Hem

EN POSITIV OCH KÄRLEKSFULL OMGIVNING:

 

Våldet i samhället idag beror främst på att föräldrar inte har tid och ork att ta hand om sina barn på grund av att vi arbetar alldeles för mycket, därför vill Naturens Parti införa 6 timmars arbetsdag så att alla föräldrar får mer tid med sina barn, sjukskrivningar kommer att minska och människor kommer att må mycket bättre både fysiskt och psykiskt. Detta kostar staten ca 86 miljarder per år, och leder till ca 400 000 nya jobb.

 

Moderaterna gjorde skattesänkningar på 140 miljarder per år för dom rikaste i Sverige, pengar som staten fortfarande förlorar varje år. Läs mer om detta i vår politik under rubriken "Arbete".

Att ha en positiv och kärleksfull omgivning är ett måste för att människan ska kunna utveckla sina känslor till att bli en mer kärleksfull och lycklig människa.

Människor ser våld dag efter dag på Tv, upplever stressiga familjesituationer som inte håller ihop, på grund utav att människan hela tiden tänker på hur man ska kunna betala ännu en månads räkning, och oroar sig för hur man ska klara sig och ha ett bra liv även när man är gammal och har slitit ut kroppen.

 

Att värdesätta tid med familjen, sina barn, nära och kära, eller att ha någon hobby som man kan ägna sin tid åt, detta är ju livet! Och det är ett sådant liv som vi alla människor på hela jorden ska leva! Idag med vår moderna el och alla våra maskiner som kan producera allting vi behöver, bara med en knapptryckning!

Att vi har tillgång till allt detta fina och fastän detta, så svälter människor ihjäl och arbetar ihjäl sig över hela världen, har vi inte kommit längre än så här??

 

Bankerna, riksdagen och företagen har skapat en ond betalningscirkel, som vi människor har blivit intvingade i. Vi människor fungerar som konsumtions och löneslavar i deras samhällssystem som håller hela mänskligheten i ett konstant arbetande, i ett modernt slaveri, läs mer om detta under rubriken "Vårat Mål".

NATURENS PARTI

SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

AKTUELLT

Mato Grosso Brasilien

Tropiska regnskogar har den största mångfalden av levande organismer på jorden.

Trots att de täcker mindre än 2% av jordens yta så besitter regnskogarna mer än 50% av jordens växter och djur.

AMAZONAS SISTA REGNSKOGAR:

 

Högt tryck på känsliga naturområden:

Sedan 1990 har ett område stort som Storbritannien huggits ned i Brasiliens regnskog. 2008 satte regeringen upp mål för hur avskogningen skulle reduceras, bland annat genom att drygt hälften av regnskogen som finns kvar i regionen Amazônia Legal ska skyddas. Sedan 2005 minskar avskogningstakten, men korruption och bristande myndighetsresurser är faktorer som försvårar arbetet med att skydda de känsliga naturområdena.

 

"Sydamerika är hem till en tredjedel av världens alla fågelarter och över 1 500 av dem lever i Amazonas regnskog."

 

"Amazonas regnskog har det största antalet arter sötvattenfiskar i världen, mer än 3 000 stycken har upptäckts och kanske lika många är fortfarande okända. En enda damm i Amazonas kan innehålla fler arter av fisk än europas alla floder gör tillsammans och antalet kända fiskarter i hela Amazonas överstiger antalet kända fiskarter i Atlantiska oceanen."

 

"Närmare 400 arter kräldjur (reptiler) har observerats i Amazonas regnskog. Upp emot 100 arter har konstaterats leva på samma område i Amazonas regnskog."

 

"De flesta lever sitt liv i skymundan och är ganska intetsägande, dock finns det mer spektakulära arter. De viktigaste kräldjursgrupperna i Amazonas är ormar, ödlor, sköldpaddor och kajmaner."

 

"Den stora mängden insekter och den fuktiga miljön utgör ett utmärkt habitat för groddjur (amfibier) och bland annat har mer än 1 000 arter grodor har upptäckts så här långt men troligen väntar många fler fortfarande på att bli upptäckta.

 

Sedan år 1970 har man bara i Brasilien förlorat över 700 000 km² regnskog i Amazonas, motsvarande 8 % av landets yta."

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Amazonas_regnskog

MODERATERNAS MÖRKA HISTORIA:

 

Innan den Franska revolutionen år 1789 så hade kungarna, kyrkan och borgarna all makt över folket i Europa. Folket levde i 3 olika klasser:

 

Präster (Kyrkan) var första klass.

 

Adeln (Kungen) var andra klass.

 

Borgarna var handelsmän och hantverkare som levde i städerna, dessa var tredje klassen.

 

Majoriteten av folket var "Commoners" alltså småbönder och arbetare och var klasslösa.

 

I Sverige fanns dom två högre klasserna präster och adeln, samt två lägre klasser: borgare och landägande bönder:

Det övriga svenska folket var klasslösa och arbetade likt slavar som tjänstefolk på gårdar i generation efter generation som drängar och pigor, eller bodde på mark ägd av någon annan, som man regelbundet betalade till, ofta i natura, dvs produkter från gården.

 

Borgarna var handelsmän och hantverkare som levde i städerna. Dessa var de enda som fick bedriva handel och utrikeshandel förutom dom två högre klasserna dvs, prästklassen och adeln.

Strax efter den franska revolutionen fick svenska bönder år 1809, som ägde mark som var 10 gånger större än vad som krävdes för en vanlig bondgård, skattebefrielse, och behövde inte betala någon skatt, mot att dom hjälpte dom högre klasserna som soldater i deras krig mot Europas klasslösa befolkning, som hade rest sig i revolt under Napoleon.

 

Dessa landägande storbönder blev inkluderade i borgarklassen, för att kyrkan, kungen och borgarklassen skulle kunna hålla Europas klasslösa, det övriga svenska folket, och dom svenska småbönderna under fortsatt förtryck, och ta ut höga skatter.

 

Dessa onda borgare som höll svenska folket under förtryck i hundratals år är förklätt till partiet moderaterna idag.

 

Läs mer under rubriken:

Vår politik; Moderaternas mörka historia.

AMAZONAS REGNSKOGAR

Sedan 1975 har en yta utav Amazonas regnskogar lika stor som Frankrike och Portugal huggits ner.

 

Företagen köper regnskog för 1 cent per kvm, som dom sedan odlar sojabönor på för att föda sina nötkreatur. Vanliga urfolk som levt stamliv och i balans med Naturen fördrivs och tvingas leva som fattiga i städerna.

 

Dom asfalterade vägarna in igenom Amazonas allra sista urskogar som gör denna skogskövlingen möjlig, betalas av The World Bank och Inter-American Bank.

 

Källa : Vincent Jose Puhl/ Biolog i Brasilien. We feed the world, faktadokumetär

HUR SKAPAR VI ETT ARBETSFRITT SAMHÄLLE?

Modern byggarbetsplats i dagens samhälle. På ett modernt bygge behöver man inte ha så många arbetare som man behövde ha förr, se bilden till höger.

Plogning idag med en modern traktor. Idag kan en enda traktor göra flera tusen människors arbete vilket befriar tusentals människor från tungt arbete.

Under 1900-talet har nya tekniska framsteg kombinerat med nya transportmöjligheter m.m. betytt att mjölkbönderna har minskat betydligt i antal och är numera (2015) omkring 4 200 i hela Sverige. Centraliseringen av mjölkproduktionen har även lett till en minskning av antalet mejerier.

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mjölkmaskin

Barn raising in Lansing (now North York City Centre). Toronto, Canada.

Datecirca 1900-1919.

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Barn_raising

Ådret som vi i Sverige använde fram till mitten utav 1800- talet för att plöja våra åkrar med.

Boskapsskötsel i ladugården.

Kvinna sitter och mjölkar en mager ko medan barfota flicka mockar. Mangskogs socken, Värmland, 1911. Nordiska museet NMA.0043102

Dokumentär: Thrive: What on earth will it take?

Dokumentär: Zeitgeist moving forward. Zeitgeist är en egen organisation och deras hemsida finns på http://thezeitgeistmovement.se/

Dokumentär: JFK to 9/11 everything is a rich mans trick.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt. Se rubriken "Vårat Mål".

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se

Vår värld idag:

 

"842 miljoner människor svälter idag:

 

100 000 människor dör varje dag utav svält eller dom omedelbara effekterna ifrån svält. Var 5:e sekund dör ett barn under 10 år utav svält och var 4:minut blir någon blind utav A-vitaminbrist."

Källa: The world food report, by the world food and agiculture organisation.

 

 

"En vanlig svensk ko gav på 1500-talet i genomsnitt 400 kg mjölk per år. Runt år 1800 mjölkade en ko i södra Sverige i snitt cirka 600 kg per år och vid 1800-talets slut var motsvarande siffra cirka 1 000 kg/år. Riksgenomsnittet i slutet av 1940-talet för svenska kor var cirka 3 750 kg, 1992 cirka 7 500 kg och 2007 drygt 9 000 kg per år."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nötkreatur

 

Dessa siffror säger oss att vi med väldigt lite mjökkossor kan få dom mjölkprodukter, som vi behöver för att tillgodose hela Sveriges befolkning.

 

I det nuvarande samhället lever vi i ett ekorrhjul, med en stressig vardag, konstant arbetande, i en oändlig jakt på att betala ännu en månads räkning.

Vi lever i en värld med en väl utvecklad teknologi, med maskiner som gör allt tungt arbete åt oss, vi producerar allting vi behöver med några få människors arbete, hur kan vi vara fast i ett konstant arbetshjul fortfarande?!

Förr i tiden sådde man på våren och skördade på hösten, däremellan skötte solen och regnet arbetet och människan hade väldigt mycket fritid, och mat för hela året. Idag när teknologin är väl utvecklad arbetar vi människor mer än aldrig förr.

 

"Plöjning är bland det mest tidskrävande man gör på en åker. Ofta är körhastigheten bara 3-10 km/h och man plöjer ca 1 hektar per timme. Det är också stor skillnad i hur marken är att plöja, är det länge sen det plöjdes sist så att det är sega grästuvor eller om det finns rötter från sly i backen, så kan plöjningen lätt ta dubbelt så lång tid än om marken är regelbundet plöjd, med bara några års intervall".

Källa: http://www.bukefalos.com/threads/tidsatgang-for-plojning.1144435/

 

 

Förr i tiden sköttes detta för hand utav folket i byn och det gick åt många människors hårda och tunga jobb för att kunna föda en hel by.

 

Fram till mitten utav 1800-talet använde man fortfarande ådret i Sverige till att plöja våra svenska åkrar med. Ådret är en L formad trästock, där man endast använder spetsen till att plöja med, samma typ av plogningsmetod användes utav Egyptierna och främre orienten 3000 år före kristus! Först vid slutet utav 1800-talet började man använda en mer modernare plog med billspets utav metall med vändskiva och skär. Denna nya plogen och andra moderna maskiner bidrar till att människorna sparar enormt mycket tid och arbete.

 

Källa: wikipedia/plog

Idag har vi maskiner och all teknologi som behövs för att uppnå ett nästintill arbetsfritt samhälle, och med elektriciteten som arbetskraft, borde inte vi vara nästintill arbetsfria vid det här laget?

 

Vi behöver tänka så här: Vad måste jag ha för att överleva? Jo, vatten, mat, bostad, energi, och en bra sjukvård och en bra skola som värnar om barnens fullständiga utveckling, att barnen blir känslomässigt starka med en hög moral, och lära sig att kunna tänka kritiskt som självständiga individer.

 

Icke livsnödvändiga produkter som företagen vill sälja på oss för att göra sin tillfälliga pengarvinst på våran planets och alla framtida generationers bekostnad, kan vi helt enkelt klara oss utan!

Istället kommer vi att åtnjuta ca 75% mer i fritid, då kan vi umgås med våra barn och ge våra barn vår fulla uppmärksamhet på riktigt.

 

I skolan behöver barnen lära sig hur man tillverkar dom vanligaste materialen vi använder idag, från grunden vid naturresursuttaget, till den färdiga produkten som vi använder. Detta gäller också matproduktionen, elproduktionen samt bostads- och infrastukturen, att sy egna kläder, konstruera egna möbler, konstruera elgeneratorer, och tillverka andra livsviktiga produkter ska barnen lära sig i skolan, samt att lära sig att läsa, skriva, lite basal räkning med plus och minus, samt grundläggande geografi samt två språk, räcker gott och väl att barnen lär sig i skolan idag.

 

Är det någon som vill studera till ingenjör eller något liknande, så kan avancerad matematik som tex: gångertabeller, bråktal och mer avancerad procenträkning ingå i ingenjörsutbildningen på universitetet och högskolan, avancerad matematik ska inte den övriga befolkningen ha med i sin skolplan, då eleverna inte har någon nytta utav avancerad matematik, varken i arbetslivet eller privat.

 

Att helt enkelt prioritera livsviktig kunskap i skolan om saker som eleverna verkligen har nytta av i livet.

 

Stora tänkare som Einstein, Brahmagupta, Newton och Nikola Tesla arbetade ju inte för pengar, utan dom gjorde alla deras stora upptäcker som gynnar oss än idag, helt som en hobby, deras ideer är basen för våran avancerade teknik idag.

Dessa människor hade mycket fritid, då deras basala behov redan var tillgodosedda. De flesta av dessa personer behövde aldrig tänka på att betala räkningar varje månad, eller hur man skulle betala för mat, etc, detta var redan färdigt för all överskådlig framtid.

 

För att: När du har dina basala behov tillgodosedda för all överskådlig framtid, då blir du helt enkelt avslappnad och börjar leva och njuta utav livet igen, och då börjar många människor att tänka på saker som gynnar hela mänskligheten eller utav ren nyfikenhet använder befintligt material för att skapa något nytt material och hittar nya användningsområden.

 

Det är på det här sättet som dom stora idegenomslagen inträffar, saker som förändrar hela mänsklighetens standard och levnadssätt för alltid, titta bara på elektriciteten, utan den hade vi aldrig kunnat befria oss från den enorma arbetsbördan som vi har idag!

Väldigt bra dokumentärer: