Direktdemokrati

   Bilden visar olika statsskick i världen:

Orange - Parlamentarisk republik.

Grön - Presidentrepublik, baserad helt eller delvis på ett parlamentariskt system.

Gul - Presidentrepublik med delad exekutiv makt.

Blå - Presidentrepublik med exekutiv makt hos statschefen och lagstadgande i kongressform.

Röd - Parlamentarisk konstitutionell monarki, i vilken monarken ej utövar exekutiv makt.

Magenta - Konstitutionell monarki, i vilken monarken utövar exekutiv makt bredvid ett svagt parlament.

Lila - Absolut monarki.

Brun - Republik med enpartisystem.

Olivgrön - Militärdiktatur.


   Om man tittar på dom olika statsskicken i världen kan man se att dom alla har en gemensam nämnare; Att en människa styr så mycket som möjligt, detta liknar mer ju mer ett så kallat envälde.


   " Envälde, politisk absolutism, monokrati eller autokrati (grekiska αυτοκρατία, självvälde, från αυτός, själv, och κρατείν, härska) är ett statsskick utan maktdelning där den offentliga makten utövas av en envåldshärskare eller självhärskare (autokrat) med absolut makt, till exempel diktatur, absolut monarki och tyranni.


   Envälde innebär att den härskande makten (i tidigmoderna texter ofta kallad "suveränen") har absolut makt att bestämma över samhällets styrelse, obunden av lagar som stiftats av andra, ibland även obunden av de lagar han själv stiftar. Envälde står därför först och främst i ett motsatsförhållande till den teori om maktdelning som utarbetades av Montesquieu ".


   Källa:https://sv.wikipedia.org/wiki/Envälde

   Våra politiska punkter:
  # Sänk kravet från 4 % till 0,1 % av rösterna för att bli invald som politiskt parti i kommunfullmäktige och i riksdagen.

   0,1 % utav dom röstberättigade i Sverige är 7330 personer. Representanter för dessa små grupper av människor har också rätt att få göra sina röster hörda hos makten, och framföra sina åsikter hos riksdagen och kommunfullmäktige.  # Inför Direktdemokrati, där man kan logga in på ett personligt konto hos valmyndigheten med en personlig kod, från datan hemma, och rösta i alla frågor helt elektroniskt och helt gratis. Precis som våran internetbank fungerar idag.

   Man kan välja att bara rösta i enstaka frågor, och låta ett visst parti rösta i resterande frågor, eller rösta på en person, eller en förening.

   Naturens Parti: Direktdemokrati.

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.


   Artikel 21.

   1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt

eller genom fritt valda ombud.


    Källa: http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
   Direktdemokrati:

   Av Sveriges 9,8 miljoner invånare sitter endast 349 personer i riksdagen som sedan bestämmer över resten utav oss.  Att ca 10% utav befolkningen sitter i riksdagen och tar del utav besluten samt röstar i alla frågor på en veckolig basis hade varit legitimt för att få en någorlunda rättvis och fungerande demokrati.

   I en äkta demokrati så ska ju alla 9,8 miljoner människor i Sverige bestämma i alla frågor!


   Hade riksdagen varit 1000 gånger folkrikare med 349 000 människor, som är mindre än 3,5% utav den totala befolkningen i Sverige, och är mindre än 5 % utav dom 7,3 miljoner människor som är röstberättigade i Sverige (2014). Detta hade ändå inte räckt för att kallas demokrati, då det endast är mindre än 5% utav dom röstberättigade som fick vara med att bestämma i ALLA frågor.

   Övriga källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagsvalet_i_Sverige_2014


   För att kunna kalla att man har demokrati i ett land, så måste 100 % utav befolkningen vara med och bestämma i 100 % utav besluten, och inte överlåta denna viktigaste beslutsdelen till bara 0,0000356 %  utav befolkningen!


   För att kunna bli invald som ett parti i riksdagen idag, behöver partiet få åtminstonde 293 217 röster, som är 4% utav dom röstberättigas röster.

   Istället borde 7 330 röster som är 0,1% utav det Svenska folkets röster räcka, för att bli invald som parti till riksdagen. Dessa 7 330 människors röster är lika mycket värda som alla andras röster, och företrädarna för dessa 7330 personer ska också få en chans att debattera sina ideer i riksdagen, precis som alla andra partier får göra idag.


   Detta är vad en demokrati handlar om, att den lilla får tala i samma rum som den stora, alla får säga sitt och inte bara dom stora partierna som fått mer än 293 217 röster (4% av röstena 2014).


   Detta leder till en och en ökad insyn och rättvisa i beslutandet, och en ökad Demokrati, då mer tankar och ideer, och mer människor får inflytande över vårat samhälle och våra arbetsplatser, arbetstider löner, utlandsbistånd, våra barns stressiga skola och vilket skolmaterial som är nödvändigt att studeras i skolorna, etc.


   Alla politiska sammanträden skall vara öppna för allmänheten och inte som idag där majoriteten utav politikeras sammanträden och beslut sker i stängda rum bakom låsta dörrar, långt borta ifrån allmänhetens öron, och lämnar folket utanför, frågande och ovetande om företagens och politikernas beslut och framtidsplaner.


  Folket behöver ta tillbaka makten över staten genom införandet av direktdemokrati, där alla röstberättigade kan rösta genom internet i alla frågor, eller också låta ett parti som man röstat på, rösta i övriga frågor.

   Detta är en mer äkta demokrati där du själv som individ och människa, verkligen får vara med och bestämma på riktigt!


   I en direktdemokrati kan varje Svensk medborgare enkelt kan rösta i alla frågor genom en knapptryckning på internet, detta är en väldigt enkel och billig lösning på dagens odemokratiska beslutande, med kostsamma valsedlar som mindre partier måste betala själva.

   Detta gör att bara dom partier som redan har mycket pengar kan göra reklam och synas i tv och media. Därför har bara dom partier som är sponsrade utav stora företag och politiker som är betalda utav företagen kan synas i tv och media och därför ser vi att politikerna gör storföretagens tjänster och klubbar igenom beslut som bara är bra för företagen och markägarna. Varför stoppar inte politikerna företagen som hugger ner våran skog och spränger bort våra berg och därmed förstör och förgiftar våran svenska natur? Jo det är för att dessa företagen betalar våra politiker för att låta dessa företag fortsätta att stjäla våra svenska naturtillgångar! Dessa köpta politiker är dom enda som har en chans att bli invalda i kommunfullmäktige och riksdagen. Det är en oerhörd fördel att ha egna valsedlar på bordet där människor plockar sina valsedlar i vallokalerna!


   Man förlorar mycket tid när man åker till vallokalen för att rösta, då det brukar vara långa köer till vallokalerna strax innan val då dom allra flesta går och röstar.


   Man förbrukar också stora mängder naturresurser när man hugger ner träd för att tillverka papper till valsedlarna samt alla kemikalier vid tryckningen, detta är ju ett enormt arbete som väldigt många människor gör varje val, oftast helt ideellt!


  Istället ska vi ha ett valsystem där man loggar in på en internetsida som tex, internet banken, där man måste identifiera sig, via en personlig kod eller dylikt, och så kan man sedan rösta i olika frågor direkt. Det kan finnas en lista på sidan med pågående politiska beslut, där man bara kan klicka på det alternativ man själv tycker är bäst för Sverige.


   Då kan inte moderaterna ge bort våra skattepengar till utländska företag och andra privatpersoner, genom att privatisera och införa så kallade vinster i välfärden som ju egentligen betyder att; sälja våra skolor och sjukhus, apotek och äldreboenden till rent kriminella företag (Almega etc).

   Att stjäla från dom som behöver detta som mest, är inget annat ren kriminaliet och är den värsta sortens brott företagen kan göra mot en människa!

   

   Från att statens makt har varit uppdelad i olika kommuner som tex, kommunal skola, kommunala bostadsföretag, kommunal energi, etc, så behöver allt detta ägande, än en gång gå tillbaka till folket genom staten, alltså inga mellanhänder.


   Detta sparar enormt mycket pengar och arbete, främst sparar detta tid på pappersabete, journalhandlingar, och övrig byråkrati, då olika instanser idag skyller över arbeten, ansvar och administration på andra kommuner eller myndigheter, och ofta blir det dubbelt och så mycket jobb och dubbelt så höga kostnader för samma uppgift.
   "Företagsdiktatur:"

   I Sverige har vi inte längre en äkta demokrati, utan en företagsdiktatur som är förklädd till en demokrati. 


   För att: I en demokrati så röstar folket i landet i ALLA frågor, och lämnar inte makten till 7 stycken enormt rika partiledare som, regelbundet sitter i möten med andra enormt rika företagsledare bakom stängda dörrar, där man diskuterar avskilt i möten som Bilderberggruppen, där man tar beslut som påverkar framtiden för alla 10 miljoner människor som bor i Sverige.


   Den enda möjligheten vi har är att rösta på ett parti, där vi håller med om en del utav partiets frågor, men i andra frågor håller vi inte med partiet alls. Vi har inget annat val än att rösta på det partiet som orsakar oss minst skada, fastän vi inte håller med om mer än hälften av partiets politik.


   Det är detta som riksdagen vill intala oss är demokrati, det krävs inget geni för att inse att detta endast är en företagsdiktatur, förklädd till en demokrati. I en äkta demokrati tar folket ALLA beslut i ALLA frågor, man folkomröstar alltså om marknadshyror, EU, riksbankens ränta, flyktingmottagning, löner, kärnvapen, nato, bostadsavgifter, bensinskatt, etc.


   Det är detta som är en äkta Demokrati, även så kallad direktdemokrati.
   Rösträttens utveckling i Sverige:

   "År 1917 tillträder en liberal - socialdemokratisk koalitionsregering med liberalen Nils Edén som statsminister i spetsen och Hjalmar Branting och ytterligare tre socialdemokrater och fem liberaler. (Utrikesministern var opolitisk.) Den lägger omedelbart fram en proposition om allmän och lika rösträtt som får bifall i andra kammaren men röstas ned i första kammaren.


   Allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor infördes först sedan den ryska revolutionen inträffat och påverkat stämningen i Sverige. Rädslan för en revolution också här ledde till att de konservativa i första kammaren 1918 gick med på en rösträttsreform där bland annat den graderade rösträtten avskaffades och kvinnor fick rösträtt och var valbara i kommunalvalen".


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Rösträttens_utveckling_i_Sverige
   Tvåkammarriksdagen:

   "Tvåkammarriksdagen var ett tvåkammarsystem som utgjorde Sveriges riksdag från 1866 till 1971. Den bestod av Första kammaren och Andra kammaren. En enkammarriksdag ersatte tvåkammarriksdagen 1971.I Sverige hade ståndsriksdagen blivit kraftigt föråldrad. Den representerade inte ens vissa förmögna patroner, läkare, universitetslärare med flera, även om jämkningar och försök att reformera systemet och låta vissa av dessa grupper få ingå i bland annat borgarståndet hade gjorts. Dessutom hade broderlandet Norge haft en folkrepresentation, Stortinget, som valts såsom en kammare ända sedan 1814 (det vill säga en mer modern representation, som ej var uppdelad i ständer).


   Ståndsriksdagen ersattes av en tvåkammarriksdag genom representationsreformen 1866. Andra kammaren var direktvald av de röstberättigade väljarna medan första kammaren valdes indirekt av ledamöterna i landets landsting och vissa större städer. På så vis ansågs att maktdelning och en inbyggd tröghet i systemet skapades (för att förhindra förhastade beslut). Det eftersom kammarens ledamöter utsågs genom andra val.


   De rika, framgångsrika och utvecklande (men inte demokratiskt jämlika) intressena ville man gynna genom att Första kammaren från början var utsedd enligt högre census än den andra kammaren. Kommunala val (landstingsval) innebar nämligen rösträtt med speciella censusregler (det vill säga rösträttsregler som gynnar förmögna och innehavare av större jordegendomar). Också valbarhetsreglerna gynnade äldre och rikare personer.


   Till kommuner och därmed till första kammaren hade också bolag liksom rika kvinnor rösträtt. Däremot hade inte kvinnor rösträtt till Andra kammaren.


   Först 1921 trädde nya rösträttsregler om lika rösträtt för kvinnor och män i kraft som inte innebar olika censusregler. Dock gällde vissa förmögenhets- och inkomstvillkor för att valbar till Första kammaren så sent som till 1933".


  Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tvåkammarriksdagen
   Riksdagen:

  "Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma.

   I Sverige finns rättigheterna angivna i grundlagen. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin.

   Vart fjärde år är det val till riksdagen och då ska medborgarna utse 349 riksdagsledamöter. De ska representera människorna i Sverige och ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som riksdagen fattar.

   Den som vill bli vald till riksdagsledamot måste ha rösträtt i riksdagsvalet och vara nominerad av ett politiskt parti."


   Källa:http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati
   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Avgiftsfri bostad, energi och sjukvård är en mänsklig rättighet! Därför vill Naturens Parti skattefinansiera alla levnadskostnader såsom; energi, vatten/avlopp, som en del av välfärden.


   Detta ska finansieras genom att omfördela en del av pengarna i statens budget, eller att höja bolagsskatten till 32,5%.


Alt 1: Det är rättvist att företaget betalar lika mycket i skatt som arbetaren, eller:


Alt 2: Slopa jobbskatteavdraget: Ca 115 miljarder per år.

   Slopa bidrag till kommunerna: Ca 120 miljarder per år.

   Minska militära utgifter:   Detta sparar oss ca 50 miljarder per år.


Alt 3: När vi turas om och utför alla arbetsuppgifter som krävs, för att upprätthålla ett fungerande samhälle gratis, tex: el/energi, sophantering, sjukvård, etc, så räcker det med 5 arbetsdagar per månad.


   Detta ger oss avgiftfritt boende, energi, mat/vatten, återvinning, etc.


   Läs mer under: "Vårat mål".


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se