Jämlikhet

   TO DIVIDE AND CONQUER:   Staten skapar konflikter mellan kvinnor och män, mellan barn och vuxna och mellan olika religiösa grupperingar.


   Staten banker och storföretagen vill inte att vi människor ska komma överens och leva i kärlek och harmoni till varandra, (som är våran Naturliga status) utan den globala eliten gör allt i deras makt för att säkerställa att de konstgjorda konflikterna håller i sig.

   Därför bombarderas vi med konflikter av olika slag i deras filmer, i deras skolor och i deras nyheter.


   Den enda anledningen till detta är att stater, storföretag och bankirer ska fortsätta at tjäna pengar på deras vaccin, förstörelsen av våra sista regnskogar och förstörelsen av våran sista orörda Natur i form av gruvor som världsbanken finansierar vägar till och skuldsätter fattiga nationer så att de kan utkräva en rätt att urholka dessa länder på deras sista Naturresurser!   Detta vill vi:
   Att alla har lika löner är jämlikt, dvs: Politiker ska ha samma lön som en vanlig arbetare, dvs samma lön som tex en städare.
   Att alla offentligt anställda har lika höga löner, dvs läkare ska ha samma lön som en undersköterska.
   Chefer och tjänstemän i kommunala och statliga bolag ska ha samma lön som de anställda arbetarna, som oftast arbetar mycket mer än en chef eller en tjänsteman gör.


   Detta är jämlikt och rättvist. (Inom den privata sektorn kan vilka löner som helst betalas ut, men med våra skattepengar ska lika lön för alla betalas ut.)

   LO: Topp­chefer tjänar 61 gånger mer än löntagare:

   Näringslivets toppchefer tjänar i snitt 61 gånger så mycket som en industriarbetare. Det visar LO:s årliga rapport om maktelitens inkomster. Det är den största skillnaden sedan mätningarna började 1950.


   Källa: https://arbetet.se/2020/02/05/lo-toppchefer-tjanar-61-ganger-mer-an-lontagare/


Lönelistanför olika hjälporganisationerschefer 2018:


Cancerfonden

1 190 000 kr


WWF

1 128 000 kr


Röda Korset

1 108 000 kr


Hjärt och Lungfonden

1 087 000 kr


Barncancerfonden

1 060 000 kr


UNICEF

1 039 000 kr


Rädda Barnen

996 000 kr


   Källa: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/article18086986.ab/promo   

   Finansiering av bistånd ger höga löner:


   "Världen står inför stora utmaningar för att stoppa den globala uppvärmningen och minska fattigdom, vilket enligt FN kommer kräva enorma investeringar. Årets lönelista visar att att de biståndschefer som arbetar med finansiering av omställningen generellt sett toppar lönelistan i biståndsbranschen.

   Precis som på förra årets lista tjänar direktörerna i branschen mer än både biståndsminister Peter Eriksson och Sidas generaldirektör Carin Jämtin.


   Det lönar det sig att vara chef för myndigheter, statliga företag eller mellanstatliga organisationer i biståndsbranschen. Den absoluta majoriteten av cheferna som tjänar mest arbetar statligt i någon form. Lägst löner har chefer i icke-statliga organisationer.  


   Snittlönen för cheferna för de 20 organisationerna som toppar lönelistan var drygt 112 000 kronor i månaden, att till exempel jämföra med 66 900 kronor per månad, vilket är vad en riksdagsledamot tjänar. Eller cirka 76 000 kronor i månaden, vilket är snittlönen för en vd i Sverige, enligt Statistiska centralbyrå, SCB. Listans toppchefer visar på en hyfsat jämn könsfördelning, både kvinnor och män innehar ledande positioner med höga löner."


   Källa: https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2019/nya-rekordlonen-for-bistandschefen-218-000-kronor-i-manaden/

   Bildandet av Pariskommunen:


   Arbetare och småfolk i Frankrikes huvudstad hade tröttnat på mödor, krig och rikemansvälde. De tog makten och upprättade världens första riktiga demokrati. Proletariatets diktatur – alltså arbetarnas och folkets välde, istället för överhetens.


   Radikala principer om jämlikhet, ekonomisk rättvisa och jämställdhet mellan könen inrättades, dödsstraffet och värnplikten avskaffades och kyrkan avlägsnades från de offentliga institutionerna. Den nya ordningen innebar också att alla folkvalda kunde avsättas under mandatperioden och att de inte fick tjäna mer än en genomsnittlig arbetarlön.


   Pariskommunen varade i tre månader innan den slogs ned av de borgerliga krafterna i en blodig slakt. Men drömmen om frihet och jämlikhet levde kvar och den kortlivade kommunen inspirerade – och inspirerar än idag – revolutionärer världen över.

   Vad är jämlikhet?


   Jämlikhet är när människor är lika värda och tjänar lika mycket, dvs: en politiker tjänar lika mycket som en städare, en chef tjänar lika mycket som en arbetare och en läkare tjänar lika mycket som en undersköterska.


   Det är detta som är jämlikt och rättvist.


   En arbetare som arbetar på golvet arbetar minst lika hårt som en chef gör, i 9 av 10 fall arbetar arbetaren mycket mer, och sliter ut kroppen mycket snabbare, än en chef gör.


   En undersköterska arbetar minst lika hårt som en läkare gör,  och ofta mycket mer, ändå tjänar en undersköterska mycket mindre än en läkare gör.


   En politiker tar enorma summor pengar i lön, upp till 200 000 kr per månad, och får därtill lyxmiddagar, flygresor, hotell, arvoden, etc, utöver sin lön. 

   En städare arbetar mycket mer än en politiker gör, ändå tjänar städaren endast en bråkdel, av vad en politiker tjänar. 


   När alla politiker får lika stor lön som en städare får, då har vi uppnått jämlikhet och rättvisa.  Man blir inte politiker för lönens skull utan man blir politiker för att kämpa mot orättvisor i samhället.   Blir man politiker för att tjäna stora pengar, då är våra fri- och rättigheter i väldigt farliga händer!

   Man blir inte läkare för lönens skull, man blir läkare för att rädda liv!


   Om man blir läkare, polis eller politiker för lönens skull så har man ingenting i dessa yrken att göra, dessa yrken är livsviktiga för oss människor!


   Det är verkligen viktigt att vi har individer i dessa yrken som verkligen vill skapa rättvisa, rädda liv, och hjälpa andra, och inte giriga individer som endast arbetar för pengar.

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi är ett grönt mittenparti med hjärtat till vänster.


   Avgiftsfri bostad, mat, energi, utbildning och sjukvård är delar av våra mänskliga rättigheter.

   Därför vill vi i Naturens Parti skattefinansiera alla levnadskostnader som en del av välfärden, och samtidigt nå våra klimatmål, genom att minska produktionen av icke livsviktiga varor, och istället fokusera på att producera de varor som vi behöver för att överleva och trivas.


   Sveriges livsviktiga produktion ska utföras av 2 miljoner statligt anställda, som arbetar 4 dagar per vecka, med 6 timmars arbetsdag, och får 15 000 kr i lön varje månad. Deras löner kostar 243 miljarder efter avdragen skatt per år, och finansieras genom att omfördela pengar från:   Arbetsmarknad och arbetsliv: Ca 105,7 miljarder per år.

  

   Jobbskatteavdraget, rot, rut: Ca 132 miljarder per år.


   Utlandsbistånd: Ca 46,8 miljarder per år.

   


   I realiteten blir detta en löneförhöjning för de flesta offentligt anställda då de arbetar 8 dagar mindre per månad jämfört med idag.   Läs mer under "Våran budget".


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

KONTAKTA OSS

Naturens Parti är en ideell förening med org.nr: 802499-7044. Kontakt:


www.info@naturensparti.se