Fria Patent


   Patent och kreativitet:

   Världens alla patent behöver släppas fria för att fritt kunna användas utav alla människor inom Sveriges gränser. Att sätta patent på en produkt är som att förbjuda oss att använda vissa matematiska beräkningar, vilka vi inte hade kunnat ta oss till månen utan.


   Att förbjuda något som skulle kunna utvecklas och åtnjutas utav alla människor på jorden är ju ett brott mot hela mänskligheten och mot våran planet, som får utstå koldioxidutsläpp, och andra gifter, när vi kan bygga helt energisjälvständiga elgeneratorer av magnetmotorer, eller att med hjälp utav elektriciteten, omvandla vatten till energi.   Från sidan Frienergi.se:

   "Supereffektiv elektrolys.  Vatten kan delas till väte och syre med hjälp av elektricitet.  Konventionella kemiböcker hävdar att denna process kräver mer energi än vad som går att få tillbaks när gaserna återförenas. Detta är endast sant i sämsta fall. 


   När vatten träffas av sin egen molekylära resonansfrekvens, användande ett system utvecklat av Stan Meyers (USA) och igen nyligen av Xogen Power In., så kollapsar det till väte- och syrgas vid väldigt liten elektrisk tillförsel.  Dessutom kan man dramatiskt förändra processens effektivitet med hjälp av olika elektrolyter (tillsatser som får vattnet att leda elektricitet bättre).  Det är också känt att vissa geometriska former och ytstrukturer fungerar bättre än andra. 


   Konsekvensen är att obegränsade mängder av vätebränsle kan tas fram för motorer (som i din bil) för kostnaden av vatten.  Ännu mer häpnadsväckande är att en speciell metallegering var patenterad av Freedman (USA) 1957 som spontant delar upp vatten till väte och syre utan någon elektrisk tillförsel och utan att förändra metallen i sig.  Detta innebär att denna speciella metallegering kan producera väte från vatten gratis, för evigt."


   Källa: http://www.frienergi.se/intressant-fakta-16902975


   Övriga källor: http://www.frequencyrising.com/zero-point-energy-tesla.htm

   Våra politiska punkter:   # Gör Sverige till en patentfri zon, där alla världens patent upphävs och får användas fritt. Sverige blir en patentfri zon, där nya patentfria produkter utvecklas, dessa produkter används endast inom Sveriges gränser.   # Internet-bibliotek med fri film-, musik- och bok-nedladdning, direkt hemma från datorn. Där alla människor i hela världen och allmänheten i Sverige kan visa och låna ut sina egengjorda videofilmer och musik, poesi, böcker, etc.   # Skattefinansierat internet till alla Sveriges hushåll.

   Högskole- och universitetsstudenter, som studerar till tex, elektriker, eltekniker, elektronikingenjörer, etc, ska underhålla och bygga ut fibernätet. 

   Läs mer under punkten "Arbete".

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   Vi i Naturens Parti arbetar för en hållbar politik på naturens villkor:


   För att hinna rädda våran planet så räcker det inte med att vi bara källsorterar och återvinner, utan vi måste stoppa all icke livsnödvändig produktion!


   Vi måste själva tillverka produkterna som vi behöver för att överleva, självständigt som land. 


   Vi ska tillverka alla produkter vi behöver ekologiskt och hållbart från växten hampa.

   Livsviktiga produkter som: betong, plast, papper, medicin, mat och tyg.    Läs mer under rubriken "Ekologiskt hållbart material".


   Därför måste vi skapa en skola som fokuserar på hållbarheten, där eleverna lär sig hur man odlar mat, tillverkar energi, främst magnetmotorer, tillverka medicin och reparera våra bostäder, samt reparera och bygga våra egna elektronikprodukter.


   Dessa livsnödvändiga ämnena ska studeras i våra skolor, istället för avancerad matematik, som gångertabeller, avancerad division, bråktal, samt 113/4,3=? eller 203,5* 3,24=?

   Miniräknare finns idag.

   Såpass avancerad matematik har barnen aldrig någon nytta av i det verkliga livet.    Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

Uttdrag från Wiki:

   "Nobelpriset i fysik 2010 tilldelades Andre Geim och Konstantin Novoselov "för banbrytande experiment rörande det tvådimensionella materialet grafen". 

   

   "Grafen är 200 gånger starkare än amos stål och är dessutom genomskinligt, böjligt och har en mycket god elektrisk ledningsförmåga, vilket ökar användningsmöjligheterna för materialet. Ämnet är även ogenomträngligt för både gaser och vätskor, fasta föremål kommer inte heller igenom det tunna lagret.


   Elektronmobiliteten hos grafen har blivit uppmätt till 200 000 cm²/Vs, vilket är 100 gånger snabbare än elektronhastigheten för kisel, och 30 gånger den för galliumarsenid.


   En liten mängd grafen som tillsätts polymerer kan förändra dessas egenskaper påtagligt. 0,5 promille grafen gör plasten upp till 30 °C värmetåligare, och så lite som 0,1 promille gör den drygt 30 procent styvare."


   "Materialet är böjligt och exempel på förväntade grafenbaserade produkter är ultrasnabb och formmässigt flexibel elektronik såsom trycksensorer  för tryckkänsliga skärmar, elektroniskt papper och böjbara smarttelefoner, lättare och mer energieffektiva flygplan.


   Materialet leder elektricitet mycket bra, bättre än kisel och borde kunna användas i avancerade batterier. Det gör också grafen till en väldigt bra komponent för transistorer till framtida datorer. På sikt förväntas grafen ge upphov till helt nya typer av datorer och revolutionerande medicinska tillämpningar såsom konstgjorda näthinnor."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Grafen