Jämlikhet

   Vad är jämlikhet?


   Jämlikhet är när människor är lika värda och tjänar lika mycket, dvs: en politiker tjänar lika mycket som en städare, en chef tjänar lika mycket som en arbetare och en läkare tjänar lika mycket som en undersköterska.


   Det är detta som är jämlikt och rättvist.


   En arbetare som arbetar på golvet arbetar minst lika hårt som en chef gör, i 9 av 10 fall arbetar arbetaren mycket mer, och sliter ut kroppen mycket snabbare, än en chef gör.


   En undersköterska arbetar minst lika hårt som en läkare gör,  och ofta mycket mer, ändå tjänar en undersköterska mycket mindre än en läkare gör.


   En politiker tar enorma summor pengar i lön, upp till 180 000 per månad, och får därtill lyxmiddagar, flygresor, hotell, arvoden, etc, utöver sin lön. 

   En städare arbetar mycket mer än en politiker gör, ändå tjänar städaren endast en bråkdel, av vad en politiker tjänar. 


   När alla politiker får lika stor lön som en städare får, då har vi uppnått jämlikhet och rättvisa.  Man blir inte politiker för lönens skull utan man blir politiker för att kämpa mot orättvisor i samhället.   Blir man politiker för att tjäna stora pengar, då är våra fri- och rättigheter i väldigt farliga händer!

   Man blir inte läkare för lönens skull, man blir läkare för att rädda liv!


   Om man blir läkare, polis eller politiker för lönens skull så har man ingenting i dessa yrken att göra, dessa yrken är livsviktiga för oss människor!


   Det är verkligen viktigt att vi har individer i dessa yrken som verkligen vill skapa rättvisa, rädda liv, och hjälpa andra, och inte giriga individer som endast arbetar för pengar!

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Avgiftsfri bostad, energi och sjukvård är en mänsklig rättighet.


   Därför vill Naturens Parti införa en basinkomst på 5 000 kr i månaden, och skattefinansiera alla bostadsavgifter som; energi, vatten och avlopp, som en del av välfärden. Genom att omfördela en del av pengarna i statens budget kan vi enkelt införa detta.


   En basinkomst för 6 miljoner svenska medborgare från 20-65 år, kostar 360 miljarder per år, och finansieras genom att:


   Gå ut ur EU, detta sparar oss ca 50 miljarder per år, och drar ner på polisens och rättväsendets kostnader, då ingen kommer behöva begå brott för att överleva och trivas, då alla har en basinkomst, och omfördela pengar från;

   Arbetsförmedlingen ca 75 miljarder.

   Försäkringskassan ca 100 miljarder.

   Migration/jämställdhet ca 40 miljarder. 

   Utlandsbistånd ca 40 miljarder.


   Detta blir 370 miljarder som vi omfördelar.


   En basinkomst kostar 360 miljarder per år.


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   Så här tycker vi:   # Politiker ska ha samma lön som en vanlig arbetare, dvs samma lön som tex en städare.   # Läkare ska ha samma lön som en undersköterska.   # Chefer och tjänstemän ska ha samma lön som arbetaren på golvet som oftast arbetar mycket mer än en chef eller en tjänsteman gör.


   Detta är jämlikt och rättvist. (Inom den privata sektorn kan vilka löner som helst betalas ut, men med våra skattepengar ska lika lön för alla betalas ut.)

Stora företag överproducerar saker för att sälja till oss människor:


   Företagen gör en så kallad planerad föråldring på varorna, dvs företagen skapar en produkt som ska gå sönder så fort som möjligt, så att företagen kan sälja en ny likadan produkt, om och om igen till oss konsumenter.


   Vi ska skapa mobiltelefoner, Tv apparater, och datorer utav materialet Grafen, som håller i tusentals år och kan uppdateras enkelt. Grafen består av kol som är det vanligaste grundämnet.


   Vätgas ska användas som bränsle till våra fordon, uppvärmning av våra bostäder samt till våran elproduktion. Vattenångan som uppstår när vätgasen skapas behöver kondenseras tillbaka till rinnande vatten, annars blir vattenångan en växthusgas. Vätgas produceras av havsvatten.


   Betong, kläder, plast och alla andra produkter vi behöver, ska produceras från växten Hampa, istället för från fossilolja, bomull, gruvor, och andra ekologiskt ohållbara sätt.

   LO: Topp­chefer tjänar 61 gånger mer än löntagare:


   Näringslivets toppchefer tjänar i snitt 61 gånger så mycket som en industriarbetare. Det visar LO:s årliga rapport om maktelitens inkomster. Det är den största skillnaden sedan mätningarna började 1950.


   Källa: https://arbetet.se/2020/02/05/lo-toppchefer-tjanar-61-ganger-mer-an-lontagare/

   Finansiering av bistånd ger höga löner:


   "Världen står inför stora utmaningar för att stoppa den globala uppvärmningen och minska fattigdom, vilket enligt FN kommer kräva enorma investeringar. Årets lönelista visar att att de biståndschefer som arbetar med finansiering av omställningen generellt sett toppar lönelistan i biståndsbranschen.

   Precis som på förra årets lista tjänar direktörerna i branschen mer än både biståndsminister Peter Eriksson och Sidas generaldirektör Carin Jämtin.


   Det lönar det sig att vara chef för myndigheter, statliga företag eller mellanstatliga organisationer i biståndsbranschen. Den absoluta majoriteten av cheferna som tjänar mest arbetar statligt i någon form. Lägst löner har chefer i icke-statliga organisationer.  


   Snittlönen för cheferna för de 20 organisationerna som toppar lönelistan var drygt 112 000 kronor i månaden, att till exempel jämföra med 66 900 kronor per månad, vilket är vad en riksdagsledamot tjänar. Eller cirka 76 000 kronor i månaden, vilket är snittlönen för en vd i Sverige, enligt Statistiska centralbyrå, SCB. Listans toppchefer visar på en hyfsat jämn könsfördelning, både kvinnor och män innehar ledande positioner med höga löner."


   Källa: https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2019/nya-rekordlonen-for-bistandschefen-218-000-kronor-i-manaden/

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK