Biståndspolitik

   Så här tycker vi:
   # Vi behöver bygga upp livsviktig energi-, vatten- och matproduktion i säkra områden, i krigsdrabbade länder och deras grannländer, så att människor som flyr från krig och andra svårigheter kan bo kvar i närområdet och få skydd, under tiden krisen drabbar landet.

   Områdena ska skyddas av internationella styrkor och av FN, och får inte ligga i ett område som är rikt på värdefulla naturresurser, tex olja, gas, diamanter, cobolt, etc. Konflikterna handlar oftast om värdefulla naturresurser. 
   # Utlandsbistånd ska ges genom att vi bygger upp livsviktig infrastruktur, självständig mat- och vatten- och energiförsörjning, i krisdrabbade länder där flyktingar som söker sig till EU kommer ifrån, och inte i form utav pengar till andra länder.


   Detta leder till att vi hjälper U-länderna långsiktigt med svensk arbetskraft, material och kunskap, istället för att ge enorma summor i utlandsbistånd som ofta försvinner hos korrumperade politiker och företagsledare.

   Detta gör att människor slipper att söka sig till Europa för att få tillgång till sina livsviktiga basbehov, som mat, bostad, energi och en god infrastruktur i landet.
   # Redovisa vad som har byggts upp i u-landet med våra svenska skattebetalares biståndspengar.


   Allt utlandsbistånd, samt bidrag till röda korset, rädda barnen och alla andra sk, "hjälporganisationer" ska redovisas öppet, exakt vad dessa organisationer har byggt upp, och priser på inköpt material, samt arbetskraftskostnad jämfört med bidragen man fått.


   Under alla dessa år som olika sk "hjälporganisationer har fått donationer och bidrag, så borde hela Afrika vara försett med höghastighetståg, samt självproducerad energi- och matförsörjning och leva helt självständigt vid det här laget.


   Lönelistanför olika hjälporganisationerschefer 2018:


Cancerfonden

1 190 000 kr


WWF

1 128 000 kr


Röda Korset

1 108 000 kr


Hjärt och Lungfonden

1 087 000 kr


Barncancerfonden

1 060 000 kr


UNICEF

1 039 000 kr


Rädda Barnen

996 000 kr


   Källa: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/article18086986.ab/promo   

   När våra pengar används till att bekämpa fattigdom på riktigt:


   Genom att gräva vattenbrunnar, bygga upp hållbar energi och matproduktion, i U-länderna, istället för att våra biståndspengar hamnar i fickorna hos olika biståndsorganisationschefer.


   När vi bygger upp livsnödvändig infrastuktur i U-länderna, så kommer fattigdomen och flyktingarna att upphöra i hela världen inom en väldigt kort tidsperiod.

   Varför vill staten, stora företag och bankerna att fler människor ska söka sig till Sverige?   1. För att driva upp bostadspriser och driva ner lönerna så att företagen ska få billigare arbetskraft. Ett företag kan erbjuda en mycket lägre lön när det är 1000 personer som står i kö till samma jobb, än när det endast är 1 person som söker jobbet.


   Mer människor i Sverige betyder mer brist på arbeten och brist på bostäder, samt att lönerna sänks då fler människor konkurrerar om samma jobb.


   Många arbeten försvinner redan nu på grund av att mer produktion utförs av maskiner, istället för med mänsklig arbetskraft.

   Därför kan vi sänka arbetstiden till 6 timmar, och ändå producera alla de livsviktiga varor som vi behöver, och på så sätt dela på de få arbeten som finns kvar.   2. Staten, banker och stora företag vill skapa olikheter, splittringar och konflikter i samhället så att svenska folket inte förstår orsakerna till försämringarna som staten skapar, och vi kan inte samla oss gemensamt pga olika kulturer och organisera ett motstånd mot företagens stöld av Sveriges naturresurser, och protestera mot våran överdrivna arbetsbörda och arbetstid.

   Därför vill staten ta in mycket människor från olika kulturer så att svenska folket ska skylla våldsamheter och  försämringar i välfärden på varandra, och inte på staten, storföretagen och bankerna som ligger bakom alla dessa försämringar.


   Staten, storföretagen och bankerna vill ge ett sken av att de släpper in flyktingarna på grund av humanitära skäl. Men när vi funderat en stund inser alla att vi endast hjälper en väldigt liten del av alla människor som lider av kriget.


   Den verkliga hjälpen ska tilldelas på plats i flyktingarnas hemländer, då kan Sverige hjälpa majoriteten av alla flyktingarna i så kallade "gröna zoner" där man bygger upp nödvändig infrastruktur och beskyddar området med hjälp av FN, så att flyktingarna kan leva i säkerhet och gå i skolan och arbeta i väntan på att kriget ska ta slut.
   Brist på livsnödvändiga produkter:   Att människor flyttar från sitt land och söker sig till andra länder beror främst på att människan vill ha ett enklare liv, med rent vatten, pålitlig och hållbar energi, och en hållbar matförsörjning, detta räcker för att människor ska kunna leva i sina egna länder.


   Idag öser staten ut skattebetalarnas pengar i form av utlandsbistånd som med all sannolikhet hamnar hos korrupta ledare i U-länderna, beviset är att pengarna inte har gjort någon större nytta för landets självförsörjning. Personerna som fått vårat utlandsbistånd bygger inte upp den livsnödvändiga infrastrukturen som behövs i utvecklingsländerna, så att folket får sina livsnödvändiga behov tillgodosedda, så att de slipper  söka sig till ett bättre liv i tex, EU.


   Svenskt utlandsbistånd ska endast ges med kunskap, arbetskraft och material, istället för med pengar, att bygga upp en hållbar mat- energi- och vattenförsörjning i dessa fattiga u-länder, samt bra vägar eller bra tågnät.


   Att bygga upp dessa U-länder till ekologiskt självförsörjande länder, i så stor balans med naturen som möjligt, och med hållbart material.


  I utbyte mot att Sverige bygger upp livsviktig infrastruktur och energiförsörjning i U-länderna, kan detta användas för att underlätta för flyktingar att återvända snabbare, då livsviktig infrastruktur nu finns uppbyggt i flyktingarnas hemländer som är uppbyggt av svenska byggnadsarbetare istället för att ge ett utlandsbistånd i form av pengar.


   Vi måste lösa grunderna till konflikterna och hjälpa krisdrabbade länder långsiktigt, genom att skapa bra förutsättningar för att kunna leva ett värdigt liv inom en kort tidsram, efter att krisen har drabbat landet.


   Genom att landet självständigt producerar elektricitet från solceller och vätgas, och har självständig matproduktion, vattenreningsanläggningar, osv.


   Detta leder till att alla människor kan leva i trygghet, och ekologiskt hållbart, i hela världen.