, detta fördubblar den skadliga växthuseffekten.  Tillgodose basbehoven:


   - Utbildning i uppfödning och slakt, kläckningsprocess, hantering av vanliga sjukdomar, human slakt, ska vi lära våra elever i grundskolan.


   - Utbildning i energi, tillverka och reparera solenergiceller, framställning av vätgas, så att familjefarmen tillverkar sin egen energi, samt kan dela med sig av sin överblivna energi till andra familjefarmar i ett elnät.


   - Djurens och människans avföring och urin tillsammans med matrester ska användas som gödsel på våra åkrar, så att vi får näringsrika åkerjordar utan att använda Glyfosat eller konstgödsel.


   Det är bra om alla hjälper varandra kring ingående frågor om uppfödning utav matdjur, farmning, etc, samarbete gynnar alla.


   När vi har uppnått friheten att bli självförsörjande som människor och som land, då är det viktigt att vi bygger ett starkt försvar i Sverige och återinför allmän värnplikt där varje soldat får med sig sin utrustning hem efter fullgjord värnplikt, detta gör att vi kan försvara våra hem och vårat land vid ett eventuellt militärt angrepp, och att vi blir självförsörjande som människor och som land, utan miljöfarliga utsläpp, för all framtid!Vi måste se framåt och planera en ekologisk hållbar framtid för våra barn:

   Därför måste vi sluta producera onödiga konsumtionsvaror, och inte ta naturresurser som inte kan återskapas av naturen inom ett år. (Av hampa kan vi producera nästan allt vi behöver). Läs mer här.


   Vi behöver använda våran teknologi till att uppnå ett nästintill arbetsfritt land och ändå ha tillgång till den moderna livsstil som vi har idag och med hållbara produkter från hampan som plast, betong och isolering, samt förnybar el och återvunnen metall.


   Vi behöver ge våra barn en livsviktig utbildning med mycket praktisk erfarenhet och minimal vistelse i skollokalerna, med skolämnen som eleverna själva väljer efter att ha genomgått den grundläggande utbildningen som att lära sig att läsa och skriva samt den livsviktiga kunskapen i slakt, lagring, etc, dvs, inga prov eller andra test ska tillämpas på eleven, skolan ska hjälpa, och inte straffa.


   Att svenska elevers skola är: Läsa och skriva, ett nytt språk, samt vardagsmatte, historia, geografi, samt elevens egna ämnesval, räcker gott och väl, inga betyg i skolan.

   Detta ger våra barn en stressfri start på livet och våra barn slipper all den pressen som skolan skapar.

   Detta leder till mindre depressioner, ångest och självmord bland våra barn och unga.

Vilken utbildning krävs för att skapa ett ekologiskt hållbart levnadssätt?


   Tanken är att vi går i skolan från 9 års ålder till 18 års ålder. I lågstadiet, dvs 9-12 år fokuserar vi mer på teoretiska ämnen ca 50% teori och 50% praktik, där vi lär oss att läsa, skriva, räkna, och ett nytt språk, tex engelska. 


   Mellan/högstadiet 12-15 år:

   Studerar vi överlevnadsinriktade ämnen, där vi lär oss att odla mat genom att praktisera, föda upp och slakta djur, bygga/reparera hus, tillverka el av magnetgeneratorer (Nikola Tesla, Tewari, Howard Johnson), samt tillverka våra övriga mest basala produkter. Fördelningen behöver ligga på ca 50% teori och ca 50% praktik, till den mån det är möjligt.


   Gymnasie 15-18 år:

   På denna nivån fördjupar man sig i ämnet/yrket man har valt som livsyrke. Efter avslutad skolgång, börjar man arbetet omgående. Läkare, kirurger, forskare och mer avancerade yrken, kräver en minst 3-årig praktik, inom avsett yrke, utöver den nya grundskolan. Samma fördelning på: 50/50, praktik/teori.


   På våra svenska universitet och högskolor framställer elever och forskare även medicin, samt forskar fram nya mediciner, och massproducerar medicinerna i samarbete med produktionsanläggningarna i landet.


 

   Efter 18 års ålder ingår eleverna i den allmänna arbetsrotationen, där man hjälps åt med den livsviktiga produktionen gratis, ca 5 arbetsdagar per månad, då får man alla livsviktiga behov gratis, tex: bostad, energi, mat/vatten, sjukvård, återvinning, etc. 

 

Ett ekologiskt samhälle i stor skala kan fungera på detta sättet: 

(Detta systemet fungerar också om pandemier, krig eller finanskriser drabbar världen och våra pengar förlorar allt värde).

   Det ekologiska levnadssättet:

   


   När vi endast producerar de livsviktiga produkterna som vi verkligen behöver för att överleva och trivas, och samarbetar i arbetslag efter ett schema, så blir det väldigt lite arbetsdagar i månaden per person, och vi kan vara arbetsfria i ca 75 procent utav våran nuvarande arbetstid, och endast arbeta ca 25 procent av den tiden som vi arbetar idag.


   Med hjälp av våra traktorer och moderna maskiner, samt våran elektricitet, så kan vi producera alla livsviktiga varor nästan helt utan mänskligt arbete och på väldigt kort tid.   Avgiftsfritt samhälle:

   Arbetsmässigt per person blir det väldigt få arbetsdagar per månad i snitt per år, när vi endast producerar det vi verkligen behöver för att överleva, men också för att trivas.


   När man deltar i arbetsschemat får man avgiftsfri mat, bostad, energi, sjukvård, skola, elektronikprodukter, etc.


   Detta skulle ge oss väldigt mycket tid för att umgås med våra barn, och nära och kära, men också mer tid över för en hobby, göra nya upptäcker, uppfinna och förbättra energikällor/elgeneratorer, föreningsliv, musik/spela gitarr,etc, idrott/ fotboll, gym, etc.  Ett schema för ett avgiftsfritt ekologiskt samhälle för människor i städerna kan se ut såhär:


   - Arbetslag 1: En veckas arbete med matproduktionen.

   Djurhållningen med höns, får, kaniner, mm, och tar hand om grönsaksodlingarna, bär, frukt, kastanjer, rotfrukter, etc. Tillräckligt för att ge föda åt hela stadsdelen, staden eller ett mindre samhälle. Nästa arbetsperiod roterar man till det andra lagets arbetsuppgifter.

 

   - Arbetslag 2: En veckas arbete i lag med återvinningen, (städa naturen från sopor, återvinna glas, plast, metaller, pappersmassa, mm, och ta hand om allt avfall som företagen producerat under nutidens produktion). Nästa arbetsperiod roterar man till det tredje lagets arbetsuppgifter.


    - Arbetslag 3: Arbetar med energitillverkningen, och underhåller kraftverk, elledningar, el i byggnader och övrig infrastruktur (reparera elprodukter, byta elkablar, bygga och underhålla bostäder, el till vägar, tåg, bygga elgeneratorer, reparera datorer, telefoner, mm.


   Dessa kan tillverka fönster, takpannor, solceller som producerar elektricitet utav materialet Grafen, som kan generera energi när det sätts in i fönsterglas bla. Grafen är tunt som ett papper, starkare än stål och genomskinligt.  


   Dessa material kommer att revolutionera våran levnadsstandard till en enorm förbättring inom alla elprodukters avseenden, samt ge oss lättare, mer energieffektiva och starkare batterier, telefoner, datorer, bilar, traktorer, lastbilar, tåg, båtar, etc.

  Nästa arbetsperiod roterar man till det första lagets arbetsuppgifter.


   Detta arbetssättet kommer att användas inom alla arbetsområden som är livsviktiga.


   När vi arbetar på detta sättet, med alla delar utav våran egen konsumtionskedja, så blir förståelsen större bland folket och den enskilda individen, om hur vi påverkar naturen och framtida generationer, med icke livsnödvändig produktion, men också hur vi påverkas av reklamen på Tv.


   Alla arbetslag byter uppgifter med varandra efter ett bestämt schema, några erfarna arbetare är kvar på stationerna en längre tid, så att kunskapen förs vidare från de som redan kan yrket bra till de nya generationerna.


   Med tiden kommer de allra flesta människorna att kunna de allra flesta arbetsstationerna väldigt bra, och det kommer alltid att finnas människor som är extra intresserade utav enstaka delar i produktions- och konsumtionskedjan, och som vill fördjupa sig som tex; utvecklare, medicinforskare, ingenjör, etc.


   Då kan man stanna kvar på ett visst arbetsområde och fördjupa sig inom detta ämne, och få mer avancerade arbetsuppgifter, och utveckla nya arbetssätt, nya material och nya produkter inom området.

   Hur kan vi införa detta?   Vi behöver först prova det nya ekologiska arbetssättet i mindre städer som har en befolkning på några tusen invånare, eller också i städerna lokalt i stadsdelarna eller hela staden gemensamt, och med samarbete med bostadsföretagen (folket gör en viss upprustning utav husen, etc, schemalagt ansvar ger gratis hyra) samt matproduktionsgårdar som ligger i närheten av bostäderna, dit folk kan ta sig med bussar, cyklar, helst inom gångavstånd, där folket kan odla sin egen mat gratis.

   Schemalagda arbetsinsatser på stadens vattenverk och energiverk, ger gratis el för dem som hjälper till.


   Betalnings och enhetssystemet:

   Dagens samhällssystem och de strukturer som finns i vårt vinstjagande samhällssystem idag skadar vår planet allvarligt, och har redan utplånat majoriteten av världens djurarter. Vi behöver byta ut detta gamla skadliga levnadssätt och omorganisera våra resurser, såväl mänskliga som industriella och endast producera det som vi verkligen behöver för att överleva och trivas.


   För att få ett mer rättvist samhälle och levnadssätt kan vi införa ett betalningssystem med enheter, istället för att använda pengar. Bruket av pengar leder till orättvisor, istället ska alla människor får sina livsviktiga behov avgiftsfritt.

   Detta leder till att nästintill alla konflikter och våldsbrott försvinner, samt att den enorma stressen som vi upplever i livet idag försvinner, då pengar är roten till nästan alla problem.


   Att ge människor det som människorna behöver för att överleva, till en minimal tidskostnad för människan!

   Den som vill arbeta extra hos företagen, och tjäna pengar kan göra det, att arbeta för pengar ska inte vara ett krav för att överleva!

   Majoriteten av oss människor värdesätter sin livstid med sina barn, sina fritidssysslor, och att ha ett avslappnat liv, mer än att arbeta för pengar!
   Alternativt betalningssystem:

   Ett betalningssystem med enheter kan införas som ett alternativ, eller parallellt med dagens betalningssystem, där ett visst antal enheter ges till varje person med livsviktiga varor varje månad, som fritt distribueras från arbetslagen, till alla människor som deltagit i arbetet.

   Detta system kan successivt ersätta användandet utav bankernas skuldbaserade pengar, för att få ett mer rättvist och ett mer jämlikt samhälle.


   Ett exempel på dagsenheter för olika produkter för en dag kan vara: 1 kg kött kan vara 1 dagsenhet, 1 kg mjöl 1 dagsenhet, 1kg potatis 1 dagsenhet, 1 kg sallad/frukt, etc. Alla tilldelas enheter för varje produkt som vi behöver varje dag, i lite överflöd, så att alla kan överleva och trivas.


   Produkter som kläder, etc, hämtas ut vid längre tidsintervaller än tex, mat. Men kläder kan också sys själv, och man kan också odla egen mat, eller brygga eget öl vid sidan om, detta är ingenting som påverkar din dagliga enhetstillgång, du kan alltså både ta ut enheter på tex, slaktad kyckling och ha levande eller frysta kycklingar hemma, med ägg och allt.

   Det är inget krav att förbruka sina enheter varje dag, men man kan inte spara sina dagsenheter eller månadsenheter, utan dessa försvinner vid årets eller månadens slut om man inte hämtar ut dem, har man inte förbrukat alla sina enheter för ett år, raderas dessa, och man får exakt samma antal enheter totalt, nästa år, precis som året innan, alltid samma antal enheter varje år.


   Alla människor kommer att få mer än vad man klarar av att äta och dricka varje dag, då vi endast tillverkar det som vi verkligen behöver kan vi få ett överflöd utav mat och andra varor som kan tillverkas här i Sverige. Vi kan tillverka ett brett urval av produkter från växten hampa, och ha ett överflöd utav ekologiskt hållbara produkter som kan användas här och exporteras utomlands.


   Genom att visa sitt vanliga ID kort i mataffären gör dagens teknik att vi via datorn och internet enkelt kan hålla ett register över tillgängliga och förbrukade enheter för varje person i samhället.


   Alla varor distribueras gratis i matvarubutikerna varje dag, till alla människor i samhället. Som betalning ställer man upp med sin egen arbetsinsats några få dagar per månad, och hjälper till enligt arbetsschemat med mat- och energiproduktionen och tillverkningen utav andra livsviktiga varor.


   När vi samarbetar blir arbetet mindre för var och en: 

Dagens konkurrens- och vinstjakts samhälle bygger på att vi motarbetar varandra för att kunna överleva, i kampen om jobben, pengarna, lägenheterna, etc.


   För att uppnå ett helt ekologisk och hållbart levnadssätt, så behöver vi börja samarbeta igen och dela på arbetet och på vinsterna tillsammans.

   

   Förr i tiden var man självförsörjande och helt oberoende utav andra för att överleva och trivas, idag har vi elektricitet och maskiner som gör livet på bondgården enormt mycket lättare än då.


   Från wiki:

   "Hemman är ett äldre begrepp med betydelsen bostad, boning, hemvist, hem och som i Sveriges landskapslagar och kronans jordeböcker avsåg en på landsbygden av åtskilliga ägor bestående och bebyggd gård och jordbruksfastighet med visst mantalsvärde.


   På 1500- och 1600-talen motsvarade ett hemman vanligen en bondgård med en sådan storlek att brukaren kunde försörja sig och sin familj på avkastningen av jorden och erlägga den skatt som åvilade egendomen. Ett sådant hemman åsattes ett helt mantal."


   Rå- och rörshemman:

   "Rå- och rörshemman var hemman som var belägen inom samma by som den jordägande adelsmannens sätesgård/säteri och de var förknippade med särskilda privilegier för jordägaren."


   Källa:https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemman

Video: A farm for the future, BBC production.

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044. Kontakt:


www.info@naturensparti.se