Hem

Vill vill skapa fossilfri energi med vätgas som energibärare och skapa en storskalig ekologisk industri med hampa som basprodukt. Läs mer här.

Avskogning i delstaten Maranhão i Brasilien år 2016.

Foto: Wiki, Felipe Werneck - Ascom/Ibama

Amazonas regnskog bränns i Brasiliens inhemska territorium 2017.

Foto: Wiki, Felipe Werneck / Ibama

   " Amazonas regnskog är den största regnskogen i världen och täcker ett område på 5 500 000 km2 (2 100 000 kvm). Den representerar över hälften av planetens regnskogar och omfattar den största och mest biologiska mångfalden av tropisk regnskog i världen. Denna region inkluderar territorium som tillhör nio nationer.


   Majoriteten av skogen finns i Brasilien, med 60%, följt av Peru med 13%, Colombia med 10% och med mindre mängder i Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam och Frankrike (Franska Guyana). Nötköttssektorn i det brasilianska Amazonas, uppmuntras av den internationella handeln med nötkött och läder, och har svarat för cirka 80% av all avskogning i regionen, eller cirka 14% av världens totala årliga avskogning, vilket gör den till världens största enskilda drivkraft för avskogning.


   Den stora majoriteten av jordbruksaktiviteter som resulterade i avskogning subventionerades av statliga skatteintäkter. År 1995 hade 70% av den tidigare skogsmarken i Amazonas och 91% av den avskogade marken sedan 1970 konverterats till boskapsskötsel. Mycket av den återstående avskogningen inom Amazonas har lett till att bönder har rensat mark (ibland med hjälp av sned-och-bränn-metoden) för småskaligt livsmedelsbruk eller mekaniserat odlingsland som producerar soja, palm och andra grödor."


   Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation_of_the_Amazon_rainforest

   Så här tycker vi:
   # FN måste ställa krav på Brasiliens regering och göra hela Amazonas regnskog till ett permanent naturreservat. FN kan göra detta genom att införa sanktioner mot Brasiliens regering, och ställa företagen som är ansvariga för skogsskövlingen inför rätta, för den miljöförstöringen de orsakat, och för den enorma skadan som de har utsatt jordens ekosystem för, samt förstört otaligt många utrotningshotade djurs naturliga habitat!

   Vi måste sätta in svensk militär för att skydda den återstående regnskogen från att utplånas totalt!    # Importstopp på alla produkter som har odlats på regnskogsmark! 

   Produkter som Ceylon te från Sri Lanka, palmolja och tigerräkor från Asien, samt soja och nötkött från Brasilien.   # Minska konsumtionen av kokött, genom att införa importkvoter på kokött.

   Världens 7,3 miljarder människor, dricker 20 miljarder liter vatten per dag, och äter 9,5 miljarder kg mat per dag.   

   Vi har 1,5 miljarder kor i vår köttindustri idag. Dessa 1,5 miljarder kor dricker 170 miljarder liter vatten per dag, och äter 61,2 miljarder kg mat, varje dag!

   Detta är den främsta anledningen till att regnskogarna skövlas! Samt att korna släpper ut metangas som värmer upp atmosfären 30 gånger snabbare än koldioxid!

   Det stora ozonhålet över Antarktis:

   Detta hål täcker nästan hela kontinenten och var som störst i september 2008, då var det längsta hållbara rekordet på hålet som var kvar till slutet av december. Hålet upptäcktes av forskare 1985 och har tenderat att öka under observationsåren.


   Vetenskapliga studier tyder på att ozonnedbrytning kan ha en dominerande roll vid reglering av klimatförändringar i Antarktis (och ett större område på södra halvklotet).


   Ozon absorberar stora mängder ultraviolett strålning i stratosfären.


   "..särskilt Antarktishalvön utsätts för högre temperaturer, vilket främjar snabbare smälta".


   Källa:

https://en.wikipedia.org/wiki/Antarctica

AKTUELLT

  Tropiska regnskogar har den största mångfalden av levande organismer på jorden.


   Trots att de täcker mindre än 2% av jordens yta så besitter regnskogarna mer än 50% av jordens växter och djur.

   Chalmers studie:

   I Brasilien är köttproduktionen den viktigaste orsaken till avskogningen i Amazonas. Följden blir inte bara att värdefull regnskog försvinner – avskogningen bidrar också till växthuseffekten. När den kolrika skogen bränns ner för att skapa ny jordbruksmark frigörs nämligen stora mängder koldioxid. Man beräknar att boskapsuppfödningen har tagit 60-70 procent av den avskogade marken i anspråk. Källa: https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Brasilianskt-kott-har-storre-klimatpaverkan-.aspx


   Från SVT: Därför är kon en klimatbuse:

   Boskapssektorn beskrivs i dag som ett av de riktigt stora klimatproblemen globalt, enligt FN:s livsmedelsorgan FAO.

   Mest problematiskt är biff och annat nötkött.


   FN:s livsmedelsorgan FAO beskriver boskapssektorn i världen som ett större klimatproblem än alla transporter – med både bil och flyg tillsammans.  Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/darfor-ar-kon-en-klimatbuse


   Från Aktuellhållbarhet:

"Metangas är en 21 gånger mera potent växthusgas än koldioxid, så det är av yttersta vikt att människan reducerar sin produktion. 17% av metanutsläppen kommer från djurs matsmältning. En enda ko beräknas producera 600 liter metan per dag.."   

Källa: https://www.aktuellhallbarhet.se/sa-mycket-utslapp-ger-en-rapande-ko/

   Mer kött och soja - mindre regnskog:

   Ju mer soja och nötkött desto mindre regnskog. Så ser den ödesdigra logiken ut i Amazonas där sojafälten expanderar och tränger boskapsskötseln allt djupare in i regnskogen. Sojaboomen tog fart 2002 och sedan dess har en yta stor som England odlats upp.   Detta är sammanfattningen av en rapport från Swedwatch:

   Varje år försvinner ytterligare 21 000 kvadratkilometer av savannen, en yta större än Halland, Blekinge och Skåne. Skörden, sojabönorna, mals till mjöl och exporteras. I Sverige används sojamjölet främst i foder åt kor, kycklingar och grisar. Även efterfrågan på nötkött ökar och sedan mitten av 1990-talet har exporten ökat sjufaldigt. I Brasiliens regnskog är sojaodling och boskapsuppfödning de två viktigaste orsakerna till avskogningen.


   Sveriges och andra länders soja- och köttimport i Brasilien har ett pris som denna rapport vill belysa. Många gånger sker produktionen i strid mot såväl Brasiliens egen lagstiftning som internationella konventioner på miljö- och människorättsområdet. Vissa grupper har svårt att försörja sig på grund av brist på mark för mindre familjejordbruk och förorenade vattendrag. Denna rapport visar att våra konsumtionsvanor gör skadliga avtryck på en av världens artrikaste savanner, cerradon, och i Amazonas regnskog.

Källa:

https://swedwatch.org/publikation/rapport/mer-kott-och-soja-mindre-regnskog/

   Arktis isfritt om 20 år – 10 år tidigare än befarat!:

   Det kan vara nästan helt isfritt på sommaren runt nordpolen redan om 20 år. Den varningen kommer i en ny larmrapport från forskare från de arktiska länderna. Till sekelskiftet kan det bli mellan 6 och 12 grader varmare i Arktis.


   Nu slås rekord efter rekord i Arktis. Klimatförändringarna går mer än dubbelt så snabbt där än på resten av jorden. Isen kring nordpolen blir mindre för varje år, och i mars uppmättes rekordliten vinterutbredning för månaden.


   Forskare slår nu larm om att det kommer att vara i stort sett isfritt på sommaren redan om 20 år. Det är mer än 10 år tidigare än vad FN:s klimatpanel kommit fram till. Den slutsatsen dras i en rapport från Arktiska rådet där över 90 forskare från många länder samlat vad som hänt mellan 2011-2015.


   – Att det kan bli isfritt redan till 2030 är ett ganska häpnadsväckande resultat. Det här kan ha många effekter. Det kan dels bidra till att uppvärmningen går snabbare i Arktis än vad prognoserna säger eftersom ett isfritt hav värms upp mer på sommaren.

   Men det kan också komma att påverka ekosystemen på ett sätt som är mer dramatiskt än vad man sagt från början, säger Johan Kuylenstierna, chef på Stockholm Environment Institute, som bidragit till rapporten. Källa:

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/isfritt-i-arktis-om-20-ar

DOKUMENTÄRER:

   The Earth is rich and the untapped clean resources are abundant.

   Zeitgeist moving forward.

   Fri energi genom magneternas kraft:

   Magnetism & Gravity. Perpetual motion machine.

   Sök även på: "The worlds top 10 perpetual machines".

   Thrive, what on earth will it take?

   JFK to 9/11 everything is a rich mans trick. 

   The Venus Project: Paradise or oblivion.

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Stora företag skövlar våra sista regnskogar, för att odla soja och andra grödor, som främst används som föda åt kor.


   Korna släpper ut metangas som värmer upp planeten 25 ggr snabbare än koldioxid.

Metangashalten i atmosfären var 150% högre år 2011 än år 1750.


   Kan vi rädda våra sista regnskogar?

   Genom att införa sanktioner mot ländernas regeringar som tillåter skövling av regnskogar, och ställa företagsägarna som utför dessa brott mot regnskogarna inför rätta, samt: Stoppa importen utav produkter som:


   Kokött (Amazonas regnskogar) Palmolja (Borneos regskogar) Ceylon Te (Sri Lankas regnskogar).


   Samt plantera växter som tål extrem torka i och runt om Saharaöknen som suger upp koldioxid och som får öknen att blomma, samt återplantera alla världens regnskogar!!
   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

Stora företag överproducerar saker för att sälja till oss människor:


   Företagen gör en så kallad planerad föråldring på deras varor, dvs företagen skapar en produkt som ska gå sönder så fort som möjligt, så att företagen kan sälja en ny likadan produkt, om och om igen till oss konsumenter.


   Vi ska skapa mobiltelefoner, Tv apparater, och datorer utav materialet Grafen, som håller i tusentals år och kan uppdateras enkelt. Grafen består av kol som är det vanligaste grundämnet.


   Vätgas ska användas som bränsle till våra fordon, uppvärmning av våra bostäder samt till våran elproduktion. Vattenångan som uppstår när vätgasen skapas behöver kondenseras tillbaka till rinnande vatten, annars blir vattenångan en växthusgas. Vätgas produceras av havsvatten.


   Betong, kläder, plast och alla andra produkter vi behöver, ska produceras från växten hampa, istället för från fossilolja, bomull, gruvor, och andra ekologiskt ohållbara sätt.

Vi strävar efter att skapa ett hållbart levnadssätt, med inspiration från Venusprojektet som startades av Jacque Fresco.


 Venusprojektets hemsida finner ni här: https://www.thevenusproject.com/

Vi kämpar för ett rättvist samhälle fritt från rasism, korruption & miljöförstöring.


Vi ser inga minoriteter, alla har samma rättigheter oavsett härkomst, kön, fysiska tillstånd eller religion.


Vårat mål är att göra Sverige till världens bästa land!

Läs mer om hur vi ska lyckas med detta.