Moderaternas historia

   Detta vill vi:
   - Folkomrösta om vinster i välfärden.

   Sjukvården behöver förstatligas. Inga företag ska kunna tjäna pengar på sjuka människor.
   - Folkomrösta för stopp av vinstdrivna skolor.Alla skolor ska vara lika bra, därför behöver staten ta över ansvaret för alla skolorna igen, så att våra skattepengar inte hamnar hos privata bolag, och försvinner fån välfärden, våra skattepengar ska investeras runt om i landets skolor där behov finns, detta leder till att alla skolor i Sverige blir lika bra.
   - Politiker ska ej få fortsatt statlig lön efter avslutat politikeruppdrag utan ska söka a-kassa precis som alla andra svenska arbetare gör, alltså inga lönefallskärmar, arvoden eller annan särbehandling för politiker. Alla människor behöver leva på lika villkor.
    - Förstatliga elproduktionen, elnätet, samt vattenproduktionen och avloppsnätet.

   Vi behöver förhindra att privata företag har monopol på vårat elnät. Detta kan lösas genom att införa en progressiv skattesats för företagen, dvs, ju mer ett företag tjänar, desto mer betalar företaget i skatt. Detta förhindrar att ett företag blir för stort. Elnätet behöver förstatligas, så att elen och nätavgiften, samt vatten/avlopp, finansieras via välfärden.

   Läs mer i: Våran budget.
   - Vi behöver ha en ökad insyn i vilka beslut som tas i riksdagen, samt skapa ett ökat deltagande från allmänheten i beslutsfrågorna, genom direktdemokrati, samt genom att diskutera med ansvariga politiker på nationell Tv, folket ska sedan rösta i de olika frågorna.

   Läs mer under: Direktdemokrati.

   Från Aftonbladet:   "Livet blev inte bättre av privatiseringsvågen:"

   "Under 30 år har vi fått se hur staten övergivit sina välfärdsambitioner. Vi har fått allt vidare förmögenhetsklyftor och privatiseringar som med precision skickar miljarder av offentliga medel till glada aktieägare.


   Vårdcentralerna, skogen, apoteken, tågen, gruvorna, posten, elnätet, telefonin, bussarna, förskolorna, äldreboendena, järnvägen, pensionerna.


   En gång var det vårt gemensamma. Nu har det privatiserats, bolagiserats, konkurrensutsatts. Har tågen blivit punktligare? Posten mer leveranssäker? Elen billigare? Pensionerna högre?


   Judt ansåg att socialdemokratin av i dag skulle ha lättare att mobilisera stöd för någonting som existerat och fungerat än för abstrakta vallöften. Att lova att stoppa kommande avregleringar och återställa tidigare privatiseringar är därför helt nödvändigt.


   Konservativt, kanske någon invänder. Men det handlar om att våga försvara de principer som byggt upp världens kanske mest anständiga samhälle. Av: Daniel Swedin" 


   Källa: https://www.aftonbladet.se/ledare/a/J140xm/livet-blev-inte-battre-av-privatiseringsvagen


   "Här är makteliten som skapat och styr den privata välfärdssektorn i Sverige:

   En unik rapport från tankesmedjan Tiden kartlägger maktsfären och avslöjar de täta banden mellan välfärdsföretagare och toppskiktet inom Moderaterna och Folkpartiet.


   Att Sverige, tillsammans med Chile, i dag är det enda land som tillåter vinstdrivande skolor och i jämförelse med resten av världen kan sägas vara ett paradis för den som vill tjäna pengar på välfärdsföretag är ingen slump, utan resultatet av målmedvetet arbete från en snäv politisk och ekonomisk maktsfär.


   Det här är inte någon tillfällighet eller slumpens skördar. Det är ett medvetet system där de som varit ledande är en liten grupp moderater och folkpartister främst på central nivå och i stockholmsregionen som lett den här utvecklingen. De har varit med och drivit igenom privatiseringsbeslut, och i många fall är de sedan en del av den verksamhet som de varit med och privatiserat, säger Sten Svensson.


   En av dem som Sten Svensson pekar ut som spindel i maktnätet är Peje Emilsson. Han har en bakgrund som ordförande för moderata studentförbundet och har arbetat ihop med bland annat Carl Bildt och moderata utbildningsministern Per Unckel. Idag är han pr-man och grundare av Kunskapsskolan.


   ”Förändrade maktförhållanden”

   Sten Svensson håller inte med om att privatiseringen har gjort att makten flyttats från beslutsfattarna ut till enskilda medborgare. Tvärtom.


   – Det har förändrat maktförhållandena i samhället. Där det tidigare var demokratiska församlingar som fattade beslut om var skolorna skulle ligga och vilka elever som skulle gå i dem är dessa beslut i dag flyttade till privata företag.

   Det har glidit över och blivit en privat angelägenhet, med förödande resultat.

   Vi har ett system i dag som driver fram skillnader mellan skolor och elever.         

   Resultaten är förskräckande, säger han.   Personerna som tjänar miljoner på privatiseringarna:

 

   Gustaf Douglas, Partena Care, Attendo Care:

   • Är både storföretagare och medlem i Moderaternas partistyrelse. Tillhör enligt Veckans affärer en av de rikaste i Sverige med personliga tillgångar på cirka 8 miljarder kronor. Köpte Partena Care vid millennieskiftet och anställde Henrik Borelius från Kunskapsskolan som vd. Företagen döptes om till Attendo Care och såldes efter bara några år till det brittiska riskkapitalbolaget Bridgepoint för 2,2 miljarder kronor. Vinsten till ägarna blev 600 miljoner.


   Henrik Borelius, Attendo care:

   • Är verkställande direktör och koncernchef för Attendo Care och har tidigare haft en toppost inom Peje Emilssons företag Kunskapsskolan. Henrik Borelius är bror till det förra moderata statsrådet Maria Borelius och har goda kontakter inom partiet. Anställdes på Attendo av Gustaf Douglas som sitter i Moderaternas partistyrelse. Borelius lön har vuxit i takt med företaget och Dagens nyheter avslöjade i höstas att företaget gjort en aktieutdelning på 17 miljoner till honom. Borelius hade även en nyckelpost i regeringens Välfärdsutvecklingsråd som i sin rapport 2012 lade en rad förslag med syfte att underlätta för fler privata företag inom välfärdssektorn.


   Patrik Tigerschiöld, Bure, Vittra och Academedia:

   • En av de större ägarna i Academedia, som äger omkring 30 skolföretag i Sverige. Bland de mest kända finns Vittra, Pysslingen och Eduktus. Academedia har länge hävdat att man inte tar ut några vinster från verksamheten med i våras kunde Aftonbladet avslöja att 380 miljoner förts över från skolföretagen till ett annat företag i koncernen. I Academedias rådgivande organ sitter flera tongivande politiska röster, som statsvetaren Stig-Björn Ljunggren (S), riksdagsledamoten Maria Abrahamsson (M) och tidigare riksdagsleda-moten Widar Andersson (S).


   Rune Tedfors, John Bauerkoncernen:

   • Officeren från Jönköping bytte yrkesbana och blev entreprenör inom vuxenutbildning. Det första John Bauergymnasiet öppnade år 2000. Tedfors ska ha mycket goda kontakter med flera moderata kommunpolitiker. 2008 köptes bolaget upp av det danska riskkapitalbolaget Axcel och Tedfors och de andra ägaren fick 133 miljoner kronor.


   Peter Weiderman, Carema/Vardaga m.fl:

   • Samarbetar med Stefan Klåvus, tidigare kommunalråd i Täby. Har startat flera företag inom välfärdssektorn och en av personerna bakom Carema. Tjänade enligt Expressen 100 miljoner kronor när han sålde Carema 2005. Är numera ordförande i Wallenbergs privatiserade apotekskedja.


 

   Politikerna som tjänat på privatiseringarna:


   Henrik och Ann Landerholm, Europaskolan i Strängnäs:

   • Den tidigare moderata riksdagsledamoten Henrik Landerholm är vice ordförande för stiftelsen Europaskolan i Strängnäs. När han tillträdde var hans fru Ann Landerholm moderat kommunalråd i Strängnäs och de arbetade gemensamt för att starta ytterligare en privat skola på orten. När Anna Landerholms dubbla roller avslöjades avgick hon. Bara ett och ett halvt år senare var hon dock tillbaka som moderat gruppledare för fullmäktigegruppen.


   Henrik Landerholm är bror till försvarsminister Karin Enström och svåger till den moderata riksdagspolitikern Per Bill.


   Stefan Klåvus, Videdals privatskolor:

   • Som moderat politiker i Täby var han med och drev igenom privatiseringar i kommunen tillsammans med Filippa Reinfeldt. Därefter slutade han som aktiv politiker och driver nu en privat skola tillsammans med Peter Weiderman, Caremas grundare och tidigare vd.


   Jan Emanuel Johansson, Svensk samhällsutveckling:

   • Robinsonkändisen var socialdemokratisk riksdagsledamot samtidigt som han drev företag inom välfärdssektorn. Han startade svensk samhällsutveckling som senare såldes till Frösunda, som ägs av riskkapitalbolaget HG Capital. En försäljning som enligt Svenska Dagbladet ska ha gett Johansson 223 miljoner kronor.


   Bijan Fahimi, Hälsans förskola:

   • Har en bakgrund i styrelsen för Folkpartiet, Almega och Svenskt Näringsliv. Hans företag Hälsans förskola blev rikskänd när Uppdrag granskning i våras avslöjade i att Fahimis förskolor hade som affärsidé att växa snabbt med hjälp av låga matkostnader till barnen och låg personaltäthet. Därför fick barnen vatten och knäckebröd till frukost när det saknades mat.   Personerna som banade väg för välfärdsvinsterna:


   Peje Emilsson, Magnora, Kunskapsskolan, m.fl.:

   • Var ordförande för moderata studentförbundet i början av 70-talet. Fanns med i den innersta moderata kretsen när planerna för att privatisera skolan skissades upp. I hans nätverk finns en lång rad toppolitiker och tjänstemän, som Carl Bildt, Per Unckel, Anders Hultin och Odd Eiken. I Emilssons krets finns också miljöpartisten Mikaela Valtersson, socialdemokraten Stefan Stern och Attendos koncernchef Henrik Borelius. Grundare till både Kunskapsskolan och pr-firman Kreab, som har haft många uppdrag åt moderaterna och Svenskt Näringsliv.


   Bert Levin och Thomas Berglund, Pysslingen:

   • Bert Levin (FP), statssekreterare under Ola Ullstens regering, och Thomas Berglund (FP), talskrivare åt samma statsminister, kom på idén och starta Sveriges första privata daghem Pysslingen i Nacka 1986. Projektet drevs igenom i samarbete med Svenska arbetsgivarföreningen och med ett uttalat syfte att öppna upp den offentliga sektorn för privata företag.


   Anders Hultin, Kunskapsskolan, JB-koncernen m.fl:

   • Blev känd för allmänheten som vd för konkursade JB Education, men har funnit med i spelet kring privatiseringarna av skolorna länge. Var en av dem som var med och drog upp regelverket på utbildningsdepartementet. Gick sedan direkt därifrån över till friskolebranschen och startade friskolornas riksförbund. Har även varit vd för Kunskapsskolan. Äger i dag skolkoncernen Fria Läroverken. Hultin är även nära vän med finansminister Anders Borg sedan tiden i moderata ungdomsförbundet i Linköping.


 

   Andra nyckelpersoner:


   Kristina Axén Olin (Carema/Vardaga):

   Som finansborgarråd i Stockholm var Axén Olin (M) drivande i privatiseringen av förskola och omsorg. Sedan hon hoppat av politiken har hon varit rådgivare åt Carema/Vardaga.


   Mikaela Valtersson (Kunskapsskolan):

   Stod som MP-riksdagsledamot bakom de borgerligas privatiseringar av skolan. Har lämnat politiken och är numera vice vd på Peje Emilssons Kunskapsskolan och är ordförande för Friskolornas riksförbund.


   Stefan Stern (Silver Life):

   Stern har en bakgrund som topptjänsteman för Socialdemokraterna under Ingvar Carlsson, Göran Persson och Mona Sahlin. Sedan han lämnat regeringskansliet gick han över till posten som vice vd i det privata äldreomsorgsföretaget Silver Life, som ägs av Peje Emilsson.

   Källa: http://www.etc.se/inrikes

   Innan den Franska revolutionen år 1789 så hade kungarna, kyrkan och borgarna all makt över folket i Europa:


   Folket levde i 3 olika klasser:


   Präster (Kyrkan) var första klass.


   Adeln (Kungen) var andra klass.


   Borgarna var handelsmän och hantverkare som levde i städerna, dessa var tredje klassen.


   Majoriteten av folket var "Commoners" alltså småbönder och arbetare och var klasslösa utan rösträtt..   I Sverige fanns de två högre klasserna präster och adeln, samt två lägre klasser: borgare och landägande bönder:

   Det övriga svenska folket var klasslösa och arbetade likt slavar 

som tjänstefolk på gårdar i generation efter generation som drängar och pigor, eller bodde på mark ägd av någon annan, som man regelbundet betalade till, ofta i natura, dvs produkter från gården.


   Borgarna var handelsmän och hantverkare som levde i städerna:

   Dessa var de enda som fick bedriva handel och utrikeshandel förutom dom två högre klasserna, prästklassen och adeln.

   Landägande bönder fick sälja sina produkter inom städernas gränser men all annan handel speciellt utrikeshandel fick endast borgarklassen utföra.


   Fram till 1900-talet var majoriteten av Sveriges befolkning självförsörjande landägande bönder som betalade markskatt till kronan och en tiondel till kyrkan.


   Strax efter den franska revolutionen fick svenska bönder år 1809, som ägde mark som var 10 gånger större än vad som krävdes för en vanlig bondgård, skattebefrielse, och behövde inte betala någon skatt, mot att de hjälpte de högre klasserna som soldater i deras krig mot Europas klasslösa befolkning, som kämpade mot orättvisorna under ledning av Napoleon.


   Dessa landägande storbönder blev inkluderade i borgarklassen, för att kyrkan, kungen och borgarklassen skulle kunna hålla Europas klasslösa, det övriga svenska folket, och de svenska småbönderna under fortsatt förtryck, och ta ut höga skatter.


   Efter den franska revolutionen år 1789 avsattes de två högre klasserna, präster och adeln (kyrkan och kungen) i Frankrike, och istället tog borgarna makten och lurade därmed folket i Frankrike som hade lidit alla förluster och genomfört revolutionen mot kungen och kyrkan, för att kunna äga sin egen mark och för att inte behöva betala någon skatt.


   Nu var det borgarna som bestämde i Europa, och folket fick fortsätta betala höga skatter.


   År 1866 beslutade riksdagen i Sverige att ge väldigt rika personer samt stora markägare politiska rättigheter, och under 1900-talet var det fortfarande många ledande politiker som kom från det gamla klass systemet, alltså från adeln och borgare samt stora markägare. (Carl Bildt, tex.)


   Dessa klasser som tillhörde överheten i Sverige gick samman och bildade ett politiskt parti, det är detta politiska parti som blev moderaterna efter många namnbyten till idag.


   Källor: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/nationalism-och-imperia   

   https://en.wikipedia.org/wiki/Estates_of_the_realm

   https://en.wikipedia.org/wiki/Manorialism

   Moderaterna vägrar att redovisa vart de får sina pengar från:   "Men ofta har facken istället åsikten att den moderatstyrda regeringen bedriver en arbetarfientlig politik vilket naturligtvis stör moderater som Edward Riedl.


   Men han behöver inte känna sig ensam om att fundera hur pengar används. Titta bara på hur det ser ut i den centralstyrda näringslivsorganisationen Svenskt Näringsliv. Där tvingas socialdemokratiska företagare betala medlemsavgifter till en moderatisympatiserande lobbyorganisation som plöjer ner miljoner efter miljoner i moderaternas intressesfär, tankesmedjor, projekt etc.


   En stor skillnad är att socialdemokraterna redovisar det stöd partiet får från olika håll öppet medan moderaterna konsekvent vägrar visa sina intäkter exempelvis stödet till deras insamlingsstiftelse Tornet, Arvid Lindman AB eller Rosenbadsfonden45. Faktum är att moderaterna var det parti som hade störst intäkter av alla partier inför valet 2006."

   Källa: http://www.hartman.nu/2010/01/07/dags-att-skilja-svenskt-naringsliv-fran-moderaterna/   Svenskt näringsliv och moderaterna får sverigedemokraterna att ändra sin politik till att passa företagen:

  "Många menar att det är under all kritik av Svenskt näringsliv att samarbeta och föra dialog med Sverigedemokraterna på grund av partiets människosyn.

I en intervju med Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne i Dagens Industri säger hon att anledningen till att Svenskt Näringsliv samarbetat med Sverigedemokraterna handlar om att organisationen jobbar med sakfrågor."


   "I det aktuella fallet handlar det om den välfärdsutredning regeringen hade som mål att tillsätta för att utreda situationen kring vinster i välfärden, med målet att kunna begränsa vinstuttaget ur välfärdsföretag i så stor utsträckning som möjligt. Sverigedemokraterna var till en början för utredningen, men vände helt plötsligt och röstade i våras mot den. Nu har Dagens Industri grävt fram varför, partiet har helt enkelt blivit uppvaktade av PR-företaget Kreab på uppdrag av Svenskt Näringsliv."


   "Därför är det intressant att gå in ett steg närmare och granska inte bara samarbetet mellan Svenskt Näringsliv, Kreab och Sverigedemokraterna utan även deras koppling till Moderaterna. För om det så handlar om att bryta mot mänskliga rättigheter (jag tänker exempelvis på Carl Bildts inblandning i Lundin Petroleum och avslöjandet om företagets delaktighet i brott mot mänskliga rättigheter) eller att samarbete med en fascistiska rörelsen för att säkra kapitalvinster (jag tänker exempelvis på storföretag som Siemens positionering under Nazitysklands framväxt) så spelar det ingen roll."


   Carl Bildt var styrelseordförande för Kreab mellan 2004 och 2006:

   "Byråns nuvarande huvudägare Peje Emilsson, är heller inte bara huvudägare för Kreab utan även friskolekoncernen Kunskapsskolan. Han har tidigare även varit ideologiskt spjutspets inom Moderaterna. Kreabs grundare förutom Emilsson är Jan-Erik Ander och Peder Olin vilka alla tre har en bakgrund inom Moderaterna."

   Källa: http://www.folkbladet.nu/1514778/arbetarrorelsens-tilltro-till-naringslivet

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi är ett grönt mittenparti med hjärtat till vänster.


   Avgiftsfri bostad, mat, energi, utbildning och sjukvård är delar av våra mänskliga rättigheter.

   Därför vill vi i Naturens Parti skattefinansiera alla levnadskostnader som en del av välfärden, och samtidigt nå våra klimatmål, genom att minska produktionen av icke livsviktiga varor, och istället fokusera på att producera de varor som vi behöver för att överleva och trivas.


   Sveriges livsviktiga produktion ska utföras av 1 miljon statligt anställda, som arbetar 5 dagar per vecka, med 6 timmars arbetsdag, och får 10 000 kr i lön varje månad, skattefritt.


   Deras löner kostar oss 120 miljarder per år, och kan finansieras genom att omfördela pengar från:   Jobbskatteavdraget, samt rot, rut: Ca 132 miljarder per år.


   Eller att omfördela en del av pengarna från dessa två utgifter nedan, då dessa yrkesgrupperna kommer att samverka, och bestå till stor del av den miljon statligt anställda som beskrevs ovan.


   - Hälsovård, sjukvård och social omsorg: Ca 101,9 miljarder per år.


   - Försvar och samhällets krisberedskap: Ca 71,2 miljarder per år.


   Dessa producerar gratis mat, energi och bostäder, samt sjukvård och skola, samt försvar.

   

   I slutändan så kommer de statligt anställda att finansiera sina egna löner, genom den stora industrisatsningen från hampans produkter, där en del kommer att exporteras och säljas utomlands.   Läs mer under "Våran budget".


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

 

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se