Jämlikhet

   Vad är jämlikhet?


   Jämlikhet är när människor är lika värda och tjänar lika mycket, dvs: en politiker tjänar lika mycket som en städare, en chef tjänar lika mycket som en arbetare och en läkare tjänar lika mycket som en undersköterska.


   Det är detta som är jämlikt och rättvist.


   En arbetare som arbetar på golvet arbetar minst lika hårt som en chef gör, i 9 av 10 fall arbetar arbetaren mycket mer, och sliter ut kroppen mycket snabbare, än en chef gör.


   En undersköterska arbetar minst lika hårt som en läkare gör,  och ofta mycket mer, ändå tjänar en undersköterska mycket mindre än en läkare gör.


   En politiker tar enorma summor pengar i lön, upp till 200 000 kr per månad, och får därtill lyxmiddagar, flygresor, hotell, arvoden, etc, utöver sin lön. 

   En städare arbetar mycket mer än en politiker gör, ändå tjänar städaren endast en bråkdel, av vad en politiker tjänar. 


   När alla politiker får lika stor lön som en städare får, då har vi uppnått jämlikhet och rättvisa.  Man blir inte politiker för lönens skull utan man blir politiker för att kämpa mot orättvisor i samhället.   Blir man politiker för att tjäna stora pengar, då är våra fri- och rättigheter i väldigt farliga händer!

   Man blir inte läkare för lönens skull, man blir läkare för att rädda liv!


   Om man blir läkare, polis eller politiker för lönens skull så har man ingenting i dessa yrken att göra, dessa yrken är livsviktiga för oss människor!


   Det är verkligen viktigt att vi har individer i dessa yrken som verkligen vill skapa rättvisa, rädda liv, och hjälpa andra, och inte giriga individer som endast arbetar för pengar.

   Så här tycker vi:   # Politiker ska ha samma lön som en vanlig arbetare, dvs samma lön som tex en städare.   # Läkare ska ha samma lön som en undersköterska.   # Chefer och tjänstemän i kommunala och statliga bolag ska ha samma lön som de anställda arbetarna, som oftast arbetar mycket mer än en chef eller en tjänsteman gör.


   Detta är jämlikt och rättvist. (Inom den privata sektorn kan vilka löner som helst betalas ut, men med våra skattepengar ska lika lön för alla betalas ut.)
   LO: Topp­chefer tjänar 61 gånger mer än löntagare:


   Näringslivets toppchefer tjänar i snitt 61 gånger så mycket som en industriarbetare. Det visar LO:s årliga rapport om maktelitens inkomster. Det är den största skillnaden sedan mätningarna började 1950.


   Källa: https://arbetet.se/2020/02/05/lo-toppchefer-tjanar-61-ganger-mer-an-lontagare/


   Finansiering av bistånd ger höga löner:


   "Världen står inför stora utmaningar för att stoppa den globala uppvärmningen och minska fattigdom, vilket enligt FN kommer kräva enorma investeringar. Årets lönelista visar att att de biståndschefer som arbetar med finansiering av omställningen generellt sett toppar lönelistan i biståndsbranschen.

   Precis som på förra årets lista tjänar direktörerna i branschen mer än både biståndsminister Peter Eriksson och Sidas generaldirektör Carin Jämtin.


   Det lönar det sig att vara chef för myndigheter, statliga företag eller mellanstatliga organisationer i biståndsbranschen. Den absoluta majoriteten av cheferna som tjänar mest arbetar statligt i någon form. Lägst löner har chefer i icke-statliga organisationer.  


   Snittlönen för cheferna för de 20 organisationerna som toppar lönelistan var drygt 112 000 kronor i månaden, att till exempel jämföra med 66 900 kronor per månad, vilket är vad en riksdagsledamot tjänar. Eller cirka 76 000 kronor i månaden, vilket är snittlönen för en vd i Sverige, enligt Statistiska centralbyrå, SCB. Listans toppchefer visar på en hyfsat jämn könsfördelning, både kvinnor och män innehar ledande positioner med höga löner."


   Källa: https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2019/nya-rekordlonen-for-bistandschefen-218-000-kronor-i-manaden/

   Bildandet av Pariskommunen:


   Arbetare och småfolk i Frankrikes huvudstad hade tröttnat på mödor, krig och rikemansvälde. De tog makten och upprättade världens första riktiga demokrati. Proletariatets diktatur – alltså arbetarnas och folkets välde, istället för överhetens.


   Radikala principer om jämlikhet, ekonomisk rättvisa och jämställdhet mellan könen inrättades, dödsstraffet och värnplikten avskaffades och kyrkan avlägsnades från de offentliga institutionerna. Den nya ordningen innebar också att alla folkvalda kunde avsättas under mandatperioden och att de inte fick tjäna mer än en genomsnittlig arbetarlön.


   Pariskommunen varade i tre månader innan den slogs ned av de borgerliga krafterna i en blodig slakt. Men drömmen om frihet och jämlikhet levde kvar och den kortlivade kommunen inspirerade – och inspirerar än idag – revolutionärer världen över.

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Avgiftsfri bostad, mat, energi, sjukvård och utbildning är en del av  våra mänskliga rättigheter.


   Därför vill vi i Naturens Parti skattefinansiera alla levnadskostnader som en del av välfärden.


   Genom att omfördela en del av pengarna i statens budget kan vi enkelt införa detta.


Skattefinansierade bostadsavgifter, basal mat, energi och övrig välfärd  för 10 miljoner svenska medborgare, som utförs av 2 miljoner statligt anställda med 15 000 kr i lön per månad, med 6 timmars arbetsdag, kostar 243 miljarder i löner efter skatt per år, och finansieras genom att omfördela pengar från:


   Arbetsmarknad och arbetsliv: Ca 105,7 miljarder per år.

  

   Jobbskatteavdraget, rot, rut: Ca 132 miljarder per år.


   Utlandsbistånd: Ca 46,8 miljarder per år.

   


   Detta blir ca 284,5 miljarder som vi omfördelar.

   Lönerna för 2 miljoner anställda med 15 000 kr i mån kostar 243 miljarder efter skatt varje år.

   Detta ger oss ca 41,5 miljarder tillgodo.


   Bostadsavgifter, mat, energi, skola och sjukvård är inräknat i våran budget, och blir därmed skattefinansierat och avgiftsfritt för hela Sveriges befolkning.


   Läs mer under "Våran budget".


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se