Biståndspolitik

Varför vill staten, stora företag och bankerna att fler människor ska söka sig till Sverige?   1.När Sveriges befolkning minskar så kommer priserna på bostäder sjunka och våra löner höjas pga brist på arbetskraft och brist på nya hyresgäster.

   Så för att driva upp bostadspriserna och driva ner lönerna så släpper staten in nya människor varje år, för att företagen ska få billigare arbetskraft och mer i hyror.


   Ett företag kan erbjuda en mycket lägre lön när det är 1000 personer som står i kö till samma jobb, än när det endast är 1 person som söker jobbet. 

   Mer människor i Sverige betyder mer brist på arbeten och brist på bostäder, samt att lönerna sänks då fler människor konkurrerar om samma jobb.


   Många arbeten försvinner redan nu på grund av att mer produktion utförs av maskiner, istället för med mänsklig arbetskraft. Därför kan vi sänka arbetstiden till 6 timmar per dag, och arbetsveckan till 4 dagar istället för 5, och ändå producera alla de livsviktiga varor som vi behöver, och på så sätt dela på de få arbeten som finns kvar.   2. Staten, banker och stora företag vill skapa olikheter, splittringar och konflikter i samhället så att svenska folket inte förstår det destruktiva mönstret som konsumtionssamhället skapar, och vi kan inte känna gemenskap, pga olika kulturer, och organisera ett motstånd, mot storföretagens stöld av Sveriges naturresurser, samt kräva att minska våran tunga arbetsbörda och arbetstid.

   Därför vill staten ta in mycket människor från olika kulturer så att svenska folket ska skylla våldsamheter och  försämringar i välfärden på varandra, och inte på staten, storföretagen och bankerna som ligger bakom alla dessa försämringar och är grunden till konsumtionssamhället.


   Vi behöver inse att vi endast hjälper en väldigt liten del av alla människor som lider av krigen i världen.


   Den verkliga hjälpen ska tilldelas på plats i flyktingarnas hemländer, då kan Sverige hjälpa majoriteten av alla flyktingarna i så kallade "gröna zoner" där man bygger upp nödvändig infrastruktur och beskyddar området med hjälp av FN, så att flyktingarna kan leva i säkerhet och gå i skolan och arbeta i väntan på att kriget ska ta slut.
Såhär tycker vi:

   # Vi måste avveckla all svensk vapenexport, och arbeta för att andra länder avvecklar deras vapenexport också. Detta kan göras genom att införa sanktioner eller bojkott mot länder som exporterar vapen.
   # Vi behöver bygga upp livsviktig energi-, vatten- och matproduktion i säkra områden, i krigsdrabbade länder och deras grannländer, så att människor som flyr från krig och andra svårigheter kan bo kvar i närområdet och få skydd, under tiden krisen drabbar landet.

   Områdena ska skyddas av internationella styrkor och av FN, och får inte ligga i ett område som är rikt på värdefulla naturresurser, tex olja, gas, diamanter, cobolt, etc. Konflikterna handlar oftast om värdefulla naturresurser. 
   # Utlandsbistånd ska ges genom att vi bygger upp livsviktig infrastruktur, självständig mat- och vatten- och energiförsörjning, i krisdrabbade länder där flyktingar som söker sig till EU kommer ifrån, och inte i form utav pengar till andra länder.


   Detta leder till att vi hjälper U-länderna långsiktigt med svensk arbetskraft, material och kunskap, istället för att ge enorma summor i utlandsbistånd som ofta försvinner hos korrumperade politiker och företagsledare.

   Detta gör att människor slipper att söka sig till Europa för att få tillgång till sina livsviktiga basbehov, som mat, bostad, energi och en god infrastruktur i landet.
   # Redovisa vad som har byggts upp i u-landet med våra svenska skattebetalares biståndspengar.


   Allt utlandsbistånd, samt bidrag till röda korset, rädda barnen och alla andra sk, "hjälporganisationer" ska redovisas öppet, exakt vad dessa organisationer har byggt upp, och priser på inköpt material, samt arbetskraftskostnad jämfört med bidragen man fått.


   Under alla dessa år som olika sk "hjälporganisationer" har fått donationer och bidrag, så borde hela Afrika vara försett med höghastighetståg, samt självproducerad energi- och matförsörjning och leva helt självständigt vid det här laget.
   Lönelistanför olika hjälporganisationerschefer 2018:


Cancerfonden

1 190 000 kr


WWF

1 128 000 kr


Röda Korset

1 108 000 kr


Hjärt och Lungfonden

1 087 000 kr


Barncancerfonden

1 060 000 kr


UNICEF

1 039 000 kr


Rädda Barnen

996 000 kr


   Källa: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/article18086986.ab/promo   

När våra pengar används till att bekämpa fattigdom på riktigt:


   Genom att gräva vattenbrunnar, bygga upp hållbar energi och matproduktion, i U-länderna, istället för att våra biståndspengar hamnar i fickorna hos olika biståndsorganisationschefer.


   När vi bygger upp livsnödvändig infrastuktur i U-länderna, så kommer fattigdomen och flyktingarna att upphöra i hela världen inom en väldigt kort tidsperiod.

Brist på livsnödvändiga produkter:   När vi hjälper människor i fattiga länder med en god infrastruktur, med rent vatten, pålitlig och hållbar energi, och en hållbar matförsörjning, så leder det till att människor kan leva i sina egna länder, och slipper att flytta från sitt land och söka sig till andra länder för att få ett enklare och tryggare liv. 


   Idag öser staten ut skattebetalarnas pengar i form av utlandsbistånd som med all sannolikhet hamnar hos korrupta ledare i U-länderna, beviset är att pengarna inte har gjort någon större nytta för u-ländernas självförsörjning.

   Personerna som fått vårat utlandsbistånd bygger inte upp den livsnödvändiga infrastrukturen som behövs i u-länderna, så att folket kan inte få sina livsnödvändiga behov tillgodosedda, då blir människor tvungna att söka sig till ett bättre liv i tex, EU.


   Svenskt utlandsbistånd ska ges med teknik, arbetskraft och material, istället för att ösa ut pengar i bistånd som inte gör någon nytta för landet och folket i dessa u-länderna, vi svenskar måste bygga upp hållbar mat- energi- och vattenförsörjning i dessa fattiga U-länderna, samt bra vägar eller bra tågnät.


   Att bygga upp dessa U-länder till ekologiskt självförsörjande länder, i så stor balans med naturen som möjligt, och med hållbart material, leder till att alla länder klarar sig självständigt, utan någon hjälp från andra läder.


  I utbyte mot att Sverige bygger upp livsviktig infrastruktur och energiförsörjning i U-länderna, kan detta användas för att underlätta för flyktingar att återvända snabbare, då livsviktig infrastruktur nu finns uppbyggt i flyktingarnas hemländer som är uppbyggt av svenska byggnadsarbetare istället för att ge ett utlandsbistånd i form av pengar.


   Vi måste lösa grunderna till konflikterna och hjälpa krisdrabbade länder långsiktigt, genom att skapa bra förutsättningar för att kunna leva ett värdigt liv inom en kort tidsram efter att krisen har drabbat landet, genom att landet självständigt producerar elektricitet från solceller och vätgas, och har självständig matproduktion, vattenrenings-anläggningar, energiproduktion, osv.


   Detta leder till att alla människor i hela världen kan leva ett värdigt liv i trygghet.    Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti, vi är ett grönt mittenparti med hjärtat till vänster.


   Avgiftsfri bostad, mat, energi, utbildning och sjukvård är delar av våra mänskliga rättigheter.

   Därför vill vi i Naturens Parti skattefinansiera alla levnadskostnader som en del av välfärden, och samtidigt nå våra klimatmål, genom att minska produktionen av icke livsviktiga varor, och istället fokusera på att producera de varor som vi behöver för att överleva och trivas.


   Sveriges livsviktiga produktion ska utföras av 2 miljoner statligt anställda, som arbetar 4 dagar per vecka, med 6 timmars arbetsdag, och får 15 000 kr i lön varje månad. Deras löner kostar 243 miljarder efter avdragen skatt per år, och finansieras genom att omfördela pengar från:   Arbetsmarknad och arbetsliv: Ca 105,7 miljarder per år.

  

   Jobbskatteavdraget, rot, rut: Ca 132 miljarder per år.


   Utlandsbistånd: Ca 46,8 miljarder per år.

   


   I realiteten blir detta en löneförhöjning för de flesta offentligt anställda då de arbetar 8 dagar mindre per månad jämfört med idag.   Läs mer under "Våran budget".


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se