Jämlikhet

Detta ger oss en bild om hur ojämlikheten uppstår, där några få företag styr över väldigt många andra företag, detta ger några få internationella storföretagsägare och bankirer, enormt mycket makt, över våra politiker, och över oss.

   Detta vill vi:

   Att alla offentligt anställda har lika höga löner, dvs att politiker har samma lön som städare, och läkare har samma lön som undersköterskor, och att kvinnor har lika hög lön som män.
   - Lika löner för alla! Det är jämlikt och rättvist:

   Chefer och tjänstemän i kommunala och statliga bolag ska ha samma lön som de anställda arbetarna, som oftast arbetar mycket mer än en chef eller en tjänsteman gör.


   Detta är jämlikt och rättvist. (Inom den privata sektorn kan vilka löner som helst betalas ut, men med våra skattepengar ska lika lön för alla betalas ut.)


   LO: Topp­chefer tjänar 61 gånger mer än löntagare:

   Näringslivets toppchefer tjänar i snitt 61 gånger så mycket som en industriarbetare. Det visar LO:s årliga rapport om maktelitens inkomster. Det är den största skillnaden sedan mätningarna började 1950.


   Källa: https://arbetet.se/2020/02/05/lo-toppchefer-tjanar-61-ganger-mer-an-lontagare/


Lönelistanför olika hjälporganisationerschefer 2018:


Cancerfonden

1 190 000 kr


WWF

1 128 000 kr


Röda Korset

1 108 000 kr


Hjärt och Lungfonden

1 087 000 kr


Barncancerfonden

1 060 000 kr


UNICEF

1 039 000 kr


Rädda Barnen

996 000 kr


   Källa: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/article18086986.ab/promo   

Karikatyr av det tredje ståndet som bär det första ståndet (prästerskapet) och det andra ståndet (adeln) på ryggen.

Frihet, Jämlikhet, Broderskap!   Bildandet av Pariskommunen:


   Arbetare och småfolk i Frankrikes huvudstad hade tröttnat på mödor, krig och rikemansvälde. De tog makten och upprättade världens första riktiga demokrati. Proletariatets diktatur – alltså arbetarnas och folkets välde, istället för överhetens.


   Radikala principer om jämlikhet, ekonomisk rättvisa och jämställdhet mellan könen inrättades, dödsstraffet och värnplikten avskaffades och kyrkan avlägsnades från de offentliga institutionerna. Den nya ordningen innebar också att alla folkvalda kunde avsättas under mandatperioden och att de inte fick tjäna mer än en genomsnittlig arbetarlön.


   Pariskommunen varade i tre månader innan den slogs ned av de borgerliga krafterna i en blodig slakt. Men drömmen om frihet och jämlikhet levde kvar och den kortlivade kommunen inspirerade – och inspirerar än idag – revolutionärer världen över.

   Vad är jämlikhet?


 Jämlikhet är när människor är lika värda och tjänar lika mycket, dvs: en politiker tjänar lika mycket som en städare, en chef tjänar lika mycket som en arbetare och en läkare tjänar lika mycket som en undersköterska.


   Det är detta som är jämlikt och rättvist.


   En arbetare som arbetar på golvet arbetar minst lika hårt som en chef gör, i 9 av 10 fall arbetar arbetaren mycket mer, och sliter ut kroppen mycket snabbare, än en chef gör.


   En undersköterska arbetar minst lika hårt som en läkare,  och ofta mycket mer, ändå tjänar en undersköterska mycket mindre än en läkare gör.


   En politiker tar enorma summor pengar i lön, upp till 200 000 kr per månad, och får därtill lyxmiddagar, flygresor, hotell, arvoden, etc, utöver sin lön. 

   En städare arbetar mycket mer än en politiker gör, ändå tjänar städaren endast en bråkdel, av vad en politiker tjänar. 


   När alla politiker får lika stor lön som en städare får, då har vi uppnått jämlikhet och rättvisa.  Man blir inte politiker för lönens skull utan man blir politiker för att kämpa mot orättvisor i samhället.   Blir man politiker för att tjäna stora pengar, då är våra fri- och rättigheter i väldigt farliga händer!

   Man blir inte läkare för lönens skull, man blir läkare för att rädda liv!


   Om man blir läkare, polis eller politiker för lönens skull så har man ingenting i dessa yrken att göra, dessa yrken är livsviktiga för oss människor!


   Det är verkligen viktigt att vi har individer i dessa yrken som verkligen vill skapa rättvisa, rädda liv, och hjälpa andra, och inte giriga individer som endast arbetar för pengar.

   Finansiering av bistånd ger höga löner:


   "Världen står inför stora utmaningar för att stoppa den globala uppvärmningen och minska fattigdom, vilket enligt FN kommer kräva enorma investeringar. Årets lönelista visar att att de biståndschefer som arbetar med finansiering av omställningen generellt sett toppar lönelistan i biståndsbranschen.

   Precis som på förra årets lista tjänar direktörerna i branschen mer än både biståndsminister Peter Eriksson och Sidas generaldirektör Carin Jämtin.


   Det lönar det sig att vara chef för myndigheter, statliga företag eller mellanstatliga organisationer i biståndsbranschen. Den absoluta majoriteten av cheferna som tjänar mest arbetar statligt i någon form. Lägst löner har chefer i icke-statliga organisationer.  


   Snittlönen för cheferna för de 20 organisationerna som toppar lönelistan var drygt 112 000 kronor i månaden, att till exempel jämföra med 66 900 kronor per månad, vilket är vad en riksdagsledamot tjänar. Eller cirka 76 000 kronor i månaden, vilket är snittlönen för en vd i Sverige, enligt Statistiska centralbyrå, SCB. Listans toppchefer visar på en hyfsat jämn könsfördelning, både kvinnor och män innehar ledande positioner med höga löner."


   Källa: https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2019/nya-rekordlonen-for-bistandschefen-218-000-kronor-i-manaden/

   Jämlikhet:
   Jämlikhet är inte en sak som sker mellan kvinnor och män, jämlikhet är en sak som ska ske mellan fattiga och rika. Så hur kan vi uppnå jämlikhet i samhället idag?


   En sak är att sätta ett maxtak på ägande, tex att ingen människa eller företag får äga mer än 10 miljoner kronor exl skulder, eller att ingen människa får äga mer än 10 hektar mark, om någon äger mer än detta så ska staten beslagta dessa egendomar eller också så kan vi införa en enormt progressiv skatt, där man som företag eller privatperson får skatta enorma belopp om man äger mer än man behöver för att överleva och trivas.
   En progressiv skatt kan se ut såhär:


   Inkomster på: 0 - 60 000 kr per år = 0 kr i skatt per år.


   60 000 - 100 000 = 10 % i skatt per år.


   100 000 - 200 000 = 20 % i skatt per år.


   200 000 - 300 000 = 30 % i skatt per år, osv, upp till 900 000 kr och över, vilket blir 100 % i skatt per år.   Ex. Du tjänar 370 000 per år, skatten blir då på de första 60 000 - 100 000 = 10 % i skatt vilket blir 4 000 kr.


Från 100 000 - 200 000 = 20 % i skatt, vilket blir 20 000 kr.

Från 200 000 - 300 000 = 30 % i skatt, vilket blir 30 000 kr.

Från 300 000 - 370 000 = 40 % i skatt, vilket blir 28 000 kr.   Den sammanlagda skatten blir då 4000 + 20 000 + 30 000 + 28 000 = 82 000 kr i skatt för detta året.
   När vi når upp till 900 000 och över, så blir ju skatten 100 %, vilket ger staten alla pengar över denna summan.

Därför lönar det sig inte att arbeta mer än detta, och på det viset sparar vi på våra kroppar, men framför allt på världens naturresurser.

   Detta ger oss ett mera jämlikt och ekonomiskt rättvist samhälle.
   Vi kan använda samma modell för markägande för både företag och privatpersoner.


   0 - 1 hektar mark = 0 kr i skatt.


   1 - 2 hektar mark = 10 000 i skatt per år.


   2 - 3 hektar mark = 20 000 i skatt per år, osv upp till 10 hektar mark som ger en årlig skatt på 100 000 kr.


   Detta gör att det inte lönar sig att äga mark längre och staten/ det gemensamma, kan ta över denna marken och ge bort 1 hektar mark till varje svensk medborgare, som lovar att bo på, och använda marken, till att leva så självförsörjande som möjligt, med egna odlingar och egna matdjur, som familjen kan slakta och äta.   På detta viset blir vi mer oberoende utav andra länder, så att vi svenskar kan få våra basala behov tillgodosedda för all framtid, utan att behöva sälja oss själva till storföretagen eller staten, eller att behöva vara beroende utav andra för att överleva.


Bild från wiki av Rufino Uribe.

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi är ett grönt mittenparti med hjärtat till vänster!   Avgiftsfri bostad, mat, energi, utbildning och sjukvård är delar av våra mänskliga rättigheter.

   Därför vill vi i Naturens Parti skattefinansiera alla levnadskostnader som en del av välfärden, och samtidigt nå våra klimatmål, genom att minska produktionen av icke livsviktiga varor, och istället fokusera på att producera de varor som vi behöver för att överleva och trivas.


   Den livsviktiga produktionen kommer utföras av 1 miljon statligt anställda, som arbetar 5 dagar per vecka, med 6 timmars arbetsdag och får 10 000 kr i lön per månad, skattefritt. Deras löner kostar 120 miljarder per år, och finansieras genom att omfördela pengar från:

  


   Jobbskatteavdraget, rot, rut: Ca 132 miljarder per år.


   Detta ger alla svenska medborgare gratis mat, energi, bostäder samt sjukvård och skola.   I slutändan vill vi ha ett samhälle där alla arbetar gratis i 5 dagar per månad, för att sedan få våra basala behov utan kostnader, dvs ett samhälle och levnadssätt helt utan räkningar där alla drar sitt strå till stacken genom den allmänna arbetsrotationen, där vi arbetar i olika lag, ca 5 dagar per månad, med att producera varor för våra livsviktiga behov, tex matvaror, energi och att bygga våra bostäder.   Läs mer under "Våran budget".


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

KONTAKTA OSS

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se