Det koloniala arvet

   Europeiska nationer koloniserar världen:


   "Själva termen "Första världskriget" är faktiskt mycket ideologiskt. Från den globala södern fanns det redan ett världskrig den 27 juni 1914: nämligen ett krig av de europeiska (och amerikanska) imperierna mot mycket av resten av världen.


   Ja, mellan 1800 och 1914 ökade andelen av jordens yta som ockuperades av européer, vare sig de befann sig i kolonier eller tidigare kolonier, från 35 till 84,4 procent - och processen varigenom detta hände var väldigt långt ifrån fredlig."


   "I själva verket brydde sig brittiska, franska, ryska, italienska och amerikanska eliter ingenting om demokrati eller andra människors friheter".


   "I verkligheten var ockupationer, massakrer och imperial exploatering vanliga i Goves internationella ordning och fortsatte utan paus, så snart första världskriget var slut."


   Källa: http://theworldismycountry.info/posters/other-peoples-freedoms/

   Detta vill vi:

 

 


   Avveckla den moderna kolonialismen. 

   Vi måste förhindra att länder, internationella företag och privata aktörer startar krig i länder, genom att förse terrorister och andra inblandade med vapen eller annat stöd, för att driva bort presidenter och andra styrande i länder med värdefulla naturresurser, eller har andra tillgångar som dom internationella företagen vill åt.


   Efter att det aktuella landet har blivit invaderat, ofta på falska grunder som spridits genom media, så öppnas de invaderade länderna upp för exploatering, så att stora internationella företag kan etablera sig i landet för att utvinna naturresurser som tex; olja, cobolt, guld, diamanter och andra värdefulla naturresurser. 
   - Utlandsbistånd ska ges genom att vi bygger upp livsviktig infrastruktur, självständig mat- och vatten- och energiförsörjning, i utvecklingsländerna, istället för att ge pengar till utvecklingsländerna.


   Detta leder till att vi hjälper U-länderna långsiktigt med svensk arbetskraft, material och kunskap, istället för att ge enorma summor i utlandsbistånd som ofta försvinner hos korrumperade politiker och företagsledare.

   Detta gör att människor slipper att fly och söka sig till andra länder för att få tillgång till sina livsviktiga behov, som mat, bostad, energi och får en god infrastruktur i landet.
   - Vi måste förbjuda utomstående länder och internationella företag att utvinna olja, diamanter, cobolt och andra råvaror ur de fattiga U-länderna.
   - Skriv av statsskulderna för alla länder i Afrika, Asien och Sydamerika, samt ge tillbaka alla historiska föremål som har stulits från dessa länder som finns på våra museum i västvärlden, och ge dessa länder en enorm ekonomisk kompensation, för kolonialländernas förslavning och exploatering av dessa länder, och deras befolkningar.


   Detta ska ske som en ursäkt och återbetalning för alla de miljontals liv som har gått till spillo för kolonialmakternas expansion och tillväxt.


   Endast på detta sättet kan jordens alla länder ta sig ur dagens moderna form av kolonialism, dvs att bli koloniserade utav internationella företag och bli skuldsatta av banker, samt bli plundrade på naturresurser utav de stora internationella företagen, som fortfarande ofta har sina säten i de forna kolonialmakterna.


   Mänsklighetens historia:


   Den moderna människan "Homo Sapiens" uppstod för ca 200 000 år sedan i Afrika. För ca 70 000 år sedan utvandrade vi från Afrika och tog oss in i Mellanöstern, Asien och in i Europa där vi stötte på en annan mänsklig art, Neandertalarna.


   Så småningom dog neandertalarna ut, men innan dess parade vi oss med dem, detta gav oss neandertalargener som ljus hy, skägg, skallighet och rakt hår, alla dessa gener kommer från neandertalarna.


   Övriga källor: https://literus.net/halsa/varfor-jag-ar-stolt-over-min-neanderthal-dna/

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/neandertalarna-gor-oss-sjuka-an-i-dag

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/tillsammans-ar-vi-20-neandertalare
   Svenskarnas historia:


   Härstammar från ryska stäpperna: En stor del av nu levande svenska män härstammar från de ryska stäpperna. Det menar vetenskapsjournalisten Karin Bojs och Peter Sjölund, som är expert på DNA-släktforskning. Tillsammans gav de förra året ut boken Svenskarna och deras fäder – de senaste 11000 åren.


   Källa: https://popularhistoria.se/vetenskap/biologi/sa-har-dna-forskningen-revolutionerat-historien
   Samernas historia:


   "– Dagens samiska män har fädernelinjer som kom hit för omkring tvåtusen år sedan, under järnåldern, säger Peter Sjölund. In- vandringen kom i tre vågor, en från nordvästra Asien, det vill säga Ryssland och Ural, därefter från Mellannorge och Mellansverige och slutligen från Finlands kusttrakter".


   Källa: https://popularhistoria.se/vetenskap/biologi/sa-har-dna-forskningen-revolutionerat-historien

Charles Darwin:


   "Överallt där européerna satt sin fot tycks döden hemsöka urbefolkningen." Orden fäster uppmärksamheten på att Europas erövring av Amerika krävde stora offer. Kanske skulle meningen kunna vara hämtad ur någon av de många skrifter som i dessa tider går till attack mot firandet av 500-årsminnet av Columbus och 1492.

   

   Men så är det ingalunda. Orden formulerades av Charles Darwin och återfinns i hans dagbok från resan med "Beagle" till Sydamerika och Galapagos på 1830-talet. Då hade det redan gått lång tid sedan Columbus först satte sin europeiska fot på Bahama-öarna, troligen på vad som idag är Long Bay Beach på San Salvador – ett vitt kors markerar platsen.

 

   Darwin såg vad som hade hänt där den vite mannen dragit fram. Urbefolkningen hade decimerats och försvagats, epidemier hade härjat. De som överlevt hade gjorts till arbetskraft åt européerna. Boskap, husdjur och grödor från Europa hade triumferat. Det europeiska segertåget pågick ännu in i Darwins egen samtid.


   Darwin skrev om hur européernas örter och boskap vållat en formlig katastrof på Argentinas pampas och nästan helt tagit kål på guanacon, hjorten och strutsen, tre av de lokala arterna."

   Källa: http://popularhistoria.se/artiklar/europa-och-motet-med-det-frammande/9


   Europeiska nationer koloniserar världen: 

   "Själva termen "Första världskriget" är faktiskt mycket ideologiskt. Från den globala södern fanns det redan ett världskrig den 27 juni 1914: nämligen ett krig av de europeiska (och amerikanska) imperierna mot mycket av resten av världen.


   Ja, mellan 1800 och 1914 ökade andelen av jordens yta som ockuperades av européer, vare sig de befann sig i kolonier eller tidigare kolonier, från 35 till 84,4 procent - och processen varigenom detta hände var väldigt långt ifrån fredlig."


   "I själva verket brydde sig brittiska, franska, ryska, italienska och amerikanska eliter ingenting om demokrati eller andra människors friheter ".


   I verkligheten var ockupationer, massakrer och imperial exploatering vanliga i Goves internationella ordning och fortsatte utan paus, så snart första världskriget var slut."


   Källa: http://theworldismycountry.info/posters/other-peoples-freedoms/


 

 

   Imperialism och europeisk dominans:

   "I slutet av 1870-talet inleddes en kapplöpning mellan de ledande europeiska staterna om att erövra landområden på andra kontinenter. Storbritannien och Frankrike skaffade sig de största kolonialväldena och många andra europeiska länder följde efter. Afrika och Asien delades upp mellan de europeiska stormakterna.

 

   De europeiska stormakterna utvann bland annat råvaror från sina kolonier som utnyttjades i hemländernas industrier. Samtidigt skapade de erövrade områdena en ännu större marknad för kolonialmakternas handel."


Källa: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/nationalism-och-imperialism

 

 

 

   Varför blev det imperialism?

   Imperialismen berodde på ett antal faktorer. För det första fanns vissa förutsättningar som möjliggjorde för Europas stater att bete sig som de behagade gentemot resten av världen. För det andra fanns ett antal drivkrafter som gjorde att européerna ville erövra en massa mark. Dessutom fanns några idéer som legitimerade erövringspolitiken och fick den att framstå som rättfärdig.

 

   Industrialiseringen var den grundläggande förutsättningen för imperialismen. Genom den industriella revolutionen fick Europa en fullständigt överlägsen militär teknik och dessutom transporter som kunde flytta trupper över hela Jorden med oanad hastighet. Detta innebar att världens övriga stater var utlämnade åt industrimakterna på gott och ont.

 

   Den medicinska utvecklingen var också en viktig förutsättning, eftersom läkarvetenskapen kunde bekämpa sjukdomar som tidigare drabbat européer som försökt skaffa sig herravälde över t ex det tropiska Afrika. Det största problemet var malaria. Men genom upptäckten och framställandet av kinin kunde européerna skydda sig mot malarian."

 

   Drivkrafter:

   Stormakterna hade alltså de militära, transportmässiga och medicinska förutsättningarna för att kunna erövra världen. Men vad var det som drev dem att vilja göra det?

 

   Den mest grundläggande drivkraften var den industriella ekonomins ökande krav. Industrierna blev allt effektivare och producerade större och större mängder varor. Detta krävde mer och mer råvaror. Dessutom krävdes marknader för varorna. Under lång tid var Europas befolkning den enda betydande marknaden, men på 1870-talet hade industriproduktionen blivit så effektiv att fabrikerna producerade mer varor än västvärldens befolkning kunde köpa. För att hålla igång den egna industrins fortsatta ekonomiska tillväxt började staterna erövra områden där det fanns viktiga resurser eller områden med en befolkning som kunde köpa varor.

 

   Vid sidan om den ekonomiska drivkraften fanns också strategiska skäl. Detta gällde framför allt Storbritannien, som redan hade ett värdefullt kolonialvälde, framför allt i Indien. Britternas erövringar i Afrika och Asien under 1800-talet handlade i stor utsträckning om att antingen skydda Indien från andra stormakter, eller om att skapa säkra transportleder mellan Indien och de brittiska öarna.

 

   Stormakterna själva tyckte om att se imperialismen som en osjälvisk spridning av västerlandets civilisation, vetenskap och kultur till vad européerna uppfattade som obildade vildar. I Frankrike myntades begreppet ”la mission civilatrice”, det civiliserande uppdraget, och i Storbritannien skrev författaren Rudyard Kipling om ”den vite mannens börda”. Denna grandiosa självbild var kanske mer en legitimerande idé än en drivkraft, men åtminstone i en del fall tycks européerna uppriktigt ha trott att de hjälpte de människor de förslavade.


   Källa: http://www.historia2.se/historia123/?p=53


   Slavhandeln:

   "Den transatlantiska slavhandeln tillhör historiens värsta brott mot mänskligheten. Afrikanska nationer plundrades på sin unga, arbetsföra befolkning. Samtidigt bidrog slavhandeln och slaveriet till att göra Europa rikt. Många tjänade stora pengar på handeln och nya varor som socker och tobak förändrade européernas smak och livsstil. Den transatlantiska slavhandeln är, tillsammans med kolonialismen, nära sammanlänkad med uppbyggandet av västerländska ekonomier och samhällen."

 

 

   Rasismens utveckling:

   "Carl von Linné var den förste att under 1700-talet etablera idén om att det skulle finnas vetenskapligt belagda skillnader mellan raser och att en del var överlägsna andra. Det fick sin fortsättning i 1800-talets raslära och rasbiologi, som menade att alla kunde indelas i raser med ärftliga egenskaper och att dessa raser kunde rangordnas sinsemellan.

 

   Rasens renhet sågs som ett viktigt samhällsmål. Denna raslära var en del av den då moderna nationalismen. Tyskar och fransmän tävlade om vem som var överlägsen, vilket påstods kunna bevisas genom skallmätningar.

 

   Rasbiologin var en accepterad lära i ungefär 100 år och genomsyrade skolböckernas beskrivning av världens folk.

 

   Sverige hade en viktig roll i rasbiologins utveckling:

   Världens första rasbiologiska institut grundades i Uppsala 1922 och rasläran bidrog till att rättfärdiga tvångssteriliseringar i Sverige och många andra länder. Rasbiologin gav även nazisternas folkmord på judar och romer ett påstått ”vetenskapligt” stöd."

Källa: http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/slaveriet-och-triangelhandeln-del-7-arvet-fran-slaveriet

 

 

 

   Kyrkan:

   "Kyrkan var en del av överheten och tillsammans med kungen/staten bidrog den till strukturer som förtryckte och förminskade samerna. Vitboken ger många exempel på kyrkans och dess företrädares delaktighet i kränkningar: tvångskristnande, förstörelse och vanhelgande av samiska kultplatser och kultföremål, aktivt deltagande i gravplundring i jakten på samiska kvarlevor, berövande och undertryckande av samisk identitet och kultur och så vidare."

 

   "Så sent som i början av 1900-talet bidrog kyrkans företrädare till att kategorisera och definiera samerna." "Samiska barn skulle inte få samma utbildning som andra barn i Sverige och de skulle inte vänja sig vid bekvämligheter. Många barn förlorade sitt samiska språk och en del av sin kultur. Renskötande familjers barn var tvungna att gå i dessa skolor fram till 1960-talet. Kyrkan initierade, drev och hade tillsynsansvar för skolorna." "Prästerna bidrog genom sin lokala auktoritet till att enskilda samer och elever i nomadskolor blev skallmätta, indexerade, fotograferade och objektifierade i rasbiologernas samlingar. Prästernas kunskaper om samiska familjer och släkter bidrog till de rasistiska och stereotypa slutsatser som rasbiologerna drog."

Källa: http://www.dn.se/debatt/dags-att-gora-upp-med-sveriges-koloniala-forflutna/

 

 

   1492 är ett märkligt år i Spaniens historia:

   "Efter en serie förräderier och krångliga förhandlingar lämnade den siste islamiske härskaren, Boabdil, i januari Granada och den iberiska halvön och gav på en av kullarna nedanför Sierra Nevada ifrån sig den suck som fick hans mor att ge uttryck för en sant moderlig besvikelse: "Begråt du som en kvinna vad du inte kunde försvara som en man."

 

   Det katolska Spanien genomgick en politisk, religiös och etnisk reningsprocess. Det främmande stöttes ut. En fruktbar blandkultur som återgivit Europa kunskapen om Aristoteles och annan klassisk vetenskap dog ut.

 

   Efter morerna var det judarnas tur. I augusti 1492 tvingades ett par hundra tusen judar överge hem och eventuell förmögenhet och lämna landet, eftersom de inte lät sig döpas. Att konvertera från den ena religionen till den andra var för både judar och kristna en äventyrlig sak.

 

   Många kristna övergick till islam i de islamiska länderna därför att den religionen gav dem större materiell och andlig rörelsefrihet.

 

   Många konverterade judar brändes på inkvisitionens bål. Ibland klarade sig inte ens de som blev frommare än påven och gjorde sig själva till nitiska inkvisitorer.

 

   Judeutdrivningen i Spanien grundade sig på en blandning av absurd etnisk rationalitet och grumliga känslor. Jacques Attali ser den i sin bok 1492 som ett tidigt exempel på den europeiska rasism som fyrahundrafemtio år senare kulminerade i Hitlers försök att utrota judarna. Många etablerade, framgångsrika och inom de ramar som gällde välintegrerade judiska familjer hade då som senare svårt att ta hoten om utdrivning på allvar och dröjde sig kvar i det längsta. Men de drevs ut och världen fick - som Attali skriver - sin första våg av båtflyktingar.

 

   Paradoxen är att kravet på renhet i den egna kulturen slår igenom i politiskt handlande samtidigt med att kolonialiseringen av de främmande kulturerna i "en annan värld" på allvar skjuter fart."

 

   Källa: http://www.dn.se/arkiv/kultur/mellan-tva-tider-nar-christofer-columbus-upptackte-amerika-befriades-europa/

   Europeer koloniserar Afrika:

 

   "Leopold II (9 april 1835 - 17 december 1909) var Belgiens andra kung, känd för grundandet och utnyttjandet av Kongo-fria staten som ett privat företag."


   "Leopold utvann en förmögenhet från Kongo, ursprungligen genom insamling av elfenben, och efter en ökning av priset på gummi på 1890-talet, genom tvångsarbete från infödingarna för att skörda och bearbeta gummi. Under hans regim dog miljoner av kongolesiska människor; moderna uppskattningar varierar från 1 miljon till 15 miljoner .. "


   "och miljontals congolesiska invånare, inklusive barn, blev stympade och dödade."

 

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_II_of_Belgium

   Företagens kolonialism idag:

 

   Vakter med gevär:

   "Tioåringarna i dagbrotten i östra Kongo­-Kinshasa letar coltan för att tioåringarna i väst ska kunna leka med sina Play Stations. Det är ett slavarbete­ där coltan smugglas över gränsen för att mobiltelefoner och bärbara datorer ska fungera och beväpnade vakter ser till att arbetet flyter på.

 

   Brytningen av coltan i Kongo-­Kinshasa var, enligt FN och en rad internationella hjälporganisationer, en av orsakerna till det förödande inbördeskriget i Rwanda mellan 1998 och 2002. Bilderna från massakrerna, där hutu-milisen slaktade tutsis i ett folkmord som saknar motstycke i modern historia, skakade en hel värld. Rwandas armé gjorde räder in i Kongo-­Kinshasa för att, som det officiellt sades, gripa medlemmar ur hutu-milisen Interhamwe, som gömt sig bland miljontals flyktingar.

 

   Men flera rapporter tyder på att Rwandas armé i själva verket ville ta kontroll över coltanfyndigheter.

   Kongo­lesiska rebellfraktioner finansierade sina vapenköp med coltanet och det inbördeskrig som kallas Afrikas första världskrig bröt ut. Arméer från sex länder slogs om kontrollen över coltanet, och det sägs allmänt att striden om coltanet förlängde kriget."


 Källa:http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/det-graa-guldet-som-kostar-manskligt-lidande-i-afrika

   Slaveri och triangelhandel:

   "Under nya tiden fick slaveriet stor spridning i Nord-, Mellan- och Sydamerika där arbetet på bl.a. sockerrörs- och bomullsplantager sköttes av slavar. Från slutet av 1600-talet och under 1700-talet var den europeiska slavhandeln som mest intensiv. Under den här perioden skeppades omkring 50 000 människor årligen över Atlanten till Amerika för att arbeta som slavar.

 

   Triangelhandeln:

   Handeln med slavar bedrevs framförallt av engelsmännen som hämtade slavarna i Västafrika och fraktade över dem till de europeiska kolonierna i Amerika. Slavhandeln som gick till Amerika brukar kallas triangelhandeln eftersom handelsrutten utgjorde en triangel på kartan.

 

   Fartygen utgick oftast från England där de lastades med krut, gevär, brännvin, tyger och annat. Därefter seglade de till Västafrika där varorna byttes mot infångade slavar som sedan transporterades över Atlanten till kolonierna i Amerika. När skeppen till sist återvände till England var de fullastade med bomull, tobak och socker som hade odlats i kolonierna.

 

   Under 1600- och 1700-talen hamnade de flesta afrikanska slavarna i Brasilien och Västindien. När sedan den industriella revolutionen hade kommit igång och textilindustrins behov av råvaror ökade, blev istället södra USA det vanligaste slutmålet för slavskeppen till följd av det ökade behovet av arbetskraft på bomullsfälten.

 

 

   Några nedslag i slaveriets historia och om Sveriges roll i den:

 

   År 1646:

   Den första svenska slavhandelsexpeditionen till Afrika organiseras av affärsmannen Louis de Geer, med sjöpass utfärdat av regeringen. Slavar hämtas och byts sedan mot socker i Västindien. Vid hemkomsten till Stockholm 1647 medförs socker, guld, elfenben och fyra svarta slavar som överlämnas till rikskanslern Axel Oxenstierna.

 

   År 1650:

   Sveriges regering och Afrikanska Kompaniet kommer överens med kungen av Fetu i Ghana att Cabo Corso blir svensk koloni. Ett svenskt fort, Carolusborg, och flera handelsstationer, inrättas. Kompaniet exporterar slavar till bland annat Västindien.

 

   År 1663:

   Afrikanska Kompaniet drivs bort från Cabo Corso av afrikaner och det svenska fortet tas snart över av England som gör det till sitt högkvarter för den afrikanska slavhandeln.

 

   År 1700:

   Slavhandeln utvecklas till en motor i den europeiska ekonomin och de flesta länder deltar på olika sätt i den lukrativa handeln. Bland annat spelar det svenska järnet en viktig roll.

 

   År 1784:

   Den västindiska ön Saint Barthélemy blir svensk koloni, med 281 slavar. 1812 har slavarnas antal ökat till 2406.

 

   År 1786:

   Västindiska Kompaniet bildas med Sveriges kung som delägare. Kompaniet ges rätt att bedriva slavhandel på afrikanska kusten.

 

   År 1787:

   Den svenske guvernören på Saint Barthélemy skapar apartheidlagstiftning på ön och delar in befolkningen i ”vita”, ”fria kulörta” och ”negrer”. Antislaverirörelsen grundas i London.

 

   År 1789: Samma år som den Franska revolutionen äger rum:

   Afrikanske slaven Louverture leder slavuppror i Haiti.

 

   År 1803:

   Danmark förbjuder slavhandel.

 

   År 1823:

   Slavhandel med svenska skepp fördöms i svensk lag.

 

   År 1830:

   Sveriges riksdag antar en strafflag mot ”negerhandel”, ett brott som ska ge dödsstraff. Undantag görs för handel med slavar ”för eget behov” inom det land där slaveri är tillåtet.

 

   År 1847:

   Sverige avskaffar slaveriet och de sista slavarna på Saint Barthélemy friköps."

 

   Källa: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/slaveri-och-triangelhandel

 

 

   Från SVT:

   "Historiker har för första gången gått igenom dokument som beskriver svenska rättssystemet på vår forna slavkoloni i Västindien. Och det visar sig att Sverige inte var bättre än andra förtryckande kolonialmakter på 17-1800-talet.

 

   Visste du att Sverige bedrev slaveri i Västindien för 200 år sen?

 

   Det är i alla fall inte något som är en del av vår svenska historieskrivning, trots att Sverige var en slavnation i över 60 år och delaktig i den transatlantiska slavhandeln på 17-1800-talet.

Unik forskning

 

   Det finns bara två doktorsavhandlingar om den svenska kolonin Saint Barthélemy som också berör slavsystemet – en från 1888 och en från 1951.

 

   Fredrik Thomasson, doktor och akademiforskare vid historiska institutionen, Uppsala universitet, är förste forskaren som gått igenom de domstolsprotokoll som kontinuerligt antecknades på ön."

   Källa: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sveriges-slavhistoria-avslojad

 

 

   Svenska kolonier:

   "Svenska kolonier utgjordes av fem besittningar varav fyra var kortvariga. Kolonierna var belägna i Nordamerika, Afrika och Asien.

 

   De två första – Nya Sverige och Cabo Corso – bedrevs av kompanier med kungligt sanktionerat monopol, det vill säga privata företag med så kallade privilegiebrev. Besittningarna var huvudsakligen inriktade på handel; Nya Sverige var det enda försöket till varaktig bosättning av utflyttade svenskar ur olika samhällsskikt.

 


   Cabo Corso:

   1650–1658 och 1660–1663: Cabo Corso under Afrikanska kompaniet (eller Guineakompaniet) i dagens Ghana vid Guineabukten i Västafrika. Territoriet köptes av det Afrikanska kompaniet från kungen av Fetu år 1650. Området beboddes av ashanti-folket fante (eller fanti) som tillhörde kungariket Efutu (eller Fetu). Området förlorades 1658 till Danmark och 1663 till Nederländerna och bestod huvudsakligen av kastellet Carolusborg, i nuvarande Cape Coast (Cabo Corso; fante Oguaa).

Saint-Barthélemy

 


   Svenska S:t Barthélemy:

   1785–1878: Saint-Barthélemy, som både före och efter den svenska tiden tillhörde Frankrike. Sedan år 2007 är Saint-Barthélemy ett eget utomeuropeiskt förvaltningsområde (Collectivité d’outre-mer). Ön överläts av Frankrike år 1785 och såldes tillbaka dit 1878. Till 1805 styrdes ön i samverkan med Svenska Västindiska Kompaniet.


 

   Svenska Guadeloupe:

   1813–1814: Under Storbritanniens ockupation av ön Guadeloupe överläts denna tillfälligt – under 14 månader – till Sverige. Ön överläts till Karl XIII som ersättning för Sveriges deltagande i alliansen mot Napoleon under slutet av Napoleonkrigen. Det korta överlåtandet av Guadeloupe var dock endast formellt. Under hela perioden fortsatte Guadeloupe att styras av öns brittiska guvernör. Vid freden i Paris 1814 återgick ön till Frankrike mot att Storbritannien ersatte det svenska kungahuset med den s.k. Guadeloupefonden."

   

   Källa:https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kolonier

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se