Sveriges självförsörjning

   Våra politiska punkter:   # Avveckla all antibiotikaanvändning i våran svenska köttproduktion, och importstopp för antibiotikabehandlat kött från utlandet.   # Hållbart fiske: Skydda Sveriges vatten och fiskebestånd. Inom Sveriges vattengränser skall det endast fiskas med små enskilt och familjeägda fiskebåtar.   

   Inga internationella företags fiskeflottor ska fiska ur våra svenska hav och bottentrålning ska avvecklas.   # Tillåt gårdsförsäljning av mat, alkohol och andra livsnödvändiga produkter. 32,5% i skatt betalas på vinsten.   # Fastighetsskatten slopas för fastigheter med mark på upp till 1 hektar, per person. För mark utöver denna 1 hektar införs det en markskatt på. Om människan bor i små ekologiska familjefarmar som byggs eller omvandlas utav avlidna människors gårdar. Stora nog att kunna föda en normalstor familj med en helt ekologiskt kost, gör att vi alltid har tillgång till rena GMO fria och kemikaliefria grödor, och då vi arbetar med detta får vi och våra barn en bättre förståelse, närhet och respekt för naturen.

   På taken kan solpaneler installeras och en enklare utbildning i reparation av solpaneler ges till dom nyinflyttande.

   Vi gödslar våra åkrar med vårt mänskliga urin och avföring i bearbetad form, på så vis behöver vi inte längre använda fossiloljebaserad gödsel som dödar alla organismer i våra åkerjordar, som omvandlar jorden till näringsämnen som matväxterna behöver för att kunna växa, därmed gör konstgödsel våra åkerjordar döda och näringslösa. 

   Familjen får en enklare utbildning utav erfarna människor inom slakt samt om enklare djursjukdomar och behandlingar. Familjen kan sedan lagligt slakta sina egna matdjur på gården och behandla enklare sjukdomar, helt självständigt.

   På detta viset kan vi leva helt gratis. Så att den som vill kan odla sin egen mat och föda upp sina egna djur, ha ett eget litet jordbruk med en liten uppfödning av djur.

   Detta gör att vi som land klarar oss ur vilken situation eller katastof som helst i omvärlden, och i Sverige fortfarande ha fri bostad, energi, mat och vatten. Och använda alla produkter som vi kan tillverka självständigt som land.

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   "År 1932 hade 94 procent  av de 428 617 jordbruksföretagen något djur. Motsvarande andel för de 67 146 jordbruksföretagen år 2013 var 56 procent.

   Det vanligaste djurslaget såväl  år 1932 som år 2013 var nötkreatur. Över 90 procent av alla jordbruksföretag hade nötkreatur år 1932 medan 28 procent hade nötkreatur år 2013.

   År 1932 hade 69  procent av jordbruksföretagen grisar och 72 rocent hade fjäderfä. År 2013 var motsvarande siffror 2 respektive 6 procent.

   Källa: https://jordbruketisiffror.wordpress.com/

   "Vi äter mycket mer får- och lammkött nu än vi gjorde för 20 år sedan:

   Statistiken visar att den svenska produktionen och totalkonsumtionen var ungefär lika stor fram till början 1990-talet.  Därefter har totalkonsumtionen ökar betydligt mer än produktionen. Vi äter alltså mer får- och lammkött i Sverige nu än för 20 år sedan. Dessutom äter vi numera mer importerat får- och lammkött än får och lammkött som är producerat i Sverige."

   Källa: https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2016/03/18/produktion-av-lamkott-1930-2015/


   Sveriges beredskap vid krisläge i nuläget:


► Sverige är självförsörjande på spannmål, men produktionen av mjölk samt gris- och nötkött har sjunkit till mellan 40 och 60 procent.


► Sedan inträdet i EU finns inga beredskapslager, vare sig i Sverige eller inom övriga EU.


► De enskilda hushållens livsmedelslager beräknas räcka mellan tre och tolv dagar.


► Butikernas lager räcker en dag, centrallagrens lager räcker mellan tre och åtta dagar, livsmedelsindustrin och hamnarna har lager för ett par dagar.


► Om transportsystemet kollapsar är det tomt i butikerna efter ett dygn.


► Om landet isoleras är hälften av våra dagliga livsmedel, de som vi normalt sett importerar, slut efter tio till tolv dagar.


   Källa: Jordbruksaktuellt. http://www.ja.se/?p=43783&

   Sveriges matförsörjning:

 Om människan bor i små ekologiska familjefarmar som byggs eller omvandlas utav avlidna människors gårdar. På 1 hektar, stora nog att kunna föda en normalstor familj med en helt ekologiskt kost, gör att vi alltid har tillgång till rena GMO fria och kemikaliefria grödor, och då vi arbetar med detta får vi och våra barn en bättre förståelse, närhet och respekt till Naturen.


   På taken kan solpaneler installeras och en enklare utbildning i reparation av solpaneler ges fritt till dom nyinflyttande genom svenska grundskolan.


   Vi gödslar våra åkrar med vår mänskliga urin och avföring i bearbetad form, på så vis behöver vi inte använda fossiloljebaserade gödslingsmedel som dödar alla organismer i våra åkerjordar, som omvandlar jorden till näringsämnen som matväxterna behöver för att kunna växa, och därmed gör konstgödsel våra åkerjordar döda och näringslösa. 


   Familjen får en enklare utbildning utav erfarna människor inom slakt samt om enklare djursjukdomar och behandlingar. Familjen kan sedan lagligt slakta sina egna matdjur på gården och behandla enklare sjukdomar, helt självständigt.


   På detta viset kan vi leva helt gratis. Så att den som vill kan odla sin egen mat och föda upp sina egna djur, ha ett eget litet jordbruk med en liten uppfödning av djur.


   Detta gör att vi som land klarar oss ur vilken situation eller katastof som helst i omvärlden, och i Sverige fortfarande ha fri bostad, energi, mat och vatten. Och dom produkter som vi kan tillverka självständigt som land.


  Företagen fungerar idag som en spärr mellan konsumenten(folket) och producenten(folket). En onödig mellanhand, mellan dom svenska bönderna och det svenska folket.


   Ett exempel är att ett företag köper ett kilo potatis utav en Svensk bonde för tex 0,20 öre per kilo, och sedan säljer företaget detta för 10 kr kilot till matvaruaffären. Företaget gör oftast ingen eller bara en enklare inpackning utav potatisen så denna kostnad är väldigt låg. Sedan kör företaget ut grödorna till affären och lägger på en enorm summa till konsumenten.

   Detta är inget annat än en ren stöld ifrån det Svenska folket och ett rent hån mot bonden som har slitit och sått och skördat, medan företaget endast har slaktat och packat (maskiner gör detta arbetet), och sedan fraktat bondens produkter från en plats till en annan plats!


   Transportkostnaderna utger  bara en procent utav varans hyllpris i affären. Denna transport kan folket stå för gemensamt via skatten och därmed också åtnjuta dom äkta matpriserna utan något företags inblandning!

   Kostar potatis 20 öre kilot som bonden har sått, ska detta priset också vara 20 öre kilot i mataffärerna!
   Ekologisk ekonomi:

   "Ekologiska ekonomer har som gemensam nämnare att de är tillväxtkritiker, eftersom de framhåller vikten av att ekonomin håller sig inom naturens gränser. Nära kopplat till detta finns dock även kritik av konsumtionssamhället i stort, banksystemet och materialismen."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologisk_ekonomi
   Familjer med ett stort ägande över våra Svenska företag och våran mat:

   Axel Johnsongruppen ägs utav Antonia Ax:son Johnson med familj, hon äger:


   -Matvarukedjorna: Willys, Hemköp, Dagab, Handlarn, Tempo och Direkten, med flera.

   -Byggföretaget NCC, och Mekonomen.

   -Hon äger också Åhlens, Kicks, JC, Polarn och Pyret, Brothers and Sisters, Martin & Servera, Lagerhaus Filippa K med flera.


   Källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Johnsongruppen,

   http://tranastyrka.se/hur-fa-foretag-totalt-dominerar-matmarknaden/

   http://www.kostdemokrati.se/runelanestrand/2014/07/22/monsanto-och-truster-styr-usas-jordbruk-och-livsmedel/
   Apropå artikeln ”Färre gårdar men lika många kor” (3/8):

   INSÄNDARE. Den 3 augusti kunde vi i HN läsa om hur tufft mjölkbönderna har det i Sverige. Detta har starkt samband med EU-inträdet. 1995 övergavs både produktionsmål och kravet på nationell försörjningsberedskap. Efter att den så kallade Beredskapsförordningen skrotades 2002 har ingen myndighet ett direkt ansvar för livsmedelsförsörjningen. Självförsörjningsgraden är låga 50 procent, beroendet av livsmedelsimport ökar fort.


   I slutet av 1880-talet stod jordbruk, skogsbruk och fiske för nästan 50 procent av BNP. År 2000 var siffran nere i 2 procent och 2007 katastrofala 0,5 procent. Nationens möjligheter till självförsörjning är farligt låg. 1983 fanns 39 000 företag med mjölkkor. 2010 var siffran 4 302 st.


   Vi läser nu om hur en mjölkgård om dagen riskerar läggas ner. Utvecklingen är likartad för grisnäringen. Det pågår en stark kapitalkoncentration som slår ut de små producenterna.


   Källa: http://www.hn.se/åsikter/ordet-är-fritt/eu-inträdet-ledde-till-mjölkkrisen-1.3710677
   Antibiotika:

   Antibiotika är en ovärderlig, men hotad resurs inom sjukvården. Problemet beror delvis på att det globalt strösslas med antibiotika i köttproduktionen. Det säger professor Björn Olsen, som efterlyser ett totalstopp för antibiotika inom jordbruket."


   Dödar fler än cancer år 2050:

   "Än så länge har vi varit relativt förskonade här i Sverige. I många länder i Afrika och Asien är problemen mycket större. I dag beräknas minst 700.000 människor om året dö som följd av antibiotikaresistens. År 2050 uppskattas 10 miljoner människor dö. Det är fler än vad cancer och diabetes dödar tillsammans.


– Oavsett om en antibiotikaresistensmekanism dyker upp i Indien eller i Sverige eller var som helst, så kommer det bli en global angelägenhet så småningom. Då gäller det alla människor. Då kommer barn att börja dö i späd ålder. Kvinnor kan dö i barnsäng. Man kan börja dö av en vanlig lunginflammation som vi tar för givet att vi ska kunna behandla idag, osv, säger Björn Olsen."


   Källa: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/en-valdtakt-pa-ett-av-medicinens-storsta-mirakel?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20161127%3Aen-valdtakt-pa-ett-av-medicinens-storsta-mirakel%3Anyh
   Ät insekter, Rädda miljön:

   "Vi har ett miljövänligt, näringsrikt och gott alternativ som kommer revolutionera matkulturen: insekter."


   "Fler och fler får upp ögonen för köttproduktionens klimatpåverkan, och faktum är att den globala köttproduktionen står för 18 procent av världens koldioxidutsläpp. Det är mer än hela världens fordonsflotta tillsammans."


   "Insekter innehåller ofta dubbelt så mycket protein som både vegetabiliska och animaliska proteinkällor. Till exempel innehåller syrsor cirka 70 procent protein, utan den mycket negativ miljöförstörelse som mycket kött står för. Dessutom är det gott, rätt tillagat."


   "Det krävs runt 12 gånger mer föda för att få fram ett kilo nötkött jämfört med ett kilo insekter, uppfödning av gris leder upp till 100 gånger större utsläpp av klimatgaser och arealen som tas i anspråk för insektsodlingar är minimal jämfört med köttproduktion. Det visar en FN-rapport från 2013. Även jämfört med kyckling är insekterna överlägsna. ”Man måste förklara för konsumenterna att äta insekter inte bara är bra för deras hälsa, utan även för planeten” skriver FN."


   Källa: http://asikt.dn.se/asikt/debatt/det-ar-hog-tid-att-svenskarna-far-borja-ata-insekter/


 

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   För att hinna rädda våran enda planet så räcker det inte med att vi bara källsorterar och återvinner, utan vi måste stoppa all icke livsnödvändig produktion!


   Vi måste tillverka produkterna som vi behöver för att överleva självständigt som land, tex; el, bostäder, medicin och mat/vatten. 


   Därför måste vi skapa en skola som fokuserar på hållbarheten där eleverna studerar hur man odlar mat, tillverkar fri energi, medicintillverkning, och bostadsreparationer, samt reparationer utav våra elektronikprodukter.


   Vi måste slopa avancerad matematik, meningslös historia, alltför detaljerad geografi, samt all annan information i skolorna som barnen aldrig har någon nytta av i verkligheten.


   Istället ska vi fokusera på att tillverka ekologiskt hållbara produkter som; betong, plast, papper, medicin, mat och tyg från växten Hampa.

   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se