Sveriges självförsörjning

   Vi behöver slopa fastighetsskatten, vatten/avloppsavgiften, och elnätsskatten, samt ge var och en 300 kwh el per månad, för att tillgodose våra basala behov.

   Detta vill vi:

   - Förstatliga elnätet, samt vatten och avloppsnätet. Svenska folkets el och elnät, vatten/avlopp och matförsörjning ska underhållas och bedrivas lokalt, där alla tätorter blir självförsörjande, genom att folket i alla tätorter, själva tar hand om vatten/avloppsnätet, energitillverkningen och elnätet.


   Vi behöver också slopa alla fasta avgifter som statliga/kommunala avgifter som tex; fastighetsskatt och slopar bygglov inom rimliga gränser, för våra egna hus, och våran egen mark, (upp till 1 hektar). Läs mer under: "Vårat mål".
   - Svenska folkets el/elnät, vatten/avlopp och fastighetsskatt kan finansieras genom att höja vinstskatten för aktiebolagen till 32,5% från dagens 20,6% (år 2021).   Det är rättvist att företagen bidrar till välfärden och betalar lika stor andel av lönen/vinsten i skatt som arbetarna gör.
   - Tillåt gårdsförsäljning av mat, dryck och hantverksprodukter, upp till 60 000 kr per år skattefritt.

   Låt bönderna sälja sina varor på städernas gator och torg. Läs mer under: "Skattepolitik".
   - Avveckla användandet av alla fossiloljebaserade gödningsmedel och bekämpningsmedel i det svenska jordbruket.

   Vi behöver odla matväxter som är insektståligare. Prov med besprutning utav ättika kan göras för att minska angrepp från skadeinsekter, (i Kina använder man gäss som äter upp de mesta av skadedjuren/insekterna/sniglarna på åkrarna).

   Sluta använda fossilolja i Sverige, och istället använda vätgas och eldrivna fordon, elmaskiner och arbetsdjur.


   Plastprodukter ska tillverkas av hampa, som är ett ekologiskt och hållbart material, och plast som tillverkas av hampan förmultnar av sig själv, om det slängs eller tappas i naturen.
   - Avveckla all antibiotikaanvändning på friska djur, i våran svenska köttproduktion, och importstopp för antibiotikabehandlat kött från utlandet.
   - Självförsörjning och självhushållning ska bli ett nationellt mål, med självproducerat rent vatten, mat och energi, samt att fastighetsavgiften och alla andra fasta avgifter för boendet slopas. (Läs mer i våran budget).

   När människor har möjligheten att bo i ekologiska bondgårdar, utan fasta avgifter, så kan vi leva helt ekologiskt och vara självförsörjande.


   1 hektar är stort nog för att producera mat åt en normalstor familj på 4 personer med en helt ekologisk kost. Det gör att vi alltid har tillgång till ekologiska GMO fria grödor.

   När vi arbetar på våra egna bondgårdar får vi och våra barn en bättre förståelse, närhet och respekt för naturen.


   På taken behöver solpaneler installeras, och en enklare utbildning i reparation av solpaneler ska ges till de nyinflyttade via grundskolan.

   Vi gödslar våra åkrar med den avföringen som vi människor och djur producerar blandas med gräsklipp och komposteras till näringsrik gödsel, samt omvandla en stor del till metangaser, på så vis behöver vi inte längre använda fossiloljebaserad gödsel och giftiga bekämpningsmedel, som dödar de flesta mikro-organismerna i våra åkerjordar, som omvandlar ämnen i jorden till de näringsrika ämnena som våra matgrödor behöver, för att kunna växa och må bra.


   Nyblivna lantbrukare får en enklare utbildning utav erfarna människor, inom slakt, och för att kunna behandla enklare djursjukdomar. Lantbrukaren kan sedan slakta sina egna djur på sin bondgård och behandla enklare sjukdomar, helt självständigt.


   På detta viset kan vi leva helt gratis. Så att den som vill, kan odla sin egen mat, och föda upp sina egna djur, och driva sitt egna jordbruk och leva helt självförsörjande, helt utan avgifter!


   Detta gör att vi som land klarar oss ur vilken pandemi eller katastrof som helst i omvärlden, och fortfarande ha avgiftsfri bostad, energi, mat och vatten, samt alla produkterna som vi kan tillverka självständigt som land.
   - Hållbart fiske: Skydda Sveriges vatten och fiskebestånd. Inom Sveriges gränser skall det endast fiskas med mindre fiskebåtar som håller sig till väldigt små fiskekvoter.    

   Inga internationella företag eller Eu:s stora fiskeflottor ska få fiska ur våra svenska hav, bottentrålning ska avvecklas och vi behöver arbeta för att stoppa allt fiske på internationella vatten!
   "År 1932 hade 94 procent  av de 428 617 jordbruksföretagen något djur. Motsvarande andel för de 67 146 jordbruksföretagen år 2013 var 56 procent.

   Det vanligaste djurslaget såväl  år 1932 som år 2013 var nötkreatur. Över 90 procent av alla jordbruksföretag hade nötkreatur år 1932 medan 28 procent hade nötkreatur år 2013.

   År 1932 hade 69  procent av jordbruksföretagen grisar och 72 rocent hade fjäderfä. År 2013 var motsvarande siffror 2 respektive 6 procent.

   Källa: https://jordbruketisiffror.wordpress.com/

   Sveriges politiker har klubbat igenom förslag som gör att vi blir beroende av EU och andra länder för att kunna bli självförsörjande som land:


   Flera av Sveriges kommuner godkänner just nu att den bördigaste åkerjorden som finns i vårt land försvinner, detta leder till att vi inte kommer kunna vara självförsörjande, och leder till att stora företag och EU kan tjäna pengar på så livsviktiga produkter som våran mat:   "Varje år byggs ungefär 700 hektar svensk jordbruksmark bort. I Kristianstad byggs ett nytt köpcentrum där Lars Göransson skördade vete och raps 2015.


   – 2015 skördade vi stärkelsevete, drygt elva ton, och sedan hade vi raps där, drygt fem ton per hektar. Det var jag storbelåten med, det är inte ofta vi tar de skördarna, säger Lars Göransson.


   Men där Lars Göransson i Kristianstad fick de här skördarna där byggs nu ett köpcentrum.


   – Det är inte roligt att se detta, för nu är den här åkermarken förstörd för all framtid."


Källa: https://sverigesradio.se/artikel/6609728   "Var är miljörörelsen när åkermarken är hotad?

I Sverige är åtta procent av landytan jordbruksmark och nästan 70 procent skog. Men åkermarken tycks miljörörelsen inte alls vara lika mån om att skydda."

Källa:https://www.landlantbruk.se/ledare/var-ar-miljororelsen-nar-akermarken-ar-hotad/


   "På Sveriges bästa åker byggs ett jättefängelse"

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/pa-sveriges-basta-aker-byggs-ett-jattefangelse/


   "Prima jordbruksmark bebyggs – ska bli fängelse

Trelleborgs kommun planerar att bygga ett fängelse på 50 hektar av Sveriges bästa jordbruksmark."

Källa: https://www.atl.nu/lantbruk/prima-jordbruksmark-bebyggs-ska-bli-fangelse/
   Familjer med ett stort ägande över våra Svenska företag och våran mat:

   Axel Johnsongruppen ägs utav Antonia Ax:son Johnson med familj, hon äger:


   -Matvarukedjorna: Willys, Hemköp, Dagab, Handlarn, Tempo och Direkten, med flera.

   -Byggföretaget NCC, och Mekonomen.

   -Hon äger också Åhlens, Kicks, JC, Polarn och Pyret, Brothers and Sisters, Martin & Servera, Lagerhaus Filippa K med flera.


   Källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Johnsongruppen,

   http://tranastyrka.se/hur-fa-foretag-totalt-dominerar-matmarknaden/

   http://www.kostdemokrati.se/runelanestrand/2014/07/22/monsanto-och-truster-styr-usas-jordbruk-och-livsmedel/

   "Vi äter mycket mer får- och lammkött nu än vi gjorde för 20 år sedan:

   Statistiken visar att den svenska produktionen och totalkonsumtionen var ungefär lika stor fram till början 1990-talet.  Därefter har totalkonsumtionen ökar betydligt mer än produktionen. Vi äter alltså mer får- och lammkött i Sverige nu än för 20 år sedan. Dessutom äter vi numera mer importerat får- och lammkött än får och lammkött som är producerat i Sverige."

   Källa: https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2016/03/18/produktion-av-lamkott-1930-2015/


   Sveriges beredskap vid krisläge i nuläget:► Sverige är självförsörjande på spannmål, men produktionen av mjölk samt gris- och nötkött har sjunkit till mellan 40 och 60 procent.► Sedan inträdet i EU finns inga beredskapslager, vare sig i Sverige eller inom övriga EU.► De enskilda hushållens livsmedelslager beräknas räcka mellan tre och tolv dagar.► Butikernas lager räcker en dag, centrallagrens lager räcker mellan tre och åtta dagar, livsmedelsindustrin och hamnarna har lager för ett par dagar.► Om transportsystemet kollapsar är det tomt i butikerna efter ett dygn.► Om landet isoleras är hälften av våra dagliga livsmedel, de som vi normalt sett importerar, slut efter tio till tolv dagar.

   Källa: Jordbruksaktuellt. http://www.ja.se/?p=43783&

Med hjälp av utvecklingen kring inomhusodling kan Sverige bli ett självförsörjande land,


som inte är beroende av import för större delen av de frukter och grönsaker vi konsumerar.


Källa: https://ljusgarda.se/om-ljusgarda/

   Svenska folkets självförsörjning:

   

När människor får bo i självförsörjande ekologiska bondgårdar, som byggs eller omvandlas utav avlidna människors gårdar, så räcker 1 hektar mark för att kunna föda en normalstor familj på 4 personer, med helt ekologiskt kost. Detta gör att vi alltid har tillgång till naturliga och GMO fria grödor, och en enormt hälsosam kost. När vi lever på detta viset får vi och våra barn en bättre förståelse, närhet och respekt till naturen.


   På taken kan solpaneler installeras och en enklare utbildning i reparation av solpaneler kan ges till alla elever genom den svenska grundskolan.


   Vi gödslar våra åkrar med vår mänskliga urin och avföring blandat med gräsklipp som komposterats till näringsrik jord, på så vis behöver vi inte använda fossiloljebaserad gödsel och insektsgifter, som dödar alla organismer i våra åkerjordar, dessa mikro organismerna omvandlar jorden till näringsämnen som våra grödor behöver för att kunna växa.

   Insektsgifter och konstgödsel dödar allt liv i våra åkerjordar och gör dem näringslösa. 


   Familjerna som flyttar ut på landet från storstäderna, får en enklare utbildning utav erfarna människor, om hur man slaktar ett djur genom att orsaka så lite lidande som möjligt, samt om hur man förebygger och behandlar de vanligaste djursjukdomarna. Familjerna kan sedan slakta sina egna djur på bondgården, och behandla enklare sjukdomar helt själva.


   På detta viset kan vi leva helt gratis, så att den som vill odla sin egen mat och föda upp sina egna djur, kan göra det och ha ett eget litet jordbruk med en liten uppfödning av djur.


   Detta gör att vi som land klarar oss ur vilken situation eller katastrof som helst i omvärlden, och fortfarande ha avgiftsfri bostad, energi, mat och vatten, samt de livsviktiga produkter som vi kan tillverka självständigt som land.


   Ekologisk ekonomi:

   "Ekologiska ekonomer har som gemensam nämnare att de är tillväxtkritiker, eftersom de framhåller vikten av att ekonomin håller sig inom naturens gränser. Nära kopplat till detta finns dock även kritik av konsumtionssamhället i stort, banksystemet och materialismen."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologisk_ekonomi

 

   Apropå artikeln ”Färre gårdar men lika många kor” (3/8):

   

   INSÄNDARE. Den 3 augusti kunde vi i HN läsa om hur tufft mjölkbönderna har det i Sverige. Detta har starkt samband med EU-inträdet. 1995 övergavs både produktionsmål och kravet på nationell försörjningsberedskap. Efter att den så kallade Beredskapsförordningen skrotades 2002 har ingen myndighet ett direkt ansvar för livsmedelsförsörjningen. Självförsörjningsgraden är låga 50 procent, beroendet av livsmedelsimport ökar fort.


   I slutet av 1880-talet stod jordbruk, skogsbruk och fiske för nästan 50 procent av BNP. År 2000 var siffran nere i 2 procent och 2007 katastrofala 0,5 procent. Nationens möjligheter till självförsörjning är farligt låg. 1983 fanns 39 000 företag med mjölkkor. 2010 var siffran 4 302 st.


   Vi läser nu om hur en mjölkgård om dagen riskerar läggas ner. Utvecklingen är likartad för grisnäringen. Det pågår en stark kapitalkoncentration som slår ut de små producenterna.


   Källa: http://www.hn.se/åsikter/ordet-är-fritt/eu-inträdet-ledde-till-mjölkkrisen-1.3710677
   Antibiotika:

   Antibiotika är en ovärderlig, men hotad resurs inom sjukvården. Problemet beror delvis på att det globalt strösslas med antibiotika i köttproduktionen. Det säger professor Björn Olsen, som efterlyser ett totalstopp för antibiotika inom jordbruket."


   Dödar fler än cancer år 2050:

   "Än så länge har vi varit relativt förskonade här i Sverige. I många länder i Afrika och Asien är problemen mycket större. I dag beräknas minst 700.000 människor om året dö som följd av antibiotikaresistens. År 2050 uppskattas 10 miljoner människor dö. Det är fler än vad cancer och diabetes dödar tillsammans.


– Oavsett om en antibiotikaresistensmekanism dyker upp i Indien eller i Sverige eller var som helst, så kommer det bli en global angelägenhet så småningom. Då gäller det alla människor. Då kommer barn att börja dö i späd ålder. Kvinnor kan dö i barnsäng. Man kan börja dö av en vanlig lunginflammation som vi tar för givet att vi ska kunna behandla idag, osv, säger Björn Olsen."


   Källa: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/en-valdtakt-pa-ett-av-medicinens-storsta-mirakel?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20161127%3Aen-valdtakt-pa-ett-av-medicinens-storsta-mirakel%3Anyh

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se