Överpopulationen i världen

   Detta vill vi:





   - Slopa barnbidraget för höginkomsttagare.





    - Mer människor leder till mera konsumtion, och därmed också till mer miljöförstöring:


   Därför behöver vi börja diskutera frågan om att trappa ner på jordens befolkningsökning, genom att rekommendera människor, främst i de mest befolkade länderna, till ytan sett, att endast föda ett eller inget barn.


   De flesta människor förstår detta, och många vill inte bidra till en fortsatt överpopulation, detta behöver nyhetsmedier över hela världen förklara på ett bra sätt.





   -Inför föräldrarutbildning i den svenska skolplanen:

   För att förstå vilket enormt jobb det är med barn, och vilken enorm uppoffring man måste göra i sina liv, och för att förhindra att människor som inte är tillräckligt mogna för att bli föräldrar skaffar barn, så behöver en föräldrarutbildning inrättas i skolorna.


   Där ska eleverna få lära sig om hur man uppför sig mot ett barn, vilka beteenden som barnet tar skada av, och hur man ska hantera sina egna känslor nära barnet vid ilska, stress, och andra negativa känslor måste blivande föräldrar lära sig att hantera, så att dessa känslor aldrig går ut över barnet.


   De blivande föräldrarna måste förstå att barnet kräver föräldrarnas fulla uppmärksamhet, och att man helst ska arbeta deltid på grund av att barnet behöver sina föräldrar extremt mycket under barnets första 10 år.


   Personliga utvecklingsmål ska planeras för barnet, innan man skaffar barn: man ska vara väl införstådd med hur mycket arbete som krävs för att ta hand om barn, en plan för idrott, sport, instrument och andra personliga utvecklingsmål för barnet, så att barnet kan nå sin fulla potential och inte bli struntad i efter att föräldrarna tappat orken och intresset för barnet.


   Grundläggande medicin och akuthjälp ska ingå i föräldrarutbildningen: samt obligatoriskt ha en bebis, ett barn, och sen en tonåring hemma under en lång period innan man beslutar sig för att bli föräldrar. Detta kan ske i samarbete med problematiska ungdomar från statens ungdomsanstalter.

   Barn och ungdomar har rätt till att få kärlek och en riktigt bra familj, med föräldrar som verkligen kan ta hand om barnet, detta leder till att barnet känner sig accepterad och omtyckt och kan utvecklas till en hel individ, både inombords och utombords.


   Ett barn som är älskat och accepterat, begår sällan brott, och blir ofta bra människor som blir till förebilder för andra människor, och därmed minskar också otryggheten och kriminaliteten i samhället.


   Den mänskliga världspopulationen:

 


   Idag lever det ungefär 7,3 Miljarder människor på jorden.


   För 100 år sedan levde det ca 1,7 Miljarder människor på jorden.



   Befolkningsutvecklingen:


   "FN:s avdelning för befolkningsfrågor har tagit fram alternativa prognoser för befolkningstillväxten. Befolkningens tillväxt har blivit långsammare. Det betyder att de mest pessimistiska prognoserna, 12 miljarder människor på jorden år 2050, antagligen inte förverkligas (bild 5.2).


   Det viktigaste målet är att minska antalet barn som föds. Flickor som fått gå i skola kan ta hand om sin familj bättre och klarar också bättre av att försörja sig själva. De här flickorna får sina barn senare, barnen är också färre och friskare. Genom att ge bättre förutsättningar för flickor att gå i skola minskar befolkningsökningen snabbt."

   Källa: http://www04.edu.fi/svenska/distansgymnasiet/ny_laroplan/geografi/geografi3/sidor/befolkning/befolkning.htm



   Från Dagens Nyheter:

   År 1950 var vi 2,5 miljarder människor på jorden.


   Det som hände sedan kan inte beskrivas som något annat än en befolkningsexplosion. Från 1950 till i dag, inom loppet av 65 år, har antalet människor på planeten tredubblats, till 7,5 miljarder. Det är sannolikt den mest dramatiska ökning som en djurart uppvisat i jordens historia.


   Källor: FN, Netherlands Environmental Assessment Agency. https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/ny-prognos-vi-blir-13-miljarder-ar-2100/


   Hur kan vi få stopp på jordens explosionsartade befolkningsökning?



   Ett barn per familj behöver rekommenderas i de mest befolkade länderna i världen. Efter att ha uppnått en bra balans mellan antalet människor och naturens resurser, så kan vi börja ha två barn per familj igen, då vi kommit ner på en populationsnivå och konsumtionsnivå som planeten klarar av.



   Information måste visas på Tv och tidningar varje dag om hur världens mänskliga population konsumerar i en allt högre fart, i takt med att den mänskliga världspopulationen ökar.



   Svenska staten ska inte uppmuntra till fler barn, genom att sprida information om de negativa effekterna från överpopulationen i svenska medier, men också genom att fasa ut de finansiella incitamenten, som tex flerbarnstillägg, som kom till för att öka den svenska populationen, vilket vi inte behöver idag, utan tvärtom minska den.



   Våran planet klarar inte av fler människor, och alla de produkter som blir till skräp och inte kan återvinnas, för att stora företag överproducerar varor som ska gå sönder inom en viss tid, sk planerad föråldring, så att vi människor är tvungna att köpa en ny likadan produkt efter en väldigt kort tidsperiod, så att företagen kan göra ännu större vinster på bekostnad av våran planet!




  Mer människor bidrar till mer konsumtion, och till mer miljöfarligt avfall, på bekostnad av våran planets sista naturresurser!

KONTAKTA OSS

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se