Vårat mål

  Tillgodose basbehoven:


   - Startset för kycklingfarming för familjebruk, inkl startset med levande kycklingar.


   - Utbildning i ägghantering, kläckningsprocess, uppfödning, etc, ska ges gratis till farmaren genom grundskoleutbildningen.


   - Taket kan utrustas med solenergiceller, så att familjefarmen tillverkar sin egen energi, samt kan dela med sig av sin överblivna energi till andra familjefarmar i ett elnät.


   - Djurens och människans avföring och urin tillsammans med matrester ska användas som gödsel på våra åkrar, så att vi får näringsrika åkerjordar utan att använda företagens konstgödsel.


   Det är bra om alla hjälper varandra kring ingående frågor om uppfödning utav matdjur, farmning, etc. Samarbete gynnar alla.


   När vi har uppnått denna friheten att bli självförsörjande som människor och som land, då är det viktigt att vi bygger ett starkt försvar i Sverige och återinför allmän värnplikt där varje soldat får med sig sin utrustning hem efter fullgjord värnplikt, så att folket kan försvara vårat land vid ett eventuellt militärt angrepp, och att vi permanent kan vara självförsörjande som människor, och som land för all överskådlig framtid.

   Vi måste se framåt och planera en ekologisk hållbar framtid för våra barn:

   Därför måste vi sluta producera konsumtionsvaror som inte kan återskapas av naturen under ett år! (Av hampa kan vi producera nästan allt vi behöver).


   Vi behöver använda våran teknologi till att uppnå ett nästintill arbetsfritt land och ändå ha tillgång till den moderna livsstil som vi har idag och med hållbara produkter, hållbar plast, förnybar el, återvunnen metall, etc.


   Vi behöver ge våra barn en grundläggande utbildning med minimal vistelse i skollokalerna, och istället ska vi utveckla en stark inre individ såväl som yttre individ med egna val av inriktning i ett eller flera olika specifika ämnen som eleven själv väljer, inga prov eller andra test ska tillämpas på eleven, skolan ska hjälpa, och inte straffa.


   Att svenska elevers skola är: Läsa och skriva, två språk, samt grundläggande matte, historia, geografi, samt elevens egna ämnesval, räcker gott och väl, inga betyg i skolan. Skoldagarna kortas ner till max 3 tim lektionstid om dagen, ändras exempelvis till: 10.00-14.00, samt lediga onsdagar varje vecka. Detta ger våra barn en mer stressfi start på livet med en stressfri skolgång.

 

   Vårat mål:

   Vårat mål är att skapa ett helt ekologiskt samhälle där människan är självförsörjande, oberoende utav företagen och staten, och med helt förnyelsebara energikällor, vi vill också att giftiga kemikalier slutar att produceras och besprutas på våra grödor och i vår natur.   Det ekologiska levnadssättet:

   Dom bekämpningsmedel som besprutas över våra matgrödor dödar inte bara våra bin och våra humlor som är livsviktiga pollinerare, utan också allt liv i åkerjorden: maskar, insekter och andra organismer som producerar alla dom viktiga näringsämnena i jorden som matgrödorna behöver för att kunna överleva utan konstgödsel.


   Därför måste vi sluta bespruta våra matgrödor med giftiga bekämpningsmedel och sluta använda dom fossiloljebaserade gödslingsmedel som används idag.


   Istället ska vi använda människans och djurens urin och avföring i behandlad form, som gödsel till vårat svenska jordbruk. Prov med ättika eller andra ekologiskt säkra produkter kan användas istället för dagens giftiga besprutningsmedel, samt att vi börjar odla matväxter som tål insektsangrepp bättre.


   Frihet från lönearbetet:

   När vi endast producerar dom livsviktiga produkterna vi verkligen behöver för att överleva och trivas, och samarbetar i arbetslag efter ett schema, så blir det väldigt lite arbetsdagar i månaden per person, och vi kan vara arbetsfria i 75 procent utav våran nuvarande arbetstid, och endast arbeta 25 procent utav den tiden som vi arbetar idag.


   Med hjälp utav våra traktorer, skördetröskor, inpackningsmaskiner, och våran elektricitet, kan vi producera alla livsviktiga varor nästan helt utan mänskligt arbete och på väldigt kort tid.

   Detta gör att det blir väldigt få arbetsdagar varje månad, men säsongsarbete kan förekomma då man arbetar i flera dagar per månad, detta sker vid sådd och vid skörd, men då är man också ledig i flera månader efteråt.


   Detta skulle ge oss väldigt mycket tid för att umgås med våra barn och med våra nära och kära, men också mer tid över för en hobby och att göra nya upptäcker, uppfinna och förbättra energikällor/elgeneratorer, föreningsliv, musik/spela gitarr, etc, idrott/ fotboll, gym, etc.


   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Avgiftsfri bostad, energi och sjukvård är en mänsklig rättighet! Därför vill Naturens Parti skattefinansiera alla levnadskostnader såsom; energi, vatten/avlopp, som en del av välfärden.


   Detta ska finansieras genom att omfördela en del av pengarna i statens budget, eller att höja bolagsskatten till 32,5%.


Alt 1: Det är rättvist att företaget betalar lika mycket i skatt som arbetaren, eller:


Alt 2: Slopa jobbskatteavdraget: Ca 115 miljarder per år.

   Slopa bidrag till kommunerna: Ca 120 miljarder per år.

   Minska militära utgifter:   Detta sparar oss ca 50 miljarder per år.


Alt 3: När vi turas om och utför alla arbetsuppgifter som krävs, för att upprätthålla ett fungerande samhälle gratis, tex: el/energi, sophantering, sjukvård, etc, så räcker det med 5 arbetsdagar per månad.


   Detta ger oss avgiftfritt boende, energi, mat/vatten, återvinning, etc.


   Läs mer under: "Vårat mål".


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   

   Självförsörjande:

   Fastighetsskatten slopas på fastigheter med en tomt på upp till 1 hektar, istället inför vi markskatt på skog och åkermark, detta leder till att företagen inte kan köpa upp och skövla våra svenska naturresurser. Detta leder också till att människan kan leva gratis på sitt eget arbete, och vi kommer som människor inte att vara beroende utav företagen eller staten för att kunna överleva.


   I skolan behöver alla människor få en utbildning i slakt och reparation av matproduktionsmaskiner som tex, mjölkvarn, elgeneratorer och byggkunskap.

 

   När människan har tillgång till en egen fri bit mark, och med en enklare utbildning i slakt, då kan människan slakta sina egna matdjur på egen hand, och människor blir totalt självförsörjande.


   Det innebär en enorm stress för djuren att slaktas på slakteriet, från den långa transporten till att packas ihop och trängas med andra livrädda djur, detta är ett enormt plågeri för djuret!


   Då bonden slaktar sitt matdjur på egen hand, lider djuret mindre, är mindre stressat då djuret slipper den långa transporten och att trängas ihop med andra livrädda djur, samt att vi sparar enormt mycket utsläpp, arbete och tid.


   Bonden slaktar endast det som han och hans familj själva kan äta, detta sparar enormt många djurs liv då inte Mcdonalds och andra företag kan mass slakta djur bara för att tjäna pengar. Kokött bör vi sluta äta, då produktionen av kokött tar den största vattenåtgången, skapar metangaser som värmer upp atmosfären, och tar upp mycket jordbrukslandsyta för att producera mat till kor.


   Fastighetsskatten slopas för fastigheter med mark på upp till 1 hektar, så att en vanlig svensk familj kan överleva och äta ekologiskt egenodlad mat, helt gratis till egenarbete.


   Frihet är att kunna umgås med sina barn när man vill och inte behöva oroa sig över hur man ska betala nästa månads räkning, utan alla fasta kostnader som bostad, mat, energi och sjukvård alltid finns tillgängligt, gratis, för resten av livet.

   När alla människor har detta finns det ingen anledning för någon människa att begå brott. 

   Att vara helt oberoende av pengar, företag och stat: Detta är att leva i total frihet.


  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:   Artikel 1.

   Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.


   Artikel 3.

   Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.


   Artikel 4.

   Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.


   Artikel 17.

   1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.


   2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.


   Källa: http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf

   Det ekologiska levnadssättet:

   Istället för fossiloljebaserade gödslingsmedel som används idag, ska människans och djurens urin och avföring användas i behandlad form, som gödselmedel till vårat svenska jordbruk.


   Insektsbekämpningsmedel dödar inte bara våra bi och humlor som är livsviktiga pollinerare, utan också allt liv i åkerjorden, maskar, insekter och dylikt som producerar alla viktiga näringsämnen naturligt, som matgrödorna behöver för att kunna leva och växa.


   Därför måste vi sluta använda giftiga bekämpningsmedel vid besprutningen utav våra grödor som insektsbekämpare. Prov med ättika eller andra ekologiskt säkra produkter kan användas istället, samt att vi börjar odla matväxter som tål insektsangrepp bättre.   När vi endast producerar dom livsviktiga produkterna vi verkligen behöver för att överleva och trivas, och samarbetar i arbetslag efter ett schema, så blir det väldigt lite arbetsdagar i månaden per person, och vi kan vara arbetsfria i 75 procent utav våran nuvarande arbetstid, och endast arbeta 25 procent utav den tiden som vi arbetar idag.


   Med hjälp utav våra traktorer, skördetröskor, inpackningsmaskiner, och våran elektricitet, kan vi producera alla livsviktiga varor nästan helt utan mänskligt arbete och på väldigt kort tid.


   Arbetsmässigt per person blir det väldigt få arbetsdagar per månad i snitt per år, säsongsarbete kan förekomma då man arbetar i flera dagar per månad, vid sådd och vid skörd, men då är man också ledig i flera månader efteråt.

   Detta skulle ge oss väldigt mycket tid för att umgås med våra barn, och nära och kära, men också mer tid över för en hobby, göra nya upptäcker, uppfinna och förbättra energikällor/elgeneratorer, föreningsliv, musik/spela gitarr,etc, idrott/ fotboll, gym, etc.  Ett typiskt schema för ett ekologiskt boende för människor i städerna kan se ut såhär:


   - Månad 1: En veckas arbete i lag med mat och vattentillverkningen (vattenrening, vattentillgång till Sveriges alla hushåll. Djurhållningen med höns, lamm, insekter, mm. Samt grönsaksodlingarna, bär, frukt, kastanjer och rotfruktsodlingarna där vi sår och skördar vår mat i lag). Sedan är man ledig i 3 veckor.

 

   - Månad 2: En veckas arbete i lag med återvinningen, (städa naturen från sopor, återvinna glas, plast, metaller, pappersmassa, mm. Ta hand om allt avfall som företagen producerat under deras överproduktion). Sedan är man ledig i 3 veckor.


    - Månad 3: En veckas arbete i lag med energitillverkningen och underhåll utav ledningar, bostadsbyggnader och övrig infrastruktur (reparera elprodukter, byta elkablar, bygga och underhålla bostäder, vägar, tåg, elgeneratorer, datorer, telefoner, mm och tillverka bland annat fönster som producerar elektricitet utav materialen Hampa och Grafen som är böjligt och tunt som ett vanligt papper men ändå många gånger starkare än stål. 

   Dessa material kommer att revolutionera våran levnadsstandard till en enorm förbättring i alla elprodukters avseenden, samt ge oss lättare, mer energieffektiva och starkare fordon, flygplan, tåg, etc).

   Sedan är man ledig i 3 veckor, osv.   När vi arbetar på detta sättet, med alla delar utav våran egen konsumtionskedja, så blir förståelsen större bland folket och den enskilda individen, för hur vi påverkar naturen och framtida generationer, men också mot varandra med vårat levnadssätt. Arbetet blir mer stimulerande då alla arbetslag byter uppgifter med varandra efter ett bestämt schema, äldre erfarnare arbetare är kvar på stationerna lite längre tid, så att kunskapen lärs vidare från dem som redan kan yrket bra till dom nya unga generationerna.


   Med tiden kommer dom allra flesta människor kunna dom allra flesta arbetsstationerna väldigt bra, och det kommer alltid att finnas människor som är extra intresserade utav enstaka delar i produktions och konsumtionskedjan, och som vill fördjupa sig som tex elektronik ingenjörer. Då kan man stanna kvar på ett visst arbetsområde och fördjupa sig inom detta ämne, och få mer avancerade arbetsuppgifter där med tiden.
   Permakultur:

   "Permakultur är en hopdragning av PERMAnent agroKULTUR, vilket kan översättas med hållbar odling. Begreppet myntades av Bill Mollison och David Holmgren i Australien 1978. Under årens lopp har permakultur börjat användas i många länder och inom olika samhällssektorer. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.


   Filosofi:

   Filosofin vilar på tre etiska grundprinciper som genomsyrar allt arbete inom permakultur:


    Omsorg om jorden: Förståelse för att man är en del av jorden och att man måste värna om den.

    Omsorg om människor: Stödja och hjälpa varandra att leva och utveckla hälsosamma samhällen.

    Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist sätt.


   Permakulturdesign kan ses som ett system som organiserar allt man behöver: mat, boende, energi och vattenförsörjning. Även sociala värderingar ingår i en design som rätten till utbildning och meningsfullt arbete. Permakultur är inte en isolerad metod för odling, utan erbjuder en helhetssyn på hur människan kan fungera som en del av naturen, utan att förstöra den. Och det ger konkreta verktyg för hur man kan göra det.   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Permakultur

   Vi behöver skattefinansiera alla bostadskostnader, dvs; el och vatten/avlopp, samt slopa fastighetsskatten. Detta kan vi göra genom att slopa jobbskatteavdraget på ca 115 miljarder kronor per år, och istället använda dessa pengar till att finansiera avgiftsfritt boende till alla människor i Sverige.


   Genom att skattefinansiera alla bostadskostnader för husägare, kan alla som vill flytta ut till landsbygden göra det, som ett alternativ till löne- och konsumtionssamhället, och istället leva helt ekologiskt, och odla sin egen mat, och föda upp sina egna matdjur, helt utan kostnader!

   Hur kan vi införa detta?

   Försök kan först göras i mindre städer som har en befolkning på några tusen invånare, eller också i städerna lokalt i stadsdelarna eller hela staden gemensamt, och med samarbete med bostadsföretagen (folket gör en viss upprustning utav husen, etc, schemalagt ansvar ger gratis hyra) samt matproduktionsgårdar som ligger i närheten, där folket kan ta sig med bussar, cyklar, helst inom gångavstånd, där folket kan odla sin egen mat gratis. Schemalagda arbetsinsatser på stadens vattenverk och energiverk, ger gratis el för dom som hjälper till.


   Betalnings och enhetssystemet:

   Dagens samhällssystem och dom strukturer som finns i vårt vinstjagande samhällssystem idag skadar vår Planet allvarligt och har redan utplånat majoriteten av världens djurarter. Vi behöver byta ut detta gamla skadliga levnadssätt och omorganisera våra resurser, såväl mänskliga som industriella och endast producera det som vi verkligen behöver för att överleva och trivas.


   För att få ett mer rättvist samhälle och levnadssätt behöver vi införa ett enhetssystem istället för att använda pengar, då pengar är roten till nästintill alla konflikter och våldsbrott samt den enorma stress vi upplever i samhället idag.

   Att ge folket det som folket behöver för att överleva, till en minimal tidskostnad för människan. Den som vill arbeta extra hos företagen kan göra det, att arbeta ska inte vara ett krav för den övriga befolkningen, som istället värdesätter tiden med sina barn och sina fritidssysslor mer, eller om man bara vill resa iväg och utforska det man drömt om att göra.


   Alternativt betalningssystem:

   Ett enhetssystem som betalningsmetod kan införas som ett alternativ eller parallellt med dagens betalningssystem, där ett visst antal enheter av livsviktiga varor varje månad/år fritt distribueras av staten till Sveriges befolkning, detta system kan successivt ersätta användandet utav bankernas skuldbaserade pengar, för att få ett mer rättvist och ett helt jämlikt samhälle.


   Ett exempel på dagsenheter för olika produkter för en dag kan vara: 100gr/kött kan vara 1 enhet, 500gr/mjöl 1 enhet, 1kg/potatis 1 enhet, Etc. En enhet för varje produkt som du behöver varje dag för att kunna överleva och trivas.


   Produkter som kläder etc hämtas ut vid  större tidsintervaller än tex mat. Men kläder kan också sys själv, och man kan också odla egen mat, eller brygga eget öl vid sidan om, detta är ingenting som påverkar din dagliga enhetstillgång, du kan alltså både ta ut enheter på tex, slaktad kyckling och ha levande eller frysta kycklingar hemma, med ägg och allt, det är inget måste att förbruka sina enheter varje dag, men man kan inte spara sina dagsenheter eller månadsenheter utan dessa försvinner vid årets slut om man inte hämtar ut dem, har man inte förbrukat alla sina enheter för ett år raderas dessa, och man får exakt samma antal enheter totalt nästa år som året innan, alltid samma antal enheter varje år.


   Alla människor kommer att få mer än vad man klarar av att äta och dricka varje dag, då vi endast tillverkar det som vi verkligen behöver kan vi få ett överflöd utav mat och andra varor som kan tillverkas utav cellulosan i växterna, tex ekologisk plast. I Sverige kommer vi ha ett överflöd utav helt ekologiska, egentillverkade och hållbara Svenska produkter.


   Genom att visa sitt vanliga ID kort i mataffären gör dagens elteknik att vi via datorn och internet enkelt kan hålla ett register över tillgängliga och förbrukade enheter för varje person i samhället.


   Alla varor distribueras gratis i matvarubutikerna varje dag, till alla människor i samhället. Som betalning ställer man upp med är sin egen arbetskraft uppskattningsvis 5 arbetsdagar per månad, och hjälper till enligt arbetsschemat med mat och energiproduktionen och tillverkningen utav andra livsviktiga varor.


   När vi samarbetar blir arbetet mindre för var och en, i dagens konkurrens- och vinstjakts- samhälle så motarbetar vi varandra varje dag för att kunna överleva, istället så behöver vi börja samarbeta igen och dela på vinsterna tillsammans.

   Övrig källa: http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-foretagande-och-kapital/Bolagsskatt/

   Från wiki:

   "Hemman är ett äldre begrepp med betydelsen bostad, boning, hemvist, hem och som i Sveriges landskapslagar och kronans jordeböcker avsåg en på landsbygden av åtskilliga ägor bestående och bebyggd gård och jordbruksfastighet med visst mantalsvärde.


   På 1500- och 1600-talen motsvarade ett hemman vanligen en bondgård med en sådan storlek att brukaren kunde försörja sig och sin familj på avkastningen av jorden och erlägga den skatt som åvilade egendomen. Ett sådant hemman åsattes ett helt mantal."


   Rå- och rörshemman:

   "Rå- och rörshemman var hemman som var belägen inom samma by som den jordägande adelsmannens sätesgård/säteri och de var förknippade med särskilda privilegier för jordägaren."


   Källa:https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemman

   Lantbruk:

   Inom lantbruket är odling av hampa ett alternativ till växelbruk då hampa kan odlas på samma fält år efter år utan att urlaka jorden. Det är till och med så att hampa tillför jorden sina egna näringsämnen, vilket gör den idealisk som jordförbättringsgröda.

   Hampa klarar sig helt utan konstgjorda gödnings- och bekämpningsmedel och i Sverige kan den växa upp till 2-3 meter i höjd på en säsong.

   Hampan tar själv hand om skadedjursangrepp och andra parasiter, vilka inte tycks trivas i hampans sällskap.

   De snabbväxande rötterna binder effektivt jorden och förhindrar erodering.

   Som biprodukt efter att hampfrön pressats till näringsrik vegetabilisk olja, lämnas en mycket proteinrik frökaka. Fram till 1900-talet var denna frökaka en av de huvudsakliga ingredienserna i djurfoder över hela världen (U.S. Agricultural Index; Frazier, Jack, The Marijuana Farmers, Solar Age Press, New Orleans, Louisiana, 1972.). Hampfrön kan förse hundar, katter och andra husdjur som nötkreatur, svin, får och höns med nästan en komplett näringssammansättning, vilket även kan ge maximal viktökning till väldigt låga kostnader.


   Med hampfrön som djurfoder skulle lantbrukarna också kunna sluta upp med inseminering av tillväxthormoner, antibiotika och andra artificiella ingrepp som nu håller på att förgifta människor och stora delar av näringskedjan.

   När hampa odlas för dess frön, utgörs halva vikten av den mogna, skördade honplantan av frön.

   Djuren kan också med fördel livnära sig på både på de färska och torkade bladen.

   Resterna av bråkade hampstänglar blir till en utmärkt ströbädd.Källa: http://www.hampa.net/page15/page20/page20.html

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK