Hem

AKTUELLT

Högt tryck på känsliga naturområden:

Sedan 1990 har ett område stort som Storbritannien huggits ned i Brasiliens regnskog. 2008 satte regeringen upp mål för hur avskogningen skulle reduceras, bland annat genom att drygt hälften av regnskogen som finns kvar i regionen Amazônia Legal ska skyddas. Sedan 2005 minskar avskogningstakten, men korruption och bristande myndighetsresurser är faktorer som försvårar arbetet med att skydda de känsliga naturområdena.

 

"Sydamerika är hem till en tredjedel av världens alla fågelarter och över 1 500 av dem lever i Amazonas regnskog."

 

"Amazonas regnskog har det största antalet arter sötvattenfiskar i världen, mer än 3 000 stycken har upptäckts och kanske lika många är fortfarande okända. En enda damm i Amazonas kan innehålla fler arter av fisk än europas alla floder gör tillsammans och antalet kända fiskarter i hela Amazonas överstiger antalet kända fiskarter i Atlantiska oceanen."

 

"Närmare 400 arter kräldjur (reptiler) har observerats i Amazonas regnskog. Upp emot 100 arter har konstaterats leva på samma område i Amazonas regnskog."

 

"De flesta lever sitt liv i skymundan och är ganska intetsägande, dock finns det mer spektakulära arter. De viktigaste kräldjursgrupperna i Amazonas är ormar, ödlor, sköldpaddor och kajmaner."

 

"Den stora mängden insekter och den fuktiga miljön utgör ett utmärkt habitat för groddjur (amfibier) och bland annat har mer än 1 000 arter grodor har upptäckts så här långt men troligen väntar många fler fortfarande på att bli upptäckta.

 

Sedan år 1970 har man bara i Brasilien förlorat över 700 000 km² regnskog i Amazonas, motsvarande 8 % av landets yta."

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Amazonas_regnskog

MODERATERNAS MÖRKA HISTORIA:

 

Innan den Franska revolutionen år 1789 så hade kungarna, kyrkan och borgarna all makt över folket i Europa. Folket levde i 3 olika klasser:

 

Präster (Kyrkan) var första klass.

 

Adeln (Kungen) var andra klass.

 

Borgarna var handelsmän och hantverkare som levde i städerna, dessa var tredje klassen.

 

Majoriteten av folket var "Commoners" alltså småbönder och arbetare och var klasslösa.

 

I Sverige fanns dom två högre klasserna präster och adeln, samt två lägre klasser: borgare och landägande bönder:

Det övriga svenska folket var klasslösa och arbetade likt slavar som tjänstefolk på gårdar i generation efter generation som drängar och pigor, eller bodde på mark ägd av någon annan, som man regelbundet betalade till, ofta i natura, dvs produkter från gården.

 

Borgarna var handelsmän och hantverkare som levde i städerna. Dessa var de enda som fick bedriva handel och utrikeshandel förutom dom två högre klasserna dvs, prästklassen och adeln.

Strax efter den franska revolutionen fick svenska bönder år 1809, som ägde mark som var 10 gånger större än vad som krävdes för en vanlig bondgård, skattebefrielse, och behövde inte betala någon skatt, mot att dom hjälpte dom högre klasserna som soldater i deras krig mot Europas klasslösa befolkning, som hade rest sig i revolt under Napoleon.

 

Dessa landägande storbönder blev inkluderade i borgarklassen, för att kyrkan, kungen och borgarklassen skulle kunna hålla Europas klasslösa, det övriga svenska folket, och dom svenska småbönderna under fortsatt förtryck, och ta ut höga skatter.

 

Dessa onda borgare som höll svenska folket under förtryck i hundratals år är förklätt till partiet moderaterna idag.

 

Läs mer under rubriken:

Moderaternas mörka historia.

EN KÄRLEKSFULL OMGIVNING:

 

Våldet i samhället idag beror främst på att föräldrar inte har tid och ork att ta hand om sina barn på grund av att vi arbetar alldeles för mycket, därför vill Naturens Parti införa 6 timmars arbetsdag så att alla föräldrar får mer tid med sina barn, sjukskrivningar kommer att minska och människor kommer att må mycket bättre både fysiskt och psykiskt. Detta kostar staten ca 86 miljarder per år, och leder till ca 400 000 nya jobb.

 

Moderaterna gjorde skattesänkningar på 140 miljarder per år för dom rikaste i Sverige, pengar som staten fortfarande förlorar varje år. Läs mer om detta i vår politik under rubriken "Arbete".

 

Att ha en positiv och kärleksfull omgivning är ett måste för att människan ska kunna utveckla sina känslor till att bli en mer kärleksfull och lycklig människa.

Människor ser våld dag efter dag på Tv, upplever stressiga familjesituationer som inte håller ihop, på grund utav att människan hela tiden tänker på hur man ska kunna betala ännu en månads räkning, och oroar sig för hur man ska klara sig och ha ett bra liv även när man är gammal och har slitit ut kroppen.

 

Att värdesätta tid med familjen, sina barn, nära och kära, eller att ha någon hobby som man kan ägna sin tid åt, detta är ju livet! Och det är ett sådant liv som vi alla människor på hela jorden ska leva! Idag med vår moderna el och alla våra maskiner som kan producera allting vi behöver, bara med en knapptryckning!

Att vi har tillgång till allt detta fina och fastän detta, så svälter människor ihjäl och arbetar ihjäl sig över hela världen, har vi inte kommit längre än så här??

 

Bankerna, riksdagen och företagen har skapat en ond betalningscirkel, som vi människor har blivit intvingade i. Vi människor fungerar som konsumtions och löneslavar i deras samhällssystem som håller hela mänskligheten i ett konstant arbetande, i ett modernt slaveri.

AMAZONAS REGNSKOGAR

Mato Grosso Brasilien

Tropiska regnskogar har den största mångfalden av levande organismer på jorden.

Trots att de täcker mindre än 2% av jordens yta så besitter regnskogarna mer än 50% av jordens växter och djur.

Dokumentär: Thrive: What on earth will it take?

Dokumentär: Zeitgeist moving forward. Zeitgeist är en egen organisation och deras hemsida finns på http://thezeitgeistmovement.se/

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt. Se rubriken "Vårat Mål".

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se

Dokumentärer:

Sedan 1975 har en yta utav Amazonas regnskogar lika stor som Frankrike och Portugal huggits ner.

 

Företagen köper regnskog för 1 cent per kvm, som dom sedan odlar sojabönor på för att föda sina nötkreatur. Vanliga urfolk som levt stamliv och i balans med Naturen fördrivs och tvingas leva som fattiga i städerna.

 

Dom asfalterade vägarna in igenom Amazonas allra sista urskogar som gör denna skogskövlingen möjlig, betalas av The World Bank och Inter-American Bank.

 

Källa : Vincent Jose Puhl/ Biolog i Brasilien. We feed the world, faktadokumetär

Från SVT:

Därför är kon en klimatbuse

Boskapssektorn beskrivs i dag som ett av de riktigt stora klimatproblemen globalt, enligt FN:s livsmedelsorgan FAO. Mest problematiskt är biff och annat nötkött. Ta del av grafiken ovan för att få reda på hur respektive kött påverkar klimatet.

 

FN:s livsmedelsorgan FAO beskriver boskapssektorn i världen som ett större klimatproblem än alla transporter – med både bil och flyg tillsammans. Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/darfor-ar-kon-en-klimatbuse

 

Från Aktuellhållbarhet:

"Metangas är en 21 gånger mera potent växthusgas än koldioxid, så det är av yttersta vikt att människan reducerar sin produktion. 17% av metanutsläppen kommer från djurs matsmältning. En enda ko beräknas producera 600 liter metan per dag.." Källa: https://www.aktuellhallbarhet.se/sa-mycket-utslapp-ger-en-rapande-ko/

Chalmers studie:

I Brasilien är köttproduktionen den viktigaste orsaken till avskogningen i Amazonas. Följden blir inte bara att värdefull regnskog försvinner – avskogningen bidrar också till växthuseffekten. När den kolrika skogen bränns ner för att skapa ny jordbruksmark frigörs nämligen stora mängder koldioxid. Man beräknar att boskapsuppfödningen har tagit 60-70 procent av den avskogade marken i anspråk. Källa: https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Brasilianskt-kott-har-storre-klimatpaverkan-.aspx

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Ställ företagen som skövlar regnskogarna och förstör andra känsliga naturområden inför rätta och döm dem för miljöförstörningen i olika straffgrader beroende på omfattning av förstörelsen.

 

# Ställ företagen inför rätta som gräver gruvor och förstör vår svenska natur, och i alla andra delar av världen där företagen gräver efter diamanter som barn och andra människor får gräva upp och arbeta likt slavar för dessa företagen.

 

# Importstopp på alla produkter som producerats på regnskogsmark. Vi behöver införa sanktioner mot dom företag som är ansvariga för skogsskövlingen, samt i viss del mot Brasiliens regering, som är medskyldig till skövlingen, tills man har gjort hela området för Amazonas regnskog till ett permanent Naturreservat.

Så att vi därigenom räddar mänsklighetens framtida överlevnad genom att minska växthuseffekten samt att vi bevarar den biologiska mångfald som håller på att utrotas utav företagen i Amazonas regnskogar, för all framtid!

 

# Importstopp för kokött (kor, tjurar, kokalvar), och stoppa uppfödning utav kor/nötkreatur inom Sverige för slakt. Istället ska vi endast producera och använda mjölkprodukterna, huden och spillningen, (skadade och föråldrade kor/nötkreatur kan ätas). Istället ska mer kyckling, vegetarisk mat samt insekter ätas.

Metanet som korna avger i form av rapar och fisar är den största anledningen till att temperaturen ökar i världen och att 60% av arktis isar har smält bort!

Regnskogen skövlas för att ge plats åt GMO sojaodlingar som ger mat åt nötboskap, detta är den främsta anledningen till den enorma regnskogsskövlingen i Sydamerika idag.

Koköttsproduktionen är den främsta anledningen till växthusgaserna i världen idag. Färskvattenåtgången och foderkonsumtionen för kokött i världen är många gånger högre än för alla andra djur i hela världens köttindustri!!

Läs mer under punkten: Amazonas regnskog.

Vår värld: 842 miljoner människor svälter idag:

 

100 000 människor dör varje dag utav svält eller dom omedelbara effekterna ifrån svält. Var 5:e sekund dör ett barn under 10 år utav svält och var 4:minut blir någon blind utav A-vitaminbrist."

Källa: The world food report, by the world food and agiculture organisation.

 

Världens 7,3 Miljarder människor, dricker 20 Miljarder liter vatten per dag, och äter 9,5 Miljarder kg mat varje dag.

 

Vi har 70 Miljarder djur i vår köttindustri idag, 1,5 miljarder utav dessa är kor. Dessa 1,5 Miljarder kor dricker 170 Miljarder liter vatten per dag, och äter 61,2 Miljarder Kg mat, varje dag!

 

Ca 3/4 utav vad kon äter är gräs, men detta gräset odlas ju på åkermark som annars kunde användas till att odla tex potatis, vete eller bönor. Så om vi slutar att äta kokött helt och hållet, och endast använda mjölkprodukterna, så sparar vi mycket mark, vatten och koldioxidutsläpp på den ömtåliga Planeten som vi bor på.

Källa: http://www.mjolk.se/fragor-och-svar/vad-ater-kor/#!/fragor-och-svar/vad-ater-kor/Samt dokumentären: Cowspiracy, från år 2014.

Mer kött och soja - mindre regnskog:

Ju mer soja och nötkött desto mindre regnskog. Så ser den ödesdigra logiken ut i Amazonas där sojafälten expanderar och tränger boskapsskötseln allt djupare in i regnskogen. Sojaboomen tog fart 2002 och sedan dess har en yta stor som England odlats upp.

 

Detta är sammanfattningen av en rapport från Swedwatch:

Varje år försvinner ytterligare 21 000 kvadratkilometer av savannen, en yta större än Halland, Blekinge och Skåne. Skörden, sojabönorna, mals till mjöl och exporteras. I Sverige används sojamjölet främst i foder åt kor, kycklingar och grisar. Även efterfrågan på nötkött ökar och sedan mitten av 1990-talet har exporten ökat sjufaldigt. I Brasiliens regnskog är sojaodling och boskapsuppfödning de två viktigaste orsakerna till avskogningen.

 

Denna rapport visar att våra konsumtionsvanor gör skadliga avtryck på en av världens artrikaste savanner, cerradon, och i Amazonas regnskog.

Dokumentär: JFK to 9/11 everything is a rich mans trick.

Från ETC:

 

Matens klimatpåverkan kommer dock inte främst från användning av fossila bränslen. Istället handlar det om metan från kors magar och från gödselstackar, samt lustgas från gödslad åkermark. Och Johan Ehrenberg har fel, dessa gaser ingår inte i ett naturligt kretslopp.

 

Johan Ehrenberg har delvis rätt i att korna ingår i ett kretslopp. Kor äter gräs, andas ut koldioxid, och nytt gräs växer upp som tar upp motsvarande mängd koldioxid. Ett kretslopp, ingen påverkan på klimatet, inga problem. Men i kons mage bildas också metangas. Metan hade inte bildats om gräset istället bara hade ruttnat på marken. Och inget kon gör bryter ner metanet som bildats. Här finns inget kretslopp. Därför desto fler kor, desto mer metan i atmosfären, desto mer uppvärmning.

 

Metan stannar inte kvar så länge i atmosfären. Ändå, jämför man metanets uppvärmning med koldioxid så är det 34 gånger starkare per kg när man räknar på de närmaste hundra åren.

 

Ja, det har alltid funnits kor, och klimatet gick inte amok för det. Men idag finns det omkring sex gånger fler idisslare än det fanns på medeltiden. Dessutom hugger vi ner skog, och bränner fossila bränslen. Tillsammans blir påverkan på klimatet stor.

 

Lustgas, också en stark växthusgas, bildas när man lägger kvävegödning på jordbruksmark. Det bildas såväl om kvävet kommer från handelsgödsel eller från djurgödsel. Även detta innebär alltså en klimatpåverkan som inte handlar om fossila bränslen.

 

Källa: https://www.etc.se/debatt/metangas-bildas-i-kors-magar

Svenska kopplingar till skövling och arbetsmiljöproblem:

Brasilien är idag världen största köttexportör och näst största sojaproducent. Varje år importerar Sverige 385 000 ton sojaprodukter och 10 000 ton nötkött från Brasilien.

Lantmännen och Svenska Foder är störst i Sverige när det gäller sojaimport. Båda dessa företag importerar en stor del av sojaprodukterna via det norska företaget Denofa. I Sverige används sojan huvudsakligen i foder till kor, kycklingar och grisar. När det gäller importen av brasilianskt nötkött är North Trade och Annerstedt Flodin AB störst på den svenska marknaden. De marknadsför kött under varumärkena Naturkött respektive Flodins.

 

De svenska köttimportörerna North Trade och Annerstedt Flodin har också kopplingar till företag som bidragit till olaglig regnskogsavverkning. En av deras leverantörer har av Greenpeace utpekats som en av de främsta aktörerna bakom avskogningen. Källa: http://latinamerikagrupperna.se/sv/mer-kott-och-soja-mindre-regnskog