Globala Eliten

   Detta vill vi:

   - Ta tillbaka den lagstiftande makten genom att lämna EU! Vi kan (och ska) samarbeta med andra länder precis som vi gjorde  -inträdet.
   - Ta tillbaka den militära makten i vårt land genom att lämna krigsorganisationen NAT0. Vi ska inte vara en militärbas för något annat land. Inte heller någon bricka i finansernas spel. Ett nordiskt samarbete vore optimalt!
   - Lagstifta om att NGOs, företag och andra icke-politiska organisationer aldrig ska ges auktoritet/beslutanderätt i vårt land och över vårt folk. WH0:s “Pandemic Treaty” är ingenting annat än en global maktövertagarkupp.
   - Uppmuntra och gynna den inhemska matproduktionen. Inga bönder = mat. Om vi inte säkrar den svenska matproduktionen så  ingen mat i butikerna när väl krisen kommer.
   - Infrastrukturen ska ägas av det svenska folket (samt ev. av svenska företag som enbart verkar inom landets gränser). Detta skulle exempelvis resultera i att elen blir extremt billig året runt.
   - Majoriteten av stora, medelstora och små företag ska i Sverige vara svenskägda. Detta för att säkra jobben på den svenskaarbetsmarknaden och för att vinsten gynnar det svenska folket.
   - Förbjud all form av geoengineering, det vill säga vädermanipulation! All teknik som ändrar naturligt väder och allautsläpp av diverse ämnen som är kopplade till detta måste stoppas omgående.

 

Filmserier om den Globala Elitens uppkomst och hur dem influerar våra liv idag:

The fall of the Cabal. Part 1.


Den första delen ger oss en inblick om hur den Globala eliten uppstod.

The fall of the Cabal. Part 2.


Del 2 ger oss en mer ingående blick om hemliga sällskap och deras uppkomst.

The fall of the Cabal. Part 3.


Del 3 handlar om hur hemliga sällskap influerar oss och de politiska besluten idag.

The fall of the Cabal. Part 4.


Del 4 handlar om våran nutid och dem som ligger bakom dagens event.

The fall of the Cabal. Part 27.


Agenda 2030 handlar om Globalisternas framtidsvision  som ska införas till år 2030.   Länk till resterande videor:


   https://www.apostleswayassembly.org/news-videos-

   Jens Jerndal: En global statskupp är nu inne i en avgörande fas:


   "Genom att fokusera på följande fyra fakta kan vi vinna över dem och skrota deras planer på att förinta oss som medvetna, självständiga och fullvärdiga medlemmar av Mänskligheten:   Vi är långt fler än dem. Minst en miljon mot var och en av dem.


   Somliga av oss har långt mer koll på deras planer än de har en aning om.


   Men vi måste alla samarbeta effektivt, solidariskt och oförtröttligt. Och öppet, utan rädsla.


   Internet och smartphones gör idag kommunikation, koordination och samarbete lätt. Att våra motståndare har tillgång till allt vi säger och gör spelar mindre roll, så länge vi håller ihop, sluter våra led, och står fast.


   Avgörande för seger är att få över på vår sida ett kritiskt antal funktionellt viktiga personer utan vilkas lydnad våra motståndare blir maktlösa.


   Jag tänker på poliser, militärer, nyckelpersoner inom datakommunikation, administration, transport och alla slags nödvändiga tjänster."   Källa: https://newsvoice.se/2024/04/global-statskupp/ KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se