Startsida Naturens Parti

AMAZONAS REGNSKOGAR

AKTUELLT

Mato Grosso Brasilien

 

Tropiska regnskogar har den största mångfalden av levande organismer på jorden.

Trots att de täcker mindre än 2% av jordens yta så besitter regnskogarna mer än 50% av jordens växter och djur.

 

AMAZONAS SISTA REGNSKOGAR:

 

Högt tryck på känsliga naturområden:

Sedan 1990 har ett område stort som Storbritannien huggits ned i Brasiliens regnskog. 2008 satte regeringen upp mål för hur avskogningen skulle reduceras, bland annat genom att drygt hälften av regnskogen som finns kvar i regionen Amazônia Legal ska skyddas. Sedan 2005 minskar avskogningstakten, men korruption och bristande myndighetsresurser är faktorer som försvårar arbetet med att skydda de känsliga naturområdena.

 

"Sydamerika är hem till en tredjedel av världens alla fågelarter och över 1 500 av dem lever i Amazonas regnskog."

 

"Amazonas regnskog har det största antalet arter sötvattenfiskar i världen, mer än 3 000 stycken har upptäckts och kanske lika många är fortfarande okända. En enda damm i Amazonas kan innehålla fler arter av fisk än europas alla floder gör tillsammans och antalet kända fiskarter i hela Amazonas överstiger antalet kända fiskarter i Atlantiska oceanen."

 

"Närmare 400 arter kräldjur (reptiler) har observerats i Amazonas regnskog. Upp emot 100 arter har konstaterats leva på samma område i Amazonas regnskog."

 

"De flesta lever sitt liv i skymundan och är ganska intetsägande, dock finns det mer spektakulära arter. De viktigaste kräldjursgrupperna i Amazonas är ormar, ödlor, sköldpaddor och kajmaner."

 

"Den stora mängden insekter och den fuktiga miljön utgör ett utmärkt habitat för groddjur (amfibier) och bland annat har mer än 1 000 arter grodor har upptäckts så här långt men troligen väntar många fler fortfarande på att bli upptäckta.

 

Sedan år 1970 har man bara i Brasilien förlorat över 700 000 km² regnskog i Amazonas, motsvarande 8 % av landets yta."

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Amazonas_regnskog

Sedan 1975 har en yta utav Amazonas regnskogar lika stor som Frankrike och Portugal huggits ner.

 

Företagen köper regnskog för 1 cent per kvm, som dom sedan odlar sojabönor på för att föda sina nötkreatur. Vanliga urfolk som levt stamliv och i balans med Naturen fördrivs och tvingas leva som fattiga i städerna.

 

Dom asfalterade vägarna in igenom Amazonas allra sista urskogar som gör denna skogskövlingen möjlig, betalas av The World Bank och Inter-American Bank.

 

Källa : Vincent Jose Puhl/ Biolog i Brasilien. We feed the world, faktadokumetär.

MODERATERNAS MÖRKA HISTORIA:

 

Innan den Franska revolutionen år 1789 så hade kungarna, kyrkan och borgarna all makt över folket i Europa. Folket levde i 3 olika klasser:

 

Präster (Kyrkan) var första klass.

 

Adeln (Kungen) var andra klass.

 

Borgarna var handelsmän och hantverkare som levde i städerna, dessa var tredje klassen.

 

Majoriteten av folket var "Commoners" alltså småbönder och arbetare och var klasslösa.

 

I Sverige fanns dom två högre klasserna präster och adeln, samt två lägre klasser: borgare och landägande bönder:

Det övriga svenska folket var klasslösa och arbetade likt slavar som tjänstefolk på gårdar i generation efter generation som drängar och pigor, eller bodde på mark ägd av någon annan, som man regelbundet betalade till, ofta i natura, dvs produkter från gården.

 

Borgarna var handelsmän och hantverkare som levde i städerna. Dessa var de enda som fick bedriva handel och utrikeshandel förutom dom två högre klasserna dvs, prästklassen och adeln.

Strax efter den franska revolutionen fick svenska bönder år 1809, som ägde mark som var 10 gånger större än vad som krävdes för en vanlig bondgård, skattebefrielse, och behövde inte betala någon skatt, mot att dom hjälpte dom högre klasserna som soldater i deras krig mot Europas klasslösa befolkning, som hade rest sig i revolt under Napoleon.

 

Dessa landägande storbönder blev inkluderade i borgarklassen, för att kyrkan, kungen och borgarklassen skulle kunna hålla Europas klasslösa, det övriga svenska folket, och dom svenska småbönderna under fortsatt förtryck, och ta ut höga skatter.

 

Dessa onda borgare som höll svenska folket under förtryck i hundratals år är förklätt till partiet moderaterna idag.

 

Läs mer under fliker: Vår politik/Moderaternas mörka historia.

Dokumentär: Thrive: What on earth will it take?

Dokumentär: Zeitgeist moving forward. Zeitgeist är en egen organisation och deras hemsida finns på http://thezeitgeistmovement.se/

Dokumentär: JFK to 9/11 everything is a rich mans trick.

EN POSITIV OCH KÄRLEKSFULL OMGIVNING:

 

Att ha en positiv och kärleksfull omgivning är ett måste för att människan ska kunna utveckla sina känslor till att bli en mer kärleksfull och lycklig människa.

 

Om människan dag efter dag ser och hör om våld i tidningar och på Tv, upplever stressiga familjesituationer som inte håller ihop, på grund utav att människan hela tiden tänker på hur man ska kunna betala ännu en månads räkning, eller hur man ska klara sig och ha ett bra stabilt liv även när man är gammal och har slitit ut kroppen.

 

Att värdesätta tid med familjen, sina barn, nära och kära, eller att hitta på någon hobby som man kan ägna sin tid åt, detta är ju livet! Och det är ett sådant liv som vi alla människor på hela jorden ska leva! Idag med vår moderna el och maskiner som kan producera allting vi behöver, bara med en knapptryckning!

 

Att vi har tillgång till allt detta fina och fastän detta, så svälter människor ihjäl och arbetar ihjäl sig över hela världen, har vi inte kommit längre än så här??

 

Vi är alla en del utav samma mänskliga familj! Det spelar ingen roll varken du är svart ellet vit, kristen eller muslim, ung eller gammal, vi tillhör alla samma familj! Vi mäniskor har blivit intvingade i betalningscirkeln, där vi människor fungerar som konsumtions och löneslavar, som bankerna och företagen gemensamt har skapat, deras samhällssystem håller hela mänskligheten under ett konstant arbetande, i ett så kallat: "modernt slaveri".

FÖRETAGEN FÖRSTÖR PLANETEN!

Vad är egentligen ett företag?

Ett företag är någon, som köper in en vara, till ett så lågt pris som möjligt och sedan säljer denna varan, till ett så högt pris som möjligt.

 

Det företaget som köper in varan till sig själv så billigt som möjligt, och sedan säljer varan till dig och mig så dyrt som möjligt, får den största belöningen.

 

Företaget blir alltså belönat, för att lura andra människor på så mycket pengar som möjligt!

 

Och vi lär våra barn att det är fult att ljuga.

 

Hela vårat ekonomiska system är uppbyggt på att den som ljuger mest får störst belöning, i form utav pengar till företagen.

 

Nu har det gått så långt att företagen stjäl råmaterialen till deras produkter från våran gemensamma natur! Till den grad att företagen skövlar jordens skogar och spränger bort jordens berg, förgiftar jordens luft och vatten, och företaget blir belönat för detta!

 

Detta är ett självskadebeteende som inte kan liknas vid annat än ett skadligt missbruk, problemet med företagen är att dom inte bara skadar sig själva, utan företagen skadar alla levande organismer på hela våran gemensamma Planet!! Företagen måste stoppas direkt!!!

 

En parasit, är en organism, som suger ut allt den behöver från sin värd utan att bidra med något positivt för sin värd.

 

Ett företag är på samma sätt lik en parasit, i det som företaget gör med Planeten och alla oss människor på den!

 

 

Desto mer vi arbetar och producerar saker, desto mer förstör vi Planeten:

Varje dag producerar mänskligheten enorma mängder varor åt företagen, varor som vi egentligen inte alls har någon användning för, dessa varor säljer sedan företagen och gör sina ekonomiska vinster på dessa varor.

 

Företagen kör med en så kallad: Planerad föråldring på sina varor, för att varorna ska gå sönder inom en planerad tid, så att kunden måste köpa en ny likadan vara snart igen. Istället för att bygga en dator som håller i 100 år och som enkelt kan uppgraderas, bygger företaget en dator som håller i vesänligt mycket kortare tid för att du ska gå och köpa en ny dator inom en viss tidsperiod så att företagen kan tjäna mer pengar, desamma gäller mobiltelefoner, etc.

 

Problemet är att alla råvarorna till produkterna kommer ifrån våran gemensamma Planet!

Och dessa råvaror grävs upp, sprängs bort och bränns upp utav företagen! Vem har gett företagen rätt till detta!!?

 

Detta ska ju vi som mänsklighet rösta om, och varje människa i världen ska ju tillfrågas först, om denne tillåter att ett företag bränner upp våra framtida generationers Naturresurser! Och därtill släpper företagen ut tonvis med koloxid och andra gifter när dom bränner upp Planetens energiresurser!! (Olja, kol, etc).

För att hinna rädda Planeten, så räcker det inte med att vi som enstaka individer minskar våran konsumtion, utan vi måste börja från grunden och och stänga alla fabriker och stoppa all produktion som inte är livsviktig, och istället tillverka produkter som vi verkligen behöver för att överleva, och inte dessa onödiga produkter som företagen skapar och lurar på oss genom reklam, bara för att företaget vill tjäna pengar, och sedan stänga alla fabriker och stoppa all produktion som inte har med mat, energi och medicin att göra. Nöjesprodukter kan tillverkas, men i balans med naturen.

 

Vattenkraftverk, infrastuktur, maskiner samt bostäder har vi redan byggt upp och dessa kan underhållas, repareras och återvinnas, till en låg arbetskostnad, nya produkter skapar vi utav befintligt återvunnet material, samt av Hampa, och därmed föregår vi i Sverige som ett gott exempel som andra länder sedan kan följa, precis som vi gjort med så mycket annat.

 

För att förstå hur vi ska reparera dessa stora skador som företagen orsakar på våran Planet varje dag, så kan du läsa under rubriken "vår politik" där lösningarna på dessa problem beskrivs i detalj.

För att kunna skapa fred på jorden krävs det att vi ändrar vårat levnadsmönster:

 

 

- Byt ut skolmaterialet: Barnen behöver lära sig om vår verkliga historia. Om hur kungen tvingade folket att betala så stora avgifter till kungen så att folket själva fick svälta, och om hur kyrkan torterade och tvingade svenska folket att konvertera till kristendomen från asatron och andra naturreligioner, och ville man inte bli kristen så brände kyrkan folket på bål. Kyrkan krävde också folket på en tiondel av allt människor tjänade, detta plus kungens skatt.

 

Barnen kommer snabbt att se sambandet mellan företagen och riksdagen som tillsammans gör samma sak mot människor än idag.

 

Vi människor är tvungna att sälja våra kroppar till företagen i 58 år utav våra liv, de första 12 åren får vi inget betalt av företagen och staten för detta, i våran skolgång.

 

I skolan får barnen inte lära sig dom saker som barnen har verklig nytta av, saker som hur man överlever om det ekonomiska systemet kraschar, att tillverka saker som barnen har använder varje dag som tyg, el och mat, utan all information är skräddarsydd för att passa företagen och deras arbetsbehov, och detta har barnen ingen som helst användning av om det skulle inträffa en kris i världsekonomin.

 

 

- Endast grundläggande matematik ska läras ut i grundskolan i skolan:

Matematik är det ämnet som människan har minst användning för, både privat och i arbetslivet, och avancerad matematik som gångertabeller, bråktal tex 1362/3.32 osv, ska tas bort ifrån grundskolan. Avancerad matematik kan läras ut på ingenjörsutbildningen och andra universitetsutbildningar där man behöver lära sig detta, matematik är ingenting som den övriga svenska befolkningen ska ha med i sin skolplan.

Skulle människor behöva använda matematik någon gång i livet så har alla människor en miniräknare i fickan, i sin mobiltelefon.

 

Gångertabeller och matematik har människan ingen användning för när bankerna kraschar, valutan faller och deras pengar förlorat sitt värde. Eller om elen slutar fungera och mataffärerna blir uttömda på mat.

 

Barnen måste få kunskap som dom verkligen behöver och har användning för i skolan.

 

Istället för matematik, och andra irrelevanta teoretiska ämnen, ska barnen lära sig att odla grönsaker, föda upp matdjur och lära sig hur man konserverar maten ekologiskt, och får maten att räcka hela året utan att maten rötnar.

 

Eleverna ska också lära sig att bygga elgeneratorer, och lära sig hur vi tillverkar våra mest använda material från grunden, tyg, bränsle,ekologisk plast, etc, och sedan lära sig att tillverka våra mest använda produkter från dessa material.

 

 

- Bojkotta och stoppa alla företag som förstör Naturen!

Vi måste gemensamt som land, och folk, tillverka bara det viktigaste människan behöver för att överleva och trivas inom rimliga gränser.

 

- Planerad föråldring:

Idag bygger företagen en produkt för att den ska gå sönder efter ett bestämt tag, sk; "planerad föråldring," så att människor är tvugna att köpa en ny likadan produkt, år efter år, på detta sättet tjänar företagen mer pengar år efter år. Detta leder till att Planetens begränsade resurser hela tiden slösas bort, för att företagen vill ha mer pengar!!

 

 

 

Läkemedelsföretag:

Alla läkemedel behöver utvecklas tillsammans av det svenska folket på våra skattefinansierade universitet och högskolor. Ett företag som till exempel Astra Zenica, ska inte få tillverka och patentera några läkemedel överhuvudtaget.

 

Vad händer om ett företag får fram botemedlet mot tex, Hepatit C?

Jo, företaget patenterar medicinen och säljer sedan medicinen för summor som vanliga människor aldrig kan betala!

 

 

 

Från Wiki:

 

"Det finns inget vaccin mot hepatit C. Det nya läkemedlet Sofosbuvir kan bota människor smittade med hepatit C, HCV, utan biverkningar. Det är dock dyrt - en tremånadersbehandling med läkemedlet kostar 360.000 kronor - och inte alla Landsting erbjuder ännu så länge Sofosbuvir".

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hepatit_C

Olof Palme (1927-1986). Sveriges statsminister under åren: 1969-1976, 1982-1986.

 

"The rights of democracy are not reserved for a selected group whitin society, they are they rights of all the people". Citat av Olof Palme.

 

 

Århundradets skattereform:

Efter att man mördat Olof Palme vågade inte Ingvar Carlsson som blev socialdemokraternas nya partiledare att hålla dom vallöften som Olof Palme hade lovat med fortsatt utbyggd välfärd, utan han införde istället alla dom förändringar som moderaterna ville ha som Olof Palme var emot.

 

År 1989 genom stort inflytande av moderaterna och folkpartiet gjorde socialdemokraternas ledning och partiledare Ingvar Carlsson "tidernas största skattereform" och omfördelade 100 miljarder av våra svenska skattepengar till främst dom rikaste i Sverige och satte landet Sverige i skuld till utländska centralbanker och utländska företag. För den svenska socialdemokratiska välfärdsmodellen var detta ett trendbrott.

Valet därpå år 1991 vann moderaterna valet, och år 1994 gick Sverige med i EU under moderaternas ledning.

 

Statsskulden ökade med ca 800 miljarder på 5 år efter att moderaterna, folkpartiet och socialdemokraternas ledning hade genomfört dessa förändringar i Sverige, statsskulden låg på ca 600 miljarder år 1991 och på över 1400 miljarder år 1996!

 

Statskulden låg på ca 30 miljarder år 1970, idag ligger statsskulden på nästan 1300 miljarder!

Övrig källa: http://www.landguiden.se/lander/europa/sverige/modern-historia

 

Mer information i "Vår politik" under rubriken "Skatt".

Faktadokumentärer som konstant raderas från våran hemsida:

Dokumentär: We feed the world.

Dokumentär: The world according to Monsanto.

Dokumentär: State of mind - The psychology of control.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi arbetar för att stoppa företagen som förstör våran gemensamma planet!

 

Genom att stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark, tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från Sri Lanka och palmolja från Borneo, så hinner vi rädda våra sista regnskogar!!

 

Naturens Parti är det politiska partiet som verkligen kämpar för att rädda planeten på riktigt, genom att stoppa företagens överproduktion. Vi har dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser, samt alla giftiga utsläpp som företagen orsakar på våran ömtåliga planet, varje dag!!!

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se