Religionernas ursprung

   Så här tycker vi:

 

 

 

   # Lär våra barn i skolorna att judar, muslimer och kristna tillber samma gud, som heter Jahve, Allah, Adonai. Detta behöver också visas på Tv och nyheterna så att den svenska befolkningen förstår sambandet mellan de stora Abrahamitiska religionerna och deras gemensamma Gud. 

   Beviset är att kristna och muslimer tillber den Guden som Abraham, Moses och kung David tillbad, därför ber muslimer och kristna till israelernas Gud.


   5 Moseboken 32:49:

   "Stig upp här på Abarimberget, på berget Nebo i Moabs land, gent emot Jeriko, så skall du få se Kanaans land, som jag vill giva åt Israels barn till besittning."


   Jeremia 31:33:

   "Nej, detta är förbundet
        som jag efter denna tid
    ska sluta med Israels hus,
        säger Herren:
    Jag ska lägga min lag i deras inre
        och skriva den i deras hjärtan.
    Jag ska vara deras Gud,
        och de ska vara mitt folk."


   Hes 36:28:

   "Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud."
   # Alla religiösa grupper ska bära sina egna kostnader, dvs staten ska inte ge våra skattepengar till religiösa trosamfund eller finansiera religiösa utbildningar. Alla männskor har friheten att tro på det man vill, utan att staten lägger sig i.  

   # Den Samiska religionen bör återinföras som statsreligion i Sverige, där man dyrkar och vördar naturen. "Samisk religion (förr lapsk mytologi) kallas den förkristna religionen hos samerna som grundades i huvudsak på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion). De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och förfäderna." Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Samisk_religionFrom the chinese philosopher Lao Tzu:"As a river flows across the land, it nurtures all living things that it comes across. All the plants and animals benefit from the water of the river. Once it has done its work, water moves on without waiting for recognition or praise." (The water is the love within a human)."Be careful what you water your dreams with. Water them with worry and fear and you will produce weeds that choke the life from your dream. Water them with optimism and solutions and you will cultivate success."


Words from the great Chinese philosopher Lao Tzu.

   Innerst inne är alla människor väldigt kärleksfulla, våran inre kärna är gjord utav en ren kärleksfull energi som guidar oss genom livet, bara vi stressar ner och verkligen lyssnar till våran inre kärleksfulla röst så ser vi lösningarna i alla våra problem och kan skilja rätt från fel i alla situationer. Vi behöver ingen religiös bok som var skriven för flera sekler sedan för att kunna skilja rätt från fel, utan våran naturliga rättvisa har varje människa redan inom sig, att förstå enkla och basala saker som; att inte förstöra naturen, inte skada våra djur och vara kärleksfulla mot varandra, detta vet alla människor redan från barnsben.


   För att kunna förtrycka ett folk, samt stjäla deras arbetskraft, naturresurser och levnadstid så måste de olika ledarna först dela upp människorna i olika religioner, i olika grupper, och olika nationaliteter, detta leder till att det uppstår stora problem och splittringar människor emellan, därefter kan de olika ledarna utnyttja oss medan vi är upptagna med att skylla våldsamheterna och problemen på varandra.

   För att komma framåt måste vi istället fokuserar på:

 

   Vad har vi för mål? Hur ska vårat samhälle och omgivning vara, och vilken attityd ska vi ha mot varandra, och vilken känsla vill vi gå runt och känna inom oss varje dag?

 

   Den vackraste känslan som vi kan ha inom oss själva är den kärleksfulla känslan, och en kärleksfull känsla ger oss en kärleksfull attityd till varandra och till omgivningen och naturen.


   Hur ska banker, stora företag och stater kunna skövla våra sista regnskogar, förgifta våra hav, och starta krig med varandra när alla människor är i sin naturliga kärleksfulla status?


   Därför skapar de olika ledarna orsaker till konflikter människor emellan för att vi ska fokusera på våra olikheter som människogrupper, i religioner och kulturer. Istället ska vi titta på våra likheter som människor, att vi alla kommer från Afrika från början, dvs vi är alla en och samma familj med nästan exakt samma DNA, vi behöver också titta på likheterna i våra religioner.


   En god religion ska göra en människa mer kärleksfull, mogen och mer rättvis.

   

   En bra religion för samman människor från alla ideologier, klasser och etniska bakgrunder, till att leva tillsammans och kunna se varandra som kärleksfulla individer avsett bakgrund.


Det mänskliga chakrasystemet. Övrig källa:

https://yogobe.com/se/program/seven-chakras

Det israeliska chakrasystemet som kallas för livets träd.

Källa:https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life_(Kabbalah)

   "Föreställ dig att du fick ett par glasögon, genom dem kunde du se atomernas rörelser och strömmen av ditt eget medvetande. Du kunde se hela universum- inom dig själv.


   De äldre kulturerna- såsom den indiska vediska, Egyptiska, Tibetiska, Hebreeiska, Kinesiska, och mayakulturens- dessa kulturer förstod att var och en utav oss är en reflektion, ett mikrokosmos, som är en del utav det större universum.


   Chakra systemet  är en del av resan som inkluderar andra energi kroppar som den eteriska, astrala, och den vanliga kroppen och den judiska sephiroth samt den hinduiska kundalini.


   När vi undersöker detta ämnet så undersöker vi oss själva- inom oss själva, de energikroppar som skapar våran fysiska verklighet- vårat mikrokosmos inom oss själva. 


   Kunskapen om chakrasystemet har funnits lika länge som mänskligheten har funnits, likaså "Ein Sof" från det judiska kabbalah systemet." Från boken: The subtle energy body, skriven av Cyndi Dale.   "Chakrasystemet: Olika typer av medvetenhet finns i de olika chakracentralerna dvs energikropparna som finns längs ryggraden. Varenda chakracentral representerar en separat nivå av medvetenhet. Genom yoga, kan man återuppväcka kundalinienergin så att den reser sig upp genom chakracentralerna och till slut förändrar människans medvetande tillbaka till våran högsta medvetandenivå. Med andra ord, chakrasystemet ger oss en väg tillbaka till upplysningen." Från boken: The subtle energy body, skriven av Cyndi Dale.