Utlandsbistånd och flyktingpolitik

   När våra pengar används till att bekämpa fattigdom på riktigt:


   Genom att gräva vattenbrunnar, bygga upp hållbar energi och matproduktion, i U-länderna, istället för att våra biståndspengar hamnar i fickorna hos olika biståndsorganisationschefer.


   När vi bygger upp livsnödvändig infrastuktur i U-länderna, så kommer fattigdomen och flyktingarna att upphöra i hela världen inom en väldigt kort tidsperiod.

   Brist på livsnödvändiga produkter:   Att människor flyttar från sitt land och söker sig till andra länder beror främst på att människan vill ha ett enklare liv, med rent vatten, pålitlig och hållbar energi, och en hållbar matförsörjning, detta räcker för att människor ska stanna kvar i sitt eget hemland.


   Idag öser svenska riksdagen ut skattebetalarnas pengar till korrupta ledare i U-länderna, som tar pengarna till sig själva, och bygger inte upp den livsnödvändiga infrastrukturen som behövs i sina egna länder, så att folket får sina livsnödvändiga behov tillgodosedda, så att dom slipper flytta till ett bättre liv i tex, EU.


   Svenskt utlandsbistånd ska endast ges med kunskap, arbetskraft och material, istället för med pengar, att bygga upp en hållbar mat- energi- och vattenförsörjning i dessa fattiga u-länder, samt bra vägar eller bra tågnät. Och att bygga i så stor balans med naturen som möjligt, och med hållbart material, istället för att ösa bistånd och pengar till korrupta ledare.

   Detta kan också användas för att återvändningen utav flyktingar ska underlättas, i utbyte mot att Sverige bygger upp denna livsviktiga infrastrukturen och energiförsörjningen, etc, att u-landet också tar emot sina landsmän och kvinnor, även om dessa saknar papper, men som skäligen är ifrån respektive land.


   Den sista lösningen för att få dom styrande i landet att ta emot sitt folk är att ge dom styrande ett bidrag för varje papperslös landsman som landet tar emot, exempelvis 30 000 kronor per person.


   I Kanada får asylsökande inte bostätta sig permanent i dom 3 mest befolkade provinserna, utan är tvugna att sprida ut sig. I Sverige motsvarar detta Stockholms län, Storgöteborg, som inkluderar Göteborg och intilligande kommuner, och Stormalmö, som inkluderar Malmö och intilligande kommuner, där asylsökande, människor med uppehållstillstånd, samt nya medborgare inte ska få bosätta sig i permanent.

 


   Detta har lett till att Kanada är bäst på integration i hela världen!

   Varför vill moderaterna, stora företag och svenskt näringsliv att fler flyktingar ska söka sig till Sverige?   1. För att företagen ska få billigare arbetskraft. Ett företag kan erbjuda en mycket lägre lön när det är 1000 personer som står i kö till samma jobb än när det endast är 10 personer som står i kö till samma jobb.


   2. För att skapa olikheter, splittringar och konflikter i samhället så att svenska folket inte kan organisera ett motstånd mot företagens stöld av Sveriges naturresurser, och mot våran överdrivna arbetsbörda och arbetstid.


   3. Att skylla våldsamheter, försämringar i välfärden, höjda hyror och energikostnader på varandra, och inte på företagen som ligger bakom alla dessa försämringar.
   Varför vill socialdemokraterna att fler flyktingar ska söka sig till Sverige?

   På grund utav humanitära skäl, alltså för att man tycker synd om dem. Vad socialdemokraterna inte förstår är att vi endast hjälper en liten bråkdel utav alla som lider av kriget, och då hjälper det inte att släppa in en bråkdel människor i Sverige till en väldigt hög kostnad för samhället och gemenskapen människor emellan i Sverige.


   Den verkliga hjälpen ska tilldelas på plats i flyktingarnas hemländer, då kan Sverige till en väldigt låg kostnad hjälpa majoriteten av alla flyktingarna i så kallade gröna zoner där man bygger upp nödvändig infrastruktur och beskyddar genom FN så att flyktingarna kan leva och gå i skolan i väntan på att kriget ska ta slut.

 

   I Sverige har vi inte råd att bygga fler universitet och anställa fler lärare så att vi kan utbilda alla läkare, lärare och ingenjörer som vi behöver, men vi har råd med att försörja och utbilda tusentals asylsökande, och ge dom bostäder när vi inte ens kan ge våra svenska medborgare som är hemlösa och våra egna ungdomar bostäder.


   Det finns inte tillräckligt med jobb i Sverige, inte ens för den svenska befolkningen, hur ska det finnas jobb för flyktingar och EU immigranter?


   Arbeten minskar på grund utav att mer produktion utförs av maskiner, istället för med mänsklig arbetskraft. Detta ska tillgodoräknas den svenska befolkningen i form av minskad arbetstid med bibehållen lön.


   Våra politiska punkter:   # Vi behöver bygga upp livsviktig energi-, vatten- och matproduktion i säkra områden, i dom krigsdrabbade länderna och deras grannländer, så att människor som flyr från kriget kan bo där och få skydd, under tiden kriget drabbar landet.

   Områdena ska skyddas av internationella styrkor och av FN, och får inte ligga i ett område som är rikt på värdefulla naturresurser, tex olja, gas, diamanter, cobolt, etc. Konflikterna handlar oftast om värdefulla naturresurser. 

   Detta leder till att vi hjälper ALLA flyktingarna, och inte bara den lilla andel av flyktingarna som är starka nog att ta sig hela vägen till Sverige.

   Då behöver människorna inte längre fly från sitt hemland, utan ändå få ett bra liv i sitt hemland tills kriget är över.   # Utlandsbistånd ska ges genom att vi bygger upp livsviktig infrastuktur, mat och vattenförsörjning och energiförsörjning, i krisdrabbade länder där flyktingar som söker sig till EU kommer ifrån, och inte i form utav pengar till andra länder.

   Detta gör att vi verkligen hjälper U-länderna långsiktigt med svensk arbetskraft, material och kunskap, istället för att ösa pengar till korrupta politiker och företagsledare i U-länderna, som oftast behåller bidragen för sig själva, utan att hjälpa det lidande folket.

   Detta gör att människor söker sig till Europa för att få tillgång till dessa livsviktiga behov.   # Redovisa vad som har byggts upp i u-landet med våra svenska skattebetalares biståndspengar.

   Allt utlandsbistånd, samt bidrag till röda korset, rädda barnen och alla andra sk, "hjälporganisationer" ska redovisas öppet, exakt vad dessa organisationer har byggt upp, och priser på inköpt material, samt arbetskraftskostnad jämfört med bidragen man fått.

   Under alla dessa år som olika sk "hjälporganisationer har fått donationer och bidrag, så borde hela Afrika vara försett med höghastighetståg, samt självproducerad energi- och matförsörjning och leva helt självständigt vid det här laget.   # Människor som har krigat för islamska staten ska utvisas till Syrien, Irak, eller kurdkontrollerat område i norra Syrien, och blir permanent av med sitt svenska medborgarskap/asyl/uppehållstillstånd retroaktivt.

   Detta gäller även alla övriga familjemedlemmar som varit med.   # Asylsökande och nya medborgare som begår brott i Sverige blir av med sin asyl, sitt uppehållstillstånd, eller sitt nya svenska medborgarskap.

   Nya svenska medborgare får ett provisoriskt medborgarskap som gäller dom första 10 åren. Begår den nya medborgaren ett grovt brott, som tex, mord, våldtäkt eller upprepande mindre brott, blir personen permanent utvisad. Människor med asyl eller uppehållstillstånd blir utvisade permanent vid ringa brott, som tex, misshandel, narkotikabrott, etc.

   Vi behöver komma överens med länder som tex Pakistan eller Sudan att ta emot och ge medborgaskap till dessa kriminella människor mot en summa på tex 30 000 kr per person. Pakistan grundades som en islamisk fristat, som välkomnar alla muslimer från hela världen.
   Lönelistanför olika hjälporganisationerschefer 2018:


Cancerfonden

1 190 000 kr


WWF

1 128 000 kr


Röda Korset

1 108 000 kr


Hjärt och Lungfonden

1 087 000 kr


Barncancerfonden

1 060 000 kr


UNICEF

1 039 000 kr


Rädda Barnen

996 000 kr


   Källa: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/article18086986.ab/promo   

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK