Kapitalism och Kommunism

Everything Is a Rich Man’s Trick - Full Documentary

   Målet med kapitalismen är att en enda människa eller familj äger alla pengar, fabriker och alla naturresurser på hela jorden, och därmed bestämmer kapitalisten över alla andra människor på hela jorden i slutändan.Målet med kommunismen är att alla människor på hela jorden äger alla fabriker, och alla naturresurser tillsammans, och fördelar sedan resurserna/produkterna till alla människor, på ett rättvist sätt dvs; ekonomisk jämlikhet.  Kapitalism betyder att de få rikaste människorna äger alla produktionsmedel (fabriker, matproduktion, mark, etc).


Kommunism betyder att folket i landet äger alla produktionsmedel tillsammans (fabriker, matproduktion, mark, etc).   Kapitalism = Ägarkoncentration = Enormt mycket makt åt banker, politiker och storföretag.


   Kommunism = Gemensamt ägande = Ekonomisk jämlikhet.


(Det har aldrig funnits ett kommunistiskt land, endast länder med vissa kommunistiska ideer, som tex; gratis/skattefinansierad skola, sjukvård, bibliotek, bostäder, energi och mat).

   Detta vill vi:
   - Folkomrösta om vinster i välfärden.

Sjukvården behöver förstatligas. Inga företag ska kunna tjäna pengar på sjuka människor!
   - Förstatliga elproduktionen, elnätet, samt vattenproduktionen och avloppsnätet.

   Vi behöver förhindra att privata företag har monopol på vårat elnät. Detta kan lösas genom att införa en progressiv skattesats för företagen, dvs, ju mer ett företag tjänar, desto mer betalar företaget i skatt. Detta förhindrar att ett företag blir för stort.

   Elnätet behöver förstatligas, så att elen och nätavgiften, samt vatten/avlopp, finansieras via välfärden. Läs mer i Våran budget.
   - Svenska folkets el/elnät, vatten/avlopp och fastighetsskatt kan finansieras genom att höja vinstskatten för aktiebolagen till 32,5% från dagens 20,6% (år 2021).

   Det är rättvist att företagen bidrar till välfärden och betalar lika stor andel av lönen/vinsten i skatt som vi arbetare gör.

   Vad är kapitalism?


   Vi har sett kapitalismen i USA, där Afrikanska slavar tvingades att arbeta gratis under 400 år. Vi har sett kapitalismen under Hitler, då Hitler och andra internationella företag tvingade; judar, kommunister, romer, kristna, och fiendesoldater, främst ryssar, att arbeta helt gratis i Hitlers  koncentrationsläger, som i själva verket var arbetsläger.


   I dagens kapitalism har vi människor blivit intvingade i ett konstant arbetande, dvs, ett löneslaveri, där vi tjänar ungefär lika mycket som det kostar att överleva, en sk, destruktiv betalningscirkel, där alla pengar som de styrande betalar ut (dvs, banker, staten och stora företag), får dessa kapitalister tillbaka varje månad.   När vi människor kan odla våran egen mat, och slakta våra egna djur, samt producera våran egen el, så kan vi leva helt gratis, utan att banken, företagen och staten ska ta betalt från oss regelbundet. Då kan vi ta oss ur detta konsumtionssamhället, det sk löneslaveriet, där vi inte har någon verklig frihet då vi alltid står i skuld till staten och banken.


   Detta är målet med kapitalismen, att tillverka en produkt så billigt som möjligt, dvs betala så lite som möjligt i löner till arbetarna eller ingenting alls (koncentrationsläger, fängelser, arbetsbidrag), så att kapitalisten, dvs staten, bankerna och storföretagen, får en så stor vinst som möjligt.Bild av Oleg Yunakov - Eget arbete.

Arbetsläger som Auschwitz är kapitalismens mål, dvs att människor arbetar så billigt som möjligt, så att företagsägaren får så stor vinst som möjligt:


KZ Auschwitz var det största av Nazitysklands koncentrations- och förintelseläger. Lägret var verksamt från 1940 till januari 1945. Auschwitz är det tyska namnet på den polska staden Oświęcim som ligger cirka 60 kilometer väster om Kraków i sydöstra Polen. KZ är en förkortning av det tyska ordet Konzentrationslager.


Auschwitz bestod av tre huvudläger: Auschwitz I – Stammlager, koncentrationsläger och lägrens administrativa centrum; Auschwitz II-Birkenau, koncentrations- och förintelseläger; Auschwitz III-Monowitzarbetsläger med bland annat fabriken IG Farben. Omkring 1,3 miljoner personer deporterades till Auschwitz, av dessa dog 1,1 miljoner i lägret. Nittio procent av dem var judar. De övriga var polacker, romer, sovjetiska krigsfångar och personer av annan nationalitet. Det fanns även homosexuella på lägret.Antal fångar och dödsoffer:


I Auschwitz internerades och mördades judar och romer från så gott som hela Europa, polacker, sovjetiska krigsfångar och ett mindre antal tjecker, vitryssar, jugoslaver, fransmän, österrikare och tyskar.


  • Av de cirka 1 100 000 judar som deporterades till Auschwitz dog omkring en miljon.
  • Mellan 140 000 och 150 000 polacker internerades i Auschwitz, av dessa avled omkring 75 000.
  • 23 000 romer fanns i ”Zigenarfamiljelägret” i Birkenau. Cirka 20 000 av dem dog. (Se artikeln Porajmos.)
  • Hösten 1941 kom 10 000 sovjetiska krigsfångar till Auschwitz, efter fem månader hade 9 000 avlidit av svält eller dödats. Vid krigsslutet internerades fler krigsfångar. Det uppskattas att omkring 15 000 sovjetiska krigsfångar dog i Auschwitz.
  • Förutom judar, romer, polacker och krigsfångar fanns omkring 25 000 personer av annan nationalitet i lägren. 10 000 till 15 000 av dem avled.   
  • Källa:

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Auschwitz

Bankaffärer med Hitler:
   Under 1930-talet kunde Tyskland skapa ett fåtal dominerande industrikarteller, som alla finansierades av Wall Streets bankirer och industrilister, med de lån som tillhandahölls genom Dawes- och Young-planerna. Dessa karteller utgjorde basen och det viktigaste finansiella stödet för Naziregimen. Samarbete mellan den nazityska industrin och den amerikanska industrin och storfinansen fortsatte, i synnerhet med Morgan och Rockefellers intressen, men även med Ford och DuPont. De av Morgan-Rockefellers internationella banker och företag som hade förbindelser med dem ”hade ett intimt samband med tillväxten i den nazistiska industrin.” Rockefellers imperium, Standard Oil, ”gav livsviktig assistans till Nazitysklands förberedelser inför Andra världskriget.” Utöver detta spelade Rockefeller Foundation en avgörande roll inte bara i finansieringen av rasistiska och elitiska rashygieniska rörelser i USA utan även vid införandet av den rashygieniska ideologin i Nazityskland, vilket gjorde det enklare att få till stånd de värderingar som ledde till Förintelsen.


   Hjalmar Schacht, ordföranden för Reichsbank under Weimarrepubliken var kvar som ordförande för den tyska centralbanken mellan 1933 och 1939, och var följaktligen en central figur i Nazityskland och en av de pådrivande krafterna bakom Tysklands planer på återindustrialisering, förnyelse och upprustning. Hitler utnämnde Schacht till sin finansminister 1934.


   Centralbanker i hela Europa började att köpa naziguld, som smugglades och smältes ned och omstämplades i Schweiz (ungefär som skedde med sovjetiskt guld). Sverige, Spanien, Portugal, Argentina, Turkiet, Frankrike, Storbritannien, Polen, Ungern och USA ”bedrev samtliga handel med nazisterna med guld som överfördes via BIS”. Detta gjordes i ett samarbete mellan centralbankerna eftersom ”BIS ägnade sig åt guld- och valutaöverföringar med Nazityskland genom sitt samarbete med Reichsbank.” Schacht utnyttjade sitt betydande inflytande och ”bidrog till att placera högt uppsatta nazister och utländska medarbetare i BIS styrelse..”


Källa:

https://www.vaken.se/den-harskande-klassens-inrattande-av-globalt-styre-med-cfr-och-bis-i-spetsen/?fbclid=IwAR0e1iGmzqanprBIJhEPnOWlNej2vbXLKDWrc3wg0WcV9f26zEDXj_5l_vU

Kapitalismen under Hitler:

   Bild: Hitler tillsammans med sin allierade Risto Ryti, Finlands president. Bilden är tagen i juni 1942. 


   Världens mest kända kapitalist var Hitler som skapade ett helt kapitalistiskt samhälle, som uppnådde alla kapitalismens mål; som är att få människan att arbeta så billigt som möjligt, för att kapitalisten, dvs, företaget/landets ledare, ska få så stor vinst som möjligt.Källa:https://sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

Kapitalismen i Sverige:

   I Sverige är vi tvungna att arbeta nästan varje dag i 58 år av våra liv, från att vi börjar skolan vid 7 års ålder tills våran pension vid 65 års ålder, och varje månad har de flesta ändå bara så lite pengar kvar efter att alla obligatoriska räkningar är betalda, att vi måste fortsätta att sälja våra kroppar till företagen för att kunna betala nästa månads levnadskostnader. I denna onda betalningscirkel är vi svenskar tvingade att fortsätta i, ända tills den dagen vi går i pension, då är vi oftast så utslitna i både kropp och själ, och många blir fattigpensionärer, att vi inte kan njuta av den pensionen som vi har längtat till.


   Svenskt näringsliv, moderaterna och deras lobbyorganisation; Tankesmedjan Timro, vill privatisera vårat svenska dricksvatten:

   "Ett av problemen är att jordbrukarna inte behöver betala den fulla kostnaden för vattnet. Staten sätter priset endast efter kostnaden att pumpa upp det, och ignorerar värdet i själva vätskan. Och när något på konstgjord väg är billigare än det borde vara ökar efterfrågan. Bönderna i regionen, ledda av sin mäktiga intresseorganisation, lobbar nu hårt för att staten ska subventionera vattnet ännu mer.

   En rimligare väg vore att privatisera vattnet. Sälj grundvattentäkterna en och en till högstbjudande, som sedan får sälja vätskan till de jordbrukare som är redo att betala."

Källa:https://timbro.se/smedjan/privatisera-vattnet-innan-det-ar-for-sent/


   Om vårat vatten säljs till en privat aktör, finns inget som hindrar företaget att ta vilka priser företaget vill för vårat vatten. Man pratar om bönderna i artikeln men detta gäller även vanliga människor, om vattnet privatiseras leder det till att vanliga människor kan få betala 100 kr för en liter vatten!


Kapitalismen i USA:

Bild: Fattigdom i USA: Tonåringar prostituerar sig i Oklahoma City i USA.

   Ny studie visar att hungriga tonåringar i USA tvingas att byta sex mot mat:


   I USA lever många människor i svält och misär, många barn tigger på gatorna och en stor del av befolkningen har inte råd med mediciner, sjukvård och en riktig utbildning. Det är inte ovanligt att människor i USA har 3-4 jobb samtidigt. Många människor i USA jobbar nästan dygnet runt, alla dagar om året, inklusive påsk, julafton och nyår!


   Människorna i USA måste betala sin sjukvård själv, sina barns skolor och skolmat och till och med vatten! Som alla människor i USA måste köpa och betala för varje dag.


   Många utav kvinnorna i USA är tvungna att prostituera sig för att få ihop pengar till mat och för att betala sina räkningar.


Övrig källa: http://anonhq.com/appalling-new-study-reveals-hunger-forces-teenagers-united-states-trade-sex-food/

Bild: Fattigdom i USA: Hemlös man i Washington DC, USA. Bild från Wiki.

   "Skid Row är ett område i Downtown Los Angeles. Från 2000 års folkräkning var befolkningen i distriktet 17.740. Skid Row innehåller en av de största stabila populationerna (mellan 5000 och 8000) av hemlösa i USA.


   Patientdumpning: I september 2005 upptäcktes det att sjukhus och brottsbekämpande organ (polisen) "dumpade" hemlösa på Skid Row. Därefter beordrade borgmästare Antonio Villaraigosa en utredning, och William Bratton, chef för Los Angeles polisen vid den tiden, hävdade att avdelningen inte specifikt attackerade hemlösa, utan bara personer som bryter mot stadsförordningarna".

   Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Skid_Row,_Los_Angeles


Bild av Jorobeq at English Wikipedia, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2926733

   Skid row, downtown Los Angeles:


   Skid Row är en sprudlande tält stad i hjärtat av downtown Los Angeles där du hittar tusentals människor som sover på gatorna, sjukdomar, inga toaletter, ingen mat eller vatten.   AJ + s Dena Takruri går till L.A.s hemlöshetskris för att visa de svåra och chockerande förutsättningarna som de boende bor under.


   Kommunism och kapitalism:
   I alla tider har människan ägt sitt eget hus, och sin egen lilla markbit att odla på som försörjde hela familjen på mat och man hade sina egna matdjur. Detta gjorde att människan fri från behovet av pengar.

   När människor äger sin egen lilla gård kan inte staten, bankerna och storföretagen tjäna pengar på oss, för att staten, bankerna och storföretagen ska kunna tjäna pengar, så måste de först ta något som en gång var gratis för oss, och sedan sälja tillbaka det till oss. Det är på det sättet som företagen tjänar pengar.

   I dagens värld har bankerna och storföretagen påverkat länder och regeringar, som har skapat en permanent brist på bostäder, mat, energi, och många andra saker som vi människor behöver för att överleva och må bra, allt detta har företagen satt ett pris på, och hittat på att dessa saker kostar pengar.

   Saker som bostäder, mark och mat ska alltid vara gratis för alla människor i alla länder!
   Det har aldrig funnits ett kommunistiskt land:
   Men däremot har det funnits länder som tex Sverige som antagit vissa utav kommunismens ideer, som rösträtt till alla människor, dvs skattefinansierat/gratis universitet, gratis vatten och gratis tandvård, tex. Gratis bibliotek, gratis sjukvård och gratis skola är andra ideer som kommer ifrån kommunismen, dessa ideer har moderaterna motarbetat ända sedan svenska folket och socialdemokraterna begärde dessa rättigheter ifrån riksdagen i början av 1900-talet.


   Varken Kina, Kuba eller Sovjetunionen har aldrig någonsin varit kommunistiska, dessa är kapitalistiska länder med vissa kommunistiska ideer precis som i Sverige.   Kommunism är ett statslöst och klasslöst samhälle:
   Dvs ingen ledare eller stat, utan en direktdemokrati där alla människor röstar i alla frågor. Egenodlad mat, självproducerad energi och robusta bostäder till alla människor på jorden. Detta gäller alla människors grundläggande behov och är en del av våra mänskliga rättigheter. Att människor äger sin egen bondgård och de gemensamma produktionsmedlen (fabrikerna), och där vinsterna från arbetet delas ut efter människors behov.

   Detta avbryter den slösaktiga överproduktionen som storföretagen skapar, för att storföretagen vill göra ännu mera vinster, därför producerar storföretagen mobiler och andra produkter som är tillverkade för att gå sönder så fort som garantin har gått ut, så kallad "planerad föråldring", detta är målet med kapitalismen, att ett företag ska göra så stor vinst som möjligt, som i längden leder till att detta företaget äger alla naturresurser på hela jorden.   Indien och Kina:

   Indien och Kina blev självständiga vid ungefär samma tidpunkt, på 50-talet. Kina valde sin version av den kommunistiska vägen och Indien valde den kapitalistiska vägen. Detta har lett till att Kina är ett av världens främsta länder när det gäller ny teknik, energi, arbeten och en bra infrastruktur med höghastighetståg och asfalterade vägar, medan Indien är kvar på princip samma nivå som för 70 år sedan på många områden, med en katastrofal infrastruktur, med grus och lervägar endast asfalterade vägar i de större städerna, tåg som använts i över 50 år, uteliggare överallt, och en fattigdom som skär i hjärtat varje gång man är där och ser fattigdomen!   Sjukvård, vatten och skola i USA:

   "Ett vanligt läkarbesök (exempelvis för hosta och halsont) kostar mellan 75 och 100 dollar, vilket motsvarar ungefär 750 – 1000 kronor. Ovanpå den summan tillkommer eventuella kostnader för mediciner.

   Kostnaden för ett brutet ben varierar beroende på hur allvarlig skadan är och vilken vård man kommer behöva. Ett enklare fall av brutet ben, där enbart gipsning krävs kan går på ungefär 3000 dollar (30 000 kronor). En allvarligare och mer komplicerad fraktur (som till exempel kräver operation) kan kosta 40 000 dollar (400 000 kronor).

   Att bli inlagd på sjukhus kostar olika mycket beroende på vart man blir inlagd. Det är dock inte orimligt att en sängplats kan kosta upp mot 2000 dollar per natt, vilket motsvarar ungefär 20 000 kronor. Då måste man även ha i åtanke att varken utredning, mediciner eller behandling ingår". (Dollarvärdet har uppdaterats).

   Källa: https://www.erv.se/privat/blogg/usa-ett-dyrt-land-att-bli-sjuk-i/


   I USA tillsätts klor, fluor och andra giftiga kemikalier i bostädernas kranvatten för att "rena" vattnet, men i själva verket blir vattnet så skadligt för människan att folket ofta blir tvungna att köpa vatten på flaska.

   Vissa människor dricker vattnet i kranen ändå, och kan bli sjuka eller få allergier med tiden och andra skadliga besvär från kranvattnet, vilket är bra för företagen, då kan företagen tjäna ännu mer pengar på medicin och läkarbesök, samt sjukförsäkringar. Många amerikaner åker till Kuba för att få gratis sjukvård och gratis mediciner, se Michael Moores dokumentär: Sicko.


   I USA betalar eleverna för maten i grundskolorna, och för högre utbildning, trots att företagen får betala mer i skatt än i Sverige. Tex:


   Columbia University:

   Avgifter för undervisning: 292 626 kronor, per år.

   Totalkostnad inklusive mat och logi: 364 053 kronor, per år.

   Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/ngGzPL/358-000-kr--for-ett-ars-utbildning

 


   Företag i andra länder:

   Kapitalism handlar främst om att stater, banker och företag ska tjäna mer pengar. I ett kommunistiskt land så får inga större privatägda företag bedrivas, utan alla större företag ägs utav staten, där folket i landet arbetar och tjänar in alla pengar till sig själva, och till sin egen välfärd, dvs att alla pengar går direkt till folket genom välfärden istället för till några få stora företag.

   

   När ett stort företag som Walmart öppnar en butik in i en stad, konkurrerar detta stora företaget ut många småföretag i området, då Walmart har de flesta varorna som mat, byggvaror, och kläder, mm, och säljer dessa varor till ett billigare pris än de små familjeföretagen gör. På detta viset går de flesta småföretagen i området i konkurs, varpå Walmart höjer priserna igen, det är detta som kallas monopol (detsamma som elnätsföretaget Ellevio i Sverige). På företaget Walmart tjänar en arbetare ca 7 dollar i timmen, i USA är det inte ovanligt att en människa har 3-4 olika jobb, bara för att kunna betala sin hyra, sin sjukförsäkring, och sina mediciner, och ev spara pengar till sina barns utbildning.

   Källa: http://www.dagensarena.se/innehall/usa-val-walmart-ett-hogt-pris-for-billiga-varor/   Kapitalismen i USA har lett till att USA är ett av de länder med världens högsta kriminalitet! Stora delar av den amerikanska befolkningen har inte tillräckligt med mat och många svälter, även många barn svälter.


   "USA är extremt med det högsta antalet fångar per invånare i hela världen, 666 fångar per 100 000 invånare, medan länderna i Norden kan stoltsera med de lägsta antalen i världen, mellan 53 och 76". Källa: 

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/03/02/i-usa-har-nastan-alla-en-bekant-som-sitter-i-fangelse-norden-raka-motsatsen

   USA:   Från Feeding America.com:

   "God näring, särskilt under de tre första åren av livet, är viktigt för att skapa en bra grund, och har konsekvenser för ett barns framtida fysiska och psykiska hälsa, akademisk prestation och ekonomisk produktivitet. Tyvärr är brist på livsmedel ett hinder som hotar denna viktiga grunden.

   Enligt United States Department of Agriculture (USDA) lever 15,3 miljoner barn under 18 år i hushåll där de inte kan få tillgång till tillräckligt med näringsrik mat, som är nödvändigt för ett hälsosamt liv.

   Även om matbrist är skadlig för enskilda personer, det kan vara särskilt förödande bland barn, på grund av deras ökade sårbarhet och potentialen för långsiktiga konsekvenser.


   Brist på mat: 15,3 miljoner barn bodde i hushåll med matbrist 2014. Tjugo procent eller mer av barnpopulationen i 38 stater och D.C bodde i hushåll med matbrist under 2013, enligt de senaste tillgängliga uppgifterna.

   District of Columbia (31%) och Mississippi (29%) hade högst antal barn i hushåll utan regelbunden tillgång till mat. År 2013 var de fem största staterna med högst antal hushåll med matbrist med barn under 18 år D.C., Mississippi, Arkansas, New Mexico och Georgien.

   År 2013 var de fem bästa staterna med den lägsta nivån av hushåll med matbrist med barn under 18 år: Nord-Dakota, New Hampshire, Minnesota, Massachusetts och Virginia.

"Fattigdomsstatistik: År 2014 bodde 15,5 miljoner eller cirka 21 procent av barnen i USA i fattigdom."

   Källa: http://www.feedingamerica.org/hunger-in-america/impact-of-hunger/child-hunger/child-hunger-fact-sheet.html?referrer=https://www.google.se/
   Från hemsidan dosomething.org:

   "1 av 6 personer i Amerika möter hunger: USDA definierar "livsmedelssäkerhet" som bristen på tillgång, ibland, till tillräckligt med mat för alla hushållsmedlemmar.

   Under 2011 rapporterade hushåll med barn en betydligt högre matosäkerhetsgrad än hushåll utan barn: 20,6% mot 12,2%. Matsäkerhet finns i alla delstater i Amerika.


   År 2013 var 17,5 miljoner hushåll matosäkra. Fler och fler människor förlitar sig på matbanker och skafferier.  49 miljoner amerikaner kämpar för att lägga mat på bordet. I USA orsakas hunger inte av brist på mat, utan snarare den fortsatta förekomsten av fattigdom.


   Mer än 1 av 5 barn riskerar att bli hungrig. Bland afroamerikaner och latinos är det 1 av 3. Över 20 miljoner barn får gratis eller rabatterad lunch varje skoldag. Mindre än hälften av dem får frukost, och bara 10% har tillgång till sommarmåltider. För varje 100 skollunchprogram finns det bara 87 frukostplatser och bara 36 sommarmatprogram.


   1 av 7 personer är inskrivna i Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Nästan hälften av dem är barn. 40% av maten slängs ut i USA varje år, eller cirka 165 miljarder dollar värt. All denna oupptäckta mat kan mata 25 miljoner amerikaner. Dessa 8 stater har statistiskt högre livsmedelssäkerhetsnivåer än USA: s nationella genomsnitt (14,6%): Arkansas (21,2%), Mississippi (21,1%), Texas (18,0%), Tennessee (17,4%), North Carolina (17,3%), Missouri (16,9%), Georgia (16,6%), Ohio (16,0%). "

Källa: https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-hunger-us
   "Fattigdom i USA:

   Den officiella fattigdomsåtgärden publiceras av United States Census Bureau och visar att:


   År 2014 fanns det 46,7 miljoner människor i fattigdom. Det är en ökning från 37,3 miljoner 2007. Antalet fattiga är nära det största antalet på de 52 år för vilka fattigdomsstatistik har publicerats (DeNavas-Walt 2015, s. 12-se även tabell där).

Fattigdomsgraden 2014 var 14,8 procent, en minskning med endast något från 2010 års fattigdomsgrad på 15,1 procent och fortfarande upp från 12,5 procent 1997, även om lågkonjunkturen officiellt har upphört (DeNavas-Walt 2015, s. 12). (Fattigdomen låg på 22,4 procent 1959, det första året för fattigdomsuppskattningar.)


   Fattigdomsgraden 2014 för svarta var 26,2 procent, för latinamerikaner 23,6 procent, för asiater 12 procent och för icke-spansktalande vita 10,1 procent (DeNavas-Walt 2015, s. 12-4).


   Fattigdomen för barn under 18 år var 21,1 procent 2014 och antalet fattiga barn var 15,5 miljoner. Barn representerade 23,3 procent av den totala befolkningen och 33,3 procent av människor i fattigdom (DeNavas-Walt 2015, s. 15). 19,9 miljoner amerikaner lever i extrem fattigdom. Det betyder att deras familjs kontantinkomst är mindre än hälften av fattigdomsgränsen, eller cirka $ 10 000 per år för en familj på fyra. De representerade 6,6 procent av alla människor och 44,6 procent av de fattiga (DeNavas-Walt 2015, s. 17).

Källa:http://www.worldhunger.org/hunger-in-america-2015-united-states-hunger-and-poverty-facts/
   Från sidan digital journal:


   "Universitetstext, sociala problem: A Critical Power-Conflict Perspective, författarna Clairece Booher Feagin och Joe R. Feagin, avslöjar genom djup undersökande analys USA: s fattigdom och arbetslöshet avsiktligt skapad för kapitalistiska vinster.


   Följande är ett direkt citat från den nämnda texten, Social Problems ... av Feagin och Feagin: "Arbetslöshet och underarbetslöshet är nära besläktade med beslut som fattas av högsta företagsledare och investerare-med vinstackumulering och kontroll över arbetskraften som yttersta företagsmål.


   Dessa beslut av de ekonomiskt mäktiga spelar en viktig roll i utformningen av högkonjunkturcyklerna i sen kapitalism. Beslut om vinstnivåer, om placering av nya företag och om automatisering fattas vanligtvis utan någon betydande demokratisk konsultation med de berörda anställda, men sådana beslut har djupgående effekter på arbetande människor och deras familjer.


   Arbetslösa och undersysselsatta är viktiga för driften av den amerikanska ekonomin eftersom de sätter nedtryck på lönerna och för att de tillhandahåller en reserv arbetskraft.


   Under de senaste åren har många företag skapat allvarliga arbetslöshetsproblem genom sina vinstinriktade beslut, som inte tar hänsyn till arbetstagares och andra sociala kostnader. En oro för vinster och för en mer följsam arbetskraft har motiverat beslut från många företag att flytta verksamheten i Sunbelt-stater eller i utvalda länder utomlands, särskilt de med många låglönearbetare. "


   Källa: http://www.digitaljournal.com/article/262223
   Från Svenska Dagbladet:
   "Washington Det enkla svaret på vad USA gör med psykiskt sjuka lyder: fängelse. Runt 300 000, mer än 15 procent, av internerna på landets fängelser klassas som psykiskt störda och fler svårt sjuka tas hand om i fängelser än i vården.


   I USA avvecklades de stora mentalsjukhusen på 1970-talet och trettio år senare konstateras att en majoritet av dem som lider av psykiska problem antingen är hemlösa eller sitter i fängelse.


   Det faktum att instabila personer sitter inlåsta brukar nämnas som en av förklaringarna till nedgången i brottstalen i storstäderna. Under 1990-talet dömdes den som gjort sig skyldig till flera smärre förseelser dessutom till mycket långa straff."

   Källa: http://www.svd.se/psykiskt-sjuka-fanglas-i-usa


Bild: Fattigdom i Canada: Hemlös man i Toronto Canada. Bild från Wiki.


   I Kanada sover arbetslösa kanadensare utomhus, i över 15 minusgrader i snön i sina sovsäckar varje dag, detta syns tydligt i tex Montreal. Psykiskt sjuka människor får ingen vård i Nordamerika, dessa sjuka människor strövar omkring på gator och torg i alla städer i USA och Kanada.


   Handikappade och rullstolsbundna människor får ingen hjälp utav staten, utan sover utomhus, i busskurer och dylikt, i 15 minusgraders kyla! Detta syns tydligt i tex Toronto.


   Canada:


   Från sidan Homelessness in Canada:


   "Homelessness in Canada has grown in size and complexity by 1997. While historically known as a crisis only of urban centres such as Montreal, Laval, Vancouver, Edmonton, Calgary, and Toronto the increasing incidence of homelessness in the suburbs is necessitating new services and resources.


   The demographic profile of Canada's homeless population is also changing. By the end of the 20th century it was reported that, while previously, men comprised the vast majority of homeless persons, now men and children represent the fastest-growing subgroup of the homeless population, followed by youth. In recent years homelessness has become a major social issue in Canada."

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Homelessness_in_Canada   Från Mentalhealt comission Canada:
   "In any given year, one in five people in Canada experiences a mental health problem or illness, with a cost to the economy of well in excess of $50 billion.


   Only one in three people who experience a mental health problem or illness — and as few as one in four children or youth — report that they have sought and received services and treatment.

Of the 4,000 Canadians who die every year as a result of suicide, most were confronting a mental health problem or illness.


   Children and Youth:

   Up to 70 per cent of young adults living with mental health problems report that the symptoms started in childhood.

   Children who have mental health problems are more likely to become adolescents and then adults with mental health problems and illnesses."

   Källa: http://strategy.mentalhealthcommission.ca/the-facts/   Från sidan CBC Canada:

   "Child poverty is high in Canada:

Canada ranks behind the average in a recent UNICEF survey of child poverty in rich nations. According to the report, 13.3 per cent of Canadian children live in poverty, compared to 11 per cent across the 35 "economically advanced countries" studied. According to one study, half of First Nations children in Canada live in poverty."


   "Many don't have enough to eat:

   According to Food Banks Canada, nearly 900,000 Canadians are assisted by food banks each month. Thirty-eight per cent of those helped by food banks are children and youth and 11 per cent are Aboriginal (compared to 4.3 per cent of the total population)."

   Källa: http://www.cbc.ca/strombo/news/10-things-you-might-not-know-about-poverty-in-canada

   Bild: Kuba, internationella studenter:

   Det Kubanska Universitetet; Escuela Latinoamericana de Medicina har sedan dess öppnande 1998 examinerat över 24 486 nya läkare från över 100 olika länder inklusive från USA, studenterna går den 6 år långa läkarutbildningen helt gratis.


   I Kuba får alla människor gratis mat, gratis sjukvård, mediciner och gratis boende, Kuba har den högsta läkartätheten i hela världen. Och är den enda bebodda ön i Karibien där havssköldpaddan fortfarande lägger ägg på Kubas stränder, på grund av att den Kubanska regeringen inte lät företagen bygga hotell på Kubas stränder.

   Kuba har bland annat utbildat 25 000 utländska medborgare från 100 olika länder inklusive USA, till läkare helt avgiftsfritt. Kuba utbildar läkare och ger gratis universitetsutbildning till människor från alla länder.

Källa: http://svenska.yle.fi/artikel/2015/03/19/lakarna-kubas-storsta-exportvaraVideo: The Cuban literacy campaign.


   
   Från sidan Svenska YLE:

   "Kuba är känt för att ha en hög standard på hälsovården. Det finns långt fler läkare i Kuba än i de flesta andra länder. Enligt Världsbanken finns det 6,7 läkare på tusen invånare i Kuba, i Finland är motsvarande siffra 2,7. Spädbarnsdödligheten är lägre än på många andra håll i världen som till exempel i USA. Medellivslängden är 78 år."


   Och lite längre ner i samma artikel:


   "Från New Jersey till Kuba för att studera:
Förutom att Kuba utbildar sina egna läkare tar landet också emot tusentals utländska studeranden som vill studera till läkare.

   Kuba har hittills utbildat 25 000 utlänningar vid Latinamerikas kanske största medicinska universitet. Då universitet öppnade på 90 talet var det menat för studerande från Latinamerika, men efterfrågan var så stor att det nu finns studeranden från över hundra olika länder. Tanken är att de efter den 6 år långa utbildningen ska återvända till sina hemländer där det inte finns tillräcklig hälsovård.


   Lite överraskande finns det också flera studeranden från USA vid Universitetet.

   - Jag skulle aldrig ha haft möjligheten att studera i USA, säger Olive Albanese som är hemma från Wisconsin. Det här är dessutom en ansedd skola.

   - I vårt land skulle det vara svårt att studera gratis, speciellt för mörkhyade och latinos, säger Agyeiwa Weathers.


   Kuba betalar för deras utbildning. Agyeiwa Weathers planerar att återvända hem till New Jersey i USA efter utbilningen.

   - Vi behöver fler läkare i mina hemtrakter, säger hon."


   Källa: http://svenska.yle.fi/artikel/2015/03/19/lakarna-kubas-storsta-exportvara   Från Wiki:

   "Female participation:
   The Cuban Revolution in 1959 brought numerous changes to the country, especially for women. Before the Revolution many women lived as housewives and for those who needed to work there were very few choices. Many women in rural areas worked in agriculture and for women in the city working as a maid or prostitute were the only choices. The Federation of Cuban Women (FMC) was founded in August 1960 with a clear goal to involve all women in Cuban affairs. After years of being excluded, the women of Cuba began to play an active role in the government. The FMC wanted to see women involved with the social, political, economical and cultural issues Cuba faced. This required that schools and programs be built to provide multiple services to Cuban women.


   The Literacy Campaign was created to increase Cuba’s literacy rate and to initiate communication between the countryside and cities. Students and volunteers went to rural areas to teach people to read and provide information on current Cuban politics. Rural women received schooling and job training if they chose to receive it, which allowed them to work outside of agriculture. For women working as prostitutes in the cities the new government created programs to reeducate them once prostitution became illegal in 1961. Separate but similar programs were created for maids, offering schooling and job training along with free daycare and housing, which allowed the women full opportunity to rebuild their lives. Healthcare was provided focusing on the mental health of Cuban women that had previously been oppressed in the work place. Skills to build confidence and pride were taught because the new government believed that all women deserved dignity. The Cuban Revolution brought about drastic change for women allowing them to become very active in their own country, which is what many in the revolution hoped for."

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Cuba   Från sidan Svensk-Kubanska.se:


   "Hälsa och utbildning:
Återigen sätts strålkastarljuset på några av Kubas exceptionella landvinningar. Resultaten för ön, med en ekonomi i kris på grund av USA:s förlamande blocka, sticker ut. Framförallt när det gäller hälsa och utbildning. Här ligger Kuba på topp i världen, tillsammans med rika länder som Australien, Finland, Danmark och Nya Zeeland. Kubas utbildningsindex ligger på 0,993 av 1,0 möjliga. Läskunnigheten är 99,8 % bland den vuxna befolkningen och 100 % omfattas av utbildningsväsendet.

Av budgeten lägger staten drygt 14 % på utbildning, mer än exempelvis Australien. Kuba ligger i världstopp när det gäller såväl manligt som kvinnligt deltagande på alla utbildningsnivåer.

Medellivslängden är 78,5 år, tillsammans med Chile det högsta i Latinamerika och Karibien. Kuba ligger här på samma nivå som exempelvis Australien och USA.


   Det som drar ner Kubas HDI är landets låga BNP. Medan Kuba alltså ligger i topp när det gäller hälsa och utbildning så dras resultatet ner av ett lågt BNP, där Kuba ligger på 95:e plats i världen (av totalt knappt 200 länder). Sammantaget hamnar Kuba därmed på plats 51 i HDI. Det visar att den ”mänskliga utvecklingsnivån” är betydligt högre än vad BNP per capita antyder. Skillnaden mellan resultaten kan ses som ett mått på effektiviteten i hur staten omvandlar sina inkomster till nyttigheter för medborgarna. Då ligger Kuba långt före alla andra. Exempelvis har Mexiko en BNP per capita som är dubbelt så hög som på Kuba, men har ändå ett lägre HDI. USA ligger 9:a på BNP-listan men ramlar ner till plats 13 i HDI vilket visar på en svag omvandling av statens resurser i utbildning och hälsa till sina invånare.


   Jämlikhet:
   ”Gender empowerment measure” (ungefär ”makt/självbestämmande baserat på kön”) är ett annat mått i UNDP:s rapport. I det ingår hur stor representation som kvinnor har i landets parlament. På Kuba är det 43 %. Det är 3:a i världen, med bara Rwanda (51 %) och Sverige (47 %) före! I Australien är det 30 % och i USA är motsvarande siffra 17 %.


   Regering för folket:
   Rapporten analyserar inte orsakerna till varför en del länder klarar sig bättre än andra när det gäller att förbättra sina medborgares liv. Men statistiken visar tydligt att regeringar som i USA och Australien, som gör bra hälsovård och utbildning till ett privilegium för ett fåtal, skapar och ökar ojämlikheten. En regering som Kubas, som erbjuder gratis hälsovård och utbildning för alla, gör att alla vinner. Trots den långa blockaden, trots knapphändiga resurser så har Kuba uppnått hälsovård och utbildning för sitt folk som världen avundas.

Jenny Francis, GREEN LEFT WEEKLY (Australien)

Tillägg: World Wildlife Fund, WWF, visade i en rapport häromåret att Kuba är det enda land i världen som lyckats förena ett högt HDI med en långsiktigt hållbar utveckling. Efter det resultatet gör WWF nu inte längre denna jämförelse mellan ekologiskt avtryck och HDI. Enda rimliga förklaringen är att det inte är politiskt korrekt att framhålla Kuba i positiva sammanhang.

Källa: http://www.svensk-kubanska.se/cubava/sidor/Kuba_och_mansklig_utveckling_FN_rapport_091226.html   Från Wiki Economy of Cuba:
   "The Economy of Cuba is a planned economy dominated by state-run enterprises. Most industries are owned and operated by the government and most of the labor force is employed by the state. Following the fall of the Soviet Union, the Communist Party encouraged the formation of cooperatives and self-employment.


   In the year 2000, public sector employment was 76% and private sector employment, mainly composed of self-employment, was 23% compared to the 1981 ratio of 91% to 8%. The government sets most prices and rations goods to citizens. Housing and transportation costs are low. Cubans receive free education, health care and food subsidies. The country achieved a more even distribution of income since the Revolution."

   Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Cuba

 

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi är ett grönt mittenparti med hjärtat till vänster.   Avgiftsfri bostad, mat, energi, utbildning och sjukvård är delar av våra mänskliga rättigheter.

   Därför vill vi i Naturens Parti skattefinansiera alla levnadskostnader som en del av välfärden, och samtidigt nå våra klimatmål, genom att minska produktionen av icke livsviktiga varor, och istället fokusera på att producera de varor som vi behöver för att överleva och trivas.


   Sveriges livsviktiga produktion ska utföras av 1miljon statligt anställda, som arbetar 5 dagar per vecka, med 6 timmars arbetsdag, och får 10 000 kr i lön varje månad, skattefritt. Deras löner kostar 120 miljarder per år, skattefritt, och finansieras genom att omfördela pengar från:


   Jobbskatteavdraget, rot, rut: Ca 132 miljarder per år.   Eller att omfördela en del av pengarna från dessa två utgifter, då dessa yrkesgrupperna kommer bestå till stor del av den miljon statligt anställda som beskrevs ovan.


   - Hälsovård, sjukvård och social omsorg: Ca 101,9 miljarder per år.


   - Försvar och samhällets krisberedskap: Ca 71,2 miljarder per år.   Eller en sammanslagning:


   - Arbetsmarknad och arbetsliv: Ca 105,7 miljarder per år.


   - Utbildning och universitetsforskning: Ca 92,1 miljarder per år.


   Dessa producerar sedan avgiftsfri/skattefinansierad basal mat, energi och bostäder, samt sjukvård, skola, och försvar.   Läs mer under "Våran budget".

   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se