Världsfred


   "USA detonerade två kärnvapen över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki den 6 respektive 9 augusti 1945. De två bombningarna dödade mellan 129 000 och 226 000 människor, varav de flesta var civila, och förblir den enda användningen av kärnvapen i väpnade konflikter."


   Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_bombings_of_Hiroshima_and_Nagasaki

   

VI MÅSTE AVVECKLA ALL SVENSK VAPENEXPORT OCH ARBETA FÖR ATT ANDRA LÄNDER AVVECKLAR DERAS VAPENEXPORT OCKSÅ:

   Detta vill vi:

   Vi måste avveckla all svensk vapenexport, och arbeta för att andra länder avvecklar deras vapenexport också. Detta kan göras genom att införa sanktioner eller bojkott mot länder som exporterar vapen.
   - Alla internationella styrkor måste lämna Mellanöstern, och i andra länder där det råder krig, folken behöver själva kan skapa en varaktig och permanent fred.

   Vi vill inte ha ett nytt evighetskrig som i Afghanistan, också i Syrien, Irak och Libyen. Därför måste vi låta alla länder lösa sina egna problem, utan internationell inblandning, varken med vapen eller med betalda soldater.
   - Vi måste skapa en ny värld utan kärnvapen: Alla länder med kärnvapen måste avveckla sin kärnvapensproduktion och skrota och förstöra alla deras kärnvapen, detta ska inspekteras av FN.


   Vi måste mogna från en värld där vissa länder skapar krig för att ta kontroll över andra länders naturtillgångar.


   Vi måste mogna och inse att vi alla lever på samma planet, och bombar man ett land med kärnvapen så förstör man planeten för hela mänskligheten med radioaktivt avfall!


   Alla människor är en stor familj som härstammar från Afrika. Det är hög tid att ta hand om varandra och vårda våran planet, så att kommande generationer också kan njuta av våran generations självklarheter som ekologisk gmo-fri mat, frisk luft och rent vatten.


   Orsaken till de flesta krigen i världen idag handlar om kontrollen över naturresurser:


   Tex; olja i Mellanöstern, kobolt, guld och diamanter i Afrika, och strategiska angrepp på länder för att dessa inte ska bli för starka och bli ett hot mot den etablerade makten.


   När vi tillverkar produkter utav material som; grafen från hampa, vätgas som bränsle och ekologisk plast och andra livsviktiga produkter självständigt som land, så blir vi oberoende av de produkter som alla krigen i världen handlar om. 


   Med  grafen som består utav kol, dvs naturens vanligaste grundämne, tillverkar vi alla elektronikprodukter vi behöver som mobiltelefoner, datorer, solceller och många fler produkter som håller i tusentals år.


   Med  vätgas, som består av vanligt vatten, tillverkar vi all el vi behöver, och  drivmedel till alla våra fordon, som lasbilar, båtar och flygplan, från vanligt havsvatten. Det är viktigt att vi kondenserar vattenångan som skapas av vätgasproduktionen, för att vattenångan är en växthusgas.


   Utav hampa producerar vi tyg, ekologisk plast, betong, medicin, fordonskarosser som är 10 gånger starkare än stål, och vikten är lika lätt som glasfiber. 


   När vi inte längre behöver produkter som olja, gas och kobolt, så behöver man inte längre kriga om naturresurserna i Mellanöstern och i Afrika.


   Detta leder till att alla krigen i världen upphör inom en väldigt kort tidsram, och detta är det enda sättet som vi kan skapa en varaktig och permanent fred över hela världen.

   Grafen:   Uttdrag från Wiki:   "Nobelpriset i fysik 2010 tilldelades Andre Geim och Konstantin Novoselov "för banbrytande experiment rörande det tvådimensionella materialet grafen".    


   "Grafen är 200 gånger starkare än amos stål och är dessutom genomskinligt, böjligt och har en mycket god elektrisk ledningsförmåga, vilket ökar användningsmöjligheterna för materialet. Ämnet är även ogenomträngligt för både gaser och vätskor, fasta föremål kommer inte heller igenom det tunna lagret.


   Elektronmobiliteten hos grafen har blivit uppmätt till 200 000 cm²/Vs, vilket är 100 gånger snabbare än elektronhastigheten för kisel, och 30 gånger den för galliumarsenid.


   En liten mängd grafen som tillsätts polymerer kan förändra dessas egenskaper påtagligt. 0,5 promille grafen gör plasten upp till 30 °C värmetåligare, och så lite som 0,1 promille gör den drygt 30 procent styvare."


   "Materialet är böjligt och exempel på förväntade grafenbaserade produkter är ultrasnabb och formmässigt flexibel elektronik såsom trycksensorer  för tryckkänsliga skärmar, elektroniskt papper och böjbara smarttelefoner, lättare och mer energieffektiva flygplan.


   Materialet leder elektricitet mycket bra, bättre än kisel och borde kunna användas i avancerade batterier. Det gör också grafen till en väldigt bra komponent för transistorer till framtida datorer. På sikt förväntas grafen ge upphov till helt nya typer av datorer och revolutionerande medicinska tillämpningar såsom konstgjorda näthinnor."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Grafen

   Hampa:    Jakt efter "nya" naturmaterial:   

   Egentligen var det de moderna oljebaserade plastmaterialen (nylon m.m.) som slog ut hampafibern som råvara till linor, segelduk och andra textila material. Men plaståldern blev kort. Redan har jakten på ersättningsmaterial börjat. Olja och andra fossila råvaror ska fasas ut av miljöskäl. Bomull som idag är den dominerande fiberväxten, kräver mycket kemiska bekämpningsmedel vid såväl odling som framställning, och betraktas därför numera som en stor miljöbov.


   Hampa är en miljövänlig växt. Den kräver mindre gödsel än raps och behöver inga kemiska bekämpningsmedel mot skadeinsekter eftersom den producerar egna gifter. Som ett inslag i en ekologisk växtföljd kan fiberhampa bli mycket intressant. Sådant skapar förutsättningar för ett uthålligt jordbruk.


   Användbar råvara: Tusentals produkter görs av hampans fibrer, traditionella är hållbara textilier, rep och nät. Eftersom det krävs ganska mycket arbete för att få loss fibrerna från stjälkarna har hampa alltid ansetts vara ett jobbigt alternativ.     

   Hampafibrerna utvinns på samma sätt som lin. Maskinerna bör dock vara kraftigare eftersom hampan är en kraftigare växt.


   När industrin nu letar efter nya fibrer är hampan mycket intressant. Dess slitstarka fibrer är både fukttåliga och svårantändliga. Hampafiber som isolermaterial och drev, som ingrediens i byggskivor och betong, är intressanta alternativ för den som vill bygga sunda hus. Pappersindustrin kan använda hampafibrer för att få ett starkt papper. Vid förstärkning av mark på sluttningar med geo-textil är hampafibrer mycket användbart. Av restprodukterna kan man göra strö med mycket god fuktabsorberande förmåga.


Källa:http://www.vaxteko.nu/html/sll/forb_org_biol_odl/odlaren/ODN00-2/ODN00-2D.HTM

Bränslecellsbilen Toyota Mirai:


Toyota Mirai, är Toyotas första produktionsklara bränslecellsbil


Toyota Mirai tankas med vätgas och drivs med en elmotor, och har en tank som en vanlig bil som fylls på mindre än fem minuter. Källa:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Toyota_Mirai

   Vätgas:   Nytt material ger billig vätgasproduktion:

   Nu har forskare på KTH visat att det med hjälp av ett nytt och billigt material går att producera vätgas både billigt och storskaligt. Studien, som precis publicerats i Nature Communication, klargör att vätgas har potential att gå en lovande framtid till mötes.


   Vätgas har under en längre tid betraktats som en lovande framtida energibärare när fossila bränslen ska fasas ut. Stora investeringar har också gjorts för att utveckla system för produktion och lagring av vätgas. 


   Ett av de system som utvecklats för att framställa vätgas är en katalysator som kan användas för att spjälka vatten till vätgas genom elektrolys. Det är i detta system ett av de största problemen återfinns, och som forskare nu tittat närmare på. De material som hittills möjliggjort utvinningen har nämligen varit via metalliska grundämnen som platina, rutenium och iridium. Dessa metaller är alla mycket dyra.   – Att kommersialisera vätgas som energibärare har hittills varit svårt på grund av den höga kostnaden och att energiomvandlingen hittills varit ineffektiv, säger Peili Zhang, en av KTH-forskarna som varit involverad i arbetet.

Nu har forskarna, med professor Licheng Sun i spetsen, kommit fram till att de dyra platinametallerna kan ersättas med ett betydligt billigare material bestående av nickel, järn och koppar.


   – Den nya legeringen kan användas för att spjälka vatten till vätgas. Katalysatorn blir mer effektiv än de tekniker som finns idag, och betydligt billigare. Detta kan möjliggöra att det finns en ekonomi för storskalig vätgasproduktion baserad på denna teknik, säger Peili Zhang.


Källa: https://www.kth.se/forskning/artiklar/nytt-material-ger-billig-vatgasproduktion-1.799926

KONTAKTA OSS

Naturens Parti är en ideell förening med org.nr: 802499-7044. Kontakt:


www.info@naturensparti.se