Fossilfri Energi

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   "Vetenskapens Värld"


   "Kall fusion", bra ide eller verklighet?

 

   Från vaken.se


   Supereffektiv elektrolys. 

   Vatten kan delas till väte och syre med hjälp av elektricitet.  Konventionella kemiböcker hävdar att denna process kräver mer energi än vad som går att få tillbaks när gaserna återförenas. Detta är endast sant i sämsta fall. När vatten träffas av sin egen molekylära resonansfrekvens, användande ett system utvecklat av Stan Meyers (USA) och igen nyligen av Xogen Power In., så kollapsar det till väte- och syrgas vid väldigt liten elektrisk tillförsel. 


   Dessutom kan man dramatiskt förändra processens effektivitet med hjälp av olika elektrolyter (tillsatser som får vattnet att leda elektricitet bättre).  Det är också känt att vissa geometriska former och ytstrukturer fungerar bättre än andra.

   

   Konsekvensen är att obegränsade mängder av vätebränsle kan tas fram för motorer (som i din bil) för kostnaden av vatten.  Ännu mer häpnadsväckande är att en speciell metallegering var patenterad av Freedman (USA) 1957 som spontant delar upp vatten till väte och syre utan någon elektrisk tillförsel och utan att förändra metallen i sig.

 

   Detta innebär att denna speciella metallegering kan producera väte från vatten gratis, för evigt.


   Källa: http://www.frienergi.se/intressant-fakta-16902975   Så här tycker vi:   # Användning av fossilolja och kol i Sverige trappas ner stegvis, och all nyanvändning förbjuds efter en tioårsperiod.

   Det är främst stora företag som förbrukar vår svenska energi, när vi endast producerar livsviktiga produkter sänks el användningen i Sverige markant, och detta leder till att vi klarar oss utan kärnkraft.

   Istället för fossilolja ska vi använda ny ren energi som: magnetmotorer (Perendev), vätgas (med kondensor), och ekologisk bensin och diesel från Hampa, och använda elverktyg, elmaskiner, och använda arbetsdjur.   # Vätgas med kondensor och bensin från Hampa, kommer att användas istället för dagens fossiloljebaserade drivmedel.   # När vi endast använder våran svenska el till bostäder, infrastruktur och livsviktig produktion, så behöver vi aldrig mer använda kärnkraft och fossilolja, utan vi klarar oss med våra 140 vattenkraftverk i Norrland och övrig förnybar el, magnetmotorer samt vätgas.

   "Reactionless AC Synchronous Generator (RLG) har uppfunnits av Paramahamsa Tewari, elingenjör och tidigare verkställande direktör för Nuclear Power Corporation i Indien.

   Hans bakgrund innefattar teknikprojektledning för byggande av kärnkraftverk. Effektiviteten hos modeller som han byggt, vilka även har byggts och testats självständigt, är så hög som 250%. "


   Källa:

https://revolution-green.com/overunity-reactionless-generator-from-india/

   Med väldigt enkla medel kan vi skapa fri energi:


   Precis som videon visar kan vi producera el genom att ta ett hjul, sätta koppartrådar på den fasta sidan, och sätta små magneter på det rullande hjulet. Tex ett bildäck.


   Detta leder till att elektronerna i koppartråden följer magneten och kommer i rörelse, detta skapar elektricitet, som vi utvinner genom att koppla in koppartrådarna till elnätet.


   Detta kan göras i en mycket större skala  som genererar mycket mer ström.

   Artikel från SVT:


   Världens första helt självförsörjande tankstation för vätgas finns i Mariestad. Här tankas framtidens vätgasbilar: ”Allt som behövs är vatten och sol”. Publicerad 25 maj 2019.


   På ett gärde intill E20 utanför Mariestad ligger någonting unikt: Den första tankstationen i världen där vätgas tillverkas på plats och där vem som helst kan tanka. Om man har en bil som drivs av en bränslecell förstås – men de är inte många. Inte än i alla fall.

   Nio kronor hektot kostar vätgasen. En full tank går löst på drygt 500 kronor och på den kan en bränslecellsbil köras upp emot 70 mil. I dagsläget är 8 av kommunens drygt 150 bilar av rätt typ  – i praktiken elbilar där batterierna ersatts av en vätgastank och en bränslecell (se faktaruta).


   – Vätgas är framtiden, allt som behövs är vatten och sol. Ännu så länge är det inte lönsamt, men när kommunen kommit upp i 30-50 bränslecellsbilar så räknar vi med att spara pengar. De är billigare att köra än de fossildrivna bilar som vi successivt byter ut, säger Jonas Johansson, utvecklingschef på Mariestads kommun.


   Hemtjänsten först ut

   Han är en av de drivande bakom ”macken”, där vanligt kranvatten förvandlas till vätgas med hjälp av energi från solcellerna precis intill. Redan i dag tankar hemtjänsten några av sina bilar med kommunalt tillverkat bränsle innan de kör ut till brukarna på den västgötska landsbygden.


   Helt självförsörjande

   Det som gör tankstationen i Mariestad världsunik är att den är ”off grid” – bortkopplad från elnätet och självförsörjande på energi. Den som sett till att allt fungerar är elingenjören och vätgasentusiasten Hans-Olof Nilsson. Här på gärdet i Haggården har han satt ihop ett system av solceller, en elektrolysör som spjälkar vattnet, en kompressor samt långa rader av tuber där vätgasen förvaras under högt tryck.


   – Sådana här mikronät kan man sätta upp precis var man vill för att både producera och lagra sin egen energi. Solen är bränslet och så lånar man lite vatten som sedan lämnas tillbaka. Vad kan vara bättre än det?


   De olika delarna av tankstationen har placerats i containrar för att snabbt kunna flyttas och byggas upp på en annan plats. Som den ser ut i dag andas konstruktionen lite ”Oppfinnar-Jocke”, men den har inte varit gratis. Bidrag från bland annat EU har dock gjort att Mariestads skattebetalare sluppit största delen av notan på totalt 30 miljoner kronor.


   Locka gröna entreprenörer

   Förutom att förse kommunens fordon med miljövänligt bränsle är förhoppningen att den nya tekniken ska sätta Mariestad på kartan och ge ett lyft till det lokala näringslivet. Satsningen som ska locka gröna entreprenörer att etablera sig går under namnet ElectriVillage och innehåller fler ambitiösa projekt. Bland annat bygget av en ”off-grid-förskola”, där all energi ska komma solen, bland annat lagrad i form av vätgas.

Och uppmärksamhet har kommunen fått. Åtminstone utomlands, där vätgasplanerna nått betydligt längre än de gjort i Sverige. Kommunstyrelsens moderate ordförande Johan Abrahamsson besökte i våras staden Warrnambool i Australien, som bjudit dit honom för att berätta om satsningarna i Mariestad.


   Men att jättar som Toyota eller Mercedes ska flytta sin bränslecellsforskning hit till Vänerns östra strand är inget han vågar hoppas på;

   – Man måste vara realistisk, men redan om tjugo lokala företag skulle öka antalet anställda tack vare satsningen på gröna, smarta tekniker har vi gjort en vinst. Sedan vet man aldrig vad som händer.
         FAKTA OM VÄTGAS OCH BRÄNSLECELLSBILAR


  • Vätgas kan framställas genom elektrolys av vatten – man tillför elektricitet och delar upp vattenmolekylen i syre och väte. Då blir vätgasen en energibärare med vars hjälp man kan lagra och transportera energi från till exempel solceller och vindkraftverk.
  • I en bränsecell sker en omvänd kemisk reaktion mellan vätgasen och luftens syre. Resultatet blir att den lagrade energin frigörs i form av elektriciet och värme och det vatten som användes vid gastillverkningen återbildas.
  • En bränslecellsbil är en elbil där batterierna bytts ut mot en vätgastank och en bränslecell. Fördelen jämfört med en batteridriven elbil är den långa räckvidden och att den går snabbt att tanka. Inte minst när det gäller godstransporter anses långtradare med bränsleceller som ett bättre alternativ än batteridrivna.
  • Antalet bränslecellsbilar på de svenska vägarna är försvinnande litet – det handlar om totalt ett fyrtiotal. Orsaken är att tillverkarna inte haft några att sälja förrän i år – och de har fortfarande inte levererats. Dessutom är bilarna ännu så länge dyra – omkring 700 000 för den billigaste.
  • En annan sak som talar mot bränslecellsbilar är att det bara finns fyra tankställen i Sverige: Göteborg, Mariestad, Stockholm och Sandviken. Länder som Tyskland, Danmark och Norge har nått betydligt längre. Planen är att upprätta en korridor längs de större vägarna så att det ska gå att köra bränslecellsfordon mellan åtminstone delar av Europa.


   Källa: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/folj-med-till-varldens-forsta-sjalvforsorjande-vatgasmack   Forskare kan nu göra litiumjonbatterier för en livstid:

   "UCI-doktorand Mya Le Thai löste brittleness-conundrumet genom att belägga ett guldnöd i ett mangandioxidskal och omsluta aggregatet i en elektrolyt gjort av en plexiglasliknande gel. Kombinationen, som de sa, är pålitlig och resistent mot misslyckande."


   "Thai, studiens ledare, testade den nanotråds-förstärkta elektroden upp till 200.000 gånger över tre månader utan att upptäcka förlust av kapacitet eller kraft och utan att bryta nanotrådar." Källa:http://www.computerworld.com/article/3060005/mobile-wireless/scientists-can-now-make-lithium-ion-batteries-last-a-lifetime.h

Solcell gör billig vätgas av vatten:


   Billiga och stabila solceller av kisel användas för att spjälka vatten för vätgasframställning i Schweiz.


   Forskare vid Ecole polytechnique federale de Lausanne, Epfl, har tagit fram solceller av kisel som är billiga, effektiva och stabila vid framställning av vätgas ur vatten med elektrolys.

Forskarna har kombinerat komponenter som redan används i industrin och där visat sig stabila, och dessutom är billiga.   Prototypen är tillverkad av tre sammankopplade kristallina kiselsolceller anslutna till en elektrolysör som inte använder sällsynta metaller.


   Genom att konstruera en hybrid av kristallin kiselsolcell baserad på heterojunktionteknik i en sandwichstruktur med lager av kristallint och amorft kisel, får man ut högre spänning. Tre sammankopplade sådana celler ger den ideala spänningen för elektrolysering. Bland de elektrokemiska komponenterna som behövs är katalysatorn tillverkad av nickel.


   Utrustningen kan framställa vätgas med en effektivitet på 14,2 procent och har körts i över 100 timmar.

Christophe Ballif, en av forskarna som medverkar i projektet, säger att en anläggning på max 14 kvadratmeter installerad i Schweiz ska alstra och lagra tillräckligt med vätgas för att driva en bränslecellsbil 10000 km på ett år.   Tekniken finns beskriven i Journal of The Electrochemical Society.


   Källa:https://www.nyteknik.se/energi/solcell-gor-billig-vatgas-av-vatten-6779605
   Från KTH: Nytt material ger billig vätgasproduktion:   Nu har forskare på KTH visat att det med hjälp av ett nytt och billigt material går att producera vätgas både billigt och storskaligt. Studien, som precis publicerats i Nature Communication, klargör att vätgas har potential att gå en lovande framtid till mötes.


   Vätgas har under en längre tid betraktats som en lovande framtida energibärare när fossila bränslen ska fasas ut. Stora investeringar har också gjorts för att utveckla system för produktion och lagring av vätgas. 


   Ett av de system som utvecklats för att framställa vätgas är en katalysator som kan användas för att spjälka vatten till vätgas genom elektrolys. Det är i detta system ett av de största problemen återfinns, och som forskare nu tittat närmare på. De material som hittills möjliggjort utvinningen har nämligen varit via metalliska grundämnen som platina, rutenium och iridium.   

   Dessa metaller är alla mycket dyra   – Att kommersialisera vätgas som energibärare har hittills varit svårt på grund av den höga kostnaden och att energiomvandlingen hittills varit ineffektiv, säger Peili Zhang, en av KTH-forskarna som varit involverad i arbetet.

Nu har forskarna, med professor Licheng Sun i spetsen, kommit fram till att de dyra platinametallerna kan ersättas med ett betydligt billigare material bestående av nickel, järn och koppar.

   – Den nya legeringen kan användas för att spjälka vatten till vätgas. Katalysatorn blir mer effektiv än de tekniker som finns idag, och betydligt billigare. Detta kan möjliggöra att det finns en ekonomi för storskalig vätgasproduktion baserad på denna teknik, säger Peili Zhang.


   Det finns sedan tidigare katalysatorer baserade på billigare material än platinametaller. Nackdelen med dessa har dock varit att de inte varit särskilt effektiva.

   Framsteget bedöms vara så viktigt att det resulterat i en vetenskaplig publicering i den vetenskapliga tidsskriften Nature Communication.

   Licheng Sun har tidigare gjort framsteg inom forskningsområdet, bland annat genom att konstruera en konstgjord fotosyntes (Nature Chem. 4/2012) samt en katalysator baserad på nickel och vanadin (Nature Com. 7/2016). Hans och kollegornas forskning var en av anledningarna till att USA:s dåvarande Barack Obama besökte KTH i september 2013.

   Vätgas kan användas till exempel för att minska koldioxid från ståltillverkning eller för att framställa diesel och flygplansbränsle.


   Från studien:

   "Electrochemical water splitting requires efficient water oxidation catalysts to accelerate the sluggish kinetics of water oxidation reaction. Here, we report a promisingly dendritic coreshell nickel-iron-copper metal/metal oxide electrode, prepared via dealloying with an electrodeposited nickel-iron-copper alloy as a precursor, as the catalyst for water oxidation.


   The as-prepared core-shell nickel-iron-copper electrode is characterized with porous oxide shells and metallic cores.

   This tri-metal-based core-shell nickel-iron-copper electrode exhibits a remarkable activity toward water oxidation in alkaline medium with an overpotential of only
180 mV at a current density of 10 mA cm−2. The core-shell NiFeCu electrode exhibits pH-dependent oxygen evolution reaction activity on the reversible hydrogen electrode scale,
suggesting that non-concerted proton-electron transfers participate in catalyzing the oxygen evolution reaction.

   To the best of our knowledge, the as-fabricated core-shell nickel-ironcopper is one of the most promising oxygen evolution catalysts."


Källa: https://www.kth.se/forskning/artiklar/nytt-material-ger-billig-vatgasproduktion-1.799926


   Magnetmotorn:

   Det enklaste sättet att producera fri energi på är genom en magnetmotor. Vem som helst kan göra detta enkelt genom att fästa några få likadana magneter längs kanten av en rund skiva och lämna ett minimum av öppen yta. När man placerar den skivan på en axel och håller en stor magnet intill den, så kommer den att rotera i all evighet (eller åtminstone 1300 år – den genomsnittliga livslängden på en magnet).

   Den virvel som har skapats genom de tomma utrymmena säkrar tillräcklig hastighet för att hålla skivan roterande och dessutom fortfarande erbjuder tillräckligt med återstående energi som kan användas för andra saker. Så har vi fri energi! Hur denna princip fungerade visades av den amerikanske entreprenören och forskaren George Green .

   På YouTube kan man hitta några fler exempel på den här principen och den som vill göra lite egen forskning kommer att se hur många variationer det finns av denna enkla magnetmotor.

   Källa: 

http://thegreaterpicture.com/sv/free-energy.html

   Tar man ett cykelhjul och fäster magneter på jämna mellanrum, sedan för man fram en magnet med motsatt pol och fäster bredvid hjulet, (rätt avstånd till hjulets magneter) så snurrar hjulet konstant, lägger man hjulet horisontellt så tar detta bort tyngdkraften och ökar effekten.


   Fäster man en generator till hjulet kopplar in den till elnätet, så får vi fri elektricitet i 1300 år, dvs den tiden magneterna håller sig magnetiserade.

   Howard Johnsons permanenta magnet motor:

   Magnetmotorn:

   Magnetmotorn genererar fri energi konstant i 1300 år, dvs lika lång tid som magneterna håller sig magnetiserade. Magnetmotorer kan tillverkas för småskaligt bruk, driva ett hem, eller bil, eller storskaligt bruk, driva en fabrik eller en hel stad.

   Perendevs magnetmotor:

   Neodym magneter, 22 mm x 25 mm, där monterar magneter på den fasta delen av hjulet, och andra magneter den roterande delen av hjulet, och för dessa mot varandra.


   Detta genererar 350 varv per minut, och generar från 20 kwh och uppåt enligt prototypen på videon.

   Vätgas:

   Nikola Tesla producerade fri energi med hans uppfinning The Quantum energy generator, som producerar mellan 10-40 KW.


   Källa:

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://naturensparti.se/onewebmedia/Quantum%2520energy%2520generator.%2520Nikola%2520Tesla.pdf&_r=1

   Perendevs magnet motor.

   "Arun och Anoop George från Kerala är inte bara syskon, deras kamratskap går ett steg bortom. De har tillsammans skapat ett litet vindkraftverk som kan generera tillräckligt med el för att driva ett hem på daglig basis. Dom är ägare till ett rent energibolag; Avant Garde Innovationer, dom två bröderna riktar in sig till att göra denna innovation tillgänglig till ett pris av runt Rs 50 000. " (Ca 6 500 kronor).


   Källa: https://yourstory.com/2016/06/low-cost-wind-turbine/

   Som Manoj Bhargava, grundaren av Free Electric hybrid cykeln, delar i videon ovan, är det möjligt att generera el hemma samtidigt som man gör en daglig träningsrutin.

   När en individ cyklar, driver detta ett svänghjul, som vrider en generator och laddar ett batteri. Detta betyder att från en timmes åkning kan ett lantligt hushåll leverera energi i 24 timmar. "

   Källa: http://expand-your-consciousness.com/60-minutes-on-this-bicycle-can-power-your-home-for-24-hours/


   Vattenkraft:

   Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på cirka 16 200 Megawatt. Den svenska vattenkraften är utbyggd så att den under ett år med normal vattentillrinning producerar omkring 65 terawatt timmar el.  Bostäder, gatubelysning, service,mm förbrukar 68 terawatt timmar per år. Industrin  ca 50 terawatt timmar per år, transporter, tåg, spårvagn,mm 2,6 terawatt timmar per år med en stor  energi överföringsförlust på 10,6 megawattimmar per år. 


  När vi endast producerar livsviktiga varor, samt stänger metall, pappers och skogsindustrin, så räcker våran svenska elproduktion mycket väl till våra hem, infrastruktur och till tillverkningen utav livsviktiga varor.   Kärnkraft:

   Kärnkraft kommer ej att behövas då vi har mer än tillräcklig elproduktion ifrån våra vattenkraftverk för att kunna leverera energi till produktionen utav våra livsviktiga behov, vattenkraftsenergin räcker till jordbruket, hushållen och för Sveriges infrastruktur.   Vindkraft:

   Vindkraft skall fortsätta att användas, men vid nybygge får inte mineralerna tas ifrån Planetens begränsade resurser.   Solenergi: 

   Materialet Grafen kan användas för att bygga enorma högeffektiva solfångare och effektivisera elnätet bland annat.   Geoenergi:

   Genom att borra ett hål på ca 3 km ner i jordskorpan uppnår man en temperatur på över 100 grader, genom att leda upp denna värmen och koppla exempelvis en ång generator, som konstant producerar el, och sedan koppla flera hushåll till dessa energikällor.


   Källor: www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vattenkraft1/Vattenkraftsproduktion/

www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elanvandning-utveckling/   "Avloppsvatten – även en användbar resurs:"

   "Avloppsvatten innehåller inte bara föroreningar, utan även resurser (nyttigheter). Vattnets innehåll av växtnäringsämnen, främst fosfor, kväve och kalium, kan utnyttjas i jordbruket och värmeenergin i avloppsvattnet kan tas tillvara med hjälp av värmeväxlare och användas för uppvärmning."

   Källa: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Avloppsvatten/   Geotermisk energi:


   För varje kilometer man borrar ner i jorden så höjs temperaturen med ca 30 grader. Borrar man ett hål på i snitt 3 kilometer når man en temperatur som ligger på 100 grader. Leder man upp denna värmen genom en kabel, rör, etc och kopplar den till en ångkompressor så har man en källa med fri elektricitet hela tiden. Dessa hål kan borras med jämn mellanrum mellan gårdarna så att flera familjer kan dela på samma energikälla.

   Övrig källa: http://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/fornybar-geoenergi-och-geotermi/geotermi/


  "Värmen i berggrunden ökar med djupet och i Sverige ökar temperaturen med mellan 15–30 grader per kilometer (den geotermiska gradienten). Vid en medeltemperatur i markytan på 10 °C är temperaturen på 2 km djup ca 40–70 °C."

   Källa: http://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/fornybar-geoenergi-och-geotermi/geotermi/


   "Geologer och ingenjörer arbetar med olika typer av borrningar. Vattenborrhål når sällan längre ned än cirka 100 meter, och oljeborrhål slutar ofta på 2-4 kilometers djup."

   Källa: http://illvet.se/naturen/underjorden/hur-langt-ned-har-man-borrat-i-jorden


   "Numera används geotermi att värma de flesta hus på Island. Och elproduktionen från geotermisk energi ökar för varje år. Det är möjligt på grund av att temperaturen ökar med 50 till 200 grader per kilometer nedåt i den isländska jordskorpan."

   Källa: http://fof.se/tidning/2008/6/varfor-utvinner-vi-inte-mer-energi-ur-jordens-inre   Howard R. Johnsons permanent magnet motor. US Patent no: US4151431A


SUMMARY OF THE INVENTION

It is an object of the invention to utilize the magnetic spinning phenomenon of unpaired electrons occurring in ferro magnetic material to produce the movement of a mass in a unidirectional manner as to permit a motor to be driven solely by magnetic forces as occurring within permanent magnets. In the practice of the inventive concepts, motors of either linear or rotative types may be produced.

It is an object of the invention to provide the proper combination of materials, geometry and magnetic concentration to utilize the force generated by unpaired electron spins existing in permanent magnets to power a motor. Whether the motor constitutes a linear embodiment, or a rotary embodiment, in each instance the "stator" may consist of a plurality of permanent magnets fixed relative to each other in space relationship to define a track, linear in form in the linear embodiment, and circular in form in the rotary embodiment. An armature magnet is located in spaced relationship to such track defined by the stator magnets wherein an air gap exists therebetween. The length of the armature magnet is defined by poles of opposite polarity, and the length of the armature magnet is disposed relative to the track defined by the stator magnets in the direction of the path of movement of the armature magnet as displaced by the magnetic forces.

The stator magnets are so mounted that poles of like polarity are disposed toward the armature magnet and as the armature magnet has poles which are both attracted to and repelled by the adjacent pole of the stator magnets, both attraction and repulsion forces act upon the armature magnet to produce the relative displacement between the armature and stator magnets.

The continuing motive force producing displacement between the armature and stator magnets results from the relationship of the length of the armature magnet in the direction of its path of movement as related to the dimension of the stator magnets, and the spacing therebetween, in the direction of the path of armature magnet movement. This ratio of magnet and magnet spacings, and with an acceptable air gap spacing between the stator and armature magnets, will produce a resultant force upon the armature magnet which displaces the armature magnet across the stator magnet along its path of movement...


Source:

https://patents.google.com/patent/US4151431A/en