GMO

   Råttor som ätit GMO majs dagligen i 4-6 månader utvecklade groteska Cancertumörer, hälften utav råttorna dog innan råttorna nått könsmogen ålder:


   "Studien har ansetts vara" den mest grundliga forskningen som någonsin publicerats i hälsoeffekterna av genetiskt modifierade livsmedelsgrödor och herbiciden Roundup på råttor." Läs mer om detta längre ner på denna sidan.

   Detta vill vi:
   - Utred vilka sjukdomar och långtidseffekter som GMO orsakar i fria studier, som inte är gjorda utav de företagen som själva producerar eller har kopplingar till GMO producenter.   - Importstopp på GMO i matprodukter. Vi vill inte att GMO grödor och andra GMO produkter används i vår mat eller i djurmaten i Sverige.   - Tydlig märkning av GMO i våra matprodukter, tex GMO majs i våra frukostflingor, etc.   - Avveckla användningen av GMO frön i Sverige, dvs frön till våra åkrar.   - Utred och belys problemen i nyheterna med GMO växter när de sprider sig i den vilda naturen, att den lätt tar över och konkurrerar ut naturliga växtarter.   - Sprid information över hela världens media och Tv-kanaler, om farorna med GMO, för människor, djur och natur (leder till cancer i flera tester, etc).


   Bought är en dokumentär från 2015.

   I detta korta filmklippet från dokumentären berättar man om några av de skadliga effekterna som GMO orsakar.

   "Studie: Forskare finner att tredje generationen av hamstrar blir sterila av GMO-soja!


   Denna nya information ger oss ytterligare en hälsorisk, och en bekräftelse på tidigare problem i samband med fertilitet, födelsevikt hos barn, och spädbarnsdödlighet. I denna utfodringsstudie användes hamstrar, ett djur som inte tidigare har förekommit i GMO-säkerhetsstudier:


   En grupp hamstrar fick en normal kost utan någon soja alls, en annan grupp fick icke-GMO-soja, en tredje åt GMO-soja, och en fjärde grupp åt en ännu större mängd på GMO-soja än den tredje.


   “Forskarna använde samma GMO-soja som används

i amerikanska konsumentlivsmedel och som används

som djurfoder i USA. Observera att cirka 90 % av all

soja (och alla majs) i USA är genmanipulerad”


   Hamstrarna blev sterila på tre generationer:

   "Hamstrarna och deras avkomma matades med respektive kost under en period av två år. Man använde samma genetiskt modifierade (GM) soja som produceras på över 90 procent av soja arealen i USA. Under perioden kunde forskarna utvärdera tre generationer hamstrar.


   Först tog de fem par hamstrar från varje grupp, vilka alla producerade sju till åtta kullar var, totalt cirka 140 ungar.


   Till en början gick allt bra, men allvarliga problem framkom då de valde nya par från avkomman. Det första problemet var att denna andra generation hade en långsammare tillväxttakt och nådde könsmognad senare än normalt.


   Dock fick denna andra generationen så småningom 39 kullar:

   Gruppen som inte alls åt soja fick 52 ungar

   Gruppen som åt icke-GMO-soja fick 78 ungar

   GMO-soja-gruppen fick bara 40, varav 25 procent dog

   Så dessa andra generationens GMO-soja matade hamstrar hade en fem gånger högre spädbarnsdödlighet, jämfört med 5 procents normal dödlighet i kontrollgruppen.


   Nästan alla av tredje generationens GMO-hamstrar blev sterila!

   Men sedan  visade sig ett ännu större problem, därför att nästan alla av tredje generationens GMO-hamstrar förlorat förmågan att få barn helt och hållet. Bara en enda av tredje generationens kvinnliga hamster födde ungar, och av dessa 16 ungar dog en femtedel.


   Kort sagt var nästan hela tredje generationens GMO-soja-ätare steril!"


   Källa: http://www.kostdemokrati.se/midi/2014/02/02/bevis-for-faran-med-gmo-i-jordbruk-och-livsmedel/

   Råttor som ätit GMO majs dagligen i 4-6 månader utvecklade groteska Cancertumörer, hälften utav råttorna dog innan råttorna nått könsmogen ålder:


   "Studien har ansetts vara" den mest grundliga forskningen som någonsin publicerats i hälsoeffekterna av genetiskt modifierade livsmedelsgrödor och herbiciden Roundup på råttor. "Nyheter av de skrämmande fynden sprider sig som en vild eld över internet, med till och med de vanliga medierna till synes i chock över bilderna av råttor med flera groteska tumörer, tumörer så stora att råttorna till och med hade svårt att andas i vissa fall. GMO kan vara den nya talidomiden. "

 


   Här är några citat från forskarna:


   "Denna forskning visar ett extra antal tumörer som utvecklas tidigare och mer aggressivt - särskilt hos kvinnliga djur. Jag är chockad över de extrema negativa hälsoeffekterna." - Dr Michael Antoniou, molekylärbiolog, King's College London.


   "Vi kan förvänta oss att konsumtionen av GM-majs och herbiciden Roundup, allvarligt påverkar människors hälsa." - Dr Antoniou.


   "Det här är första gången som ett långsiktigt djurfoderförsök har undersökt effekten av utfodring med GM-majs eller herbiciden Roundup, eller en kombination av båda och resultaten är extremt allvarliga. I hanråttorna fanns lever- och njursjukdomar, inklusive tumörer och ännu mer oroande, hos honråttorna fanns brösttumörer på en nivå som är extremt allvarlig. Upp till 80 procent av de kvinnliga råttorna hade brösttumörer vid slutet av försöket. " - Patrick Holden, chef för Sustainable Food Trust.

   Anti-GMO-rörelsen växer:


   Biotech har i åratal försökt rama in argumentet för genetisk modifiering som en mellan de kunniga och det okunniga. I deras ansträngningar att förändra vår bild har de till med lyckats rekrytera Bill Nye och Neil deGrasse Tyson för att förespråka för vetenskapen om genteknik. Bill och Neil skildrar kritikerna av GMO-teknik som vidskeplig och okunnig. De svarar på kritiken av GMO-tekniken som om de åtgärdar irrationell rädsla. När Bill Nye eller Neil deGrasse Tyson pratar GMO, gör de alla djärva uttalanden som förklarar GMOs säkra och underbara. Det sätt som de presenterar är endast ena sidan av argumentet; Detta är vad biotech vill ha.

 


   Det skulle vara trevligt att tro att Bill Nye och Neil deGrasse Tyson aldrig skulle acceptera pengar från bioteknik för att ändra sin åsikt. Men båda besökte Monsants huvudkontor och båda började ge beröm till GMO omedelbart därefter. Monsanto är en lobbychef (annars kallad laglig mutning). Det skulle ha varit bra för företag att köpa Bill och Neils åsikter. Lyckligtvis är inte alla forskare till salu.   Det här är bara några av anledningarna till att GMO-livsmedel inte bör kvalificeras som mat:


   GM-grödor är varken nödvändiga eller fördelaktiga för jordbruket. Det har förekommit många misslyckanden av genetiskt modifierade grödor. Nu när självständig forskning görs på GM-grödor, uppstår bilden av en misslyckad teknik från forskningen.


 

    Genetiskt modifierade grödor har producerat sämre utbyten jämfört med deras omodifierade motsvarigheter.


    GM-grödor har visat sig ha dålig sjukdomsresistens.

 

    GM-grödor som är konstruerade för att innehålla BT-toxiner dödar fördelaktiga insekter, såsom bin, lacewings, swallowtails och monarkfjärilar. (Monsanto hävdar att de är oroade över detta, men hittills har greenwashing varit deras enda svar).


   Glufosinat orsakar fosterskador hos däggdjur.


    Fruktabort (ett misslyckande av fruktproduktion).


    Glyphosat har kopplats till cancer.


    Dålig ekonomisk avkastning för bönder.


    GMO:s bryter mot jordbrukares rättigheter (Monsanto tar jordbrukarnas gårdar med lagtvister varje månad).


    GMO bryter mot mänskliga rättigheter och grundläggande mänsklig värdighet. (Rätten att veta och kontrollera vad vi lägger in i våra kroppar är en grundläggande mänsklig rättighet).   De 815 forskarna som skrev sitt öppna brev till världsanropet, stödde forskning och utveckling av icke-företagande hållbart jordbruk. Mycket av denna ovärderliga forskning har redan gjorts. Bill Mollison och David Holmgren har utvecklat ett hållbart ekologiskt jordbruk som är naturligt. Det kan odlas vart som helst och deras skörder är fantastiska. Deras tekniker kallas permakultur, vilket betyder permanent kultur. Om jordbruket inte blir hållbart, kommer inte bara jordbruket att inte hålla, vi kommer inte att överleva. "


   Källa: http://www.naturalnews.com/037249_GMO_study_cancer_tumors_organ_damage.html


   40 studier visar att GMO mat förstör våran hälsa och bidrar bland annat till utveckling av cancer:    "Det har skett en debatt om genetiskt modifierade organismer under lång tid. På den ena sidan av debatten är tanken att genteknik är framsteg för mänskligheten och det är en naturlig förlängning av mer traditionella avelstekniker. Den andra sidan anser att genetiskt modifierade livsmedel är osäkra för konsumtion och skadliga för miljön.   Bioteknikföretag hävdar att genetisk modifiering ger en mer exakt kontroll över ett artificiellt urval. Studier som finansieras av industrin visar konsekvent säkerhet, men bara på kort sikt. I flera år har Monsanto, Dow, Syngenta och andra bioteknikbaserade jordbruksföretag berättat för allmänheten att vi inte har något att oroa oss för. Det här är tekniken som kommer att förbättra maten på alla tänkbara sätt.   

   Livsmedel blir mer näringsrik, mer kraftfull, mer sjukdomsresistent, etc. Det finns bokstavligen tusentals studier som visar GMO-säkerhet. Ett mönster har dock uppstått. Deras glödande, kortsiktiga studier finansieras eller utförs av branschen själv.

 


   När fler och fler oberoende forskare fullföljer långsiktiga studier har en mycket annan bild framkommit om GMO:s säkerhet och deras många andra nackdelar. När dessa studier inte finansieras av industrin, visar resultaten oss en okontrollerad, ohållbar och farlig teknik med allvarliga hälsorisker. "   "Även kortvariga studier (när de görs självständigt) demonstrerar verkliga säkerhetsproblem med genetiskt modifierade organismer."


   Dr. Oraby matade råttor med en diet av GM-soja och GM-majs i 1-3 månader. Trots studiens korta längd avslutades studien med ett överraskande antal döda och ohälsosamma råttor, förutom naturligtvis kontrollgruppen av råttor som inte matades med GMO-mat. Skadorna på dessa råttor från kortsiktig GMO-konsumtion var svimlande.   Denna studie visade ett brett spektrum av toxiska effekter, inklusive DNA-skador, onormal sperma, blodförändringar och skador på lever, njurar och testiklar. Denna studie visar konkreta bevis på att GM-livsmedel är farliga för din hälsa. De flesta amerikaner har ätt GMO under mycket längre tid än tre månader. Den enda anledningen till att vi inte är alla döda är att GM-livsmedel inte är den enda maten som vi äter. Om 100% av all vår mat var genetiskt modifierad, skulle vår övergripande hälsa som en nation vara ännu sämre än vad den redan är. Som en nation är USA i mycket dålig hälsa, och vi har all anledning att tro att genetiskt modifierade livsmedel utgör en stor del av problemet. Råttor kan trivas på skräp och all slags skräpmat. Men om du matar råttor tillräckligt med GM-mat, kommer det att orsaka dem alla slags hälsoproblem.   Följande studier, sammanställda av GMO Free USA, visar hur råttorna led av ett brett sortiment av sjukdomar:


1. E. Abdo, et al. “Feeding Study with Bt Corn (MON810: Ajeeb YG) on Rats: Biochemical Analysis and Liver Histopathology,” Food and Nutrition Sciences, Vol. 5 No. 2, 2014, pp. 185-195.

 


2. Battistelli S., Baldelli B., Malatesta M. (2008), Influence of a GMO-containing diet on pancreatic acinar cells of adult mice: effects of a short-term diet reversion, “Microscopie”, 10, pp. 36-43


 

3. S. Battistelli, B.Citterio, B. Baldelli, C. Parlani, and M. Malatesta (2010) Histochemical and morpho-metrical study of mouse intestine epithelium after a long term diet containing genetically modified soybean Eur J Histochem. September 26;54(3): e364. Brasil FB, Soares LL, Faria TS, Boaventura GT, Sampaio FJ, Ramos CF.(2009) The impact of dietary organic and transgenic soy on the reproductive system of female adult rat. Anat Rec(Hoboken).292(4):587594.

 


5. B Cisterna, F Flach, L Vecchio, SML Barabino, S Battistelli, TE Martin, M Malatesta, M Biggiogera (2008) Can a genetically modified organism-containing diet influence embryonic development? A preliminary study on pre- implantation mouse embryos. Cisterna.Vol.52(4)


 

6. Joël Spiroux de Vendômois, François Roullier, Dominique Cellier, Gilles-Eric Séralini (2009) A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health Int J Biol Sci; 5(7):706-726.


 

7. O. P. Dolaychuk, R. S. Fedoruk (2013) Biological Effects of Different Levels of Soybeans Conventional and Transgenic Varieties in the Second-Generation Female Rats Ration. The Animal Biology, 2013, vol. 15, no. 28. Thanaa A. El-Kholy, Mohammad Abu Hilal, Hatim Ali Al-Abbadi, Abdulhalim Salim Serafi, Ahmad K. Al-Ghamdi, Hanan M. Sobhy and John R. C. Richardson (2014) The Effect of Extra Virgin Olive Oil and Soybean on DNA, Cytogenicity and Some Antioxidant Enzymes in Rats. Nutrients, 6(6), 2376-23869. El-Shamei ZS et al. Histopathological changes in some organs of male rats fed on genetically modified corn (Ajeeb YG). J Am Sci. 2012;8(10):684–696.10. Ermakova IV (2006) Genetically modified soy leads to weight loss and increased mortality of pups of the first generation. Preliminary studies. EkosInform. Federal Environmental Law Gazette. a | -1,, p. 4-10.


 

11. Ermakova IV (2007) New data on the impact of GMOs on physiological state and the higher nervous activities mammals. All-Russia Symposium TRANSGENIC PLANTS AND BIOSAFETY Moscow, October 22 – 25, pages 38-39


 

12. Irina Ermakova (2007) GM soybeans—revisiting a controversial format NATURE BIOTECHNOLOGY VOLUME 25 NUMBER 12 DECEMBER 1351-135413. Ermakova IV, IV Barskov (2008) Study of the physiological and morphological parameters in rats and their offspring using a diet containing soybean transgenic EPSPS CP4 Biological sciences. 6. p.19-20.14. Ermakova IV (2009) Influence of soybean gene EPSPS CP4 on the physiological state and reproductive functions of rats in the first two generations Contemporary Problems in Science and Education Number 5, p.15-20.

 


15. Finamore A, Roselli M, Britti S, Monastra G, Ambra R, Turrini A, Mengheri E. (2008) Intestinal and peripheral immune response to MON810 maize ingestion in weaning and old mice. J Agric Food Chem. Dec 10;56(23):11533-9.

 


16. Gab-Alla AA et al. Morphological and biochemical changes in male rats fed on genetically modified corn (Ajeeb YG). J Am Sci. 2012;8(9):1117–1123.17. Т. V. Gorbach, I. U. Kuzminа, G. I. Gubina-Vakulik, N. G. Kolousova (2012) HORMONAL REGULATION OF SEXUAL FUNCTION AND OVARIAN HISTOLOGICAL FEATURES IN THE EXPERIMENT WITH GMO-SOYA USE IN FOOD. TAVRICHESKY LIFE SCIENCES BULLETIN 2012, Volume 15, № 2, Part 2 (58) pages 235-238


 

18. G.I. Gubin-Vakulik, S.A. Denisenko, T.V. Horbach, N.G. Kolousova, T.M. Popova (2012) MORPHOFUNCTIONAL STATE OF ADRENAL GLAND IN FEMALE RATS WISTAR WITH GENETICALLY MODIFIED SOY INCLUSION IN THE DIET. TAVRICHESKY LIFE SCIENCES BULLETIN 2012, Volume 15, № 3, Part 1 (59) pages 85-8819. GI-Gubin VAKULIK TV, GORBACH BB, NG KOLOUSOVA HS, GOPKALOV (2013) THE METABOLIC AND HISTOLOGICAL CHANGES OF KIDNEYS IN FEMALE RATS AND THE FIRST GENERATION AFTER CONSUMPTION OF GENETICALLY MODIFIED SOYBEANS. SCIENTIFIC STATEMENTS Series Medicine. Pharmacy. 2013. № 11 (154). Issue 22 pages 150-155


 


20. G.I. Gubina-Vakulik, S.A. Denisenko, T.V. Gorbach, N.G. Kolousova, A.V. Andreev (2014) Morphofunctional Adrenal State in Adults Descendants With the Diet by Genetically Modified Soy.


   Källa: http://www.march-against-monsanto.com/40-different-studies-proving-gm-foods-are-destroying-our-health/


   Övriga källor:

http://www.organiclifestylemagazine.com


http://www.organiclifestylemagazine.com


http://seedfreedom.info


http://www.i-sis.org


http://www.gmoseralini.org


http://www.gmoevidence.com


http://covvha.net


http://www.truthwiki.org/Genetically_modified_crops


http://www.truthwiki.org/The_Green_Revolution_-_Agriculture


KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se