Fossilfri Energi

   Vätgas är ett alternativ till fossila drivmedel och kan produceras billigt via supereffektiv elektrolys.

Detta vill vi:
   - Överskottet av våran svensktillverkade energi ska sparas i vätgas eller batterier gjorda av grafen som utvinns från växten hampa, för att kunnas användas vid behov.


  Källa: https://www.bbc.com/news/science-environment-28770876
   - Magnetgeneratorer ska byggas och utvecklas på våra svenska universitet och högskolor, och sedan massproduceras runt om i landet. Dessa producerar sedan "Zero point energy" dvs fri energi.

   Generatorerna behöver byggas i mindre format för husållsbruk, så att de kan användas av privatpersoner som ett alternativ till el från elnätet.

   Dessa magnetgeneratorer finns i olika utföranden, och fria patent finns bland annat från: Tewari, Nikola Tesla (Quantum energy generator), Howard R. Johnson.


   Källa: https://patents.google.com/patent/US4151431A/en
   - Vätgas kan produceras med sk supereffektiv elektrolys, där en viss legering (blandning av metaller) delar upp vätgasen från vattnet, helt utan att tillsätta någon energi!   


   Källa: http://www.frienergi.se/intressant-fakta-16902975
   - Användningen av fossilolja, kol och torv ska trappas ner stegvis, och all användning ska fasas ut efter en tioårsperiod.

   Det är främst större företag som förbrukar våran svenska energi, när svensk industri endast producerar livsviktiga produkter, så sänks elanvändningen i Sverige markant, och detta leder till att vi klarar oss utan kärnkraft.


   Istället för fossilolja så ska vi använda ny ren energi som: magnetmotorer (Tewari generator, Howard Johnsons magnetic motor), vätgas (med kondensor), och ekologisk bensin och diesel gjort från hampa, och använda elektriska verktyg och maskiner. Läs mer om dessa magnetiska generatorer längre ner på denna sidan.


  Källa:https://patents.google.com/patent/WO1983000963A1/en


   Vätgas:


   Supereffektiv elektrolys. 

   Vatten kan delas till väte och syre med hjälp av elektricitet.  Konventionella kemiböcker hävdar att denna process kräver mer energi än vad som går att få tillbaks när gaserna återförenas. Detta är endast sant i sämsta fall. När vatten träffas av sin egen molekylära resonansfrekvens, användande ett system utvecklat av Stan Meyers (USA) och igen nyligen av Xogen Power In., så kollapsar det till väte- och syrgas vid väldigt liten elektrisk tillförsel. 


   Dessutom kan man dramatiskt förändra processens effektivitet med hjälp av olika elektrolyter (tillsatser som får vattnet att leda elektricitet bättre).  Det är också känt att vissa geometriska former och ytstrukturer fungerar bättre än andra.

   

   Konsekvensen är att obegränsade mängder av vätebränsle kan tas fram för motorer (som i din bil) för kostnaden av vatten.  Ännu mer häpnadsväckande är att en speciell metallegering var patenterad av Freedman (USA) 1957 som spontant delar upp vatten till väte och syre utan någon elektrisk tillförsel och utan att förändra metallen i sig.

 

   Detta innebär att denna speciella metallegering kan producera väte från vatten gratis, för evigt.


   Källa: http://www.frienergi.se/intressant-fakta-16902975   Artikel från SVT:


   Världens första helt självförsörjande tankstation för vätgas finns i Mariestad. Här tankas framtidens vätgasbilar: ”Allt som behövs är vatten och sol”. Publicerad 25 maj 2019.


   På ett gärde intill E20 utanför Mariestad ligger någonting unikt: Den första tankstationen i världen där vätgas tillverkas på plats och där vem som helst kan tanka. Om man har en bil som drivs av en bränslecell förstås – men de är inte många. Inte än i alla fall.

   Nio kronor hektot kostar vätgasen. En full tank går löst på drygt 500 kronor och på den kan en bränslecellsbil köras upp emot 70 mil. I dagsläget är 8 av kommunens drygt 150 bilar av rätt typ  – i praktiken elbilar där batterierna ersatts av en vätgastank och en bränslecell (se faktaruta).


   – Vätgas är framtiden, allt som behövs är vatten och sol. Ännu så länge är det inte lönsamt, men när kommunen kommit upp i 30-50 bränslecellsbilar så räknar vi med att spara pengar. De är billigare att köra än de fossildrivna bilar som vi successivt byter ut, säger Jonas Johansson, utvecklingschef på Mariestads kommun.


   Hemtjänsten först ut

   Han är en av de drivande bakom ”macken”, där vanligt kranvatten förvandlas till vätgas med hjälp av energi från solcellerna precis intill. Redan i dag tankar hemtjänsten några av sina bilar med kommunalt tillverkat bränsle innan de kör ut till brukarna på den västgötska landsbygden.


   Helt självförsörjande

   Det som gör tankstationen i Mariestad världsunik är att den är ”off grid” – bortkopplad från elnätet och självförsörjande på energi. Den som sett till att allt fungerar är elingenjören och vätgasentusiasten Hans-Olof Nilsson. Här på gärdet i Haggården har han satt ihop ett system av solceller, en elektrolysör som spjälkar vattnet, en kompressor samt långa rader av tuber där vätgasen förvaras under högt tryck.


   – Sådana här mikronät kan man sätta upp precis var man vill för att både producera och lagra sin egen energi. Solen är bränslet och så lånar man lite vatten som sedan lämnas tillbaka. Vad kan vara bättre än det?


   De olika delarna av tankstationen har placerats i containrar för att snabbt kunna flyttas och byggas upp på en annan plats. Som den ser ut i dag andas konstruktionen lite ”Oppfinnar-Jocke”, men den har inte varit gratis. Bidrag från bland annat EU har dock gjort att Mariestads skattebetalare sluppit största delen av notan på totalt 30 miljoner kronor.


   Locka gröna entreprenörer

   Förutom att förse kommunens fordon med miljövänligt bränsle är förhoppningen att den nya tekniken ska sätta Mariestad på kartan och ge ett lyft till det lokala näringslivet. Satsningen som ska locka gröna entreprenörer att etablera sig går under namnet ElectriVillage och innehåller fler ambitiösa projekt. Bland annat bygget av en ”off-grid-förskola”, där all energi ska komma solen, bland annat lagrad i form av vätgas.

Och uppmärksamhet har kommunen fått. Åtminstone utomlands, där vätgasplanerna nått betydligt längre än de gjort i Sverige. Kommunstyrelsens moderate ordförande Johan Abrahamsson besökte i våras staden Warrnambool i Australien, som bjudit dit honom för att berätta om satsningarna i Mariestad.


   Men att jättar som Toyota eller Mercedes ska flytta sin bränslecellsforskning hit till Vänerns östra strand är inget han vågar hoppas på;

   – Man måste vara realistisk, men redan om tjugo lokala företag skulle öka antalet anställda tack vare satsningen på gröna, smarta tekniker har vi gjort en vinst. Sedan vet man aldrig vad som händer.
         FAKTA OM VÄTGAS OCH BRÄNSLECELLSBILAR


  • Vätgas kan framställas genom elektrolys av vatten – man tillför elektricitet och delar upp vattenmolekylen i syre och väte. Då blir vätgasen en energibärare med vars hjälp man kan lagra och transportera energi från till exempel solceller och vindkraftverk.
  • I en bränsecell sker en omvänd kemisk reaktion mellan vätgasen och luftens syre. Resultatet blir att den lagrade energin frigörs i form av elektriciet och värme och det vatten som användes vid gastillverkningen återbildas.
  • En bränslecellsbil är en elbil där batterierna bytts ut mot en vätgastank och en bränslecell. Fördelen jämfört med en batteridriven elbil är den långa räckvidden och att den går snabbt att tanka. Inte minst när det gäller godstransporter anses långtradare med bränsleceller som ett bättre alternativ än batteridrivna.
  • Antalet bränslecellsbilar på de svenska vägarna är försvinnande litet – det handlar om totalt ett fyrtiotal. Orsaken är att tillverkarna inte haft några att sälja förrän i år – och de har fortfarande inte levererats. Dessutom är bilarna ännu så länge dyra – omkring 700 000 för den billigaste.
  • En annan sak som talar mot bränslecellsbilar är att det bara finns fyra tankställen i Sverige: Göteborg, Mariestad, Stockholm och Sandviken. Länder som Tyskland, Danmark och Norge har nått betydligt längre. Planen är att upprätta en korridor längs de större vägarna så att det ska gå att köra bränslecellsfordon mellan åtminstone delar av Europa.


   Källa: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/folj-med-till-varldens-forsta-sjalvforsorjande-vatgasmack   Forskare kan nu göra litiumjonbatterier för en livstid:

   "UCI-doktorand Mya Le Thai löste brittleness-conundrumet genom att belägga ett guldnöd i ett mangandioxidskal och omsluta aggregatet i en elektrolyt gjort av en plexiglasliknande gel. Kombinationen, som de sa, är pålitlig och resistent mot misslyckande."


   "Thai, studiens ledare, testade den nanotråds-förstärkta elektroden upp till 200.000 gånger över tre månader utan att upptäcka förlust av kapacitet eller kraft och utan att bryta nanotrådar." Källa:http://www.computerworld.com/article/3060005/mobile-wireless/scientists-can-now-make-lithium-ion-batteries-last-a-lifetime.h

Solcell gör billig vätgas av vatten:


   Billiga och stabila solceller av kisel användas för att spjälka vatten för vätgasframställning i Schweiz.


   Forskare vid Ecole polytechnique federale de Lausanne, Epfl, har tagit fram solceller av kisel som är billiga, effektiva och stabila vid framställning av vätgas ur vatten med elektrolys.

Forskarna har kombinerat komponenter som redan används i industrin och där visat sig stabila, och dessutom är billiga.   Prototypen är tillverkad av tre sammankopplade kristallina kiselsolceller anslutna till en elektrolysör som inte använder sällsynta metaller.


   Genom att konstruera en hybrid av kristallin kiselsolcell baserad på heterojunktionteknik i en sandwichstruktur med lager av kristallint och amorft kisel, får man ut högre spänning. Tre sammankopplade sådana celler ger den ideala spänningen för elektrolysering. Bland de elektrokemiska komponenterna som behövs är katalysatorn tillverkad av nickel.


   Utrustningen kan framställa vätgas med en effektivitet på 14,2 procent och har körts i över 100 timmar.

Christophe Ballif, en av forskarna som medverkar i projektet, säger att en anläggning på max 14 kvadratmeter installerad i Schweiz ska alstra och lagra tillräckligt med vätgas för att driva en bränslecellsbil 10000 km på ett år.   Tekniken finns beskriven i Journal of The Electrochemical Society.


   Källa:https://www.nyteknik.se/energi/solcell-gor-billig-vatgas-av-vatten-6779605
   Från KTH: Nytt material ger billig vätgasproduktion:   Nu har forskare på KTH visat att det med hjälp av ett nytt och billigt material går att producera vätgas både billigt och storskaligt. Studien, som precis publicerats i Nature Communication, klargör att vätgas har potential att gå en lovande framtid till mötes.


   Vätgas har under en längre tid betraktats som en lovande framtida energibärare när fossila bränslen ska fasas ut. Stora investeringar har också gjorts för att utveckla system för produktion och lagring av vätgas. 


   Ett av de system som utvecklats för att framställa vätgas är en katalysator som kan användas för att spjälka vatten till vätgas genom elektrolys. Det är i detta system ett av de största problemen återfinns, och som forskare nu tittat närmare på. De material som hittills möjliggjort utvinningen har nämligen varit via metalliska grundämnen som platina, rutenium och iridium.   

   Dessa metaller är alla mycket dyra   – Att kommersialisera vätgas som energibärare har hittills varit svårt på grund av den höga kostnaden och att energiomvandlingen hittills varit ineffektiv, säger Peili Zhang, en av KTH-forskarna som varit involverad i arbetet.

Nu har forskarna, med professor Licheng Sun i spetsen, kommit fram till att de dyra platinametallerna kan ersättas med ett betydligt billigare material bestående av nickel, järn och koppar.

   – Den nya legeringen kan användas för att spjälka vatten till vätgas. Katalysatorn blir mer effektiv än de tekniker som finns idag, och betydligt billigare. Detta kan möjliggöra att det finns en ekonomi för storskalig vätgasproduktion baserad på denna teknik, säger Peili Zhang.


   Det finns sedan tidigare katalysatorer baserade på billigare material än platinametaller. Nackdelen med dessa har dock varit att de inte varit särskilt effektiva.

   Framsteget bedöms vara så viktigt att det resulterat i en vetenskaplig publicering i den vetenskapliga tidsskriften Nature Communication.

   Licheng Sun har tidigare gjort framsteg inom forskningsområdet, bland annat genom att konstruera en konstgjord fotosyntes (Nature Chem. 4/2012) samt en katalysator baserad på nickel och vanadin (Nature Com. 7/2016). Hans och kollegornas forskning var en av anledningarna till att USA:s dåvarande Barack Obama besökte KTH i september 2013.

   Vätgas kan användas till exempel för att minska koldioxid från ståltillverkning eller för att framställa diesel och flygplansbränsle.


   Från studien:

   "Electrochemical water splitting requires efficient water oxidation catalysts to accelerate the sluggish kinetics of water oxidation reaction. Here, we report a promisingly dendritic coreshell nickel-iron-copper metal/metal oxide electrode, prepared via dealloying with an electrodeposited nickel-iron-copper alloy as a precursor, as the catalyst for water oxidation.


   The as-prepared core-shell nickel-iron-copper electrode is characterized with porous oxide shells and metallic cores.

   This tri-metal-based core-shell nickel-iron-copper electrode exhibits a remarkable activity toward water oxidation in alkaline medium with an overpotential of only
180 mV at a current density of 10 mA cm−2. The core-shell NiFeCu electrode exhibits pH-dependent oxygen evolution reaction activity on the reversible hydrogen electrode scale,
suggesting that non-concerted proton-electron transfers participate in catalyzing the oxygen evolution reaction.

   To the best of our knowledge, the as-fabricated core-shell nickel-ironcopper is one of the most promising oxygen evolution catalysts."


Källa: https://www.kth.se/forskning/artiklar/nytt-material-ger-billig-vatgasproduktion-1.799926


   Batterier gjorda av hampa: "Avfallsfibrerna från hampgrödor kan omvandlas till högpresterande energilagringsenheter, säger forskare. De "kokade" cannabisbark i kolnanoark och byggde superkondensatorer "i nivå med eller bättre än grafen" - branschens guldstandard. Elbilar och elverktyg kan utnyttja denna hampteknologi, säger de amerikanska forskarna."


   "Vi tillverkar grafenliknande material för en tusendel av priset - och vi gör det med avfall."


   "Självklart kan hampa inte göra allt som grafen kan," medger Dr Mitlin. "Men för energilagring fungerar det lika bra. Och det kostar en bråkdel av priset - 500-1 000 dollar per ton."


Källa:https://www.bbc.com/news/science-environment-28770876

Generatorhallen i Hellsjöns kraftstation1893.


   Vattenkraft:

   Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på cirka 16 200 Megawatt. Den svenska vattenkraften är utbyggd så att den under ett år med normal vattentillrinning producerar omkring 65 terawatt timmar el.  Bostäder, gatubelysning, service,mm förbrukar 68 terawatt timmar per år. Industrin  ca 50 terawatt timmar per år, transporter, tåg, spårvagn,mm 2,6 terawatt timmar per år med en stor  energi överföringsförlust på 10,6 megawattimmar per år. 


  När vi endast producerar livsviktiga varor, samt stänger metall, pappers och skogsindustrin, så räcker våran svenska elproduktion mycket väl till våra hem, infrastruktur och till tillverkningen utav livsviktiga varor.   Kärnkraft:

   Kärnkraft kommer ej att behövas då vi har mer än tillräcklig elproduktion ifrån våra vattenkraftverk för att kunna leverera energi till produktionen utav våra livsviktiga behov, vattenkraftsenergin räcker till jordbruket, hushållen och för Sveriges infrastruktur.   Vindkraft:

   Vindkraft skall fortsätta att användas, men vid nybygge får inte mineralerna tas från planetens begränsade resurser.   Solenergi: 

   Materialet grafen kan användas för att bygga enormt högeffektiva solpaneler, och effektivisera elnätet med grafen från hampa, samt bygga hållbara batterier av hampa som är enormt långlivade, vi kan även bygga datorer, telefoner och mycket annat baserat på hampa.   Geotermisk energi:

   Genom att borra ett hål på ca 3 km ner i jordskorpan uppnår man en temperatur på över 100 grader, genom att leda upp denna värmen och koppla exempelvis en ång generator, som konstant producerar el, och sedan koppla flera hushåll till dessa energikällor.


   Källor:

www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vattenkraft1/Vattenkraftsproduktion/

www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elanvandning-utveckling/   "Avloppsvatten – även en användbar resurs:"

   "Avloppsvatten innehåller inte bara föroreningar, utan även resurser (nyttigheter). Vattnets innehåll av växtnäringsämnen, främst fosfor, kväve och kalium, kan utnyttjas i jordbruket och värmeenergin i avloppsvattnet kan tas tillvara med hjälp av värmeväxlare och användas för uppvärmning."

   Källa: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Avloppsvatten/   Geotermisk energi:


   För varje kilometer man borrar ner i jorden så höjs temperaturen med ca 30 grader. Borrar man ett hål på i snitt 3 kilometer når man en temperatur som ligger på 100 grader. Leder man upp denna värmen genom en kabel, rör, etc och kopplar den till en ångkompressor så har man en källa med fri elektricitet hela tiden. Geotermiska hål kan sedan borras i tätorter, så att flera kan dela på samma energikälla.  "Värmen i berggrunden ökar med djupet och i Sverige ökar temperaturen med mellan 15–30 grader per kilometer (den geotermiska gradienten). Vid en medeltemperatur i markytan på 10 °C är temperaturen på 2 km djup ca 40–70 °C."

   Källa: http://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/fornybar-geoenergi-och-geotermi/geotermi/


   "Geologer och ingenjörer arbetar med olika typer av borrningar. Vattenborrhål når sällan längre ned än cirka 100 meter, och oljeborrhål slutar ofta på 2-4 kilometers djup."

   Källa: http://illvet.se/naturen/underjorden/hur-langt-ned-har-man-borrat-i-jorden


   "Numera används geotermi att värma de flesta hus på Island. Och elproduktionen från geotermisk energi ökar för varje år. Det är möjligt på grund av att temperaturen ökar med 50 till 200 grader per kilometer nedåt i den isländska jordskorpan."

   Källa: http://fof.se/tidning/2008/6/varfor-utvinner-vi-inte-mer-energi-ur-jordens-inre   Howard Johnsons permanenta magnet motor.

Howard Johnsons permanenta magnet motor. Källa: https://patents.google.com/patent/US4151431A/en

  Nikola Tesla producerade fri energi med hans uppfinning The Quantum energy generator, som producerar mellan 10-40 KW.


   Källa:

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://naturensparti.se/onewebmedia/Quantum%2520energy%2520generator.%2520Nikola%2520Tesla.pdf&_r=1

 Howard R. Johnsons permanenta magnetmotor. US patent nr: US4151431A. Sammanfattning av uppfinningen :


(Översatt med google).


   Syftet med uppfinningen är att utnyttja det magnetiska snurrfenomenet av oparade elektroner som förekommer i ferromagnetiskt material, för att producera en massas rörelse på ett enkelriktat sätt, så att en motor kan drivas enbart av magnetiska krafter som förekommer inom permanentmagneter.


   Vid tillämpning av konceptet enligt uppfinningen kan motorer av antingen linjära eller roterande typer framställas. Syftet med uppfinningen är att tillhandahålla en korrekt kombination av material, geometri och magnetisk koncentration för att utnyttja kraften som genereras av oparade elektronspinn som finns i permanentmagneter för att driva en motor.


   Oavsett om motorn utgör en linjär utföringsform eller en roterande utföringsform kan "statorn" i varje fall bestå av ett flertal permanenta magneter fixerade relativt till varandra i rymdförhållande för att definiera ett spår, linjärt i form i den linjära utföringsformen, och cirkulär i den roterande utföringsformen.

   En ankarmagnet är belägen i avstånd till ett sådant spår som definieras av statormagneterna där det finns ett luftgap däremellan. Ankarmagnetens längd definieras av poler med motsatt polaritet, och ankarmagnetens längd är placerad i förhållande till spåret som definieras av statormagneterna i riktningen för ankarmagnetens rörelsebana som förskjutits av magnetkrafterna .


   Statormagneterna är så monterade att poler med liknande polaritet är placerade mot ankarmagneten och eftersom ankarmagneten har poler som både lockas till och avvisas av den intilliggande polen på statormagneterna, påverkar både attraktion och avstötningskrafter på ankarmagneten för att producera den relativa förskjutningen mellan ankar- och statormagneter. Den fortsatta drivkraften som framkallar förskjutning mellan ankar- och statormagneterna beror på förhållandet mellan ankarmagnetens längd i riktningen för dess rörelsebana i relation till dimensionen av statormagneterna och avståndet däremellan, i riktningen mot ankarets magnetrörelse.


   Detta förhållande mellan magnet- och magnetavstånd, och med ett acceptabelt luftgapavstånd mellan statorn och ankarmagneterna, kommer att producera en resulterande kraft på ankarmagneten som förskjuter ankarmagneten över statormagneten längs dess rörelseväg.


Källa:

https://patents.google.com/patent/US4151431A/en

Muammer Yildiz Magnet Motor demo at Delft University.

   "Reactionless AC Synchronous Generator (RLG) har uppfunnits av Paramahamsa Tewari, elingenjör och tidigare verkställande direktör för Nuclear Power Corporation i Indien.

   Hans bakgrund innefattar teknikprojektledning för byggande av kärnkraftverk. Effektiviteten hos modeller som han byggt, vilka även har byggts och testats självständigt, är så hög som 250%. "

   Källa: https://revolution-green.com/overunity-reactionless-generator-from-india/Ansökan inlämnad av Newman, Joseph, W.

Energiproduktionssystem som ger mer energi än den tar. Uppfinningens område: Föreliggande uppfinning hänför sig allmänt till anordningar eller 5 system (inklusive metoder) för att generera användbar energi, till exempel elektrisk energi från elektromagnetiska fält, elektrisk energi eller elektromagnetiska fält från materia, och mer speciellt enheter eller system (inklusive metoder) för att producera elektrisk strömflöde för användning 10 som elektrisk kraft och magnetiska kraftfält som orsakar rörelse (självklart arbete) eller elektrisk strömflöde eller för att öka elektromagnetisk potentiell energi som är tillgänglig för användning eller mekanisk energi som är tillgänglig för användning.

Källa: https://patents.google.com/patent/WO1983000963A1/enAnsökan inlämnad av Stephen Kundel.

UPPFINNINGENS BAKGRUND: Föreliggande uppfinning avser området elektriska kraftgeneratorer. Närmare bestämt avser det en generator vars rotor roterande drivs av en drivmotor med ömsesidig attraktion och avstötning av permanenta magneter. Rotationen kan upprätthållas genom drift av en lågeffektoscillator. Generatorn skapar elektrisk ström genom att passera flera magnetfält som produceras av ett arrangemang av permanenta generatormagneter över lindningar monterade på en stator när rotorn roterar.

Källa: https://patents.google.com/patent/US20060244327A1/enWilliam Barbat. Självförsörjande elektrisk generator:

Källa: https://patents.google.com/scholar/9087625471760302128


William Barats egen hemsida med flera uppfinningar: https://tesla3.com/william-barbat/   Magnetgeneratorn:

   Magnetmotorn genererar fri energi i ca 1300 år, (dvs lika lång tid som magneterna håller sig magnetiserade).

   Man kan även använda elektromagneter. Magnetgeneratorer kan tillverkas för småskaligt bruk, som till hem och bil, eller storskaligt bruk, tex, driva fabriker eller städer.

   Magnetmotorn:

   Det enklaste sättet att producera fri energi på är genom en magnetmotor. Vem som helst kan göra detta enkelt genom att fästa några få likadana magneter längs kanten av en rund skiva och lämna ett minimum av öppen yta. När man placerar den skivan på en axel och håller en stor magnet intill den, så kommer den att rotera i all evighet (eller åtminstone 1300 år – den genomsnittliga livslängden på en magnet).

   Den virvel som har skapats genom de tomma utrymmena säkrar tillräcklig hastighet för att hålla skivan roterande och dessutom fortfarande erbjuder tillräckligt med återstående energi som kan användas för andra saker. Så har vi fri energi! Hur denna princip fungerade visades av den amerikanske entreprenören och forskaren George Green .


   På YouTube kan man hitta några fler exempel på den här principen och den som vill göra lite egen forskning kommer att se hur många variationer det finns av denna enkla magnetmotor.

   Källa: 

http://thegreaterpicture.com/sv/free-energy.html

   Perendevs magnet motor.

   Perendevs magnetmotor:

   Neodym magneter, 22 mm x 25 mm, där monterar magneter på den fasta delen av hjulet, och andra magneter den roterande delen av hjulet, och för dessa mot varandra.


   Detta genererar 350 varv per minut, och generar från 20 kwh och uppåt enligt prototypen på videon.

   Som Manoj Bhargava, grundaren av Free Electric hybrid cykeln, delar i videon ovan, är det möjligt att generera el hemma samtidigt som man gör en daglig träningsrutin.

   När en individ cyklar, driver detta ett svänghjul, som vrider en generator och laddar ett batteri. Detta betyder att från en timmes åkning kan ett lantligt hushåll leverera energi i 24 timmar. "

   Källor:

https://www.foxnews.com/tech/ambitious-free-electric-bike-project-brings-energy-to-poverty-stricken-areas


   "Arun och Anoop George från Kerala är inte bara syskon, deras kamratskap går ett steg bortom. De har tillsammans skapat ett litet vindkraftverk som kan generera tillräckligt med el för att driva ett hem på daglig basis. Dom är ägare till ett rent energibolag; Avant Garde Innovationer, dom två bröderna riktar in sig till att göra denna innovation tillgänglig till ett pris av runt Rs 50 000. " (Ca 6 500 kronor).


   Källa: https://yourstory.com/2016/06/low-cost-wind-turbine/

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se