Kriminalpolitik

Tal från Naturens Parti: Varför uppstår kriminalitet?

Så fick den Amerikanska Gangsterkulturen, fäste i Sverige:   Efter att man mördade Olof Palme år 1986 så kunde Moderaterna, föra in den Amerikanska Gangsterkulturen här i Sverige, utan att någon protesterade mot detta, genom Moderaternas riksdagsledamot Margaretha af Ugglas och det familjeägda (Stenbecksfamiljen) mediabolaget Kinnevik.


   Innan år 1987 så hade allt grovt våld varit förbjudet på Svensk Tv, men genom Moderaten Margaretha af Ugglas manövrering, och genom Palmes död, så kunde Moderaten kringgå den svenska lagstiftningen och börja sända våld på svensk TV, något som hade varit förbjudet fram tills denna tidpunkten.


   Efter år 1987 härmade de kommande generationerna den Amerikanska Gangsterkulturen, och att vara Gangster blev populärt.


   Detta vill vi:
   - Grovt våld måste förbjudas på Tv, (ej internet).(Precis som det var på 80-talet).


   Omgivningen skapar individen:

   Våldsglorifieringen, dvs våldsamma filmer skapar våldsamma individer i verkligheten.


   Det grova våldet som barn och vuxna ser på Tvn, leder till att människor har lättare att använda våld i verkligheten.

Våldet blir normaliserat och detta leder till att våra barn har lättare att använda våld i verkligheten mot varandra.


   Därför ser vi att råare våld används i flera fall idag, en stor del av detta beror på att våra barn och människor i allmänhet, har blivit känslokalla genom våldet på Tvn.


   På 80-talet var allt grovt våld förbjudet på svensk Tv. Efter att grovt våld började visas på svensk Tv från år 1987, efter det att Olof Palme blev mördad, så kunde moderaternas företag Kinnevik börja visa våld på Tvn, kort efter detta så började det grova våldet att eskalera i vårat land. 

    - Privat försäljning ska få ske på offentliga platser, samt gårdsförsäljning, av tex; mat, kläder och accessoarer på upp till 60 000 kr per år skattefritt, dvs 5000 per månad i snittinkomst. Lättare handel ska få ske på offentliga platser, helt kostnadsfritt för försäljaren, dvs inga tillstånd eller andra avgifter. Detta leder till  att ingen behöver tigga, prostituera sig eller begå brott för att få en bättre ekonomi.


   Detta gör att människor kan börja tjäna pengar med ett väldigt litet kapital, utan att behöva begå brott, starta krångliga företagsformer, eller behöva skuldsätta sig för att kunna bygga upp ett kapital, och sedan ha möjligheten att starta sitt första företag, och tjäna pengar på ett lagligt sätt.


   En avgiftsfri onlinekurs i säker livsmedelshantering ska vara det enda kravet för att få sälja mat med en vinstmarginal på upp till 60 000 kr , detta ska få ske på alla offentliga platser, samt på bondgårdar.
   - Avgiftsfri tillgång för ideella föreningar till kommunala idrottsanläggningar, tex fotbollsplaner, samt skolors gymnastikhallar efter ordinarie skoltid (kvällar och helger).

   Detta gör att alla barn och ungdomar kan träna sporter gratis, istället för att söka spänningen i bus, och det finns en större chans att man på så sätt väljer bort ett liv i kriminalitet.
   - Folkets hus behöver bli en avgiftsfri samlingsplats för alla åldrar, och ska vara gratis och öppet alla dagar i veckan, dvs; en avgiftsfri mötesplats där alla människor är välkomna, där man kan umgås och laga mat tillsammans, se på film, spela pingis, biljard, schack etc.

   Detta skapar gemenskap i samhället igen, och leder till mer trygghet och mindre våld, då människor känner igen varandra på en lokal nivå.
   - Cannabis behöver legaliseras för personligt bruk (i små mängder). Detta kan införas genom att:


   1: Sälja cannabis på systembolaget. På detta viset får staten in flera miljarder som kan satsas på våran svenska sjukvård som har förfallit sedan 80-talet efter att Olof Palme mördades, efter ett tag tog moderaterna över och kunde fritt sänka skatterna för stora företag från 57% till 30% i "Tidernas största skattereform", detta ledde till att statsskulden ökade trefaldigt på 5 år! Moderaterna fortsatte sedan att privatisera mycket av det offentliga och skära ner i välfärden. 


   2: Låta mindre närbutiker sälja cannabis. På detta viset tjänar barnfamiljer och småföretagare pengar på cannabis, istället för att nyföretagande ungdomar bråkar om cannabismarknaden.


   3: Låta företag söka licens för att sälja cannabis, precis som det är i USA. Detta leder till att några få större företag delar på hela inkomsten från cannabisindustrin. 


   När vi legaliserar cannabis så minskar det grova våldet och alla skjutningarna markant, då våra ungdomar slipper bråka med varandra över cannabismarknaden.


   En stor del av svenska folket vill att cannabis ska bli lagligt, och i Sverige har vi använt cannabis sedan järnåldern:


   " I Sverige har hampa odlats under järnåldern (500 f. Kr-1150 e. Kr.) i Skåne, Västergötland, Östergötland, Dalarna, Sörmland, Uppland, Jämtland och Ångermanland, det vet man eftersom de arkeologiska fynden är entydiga."

  Källa: http://www.vaxteko.nu/html/sll/forb_org_biol_odl/odlaren/ODN00-2/ODN00-2D.HTM


   När staten förbjuder en produkt som en stor del av svenska folket vill ha, så leder detta till att det uppstår en svart marknad för produkten, vi kan se det välkända alkoholförbudet i USA med karaktärer som Al Capone och andra figurer, som försåg det Amerikanska folket med alkohol under förbudstiden, dessa personer blev tvungna att använda våld, för att kontrollera marknaden, mot andra aktörer, för att ge det amerikanska folket de produkterna som folket ville ha.


   Idag ser vi att samma sak sker i Sverige över cannabisen, våra politiker behöver vakna upp, och inse detta, och se sambandet.


   Genom att låta människor få tillgång till laglig cannabis, så kommer de flesta skjutningarna och våldsbrotten att elimineras, inom en väldigt kort tidsram.

   Kriminella som Al Capone frodades under förbudstiden i USA.

   Från Expressen:   "Legalisering är ett måste för att bekämpa gängen:   Sverige har ett trumfkort: Systembolaget. Med en legalisering av cannabis, krossas gängens ekonomi. Skatten som plockas in via ett sådant system skulle kunna öronmärkas till polis, rättsväsende, vård, socialtjänst och specifika operationer för att helt slå ut gängen, skriver Jens Adamik, Mikael Bravin Karlsson och Vladan Lausevic.
   DEBATT. Det råder i dag stora problem med våldsam organiserad brottslighet i Sverige. Men problemet går djupare än så: många i samhället anser att våra folkvalda inte klarar av att lösa problemen. Samtidigt som många kräver ”hårdare straff”, vilket i sig är en förenkling och otillräckligt för att lösa dessa komplexa problem.   Idag saknas bland annat nya möjligheter till att aktivt bryta trenden med barn som skjuts ihjäl på öppen gata. Enligt Expressen/Sifo (15/8) tror 58 procent att gängvåldet kommer att öka. Hälften av de tillfrågade skulle inte vittna i domstol om de bevittnade ett gängmord. Sådana undersökningar bekräftar allvaret i frågan.
   Inget parti nämner grundproblemet:

   Att många i befolkningen saknar hopp om att politikerna kan lösa problemet är förståeligt. När Expressen frågar partierna vad de ska göra åt det ökade våldet svarar Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet att ”fler poliser” är en av de främsta lösningarna. Flera av partierna vill också ha skärpta straff, slopade ungdomsrabatter och andra juridiska förändringar. Några vill att Socialtjänsten skall göras om eller förstärkas.   Inget av partierna nämner dock det grundläggande problemet: varför dessa våldsamma grupperingar överhuvudtaget existerar, hur de har sådan makt i samhället och varför de skjuter folk på öppen gata.   Lagskärpningarna har inte hjälpt:

Först och främst har lagstiftarna de senaste tjugo åren skärpt lagstiftning utan att det fått några som helst effekter på de här problemen. Till exempel, vapenlagstiftningen har skärpts betydligt de senaste två decennierna samtidigt som antalet skjutningar kraftigt ökat. Det visar tydligt att det inte existerar något som helst samband mellan förändring av den   lagstiftningen och dödsskjutningar:

   Det var just det grova våldet och skjutningarna som vände den amerikanska diskussionen om alkoholförbudet. Resultaten lät inte vänta på sig.


   För det andra är de här brottsliga grupperna primärt intresserade av en enda sak: pengar. När deras ekonomi får sig en törn försvarar de den, på alla sätt de kan, inklusive genom mord.   Lär av USA:

   De organiserade kriminella gängen säljer droger till alla som vill köpa, det är så de tjänar pengar. Så länge det finns pengar att tjäna kommer kriminaliteten att fortgå. Deras höga inkomster lockar till nyrekryteringen. För att stoppa den här våldsutvecklingen är det mot gängens inkomster staten måste sätta in resurser. Det är dessutom inte svårt, det har gjorts i andra länder och tidigare i historien, Sverige har stora möjligheter att få till ett trendbrott relativt snabbt.
   Alla känner till hur USA satte Al Capone i fängelse för skattebrott. Detta är något som ofta refereras till i Sverige som en lösning på kriminaliteten. Naturligtvis ska våra myndigheter samarbeta och de kriminella gängen ska lagföras för samtliga brott de begår. Men de accelererande våldsdåden i USA på 30-talet löstes inte av att Al Capone sattes i fängelse.

Våldet försvann först efter att USA legaliserade alkoholen. Det var just det grova våldet och skjutningarna som vände den amerikanska diskussionen om alkoholförbudet. Resultaten lät inte vänta på sig. Vi ser nu samma taktik användas i flera delstater och i Kanada, när de kriminella gängen blir allt rikare och allt våldsammare så legaliseras cannabis.   Slå sönder ekonomin:

   Genom att slå sönder gängens ekonomi och krossa deras främsta inkomstkälla, kommer polis och myndigheter betydligt enklare kunna punktmarkera de kvarvarande brottslingarna, och på så sätt slå ut nyrekrytering och gängens sammanhållning.   Sverige har ett trumfkort: Systembolaget. I och med en legalisering av cannabis, slås gängens ekonomi ut. Skatten som plockas in via ett sådant system skulle kunna öronmärkas till polis, rättsväsende, vård, socialtjänst och specifika operationer för att helt slå ut gängen.   Cannabis står för lejonparten av de kriminella gängens omsättning, anledningen är att det finns stor efterfrågan. Så länge efterfrågan är stor kan vi inte vinna mot de kriminella gängen. Vi måste göra som USA på 30-talet och USA i dag och flytta över handeln till en reglerad marknad. Endast så kan vi återfå befolkningens förtroende och inge hopp. Men framför allt skulle det rädda liv.
   Av: Jens Adamik


   Medlem i Liberalerna   Mikael Bravin Karlsson


   Medlem i Liberalerna   Vladan Lausevic


   Medlem i Liberalerna
   Källa: https://www.expressen.se/debatt/legalisering-ar-ett-maste-for-att-bekampa-gangen/?fbclid=IwAR1IpbUo63233fMUR1x9KDb3fMkR9gl8Ka0ouGERzA1eGzL2809wAkhoBE0VÅLDET PÅ TV SKAPAR VÅLDSKULTUREN I SAMHÄLLET:

   Tv programmerar våra barn till att bli känslokalla och våldsamma individer.

   Att dagligen se våld på Tv, gör att barn och ungdomar har lättare att ta till våld i verkligheten.

   Olika våldsamma Tv program som de flesta av våra barn och ungdomar ser varje dag.

   Vi måste förbjuda allt grovt våld på Tv:

   Då kommer vi se en drastisk minskning av våldet i samhället efter ungefär 10 år, då den nuvarande våldsprogrammerade och mer empatilösa generationen har växt upp och anpassat sig.

   Vi ska inte förbjuda våld på internet (pga att detta öppnar för censur av fri media) utan endast det som visas på den offentligt finansierade tvn, intresset för våldet kommer att rinna ut ju fler generationer som växer upp, och andra mer kreativa intressen kommer fram; "det man är intresserad av i yngre tonåren sätter sig sedan som intresse för resten utav livet".


   När vi slutar att visa våldsamma Tv program, och istället visar filmer där det finns goda förebilder, tv program som skildrar våran omvärld och visar våran viktiga historia, så att får vi en mer medveten ungdom med en större förståelse för livet, och om våran hemska mänskliga historia, men också om våra fantastiska framsteg, som har lett till det moderna samhället som vi har idag.


   För att få ett tryggare samhälle och ett slut på alla skottlossningar som inträffar i Sverige varje år, så måste vi öppna upp fritidsgårdarna för alla åldrar, alla dagar i veckan, så att ungdomsgenerationen får kontakt med vuxengenerationen, och kan därigenom få goda förebilder och få fadersgestalter som kommer bidra med viktigt emotionellt stöd, och ge goda råd då många ungdomar på glid kommer ifrån ensamstående föräldrar, utan en pappa, och därmed saknar ett bra manligt föredöme hemma.


   Detta kostar inte staten något extra då vi redan har fritidspersonalen på fritidsgårdarna, med samma öppettider som idag, och vi använder de redan befintliga fritidsgårdarna. Många vuxna besökare kommer också fungera som frivillig och ideell extrahjälp för personalen på fritidsgårdarna.


   Moderaten Margaretha af Ugglas, (dvs Stenbecksfamiljen) företag kinnevik var det företaget som bröt mot svensk lag och började sända våldsamma program i svensk tv 1987 efter att man mördat Olof Palme som var emot våld på svensk Tv bla. Detta är den främsta anledningen till att det råa våldet har ökat i det svenska samhället sedan dess:


   "Den 31 december 1987 inledde Kinnevik sina sändningar av TV3 som sände program på de skandinaviska språken. Sändningarna skedde via satellit från London för att kringgå skandinavisk lagstiftning."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_TV-historia#1987-:_Public_Service-monopolet_bryts
   Här är några lagar som media och tv industrin bryter mot:

 

 "Del ur radio och tv-lagens demokratiparagraf 5 kap. 1 §:"Programverksamheten som helhet ska präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”


   6 kap.2§: Om tryckta skrifters spridning:2. Bland barn och ungdom sprider tryckt skrift, som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran.


   7 kap.4§ i tryckfrihetsförordningen:13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.


   (Tryckfrihetsförordningen gäller enbart för tryckta skrifter. Kartor, ritningar och bilder ska ses som skrift även om det inte finns någon text.)"

   

   Källa: Lagen.nu

   För ett barn är det som sker på Tvn lika verkligt som det som sker i verkligheten:


   Tv:n lär barnen vid en tidig ålder att våld, mord och skjutningar är en normal del av livet, därför har barnen lätt att ta till våld i olika situationer i sina egna liv.


   Ingen människa vill bli kriminell från början, utan påverkas utav omgivningen, har dåliga relationer i hemmet, eller har en kompetensbrist som leder till att människan blir kriminell.

   Vi måste ta bort grundanledningen till varför barnen blir kriminella, istället för att anställa fler poliser.


   Hat kan inte bekämpas med hat, utan måste behandlas med kärlek.

   Man kan inte sätta hårt mot hårt, utan vi måste mogna, och se varför barnen blir kriminella, och reparera orsakerna.
   Brotten minskar inte med fler poliser:

   Det sägs att i Usa har man en polis i varje gatuhörn, och världens längsta fängelsestraff, ändå är kriminaliteten och våldsbrotten de högsta i världen i Usa: 


   "USA är extremt med det högsta antalet fångar per invånare i hela världen, 666 fångar per 100 000 invånare, medan länderna i Norden kan stoltsera med de lägsta antalen i världen, mellan 53 och 76". Källa: 

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/03/02/i-usa-har-nastan-alla-en-bekant-som-sitter-i-fangelse-norden-raka-motsatsen

   Varför blir ett barn kriminell?   Det finns främst tre faktorer som avgör detta:


   Den ekonomiska aspekten: I Sverige har vi både bostadsbrist, arbetsbrist (pga automatiseringen) och väldigt höga bostadskostnader.

   Har man inte råd att äta, betala sin bostadshyra, medicin eller andra livsviktiga behov, så blir människan tvungen att stjäla och begå brott för att få detta.  


   Förebilderna, våldskulturen som sprids på Tv:

   När barnen/ungdomarna har våldsamma förebilder som Tony Montana i filmen Scarface, och lyssnar på våldsinspererad musik, och spelar spel där det enda sättet att vinna är att skjuta ihjäl alla andra spelare (Tex, Fortnite) så skapas en våldsam och empatilös individ, som har väldigt lätt att begå våldsbrott, när en pressad situation uppstår.


   Familjen: Ensamstående föräldrar som arbetar heltid har inte tid och ork att ta hand om sina barn, tex, ta med barnen till träning, lyssna på barnens problem och åtgärda barnens personliga problem, innan barnet/ungdomen åtgärdar problemen på egen hand, tex, genom våld och andra destruktiva handlingar.

   Därför vill vi i Naturens Parti införa 6 timmars arbetsdag med ungefär samma lön som för 8 timmars arbetsdag, utan att det kostar något extra för företaget.

   Läs mer under rubriken "Arbetsmarknadspolitik".

   Kriminalvården: Att rehabilitera och återanpassa istället för att straffa:


   I fängelset ska den som blivit dömd för ett brott få genomgå en obligatorisk yrkesutbildning i ett bristyrke, samt ge den intagne en lägenhet efter det att den brottsdömde blir frisläppt, och hjälpa den intagne in i en ny social grupp genom en hobby som tex, sport, friluftsliv, politisk förening, etc. Detta leder till att återfall i brott minimeras.


   Ingen människa vill bli kriminell fån början, utan påverkas utav omgivningen, har dåliga relationer i hemmet, eller har en kompetensbrist som leder till att människan blir kriminell.


   Hur skapar vi generationsöverskridande gemenskap i samhället?


   Att hela tiden mata våra barn och ungdomar med ny musik leder till att den nya generationen lyssnar på nya låtar och den gamla generationen lyssnar på klassiker. Istället för att mata våra barn med amerikansk kultur behöver vi mata våra barn med svensk kultur, dvs förnya och göra om de svenska klassikerna i både musik och film så att alla generationer kan njuta av samma nöjen, detta skapar generationsöverskridande gemenskap.


   Hur skapar vi gemenskap mellan kvinnor och män igen?


   I Tv program som den amerikanska serien "The Simpsons" så utmålas män som ignoranta och dumma och pojkar som busiga, medan kvinnor som mamman Marge utmålas som tålmodig och intelligent och flickor som Lisa är väldigt smarta och gillar skolan och att plugga mycket. Denna självbilden har smittats av sig till oss och våra barn, som beter sig nästan precis som The Simpsons har programmerat oss och våra barn att bete sig.


   Denna bilden förstärks i många andra filmer och Tv program men The Simpsons programmerar oss mest eftersom det programmet visas regelbundet och har designats för att både vuxna och barn ska tycka om att se på det programmet, samt att det programmet har påverkat oss i flera generationer.


   Vi kan förbjuda The Simpsons av könsdiskriminerande skäl, då kommer män återgå till att bli planerare och problemlösare, och pojkar att bli duktigare på studier och bli uppfinnare igen, precis som det har varit i alla tider!   Hur skapar vi gemenskap mellan olika folkgrupper och religioner?


   För det första kan vi ta upp likheterna i alla religionerna och lära våra barn detta i skolorna istället för att ta upp olikheterna i religionerna som skolorna gör idag.


   Nr 2 är att förklara för våra barn i skolorna att alla människor kommer från Afrika och vi utvandrade för bara ca 100 000 år sedan, så vi kommer alla från samma familj.


   Nr 3 är att vi har olika kulturer att tacka för våran mat, matematik och all modern teknik, tex så har matematiken uppfunnits i Egypten, utvecklats i Asien och den mer avancerade matematiken och våra svenska siffror uppfanns i Indien, krutet från Kina, och våran potatis, tomat, kakao och många andra grödor kommer från Sydamerika, och vårat kaffe härstammar från Afrika.


   Så vi kan tacka hela världen och alla folkslag för att vi har elektricitet, datorer, olika grödor, samt all den kunskapen och det bekväma livet som vi har idag.


   Ingen människa är kriminell från början utan det måste alltid finnas en bristfaktor för att en människa ska bli kriminell.


   Kriminalitet är ett symptom på redan existerande problem som finns inbyggda i statens, bankernas och stora företags skapande av brist på saker som alla människor måste ha för att överleva och trivas.


   Det är alltid lätt att peka finger åt symptomen, men det är grundorsakerna som måste repareras.


   Dvs vi måste först lösa alla bakomliggande orsaker istället för att peka finger åt de problemen som kommer till ytan pga av de brister som skapats utav staten, bankerna och stora företag, som endast vill tjäna pengar på svaga och desperata människor genom att skapa brister och driva upp priserna på saker som vi människor måste ha för att kunna överleva och trivas.   Livet är väldigt hårt för alla som inte har fötts inom en väldigt rik familj, men vi ser också hur våldet har eskalerat i samhället, dvs inte bara i nära relationer utan också mellan våra barn och ungdomar.   Det finns ingen finns som bryr sig om våra barn som blir ihjälskjutna rånade och misshandlade, förutom oss föräldrar, och staten skyller våldsamheterna på våra barn.   Det är inte svenska folket som har skapat detta bristsamhället med bostadsbrist och skyhöga levnadskostnader utan i slutändan så är det staten som har misslyckats med att ta hand om oss, därför har våldet ökat markant inom alla områden.   Vi kan se staten som en förälder som skyller på sina barn för att de slår och mördar varandra när det är föräldern själv som beter sig illa och skapar dessa förutsättningarna så att barnen måste bråka med varandra om resurserna, fastän föräldern har tillräckligt med resurser, för att det ska räcka till alla sina barn.   De som är de verkliga kriminella är bankerna, stora företag och stater som tjänar pengar på andra människors hårda arbete, dvs bankers räntor, skatt på arbete, skatt på privata människors vinster, tex skatt på sin husförsäljning eller bostadsrätt.   Det enda sättet att förhindra alla orättvisor och ge alla människor det som vi människor behöver är att; vi själva tar makten över staten genom att införa direktdemokrati.

   OMGIVNINGEN FORMAR INDIVIDEN:   Att ha en trygg, positiv och kärleksfull omgivning är ett måste för att människan ska kunna utveckla sina känslor till att bli en mer kärleksfull och lycklig människa.   Människor ser våld dag efter dag på Tv, upplever stressiga familjesituationer som inte håller ihop, som ofta beror på ekonomiska problem på grund utav att människan hela tiden tänker på hur man ska kunna betala ännu en månads räkning, och oroar sig för hur man ska klara sig och ha ett bra liv även när man är gammal och har slitit ut kroppen.


   Att värdesätta tid med familjen, sina barn, nära och kära, eller att ha någon hobby som man kan ägna sin tid åt, detta är ju det naturliga livet! Idag har vi modern el och våra maskiner kan producera allting vi behöver, nästan helt utan arbetskraft, några få som mestadels trycker på knappar och fyller på råmaterial. På detta ekologiska levnadsättet behöver alla  människor på hela jorden leva för att hinna återställa klimatet i tid.


   Fastän vi har denna moderna tekniken och alla resurserna, så svälter människor ihjäl, och arbetar ihjäl sig över hela världen idag. Vi måste använda alla resurserna på rätt sätt!


   Våldet i samhället idag beror främst på att föräldrar inte har tid eller ork att ta hand om sina barn på grund av att arbetet tar så enormt mycket tid och har en väldigt stressande och negativ inverkan på många människor, därför vill vi i Naturens Parti införa 6 timmars arbetsdag så att alla föräldrar får mer tid med sina barn och övrigt, sjukskrivningarna minskar har man dokumenterat i tidigare testperioder, och människor uppgav att man mådde mycket bättre, både fysiskt och psykiskt.   Läs mer under rubriken: "Vårat mål".

KONTAKTA OSS

Donationer ges till kontonummer:

5037 34 23446 Bank SEB.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se