Våran politik A-Ö

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Företagen skövlar Brasiliens sista regnskogar, för att odla soja och andra grödor, som främst används som föda åt kor.


   Korna släpper ut metangas som värmer upp planeten ca 21 ggr snabbare än koldioxid.

Metangashalten i atmosfären var 150% högre år 2011 än år 1750.


   Kan vi rädda våra sista regnskogar?

   Genom att stifta lagar mot Ekocid (miljöbrott) och sedan införa sanktioner mot de länders regeringar, som tillåter skövling av regnskogar, och ställa de företagsledare som skövlar regnskogarna inför rätta, samt: 

 

   Stoppa importen utav produkter som:


   Kokött o Soja (Amazonas regnskogar)


   Palmolja (Borneos regnskogar)


   Ceylon Te (Sri Lankas regnskogar).   Och sedan plantera växter och träd som Akacia som tål extrem torka, i och runt om Saharaöknen och andra torra platser runt om i världen, som suger upp koldioxid och återför fukt och vatten till jorden, samt att återplantera regnskogarna, se även:


   The great green wall of Africa:

https://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall

   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   Stora företag gör ofta en så kallad planerad föråldring på sina varor, dvs företagen skapar en produkt som ska gå sönder så fort som garantin gått ut, så att företagen kan sälja en ny likadan produkt, om och om igen till oss människor, på detta sättet ökar företagen deras vinster.


   Vi ska skapa mobiltelefoner, Tv apparater, och datorer utav materialet Grafen, som håller i tusentals år och kan uppdateras enkelt. Grafen består av kol som är det vanligaste grundämnet på jorden.


   Vätgas ska användas som bränsle till våra fordon, uppvärmning av våra bostäder, samt till våran elproduktion. Vattenångan som uppstår när vätgasen skapas behöver kondenseras tillbaka till rinnande vatten, annars blir vattenångan en växthusgas. Vätgas produceras av havsvatten.


   Betong, kläder, plast och de flesta andra produkter vi behöver, ska produceras från växten hampa, istället för från fossilolja, bomull, gruvdrift, och andra ekologiskt ohållbara sätt.