Våran Politik

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   Banker:


   # Se över möjligheterna att skriva av statsskulden:

   Detta kan göras genom att öppna en ny bank som lånar ut pengar till bankerna som håller i den svenska statsskulden, sedan sätter man banken i kontrollerad konkurs, och då raderas alla skulderna för gott.


   En bank får låna ut 10 gånger så mycket pengar som banken har tillgängligt. Statskulden ligger idag på 1 280 391 769 338 kronor.


   Detta betyder att vi kan sätta in ca 130 miljarder och sedan betala av ca 1,3 biljoner till bankerna som svenska staten är skyldig till, sedan sätter man banken i kontrollerad konkurs, och då raderas alla skulderna för gott.


   Läs mer under: "Banker".

   Direktdemokrati:


  # Inför Direktdemokrati, där man kan logga in på ett personligt konto hos valmyndigheten med en personlig kod, från datorn hemma, och rösta i alla frågor helt elektroniskt och helt gratis. Precis som våran internetbank fungerar idag.


  # Sänk kravet från 4 % till 1 % för att bli invald till riksdag/kommun.

  Detta är vad en demokrati handlar om, att de små partierna får framföra sina åsikter i riksdagen och kommunen precis som de stora.


   Läs mer under: "Direktdemokrati".

   Fossilfri energi:


   # Användning av fossilolja och kol i Sverige trappas ner stegvis, och all nyanvändning förbjuds efter en tioårsperiod. Det är främst industrin som kräver vår svenska energi, när vi endast producerar livsviktiga produkter sänks elanvändningen i Sverige markant, och detta leder till att vi klarar oss utan kärnkraft.

   Istället för fossilolja ska vi använda ny ren energi som: Sol, vind och vattenkraft, bergvärme, jordvärme etanol, mm, och använda elverktyg, elmaskiner, el och etanoldrivna fordon och använda arbetsdjur. Foto: Av Jorchr - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3532572


   Läs under: "Fossilfri energi".

    Amazonas Regnskog:   


   # Vi måste förklara hela området för Amazonas regnskog till ett permanent naturreservat!

   Vi behöver införa sanktioner mot Brasiliens regering, och ställa företagen som är ansvariga för skogsskövlingen inför rätta, för den miljöförstöringen dom orsakat, och döma dom ansvariga i olika straffgrader beroende på omfattningen av miljöförstörelsen som dom har orsakat.


   # Importstopp på alla produkter som har odlats på regnskogsmark, produkter som Ceylon Te från Sri Lanka, Palmolja och Tigerräkor från Asien, Soja och nötkött från Brasilien, etc.


Läs mer under: "Amazonas regnskog".   Arbete:


   # Arbetstidsförkortning; 6 timmars arbetsdag med bibehållenlön: 

   Genom att slopa arbetsgivaravgiften på 31,42%, så kan vi införa 6 timmars arbetsdag med nästintill samma lön som 8 timmars arbetsdag. Utan att det blir några extra kostnader för företaget.


   Egenavgifter slopas för enskild näringsverksamhet (små företag).

   Enskilda näringsidkare betalar endast 32,5% av vinsten i skatt, som går till välfärden dvs, ålderdomshem, sjukvård, vägar, infrastruktur, skola, etc.


   Läs mer under: "Arbete".

   Bostäder:


   # Slopa fastighetsskatten för fastigheter med mark upp till 1 hektar per svensk medborgare, all övrig mark markbeskattas.


   # Hushållsel blir en del av välfärden, upp till 300 kWh per person och månad, och byggs ut och underhålls av våra gymnasieelever och lärare på gymnasier/högskolor/universitet landet över som studerar el och energi.


   # Bygglov för privatbostäder avskaffas så att det blir lättare att förändra och bygga ut sitt hus, och bygga vad man vill på sin egen mark.


   Läs mer under: "Bostäder".

   Kriminalitet:

 

# Det grova våldet behöver avvecklas på Tv! Omgivningen skapar individen:

   Våldsamma Tv program och filmer skapar våldsamma individer i verkligheten.

   Det grova våldet som barn och vuxna ser på Tvn gör så att individen har lättare att ta till våld i verkligheten. Våldet blir normaliserat och detta leder till att våra barn får lättare att ta till våld i verkligheten mot varandra.

   På 80 talet var allt grovt våld förbjudet att visas på svensk Tv. Efter att grovt våld började visas på svensk Tv från år 1987 så eskalerade också det grova våldet i samhället.


   Läs mer under: "Kriminalitet".

   Ekologiskt hållbart material:


   # Införa storskalig industri för svensk hampa, för att ersätta fossilojan och tillverka plast, betong, isolering, medicin, kläder, mat, etc av hampa.

   Tillverkningen sker för inrikes bruk i Sverige främst, men också att exportera svenska ekologiskt hållbara hampaprodukter som plast, kläder, betong, papper, etc, och därmed minska skogsavverkningen och spara planetens naturresurser världen över.


   # Stoppa all användning av bomull, polyester och nylon. Istället för dessa materialen ska hampa användas.


   Läs mer under: "Den miljövänliga hampan".

   EU:


   # Sverige behöver gå ut ur EU. År 2015 var Sveriges avgift till EU 44,2 Miljarder kronor, Sverige fick tillbaka 9,7 Miljarder från EU, detta blir en förlust på 34,5 Miljarder kronor som Sverige förlorade 2015.


   Sverige har förlorat 345,7 miljarder kronor, sedan vi gick med i EU år 1994.

   Sverige behöver gå ut ur EU, så att vi får mer makt över vårat eget land, samt att svenska medborgare får behålla sina arbeten, och slipper konkurrera med låglönearbetare och svart arbetskraft från andra EU länder.

  

   Läs mer under: "EU".

   Fria patent:


   # Gör Sverige till en patentfri zon för medicin, energiteknik, och andra livsnödvändiga produkter.


   Läs mer under: "Fria patent".

   GMO:


   # Importstopp på GMO i matprodukter. Vi vill inte att GMO grödor och andra GMO produkter används i vår mat eller i djurmaten i Sverige.


   Läs mer under: "GMO".


   Moderaternas mörka historia:


   # Vi behöver ha en ökad insyn i vilka beslut som tas i riksdagen, samt skapa ett ökat deltagande från allmänheten i beslutsfrågorna, minst i gång i veckan ska vanliga människor få diskutera med ansvariga politiker på nationell Tv. Allmänheten ska sedan rösta i dom olika frågorna, på en lista. Se Direkdemokrati.


   # Politiker ska ej få fortsatt statlig lön efter avslutat politikeruppdrag utan ska söka a-kassa precis som alla andra svenska arbetare gör, alltså inga lönefallskärmar eller andra arvoden till politiker. Politiker ska ej få arbeta inom ett företag samtidigt som man sitter som politiker och ej äga eller ha en viktig befattning på ett större företag inom 4 år efter avslutat politikeruppdrag.


   Läs mer under: "Moderaternas mörka historia".


VÅRA VALLÖFTEN:


   När vi blir invalda och har en majoritet i riksdagen så kommer vi att minska våldsbrotten med upp till 90% inom 10 år. Detta sker genom att vi inför 6 timmars arbetsdag, så att föräldrar har tid och ork att ta hand om sina barn, och ge dem kärlek.

   Genom att staten tillåter skattefri försäljning upp till 60 000 kr per år, av matvaror, kläder och dylikt på offentliga platser, så behöver ingen tigga, prostituera sig eller begå brott för att få en bättre ekonomi.

   Detta leder till att alla kan tjäna pengar på ett ärligt sätt, utan att behöva starta krångliga företagsformer och skuldsätta sig.

   Läs mer under "Arbete" och "Kriminalitet".   Vi kommer att minska växthusgaserna inom en väldigt kort tidsram, genom att införa storskalig produktion av vätgas och konvertera våra elfordon till att drivas på vätgas. Detta kommer att leda till att Sverige blir koldioxidnegativt och vi tar upp koldioxid från andra länders produktion. Läs mer under "Fossilfri energi".   Vi lovar också att svenska folket blir oberoende av pengar, då vi kommer låta alla människor äga sin egen bondgård utan att betala några avgifter, efter att man betalat av sin fastighet, (ingen fastighetsskatt, vatten/avloppsavgift, elnätsavgift, elkostnader upp till 300 kWh per pers/mån, renhållning, etc) dvs, egenproducerad mat, energi från vätgas, solceller, magnetgeneratorer, etc.

   De flesta övriga livsviktiga produkter skapas utav hampa, som är ett ekologiskt och hållbart material, som vi kan producera det mesta vi behöver av, som tex; plast, papper, tyg, betong, isolering, mat, medicin, och andra livsviktiga produkter.

   Läs mer under "Den miljövänliga hampan".


   Detta är våra vallöften som vi kommer att införa inom 10 år, efter att vi har fått en majoritet i riksdagen.


VÅR POLITIK I KORTA DRAG:


   Sjukvård:


   # Vi behöver anställa 10 000 nya vårdanställda över hela Sverige, dvs; 3300 nya läkare, 3300 nya sjuksköterskor och 3400 nya undersköterskor, samt skapa 3300 intensivvårdsplatser totalt, istället för att staten anställer 10 000 nya poliser. 

   Detta skapar rätt förutsättningar för att kunna bekämpa corona influensan på ett effektivare sätt, samt att denna åtgärden förbättrar den svenska sjukvården enormt mycket, för alla typer av patienter.   # Upphäv alla patent på läkemedel:

   Professorer, lärare och elever ska utveckla medicin på våra universitet och högskolor, och skapa fria/öppna patent på alla mediciner så att inte privata företag tar patent, som bara vill tjäna pengar på sjuka människor.

   Läkemedel ska sedan produceras med hjälp av våra universitet, högskolor samt statligt anställda på produktionsanläggningarna i landet.

   Medicinen ska sedan tilldelas gratis till de behövande, inga läkemedelsföretag ska kunna tjäna pengar på sjuka människor!

  Vi måste komma ihåg att det är vanliga människor som uppfinner all medicin och inte läkemedelsföretagen.


   Läs mer under: "Sjukvård".


   Skatt:


   # Egenavgifter och arbetsgivaravgifter slopas, och istället inför vi 6 timmars arbetsdag utan att det blir dyrare för företagen. Istället betalar både aktiebolag och enskilda firmor 32,5% i vinstskatt, precis som löntagarna. Läs mer under rubriken: "Arbete".


   Att aktiebolag, enskilda firmor, samt löntagare betalar sin skatt direkt till staten, istället för att betala kommunal skatt, gör att vinsterna blir jämt fördelade i landet.


   Att slopa arbetsgivaravgiften på 31,42% gör att vi kan införa 6 timmars arbetsdag med ungefär samma lön som 8 timmars arbetsdag, utan att det blir några extra kostnader för arbetsgivaren.


   Egenavgifter slopas för enskild näringsverksamhet (små företag). Enskilda näringsidkare betalar endast 32,5% av vinsten i skatt till staten, som går till välfärden dvs, ålderdomshem, sjukvård, vägar, infrastruktur, skola, etc.


   Läs mer under: "Skatt".

   Transport:


   # Maglev höghastighetståg ska byggas på broar 5 meter ovan mark, och användas istället för flyg, dessa färdas i 500 km/h, och knyter ihop städerna: Stockholm, Jönköping, Malmö. Oslo, Göteborg och Köpenhamn, så att vi kan ta oss ut i Europa på ett snabbt och miljömässigt hållbart sätt. Höghastighetsbanan finansieras med de pengarna som vi trimmade statens budget med.


   Övrig källa: www.svd.se/sverige-pa-vag-skaffa-foraldrade-hoghastighetstag


   Läs mer under: "Transport" och under "Våran budget".

   Utrotade djur och skogar:


   # Importstopp på alla träprodukter som har producerats i Amazonas, Sri Lanka, Borneo, och andra känsliga naturområden.


   # Importstopp på alla produkter som har odlats på regnskogsmark, produkter som Ceylon Te från Sri Lanka, Palmolja och Tigerräkor från Asien, Soja och nötkött från Brasilien, etc.


   # Stoppa all skogsskövling i Sverige genom att införa exporttull på känsliga naturresurser.


Läs mer under: "Utrotningshotade djur och urskogar"

    Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Stora företag skövlar våra sista regnskogar, för att odla soja och andra grödor, som främst används som föda åt kor.


   Korna släpper ut metangas som värmer upp planeten 25 ggr snabbare än koldioxid.

Metangashalten i atmosfären var 150% högre år 2011 än år 1750.


   Kan vi rädda våra sista regnskogar?

   Genom att införa sanktioner mot dom länders regeringar som tillåter detta, och ställa dom företagen som skövlar regnskogarna inför rätta, samt:

   Stoppa importen utav produkter som:


   Kokött (Amazonas regnskogar)    Palmolja (Borneos regskogar)    Ceylon Te (Sri Lankas regnskogar).   Vi måste införa dessa politiska sanktioner så att vi hinner rädda den sista regnskogen vi har kvar!
   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   Ägarkoncentrationen i våra nyheter:


   # SVT behöver bli fritt från utomstående krafter som påverkar nyhetsflödet. Vi måste få se en rättvis bild av våran omvärld på Sveriges radio och tv nyheterna, där vi får se bägge sidor av konflikterna i världen, samt se orsakerna till dessa konflikterna i minsta detalj, historiskt sett och fram tills idag.


   Idag är det amerikanska banker som är majoritetsägare till våra nyheter genom internationella nyhetsbolag som AP, TT och Reuters, dvs alla våra Tv nyheter, radionyheter och större nyhetstidningar.


    För att skapa en rättvis bild av omvärlden ska ryska ledare få svara på all den kritik som de stora nyhetsbolagen har skapat, samt Syrien, Iran och alla andra ledare för länder som västvärlden pratar illa om, ska få lika mycket tid i svenska medier som det talats illa om dem, för att få förklara sin del av anklagelserna som de multinationella nyhetsbolagen anklagar dem för.


   Både försvaret och anklagelserna måste få lika mycket tid i svenska medier, annars får vi bara se en ensidig bild av konflikterna som pågår i världen idag.


   Det är endast på detta sättet vi kan få en rättvis och sanningsenlig bild av omvärlden.


   Läs mer under: "Ägarkoncentrationen i våra nyheter".

   Överpopulationen:


   # Minska världens befolkning, genom att sprida information via hela världens medier om överpopulationens negativa effekter, och införa rekommendationer på ett barn per familj i världens mest befolkade länder i förhållande till landsytan, och genom ekonomiska incitament, få betalt för att sterilisera sig, främst i världens mest befolkade länder, (högre betalning om du inte har skapat något barn, mindre betalt om du har ett barn, väldigt lite betalt efter två barn).


Läs mer under: "Överpopulationen".

Stora företag överproducerar saker för att sälja till oss människor:


   Företagen gör en så kallad planerad föråldring på deras varor, dvs företagen skapar en produkt som ska gå sönder så fort som möjligt, så att företagen kan sälja en ny likadan produkt, om och om igen till oss konsumenter.


   Vi ska skapa mobiltelefoner, Tv apparater, och datorer utav materialet Grafen, som håller i tusentals år och kan uppdateras enkelt. Grafen består av kol som är det vanligaste grundämnet.


   Vätgas ska användas som bränsle till våra fordon, uppvärmning av våra bostäder, samt till våran elproduktion. Vattenångan som uppstår när vätgasen skapas behöver kondenseras tillbaka till rinnande vatten, annars blir vattenångan en växthusgas. Vätgas produceras av havsvatten.


   Betong, kläder, plast och alla andra produkter vi behöver, ska produceras från växten Hampa, istället för från fossilolja, bomull, gruvor, och andra ekologiskt ohållbara sätt.