Geoingeneering

   Detta vill vi:
   - Stoppa geoingeneeringen och besprutningen utav Aerosol i vårat Svenska luftrum.

   Kontrollera och dokumentera alla flygrutter via radar, då vet vi vilka flygplan som är skyldiga.   - Inför Svenska nationella lufttester som också testar partiklar på nano nivå.
   - Att fria organisationer utreder sambandet mellan Aerosol och den ökande allergin och cancern som sprids idag, och varför det sker en massdöd i våra bisamhällen idag.
   - Avveckla all användning av flour i våra tandkrämer, vatten och munskölj, istället ska ingefära, aloe vera och andra helt naturliga bakteriedödare användas i våra tandkrämer.


   Våran atmosfär besprutas med tungmetaller och andra ämnen som kallas Aerosols, dessa innehåller bland annat:


   Aluminium, Ethylenbromid, Barium, Strontium, Svavelhexaflourid SF6, Bakterier, Virus, Mykoplasma.


   Källa: https://chemtrailsisverige.wordpress.com/chemtrails-i-roslagen/   Geoengineeringens lösning till klimatkrisen som råder nu:


   forskare berättar varför NASA släpper ut lithium och andra kemikalier i atmosfären:


   The NASA employee (Douglas.e.rowland@nasa.gov) admits that lithium is being sprayed in the atmosphere, and in the video, he also says that it is "harmless to the environment".


   Källor: http://awarenessact.com/nasa-confesses-to-dosing-americans-with-air-borne-lithium-and-other-chemicals/

   http://thehoustonfreethinkers.com/category/news-stories/geo-engineering/

   http://newenergynews.blogspot.se/2009_08_01_archive.html

    Amerikansk militär sprutar kemiska gifter via chemtrails/aerosols tillverkade utav Monsanto, över 20 procent utav Vietnams landyta under Vietnamkriget.   "Defoliant spray run, part of Operation Ranch Hand, during the Vietnam War by UC-123B Provider aircraft.

Date 1960s.


   Källa: National Museum of the U.S. Air Force photo 071002-F-1234P-022

Bildkälla: https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Ranch_Hand   I svenska lufttester fastnar inte alla ämnen utan endast partiklar som har en diameter på 0,01 mm och större. Aerosols har en diameter på upp till 0,0001 mm och mindre:


   Idag använder man använder ett PM 10 luftfilter till att testa luften i Sverige. Detta luftfilter fångar upp partiklar med en diameter från 0,01 mm och större. Nanopartiklarna som besprutas som chemtrails är upp till 0,0001 mm i diameter och fångas inte upp i Svenska lufttester. Vi behöver ha Svenska lufttester som även fångar upp partiklar på denna nanonivå.


Källa bild: https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftburna_partiklar och http://www.engineeringtoolbox.com/particle-sizes-d_934.html

Övriga källor:http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-PM10-till-luft/   Geoingeneering:


   Geoengineering, HAARP och varför våra bi dör:

 

  "I år kommer runt 60 000 svenskar att få cancer. Om knappt 25 år kommer 100 000 om året drabbas, visar en ny prognos."

Källa: http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/sjukdomar--besvar-1/cancerfallen-vantas-oka-dramatiskt/   Från SVT:


   "Och det är inte bara i Sverige som astma och allergi ökat. Hela västvärlden ser samma utveckling. Människor som immigrerar från fattigare länder utvecklar dessutom allergier snart efter att de anlänt.

-Jag träffar ofta personer som invandrat från andra länder och börjat utveckla björkpollenallergi.

Intressant nog kan man se att sjukdomar som reumatism, inflammatoriska tarmsjukdomar och diabetes har ökat parallellt med allergier, i exakt samma kurva."

Källa: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/darfor-okar-allergier-for-lite-bakterier-i-kroppen   Från SVD:


   "I dag talar man om en global bidöd. I södra Tyskland dog 80 procent av de odlade bina och i Sverige en fjärdedel år 2010. I Sichuanprovinsen i Kina är bina redan försvunna och där får människor själva pollinera fruktträden med pensel för att få någon skörd. Tidskrävande, arbetsamt och dyrt om man jämför med det gratisarbete bin gör. Det globala pollineringsvärdet som bin utför är värderat till 1900 miljarder kronor".

Källa: http://www.svd.se/bin-ar-nodvandiga-for-var-overlevnad

   Förutom att bespruta aerosols används de stora antennanläggningarna HAARP för att påverka luftströmmarna.


HAARP är ett verktyg för att påverka vädret, där man genom HAARP skickar upp enorma mängder energi i ionsfären, den yttre delen utav atmosfären, och hettar upp denna enormt så att luftströmmarna ändrar riktning, HAARP kan därmed avgöra vart det ska regna, ske torka etc, HAARP kan också användas som ett vädervapen.


   En utav världens största HAARP anläggningar finns i Småland med sitt huvudsäte i Växjö. En annan HAARP anläggning finns i Tromsö, nord Norge.


Källa: Bild: HAARP and how it works.

Källa: http://ageoftruth.dk/h-a-a-r-p/

http://www.geoengineeringwatch.org/High Frequency Active Auroral Research Program Research Station. Gakona, Alaska, United States.


Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se