EU

   Källa: http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sveriges-EU-avgift/

   Våra politiska ståndpunkter:   # Sverige behöver gå ut ur EU.

År 2015 var Sveriges avgift till EU 44,2 Miljarder kronor, samma år fick Sverige tillbaka 9,7 Miljarder från EU. Detta blir en förlust på 34,5 Miljarder kronor. Sverige har förlorat 345,7 miljarder kronor, sedan vi gick med i EU år 1995.


   Sverige behöver gå ut ur EU, så att svenska medborgare får behålla sina arbeten och slipper konkurrera med låglönearbetare och svart arbetskraft från andra EU länder, samt att vapentillströmningen från andra EU länder avtar.


   För dessa 345,7 miljarder som Sverige har förlorat på att vara med i EU, endast i medlemsavgift, hade vi kunnat bygga höghastighetsbanor för Maglev tåg 5 meter ovan mark, som man byggt i Kina och Japan, för höghastighetståg med en hastighet på 450 km, och knyter ihop städerna:


Stockholm- Jönköping-Malmö-Köpenhamn.

Oslo-Göteborg-Köpenhamn.

Göteborg-Jönköping.


   Detta leder till att vi minskar på våra utsläpp och att vi kan ta oss ut i Europa på ett snabbt och miljövänligt sätt.   Från Aftonblandet: "Kineser vill bygga snabbtåg i Sverige:

   Höghastighetsbanor mellan Skandinaviens huvudstäder – för 70 miljarder kronor:

   Ett höghastighetståg på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn samt Oslo-Stockholm är under utredning.

   En kinesisk firma vill leverera både teknologi och arbetskraft till projektet som kineserna kostnadsberäknat till 70 miljarder norska kronor.

   – "Vi har de senaste tio åren byggt 10000 kilometer höghastighetslinjer i Kina. Vår kinesiska kompetens sätter oss i en unik position för att kunna bygga här i Skandinavien, säger CMC:s chef Zhao Jun till norska Dagens Næringsliv.

   – Medan projekt som drivs av företag i västländer ofta blir försenade och med stora kostnadsöverdrag är våra projekt alltid klara i tid."

   Källa: http://www.aftonbladet.se/resa/tag/article13330758.ab   # Inför tullavgift för import av alla produkter som har tillverkas på känsliga naturområden, som tex, Borneos, Sri Lankas och Amazonas regnskogsmark.   # Avveckla alla subventioner som EU ger till Europeiska bönder och fiskefartyg, vilka eldar upp enormt mycket ätliga grödor för att hålla uppe matpriserna för oss konsumenter! 

   Stoppa EUs stora fiskeflotta som fiskar ur all fisk och förstör våra rev och genom bottentrålning! Uppåt 80 procent utav fångsten är bifångst, (fisksorter som man inte fiskar efter). All fisk är redan död då näten dras upp. Bifångsten slängs överbord av företagens fiskeflottor, vi måste stoppa detta slöseri!

   Källa: Dokumentären: We feed the world, från 2005.

Argument för EU, från företagens sida:Stora företag kan anställa EU immigranter som arbetar för en mycket lägre lön än en svensk arbetare gör.


Stora företag importerar varor i stora mängder utan att betala importtull, vilket leder till att svenska arbeten försvinner, då företagen hellre väljer att importera stora mängder varor billigt, än att tillverka varorna här i Sverige. Detta leder till arbetslöshet här i Sverige.


Stora företag kan höja bostadshyrorna, då många människor strömmar in i Sverige från andra EU länder vilket leder till bostadsbrist här i Sverige.


Stora företag kan sälja varor som järn, skog och vapen utan att betala exporttull, pengar som skulle gått till det svenska folket.


Argument mot EU:EU Avgiften: Kostnad, ca 50 miljarder per år.


Inga importtullar: Förlust, ca 20 miljarder per år.


Inga exporttullar: Förlust, ca 30 miljarder per år.


   Vapen och illegala droger flödar fritt in i Sverige från andra EU länder då vi inte har någon gränskontroll av varor från andra EU länder.   

   Detta har lett till att dödsskjutningarna har skjutit i höjden sedan vi gick med i EU 1995. Jämför detta med Norge som inte är med i EU.


   Koldioxidutsläppen ökar markant då transportsträckan ökar, för att vi blir tvungna att importera det som vi kan tillverka här i Sverige, pga, att företagen anlitar billigare arbetskraft i andra länder och flyttar utomlands, och sedan exporterar varorna till Sverige och andra länder från exempelvis Bangladesh som H&M gör idag. H&M är ett av Sveriges största företag men betalar ingen skatt i Sverige och ingen skatt i Bangladesh heller, desamma gäller för IKEA.


   Vi importerar lammkött hela vägen från Nya Zeeland, Australien och Brasilien, när vi har all kapacitet att tillverka allt lammkött här i Sverige.

   Varför ska vi smutsa ner naturen och släppa ut miljarder ton koldioxid på transporter när vi kan producera allting vi behöver här i Sverige?


   Samt griskött och mjölk från andra EU länder som Danmark, och kokött från tex Irland. 


   Allt detta kan vi producera helt ekologiskt här i Sverige!

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   Källa bild: Av Mick Garratt, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10305650

Pengarna som vi betalar till EU går till att stora jordbruksföretag köper upp småbrukares jordbruksmarker, samt att EU ställer orimligt höga kostnadskrav på EU:s småbönder, och stora fiskeföretag tar över småfiskares fiskeområden, som leder till att småfiskare blir utan jobb, och små lantbrukare inte kan odla och sälja sina egna grödor, utan alla människor i EU blir tvungna att köpa grödor och kött från stora jordbruksföretag och stora fiskeföretag. 


Källa: faktadokumentären: We feed the world, från år 2005.

      Jordbruk och fiske från Wiki:   "EU:s jordbrukspolitik innefattar stöd till jordbrukare och företagare på landsbygden. Unionen har också ett regelverk för hur import och export av jordbruksprodukter får ske och hur dessa produkter ska säljas. EU garanterar alla jordbrukare ett lägsta pris för deras produkter. Om marknadspriset understiger det pris som garanteras av unionens institutioner, köper EU upp varor av den aktuella produkten och höjer därmed efterfrågan till dess att priset motsvarar den nivå som är garanterad. Vidare har unionen importtullar och exportsubventioner på jordbruksprodukter för att gynna det inhemska jordbruket. Jordbrukspolitiken innefattar även stöd till landsbygden för utveckling och bevarande. Drygt 40 procent av EU:s budget används för att finansiera jordbrukspolitiken. EU har även ett regelverk kring fiskeriet, vilket innefattar begränsningar för hur mycket fisk som får fångas, minimipriser för fisk, märkning av fisk samt stöd till fiskerinäringen".


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen#Jordbruk_och_fiskeri   EU och EU:s matsubventioner:

   EU subventionerar (ger pengar till) stora företag och deras fiskefartyg som håller fångsten i nätet i 10-13 timmar åt gången. När nätet sedan tas upp är bifångsten redan död, bifångsten kan utgöra upp till 5 gånger mer fisk än den sort man fiskar efter, bifångsten slängs överbord direkt. Alltså av 100% fisk i näten, slängs 80% utav fisken direkt, och dessa fiskarna är då redan döda.


   Små fiskebåtar som sköts utav vanliga små kustfiskare håller näten i vattnet i bara 1-2 timmar åt gången, på så vis överlever all bifångst, som slängs tillbaka i havet levande igen.


   EU:s matsubventioner gör att inhemska grönsakssorter i Rumänien tex, inte köps in utav EU, utan EU kräver att man odlar dyra GMO - hybridsorter för att köpa in Aburginer från Rumänien och flera andra länder. EU köper upp grönsaker ifrån Europeiska bönder som har subventionerats med EU pengar, och sedan säljer EU dessa grönsaker till ett lägre pris i EU än andra utländska grönsaker. Detta för att hålla utländska grönsaker, som kan odlas inom EU, borta ifrån EUs matbutiker.
   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Avgiftsfri bostad, energi och sjukvård är en mänsklig rättighet! Därför vill Naturens Parti skattefinansiera alla levnadskostnader såsom; energi, vatten/avlopp, som en del av välfärden.


   Detta ska finansieras genom att omfördela en del av pengarna i statens budget, eller att höja bolagsskatten till 32,5%.


Alt 1: Det är rättvist att företaget betalar lika mycket i skatt som arbetaren, eller:


Alt 2: Slopa jobbskatteavdraget: Ca 115 miljarder per år.

   Slopa bidrag till kommunerna: Ca 120 miljarder per år.

   Minska militära utgifter:   Detta sparar oss ca 50 miljarder per år.


Alt 3: När vi turas om och utför alla arbetsuppgifter som krävs, för att upprätthålla ett fungerande samhälle gratis, tex: el/energi, sophantering, sjukvård, etc, så räcker det med 5 arbetsdagar per månad.


   Detta ger oss avgiftfritt boende, energi, mat/vatten, återvinning, etc.


   Läs mer under: "Vårat mål".


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   "Att människan skulle få odla sin egen mat, är som att människan skulle få trycka sina egna pengar".


   Citat från okänd författare.   Idag köper företag upp stora landmassor och naturliga vattenreservoarer samt bygger konstgjorda, och lägger beslag på vattenbeståndet i tredje världen, vatten som är livsviktigt för alla människor på hela jorden.

   Företagen använder vattnet främst för att försörja sin nötkreatursuppfödning, men säljer också vattnet i form utav vatten på flaska (kolsyrat vatten, cola, fanta, etc).


   Ett exempel är olika företag som odlar grönsaker i Almeria i södra Spanien sedan år 1960, på 25 000 hektar i växthus. Dessa grönsaker fraktas sedan 3000 km till Afrika och säljs för en tredjedel utav vad en Afrikansk bonde kan sälja sina grönsaker för, detta gör att bonden inte kan överleva på sitt jordbruk och tvingas att emigrera till tex, Europa där chanserna för att kunna tjäna pengar är bättre.


   Detta är en ekonomisk flykting, drabbad utav företagens vinstjakt och prisdumpnigar på inhemska varor som kan tillverkas lokalt eller kan odlas i denna bondens hemland, men som EU förstört markanden för. Det är främst ekonomiska flyktingar vi har i världen idag.


   Om EU slutar skicka gratis second hand kläder och mat till Afrika, så kan Afrikanska bönder odla, sy och sälja sina grönsaker och kläder själva, och på så vis behöver inga människor från tex Afrika fly till EU mer.


   Källa: Dokumentären: We feed the world. Från 2005.   EU är ett överstatligt maktorgan, som bestämmer över alla länder inom EU. Om tex Sverige vill producera sina egna varor självständigt, och stoppar företagens Naturresursuttag tex skogsskövlingen i Sverige, så förbjuder EU detta genom olika avtal.


   Att inte kunna bestämma över vårat eget land, våra egna naturresurser och våran egen regering, är ett diktaturlikt förhållande från EU mot folket.