Hem

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt. Se rubriken "Vårat Mål".

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se

VÅR POLITIK I KORTFORM:

(Klicka på bilderna för att läsa mer om våra olika politiska lösningar).

Amazonas Regnskog

 

# Importstopp på alla produkter som producerats på regnskogsmark. Vi behöver införa sanktioner mot dom företag som är ansvariga för skogsskövlingen, samt i viss del mot Brasiliens regering, som är medskyldig till skövlingen, tills man har gjort hela området för Amazonas regnskog till ett permanent Naturreservat.

 

# Ställ företagen som skövlar regnskogarna och förstör andra känsliga naturområden inför rätta.

Arbete

 

# Slopad fastighetsskatt för fastigheter med tomter på upp till 1 hektar. Detta kostar staten 30 miljarder per år och finansieras via en skattehöjning för dom större företagen. Staten behöver egentligen inte ha dessa 30 miljarder utan klarar sig utmärkt utan dessa pengar, men detta är en väldigt stor skillnad för det svenska folket som kan bo avgiftsfritt och inte behöver arbeta heltid då vi inte behöver betala varje år för våra redan köpta fastigheter.

Bostäder:

 

# Kommunalt vatten och avlopp finansieras via skattesedeln, och tas om hand av främst universitetsstudenter och proffesorer i vattenrening och effektivisering, samt utveckling.

 

# Staten finansierar ett tillbakaköp av det svenska fastighetsbeståndet med början med miljonprogrammet, så att folket kan bo med en låg bostadsavgift på ca 300 kr/mån för underhåll av boendet.

Brott och Straff:

 

# Småhandel tex, torg- och

gatuförsäljning får ske utan tillstånd. Vinst upp till 120 000 per år skattefritt. Man ska inte behöva söka tillstånd, starta företag, eller betala avgifter för att sälja mat och andra varor på offentliga platser, detta gör att människan kan tjäna pengar på sitt eget arbete och behöver inte stjäla eller begå andra olagliga handlingar för att kunna tjäna pengar och överleva. Läs mer under rubriken "Skatt".

Ekologiskt hållbart naturmaterial:

 

# Införa storskalig industri för Svensk Hampa, för att ersätta fossilojan och tillverka plast, betong, isolering, medicin, kläder, mat, etc av hampa.

Tillverkningen sker för inrikes bruk i Sverige främst, men också att exportera Svenska ekologiskt hållbara hampaprodukter som: Plast, Kläder, Betong, Papper, etc, och därmed minska skogsavverkningen och spara planetens naturresurser världen över.

 

# Stoppa all användning av bomull, polyester och nylon. Istället för dessa materialen ska hampa användas.

Energi:

 

# Användning av fossilolja och kol i Sverige trappas ner stegvis, och all nyanvändning förbjuds efter en trettioårsperiod. Det är främst industin som kräver vår svenska energi, när vi endast producerar livsviktiga produkter sänks elanvändningen i Sverige markant och detta leder till att vi klarar oss utan kärnkraft.

Istället för fossilolja ska vi använda ny ren energi som: Sol, vind och vattenkraft, bergvärme, jordvärme etanol, mm, och använda elverktyg, elmaskiner, el och etanoldrivna fordon och använda arbetsdjur. Foto: Av Jorchr - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3532572

Fria patent:

 

# Gör Sverige till en patentfri zon, där alla världens patent kan användas och utvecklas. Sveriges patentfria zon, och dom nya produkterna som därmed utvecklats, får till en början bara användas inom Sveriges gränser, tills man nått en överenskommelse med andra länder för exempelsvis export.

Företagens nyheter:

 

# Avveckla all ägarkoncentration, dvs stora företags ägande i massmedia, filmer och tidningar. Detta ska produceras och skapas utav våra svenska studenter i film och media, och betalas med våra gemensamma skattepengar.

GMO:

 

# Importstopp på GMO i matprodukter. Vi vill inte att GMO grödor och andra GMO produkter används i vår mat eller i djurmaten i Sverige.

 

# Sprid information över hela världens nyheter och Tv-kanaler, om hur farligt GMO är för människor, djur och natur (leder till cancer i flera tester, etc).

Internationella storföretag:

 

# Låt folket i respektive land rösta om ett internationellt företag ska få etablera sig och utvinna naturresurser inom deras lands gränser.

 

 

# Utred företag som Nestle och andra läskedrycksföretag för köpta vattenrättigheter i flera av dom länder där företagen finns i, då detta bidrar till vattenbrist i många av dessa länder där civilbefolkningen blir lidande.

Sjukvård:

 

# Nej till vinster i välfärden.

 

# Stoppa patenten på läkemedel. Läkemedel ska produceras utan några patent och tilldelas gratis till den behövande, inga företag eller stat ska kunna tjäna pengar på sjuka människor!!

 

# Proffessorer, lärare och elever ska utveckla medicin på våra universistet och högskolor, och inte privata företag som vill tjäna pengar på sjuka.

 

# Avveckla all antibiotikaanvändning i våran svenska köttproduktion, och importstopp för antibiotikabehandlat kött från utlandet.

Skatt:

 

# Löntagarskatten slopas.

 

# Trappvist höja skatten för alla företag som bedriver handelsverksamhet inom Sveriges gränser, för såväl Svenska företag som utländska företag, till en skattesats på:

0 % till upp till 120 000 i bolagsvinst per år. Sedan ökar bolagsskatten i steg från 120 000 - 10 miljoner till 25% i bolagkatt, 10 - 20 milj. 27,5 % i bolagsskatt, 20 - 30 milj 30 %, osv, upp till 75 % i bolagsskatt som är den övre gränsen, denna inträder då företaget gör en vinst på 200 miljoner per år. Dessa vinstpengar från bolagsskatten ska användas till att finansiera basinkomsten.

Sedan 1975 har en yta lika stor som Frankrike och Portugal skövlats utav företagen i Amazonas regnskogar.

 

Företagen köper regnskog för 1 cent per kvm, där dom sedan odlar sojabönor för att ge föda till deras nötkreatur.

Urfolken som tidigare levt stamliv och i balans med Naturen fördrivs och tvingas leva i städerna, ofta som urfattiga tiggare.

 

The World Bank och Inter-American Bank finansierar asfalterade vägar genom Amazonas allra sista urskogar som gör denna skogskövlingen möjlig.

 

Källa : Vincent Jose Puhl/ Biolog i Brasilien. We feed the world, faktadokumetär

Svenska kopplingar till skövling och arbetsmiljöproblem:

 

Brasilien är idag världen största köttexportör och näst största sojaproducent. Varje år importerar Sverige 385 000 ton sojaprodukter och 10 000 ton nötkött från Brasilien.

 

Lantmännen och Svenska Foder är störst i Sverige när det gäller sojaimport. Båda dessa företag importerar en stor del av sojaprodukterna via det norska företaget Denofa. I Sverige används sojan huvudsakligen i foder till kor, kycklingar och grisar. När det gäller importen av brasilianskt nötkött är North Trade och Annerstedt Flodin AB störst på den svenska marknaden. De marknadsför kött under varumärkena Naturkött respektive Flodins.

 

 

De svenska köttimportörerna North Trade och Annerstedt Flodin har också kopplingar till företag som bidragit till olaglig regnskogsavverkning. En av deras leverantörer har av Greenpeace utpekats som en av de främsta aktörerna bakom avskogningen.

Källa: http://latinamerikagrupperna.se/sv/mer-kott-och-soja-mindre-regnskog

Mer kött och soja - mindre regnskog:

 

Ju mer soja och nötkött desto mindre regnskog. Så ser den ödesdigra logiken ut i Amazonas där sojafälten expanderar och tränger boskapsskötseln allt djupare in i regnskogen. Sojaboomen tog fart 2002 och sedan dess har en yta stor som England odlats upp.

 

Detta är sammanfattningen av en rapport från Swedwatch:

Varje år försvinner ytterligare 21 000 kvadratkilometer av savannen, en yta större än Halland, Blekinge och Skåne. Skörden, sojabönorna, mals till mjöl och exporteras. I Sverige används sojamjölet främst i foder åt kor, kycklingar och grisar. Även efterfrågan på nötkött ökar och sedan mitten av 1990-talet har exporten ökat sjufaldigt. I Brasiliens regnskog är sojaodling och boskapsuppfödning de två viktigaste orsakerna till avskogningen.

 

 

Denna rapport visar att våra konsumtionsvanor gör skadliga avtryck på en av världens artrikaste savanner, cerradon, och i Amazonas regnskog.

Mato Grosso Brasilien

 

 

Tropiska regnskogar har den största mångfalden av levande organismer på jorden.

 

Trots att de täcker mindre än 2% av jordens yta så besitter regnskogarna mer än 50% av jordens växter och djur.

AKTUELLT

MODERATERNAS MÖRKA HISTORIA:

 

Innan den Franska revolutionen år 1789 så hade kungarna, kyrkan och borgarna all makt över folket i Europa. Folket levde i 3 olika klasser:

 

Präster (Kyrkan) var första klass.

 

 

Adeln (Kungen) var andra klass.

 

Borgarna var prioriterade handelsmän och hantverkare som levde i städerna, dessa var tredje klassen.

 

Majoriteten av folket var "Commoners" alltså småbönder och arbetare och var klasslösa.

 

 

I Sverige fanns dom två högre klasserna präster och adeln, samt två lägre klasser: borgare och landägande bönder:

 

Det övriga svenska folket var klasslösa och arbetade likt slavar som tjänstefolk på gårdar i generation efter generation som drängar och pigor, eller bodde på mark ägd av någon annan, som man regelbundet betalade till, ofta i natura, dvs produkter från gården.

 

 

Borgarna var priviligerade handelsmän och hantverkare som levde i städerna. Dessa var de enda som fick bedriva handel och utrikeshandel förutom dom två högre klasserna dvs, prästklassen och adeln.

 

Strax efter den franska revolutionen fick svenska bönder år 1809, som ägde mark som var 10 gånger större än vad som krävdes för en vanlig bondgård, skattebefrielse, och behövde inte betala någon skatt, mot att dom hjälpte dom högre klasserna som soldater i deras krig mot Europas klasslösa befolkning, som hade rest sig i revolt under Napoleon.

 

 

Dessa landägande storbönder blev inkluderade i borgarklassen, för att kyrkan, kungen och borgarklassen skulle kunna hålla Europas klasslösa, det övriga svenska folket, och dom svenska småbönderna under fortsatt förtryck, och ta ut höga skatter.

 

Dessa onda borgare som höll svenska folket under förtryck i hundratals år är förklätt till partiet moderaterna idag.

EN TRYGG OMGIVNING MED KÄRLEKSFULLA FÖREBILDER:

 

Våldet i samhället idag beror främst på att föräldrar inte har tid och ork att ta hand om sina barn på grund av att vi arbetar alldeles för mycket, därför vill Naturens Parti införa 6 timmars arbetsdag så att alla föräldrar får mer tid med sina barn, sjukskrivningar kommer att minska och människor kommer att må mycket bättre både fysiskt och psykiskt.

Detta kostar staten ca 86 miljarder per år, och leder till ca 400 000 nya jobb.

 

 

Moderaterna gjorde skattesänkningar på 140 miljarder per år för dom rikaste i Sverige, pengar som staten fortfarande förlorar varje år. Läs mer om detta i vår politik under rubriken "Arbete".

 

 

Att ha en trygg, positiv och kärleksfull omgivning är ett måste för att människan ska kunna utveckla sina känslor till att bli en mer kärleksfull och lycklig människa.

 

Människor ser våld dag efter dag på Tv, upplever stressiga familjesituationer som inte håller ihop, på grund utav att människan hela tiden tänker på hur man ska kunna betala ännu en månads räkning, och oroar sig för hur man ska klara sig och ha ett bra liv även när man är gammal och har slitit ut kroppen.

 

 

Att värdesätta tid med familjen, sina barn, nära och kära, eller att ha någon hobby som man kan ägna sin tid åt, detta är ju livet! Och det är ett sådant liv som vi alla människor på hela jorden ska leva! Idag med vår moderna el och alla våra maskiner som kan producera allting vi behöver, bara med en knapptryckning!

 

Att vi har tillgång till allt detta fina och fastän detta, så svälter människor ihjäl och arbetar ihjäl sig över hela världen, har vi inte kommit längre än så här??

 

 

 

Bankerna, företagen och riksdagen har skapat en ond betalningscirkel, som vi människor har blivit intvingade i. Vi människor fungerar som konsumtions och löneslavar i deras samhällssystem som håller hela mänskligheten i ett konstant arbetande, i ett modernt slaveri.

Från ETC:

 

Matens klimatpåverkan kommer dock inte främst från användning av fossila bränslen. Istället handlar det om metan från kors magar och från gödselstackar, samt lustgas från gödslad åkermark. Och Johan Ehrenberg har fel, dessa gaser ingår inte i ett naturligt kretslopp.

 

Johan Ehrenberg har delvis rätt i att korna ingår i ett kretslopp. Kor äter gräs, andas ut koldioxid, och nytt gräs växer upp som tar upp motsvarande mängd koldioxid. Ett kretslopp, ingen påverkan på klimatet, inga problem. Men i kons mage bildas också metangas. Metan hade inte bildats om gräset istället bara hade ruttnat på marken. Och inget kon gör bryter ner metanet som bildats. Här finns inget kretslopp. Därför desto fler kor, desto mer metan i atmosfären, desto mer uppvärmning.

 

Metan stannar inte kvar så länge i atmosfären. Ändå, jämför man metanets uppvärmning med koldioxid så är det 34 gånger starkare per kg när man räknar på de närmaste hundra åren.

 

Ja, det har alltid funnits kor, och klimatet gick inte amok för det. Men idag finns det omkring sex gånger fler idisslare än det fanns på medeltiden. Dessutom hugger vi ner skog, och bränner fossila bränslen. Tillsammans blir påverkan på klimatet stor.

 

Lustgas, också en stark växthusgas, bildas när man lägger kvävegödning på jordbruksmark. Det bildas såväl om kvävet kommer från handelsgödsel eller från djurgödsel. Även detta innebär alltså en klimatpåverkan som inte handlar om fossila bränslen.

 

Källa: https://www.etc.se/debatt/metangas-bildas-i-kors-magar

Chalmers studie:

 

 

I Brasilien är köttproduktionen den viktigaste orsaken till avskogningen i Amazonas. Följden blir inte bara att värdefull regnskog försvinner – avskogningen bidrar också till växthuseffekten. När den kolrika skogen bränns ner för att skapa ny jordbruksmark frigörs nämligen stora mängder koldioxid. Man beräknar att boskapsuppfödningen har tagit 60-70 procent av den avskogade marken i anspråk. Källa: https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Brasilianskt-kott-har-storre-klimatpaverkan-.aspx

 

 

 

Från SVT:

 

Därför är kon en klimatbuse

 

Boskapssektorn beskrivs i dag som ett av de riktigt stora klimatproblemen globalt, enligt FN:s livsmedelsorgan FAO. Mest problematiskt är biff och annat nötkött. Ta del av grafiken ovan för att få reda på hur respektive kött påverkar klimatet.

 

 

FN:s livsmedelsorgan FAO beskriver boskapssektorn i världen som ett större klimatproblem än alla transporter – med både bil och flyg tillsammans. Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/darfor-ar-kon-en-klimatbuse

 

 

Från Aktuellhållbarhet:

 

"Metangas är en 21 gånger mera potent växthusgas än koldioxid, så det är av yttersta vikt att människan reducerar sin produktion. 17% av metanutsläppen kommer från djurs matsmältning. En enda ko beräknas producera 600 liter metan per dag.." Källa: https://www.aktuellhallbarhet.se/sa-mycket-utslapp-ger-en-rapande-ko/

Dokumentär: Zeitgeist moving forward. Zeitgeist är en egen organisation och deras hemsida finns på http://thezeitgeistmovement.se/

Dokumentär: JFK to 9/11 everything is a rich mans trick.

Basinkomst

 

# Inför basinkomst på 10 000 kronor i månaden för alla svenska medborgare från 18 år, genom att sänka alla politikers och alla statligt och kommunanställdas löner till 17 500 kronor i månaden utan skatt, samt stänga försäkringskassan, socialkontoren och arbetsförmedlingen och slopa alla bidrag, tex, socialbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd, etc, och istället använda dessa skattepengar till att införa en basinkomst till alla svenska medborgare, från 18 år och uppåt, på 10 000 kronor i månaden utan skatt.

Direktdemokrati:

 

# Inför Direktdemokrati, där man kan logga in på ett personligt konto hos valmyndigheten med en personlig kod, från datan hemma, och rösta i alla frågor helt elektroniskt och helt gratis. Precis som våran internetbank fungerar idag.

 

# Sänk kravet från 4 % till 0,1 %. Detta är vad en demokrati handlar om, att dom små partierna får framföra sina åsikter i riksdagen precis som dom stora.

EU:

 

# Sverige behöver gå ut ur EU. År 2015 var Sveriges avgift till EU 44,2 Miljarder kronor, Sverige fick tillbaka 9,7 Miljarder från EU, detta blir en förlust på 34,5 Miljarder kronor som Sverige förlorade 2015. Sverige har förlorat 345,7 miljarder kronor, sedan vi gick med i EU år 1994.

Sverige behöver gå ut ur EU, så att vapentillströmningen från andra EU länder avtar, samt att svenska medborgare får behålla sina arbeten och slipper konkurrera med låglönearbetare och svart arbetskraft från andra EU länder.

Företagen äger Sverige:

 

# Inför import/tullavgift på dom konsumtionsvaror som kan tillverkas i Sverige.

Detta kommer att skapa mer arbete i Sverige och vi bidrar inte till den globala miljöförstöringen genom långa leveranser, och då förstör vi inte utlänsk jordbruksmark.

Moderaternas mörka historia:

 

# Stoppa alla pengar från Svenskt näringsliv och från stora företag till våra politiker, så att företagens inflytande över riksdagen upphör.

 

 

# Politiker ska ej få fortsatt statlig lön efter avslutat politikeruppdrag utan ska söka a-kassa precis som alla andra svenska arbetare gör, alltså inga lönefallskärmar eller andra arvoden till politiker. Politiker ska ej få arbeta inom ett företag samtidigt som man sitter som politiker och ej äga eller ha en viktig befattning på ett stort företag inom 4 år efter avslutat politikeruppdrag.

Utrotade djur och skogar:

 

# Importstopp på alla träprodukter som har producerats i Amazonas, Sri Lanka, Borneo, och andra känsliga naturområden.

 

# Importstopp på alla produkter som har odlats på regnskogsmark, produkter som Ceylon Te från Sri Lanka, Palmolja och Tigerräkor från Asien, Soja och nötkött från Brasilien, etc.

 

# Stoppa all skogsskövling i Sverige genom att införa exporttull på känsliga naturresurser.

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Ställ företagen som skövlar regnskogarna och förstör andra känsliga naturområden inför rätta och döm dem för miljöförstörningen i olika straffgrader beroende på omfattning av förstörelsen.

# Importstopp på alla produkter som producerats på regnskogsmark. Vi behöver införa sanktioner mot dom företag som är ansvariga för skogsskövlingen, samt i viss del mot Brasiliens regering, som är medskyldig till skövlingen, tills man har gjort hela området för Amazonas regnskog till ett permanent Naturreservat.

Så att vi därigenom räddar mänsklighetens framtida överlevnad genom att minska växthuseffekten samt att vi bevarar den biologiska mångfald som håller på att utrotas utav företagen i Amazonas regnskogar, för all framtid!

 

# Importstopp för kokött (kor, tjurar, kokalvar), och stoppa uppfödning utav kor/nötkreatur inom Sverige för slakt. Istället ska vi endast producera och använda mjölkprodukterna, huden och spillningen, (skadade och föråldrade kor/nötkreatur kan ätas). Istället ska mer kyckling, vegetarisk mat samt insekter ätas. Metanet som korna avger i form av rapar och fisar är den största anledningen till att temperaturen ökar i världen och att 60% av arktis isar har smält bort!

Regnskogen skövlas för att ge plats åt GMO sojaodlingar som ger mat åt nötboskap, detta är den främsta anledningen till den enorma regnskogsskövlingen i Sydamerika idag.

Koköttsproduktionen är den främsta anledningen till växthusgaserna i världen idag. Färskvattenåtgången och foderkonsumtionen för kokött i världen är många gånger högre än för alla andra djur i hela världens köttindustri!!

Högt tryck på känsliga naturområden:

 

 

Sedan 1990 har ett område stort som Storbritannien huggits ned i Brasiliens regnskog. 2008 satte regeringen upp mål för hur avskogningen skulle reduceras, bland annat genom att drygt hälften av regnskogen som finns kvar i regionen Amazônia Legal ska skyddas. Sedan 2005 minskar avskogningstakten, men korruption och bristande myndighetsresurser är faktorer som försvårar arbetet med att skydda de känsliga naturområdena.

 

 

 

"Sydamerika är hem till en tredjedel av världens alla fågelarter och över 1 500 av dem lever i Amazonas regnskog."

 

 

"Amazonas regnskog har det största antalet arter sötvattenfiskar i världen, mer än 3 000 stycken har upptäckts och kanske lika många är fortfarande okända. En enda damm i Amazonas kan innehålla fler arter av fisk än europas alla floder gör tillsammans och antalet kända fiskarter i hela Amazonas överstiger antalet kända fiskarter i Atlantiska oceanen."

 

"Närmare 400 arter kräldjur (reptiler) har observerats i Amazonas regnskog. Upp emot 100 arter har konstaterats leva på samma område i Amazonas regnskog."

 

 

"De flesta lever sitt liv i skymundan och är ganska intetsägande, dock finns det mer spektakulära arter. De viktigaste kräldjursgrupperna i Amazonas är ormar, ödlor, sköldpaddor och kajmaner."

 

 

"Den stora mängden insekter och den fuktiga miljön utgör ett utmärkt habitat för groddjur (amfibier) och bland annat har mer än 1 000 arter grodor har upptäckts så här långt men troligen väntar många fler fortfarande på att bli upptäckta.

 

Sedan år 1970 har man bara i Brasilien förlorat över 700 000 km² regnskog i Amazonas, motsvarande 8 % av landets yta."

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Amazonas_regnskog

842 miljoner människor svälter i världen idag:

 

 

100 000 människor dör varje dag utav svält eller dom omedelbara effekterna ifrån svält. Var 5:e sekund dör ett barn under 10 år utav svält och var 4:minut blir någon blind utav A-vitaminbrist."

 

Källa: The world food report, by the world food and agiculture organisation.

 

 

Världens 7,3 Miljarder människor, dricker 20 Miljarder liter vatten per dag, och äter 9,5 Miljarder kg mat varje dag.

 

 

Vi har 70 Miljarder djur i vår köttindustri idag, 1,5 miljarder utav dessa är kor. Dessa 1,5 Miljarder kor dricker 170 Miljarder liter vatten per dag, och äter 61,2 Miljarder Kg mat, varje dag!

 

 

Ca 3/4 utav vad kon äter är gräs, men detta gräset odlas ju på åkermark som annars kunde användas till att odla tex potatis, vete eller bönor. Så om vi slutar att äta kokött helt och hållet, och endast använda mjölkprodukterna, så sparar vi mycket mark, vatten och koldioxidutsläpp på den ömtåliga Planeten som vi bor på.

 

Källa: http://www.mjolk.se/fragor-och-svar/vad-ater-kor/#!/fragor-och-svar/vad-ater-kor/Samt dokumentären: Cowspiracy, från år 2014.

Dokumentär: Thrive: What on earth will it take?