Polisen

   Göteborg 2001. Det veckolånga undantagstillståndet som kulminerade när svensk polis, hysteriskt påhejade av medierna, sköt mot demonstranter för första gången sen Ådalen 1931.

   Källor: http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article16413635.ab

http://www.svt.se/opinion/dagbok-fran-kravallerna-polisen-skriker-visa-ingen-barmhartighet-med-de-svinen

http://www.folkstyre.nu/hvitfeldtska.htm

   Italien 2001. EU mötena mötte protester i hela Europa. I Italien attackerade polisen oskyldiga människor som sov i sina sovsäckar. I Genua, Italien sköt polisen bland annat demonstranten Carlo Giuliani med två skott i huvudet, bild till vänster, efter att Carlo Giuliani som så många andra, protesterade mot EU, precis som det svenska folket gjorde i Göteborg 2001.

  Våra politiska punkter:   # Omorganisera hela polisens arbete, till att inrikta sig på att ta fast personer som förstör våran planet för alla framtida generationer, människor som tex; bankirer och företagsledare som förstör våran gemensamma planet över hela världen.   # Minska antalet poliser och ge alla kommunalt och statligt anställda en lön på 15 000 kronor i månaden. Dom överblivna pengarna används till att delfinansiera en allmän basinkomst, på 5 000 kronor i månaden.

   Idag har maskinerna tagit över nästan alla våra jobb, vilket gör att det nästan är omöjligt att hitta ett jobb och tjäna pengar i dagens samhälle, därför blir människor tvungna att stjäla mat och övriga livsnödvändiga produkter för att kunna överleva, när människorna inte hittar ett jobb och kan tjäna egna pengar. Idag måste alla människor sälja sin kropp till företagen för att kunna överleva, (använda kroppen till att arbeta för företagen).

   Basinkomsten gör att alla brott i samhället kommer att minska drastiskt, och poliser, försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, rättsväsendet, etc, kommer inte att behövas till slut, då medför basinkomsten inga extra kostnader för staten. Läs mer om detta under rubriken "Basinkomst".   # Politikerna måste respektera FN:s mänskliga rättigheter och stoppa alla företag och banker som tjänar pengar på mat, vatten, boende, sjukvård och energi.

   Dessa livsviktiga produkter ska produceras utav staten genom våra gymnasie, högskole och universitetselever, professorer och lärare, och ges ut helt avgiftsfritt till hela Sveriges befolkning, livsviktiga produkter såsom mat, bostad, sjukvård och energi ska finansieras via välfärden. Läs mer under rubriken: "Arbete".

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   Skotten i Ådalen 1931 då 5 stycken svenska arbetare skjuts ihjäl utav Svensk militär efter att riksdagen beslutat att sätta in militär mot det egna svenska folket. Ned med mördarregeringen! Tusentals demonstrerar i Stockholm. Svensk polis drar blankt och tränger tillbaka demonstranter i Stockholm. Många anhölls och flera blev skadade. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ådalshändelserna

Sveriges riksdag sätter in militär mot den svenska befolkningen och skjuter ihjäl 5 arbetare när svenska folket kräver högre löner:


   "Sympatistrejk mot lönesänkningar:

   Våren 1931 strejkade arbetarna i Ådalen i Ångermanland. Från början var det en sympatistrejk för kamrater vid andra sågverk som fått sina löner sänkta. Arbetsgivarna gjorde som de brukade göra: de tog in strejkbrytare för att stoppa strejken.


   Protest mot strejkbryteriet:

   Som så ofta mötte strejkbryteriet på stort motstånd. Folk i Ådalen gick man ur huse för att protestera och myndigheterna bestämde sig för att ta hjälp av militären. Men man vågade inte använda sig av vanliga värnpliktiga eftersom man fruktade att de skulle gå över på arbetarnas sida. I stället kallades yrkessoldater in.


   Fem dödas av militären:

   Under tiden mötet pågick började folk att mer eller mindre spontant gå mot Lunde där strejkbrytarna fanns. Det blev ett demonstrationståg med flera tusen personer. Längst fram gick en musikkår och i täten bars en fana från Pappersindustriarbetareförbundet och en från den lokala socialdemokratiska ungdomsklubben.


   I Lunde öppnade soldaterna eld mot demonstrationen varpå fyra demonstranter och en åskådare dödades."

   

   Källa: http://www.lo.se/start/om_oss/historisk_tillbakablick/adalen_1931   USAs president George W. Bush besök i Sverige orsakade stora demonstrationer och motstånd:

   "Göteborgskravallerna är en samlande beteckning på en serie kravaller och upplopp i samband med demonstrationer i centrala Göteborg 14-16 juni 2001 med anledning av EU-toppmötet i Göteborg och besöket av USA:s president George W. Bush.


   En intensiv massmedial nyhetsbevakning av kravallerna överskuggade både EU-toppmötet, de alternativa seminarierna och de tre stora fredliga demonstrationerna, som samlade cirka 50 000 personer."


   Svenska polisen skjuter en obeväpnad svensk man:

   "Polismännen som var på plats vid skottet mot Westberg vittnade i samband med polisutredning mot dem att de hade känt sig starkt hotade av folkmassan. Film från platsen (ref Uppdrag Granskning) visar att Vasagatan vid tillfället var nästan folktom bortsett från Westberg och ett femtiotal polismän."

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgskravallerna   "Den långa avspärrningen:

   Varför räckte det inte med att göra en husundersökning under torsdagen och sen gå därifrån? Varför ville man inte samarbeta med organisatörerna på skolan i att genomföra sin undersökning (dessa som man hela tiden haft samtal med "i fredlig anda" fram till dess?) Varför den långa tidsutdräkten på skolans avspärrning ?


   Notera tidförhållandena, ur Gbgs-kommittén (min kursivering):


   Arbetet med att spärra av runt skolan påbörjades omkring kl.10.30. På skolan befann sig uppskattningsvis 500-600 personer.


   Polisen påbörjade en husrannsakan på Hvitfeldtska gymnasiet under natten till fredagen kl. 00.30.


   Polisens anträffade inga skjutvapen på skolan. Polisens insats mot Hvitfeldtska gymnasiet avslutades enligt polismyndigheten lördagen den 15 juni vid 12-tiden.


   Man avböjde alltså samarbete med organisatörerna på skolan och ägnade i stället 14 timmar åt att omringa densamma, hålla de boende instängda och gripa 4-500 personer innan man intog skolan. Och det tog alltså sedan ett och ett halv dygn efter starten på den resultatslösa husrannsakan tills man släppte greppet om skolan. Att hålla skolan stängd verkar alltså ha varit ett viktigt syfte, inte bara att "leta efter vapen.". Faktiskt varade avstängningen till toppmötets avslutning, varvid inga av de planerade konferenserna kunde hållas på skolan."

   

   "Syftet att skydda EU-politikerna var ju givet och som kommenderingschefen själv berättade var det en uppgift man hade löst med den tunga avspärrningen av själva mässan. Ändå ägnade man sej åt att jaga EU-motståndare på stan och i deras logi- och konferenslokaler i denna utsträckning. Vilka extra syften tjänade detta? Om extrasyftet hade varit att hålla ordning och skapa säkerhet i Göteborg, var det ett uppenbart katastrofalt misslyckande. Men om syftet var att skydda inte bara EU-politikerna utan också EU-politiken, så var insatsen en fullständig succé."


   "Faktum var att alla bråktillfällen med folkmassor inblandade utlöstes av polisinsatser, flera var ensidigt våldsutövande från polisen (Schillerska, Bron vid Forum, Nytorget)."

   Källa: http://www.folkstyre.nu/hvitfeldtska.htm


   Polisen i Göteborg griper ungdomar och studenter på schillerska gymnasiet 16/6 2001 i samband med Usas president George W. Bush besök i Göteborg:

   "Jag släpas ner för trappan och ut på gården där det redan ligger många människor uppradade på den blöta marken. Jag slängs ner i kanten av en rad och hamnar med magen bar i vätan. Hör hela tiden polisen skrika och gorma saker som ”Visa ingen barmhärtighet med de svinen”, ”Jävla terrorister”.

   De skriker också hela tiden åt folk att hålla käften, att ligga still och till utlänningarna diverse okvädningsord."

   Källa: http://www.svt.se/opinion/dagbok-fran-kravallerna-polisen-skriker-visa-ingen-barmhartighet-med-de-svinen   Försvar mot maktmissbruk:

   För att förhindra att makten sätter in sin egen yrkesarme mot folket igen (i form utav militären, polisen, eller andra myndighetsorganisationer), så måste folket ha sin egen arme. Där hela det Svenska folket får gå en militär utbildning igen, så att folket kan försvara sig mot att riksdagen eller företag eller utländska makter, sätter in sin yrkesarme mot folket igen.


   Sverige behöver ha ett starkt försvar, och återinföra värnplikten snarast, då företagen kommer göra allt för att försvaga Sverige efter det att vi infört några utav ovanstående reformer, som tex import tullar, som kommer att öka den Svenska produktionen på tex lamm, kyckling och mjölkprodukter (ost, smör, mjölk, mm) drastiskt, detta kommer att skapa alla dom jobben som behövs i Sverige idag. Vi ska främst samarbeta med dom Nordiska länderna, både som handelspartners och militärt.


   I slutändan hoppas vi att vapen inte längre behövs för att försvara oss och vår plats på jorden, då vi förhoppningsvis har skapat en mer kärleksfull värld, men tills dess måste vi ha ett starkt försvar för att klara av dagens problem och verklighet, samt hotet från vår riksdag, stora företag och utländska makter.    Bankerna, Sveriges riksdag och företagen har gemensamt skapat en brist på mat, bostäder energi och andra livsviktiga saker för alla människor. Detta gör att det hela tiden skapas nya brott, stölder och våld.


   För att om du tar bort livsviktiga saker som mat för människan, så måste ju människan stjäla maten för att överleva. Då spelar det ju ingen roll vad lagen säger, mat, bostad och energi måste alla människor ha för att överleva.

   Så länge vi inte ger detta till alla människor på hela jordklotet gratis, precis som alla människor på jorden alltid har haft, fram tills ca 500 år sedan, då vi alltid kunde odla vår egen mat lagligt, bygga våra egna hus, och dricka vatten ur vilken flod som helst utan att bli sjuk.


   Varför skapar bankerna, politikerna och företagen all den misär och kriminalitet som vi ser idag?


   Varför jagar polisen den lilla människan, som försöker överleva i detta bristsamhället, och inte banken, politikerna och företagen som har skapat denna matbristen, bostadsbristen och vattenbristen medvetet?


   Varför arbetar polisen med att förtrycka och straffa den lilla människan? som ju egentligen är ett offer för bankens och företagens vinsthunger!


   Polisen ska ju arbeta med att ta fast dom företag som skadar våran Planet med att hugga ner skog, borra upp olja och gräva gruvor. Detta är ju verkliga brott där företagen skadar hela Planetens framtida liv. Dessa företagare och bankirer som ger pengar till detta, ska sättas i fängelse och straffas hårt för detta.

   Hela vårat rättsväsende, med domare, advokater och åklagare, ska arbeta med att avslöja och döma alla dessa företag, politiker och bankirer som ju medvetet förstör allt liv på hela Planeten genom att borra upp olja, hugga ner våra regnskogar och gräva gruvor.   Alla resurser, hela vår mänskliga energi och allt polisiärt arbete skall istället inriktas på att stoppa förstörelsen utav våran gemensamma Planet, och till att stoppa alla banker och företag som förstör våran gemensamma Natur!

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Avgiftsfri bostad, energi och sjukvård är en mänsklig rättighet! 

   Därför vill Naturens Parti skattefinansiera alla levnadskostnader såsom; energi, vatten/avlopp, som en del av välfärden.


   Detta ska finansieras genom att omfördela en del av pengarna i statens budget, eller att höja bolagsskatten till 32,5%.


Alt 1: Det är rättvist att företaget betalar lika mycket i skatt som arbetaren, eller:


Alt 2: Slopa jobbskatteavdraget: Ca 115 miljarder per år.

   Slopa bidrag till kommunerna: Ca 120 miljarder per år.

   Minska militära utgifter:   Detta sparar oss ca 50 miljarder per år.


Alt 3: När vi turas om och utför alla arbetsuppgifter som krävs, för att upprätthålla ett fungerande samhälle gratis, tex: el/energi, sophantering, sjukvård, etc, så räcker det med 5 arbetsdagar per månad.


   Detta ger oss avgiftfritt boende, energi, mat/vatten, återvinning, etc.


   Läs mer under: "Vårat mål".


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se