Världsfred

Atombomberna över Japan:


   "USA detonerade två kärnvapen över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki den 6 respektive 9 augusti 1945. De två bombningarna dödade mellan 129 000 och 226 000 människor, varav de flesta var civila, och förblir den enda användningen av kärnvapen i väpnade konflikter."


   Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_bombings_of_Hiroshima_and_Nagasaki

   

Olof Palme kritiserar USA:s bomningar.

   Anledningen till att Olof Palme blev mördad, var för att han ville ha en värld av fred, genom att ha goda relationer med både Ryssland och Usa.

Statsminister Olof Palme deltog i ett demonstrationståg mot Vietnamkriget sida vid sida med Nordvietnams ambassadör i Moskva, mot Usa:s krig i Vietnam.

Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström protesterar mot Usa:s krig i Vietnam, 28 augusti 1965.

Även det Amerikanska folket protesterade mot Usas:s krig världen över. På bilden ser vi en demonstrant som räcker en blomma till en soldat.


Parollerna löd: Make Love, Not War!! Peace, Love and Understanding!

Everything Is a Rich Man’s Trick - Full Documentary.

   "No NATO, No War": U.S. Veterans of Iraq and Afghanistan Return War Medals at NATO Summit.

   How False Testimony and a Massive U.S. Propaganda Machine Bolstered George H.W. Bush’s War on Iraq.

VI MÅSTE AVVECKLA ALL SVENSK VAPENEXPORT OCH ARBETA FÖR ATT ANDRA LÄNDER AVVECKLAR DERAS VAPENEXPORT:

   Detta vill vi:

   Vi måste avveckla all svensk vapenexport, och arbeta för att andra länder avvecklar deras vapenexport också. Detta kan göras genom att införa sanktioner eller bojkott mot länder som exporterar vapen.
   - Alla internationella styrkor måste lämna Mellanöstern, och i andra länder där det råder krig, folken behöver själva kan skapa en varaktig och permanent fred.


   Vi vill inte ha ett nytt evighetskrig som i Afghanistan, också i Syrien, Irak och Libyen. Därför måste vi låta alla länder lösa sina egna problem, utan internationell inblandning, varken med vapen eller med betalda soldater som man gjort i vissa länder i Mellanöstern för att säkra kontrollen över oljan och andra naturresurser för att vi i väst ska få lägre energikostnader, (fram tills att oljebolagen bestämde sig för att behålla en större del av vinsten åt sig själva).
   - Vi måste skapa en värld utan kärnvapen:

   Vi måste ställa krav på att de länder som har kärnvapen ska avveckla sin kärnvapensproduktion och förstöra alla deras kärnvapen, och detta måste inspekteras av FN.


   Världens ledare måste växa upp och inse att vi alla lever på samma planet, och bombar man ett land med kärnvapen, så förstör man Planeten för all framtid med radioaktivt avfall!


   Våra politiker måste mogna och sluta med att hetsa upp folket till krig, och istället ge oss informationen om bakomliggande orsaker til konflikterna, och sedan behöver vi vända oss bort från en värld där vissa länder skapar krig för att ta kontroll över andra länders naturtillgångar.


   Vi människor är en stor familj som utvandrade från Afrika för endast 100 000 år sedan.


   Det är hög tid att vi tar hand om varandra och vårdar våran planet, så att kommande generationer också kan få en hel och frisk planet att leva på.


   Därför måste vi producera mat utan GMO, bekämpningsmedel och andra skadliga ämnen, samt frisk luft och rent vatten som inte har blivit förgiftade av radioaktivt avfall eller något av de andra giftiga ämnena som stora företag producerar idag.


Vad är anledningen till krigen i världen?

   Hur skapas terrorism?   Om ett land angriper det landet du bor i, och dessa invaderande soldaterna dödar en familjemedlem eller nära släkting till dig, skulle du inte vara arg på dessa främlingar då? Det finns en stor chans att du skulle vilja hämnas på dessa utländska invaderande soldaterna.


   Detta är den grundläggande anledningen till en större del av terrorismen idag.


   Naturens Parti arbetar för att inga utländska makter lägger sig i eller bistår länder som befinner sig i konflikter, varken militärt eller på något annat sätt.


   Vi måste låta alla länder lösa sina egna konflikter själva, vi ska främst fokusera på vårat eget försvar och samarbeta med de nordiska länderna främst.


   Stora internationella företag är ofta rikare än många länder, och etablerar sig ofta i länder efter att ett krig har brutit ut, och tar ofta över de viktiga naturresurserna som många krig oftast handlar om.


   Vi behöver arbeta tillsammans, genom FN och andra organisationer, för att jordens begränsade naturresurser skyddas i ett permanent världsvida naturreservat.


   För att skapa fred på jorden så krävs det att vi startar från grunden och tar reda på vilka företag och vilket land som ligger bakom dagens konflikter historiskt sett.   Vi behöver kräva detta från våra politiker, från FN, och med fredliga demonstrationer, attFöretagen som producerar, säljer och förser världens länder med vapen måste upphöra med deras verksamheter, direkt!   För att skapa en varaktig fred, så måste vi kräva en omedelbar skrotning av alla kärnvapen, och andra tunga vapen, för alla länder!

   Precis som under kolonialismens tid handlar dagens krig om kontrollen över naturreurser.


   Under kolonialismens tid koloniserade europeerna stora delar av världen på jakt efter naturresurser och tillgångar som man inte hade i Europa.


   På samma sätt bedriver stormakterna krig än idag, fast man kallar krigen för att införa "demokrati" i länderna som man bombar, för att sedan plundra länderna på deras naturresurser, precis som man har gjorde under kolonialismens tid.

Great Man-Made River:


   "In 1953, efforts to find oil in southern Libya led to the discovery of large quantities of potable fossil water underground.


   The Great Man-made River Project (GMRP) was conceived in the late 1960s and work on the project began in 1984. The project's construction was divided into five phases. The first phase required 85 million m³ of excavation and was inaugurated on 28 August 1991.


   The second phase (dubbedFirst water to Tripoli) was inaugurated on 1 September 1996.

The project is owned by the Great Man-Made River Project Authority and was funded by the Gaddafi government."


Källa:https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Man-Made_River

Why the World Can’t Rest: The Petrodollar:   "Gaddafi died trying to get rid of the Petrodollar with the plan to introduce his own gold dinar currency for trading oil. Now China, Russia, India, Turkey & co. are planning to trade in their own currencies and coincidentally these countries get in big trouble recently…"


   "To understand the reasoning behind some 130 U.S. military bases scattered across the Middle East, is to understand the petrodollar system. It is intrinsically linked to the United States foreign policy – particularly in the Middle East with oil rich nations. The petrodollar is the reasoning behind wars, behind false accusations, behind the CIA-backed coups over the decades. It is the reason for the Iraq wars that left so many devastated, and the reason, I believe, why sanctions are hitting the beltlines of nations like Russia, and prior to, Iran. It may even be the reason for Syria (who has been on the list of “sponsors of terrorism” since 1979).


   After all, we couldn’t have the U.S. dollar lose its global dominance…could we? For if it did, the U.S. economy would implode – it would make the 1930s seem like a booming time – and all those who rely on the U.S. dollar…well, the trip would be an equally devastating blast."


   Källa: http://anonhq.com/investigative-world-cant-rest-petrodollar/


   Övrig källa: http://thefreethoughtproject.com/5-years-ago-us-killed-gaddafi-gold/#wDpidG8jZFkXu8w7.99

Från Wiki:


Covert United States involvement in regime change:


1949 Syrian coup d'état


1949–1953 Albania


1951–56 Tibet


1953 Iranian coup d'état


1954 Guatemalan coup d'état


1956–57 Syria crisis


1960 Congo coup d'état


1961 Cuba, Bay of Pigs Invasion


1961 Dominican Republic


1963 South Vietnamese coup


1964 Bolivian coup d'état


1964 Brazilian coup d'état


1966 Ghana coup d'état


1971 Bolivian coup d'état


1973 Chilean coup d'état


1980 Turkish coup d'état


1979–89 Afghanistan, Operation Cyclone


1981–87 Nicaragua, Contras


2001 Afghanistan


2011 Libyan civil war


2011–present Syria


Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Central_Intelligence_Agency
Krigen vi har i världen idag är ingen tillfällighet, krigen beror på att det attackerande landet vill inrätta sina företag i landet för att ta landets naturresurser.Företag idag är på jakt efter en konstant källa av pengar: (Och att eliminera deras affärskonkurrenter) detta gör företagen genom att köpa upp eller startar krig och tar över stora områden i länder som har olja, ädelstenar, guld, kobolt, lithium, eller andra värdefulla naturresurser.


Företagen rustar ibland själva upp en rebellgrupp/terroristgrupp som tar över resursrika områden, där företaget sedan utvinner nästintill gratis olja, diamanter och kobolt, och andra naturresurser, det är främst av denna anledningen som vi ser krigen i dessa mineral och oljerika länder idag.

Detta gynnar endast de stora företagen som sätter deras egna marionettpresidenter på makten, och folken som lever i dessa i länderna får utstå fortsatt fattigdom.

 Orsaken till de flesta krigen i världen idag handlar om kontrollen över naturresurser:


   Naturresurser som: Olja i Mellanöstern, kobolt, guld och diamanter i Afrika, och strategiska angrepp på länder för att dessa inte ska bli för starka och bli ett hot mot den etablerade makten.


   När vi tillverkar produkter utav material som; grafen från hampa, vätgas som bränsle och ekologisk plast och andra livsviktiga produkter självständigt som land, så blir vi oberoende av de produkter som alla krigen i världen handlar om. 


   Med  grafen som består utav kol, dvs naturens vanligaste grundämne, tillverkar vi alla elektronikprodukter vi behöver som mobiltelefoner, datorer, solceller och många fler produkter som håller i tusentals år.


   Med  vätgas, som består av vanligt vatten, tillverkar vi all el vi behöver, och  drivmedel till alla våra fordon, som lasbilar, båtar och flygplan, från vanligt havsvatten. Det är viktigt att vi kondenserar vattenångan som skapas av vätgasproduktionen, för att vattenångan är en växthusgas.


   Utav hampa producerar vi tyg, ekologisk plast, betong, medicin, fordonskarosser som är 10 gånger starkare än stål, och vikten är lika lätt som glasfiber. 


   När vi inte längre behöver produkter som olja, gas och kobolt, så behöver man inte längre kriga om naturresurserna i Mellanöstern och i Afrika.


   Detta leder till att alla krigen i världen upphör inom en väldigt kort tidsram, och detta är det enda sättet som vi kan skapa en varaktig och permanent fred över hela världen.

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se