Kriminalpolitik

   Vi behöver hjälpa våra svaga:          

   Vi har över 33 000 hemlösa i Sverige (2020) som vi måste hjälpa. Genom att bygga om avbefolkade tätorter på flera platser runt om i landet, och göra dem självförsörjande på energi (solpaneler och vätgas), matförsörjning och eget rent vatten, så kan dessa människor samarbeta och bo på dessa platser helt gratis.


   Där behöver vi bygga:

   Energisnåla flerbostadshus, växthus, djurbesättningar (främst kycklingar och får). Kommunalt vatten och el, får våra svaga gratis av kommunen.


   Här kan dessa svaga människor bo som inte passar in i arbets- och konsumtions- samhället, och leva gratis i oändlig tid.


   Tanken är att människorna själva ska odla maten och ta hand om djuren och slakten, så att dessa människor kan leva i ekonomisk frihet, och inte blir en belastning för sociala skyddsnät, utan klarar sig helt själva, utan några framtida kostnader för staten eller samhället, som slipper se tiggare på gatorna, och minskad kriminalitet, för att det nu finns ett alternativ för de svaga och outbildade som inte kan få jobb, att leva i dessa ekologiska byarna, och överleva där i all framtid, utan att vara tvungna att arbeta 8-12 timmar om dagen, i 58 år av sina liv, bara för att kunna överleva och betala sina räkningar.

   Såhär tycker vi: 

    # Privat försäljning på gator och torg, samt gårdsförsäljning, av tex; mat, kläder och accessoarer på upp till 60 000 kr per år skattefritt, ska få ske på offentliga platser utan tillstånd eller andra avgifter, så att ingen behöver tigga, prostituera sig eller begå brott för att få en bättre ekonomi.

   Detta gör att människor kan börja tjäna pengar med ett väldigt litet kapital, utan att behöva begå brott, starta krångliga företagsformer, eller behöva skuldsätta sig för att kunna bygga upp ett kapital, och sedan ha möjligheten att starta sitt första företag, och tjäna pengar på ett lagligt sätt.

   En avgiftsfri onlinekurs i säker livsmedelshantering ska vara det enda kravet för att få sälja mat på offentliga platser.
   # Grovt våld, mord och droganvändning måste förbjudas på Tv!

   Omgivningen skapar individen:

   Våldsamma Tv program och filmer skapar våldsamma individer i verkligheten.

   Det grova våldet som barn och vuxna ser på Tvn leder till att människor har lättare att använda våld i verkligheten. 

  Våldet blir normaliserat och detta leder till att våra barn har lättare att använda våld i verkligheten mot varandra. 

   Därför ser vi att råare våld används i flera fall idag, en stor del av detta beror på att våra barn och människor i allmänhet, har blivit känslokalla genom våldet på Tvn.

   På 80 talet var allt grovt våld förbjudet att visas på svensk Tv. Efter att grovt våld började visas på svensk Tv från år 1987 så eskalerade också det grova våldet i samhället.
   # Rasism skapas främst genom Tv:

   I filmerna ser vi att den onda karaktären oftast är mörkhyad och den goda är ljushyad. Se Aquaman, Marvel superheroes the avengers, smurfarna med Gargamel som är mörk och har utländsk brytning, detta är bara några utav filmerna som visas för våra barn.

   I många filmer ser också vi att lika färgade människor är gifta med varandra, dvs att mörkhyade är gifta med mörkhyade, och ljushyade är gifta med ljushyade, när vi alla egentligen har ett gemensamt ursprung och kommer från Afrika från början.

   Vi och våra barn ser denna rasismen som visas på tv i olika filmer varje dag. Detta skapar en negativ bild om mörka människor, som sätter sig i våra barns medvetande för resten av våra liv.
  # Avgiftsfri tillgång till kommunala och statliga idrottsanläggningar, tex fotbollsplaner, samt skolors gymnastikhallar efter ordinarie skoltid (kvällar och helger) för ideella idrottsföreningar.

   Detta gör att alla barn och ungdomar kan träna sporter gratis, istället för att söka spänningen i bus, och väljer på så sätt bort ett liv i kriminalitet.
   # Folkets hus behöver återigen öppnas alla dagar i veckan, som en naturlig och avgiftsfri mötesplats där alla människor är välkomna, där alla kan umgås och se på film, spela pingis, biljard, schack etc. Detta skapar gemenskap mellan folket igen, och leder till mindre våld och mer trygghet då alla känner igen varandra i förorterna och i städerna.
   # Utöka systembolagets öppettider:

   Systembolaget måste leverera produkter då svenska folket vill ha produkten, tex på kvällar och helger som jul, nyår och påsk, samt söndagar.

   Staten ska inte ha kontroll över vilka dagar och tider vi ska dricka på, vi är alla fria människor som tar vårat eget ansvar. Förbud av varor som människor vill ha, leder till kriminalitet då människor skaffar dessa varor på annat sätt, se förbudstiden i Usa.
   # Inför 6 timmars arbetsdag med nästan samma lön som 8 timmars arbetsdag:

   Genom att slopa arbetsgivaravgiften på 31,42%, och ge vinstskatten på 32,5%, så kan vi införa 6 timmars arbetsdag med nästintill samma lön som 8 timmars arbetsdag, utan att det blir några extra kostnader för företaget.


   Detta leder till att föräldrar har mer tid för att ta hand om sina barn, och se till att barnen och ungdomarna i begår några brott, istället för att tillbringa majoriteten av sin vakna tid på en arbetsplats, och tvingas vara borta från sina barn och riktiga intressen, under större delen av sin livstid.


   Det finns inte arbeten så att det räcker till alla pga automatiseringen, därför vill vi införa 6 timmars arbetsdag.

   Läs mer under rubriken: Arbete.

VÅLDET PÅ TV SKAPAR VÅLDSKULTUREN I SAMHÄLLET:

   Fortnite - spelet som normaliserar mord och våld.

   Kriminalvården: Att rehabilitera och återanpassa istället för att straffa.

   I fängelset ska den som blivit dömd för ett brott få genomgå en obligatorisk yrkesutbildning i ett bristyrke, samt ge den intagne en lägenhet efter det att den brottsdömde blir frisläppt, och hjälpa den intagne in i en ny social grupp genom en hobby som tex, sport, friluftsliv, politisk förening, etc. Detta leder till att återfall i brott minimeras.


   Ingen människa vill bli kriminell fån början, utan påverkas utav omgivningen, har dåliga relationer i hemmet, eller har en kompetensbrist som leder till att människan blir kriminell.   Kriminalitet och våld minskar drastiskt i det nya arbetsfria samhället:

   Stölder, våld och övriga brott beror oftast på att det är en brist på en viss vara. I det nya "arbetsfria" samhället som Naturens Parti förespråkar, så kommer inte kriminalitet att existera i den bemärkelsen vi har idag, då allting man behöver kommer att finnas tillgängligt gratis för alla.


   Om du tex vill ha en cykel är det bara att låna en cykel och sedan lämna den på speciella platser runtom i staden, helt gratis, ungefär som dagens bibliotek, detsamma gäller filmer och internet, eller utbildningsmaterial, bara att ladda ner från en gemensam fri och öppen server, från folkets informations server. Detsamma gäller basal mat, energi och boende, helt gratis i utbyte mot några få dagars arbete per månad. Läs mer under: Vårat mål.


   Är det någon människa som använder våld eller beter sig illa i samhället, så skulle man i första hand hjälpa denna människan med att gå till grunden med problemet, och lösa problemet därifrån, så att problemet aldrig uppstår igen, och lära oss från föregående generationers misstag, och göra rätt med nästa generation, därav måste vi ta bort allt grovt våld från Tvn, för att barnen och ungdomarna tar efter detta våldet och tycker att det är coolt.

   

   Vi behöver ge våra barn och ungdomar rättvisa och kärleksfulla förebilder att se upp till i Tv programmen. 


   Tv programmen behöver också visa vad företagen gör med Brasiliens regnskogar, och många andra platser där skogar skövlas och naturresurser utplånas, och där urfolken drivs på flykt, undan företagens hänsynslösa jakt på nya naturresurser att förbruka, och vanliga människor rentav dödas för deras protester, vad har hänt med Sveriges media? Varför rapporteras det inget om dessa skyldiga företag?


   Svensk media rapporterar ju ingenting om regnskogarna som ju ska vara på förstasidan på alla tidningar, tills att företagen har slutat skövla regnskogar och börjat återplantera dessa igen!


   Detta är ju det viktigaste någonsin! Som nyheterna måste informera om varje dag! Detta handlar om alla framtida generationer, och om hela planetens överlevnad!

 


   Dessa är några av dom våldsamma filmer som vuxna och ungdomar ser på. Att dagligen se våld på Tv, gör att barn och ungdomar har lättare att ta till våld i verkligheten.

   Några av dom våldsamma tecknade filmer som många barn tittar på.

   För ett barn är det som sker på Tvn lika verkligt som det som sker i verkligheten:


   Tv:n lär barnen vid en tidig ålder att våld, mord och skjutningar är en normal del av livet, därför har barnen lätt att ta till våld i olika situationer i sina egna liv.


   Ingen människa vill bli kriminell fån början, utan påverkas utav omgivningen, har dåliga relationer i hemmet, eller har en kompetensbrist som leder till att människan blir kriminell.

   Vi måste ta bort grundanledningen till varför barnen blir kriminella, istället för att anställa fler poliser.


   Hat kan inte bekämpas med hat, utan måste behandlas med kärlek.

   Man kan inte sätta hårt mot hårt, utan vi måste mogna, och se varför barnen blir kriminella, och reparera orsakerna.
   Brotten minskar inte med fler poliser:

   I många städer i Usa har man en polis i varje gatuhörn, och världens längsta fängelsestraff, ändå är kriminaliteten och våldsbrotten den högsta i världen i Usa! 


   "USA är extremt med det högsta antalet fångar per invånare i hela världen, 666 fångar per 100 000 invånare, medan länderna i Norden kan stoltsera med de lägsta antalen i världen, mellan 53 och 76". Källa: 

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/03/02/i-usa-har-nastan-alla-en-bekant-som-sitter-i-fangelse-norden-raka-motsatsen

   Varför blir ett barn kriminell?

   Det finns tre faktorer som avgör detta:


   Familjen: Ensamstående föräldrar som arbetar heltid har inte tid och ork att ta hand om sina barn, tex, ta med barnen till träning, lyssna på barnens problem och åtgärda barnens personliga problem, innan barnet/ungdomen åtgärdar problemen på egen hand, tex, genom våld och andra destruktiva handlingar.

   Därför vill vi i Naturens Parti införa 6 timmars arbetsdag med ungefär samma lön som för 8 timmars arbetsdag, utan att det kostar något extra för företaget.

   Läs mer under rubriken "Arbete".


   Förebilderna, våldskulturen som sprids på Tv: När barnen/ungdomarna har våldsamma förebilder som Tony Montana i filmen Scarface, och lyssnar på våldsinspererad musik, och spelar spel där det enda sättet att vinna är att skjuta ihjäl alla andra spelare (Tex, Fortnite) så skapas en våldsam och empatilös individ, som har väldigt lätt att begå våldsbrott, när en pressad situation uppstår.


   Den ekonomiska aspekten: I Sverige har vi både bostadsbrist, arbetsbrist (pga automatiseringen) och väldigt höga bostadskostnader.

   Har man inte råd att äta, betala sin bostadshyra, medicin eller andra livsviktiga behov, så blir människan tvungen att stjäla och begå brott för att få detta.  

   Här är några lagar som media och tv industrin bryter mot:

   "Del ur radio och tv-lagens demokratiparagraf 5 kap. 1 §:"Programverksamheten som helhet ska präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”


   6 kap.2§: Om tryckta skrifters spridning:2. Bland barn och ungdom sprider tryckt skrift, som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran.


   7 kap.4§ i tryckfrihetsförordningen:13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. (Tryckfrihetsförordningen gäller enbart för tryckta skrifter. Kartor, ritningar och bilder ska ses som skrift även om det inte finns någon text.)"

   

   Källa: Lagen.nu

   Olika våldsamma spel som våra barn och ungdomar spelar varje dag.

   Vi behöver avveckla allt grovt våld på Tv!

   Då är det garanterat att vi kommer se en drastisk minskning utav våldet i samhället efter 10 år, då den nuvarande våldsprogrammerade och mer empatilösa generationen har växt upp och anpassat sig.

   Och inte förbjuda våldsam musik eller våld på internet utan endast det som visas på tvn och våldsamma spel, intresset för våldet kommer att rinna ut med tiden och andra mer kreativa intressen kommer fram;"det man är intresserad av i yngre tonåren sätter sig som intresse sedan för resten utav livet".


   När vi slutar att visa våldsamma Tv program, och istället visar filmer där det finns goda förebilder, och en sann historia i filmen, som skildrar våran samtid och våran verkliga historia, så får vi en mer medveten ungdom med en större empati och förståelse för livet, och våran hemska historia och våra fantastiska framsteg och nya möjligheter idag.


   För att få ett tryggare samhälle och ett slut på alla skottlossningar som inträffar i Sverige varje år, så måste vi öppna upp fritidsgårdarna för alla åldrar, alla dagar i veckan, så att ungdomsgenerationen får kontakt med vuxengenerationen, och kan därigenom få goda förebilder och få fadersgestalter som kommer bidra med viktigt emotionellt stöd, och ge goda råd då många ungdomar på glid kommer ifrån ensamstående föräldrar, utan en pappa, och därmed saknar ett bra manligt föredöme hemma.


   Detta kostar inte staten något extra då vi redan har fritidspersonalen på fritidsgårdarna, med samma öppettider som idag, och vi använder de redan befintliga fritidsgårdarna. Många vuxna besökare kommer ockå fungera som frivillig och ideell extrahjälp för personalen på fritidsgårdarna.   Moderaternas företag kinnevik var det företaget som bröt mot svensk lag och började sända våldsamma program i svensk tv 1987 efter att man mördat Olof Palme som var emot våld på svensk Tv bla. Detta är den främsta anledningen till att det råa våldet har ökat i det svenska samhället sedan dess:


   "Den 31 december 1987 inledde Kinnevik sina sändningar av TV3 som sände program på de skandinaviska språken. Sändningarna skedde via satellit från London för att kringgå skandinavisk lagstiftning."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_TV-historia#1987-:_Public_Service-monopolet_bryts
   Våld kriminalitet:

   Det oprovocerade våldet som har eskalerat i Sverige beror främst på att moderaterna bröt mot den svenska lagen och började den 31 December 1987 via sitt företag kinnevik, att sända grovt våld på svensk Tv, som dessförinnan hade varit helt förbjudet i Sverige. Moderaterna lyckades med detta, på grund av att moderaternas företag kinnevik började sända våld på svensk Tv via satellit, den svenska regeringen hade inte hunnit stifta lagar om satellit tv än, då det var ett relativt nytt sätt att sända Tv på.

 

   Visar man grovt våld på Tv om och om igen så blir våra barn och ungdomar avtrubbade gentemot det grova våldet och empatilösa, detta leder till att man får lättare att ta till våld i olika situationer.


   Hollywood och deras media påverkar oss och våran bild om omvärlden, som vi får från filmerna och all reklam.


   Detta skapar nya begär hos människan så att vi konstant vill ha nya saker, och vi är inte nöjda med de sakerna vi redan har.

   Reklam bidrar till överkonsumtion och behöver med tiden avvecklas för att spara på våran planets sista naturresurser.


   I tv program som tex, CSI, utreder man först ett mordfall, sedan berättar man hur mördaren tänkte, detta planterar ideer hos ungdomarna, som i värsta fall leder till att ungdomarna begår ett liknande brott under sitt liv.


   Majoriteten utav programmen som visas på Tv som tex; Sons of anarchy, Family Guy och Criminal Minds, glorifierar våldet och rent av beskriver detaljerat hur man ska använda våldet för att  få folk i samhället att känna rädsla.

   Hur tror du att dessa våldsamma bilder och program påverkar ett litet barn?


  Filmindustrin programmerar oss och våra barn varje dag. Från barnsben har de avtrubbat vår hållning mot våld, till den grad att de fått oss att tycka att våldet i samhället är normalt, med ungdomars attityd mot våldet: "Not a big deal, det är sånt som händer", denna attityd ser vi i samhället varje dag! Det är är viktigt att vi förbjuder allt grovt våld på Tv genast!


   Tv och media bör visa:

  Filmer med goda förebilder för våra barn, bra dokumentärer som gör oss mer medvetna om omvärlden, på ett djupare plan, med fokus på miljöförstöringen som pågår över hela jorden idag, och avslöja vilka företag och orsakerna som ligger bakom dagens miljöförstörning.


   Detta skapar gemenskap och trygghet i städerna igen:

   Idag får man endast vistas på fritidsgårdarna om man är upp till 19 år, då de flesta ungdomar är utan jobb och den verkligt destruktiva banan börjar då man slutat skolan, och inte får något jobb, så är det väldigt viktigt att alla åldrar är välkomna på fritidsgårdarna, alla dagar i veckan. Då kan personalen och andra vuxna ta hand om ungdomarnas arga frustrationer och balansera dessa känslor så att de inte blir uttryckta i destruktiva handlingar, då det ofta fattas ansvarsfulla vuxna i många ungdomarnas liv, som är på glid.


   Vi behöver också öppna upp folkets hus igen för att skapa en naturlig och avgiftsfri mötesplats för alla människor i samhället. Där alla människor är välkomna, och kan ta en kopp kaffe, och prata och umgås, se filmer, spela pingis, biljard, schack etc.


   När många människor känner varandra i stadsdelarna ökar tryggheten, och det blir svårare att begå brott, misshandla eller råna någon, och komma undan med det, då man lättare kan känna igen varandra, och ungdomarnas föräldrar.


   Det finns en lag som säger att våldsamma och stötande bilder ej får spridas bland allmänheten.


   Men för Tvn hade man tagit bort förbudet vid slutet av 80-talet, varför kan man ju undra? Tvn är ju det viktigaste och mest inflytelserika sättet vi har att nå ut till folket idag!


   Redan 1908 varnade svenska lärare för att våldsfilmer kunde få barn att drömma mardrömmar. 1911 blev Sverige den första staten i världen att införa filmcensur:


   "I oktober 1994 skakades Sverige och Norge av våld bland barn i förskoleåldern. Våldet började oftast som "lek" men urartade och resulterade ibland i dödlig utgång, bland annat inträffade det så kallade Siljefallet i Norge. Man började debattera om underhållningsvåldet kunde ligga bakom. Flera TV-kanaler började nu granska barnprogram. Bland program som vissa slutade visas var Power Rangers det mest omtalade, men även Darkwing Duck berördes, och ersattes av de barnvänligare och mindre våldsamma Bumbibjörnarna.


   När en lärare i en svensk tredjeklass i december 1994 gav barnen i uppgift att skriva julberättelser fick läraren, som väntat sig "vanliga" julberättelser, in våldsamma julberättelser där tomten sköt alla barnen och pappan skar fingrarna av barnen. Detta väckte uppmärksamhet i radio och tidningar samt Sveriges riksdag, och underhållningsvåldet sades vara orsaken."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Underhållningsvåld

   Hur skapar vi generationsöverskridande gemenskap i samhället?

   Att hela tiden mata våra barn och ungdomar med ny musik leder till att den nya generationen lyssnar på nya låtar och den gamla generationen lyssnar på klassiker. Istället för att mata våra barn med amerikansk kultur behöver vi mata våra barn med svensk kultur, dvs förnya och göra om de svenska klassikerna i både musik och film så att alla generationer kan njuta av samma nöjen, detta skapar generationsöverskridande gemenskap.   Hur skapar vi gemenskap mellan kvinnor och män igen?

   I Tv program som den amerikanska serien "The Simpsons" så utmålas män som ignoranta och dumma och pojkar som busiga, medan kvinnor som mamman Marge utmålas som tålmodig och intelligent och flickor som Lisa är väldigt smarta och gillar skolan och att plugga mycket. Denna självbilden har smittats av till oss och våra barn, som beter sig nästan precis som The Simpsons har programmerat oss och våra barn att bete sig.

   Denna bilden förstärks i många andra filmer och Tv program men The Simpsons programmerar oss mest eftersom det programmet har designats för att både vuxna och barn ska tycka om att se på det programmet, samt att det programmet har påverkat oss i flera generationer.

   Vi kan förbjuda The Simpsons av könsdiskriminerande skäl, då kommer män återgå till att bli planerare och problemlösare, och pojkar att duktigare på studier och bli uppfinnare igen, precis som det har varit i alla tider.   Hur skapar vi gemenskap mellan olika folkgrupper och religioner?

   För det första kan vi ta upp likheterna i alla religionerna och lära våra barn detta i skolorna istället för att ta upp olikheterna i religionerna som skolorna gör idag. Nr 2 är att förklara för våra barn i skolorna att alla människor kommer från Afrika och vi utvandrade för bara ca 100 000 år sedan, så vi kommer alla från samma familj. Nr 3 är att vi har olika kulturer att tacka för våran mat, matematik och all modern teknik, tex så har matematiken uppfunnits i Egypten, samt Asien och den mer avancerade matematiken och våra svenska siffror uppfanns i Indien, krutet från Kina, och våran potatis, tomat, kakao och många andra grödor kommer från Sydamerika, och vårat kaffe härstammar från Afrika. Så vi kan tacka hela världen och alla folkslag för att vi har elektricitet, datorer, olika grödor, samt all den kunskapen och det bekväma livet som vi har idag.


   Ingen människa är kriminell från början utan det måste alltid finnas en bristfaktor för att en människa ska bli kriminell.


   Kriminalitet är ett symptom på redan existerande problem som finns inbyggda i statens, bankernas och stora företags skapande av brist på saker som alla människor måste ha för att överleva och trivas.


   Det är alltid lätt att peka finger åt symptomen, men det är grundorsakerna som måste repareras.   Dvs vi måste först lösa alla bakomliggande orsaker istället för att peka finger åt de problemen som kommer till ytan pga av de brister som skapats utav staten, bankerna och stora företag, som endast vill tjäna pengar på svaga och desperata människor genom att skapa brister och driva upp priserna på saker som vi människor måste ha för att kunna överleva och trivas.   Livet är väldigt hårt för alla som inte har fötts inom en väldigt rik familj, men vi ser också hur våldet har eskalerat i samhället, dvs inte bara i nära relationer utan också mellan våra barn och ungdomar.Det finns ingen finns som bryr sig om våra barn som blir ihjälskjutna rånade och misshandlade, förutom oss föräldrar, och staten skyller våldsamheterna på våra barn.   Det är inte svenska folket som har skapat detta bristsamhället med bostadsbrist och skyhöga levnadskostnader utan i slutändan så är det staten som har misslyckats med att ta hand om oss, därför har våldet ökat markant inom alla områden.   Vi kan se staten som en förälder som skyller på sina barn för att de slår och mördar varandra när det är föräldern själv som beter sig illa och skapar dessa förutsättningarna så att barnen måste bråka med varandra om resurserna fastän föräldern har tillräckligt med resurser för att det ska räcka till alla sina barn.   De som är de verkliga kriminella är bankerna, stora företag och stater som tjänar pengar på andra människors hårda arbete, dvs bankers räntor, skatt på arbete, skatt på privata människors vinster, tex skatt på sin husförsäljning eller bostadsrätt.   Det enda sättet att förhindra alla orättvisor och ge alla människor det som vi människor behöver är att; vi själva tar makten över staten genom att införa direktdemokrati.

   OMGIVNINGEN FORMAR INDIVIDEN:


   Att ha en trygg, positiv och kärleksfull omgivning är ett måste för att människan ska kunna utveckla sina känslor till att bli en mer kärleksfull och lycklig människa.


   Människor ser våld dag efter dag på Tv, upplever stressiga familjesituationer som inte håller ihop, som ofta beror på ekonomiska problem på grund utav att människan hela tiden tänker på hur man ska kunna betala ännu en månads räkning, och oroar sig för hur man ska klara sig och ha ett bra liv även när man är gammal och har slitit ut kroppen.


   Att värdesätta tid med familjen, sina barn, nära och kära, eller att ha någon hobby som man kan ägna sin tid åt, detta är ju det naturliga livet! Idag har vi modern el och våra maskiner kan producera allting vi behöver, nästan helt utan arbetskraft, några få som mestadels trycker på knappar och fyller på råmaterial. På detta ekologiska levnadsättet behöver alla  människor på hela jorden leva för att hinna återställa klimatet i tid.


   Fastän vi har denna moderna tekniken och alla resurserna, så svälter människor ihjäl, och arbetar ihjäl sig över hela världen idag. Vi måste använda alla resurserna på rätt sätt!


   Våldet i samhället idag beror främst på att föräldrar inte har tid eller ork att ta hand om sina barn på grund av att arbetet tar så enormt mycket tid och har en väldigt stressande och negativ inverkan på många människor, därför vill vi i Naturens Parti införa 6 timmars arbetsdag så att alla föräldrar får mer tid med sina barn och övrigt, sjukskrivningarna minskar har man dokumenterat i tidigare testperioder, och människor uppgav att man mådde mycket bättre, både fysiskt och psykiskt.   Läs mer under rubriken "Vårat mål".

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Avgiftsfri bostad, mat, energi, sjukvård och utbildning är en del av  våra mänskliga rättigheter.


   Därför vill vi i Naturens Parti skattefinansiera alla levnadskostnader som en del av välfärden.


   Genom att omfördela en del av pengarna i statens budget kan vi enkelt införa detta.


   Skattefinansierade bostadsavgifter, basal mat, energi och övrig välfärd  för 10 miljoner svenska medborgare, som utförs av 2 miljoner statligt anställda med 15 000 kr i lön per månad, med 6 timmars arbetsdag  och 4 arbetsdagar per vecka, kostar staten 243 miljarder i löner efter skatt per år, och finansieras genom att omfördela pengar från:


   Arbetsmarknad och arbetsliv: Ca 105,7 miljarder per år.

  

   Jobbskatteavdraget, rot, rut: Ca 132 miljarder per år.


   Utlandsbistånd: Ca 46,8 miljarder per år.

   


   Detta blir ca 284,5 miljarder som vi omfördelar.

   Lönerna för 2 miljoner anställda med 15 000 kr i mån kostar 243 miljarder efter skatt varje år.

   Detta ger oss ca 41,5 miljarder tillgodo.


   Bostadsavgifter, mat, energi, skola och sjukvård är inräknat i våran budget, och blir därmed skattefinansierat och avgiftsfritt för hela Sveriges befolkning.


   Läs mer under "Våran budget".


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se