Religion

   Detta vill vi:

 


 

   - Lär våra barn i skolorna att judar, muslimer och kristna tillber samma gud, som heter Jahve, Allah, Adonai.

   Detta behöver också visas på Tv och nyheterna så att den svenska befolkningen förstår sambandet mellan de 3 Abrahamitiska religionerna och deras gemensamma Gud. 


   Beviset är att kristna och muslimer tillber den Guden som Abraham, Moses och kung David tillbad, därför ber muslimer och kristna till samma Gud som israelerna ber till.


   Den romerska kejsaren Konstantine hittade på att Jesus var Gud, i "The council of Nicaea" år 325.
   - Alla religösa grupper ska bära sina egna kostnader, dvs staten ska inte ge några bidrag till religiösa trosamfund eller finansiera religiösa utbildningar.

Alla människor har friheten att tro på det man vill, utan att staten fördelar våra skattepengar till organisationer som delar in människor i olika grupper.
   - Den Samiska religionen eller Buddhism bör införas som statsreligion i Sverige, där man dyrkar och vördar naturen.

   "Samisk religion (förr lapsk mytologi) kallas den förkristna religionen hos samerna som grundades i huvudsak på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion).

   De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och förfäderna."

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Samisk_religion
   - Kremering behöver skattefinansieras: 

   Så att vi kommer ifrån den primitiva och ohygieniska begravningen av kroppar, som sprider sjukdomar och smitta, både från växter på gravar, och då djur eller vi gräver i gravar.


   Genom att kremera våra döda så sparar vi väldigt mycket mark, som kan användas till bättre ändamål.

   Källa:  https://www.sva.se/statsepizootologen-kommenterar/historiska-mjaltbrandsutbrott-och-gravar-i-sverige/

   Många experter menar att Jesus i själva verket var Buddhist:


   När Josef fann Jesus vid 12 års ålder, sittandes med de judiska prästerna i templet, där Jesus satt och frågade ut de Judiska prästerna, men fick inga vettiga svar. Därefter begav sig Jesus till Indien enligt många experter, och bekantade sig med Buddhismen, och återvände sedan till hem till den romerska provinsen Judeen, som Israel hette vid denna tiden, vid 30 års ålder. 


   När Jesus återvände med den nya tron,(kristendomen) som har precis samma budskap som i Buddhismen, att förlåta och vända andra kinden till, istället för den Judiska Gudens religion: Öga för öga och tand för tand. (Dvs, gör så mot den, som denne gjort mot dig, samt att stena någon till döds, detta kommer från den Judiska tron, och används fortfarande av vissa Abrahamitiska religioner än idag).


   Jesus spred sedan det nya budskapet och talade indirekt om problemen med maktmissbruk i olika liknelser (i templet, kungars makt och prästernas dvs fariseernas makt) i religioner och i samhället, samt om vägen till gemenskap och kärlek.


   Detta nya budskapet som kallas för kristendom spred Jesus till det Judiska folket och deras präster fariseerna, och med tiden så blev Jesus mördad för spridandet av den nya kärleksfulla religionen, som i själva verket var Buddhism, pga att den nya tron var en motsats till den gamla religionen.Vi behöver föra samman alla människor från alla religioner, klasser och etniska bakgrunder, till att leva tillsammans och se varandra som kärleksfulla individer oavsett bakgrund.


Detta gör vi genom att förstärka den rena kärleksfulla energin som vi redan har inom oss, genom att alltid fokusera på den kärleksfulla känslan inom oss, i alla situationer vi befinner oss i:

From the chinese philosopher Lao Tzu:


"As a river flows across the land, it nurtures all living things that it comes across. All the plants and animals benefit from the water of the river. Once it has done its work, water moves on without waiting for recognition or praise." (The water is the love within a human)."Be careful what you water your dreams with. Water them with worry and fear and you will produce weeds that choke the life from your dream. Water them with optimism and solutions and you will cultivate success."


Words from the great Chinese philosopher Lao Tzu.

   Inom alla människor existerar en kärleksfull kärna: 


   Våran inre kärleksfulla energi guidar oss genom alla val i livet. När vi släpper stressen och lyssnar till våran inre kärleksfulla röst, så ser vi lösningarna i alla våra problem och kan skilja rätt från fel i alla situationer.


   Vi behöver ingen religiös bok som var skriven för flera tusen år sedan för att kunna skilja rätt från fel, utan varje människa har redan en inre kompass som gör att vi kan ta rättvisa beslut när vi behöver göra det.


   Att förstå enkla och basala saker som att inte förstöra naturen, att inte skada djur och att vara vänlig mot alla varelser vet alla människor redan från barnsben!


   För att kunna förtrycka ett folk, och stjäla deras arbetskraft, naturresurser och levnadstid så måste makthavarna först dela upp människorna i olika religioner, i olika grupperingar, och olika nationaliteter, detta leder till att det uppstår stora problem och splittringar mellan människorna, därefter kan de olika ledarna utnyttja oss, medan vi är upptagna med att skylla religioner, våldsamheter och problemen på varandra.
   För att komma framåt måste vi istället fokusera på:

 

   Vad har vi för mål? Hur ska vårat samhälle och omgivning se ut, och vilken attityd ska vi ha mot varandra, och vilken känsla vill vi gå runt och känna inom oss varje dag?

 

   Den vackraste känslan som vi kan ha inom oss själva är den kärleksfulla känslan, och en kärleksfull känsla ger oss en kärleksfull attityd till varandra.


   Hur kan banker, stora företag och stater kunna skövla våra sista regnskogar, förgifta våra hav, och starta krig, när alla människor är i sin naturliga kärleksfulla status och kärleksfulla mot varandra? Det går inte.


   Därför skapar den globala eliten konflikter mellan människor, för att vi ska fokusera på våra olikheter som människogrupper, i religioner och kulturer. Istället ska vi fokusera på våra likheter, dvs:


   Att vi alla kommer från Afrika för 100 000 år sedan, och att vi är en och samma familj med nästan exakt samma DNA, vi behöver också titta på likheterna i våra religioner.


   En bra religion ska göra en människa mer kärleksfull, mer mogen och mer rättvis. Därför borde vi satsa på att sprida Buddhismen på en global nivå, som är den enda filosofin som både förenar oss människor, och samtidigt ger oss en högre intelligens.   "Var snäll mot alla varelser, detta är den sanna religionen." Buddha.


  Som Buddhist vill man inte ens döda en myra på grund utav respekten för allt liv. Buddhister undviker att äta kött för att man värdesätter allt liv, dvs att ett djurs liv är lika mycket värt som en människas liv.

   (Jämför dessa tankar med den kristna/islamska/judiska Guden, som krävde att man skulle döda djur åt honom som slaktoffer varje vecka).   Hatred does not cease by hatred, but only by love; this is the eternal rule.Quote from Buddha.
   ATT ACCEPTERA ALLA KÄNSLOR INOM SIG SJÄLV:   "Bli inte rädd för dina egna känslor, ju mer du trycker bort dem, desto längre tid kommer sammansmältningen av dina känslor att ta. Acceptera den obehagliga känslan, var den delen av dig själv, bli den och känn den."


Att acceptera alla känslor inom sig själv och lösa upp dem i våran inre kärleksfulla energi, vare sig det är rädslor, ilska eller andra känslor, så är alla dessa känslor, en del utav dig själv, och dessa kommer att neutraliseras, så fort vi accepterar dem, omfamnar dem, och låter dem lösas upp i våran inre kärleksfulla energi.


Genom att utföra en enkel andningsmeditation ca 20 minuter om dagen kan vi stärka våran inre kärlek till att så småningom ta över alla våra känslor, och istället forma en ren kärleksfull energi inom oss själva, precis som den kärleksfyllda energin vi hade inom oss när vi var barn:Andningsmeditationen kan se ut såhär:


Sätt dig i en bekväm ställning med rak rygg, slut ögonen och slappna av i hela kroppen, dvs i alla större delar av kroppen nerifrån och upp, under 10 andetag.


Slappna sedan av i dina känslor, under 10 andetag.


Fokusera nu all din uppmärksamhet på dina näsborrar och känn den varma luften släppas ut och den kalla luften komma in under varje andetag, räkna andetagen till 10 och börja sedan om från 1 igen.

(Släpp ev tankar och återgå till fokusen på andetagen varje gång uppmärksamheten avleds från näsborrarna, slappna samtidigt av i dina känslor, tills du känner rysningarna över hela din kropp, då är du i rätt "meditationsläge").


Detta håller du på med i ca 20 minuter varje dag, optimalt är 3x20 minuter per dag, dvs en gång på morgonen, middag och kväll.


Den positiva effekten kommer att kännas direkt efteråt, och vi blir mer avstressande, den positiva effekten kommer också märkas av i arbetslivet och vid alla möten med andra människor, då våran koncentration förbättras, och vi blir mer fokuserade, avslappnade och kärleksfulla, när vi utför meditationen regelbundet.

Det mänskliga chakrasystemet. Övrig källa:

https://yogobe.com/se/program/seven-chakras

   "Chakrasystemet:


   Olika typer av medvetenhet finns i de olika chakracentralerna dvs energikropparna som finns längs ryggraden. Varenda chakracentral representerar en separat nivå av medvetenhet.


   Genom yoga, kan man återuppväcka kundalinienergin så att den reser sig upp genom chakracentralerna och till slut förändrar människans medvetande tillbaka till våran högsta medvetandenivå.


   Med andra ord, chakrasystemet ger oss en väg tillbaka till upplysningen."

   Från boken: The subtle energy body, skriven av Cyndi Dale.
   Från boken: The subtle energy body, skriven av Cyndi Dale:


   "Föreställ dig att du fick ett par glasögon, genom dem kunde du se atomernas rörelser och strömmen av ditt eget medvetande. Du kunde se hela universum- inom dig själv.


   De äldre kulturerna- såsom den indiska vediska, Egyptiska, Tibetiska, Hebreeiska, Kinesiska, och mayakulturens- dessa kulturer förstod att var och en utav oss är en reflektion, ett mikrokosmos, som är en del utav det större universum.


   Chakra systemet  är en del av resan som inkluderar andra energi kroppar som den eteriska, astrala, och den vanliga kroppen och den judiska sephiroth samt den hinduiska kundalini.


   När vi undersöker detta ämnet så undersöker vi oss själva- inom oss själva, de energikroppar som skapar våran fysiska verklighet- vårat mikrokosmos inom oss själva. 


   Kunskapen om chakrasystemet har funnits lika länge som mänskligheten har funnits.."


   Från boken: The subtle energy body, skriven av Cyndi Dale.

   Vad har dessa symboler gemensamt?   Det Allseende ögat, The eye of Horus, The bindi och det Tredje ögat? Dessa är de symboler som visas på bilderna här ovanför, och har alla ett gemensamt ursprung, med en gemensam betydelse, detta är den religion/ andlighet som existerade över hela världen fram tills eliterna la beslag på denna hemlighet som fortfarande existerar i eliternas egna religion/andliga lära, som är aktiveringen av det tredje ögat, (detsamma som aktiveringen av tallkottkörteln eller "The pineal gland") som uppenbarar verkligheten för oss, så att vi slipper leva i dagens illusioner.


   Det tredje ögat kan aktiveras genom att fasta i 30 dagar, dricka Ayahuasca, eller att meditera regelbundet (ca 5 timmar om dagen i 3 månader), samt genom olika typer av psykedeliska svampar, DMT, samt andra intensiva upplevelser.


   Inget av detta rekommenderas av oss på Naturens Parti utan att uppsöka läkare först, för att få råd och expertis ang detta, (dvs om läkaren själv vet vad det tredje ögat är, och vad innebörden av dess aktiverande betyder).

   Övriga källor: 


https://www.gaia.com/video/pineal-gland?fullplayer=feature


https://www.anahana.com/sv/wellbeing-blog/how-to-open-your-third-eye

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Toppslätskivling


https://en.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca

 

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se