Startsida Naturens Parti

NATURENS PARTI

SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

AMAZONAS REGNSKOGAR

AKTUELLT

Mato Grosso Brasilien

 

Tropiska regnskogar har den största mångfalden av levande organismer på jorden.

Trots att de täcker mindre än 2% av jordens yta så besitter regnskogarna mer än 50% av jordens växter och djur.

 

AMAZONAS SISTA REGNSKOGAR:

 

Högt tryck på känsliga naturområden:

Sedan 1990 har ett område stort som Storbritannien huggits ned i Brasiliens regnskog. 2008 satte regeringen upp mål för hur avskogningen skulle reduceras, bland annat genom att drygt hälften av regnskogen som finns kvar i regionen Amazônia Legal ska skyddas. Sedan 2005 minskar avskogningstakten, men korruption och bristande myndighetsresurser är faktorer som försvårar arbetet med att skydda de känsliga naturområdena.

 

"Sydamerika är hem till en tredjedel av världens alla fågelarter och över 1 500 av dem lever i Amazonas regnskog."

 

"Amazonas regnskog har det största antalet arter sötvattenfiskar i världen, mer än 3 000 stycken har upptäckts och kanske lika många är fortfarande okända. En enda damm i Amazonas kan innehålla fler arter av fisk än europas alla floder gör tillsammans och antalet kända fiskarter i hela Amazonas överstiger antalet kända fiskarter i Atlantiska oceanen."

 

"Närmare 400 arter kräldjur (reptiler) har observerats i Amazonas regnskog. Upp emot 100 arter har konstaterats leva på samma område i Amazonas regnskog."

 

"De flesta lever sitt liv i skymundan och är ganska intetsägande, dock finns det mer spektakulära arter. De viktigaste kräldjursgrupperna i Amazonas är ormar, ödlor, sköldpaddor och kajmaner."

 

"Den stora mängden insekter och den fuktiga miljön utgör ett utmärkt habitat för groddjur (amfibier) och bland annat har mer än 1 000 arter grodor har upptäckts så här långt men troligen väntar många fler fortfarande på att bli upptäckta.

 

Sedan år 1970 har man bara i Brasilien förlorat över 700 000 km² regnskog i Amazonas, motsvarande 8 % av landets yta."

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Amazonas_regnskog

Sedan 1975 har en yta utav Amazonas regnskogar lika stor som Frankrike och Portugal huggits ner.

 

Företagen köper regnskog för 1 cent per kvm, som dom sedan odlar sojabönor på för att föda sina nötkreatur. Vanliga urfolk som levt stamliv och i balans med Naturen fördrivs och tvingas leva som fattiga i städerna.

 

Dom asfalterade vägarna in igenom Amazonas allra sista urskogar som gör denna skogskövlingen möjlig, betalas av The World Bank och Inter-American Bank.

 

Källa : Vincent Jose Puhl/ Biolog i Brasilien. We feed the world, faktadokumetär.

MODERATERNAS MÖRKA HISTORIA:

 

Innan den Franska revolutionen år 1789 så hade kungarna, kyrkan och borgarna all makt över folket i Europa. Folket levde i 3 olika klasser:

 

Präster (Kyrkan) var första klass.

 

Adeln (Kungen) var andra klass.

 

Borgarna var handelsmän och hantverkare som levde i städerna, dessa var tredje klassen.

 

Majoriteten av folket var "Commoners" alltså småbönder och arbetare och var klasslösa.

 

I Sverige fanns dom två högre klasserna präster och adeln, samt två lägre klasser: borgare och landägande bönder:

Det övriga svenska folket var klasslösa och arbetade likt slavar som tjänstefolk på gårdar i generation efter generation som drängar och pigor, eller bodde på mark ägd av någon annan, som man regelbundet betalade till, ofta i natura, dvs produkter från gården.

 

Borgarna var handelsmän och hantverkare som levde i städerna. Dessa var de enda som fick bedriva handel och utrikeshandel förutom dom två högre klasserna dvs, prästklassen och adeln.

Strax efter den franska revolutionen fick svenska bönder år 1809, som ägde mark som var 10 gånger större än vad som krävdes för en vanlig bondgård, skattebefrielse, och behövde inte betala någon skatt, mot att dom hjälpte dom högre klasserna som soldater i deras krig mot Europas klasslösa befolkning, som hade rest sig i revolt under Napoleon.

 

Dessa landägande storbönder blev inkluderade i borgarklassen, för att kyrkan, kungen och borgarklassen skulle kunna hålla Europas klasslösa, det övriga svenska folket, och dom svenska småbönderna under fortsatt förtryck, och ta ut höga skatter.

 

Dessa onda borgare som höll svenska folket under förtryck i hundratals år är förklätt till partiet moderaterna idag.

 

Läs mer under fliker: Vår politik/Moderaternas mörka historia.

EN POSITIV OCH KÄRLEKSFULL OMGIVNING:

 

Att ha en positiv och kärleksfull omgivning är ett måste för att människan ska kunna utveckla sina känslor till att bli en mer kärleksfull och lycklig människa.

 

Om människan dag efter dag ser och hör om våld i tidningar och på Tv, upplever stressiga familjesituationer som inte håller ihop, på grund utav att människan hela tiden tänker på hur man ska kunna betala ännu en månads räkning, eller hur man ska klara sig och ha ett bra stabilt liv även när man är gammal och har slitit ut kroppen.

 

Att värdesätta tid med familjen, sina barn, nära och kära, eller att hitta på någon hobby som man kan ägna sin tid åt, detta är ju livet! Och det är ett sådant liv som vi alla människor på hela jorden ska leva! Idag med vår moderna el och maskiner som kan producera allting vi behöver, bara med en knapptryckning!

 

Att vi har tillgång till allt detta fina och fastän detta, så svälter människor ihjäl och arbetar ihjäl sig över hela världen, har vi inte kommit längre än så här??

 

Vi är alla en del utav samma mänskliga familj! Det spelar ingen roll varken du är svart ellet vit, kristen eller muslim, ung eller gammal, vi tillhör alla samma familj! Vi mäniskor har blivit intvingade i betalningscirkeln, där vi människor fungerar som konsumtions och löneslavar, som bankerna och företagen gemensamt har skapat, deras samhällssystem håller hela mänskligheten under ett konstant arbetande, i ett så kallat: "modernt slaveri".

Olof Palme (1927-1986). Sveriges statsminister under åren: 1969-1976, 1982-1986.

 

"The rights of democracy are not reserved for a selected group whitin society, they are they rights of all the people". Citat av Olof Palme.

 

 

Århundradets skattereform:

Efter att man mördat Olof Palme vågade inte Ingvar Carlsson som blev socialdemokraternas nya partiledare att hålla dom vallöften som Olof Palme hade lovat med fortsatt utbyggd välfärd, utan han införde istället alla dom förändringar som moderaterna ville ha som Olof Palme var emot.

 

År 1989 genom stort inflytande av moderaterna och folkpartiet gjorde socialdemokraternas ledning och partiledare Ingvar Carlsson "tidernas största skattereform" och omfördelade 100 miljarder av våra svenska skattepengar till främst dom rikaste i Sverige och satte landet Sverige i skuld till utländska centralbanker och utländska företag. För den svenska socialdemokratiska välfärdsmodellen var detta ett trendbrott.

Valet därpå år 1991 vann moderaterna valet, och år 1994 gick Sverige med i EU under moderaternas ledning.

 

Statsskulden ökade med ca 800 miljarder på 5 år efter att moderaterna, folkpartiet och socialdemokraternas ledning hade genomfört dessa förändringar i Sverige, statsskulden låg på ca 600 miljarder år 1991 och på över 1400 miljarder år 1996!

 

Statskulden låg på ca 30 miljarder år 1970, idag ligger statsskulden på nästan 1300 miljarder!

Övrig källa: http://www.landguiden.se/lander/europa/sverige/modern-historia

 

Mer information i "Vår politik" under rubriken "Skatt".

Dokumentär: Zeitgeist moving forward. Zeitgeist är en egen organisation och deras hemsida finns på http://thezeitgeistmovement.se/

Dokumentär: Thrive: What on earth will it take?

Dokumentär: JFK to 9/11 everything is a rich mans trick.

Dokumentär: We feed the world.

Dokumentär: The world according to Monsanto.

Dokumentär: State of mind - The psychology of control.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi arbetar för att stoppa företagen som förstör våran gemensamma planet!

 

Genom att stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark, tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från Sri Lanka och palmolja från Borneo, så hinner vi rädda våra sista regnskogar!!

 

Naturens Parti är det politiska partiet som verkligen kämpar för att rädda planeten på riktigt, genom att stoppa företagens överproduktion. Vi har dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser, samt alla giftiga utsläpp som företagen orsakar på våran ömtåliga planet, varje dag!!!

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se