Sjukvård

   Våra politiska punkter:
   # Stoppa vinsterna i välfärden.

   


   # Tandvården blir skattefinansierad.   # Professorer, lärare och elever ska utveckla ny medicin på våra universitet och högskolor, och inte privata företag. Ett läkemedelsföretag tar endast fram medicin mot en sjukdom, och inte botemedlet. För att företaget ska tjäna pengar så måste företaget hålla människor sjuka, så att företaget kan tjäna pengar på att sälja mediciner. Skulle en forskare upptäcka botemedlet mot tex; cancer, så mobbas denna forskaren bort från arbetsplatsen, och botemedlet blir patenterat och undangömt. Mot mindre allvarliga sjukdomar som Hepatit C, får forskarna tillåtelse att ta fram ett botemedel för som säljs till enormt höga priser!

   Läkemedelsföretag:

   Alla läkemedel behöver utvecklas tillsammans av det svenska folket på våra skattefinansierade universitet och högskolor. Privata företag som till exempel Astra Zenica, ska inte få tillverka och patentera läkemedel:

   Vad händer om ett företag får fram botemedlet mot tex, Hepatit C?

   Jo, företaget patenterar medicinen och säljer sedan medicinen för summor som vanliga människor aldrig kan betala!

   Från Wiki:

   "Det finns inget vaccin mot hepatit C. Det nya läkemedlet Sofosbuvir kan bota människor smittade med hepatit C, HCV, utan biverkningar. Det är dock dyrt - en tremånadersbehandling med läkemedlet kostar 360.000 kronor - och inte alla Landsting erbjuder ännu så länge Sofosbuvir".

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hepatit_C   # Ta bort patenten på läkemedel! Läkemedel ska produceras utan några patent och tilldelas avgiftsfritt till den behövande, inget företag ska tjäna pengar på sjuka människor!!   # Permanent sommartid eller vintertid införs, tidsskillnaderna slopas. Varje år dör tusentals människor i hjärtinfarkter, vi blir stressade och vi missar tider på grund av att vi måste ställa om klockan. Sommartid och vintertid infördes för att spara på energi men är föråldrat idag då ingen energi sparas med detta längre. Att ställa om klockan kostar många äldre människor livet varje år, då deras kroppar och hjärtkärl är så känsliga och ömtåliga för denna stressen att de inte kan ställa om sig till en ny dygnsrytm inom så kort varsel.

  "Utslaget på de 1,6 miljarder människor i världen som ställer om sina klockor kan dödsoffren räknas i tusentals enbart räknat på fler hjärtinfarkter."

   Källa: http://www.svt.se/opinion/med-sommartid-aret-runt-kan-vi-radda-manga-liv   # Stoppa all spelreklam! Stora företag gör spelreklam för människor som lever i ett svårt spelmissbruk. Spelmissbruk ska betraktas som en sjukdom.

   Detta kan jämföras med att göra reklam för heroin, till en heroinmissbrukare som försöker sluta med heroin, vilket vi aldrig skulle tillåta. På samma sätt klarar vissa människor inte av att betala sin bostadshyra och sin mat på grund av deras spelmissbruk. Reklam för spel ska förbjudas!   # Kunskap om könssjukdomar ska ges i skolan varje termin från det att barnen blivit tonåringar, och kunskapsprov om dessa obotliga könssjukdomar ska ske varje termin under elevernas tonår. Detta leder till att kondomer och andra preventivmedel används oftare och tonårsgraviditeterna minskar och könssjukdomarna minskar markant, då tonåringarna inser hur viktigt det är att använda kondom bland annat. Dom obotliga könssjukdomarna och tonårsgraviditeterna samt tonårsaborter har gått upp markant, detta förstör resten av livet för den drabbade ungdomen som också hinner smitta många andra människor med den obotliga könssjukdomen under ungdomens hela levnadstid.   # Effektivisera sjukvården genom att anställa ingenjörer som ser över sjukhusrutinerna, arbetsuppgifterna och sedan planerar så att man kan ta hand om maximalt antal patienter varje dag och natt. Befria läkarna från allt administrativt arbete och bygg fler sjukhus, vi behöver bland annat röntgen, förlossning och akutsjukvård på alla våra sjukhus, patienter ska inte behöva lindas om på Sahlgrenska och röntgas i Mölndal. Ett fullutrustat sjukhus i Frölunda och ett i centrum behöver byggas, som ska ha full service dygnet runt, även dom övriga sjukhusen i Göteborg och övriga städer ska ha full service dygnet runt.   # Avveckla all antibiotikaanvändning i våran svenska köttproduktion, och importstopp för antibiotikabehandlat kött från utlandet.   # Avveckla alla vaccinationer på våra barn! Det finns väldigt höga halter av arsenik, aluminium och andra farliga äm i vaccinerna som är neurotoxiskt, vilket kan göra att barn blir överkänsliga och lättare utvecklar adhd, allergier och hindrar barnets egna naturliga immunförvar att utvecklas fullt ut. Vaccinet kan också mutera i människokroppen och bli obotligt, detta har hänt i Ukraina där man övervaccinerar barn med bland annat poliovirus som blev resistent och dödade många barn då det inte finns något botemedel mot det muterade polioviruset.

   Plasmider från döda och halvdöda virus tas  upp av människokroppens nedbrytarceller och blir en permanent del utav cellernas DNA, denna virusgen kan återaktiveras om människokroppen blir utsatt för ett liknande virus och ger då en dubbelskadlig effekt hos den vaccinerade människan. Övrig källa: http://www.tf.nu/nyhet/riskfyllt-med-aluminium-i-vacciner/   # Avveckla all strålning i Sverige tex; 3G, 4G, 5G samt Wifi på allmänna platser. Denna strålning leder till cellförändringar (cancer) hos människor och djur, avveckla också all strålning i skolorna, tex; läsplattor, trådlösa datorer, mobiltelefoner och Wifi i skolorna. Barn är mer känsliga för cellförändringarna som strålningen medför.

   Källa: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/rad/wifi-och-tradlosa-natverk/

   


   Dokumentären Bought visar hur GMO och vacciner bidrar till cancer, diabetes autism och många andra sjukdomar som drabbar enormt många barn och vuxna idag. 

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   Sjukvård:

   Kemikaliebaserade läkemedel ger ofta grova organmässiga biverkningar på ex, levern, och försvagar människans naturliga immunförsvar. Vårat känsliga immunförsvar utsätts för olika väldigt farliga döda och halvdöda bakterier och virus redan ifrån födseln innan vårat immunförvar hunnit utveckla sig helt, detta skadar utvecklingen utav det naturliga immunförsvaret som blir försvagat, då delar utav dessa bakterier och virus äts upp utav kroppens egna försvarceller som i sin tur blir uppätna utav kroppens avfallsceller, och blir en permanent del utav dessa bakteriers DNA, då plasmider tas upp utav nedbrytarcellens DNA, och blir en permanent del utav symbioscellens DNA då den delar sig för att föröka sig. Denna virus-gen kan aktiveras igen om cellen kommer i kontakt med en släkting till detta livsfarliga viruset. Detta kan alltså ge en dubbelskadlig effekt ske hos den drabbade. Läs mer om detta i Svenska gymnasieskolans biologikurs B, (Under: virus, plasmider, DNA).   Från SVT:

   "Forskare har lyckats få möss att backa i ålder, genom att programmera om cellerna så att de hamnade i ett yngre tillstånd. Det är första gången man lyckas med det här i en levande organism."

   Källa: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/mossen-som-blev-yngre-med-aren      Varför får inte Amish folket cancer?

   1. Amish folket vaccinerar sig aldrig.

   2. Amish folket äter organisk lokalt odlad mat.

   3. Amish folket äter mycket hälsosamma fetter.

   4. Amish folket är fysiskt aktiva.

   5. Amish folket lever stressfria liv.

   Källa: http://complete-health-and-happiness.com/why-dont-the-amish-get-cancer/

   Naturliga botemedel hade den medicinska makten  i USA innan Big Pharma tog över:

   "Få personer inser i vilken utsträckning plantor och mineraler går in i apotekets praktik och hur viktiga de är för att upprätthålla folkhälsan. Det har konstaterats att upp till 70 procent av alla använda läkemedel är växtprodukter."


   "Bläddra framåt 80 år och vi har ett medicinskt system som nästan helt och hållet bygger på patenterade kemikalier och / eller biologiska ämnen som är långt borta från något som liknar den "naturliga bakgårds medicin" från tidigare år. FDA:s definition av ett läkemedel utesluter nu användningen av naturliga ämnen och kemiska läkemedel har blivit en form av mänskligt offer i en skala som överstiger tidigare civilisationers mänskliga offer för religiösa skäl. Den här kartan bör delas långt och brett och förhoppningsvis kommer detta att kasta ljus på den massiva, framväxande databas över naturliga ämnen (det finns cirka 1700 indexerade på vår hemsida) som kan användas för att behandla ett otroligt brett utbud av hälsoförhållanden (över 3000 indexerade på vår sida).


   Obs! Förvånansvärt hittar du den mycket demoniserade Cannabis Sativa listad som en läkemedelsväxt som används på Druggists karta! Tänk på att den här växten i modern tid har använts för att fängsla hundratusentals medborgare helt enkelt för att ha, använda och / eller att ha handlat den som en vara! (Källa: GreenMed TV)".

Källa: http://www.realfarmacy.com/1930s-pharma/   Wifi och trådlösa nätverk:

   Wifi sänder liksom mobiltelefoner och mobilmaster ut mikrovågsstrålning och utsätter användare och de som finns i närheten för höga strålningsnivåer. Den specifika Wifi-strålningen är erfarenhetsmässigt särskilt bekymmersam ur hälsosynpunkt och medför risker för försämrad intellektuell förmåga, olika symtom, cancer och neurologiska skador på längre sikt. Använd därför inte Wifi utan välj internetlösning med sladd.

   Källa: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/rad/wifi-och-tradlosa-natverk/

   USA patenterar naturmedicinen cannabinoider mot bla, Cancer, Alzheimers och Parkinsons år 2003:


   Patentnummer: US 6630507 B1

 

   SAMMANFATTNING:

   "Cannabinoider har visat sig ha antioxidant egenskaper, som inte är relaterade till NMDA-receptorantagonism. Denna nya funna egenskap gör cannabinoider är användbara vid behandling och profylax av många olika oxidationsrelaterade sjukdomar, såsom ischemiska, åldersrelaterade, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. cannabinoider har visat sig ha speciell användning som neuroprotektiva medel, till exempel vid begränsande av neurologisk skada efter ischemiska symptom, såsom stroke och trauma, eller vid behandling av neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och HIV-demens.


   Nonpsykoaktiva cannabinoider, såsom cannabidoil, är särskilt fördelaktiga att använda eftersom de undviker toxicitet som uppträder med psykoaktiva cannabinoider vid höga doser som är användbara vid förfarandet enligt föreliggande uppfinning. En speciell beskriven klass av cannabinoider användbara som neuroprotektiva antioxidanter är formel (I), vari R-gruppen är oberoende vald från gruppen bestående av H, CH3 och COCH3. "


   Källa: https://www.google.com/patents/US6630507

Dichloroacetic acid

Other names:

Dichloroethanoic acid, bichloroacetic acid, DCA, BCA, dichloracetic acid, bichloracetic acid.


   Formula:

C2 H2 Cl2 O2
   Kanadensiska forskare hittade botemedlet mot cancer år 2007:

   

   "Kanadensiska forskare hittar en enkel botemedel mot cancer, men stora läkemedelsföretag är inte intresserade.


   Forskare vid University of Alberta, i Edmonton, Kanada har botat cancer förra veckan, men det finns en liten krusning i nyheterna eller i TV. Det är en enkel teknik som använder väldigt grundläggande läkemedel. Metoden använder dikloracetat, som för närvarande används för att behandla metaboliska störningar. Så det finns ingen oro för biverkningar eller om deras långsiktiga effekter.


   Det här läkemedlet kräver inte ett patent, så det kan alla använda det i stor utsträckning och billigt jämfört med de kostsamma cancerläkemedel som tillverkas av stora läkemedelsföretag.


   Kanadensiska forskare testade detta dikloracetat (DCA) på människans celler. det dödade lung-, bröst- och hjärncancerceller och lämnade de friska cellerna ensamma. Det testades på råttor förekommande med svåra tumörer; deras celler krympades när de matades med vatten kompletterat med DCA. Läkemedlet är allmänt tillgängligt och tekniken är lätt att använda, varför är de stora läkemedelsbolagen inte involverade? Eller media intresserad av denna sökning? "


   "Läkemedelsföretag investerar inte i denna forskning eftersom DCA-metoden inte kan patenteras utan patent att de inte kan tjäna pengar, som de gör nu med sitt AIDS-patent. Eftersom läkemedelsbolagen inte kommer att utveckla detta, säger artikeln andra oberoende laboratorier bör börja producera detta läkemedel och göra mer forskning för att bekräfta alla ovanstående fynd och producera droger. Allt grundarbete kan göras i samarbete med universiteten, som kommer gärna hjälpa till med sådan forskning och kan utveckla ett effektivt läkemedel för härdning cancer".


   Källa: http://www.collective-evolution.com/2013/06/26/dichloroacetate-university-of-alberta-doctors-discover-a-cure-for-cancer/   Amerikansk forskare hittade botemedlet för AIDS den 22 September 1994: 

   "Method of curing AIDS with tetrasilver tetroxide molecular crystal devices.


   Patentnummer: US 5676977 A   SAMMANFATTNING:

   Den diamagnetiska halvledande molekylkristalltetrasilvertetroxiden (Ag4O4) användes för att förstöra AIDS-viruset, förstöra AIDS-synergistiska patogener och immunitetsundertryckande delar (ISM) hos människor.


   En enda intravenös injektion av enheterna är allt som krävs för effektivitet vid halter av cirka 40 ppm human blod. Anordningens molekylkristall innehåller två mono- och två trivalenta silverjoner som kan "skjuta" elektroner med förmåga att elektrokutera AIDS-viruset, patogener och ISM. När de administreras i blodomloppet utlöses enhetselektronerna av patogener, ett prolifererande virus och ISM, och när de avfyras samtidigt utlöser en redoxkeleringsmekanism som resulterar i divalenta silverdelar som chelatar och binder aktiva ställen av de enheter som förstör dem. Anordningarna är helt giftfria. De lägger emellertid stress på levern och orsakar hepatomegali, men det finns ingen förlust av leverfunktionen. "

   Källa: https://www.google.co.uk/patents/US5676977

   En väldigt bra dokumentär som handlar om dom viktiga medicinska egenskaperna hos Cannabis och hur dom stora läkemedelsföretagen håller Cannabis olagligt för att Cannabisen skulle konkurrera ut läkemedelsbolagen och minska företagens vinster enormt.


"6-Shogaol inhiberar bröstcancerceller och stamcellerliknande sfäroider genom modulering av skymningsvägar och induktion av autofagisk celldöd:"   "Cancerstamceller (CSC) utgör ett allvarligt hinder för cancerbehandlingen eftersom de kan vara ansvariga för en dålig prognos och tumörreaktion. I denna studie har vi undersökt hämmande aktivitet hos den ingefära-härledda föreningen 6-shogaol mot bröstcancerceller både i monolag och i cancer-stamcellsliknande sfäroidkultur. Sfäroidema genererades från vidhäftande bröstcancerceller. 6-shogaol var effektivt för att döda både bröstcancermonolagceller och sfäroider vid doser som inte var toxiska för icke-cancerösa celler.


   Procentandelarna av CD44 + CD24- / lågceller och sekundär sfärinnehållet reducerades drastiskt vid behandling med 6-shogaol bekräftande dess verkan på CSC. Behandling med 6-shogaol orsakade cytoplasmatisk vakuolbildning och klyvning av mikrotubul-associerat protein Light Chain3 (LC3) i både monolag och sfäroid kultur vilket indikerar att det inducerade autofagi. Kinetisk analys av LC3-uttrycket och en kombinationsbehandling med klorokin avslöjade att autofagflödet instigerade celldöd i 6-shogaolbehandlade bröstcancerceller i motsats till autofaginhibitoren klorokin.


   Vidare undertryckades 6-shogaolinducerad celldöd i närvaro av klorokin och en mycket låg nivå av apoptos uppvisades även efter långvarig behandling av föreningen vilket antyder att autofagi är det huvudsakliga sättet att celldöd induceras av 6-shogaol i bröst cancerceller. 6-shogaol reducerade expressionsnivåerna av Cleaved Notch1 och dess målproteiner Hes1 och cyklin D1 i sfäroider, och reduktionen uttalades vidare i närvaro av en y-sekretasinhibitor. Sekundär sfärbildning i närvaro av inhibitorn reducerades också ytterligare med 6-shogaol. Tillsammans indikerar dessa resultat att den inhiberande verkan av 6-shogaol på sfäoid tillväxt och hållbarhet är tilldelad genom y-sekretasförmedlad nedreglering av Notch-signalering. Effekten av 6-shogaol i monolag och cancerstamcellsliknande sfäroider ökar hoppet på dess terapeutiska fördelar vid behandling av bröstcancer ".   Källa: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0137614

   Från sidan Aprikoskärnor:

   Vitamin B17 / Laetrile är förmodligen ett utav de mest kontroversiella medicinska ämnena de senaste 40 åren. Under 50-70 talet fanns det en hel del hype i den medicinska världen om en ny naturlig cancerbehandling som dödade cancerceller. Denna forskning finns presenterad i Dr Ernst Krebs bok kallad ”Världen Utan Cancer”. Efter flera års rättsfall och kontroverser om Laetrile rapporterades det som ett bedrägeri och misslyckande, sk kvacksalveri.


  Internet har gett oss möjligheten att få information om vad som egentligen hände och vad som möjligen är en av de största mörkläggningen när det gäller behandling av cancer.


   Vad är då B17? Det är en giftfri naturprodukt som förstör cancerceller och som utgör ett allvarligt hot mot konventionella läkemedel och de vinster som läkemedelsföretagen gör. Cancer är big business! De läkemedelsföretag som gör cancermediciner har gjort stora ansträngningar för att göra B17 olagligt och otillgänglig genom lobbying i regeringar och genom deras finansiella inflytande på stora välgörenhetsorganisationer som arbetar med cancer. Cancerindustrin är en MULTIMILJARD industri.

   Källa: http://www.aprikoskarnor.se/vad-ar-vitamin-b17/

   Från sidan Newsvoice:

Bota cancer med ananas och vitamin B17 som finns i mungbönor.

B17 liksom B15 upptäcktes av biokemisten E. T. Krebs jr. Det är ännu inte officiellt godkänt som ett vitamin, utan har tvärtom blivit utsatt för ett massivt förtryck från läkarföreningar och socialstyrelser.


Text: NewsVoice | Källa bla: Information Transformation


   B17 är, enligt Krebs, speciellt effektivt mot cancer och det används av en del biologiskt orienterade läkare för att förebygga och behandla cancer.


   Amygdalin innehåller giftet cyanid i inaktiv form. Cyaniden frigörs av enzymet betaglucoronidas som finns i 1000 gånger högre koncentration i cancercellerna än i vanliga celler. Samtidigt innehåller friska celler ett annat enzym, rhodanes, som neutraliserar cyanid. Cancercellerna saknar detta enzym. Det betyder i praktiken att amygdalin är särskilt giftigt för cancercellerna, men relativt ofarligt för friska celler.

   Källa:https://newsvoice.se/2013/04/18/bota-cancer-med-ananas-och-vitamin-b17-som-finns-i-mungbonor/

   Från sidan Nya Dagbladet:

   Behandlade cancern med cannabisolja

   Nisse har tagit två cannabiskurer på 3-4 månader vardera för att behandla och bota sin elakartade lungcancer. Nisse är nöjd med effekten som cannabiskurerna givit honom.


– Från att min tumör har varit stor som en apelsin, så är den nu stor som en vindruva, och jag orkar göra det mesta jag vill göra. Det var som om jag under kurens gång kunde känna av hur den gjorde mig gott, säger han till YLE.


   Men alla är inte lika övertygade som Nisse om att cannabisolja är ett lämpligt medel för att behandla cancer med. Helsingfors universitets centralsjukhus avdelningsöverläkare Carl Blomqvist är en av dem.


– Han diagnostiserades för en tumör som hade väntats ha en ganska dålig prognos. Nu har det visat sig att två år efter behandlingen så har tumören krympt. Det kan sägas vara lite överraskande, men på inget sätt omöjligt, säger Blomqvist till YLE.


   Samtidigt finns studier som föreslår att patienter med lungcancer borde behandlas med cannabisolja. En av de studierna gjordes vid Institutet för toxikologi och farmakologi i Tyskland.

   Källa: https://nyadagbladet.se/halsa/behandlade-cancern-med-cannabisolja/

Mungbönor innehåller höga mängder vitamin B17:


De finns att köpa på de flesta mataffärer. Sen kör man de groddade bönorna


i en mixer och dricker ca 1 liter/ dag.


Mungbönor innehåller stora mängder laetrile(B17), C-vitamin och E-vitamin.


Groddning:

Blötlägg torkade mungbönor 12 timmar. Häll sedan av vattnet, skölj ännu en gång och plocka bort de bönor som inte har svällt.


Lägg sedan i en glasburk med silduk/myggnät som lock, fäst med gummisnodd (eller använd särskild groddningsburk).


Ställ burken lutande och täck över, eftersom de groddas bättre i mörker.

Låt de grodda 3-5 dagar, skölj två ggr/dag med ljummet vatten under groddningen.


Groddade mungbönor förvaras i kylskåp, och håller sig där drygt en vecka.

   Källa: https://newsvoice.se/2013/04/18/bota-cancer-med-ananas-och-vitamin-b17-som-finns-i-mungbonor/

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   För att hinna rädda våran planet så räcker det inte med att vi bara källsorterar och återvinner, utan vi måste stoppa all icke livsnödvändig produktion!


   Vi måste tillverka produkterna som vi behöver för att överleva självständigt som land, tex; el, bostäder, medicin och mat/vatten. 


   Därför måste vi skapa en skola som fokuserar på hållbarheten där eleverna studerar hur man odlar mat, tillverkar fri energi, medicintillverkning, och bostadsreparationer, samt reparationer utav våra elektronikprodukter.


   Vi måste slopa avancerad matematik, meningslös historia, alltför detaljerad geografi, samt all annan information i skolorna som barnen aldrig har någon nytta av i verkligheten.


  Istället ska vi fokusera på att tillverka ekologiskt hållbara produkter som; betong, plast, papper, medicin, mat och tyg från växten hampa.

   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   I kommentarfältet på nyhetssidan Newsvoice: 


   Sven Erik Nordin 17 Jan, 2017 at 11:54


   Mungbönor verkar vara ett onödigt komplicerat sätt att få i sig det ämne man är intresserad av. Enklast är sannolikt att använda bittra aprikoskärnor (som man faktiskt kan få tag i via hälsokostföretag på nätet). Att äta vanliga äppelkärnor är ett annat sätt.

   Det är sannolikt just det aktuella ämnet, Amygdalin eller B 17 (som definitivt inte är något vitamin), som hjälpt mig att bli fri från ”absolut obotlig” cancer. Men det här är bara en av väldigt många ”naturliga” metoder att bota cancer- vilka nästan alla blivit förbjudna av ”Big Pharna” i samarbete med korrumperade läkare och myndigheter. Cancer är ju en mångmiljardindustri för de stora läkemedelsbolagen, och de skyr absolut inga medel, när det gäller att bli av med konkurrens på detta område. Läs gärna om några av de alternativa metoderna – inkl. min egen metod – här: http://www.svaradoktorn.se/426070622


Källa: https://newsvoice.se/2013/04/18/bota-cancer-med-ananas-och-vitamin-b17-som-finns-i-mungbonor/