Sveriges försvarspolitik

   Stridsflygplanet JAS 39 Gripen.

   Guinnog from en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1089291

   Det svenska försvaret.

   Sverige behöver ha ett starkt försvar, och återinföra värnplikten snarast, då omvärlden kommer göra allt för att försvaga Sverige efter det att vi infört några livsviktiga reformer, som tex import tullar, som kommer att öka den svenska självförsörjningen på mat och andra livsviktiga produkter som tex, plast, tyg, bränsle och många fler produkter från växten hampa, självständigt producerad mat som lamm, kyckling och mjölkprodukter(ost, smör, yogurt, mm), dessa reformer kommer att skapa alla de jobben och den viktiga självförsörjningen som behövs i Sverige.


   Vi behöver samarbeta med våra nordiska grannländer, både som handelspartners och militärt.


   Sveriges riksdag har vid flera tillfällen satt in deras yrkesmilitär mot det svenska folket. Den mest kända händelsen var då Sveriges riksdag beordrade svenska yrkessoldater att skjuta ihjäl svenska arbetare som krävde högre löner, år 1931 i skotten i Ådalen.   


   För att förhindra att staten sätter in deras yrkesarme mot folket igen (i form utav militären, polisen, eller företagsmiliser som i Mellanöstern), så måste folket skapa sin egen arme i form utav medborgargarden.  


   Vi behöver införa värnplikt igen, så att svenska folket får gå en militär utbildning, så att svenska folket kan försvara sig mot att riksdagen, bankerna, stora företag eller utländska makter, sätter in deras militärer mot svenska folket igen.


   I slutändan hoppas vi att vapen inte längre behövs för att försvara oss själva, vår natur, och våran plats på jorden. När våra makthavare börjar mogna och inse att vi faktiskt sitter i den här knipan tillsammans, som bankerna och företagen har skapat pga av deras vinstjakt.


   Då hjälper förhoppningsvis staten oss människor att skapa en mer rättvis och kärleksfull värld, istället för att stå på bankernas sida och tvinga oss människor att arbeta ihjäl oss själva, medan banker, företag och staten själva roffar åt sig de mesta som vi människor har arbetat ihop under våra liv.


   Fram tills att staten har ställt sig på folkets sida, och infört direktdemokrati, dvs; folkomrösta om restriktioner och pandemilagar, etc, så måste vi ha ett starkt folkligt försvar för att klara av hotet från vår riksdag, stora företag och utländska makter. 

   Detta vill vi:
   - Vi måste avveckla all svensk vapenexport, och arbeta för att andra länder också avvecklar deras vapenexport.

   Detta kan göras genom att införa sanktioner eller bojkott mot länder som exporterar vapen.
   - Nej till Nato.

   Istället ska lägga dessa pengar på at skapa en statlig satstning som sätter 2 miljoner  människor i arbete genom att skapa rätt förutsättningar för att bli självförsörjande som land, och sedan producerar dessa anställda våra varor, helt gratis och avgiftsfritt för det svenska folket då dessa till stor del finansierar sina egna löner.  
   - Bygg ett starkt svenskt försvar och återinför allmän värnplikt.
   - Förbättra relationerna med omvärlden med diplomati och ömsesidiga affärsförbindelser enligt Olof Palmes modell, så att USA och Ryssland blir handelspartners med Sverige och bevarar freden med Sverige.
   - Samarbeta militärt med våra Nordiska grannländer.


   Pansarterrängbil 360 med skyttesoldater.

   Av Jorchr - Eget arbete, CC BY-SA 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42597702

   Från Aftonbladet:


   Prata hellre med Ryssland än gå med i Nato:

   "Försvarsministern talar om felinformation, det förekommer väl, men viktigare är vad socialdemokrater och fredsrörelsen ifrågasätter i värdlandsavtalet, motståndet är massivt i hela landet.


   I helgen beslutade partidistriktet i Göteborg mot sin styrelse att värdlandsavtalet bör bordläggas ett år tills en seriös debatt fått föras om konsekvenserna. Ett liknande beslut har fattats av Skånes partidristrikt. Den kommande helgen är det partidistriktet i Stockholm som ställer en serie krav om vad regeringen måste föra in i propositionen; om bl a kärnvapen, Nato-baser på svensk mark och den militära "solidaritetsförklaringen".   

   Fredsrörelsen har också ställt samma krav.

   Utan dessa krav kan en hågad borgerlig regering använda värdlandsavtalet som de vill, vilket är en uppenbar risk med tanke på hur de i riksdagen röstade bort den allmänna värnplikten med 153 röster mot 150.


   En lärdom vore att göra som Finland gör dvs återta den dialog med Ryssland på alla nivåer från regering, riksdag, myndigheter och institutioner och folkrörelser vi tidigare hade. Mellanfolkliga vänortsavtal är bättre än militära värdlandsavtal."


   Maj Britt Theorin

   Före detta nedrustningsambassadör och riksdagsledamot


   Pierre Schori

   Initiativtagare med Stina Oscarson till Natoutredningen   "I samband med Sovjetunionens kollaps och kalla krigets slut i slutet av 1980/början på 90-talet omorienterades gradvis den svenska Försvarsmakten från att varit ett stort invasionsförsvar, det vill säga uppbyggt att möta en stor militär invasion från Sovjetunionen, till att bli ett insatsförsvar mer inriktat på internationella insatser."


   "I försvarsbesluten på slutet av 90-talet och början på 2000-talet lades ett mycket stort antal militära förband ner. Kvalitet och insatsberedskap prioriterades framför kvantitet. En stor mängd äldre militär utrustning som förknippades med invasionsförsvaret kasserades eller såldes."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Försvarsmakten_(Sverige).Korvetten HMS Visby (K31). Mark Harkin - K31 HSwMS VisbyUploaded by tm, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26973971

   Utav Ulf Sandberg/facebook:


   SVERIGES KRIGSHISTORIA. EN LITEN LISTA ÖVER SVENSKA KRIG:


   1553 - 57 Stora ryska kriget

   1563 - 70 Nordiska sjuårs kriget

   1570- 95 Nordiska tjugofemårs kriget

   1598 - 99 Kriget mot Sigismund

   1600 - 29 Andra polska kriget

   1610 - 17 Ingermanländska kriget

   1611 - 13 Kalmarkriget

   1618 - 48 Trettioåriga kriget

   1643 - 45 Torstensons krig

   1653 - 54 Första Bremiska kriget

   1655 - 60 Karl X Gustavs polska krig

   1656 - 61 Karl X Gustavs ryska krig

   1657 - 58 Första danska kriget

   1658 - 60 Andra danska kriget

   1665 - 66 Andra bremiska kriget

   1675 - 79 Skånska kriget

   1688- 97 Pfalziska tronföljarkriget

   1700 - 21 Stora Nordiska kriget

   1741 - 43 Hattarnas ryska krig

   1757 - 62 Pommerska kriget

   1788 - 89 Teaterkriget

   1788 - 90 Gustav III:s ryska krig

   1801 - 02 Barbareskkriget

   1805 - 10 Första Napoleonkriget

   1808 - 09 Dansk-svenska kriget

   1808 - 09 Finska kriget

   1810 - 12 Kriget mot Storbritannien

   1812 - 14 Andra Napoleonkriget

   1814 Fälttåget mot Norge   * Sverige skapades som nation på 1100-talet o folket upplevde sedan 700 år av krig. Periodvis som mellan 1553 till 1679, alltså under 126 år, var det krig oavbrutet !


   Och påståendet Sverige haft fred 200 år bygger på att man väljer att blunda med båda ögonen o totalt ignorera Sveriges aktiva krigföring - allt utom ammunition - under andra världskriget.


   * Över två miljoner tyska soldater färdades genom Sverige.


   * Sverige inrättade koncentrationsläger/arbetsläger, där icke önskvärda sattes som norska motståndsmän, kommunister o socialister o diverse andra.


   * Sverige skeppade tillbaka flyende judar.


   * Sverige hade förråd i Luleå som Nazityskland hyrde o där förvarade mat, hö, drivmedel, kött, dricka, ost, alkohol m.m. - som försåg hela tyska nordkalottarmén !


   * Sverige sålde tusentals baracker, stall o tält o timmerstugor till Nazityskland som kördes i skytteltrafik via 150 svenska lastbilar o 300 svenska chaufförer, djupt in i Finland o sattes upp - i skydd för vintern - detta möjliggjorde Nazitysklands angrepp på Sovjetunionen.


   * Sveriges fred var ett svek o förräderi på danska folket, norska folket o de progressiva krafterna i Sverige.

   Och det hyllas idag av sk. progressiva krafter. Det kan ju inte gå ihop...


    Skrivet Utav Ulf Sandberg/facebook

KONTAKTA OSS

Naturens Parti är en ideell förening med org.nr: 802499-7044. Kontakt:


www.info@naturensparti.se