Kriminalpolitik

   Vi behöver hjälpa våra svaga:

   Vi har över 33 000 hemlösa i Sverige (2020) som vi måste hjälpa. Genom att bygga om avbefolkade tätorter på flera platser runt om i landet, och göra dem självförsörjande på energi (solpaneler, magnetgeneratorer och vätgas), matförsörjning och eget rent vatten, så kan dessa människor arbeta med jordbruk och bo på dessa platser helt gratis.


   Där behöver vi bygga:

   Energisnåla flerbostadshus, växthus, djurbesättningar (främst kycklingar och får). Kommunalt vatten och el, får våra utsatta gratis av kommunen.


   Här kan dessa svaga människor bo som inte passar in i konsumtionssamhället, och leva gratis, utan att det kostar någonting för kommunerna.


   Tanken är att människorna själva ska odla maten och ta hand om djuren och slakten, så att dessa människor kan leva i ekonomisk frihet, och inte blir en belastning för sociala skyddsnät, utan klarar sig helt själva, utan några framtida kostnader för staten eller samhället, som slipper se tiggare på gatorna, och minskad kriminalitet, för att det nu finns ett alternativ för de svaga och outbildade som inte kan få jobb, att leva i dessa ekologiska byarna, och överleva där i all framtid, utan att vara tvungna att arbeta 8-12 timmar om dagen, i 58 år av sina liv, bara för att kunna överleva och betala sina räkningar.

   Detta vill vi:
 

    - Privat försäljning ska få ske på offentliga platser, samt gårdsförsäljning, av tex; mat, kläder och accessoarer på upp till 100 000 kr per år skattefritt, ska få ske på offentliga platser utan tillstånd eller andra avgifter, så att ingen behöver tigga, prostituera sig eller begå brott för att få en bättre ekonomi.


   Detta gör att människor kan börja tjäna pengar med ett väldigt litet kapital, utan att behöva begå brott, starta krångliga företagsformer, eller behöva skuldsätta sig för att kunna bygga upp ett kapital, och sedan ha möjligheten att starta sitt första företag, och tjäna pengar på ett lagligt sätt.


   En avgiftsfri onlinekurs i säker livsmedelshantering ska vara det enda kravet för att få sälja mat på offentliga platser.
   - Avgiftsfri tillgång för ideella föreningar till kommunala idrottsanläggningar, tex fotbollsplaner, samt skolors gymnastikhallar efter ordinarie skoltid (kvällar och helger).

   Detta gör att alla barn och ungdomar kan träna sporter gratis, istället för att söka spänningen i bus, och väljer på så sätt bort ett liv i kriminalitet.
   - Folkets hus behöver bli en regelbunden samlingsplats för alla åldrar, och ska vara gratis och öppet alla dagar i veckan, dvs; en avgiftsfri mötesplats där alla människor är välkomna, där man kan umgås och laga mat tillsammans, se på film, spela pingis, biljard, schack etc.

   Detta skapar gemenskap i samhället igen, och leder till mer trygghet och mindre våld, då människor känner igen varandra på en lokal nivå.
   - Rasism skapas främst genom Tv:

   I filmerna ser vi att den onda karaktären oftast är mörkhyad och den goda är ljushyad. Se Aquaman, Marvel superheroes the avengers, smurfarna med Gargamel som är mörk och har utländsk brytning, detta är bara några utav filmerna som visas för våra barn.


   I många filmer ser också vi att lika färgade människor är gifta med varandra, dvs att mörkhyade är gifta med mörkhyade, och ljushyade är gifta med ljushyade, när vi alla egentligen har ett gemensamt ursprung och kommer från Afrika från början.


   Vi och våra barn ser denna rasismen som visas på tv i olika filmer varje dag. Detta skapar en negativ bild om mörka människor, som sätter sig i våra barns medvetande för resten av våra liv.
   - Grovt våld, mord och droganvändning måste förbjudas på skattefinansierade Tv-kanaler. (Precis som det var på 80-talet).

   Omgivningen skapar individen: Våldsamma Tv program och filmer skapar våldsamma individer i verkligheten.


   Det grova våldet som barn och vuxna ser på Tvn leder till att människor har lättare att använda våld i verkligheten. 

  Våldet blir normaliserat och detta leder till att våra barn har lättare att använda våld i verkligheten mot varandra. 


   Därför ser vi att råare våld används i flera fall idag, en stor del av detta beror på att våra barn och människor i allmänhet, har blivit känslokalla genom våldet på Tvn.


   På 80 talet var allt grovt våld förbjudet att visas på svensk Tv. Efter att grovt våld började visas på svensk Tv från år 1987 så eskalerade också det grova våldet i samhället.
   - Inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön:

   Detta leder till att föräldrar har mer tid för att ta hand om sina barn, och se till att barnen och ungdomarna i begår några brott, istället för att tillbringa majoriteten av sin vakna tid på en arbetsplats, och tvingas vara borta från sina barn och riktiga intressen, under större delen av sin livstid.

   Det finns inte arbeten så att det räcker till alla pga automatiseringen, därför vill vi införa 6 timmars arbetsdag, detta skapar ca 400 000 fler arbeten.

   Läs mer under rubriken: "Arbetsmarknadspolitik".

VÅLDET PÅ TV GLORIFIERAR VÅLDSKULTUREN SOM SPRIDER SIG I  SAMHÄLLET JUST NU:

   Fortnite - spelet som normaliserar mord och våld.

   Dessa är några av de våldsamma filmer som vuxna och ungdomar ser på. Att dagligen se våld på Tv, gör att barn och ungdomar har lättare att ta till våld i verkligheten.

   Olika våldsamma spel som våra barn och ungdomar spelar varje dag.

   Med tiden behöver vi avveckla allt grovt våld på Tv:

   Då kommer vi se en drastisk minskning av våldet i samhället efter ungefär 10 år, då den nuvarande våldsprogrammerade och mer empatilösa generationen har växt upp och anpassat sig.

   Vi ska inte förbjuda våldsam musik eller våld på internet utan endast det som visas på den offentligt finansierade tvn, intresset för våldet kommer att rinna ut ju fler generationer som växer upp, och andra mer kreativa intressen kommer fram;"det man är intresserad av i yngre tonåren sätter sig som intresse sedan för resten utav livet".


   När vi slutar att visa våldsamma Tv program, och istället visar filmer där det finns goda förebiler, tv program som skildrar våran omvärld och visar våran viktiga historia, så att får vi en mer medveten ungdom med en större förståelse för livet, och om våran hemska mänskliga historia, men också om våra fantastiska framsteg, som har lett till det moderna samhället som vi har idag.


   För att få ett tryggare samhälle och ett slut på alla skottlossningar som inträffar i Sverige varje år, så måste vi öppna upp fritidsgårdarna för alla åldrar, alla dagar i veckan, så att ungdomsgenerationen får kontakt med vuxengenerationen, och kan därigenom få goda förebilder och få fadersgestalter som kommer bidra med viktigt emotionellt stöd, och ge goda råd då många ungdomar på glid kommer ifrån ensamstående föräldrar, utan en pappa, och därmed saknar ett bra manligt föredöme hemma.


   Detta kostar inte staten något extra då vi redan har fritidspersonalen på fritidsgårdarna, med samma öppettider som idag, och vi använder de redan befintliga fritidsgårdarna. Många vuxna besökare kommer ockå fungera som frivillig och ideell extrahjälp för personalen på fritidsgårdarna.   Moderaternas företag kinnevik var det företaget som bröt mot svensk lag och började sända våldsamma program i svensk tv 1987 efter att man mördat Olof Palme som var emot våld på svensk Tv bla. Detta är den främsta anledningen till att det råa våldet har ökat i det svenska samhället sedan dess:


   "Den 31 december 1987 inledde Kinnevik sina sändningar av TV3 som sände program på de skandinaviska språken. Sändningarna skedde via satellit från London för att kringgå skandinavisk lagstiftning."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_TV-historia#1987-:_Public_Service-monopolet_bryts
   Här är några lagar som media och tv industrin bryter mot:

   "Del ur radio och tv-lagens demokratiparagraf 5 kap. 1 §:"Programverksamheten som helhet ska präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”


   6 kap.2§: Om tryckta skrifters spridning:2. Bland barn och ungdom sprider tryckt skrift, som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran.


   7 kap.4§ i tryckfrihetsförordningen:13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. (Tryckfrihetsförordningen gäller enbart för tryckta skrifter. Kartor, ritningar och bilder ska ses som skrift även om det inte finns någon text.)"

   

   Källa: Lagen.nu

   För ett barn är det som sker på Tvn lika verkligt som det som sker i verkligheten:


   Tv:n lär barnen vid en tidig ålder att våld, mord och skjutningar är en normal del av livet, därför har barnen lätt att ta till våld i olika situationer i sina egna liv.


   Ingen människa vill bli kriminell från början, utan påverkas utav omgivningen, har dåliga relationer i hemmet, eller har en kompetensbrist som leder till att människan blir kriminell.

   Vi måste ta bort grundanledningen till varför barnen blir kriminella, istället för att anställa fler poliser.


   Hat kan inte bekämpas med hat, utan måste behandlas med kärlek.

   Man kan inte sätta hårt mot hårt, utan vi måste mogna, och se varför barnen blir kriminella, och reparera orsakerna.
   Brotten minskar inte med fler poliser:

   Det sägs att i Usa har man en polis i varje gatuhörn, och världens längsta fängelsestraff, ändå är kriminaliteten och våldsbrotten de högsta i världen i Usa: 


   "USA är extremt med det högsta antalet fångar per invånare i hela världen, 666 fångar per 100 000 invånare, medan länderna i Norden kan stoltsera med de lägsta antalen i världen, mellan 53 och 76". Källa: 

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/03/02/i-usa-har-nastan-alla-en-bekant-som-sitter-i-fangelse-norden-raka-motsatsen

   Varför blir ett barn kriminell?

   Det finns främst tre faktorer som avgör detta:   Den ekonomiska aspekten: I Sverige har vi både bostadsbrist, arbetsbrist (pga automatiseringen) och väldigt höga bostadskostnader.

   Har man inte råd att äta, betala sin bostadshyra, medicin eller andra livsviktiga behov, så blir människan tvungen att stjäla och begå brott för att få detta.     Förebilderna, våldskulturen som sprids på Tv: När barnen/ungdomarna har våldsamma förebilder som Tony Montana i filmen Scarface, och lyssnar på våldsinspererad musik, och spelar spel där det enda sättet att vinna är att skjuta ihjäl alla andra spelare (Tex, Fortnite) så skapas en våldsam och empatilös individ, som har väldigt lätt att begå våldsbrott, när en pressad situation uppstår.   Familjen: Ensamstående föräldrar som arbetar heltid har inte tid och ork att ta hand om sina barn, tex, ta med barnen till träning, lyssna på barnens problem och åtgärda barnens personliga problem, innan barnet/ungdomen åtgärdar problemen på egen hand, tex, genom våld och andra destruktiva handlingar.

   Därför vill vi i Naturens Parti införa 6 timmars arbetsdag med ungefär samma lön som för 8 timmars arbetsdag, utan att det kostar något extra för företaget.

   Läs mer under rubriken "Arbetsmarknadspolitik".

   Kriminalvården: Att rehabilitera och återanpassa istället för att straffa.


   I fängelset ska den som blivit dömd för ett brott få genomgå en obligatorisk yrkesutbildning i ett bristyrke, samt ge den intagne en lägenhet efter det att den brottsdömde blir frisläppt, och hjälpa den intagne in i en ny social grupp genom en hobby som tex, sport, friluftsliv, politisk förening, etc. Detta leder till att återfall i brott minimeras.


   Ingen människa vill bli kriminell fån början, utan påverkas utav omgivningen, har dåliga relationer i hemmet, eller har en kompetensbrist som leder till att människan blir kriminell.


   Hur skapar vi generationsöverskridande gemenskap i samhället?

   Att hela tiden mata våra barn och ungdomar med ny musik leder till att den nya generationen lyssnar på nya låtar och den gamla generationen lyssnar på klassiker. Istället för att mata våra barn med amerikansk kultur behöver vi mata våra barn med svensk kultur, dvs förnya och göra om de svenska klassikerna i både musik och film så att alla generationer kan njuta av samma nöjen, detta skapar generationsöverskridande gemenskap.
   Hur skapar vi gemenskap mellan kvinnor och män igen?

   I Tv program som den amerikanska serien "The Simpsons" så utmålas män som ignoranta och dumma och pojkar som busiga, medan kvinnor som mamman Marge utmålas som tålmodig och intelligent och flickor som Lisa är väldigt smarta och gillar skolan och att plugga mycket. Denna självbilden har smittats av sig till oss och våra barn, som beter sig nästan precis som The Simpsons har programmerat oss och våra barn att bete sig.


   Denna bilden förstärks i många andra filmer och Tv program men The Simpsons programmerar oss mest eftersom det programmet visas regelbundet och har designats för att både vuxna och barn ska tycka om att se på det programmet, samt att det programmet har påverkat oss i flera generationer.


   Vi kan förbjuda The Simpsons av könsdiskriminerande skäl, då kommer män återgå till att bli planerare och problemlösare, och pojkar att bli duktigare på studier och bli uppfinnare igen, precis som det har varit i alla tider!
   Hur skapar vi gemenskap mellan olika folkgrupper och religioner?

   För det första kan vi ta upp likheterna i alla religionerna och lära våra barn detta i skolorna istället för att ta upp olikheterna i religionerna som skolorna gör idag.


   Nr 2 är att förklara för våra barn i skolorna att alla människor kommer från Afrika och vi utvandrade för bara ca 100 000 år sedan, så vi kommer alla från samma familj.


   Nr 3 är att vi har olika kulturer att tacka för våran mat, matematik och all modern teknik, tex så har matematiken uppfunnits i Egypten, utvecklats i Asien och den mer avancerade matematiken och våra svenska siffror uppfanns i Indien, krutet från Kina, och våran potatis, tomat, kakao och många andra grödor kommer från Sydamerika, och vårat kaffe härstammar från Afrika.

   Så vi kan tacka hela världen och alla folkslag för att vi har elektricitet, datorer, olika grödor, samt all den kunskapen och det bekväma livet som vi har idag.


   Ingen människa är kriminell från början utan det måste alltid finnas en bristfaktor för att en människa ska bli kriminell.


   Kriminalitet är ett symptom på redan existerande problem som finns inbyggda i statens, bankernas och stora företags skapande av brist på saker som alla människor måste ha för att överleva och trivas.


   Det är alltid lätt att peka finger åt symptomen, men det är grundorsakerna som måste repareras.


   Dvs vi måste först lösa alla bakomliggande orsaker istället för att peka finger åt de problemen som kommer till ytan pga av de brister som skapats utav staten, bankerna och stora företag, som endast vill tjäna pengar på svaga och desperata människor genom att skapa brister och driva upp priserna på saker som vi människor måste ha för att kunna överleva och trivas.   Livet är väldigt hårt för alla som inte har fötts inom en väldigt rik familj, men vi ser också hur våldet har eskalerat i samhället, dvs inte bara i nära relationer utan också mellan våra barn och ungdomar.   Det finns ingen finns som bryr sig om våra barn som blir ihjälskjutna rånade och misshandlade, förutom oss föräldrar, och staten skyller våldsamheterna på våra barn.   Det är inte svenska folket som har skapat detta bristsamhället med bostadsbrist och skyhöga levnadskostnader utan i slutändan så är det staten som har misslyckats med att ta hand om oss, därför har våldet ökat markant inom alla områden.   Vi kan se staten som en förälder som skyller på sina barn för att de slår och mördar varandra när det är föräldern själv som beter sig illa och skapar dessa förutsättningarna så att barnen måste bråka med varandra om resurserna, fastän föräldern har tillräckligt med resurser, för att det ska räcka till alla sina barn.   De som är de verkliga kriminella är bankerna, stora företag och stater som tjänar pengar på andra människors hårda arbete, dvs bankers räntor, skatt på arbete, skatt på privata människors vinster, tex skatt på sin husförsäljning eller bostadsrätt.   Det enda sättet att förhindra alla orättvisor och ge alla människor det som vi människor behöver är att; vi själva tar makten över staten genom att införa direktdemokrati.

   OMGIVNINGEN FORMAR INDIVIDEN:


   Att ha en trygg, positiv och kärleksfull omgivning är ett måste för att människan ska kunna utveckla sina känslor till att bli en mer kärleksfull och lycklig människa.


   Människor ser våld dag efter dag på Tv, upplever stressiga familjesituationer som inte håller ihop, som ofta beror på ekonomiska problem på grund utav att människan hela tiden tänker på hur man ska kunna betala ännu en månads räkning, och oroar sig för hur man ska klara sig och ha ett bra liv även när man är gammal och har slitit ut kroppen.


   Att värdesätta tid med familjen, sina barn, nära och kära, eller att ha någon hobby som man kan ägna sin tid åt, detta är ju det naturliga livet! Idag har vi modern el och våra maskiner kan producera allting vi behöver, nästan helt utan arbetskraft, några få som mestadels trycker på knappar och fyller på råmaterial. På detta ekologiska levnadsättet behöver alla  människor på hela jorden leva för att hinna återställa klimatet i tid.


   Fastän vi har denna moderna tekniken och alla resurserna, så svälter människor ihjäl, och arbetar ihjäl sig över hela världen idag. Vi måste använda alla resurserna på rätt sätt!


   Våldet i samhället idag beror främst på att föräldrar inte har tid eller ork att ta hand om sina barn på grund av att arbetet tar så enormt mycket tid och har en väldigt stressande och negativ inverkan på många människor, därför vill vi i Naturens Parti införa 6 timmars arbetsdag så att alla föräldrar får mer tid med sina barn och övrigt, sjukskrivningarna minskar har man dokumenterat i tidigare testperioder, och människor uppgav att man mådde mycket bättre, både fysiskt och psykiskt.   Läs mer under rubriken: "Vårat mål".

KONTAKTA OSS

Naturens Parti är en ideell förening med org.nr: 802499-7044. Kontakt:


www.info@naturensparti.se