Religionernas ursprung

   Detta vill vi:

 

 


 

   - Lär våra barn i skolorna att judar, muslimer och kristna tillber samma gud, som heter Jahve, Allah, Adonai. Detta behöver också visas på Tv och nyheterna så att den svenska befolkningen förstår sambandet mellan de stora Abrahamitiska religionerna och deras gemensamma Gud. 


   Beviset är att kristna och muslimer tillber den Guden som Abraham, Moses och kung David tillbad, därför ber muslimer och kristna till samma Gud som israelerna ber till.   5 Moseboken 32:49:

   "Stig upp här på Abarimberget, på berget Nebo i Moabs land, mitt emot Jeriko, så skall du få se Kanaans land, som jag vill giva åt Israels barn till besittning."


   Jeremia 31:33:

   "Nej, detta är förbundet
        som jag efter denna tid
    ska sluta med Israels hus,
        säger Herren:
    Jag ska lägga min lag i deras inre
        och skriva den i deras hjärtan.
    Jag ska vara deras Gud,
        och de ska vara mitt folk."


   Hes 36:28:

   "Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud."

   - Alla religiösa grupper ska bära sina egna kostnader, dvs staten ska inte ge våra skattepengar till religiösa trosamfund eller finansiera religiösa utbildningar.

   Alla människor har friheten att tro på det man vill, utan att staten fördelar våra skattepengar till organisationer som delar in människor i olika grupper. 


   - Den Samiska religionen bör återinföras som statsreligion i Sverige, där man dyrkar och vördar naturen.


   "Samisk religion (förr lapsk mytologi) kallas den förkristna religionen hos samerna som grundades i huvudsak på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion). De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och förfäderna."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Samisk_religion   Inom alla människor existerar en stark kärleksfull kärna, våran inre kärna som är gjord av ren kärleksfull energi, guidar oss genom livet. När vi släpper stressen och verkligen lyssnar till våran inre kärleksfulla röst så ser vi lösningarna i alla våra problem och kan skilja rätt från fel i alla situationer.


   Vi behöver ingen religiös bok som var skriven för flera sekler sedan för att kunna skilja rätt från fel, utan varje människa har redan en inre kompass som gör att vi kan ta rättvisa beslut när vi behöver göra det.


   Att förstå enkla och basala saker som att inte förstöra naturen, att inte skada djur och att vara vänlig mot alla varelser vet alla människor redan från barnsben.


   För att kunna förtrycka ett folk, samt stjäla deras arbetskraft, naturresurser och levnadstid så måste makthavarna först dela upp människorna i olika religioner, i olika grupperingar, och olika nationaliteter, detta leder till att det uppstår stora problem och splittringar mellan människorna, därefter kan de olika ledarna utnyttja oss, medan vi är upptagna med att skylla religioner, våldsamheter och problemen på varandra.   För att komma framåt måste vi istället fokuserar på:

 

   Vad har vi för mål? Hur ska vårat samhälle och omgivning se ut, och vilken attityd ska vi ha mot varandra, och vilken känsla vill vi gå runt och känna inom oss varje dag?

 

   Den vackraste känslan som vi kan ha inom oss själva är den kärleksfulla känslan, och en kärleksfull känsla ger oss en kärleksfull attityd till varandra.


   Hur ska banker, stora företag och stater kunna skövla våra sista regnskogar, förgifta våra hav, och starta krig med varandra när alla människor är i sin naturliga kärleksfulla status?


   Därför skapar de olika ledarna orsaker till konflikter mellan människor, för att vi ska fokusera på våra olikheter som människogrupper, i religioner och kulturer. Istället ska vi titta på våra likheter som människor: Att vi alla kommer från Afrika från början, dvs vi är alla en och samma familj med nästan exakt samma DNA, vi behöver också titta på likheterna i våra religioner.


   En bra religion ska göra en människa mer kärleksfull, mer mogen och mer rättvis.

    Vi behöver föra samman alla människor från alla religioner, klasser och etniska bakgrunder, till att leva tillsammans och se varandra som kärleksfulla individer oavsett bakgrund. Detta gör vi genom att förstärka den rena kärleksfulla energin som vi redan har inom oss, genom att:

   ATT ACCEPTERA ALLA KÄNSLOR INOM SIG SJÄLV:   "Bli inte rädd för dina egna känslor, ju mer du trycker bort dem, desto längre tid kommer sammansmältningen av dina känslor att ta. Acceptera den obehagliga känslan, var den delen av dig själv, bli den och känn den."Att acceptera alla känslor inom sig själv, ta emot dem och lösa upp dem i våran egen kärleksfulla energi, vare sig det är rädslor, ilska eller andra känslor, så är alla dessa känslor en del utav dig själv och kommer att förminskas, så fort vi accepterar dem, omfamnar dem, och låter dem lösas upp i våran inre kärleksfulla energi.Genom att utföra en enkel andningsmeditation ca 20 minuter om dagen kan vi stärka våran inre kärlek till att så småningom ta över alla våra känslor, och istället forma en ren kärleksfull energi, precis som den vi hade när vi var väldigt små barn.
Andningsmeditationen kan se ut såhär:


Sätt dig i en bekväm ställning med rak rygg och rak nacke, slut ögonen och slappna av i hela kroppen, i alla större delar av kroppen nerifrån och upp, under 10 andetag, slappna sedan av i dina känslor, under 10 andetag, fokusera nu all din uppmärksamhet på dina näsborrar och känn den varma luften släppas ut och den kalla luften komma in under varje andetag, räkna andetagen till 10 och börja sedan om från 1 igen.


Detta håller du på med i ca 20 minuter varje dag, optimalt är 3x20 minuter per dag, dvs en gång på morgonen, middag och kväll.


En positiv effekt kommer att kännas direkt efteråt, och kommer utökas mer och mer för varje dag, då din inre kärlek växer och blir starkare för varje dag som du utför meditationen.

Det mänskliga chakrasystemet. Övrig källa:

https://yogobe.com/se/program/seven-chakras

Det israeliska chakrasystemet som kallas för livets träd.

Källa:https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life_(Kabbalah)

   "Chakrasystemet:


   Olika typer av medvetenhet finns i de olika chakracentralerna dvs energikropparna som finns längs ryggraden. Varenda chakracentral representerar en separat nivå av medvetenhet.


   Genom yoga, kan man återuppväcka kundalinienergin så att den reser sig upp genom chakracentralerna och till slut förändrar människans medvetande tillbaka till våran högsta medvetandenivå.


   Med andra ord, chakrasystemet ger oss en väg tillbaka till upplysningen."

   Från boken: The subtle energy body, skriven av Cyndi Dale.
   Från boken: The subtle energy body, skriven av Cyndi Dale:


   "Föreställ dig att du fick ett par glasögon, genom dem kunde du se atomernas rörelser och strömmen av ditt eget medvetande. Du kunde se hela universum- inom dig själv.


   De äldre kulturerna- såsom den indiska vediska, Egyptiska, Tibetiska, Hebreeiska, Kinesiska, och mayakulturens- dessa kulturer förstod att var och en utav oss är en reflektion, ett mikrokosmos, som är en del utav det större universum.


   Chakra systemet  är en del av resan som inkluderar andra energi kroppar som den eteriska, astrala, och den vanliga kroppen och den judiska sephiroth samt den hinduiska kundalini.


   När vi undersöker detta ämnet så undersöker vi oss själva- inom oss själva, de energikroppar som skapar våran fysiska verklighet- vårat mikrokosmos inom oss själva. 


   Kunskapen om chakrasystemet har funnits lika länge som mänskligheten har funnits, likaså "Ein Sof" från det judiska kabbalah systemet." Från boken: The subtle energy body, skriven av Cyndi Dale.
From the chinese philosopher Lao Tzu:


"As a river flows across the land, it nurtures all living things that it comes across. All the plants and animals benefit from the water of the river. Once it has done its work, water moves on without waiting for recognition or praise." (The water is the love within a human)."Be careful what you water your dreams with. Water them with worry and fear and you will produce weeds that choke the life from your dream. Water them with optimism and solutions and you will cultivate success."


Words from the great Chinese philosopher Lao Tzu.

KONTAKTA OSS

Naturens Parti är en ideell förening med org.nr: 802499-7044. Kontakt:


www.info@naturensparti.se