Våran politik

    Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Stora företag skövlar våra sista regnskogar, för att odla soja och andra grödor, som främst används som föda åt kor.


   Korna släpper ut metangas som värmer upp planeten 25 ggr snabbare än koldioxid.

Metangashalten i atmosfären var 150% högre år 2011 än år 1750.


   Kan vi rädda våra sista regnskogar?

   Genom att införa sanktioner mot de ländernas regeringar som tillåter regnskogsskövling i stor skala, och ställa de företagen som utför skövlingen av våra regnskogar inför rätta, samt stoppa importen utav produkter som:


   Kokött (Amazonas regnskogar)

   Palmolja (Borneos regnskogar)    

   Ceylon Te (Sri Lankas regnskogar).   Vi måste införa dessa sanktioner mot länder som Brasilien direkt! Så att vi hinner rädda den sista regnskogen vi har kvar.


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   Stora företag gör ofta en så kallad planerad föråldring på sina varor, dvs företagen skapar en produkt som ska gå sönder så fort som garantin gått ut, så att företagen kan sälja en ny likadan produkt, om och om igen till oss människor, på detta sättet ökar företagen deras vinster.


   Vi ska skapa mobiltelefoner, Tv apparater, och datorer utav materialet Grafen, som håller i tusentals år och kan uppdateras enkelt. Grafen består av kol som är det vanligaste grundämnet på jorden.


   Vätgas ska användas som bränsle till våra fordon, uppvärmning av våra bostäder, samt till våran elproduktion. Vattenångan som uppstår när vätgasen skapas behöver kondenseras tillbaka till rinnande vatten, annars blir vattenångan en växthusgas. Vätgas produceras av havsvatten.


   Betong, kläder, plast och de flesta andra produkter vi behöver, ska produceras från växten hampa, istället för från fossilolja, bomull, gruvdrift, och andra ekologiskt ohållbara sätt.

Vi kämpar för ett rättvist samhälle fritt från rasism, korruption & miljöförstöring.


Vi ser inga minoriteter, alla har samma rättigheter oavsett härkomst, kön, fysiska tillstånd eller religion.


Vårat mål är att göra Sverige till världens bästa land!

Läs mer om hur vi ska lyckas med detta.