Brott och straff

   Våra politiska punkter:  # Avgiftsfri tillgång till kommunala/statliga skolors gymnastikhallar efter ordinarie skoltid (kvällar och helger) för ideella idrottsföreningar. Detta gör att alla barn och ungdomar har råd att sporta istället för att söka spänningen i bus och väljer på så sätt bort ett liv i kriminalitet.   # Folkets hus behöver återigen öppnas alla dagar i veckan, som en naturlig och avgiftsfri mötesplats där alla människor är välkomna, där alla kan umgås och se på film, spela pingis, biljard, schack etc. Detta skapar gemenskap mellan folket igen, och leder till mindre våld och mer trygghet då alla känner igen varandra i förorterna och i städerna.   # Allt våld behöver avvecklas på Tv! Våldet på Tv leder till våld i verkligheten. Våldet blir som reklam för våra barn, detta leder till att våra barn får lättare att ta till våld i verkligheten mot varandra.

   Därför ser vi att råare våld används idag på grund av att våra barn och unga har blivit avtrubbade gentemot våld.


   För makten, dvs; Banken, storföretagen, och riksdagen, är det väldigt bra att vi människor är i konflikt med varandra; kvinnor mot män, barn mot vuxna, och våldsskadade ungdomar som skapar konflikter på våra gator.


   Makten vill ju att vi människor ska vara i konflikt med varandra, så att vi inte förstår att det är bankerna och storföretagen som är den bakomliggande orsaken till den största delen av miljöförstöringen på jorden, och flertalet av krigen som vi har idag och historiskt.

   Därför skapar makten medvetet en ny generation av våldsmatade barn, som blir våldsamma, empatilösa och känslokalla vuxna, som skapar våldsamma konflikter, sprider rädsla och splittring människor emellan i samhället idag. Det klassiska " To divide and conquer ".
   # Småhandel tex, torg- och gatuförsäljning får ske på kommunernas/statens mark utan tillstånd. Man ska inte behöva söka tillstånd eller betala andra avgifter än 32,5 % i skatt, för att sälja mat och andra varor på offentliga platser, detta gör att människor kan tjäna pengar på sitt eget arbete, utan att behöva sälja sig själva till företagen. Det finns inte arbeten så att det räcker till alla pga automatiseringen, detta behöver införas så att människor inte blir tvugna att stjäla, eller begå andra olagliga handlingar för att kunna tjäna pengar och överleva. Läs mer under rubriken "Skatt".   # Legalisera Cannabis för rekreationellt bruk från 20 år.

   På systembolaget kommer det finnas en avdelning med Cannabis, där man efter att ha uppvisat sitt ID kort och är 20 år, får köpa upp till 10 gram Cannabis per dag. Detta leder till rejäla extra inkomster i skatter, som ska användas till välfärden.

  Detta gör att kriminella slutar att använda våld över Cannabismarknaden och många alkoholmissbrukare, heroinmissbrukare, tablettmissbrukare och användare av andra dödliga droger slutar att använda dessa droger och röker Cannabis istället som är mycket mer hälsosammare för dem, och gör att dessa människor kan leva ett mer normalt liv och arbeta igen.


   Cannabis är hälsosammare för kroppen än tobak, socker, alkohol och andra accepterade missbruk.

   Cannabisfrön används som mat och har nyttiga fetter och flera essentiella aminosyror i sig. Cannabis används i flera moderna mediciner mot allvarliga sjukdomar som cancer, alzheimers, multipel skeleros, mm.


   Cannabis har använts i Sverige i över 2 500 år för rekreationellt bruk, mat, samt för dom produkter som människan gjorde från växtfibrernas stora användningsområde.   

   Arkeologer har hittat spår av Cannabisodlingar i Sverige:

   "I Sverige har hampa odlats under järnåldern (500 f. Kr-1150 e. Kr.) i Skåne, Västergötland, Östergötland, Dalarna, Sörmland, Uppland, Jämtland och Ångermanland, det vet man eftersom de arkeologiska fynden är entydiga. Under tiden 600-1000 e. Kr. sker en kraftig ökning av förekomsten av hampapollen, vilket tyder på en kraftig expansion i odlingen." Källa: http://www.vaxteko.nu   Vad händer när vi legaliserar cannabis?

   När vi legaliserar cannabis och försäljningen sker på systembolaget, inbringar det många miljarder till statskassan varje år. Antalet poliser kan halveras, då väldigt många brott som leder till fängelse är kopplade till försäljning och bruk av cannabis, detta sparar flera miljarder varje år.


   Flera fängelser kommer att stängas, och dom flesta domare, åklagare och advokater kommer inte att behövas mer, då dom flesta brotten kommer att försvinna, detta sparar ytterligare flera miljarder varje år.


   Sjukvårdskostnaderna minskar markant, då människor hellre röker cannabis än tar dyra farliga mediciner och antidepressiva preparat.

   Cannabis hjälper våra sönderstressade arbetare och ungdomar permanent. Detta leder till minskade sjukvårdskostnader.


   Dessa pengar som vi sparar och tjänar genom en legalisering av cannabis kan användas till en basinkomst.

   En basinkomst leder till att dom allra flesta övriga brott försvinner automatiskt.


   Vi kan jämföra cannabisförbudet med alkoholförbudet i USA, och dom hemska konsekvenserna som alkoholförbudet orsakade med mord, skjutningar och korrumperade tjänstemän.

   Ingen skjuter varandra över alkoholmarknaden idag, efter att man legaliserade alkoholen.

   Skjutningarna, sprängdåden och morden över Cannabismarknaden kommer att upphöra efter att vi har legaliserat Cannabis.


   Vi behöver hjälpa våra svaga:          

   Hemlösa, arbetslösa och gamla.

   Genom att avsätta en stor bit mark på landet, och bygga en ekologisk självförsörjande by, där dessa svaga människor kan samarbeta och bo helt gratis.


   Där behöver vi bygga:

   Energisnåla flerbostadshus, växthus, djurbesättning (främst kycklingar). Kommunalt vatten och el, får våra svaga gratis av kommunen.


   Här kan dessa svaga människor bo som inte passar in i arbetssamhället, och leva gratis i oändlig tid. Tanken är att människorna själva ska odla mat, ta hand om djur och slakt, så att dessa människor kan leva i ekonomisk frihet, och inte bli en belastning för sociala skyddsnät, utan klarar sig helt själva, utan några framtida kostnader för staten eller samhället, som slipper se tiggare på gatorna, och minskad kriminalitet, för att det nu finns ett alternativ för dom svaga och outbildade som inte kan få jobb, att leva i dessa ekologiska byar, och överleva där i all framtid, utan att vara tvugna att arbeta ihjäl sig 8-12 timmar om dagen, bara för att kunna överleva.

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

"STOPPA GÄNGKRIGEN - LEGALISERA CANNABIS"

   Från Timbro:


   "Stoppa gängkrigen – legalisera cannabis


   Det dödliga våldet i förorterna fortsätter att normaliseras. Polisen klarar inte av att bekämpa de kriminella gängen, vars viktigaste verksamhet är narkotikahandel. Det är dags för Sverige att tillämpa den enda långsiktiga lösningen på problemet – legalisering av cannabis.   Telefonen plingar till. En pushnotis från Expressen – en man har blivit knivhuggen i Tensta, utanför Stockholm. Ett våldsdåd som för bara några år sedan hade potentialen att bli en riksnyhet. Nu rycker jag bara på axlarna och stoppar ner telefonen i fickan. För ärligt talat, sådana händelser har numera förlorat sitt nyhetsvärde. De inträffar alldeles för ofta.


   Våldet i förorterna har inte tagit sommaruppehåll. I princip var och varannan dag nås vi av nyheter om skjutningar, knivattacker och handgranater. En cirkel av våld som den utarmade polisen har svårt att stoppa och som knappast förbättrar Sveriges anseende i statistiken. Det är tio gånger vanligare med dödsskjutningar bland unga män i Sverige än i Tyskland och antalet granatattacker är extremt för ett land som inte befinner sig i krig.

Motorn i våldets maskineri stavas narkotika och främst cannabis. Våldsdåden begås som bekant inte av villasvenssons på grund av ett överklagat bygglov, utan av kriminella gäng och organisationer, för vilka det rör sig om affärsuppgörelser. Oftast handlar det om miljonbelopp.


   De som hyser förkärlek för förmynderi tenderar i sådana sammanhang att ta tillfället i akt och kräva ännu hårdare samhälleliga krafttag mot droger. Personalen på fritidsgårdarna ska gå utbildningar, präktiga informationsblad ska skickas ut till alla brevlådor och staten ska tillsätta resurser som inte finns. Problemet är att det aldrig har hjälpt och aldrig kommer att hjälpa.


   Utöver det tvingas polisen att lägga ett stort antal arbetstimmar på narkotikarelaterade brott, i stället för att prioritera brott som mord och våldtäkter."   Från Aftonbladet:


   Svensk narkotikadödlighet näst högst i EU: Antalet personer som dör i överdoser i Sverige har mer än fördubblats på tio år.


   Narkotikadödligheten i Sverige är nu näst högst i hela EU.


– Vi har påtagliga och ökande problem med narkotikarelaterade dödsfall i Sverige, säger professor Bengt Svensson.


   Allt fler i Europa dör av narkotika, enligt en ny rapport från EU:s narkotikacentrum ECNN. I snitt dog cirka 20 personer per miljon invånare av överdoser i EU 2015. Sverige ligger avsevärt högre, med 100 drogrelaterade dödsfall per miljon invånare.


   Bara Estland har fler döda, med 103 döda i överdoser per miljon invånare.

   Källa: https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24975248.ab

   Från SVT:


   Norge slutar straffa människor med drogproblem: "En avkriminalisering innebär, till skillnad från en legalisering, att droger fortfarande är olagliga, men att den som använder dem eller innehar en mindre mängd för eget bruk inte begår ett brott och därmed kan bemötas med andra insatser än straff."

   Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/norge-avkriminaliserar-narkotika-vard-ska-ersatta-straff

   Från Lerumstidning:


   Vill legalisera cannabis:

   Vi måste i dag förändra vårt sätt att se på cannabis, vi måste våga omvärdera och försöka ta till oss information från andra källor än staten.

Att vansinniga summor pengar satsas på att stoppa cannabisbruk är för mig helt oacceptabelt. Dessa skattepengar skulle istället kunna användas till att vårda folk som på riktigt har problem med cannabis eller andra tyngre droger.


   Mer skattepengar skulle även kunna satsas på allvarligare brott. Jag tycker hellre pengar och resurser skall läggas på att stoppa våldtäktsmän och mördare, än på att gripa människor som röker en växt.


   Vidare drar kriminella nätverk in kollosalt mycket pengar på att sälja cannabis, en marknad som enkelt skulle kunna övertas av svenska staten, och således generera pengar till staten, samtidigt som man stryper en viktig, och framför allt en väldigt stor del av de kriminellas inkomster.

Vid en legalisering skulle staten kunna reglera cannabiskonsumtionen, och endast sälja cannabis till folk över 18 eller 20 år.

   Källa: http://www.lerumstidning.se/2010/01/vill-legalisera-cannabis/comment-page-4/

   "Trots att staten gör allt i sin makt för att stoppa narkotikan, fortsätter folk att bruka.


   Men eftersom droger inte går att införskaffa på lagligt vis, vänder de sig till den svarta marknaden. Detta skapar incitament för de kriminella gängen att fortsätta sin verksamhet, som i sin tur föder våldet.


   Det är dags att inse att det enda sättet att klämma till den kriminella verksamheten för gott är genom legalisering.

 

   Genom att skapa en vit marknad för narkotikan, slipper brukare vända sig till kriminella gäng, som i sin tur förlorar sina kunder och därmed sin inkomst. På lång sikt kommer de tvingas att dra sig tillbaka. 


   Legaliseringen kommer även att leda till, förutom ett lite friare samhälle, att de begränsade polisresurserna äntligen kan läggas där de behövs, nämligen till att lösa brott.


   Sedan 1990-talet har staten kastat pengar på polisen i syfte att bekämpa narkotika. Resultatet? Antalet brukare har ökat stadigt, likaså antalet missbrukare. Utöver det tvingas polisen att lägga ett stort antal arbetstimmar på narkotikarelaterade brott, i stället för att prioritera brott som mord och våldtäkter. Legaliseringen avlastar polisens verksamhet och är den enda långsiktiga lösningen på problemet med gängvåld.


   I många andra OECD-länder, däribland vår granne Danmark, har synen på narkotika successivt förändrats och kraven på liberalisering ökat. Makthavare har börjat inse att förbud är sällan lösningen på problemet. Därmed är det hög tid för det annars så progressiva Sverige att anamma en progressiv drogpolitik. Åtminstone för att slippa gängkrigen."


   Källa:

https://timbro.se/smedjan/stoppa-gangkrigen-legalisera-cannabis/?fbclid=IwAR2_TGKwTrV04v4TzJqPki8Xl_7kVAagQRyGSfwyQkDqwEf5JIv_SOogtPo

   Från Aftonbladet:


   Olovlig droganvändning ska enligt konventionerna inte bekämpas genom straffbeläggande utan genom prevention, vård och behandling och genom att tillgängligheten kontrolleras rigoröst. En kriminalisering av bruket av narkotika följer inte av anslutningen till konventionerna men det är inte förbjudet att införa en sådan lagstiftning, vilket Sverige gjorde 1988.


   Att avkriminalisera bruket av narkotika är i linje med bestämmelserna och andan i narkotikakonventionerna. Att legalisera bruket för andra syften än medicinska vore däremot ett brott mot konventionerna.


   Kan man avkriminalisera narkotika, vilket en del skribenter förespråkar? Vi utgår från att de menar hanteringen av narkotika. Svaret är både ja och nej.  Vid ett ringa narkotikabrott, till exempel innehav av små mängder för eget bruk, är det möjligt att ge behandling eller annan insats i stället för eller i tillägg till straff om den som begått brottet själv missbrukar droger. Det är ett tillägg till konventionerna som infördes 1972 och som Sverige drev fram. Det är beklagligt att vi senare slagit in på den motsatta vägen och kriminaliserat användningen och till och med infört fängelse i straffskalan. Det placerar oss i sällskap med länder som Indonesien, Thailand och Kambodja.


   Den utvärdering som BRÅ gjorde för femton år sedan pekade på att kriminaliseringen ledde till att polisen i stor utsträckning prioriterade ringa narkotikabrott, främst bland ungdomar, samtidigt som den grövre narkotikabrottsligheten åsidosattes. Någon avskräckande effekt på ungas narkotikabruk kunde inte konstateras.


   En viktig landvinningarna under senare tid är konstaterandet att narkotikaberoende är en multifaktoriell kronisk sjukdom (som exempelvis högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar) som påverkar hjärnan. Intressant nog är detta i linje med narkotikakonventionernas syn på den som missbrukar droger som en individ som inte ska bestraffas utan i stället erbjudas behandling och rehabilitering.

   Narkotikakonventionerna rättfärdigar inte en repressiv politik.


   Vi uppmanar regeringen att uppdatera narkotikapolitiken med utgångspunkt i narkotikakonventionernas förespråkande av en icke-bestraffande politik och synen på beroende som en multifaktoriell kronisk sjukdom. Regeringen och ansvariga statsråd bör agera nu. Frågan handlar om liv eller död".


   Källa: http://www.aftonbladet.se/debatt/article21420040.ab 

   Tankesmedjan Transform Drugs har tagit fram en femnivåmodell för reglering av droger:    Nivå 1: Olicensierad försäljning. Kaffe, kokate, kat och vissa tobaksprodukter kan säljas i mataffären utan krav på tillstånd. Dessa droger har en lägre riskprofil och behöver inte regleras hårt.   Nivå 2: Serveringstillstånd: Utanför den övriga rangordningen har vi serveringstillståndsmodellen. Pubar och klubbar i Sverige, coffeshops i Nederländerna eller cannabis social clubs i Spanien är exempel på detta. Drogen säljs och intas sedan i samma lokal. Även psykedeliska droger skulle kunna hamna under denna modell med utbildad personal som håller uppsikt.   Nivå 3: Licensbaserad försäljning. Specifika tillstånd krävs för att sälja drogen och marknaden regleras mer. Här platsar cannabis och ev. alkohol och tobak.   Nivå 4: Apotek. Dessa kan vara privata eller så övertas detta av systembolaget.
Strikt reglerad marknad för stimulanter, MDMA och andra droger. Informationsbroschyr och innehållsförteckning på allt som säljs. Ev. gräns för volym såld till enskild person för att hindra beroende och langning.   Nivå 5: Recept. Reserverat för personer med bekräftat problematiskt bruk. Schweiz heroinförskrivning är exempel på detta. Begränsad mängd skrivs ut för att minska skador och kombineras med uppföljning och allmän hjälp. På sikt leder detta till en mycket bättre tillvaro för de personer som berörs. I Schweiz har detta varit mycket lyckat.

   Från Aftonbladet:


   Norge avkriminaliserar narkotika: Stortinget i Norge har tagit beslut om att inte längre straffbelägga narkotikanvändare.


   Istället ska människor med missbruk få behandling.


– Stortinget har beslutat att sluta straffa folk som tar droger och istället ge dem hjälp och behandling, säger Nicolas Wilkinson som är hälsopolitisk talesman, till VG."

   Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e182Ky/norge-avkriminaliserar-narkotika

   Från Dagenssamhälle:


   Det narkotikafria samhället dödar unga:

   Spicetrenden visar att den dogmatiska nollvisionen om ett totalt svenskt drogförbud bevisligen inte fungerar, replikerar Piratpartiets före detta EU-parlamentariker Christian Engström.


   Cannabis är en naturlig växtdrog som har använts i tusentals år. Alla effekter och bieffekter är väl kända. Ingen har någonsin dött av en överdos cannabis. Men eftersom cannabis är förbjudet har spice kommit in på marknaden istället. Spice är en direkt följd av den restriktiva narkotikapolitiken, kriget mot drogerna som det kallas. Men precis som alla andra krig skördar det kriget oskyldiga dödsoffer.


   Sverige har fler som dör av överdoser och dåligt knark än länder med en mer human och verklighetsanpassad narkotikapolitik, som Nederländerna och Portugal. Skademinimering som ledstjärna för narkotikapolitiken räddar liv. Dogmatiska visioner om ett narkotikafritt samhälle har den motsatta effekten. De dödar istället för att hjälpa. Spice-trenden är bara ett påtagligt exempel på det.


   Om cannabis vore lagligt och såldes under reglerade former, skulle det inte finnas någon anledning för någon att riskera livet genom att röka spice istället. Då försvinner de livsfarliga spice-varianterna från marknaden av sig själva. Att fortsätta med den nuvarande svenska narkotikapolitiken är helt enkelt inte moraliskt försvarbart. Låt oss lägga om kursen till en faktabaserad narkotikapolitik som syftar till skademinimering, innan ännu fler av våra ungdomar har drivits i döden av en politisk dogm som inte fungerar.


Christian Engström

EU-parlamentariker 2009-2014 för Piratpartiet


   Källa: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/spicetrenden-doer-om-cannabis-blir-lagligt-11819

   Farmare i USA odlar Hampa istället för tobak och andra grödor då Hampan både  kan användas för mat, kläder, bränsle, mediciner, papper och mycket annat.

     Från Expressen:

   "En av de högst ansedda organisationerna som arbetar med mänskliga rättigheter i världen är Human Rights Watch. De gick nyligen ut med en önskan om att avkriminalisera narkotika. Tidigare i år har dessutom FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon, precis som sin företrädare Kofi Annan, tagit ställning för en avkriminalisering. Världshälsoorganisation (WHO) har också gått i bräschen för att avkriminalisera drogbruk över hela världen.

   De har alla insett att förbudspolitiken skadar mer än vad lätt narkotikabruk gör".


   "Oräkneligt mycket klinisk forskning finns också på de medicinska effekterna av cannabis.

   Drogen kan användas för allt från smärtlindring till att lindra symptomen av både MS och epilepsi, men också för patienter med Alzheimers och mot nedsatt aptit.

   Dessutom har forskare lyckats få fram mildare sorter av cannabis som uppfyller just de medicinska syften som sig bör, och inte mer.

   Sverige borde se framåt i frågan. Halva världen legaliserar cannabis för medicinskt bruk och avkriminaliserar för rekreationellt. Istället för att använda sjuka medmänniskor som syndabockar i ett helt och hållet förlegat system borde Sverige sluta straffa människor som vill hjälpa sig själva".


   Andreas Eriksson

   Liberal debattör med bakgrund i Centerpartiet


   Källa: http://www.expressen.se/debatt/ett-viktigt-steg-mot-att-legalisera-cannabis

   Att bygga hus med det ekologiskt hållbara materialet Hampa.

   Från GP:

   "En liberal grundbult är att staten inte skall ha befogenhet att styra vad en individ väljer att göra med sin kropp, under förutsättningen att det inte inskränker någon annans fri- och rättigheter.

   Detta innefattar även droger, och dagens förlegade drogpolitik skadar mer än vad den hjälper. Det är hög tid att några av samhällets mest utsatta erbjuds en hjälpande hand istället för en fängelsedom för sitt missbruk.

   Under 90-talet hade Portugal enorma problem med drogmissbruk. Efter en omfattande utredning kom de fram till lösningen på problemet: Avkriminalisera alla droger, cannabis likväl som heroin.

   Sedan avkriminaliseringen 2001, finns nu tillräckligt med data för att utreda, och i en rapport från CATO-institutet talar statistiken sitt tydliga språk. Missbruket har sjunkit, missbrukare har vågat söka vård för sitt missbruk – och mardrömmen om drogturism har inte slagit in. Med andra ord, allt som kunde gå rätt gick rätt. Avkriminaliseringen blev en succé och i dag går det knappt att hitta någon som vill återgå till hur det var innan avkriminaliseringen.


   Avkriminaliseringen blev en succé eftersom Portugal förstod följande: Avkriminalisering handlar om att minska missbruket genom att hjälpa, istället för straffa, samhällets utsatta som lider av drogberoende. Avkriminaliseringen var aldrig tänkt som en reform för att släppa alla droger fria. Det var tänkt som en folkhälsofråga, och därför lyckades den.


   Nu står Sverige inför ett vägskäl. Antingen fortsätter vi på vår inslagna gamla väg. Den väg vars moralism kostar samhället enorma resurser och orsakar utsatta människor ofattbart lidande. Eller så lyssnar vi till forskningen och går i Portugals fotspår".


   Per Aronsson

   leg biomedicinsk analytiker och apotekarstudent

   styrelseledamot Liberala studenter Göteborg


   Källa: http://www.gp.se/nyheter/debatt/moralisera-mindre-avkriminalisera-alla-droger-1.125568

VÅLDET PÅ TV SKAPAR VÅLDSKULTUREN I SAMHÄLLET:

   Fortnite - spelet som utbildar våra barn till att bli seriemördare.

   Kriminalvården: Att rehabilitera och återanpassa istället för att straffa.

   I fängelset ska den som blivit dömd för ett brott få genomgå en obligatorisk yrkesutbildning i ett bristyrke, samt ge den intagne en lägenhet efter det att den brottsdömde blir frisläppt, och hjälpa den intagne in i en ny social grupp genom en hobby som tex, sport, friluftsliv, politisk förening, etc. Detta leder till att återfall i brott minimeras.


   Ingen människa vill bli kriminell fån början, utan påverkas utav omgivningen, har dåliga relationer i hemmet, eller har en kompetensbrist som leder till att människan blir kriminell.   Kriminalitet och våld minskar drastiskt i det nya arbetsfria samhället:

   Stölder, våld och övriga brott beror oftast på att det är en brist på en viss vara. I det nya "arbetsfria" samhället som Naturens Parti förespråkar, så kommer inte kriminalitet att existera i den bemärkelsen vi har idag, då allting man behöver kommer att finnas tillgängligt för gratis användning till alla.

   Om du tex vill ha en cykel är det bara att ta en cykel och sedan lämna den på speciella platser runtom i staden, helt gratis, ungefär som dagens bibliotek, detsamma gäller filmer och Internet, eller utbildningsmaterial, bara att ladda ner från en gemensam fri och öppen server, från folkets informations server. Desamma gäller mat, energi och boende, helt gratis i utbyte mot några få dagars arbete per månad.


   Är det någon människa som använder våld eller beter sig illa så skulle man i första hand hjälpa denna människan med att ge denne kärlek och gå till grunden med problemet och verkligen förstå varför detta har hänt, och lösa problemet ifrån grunden, så att problemet aldrig uppstår igen för någon annan människa, och lära oss ifrån våra misstag och göra rätt med nästa generation, därav måste vi ta bort allt våld från Tv programmen då barnen och ungdomarna tar efter detta och tycker att detta är coolt.

   

   Vi behöver ge ungdomarna rättvisa, starka och kärleksfulla föredömen att se upp till på Tv programmen. 


   Tv programmen ska visa vad företagen gör i Amazonas regnskogar och många andra platser där skogar skövlas och naturresurser utplånas, och där urfolken drivs på flykt, undan företagens hänsynslösa jakt på nya naturresurser att förbruka, och vanliga människor rentav dödas för deras protester, vad har hänt med Sveiges media? Varför rapporteras det inget om dessa skyldiga företag?


   Svensk media rapporterar ju ingenting om regnskogarna som ju ska vara på förstasidan på alla tidningar, tills det att man har slutat skära ner skog och börjat återplantera stora områden igen!


   Detta är ju det viktigaste någonsin, som nyheterna måste informera om varje dag! Detta handlar om alla framtida generationer och om hela planetens överlevnad!

 


   Dessa är några av dom våldsamma filmer som vuxna och ungdomar ser på. Att dagligen se våld på Tv, gör att barn och ungdomar har lättare att ta till våld i verkligheten.

   Några av dom våldsamma tecknade filmer som många barn tittar på.

   För ett barn är det som sker på Tvn lika verkligt som det som sker i verkligheten:


   Tv:n lär barnen vid en tidig ålder att våld, mord och skjutningar är en normal del av livet, därför har barnen lätt att ta till våld i olika situationer i sina egna liv.


   Ingen människa vill bli kriminell fån början, utan påverkas utav omgivningen, har dåliga relationer i hemmet, eller har en kompetensbrist som leder till att människan blir kriminell.

   Vi måste ta bort grundanledningen till varför barnen blir kriminella, istället för att anställa fler poliser.


   Hat kan inte bekämpas med hat, utan måste behandlas med kärlek.

   Man kan inte sätta hårt mot hårt utan vi måste mogna och se varför barnen blir kriminella och laga grunden.
   Brotten minskar inte med fler poliser:

   I många städer i Usa har man en polis i varje gatuhörn, och världens längsta fängelsestraff, ändå är kriminaliteten och våldsbrotten den högsta i världen i Usa! 


   "USA är extremt med det högsta antalet fångar per invånare i hela världen, 666 fångar per 100 000 invånare, medan länderna i Norden kan stoltsera med de lägsta antalen i världen, mellan 53 och 76". Källa: 

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/03/02/i-usa-har-nastan-alla-en-bekant-som-sitter-i-fangelse-norden-raka-motsatsen

   Varför blir ett barn kriminell?

   Det finns tre faktorer som avgör detta:


   Familjen: En förälder som arbetar heltid har inte tid och ork, att ta hand om sina barn. Tex, ta barnen till träning, lyssna på barnens problem och åtgärda barnens personliga problemen, innan barnet/ungdomen åtgärdar problemen på egen hand, tex, genom våld.


   Förebilderna, våldskulturen som sprids på Tv: När barnen/ungdomarna har våldsamma förebilder som Tony Montana i filmen Scarface, och lyssnar på våldsinspererad musik, och spelar spel där det enda sättet att vinna är att skjuta ihjäl alla andra spelare (Tex, Fortnite) så skapas en våldsam och empatilös individ, som har väldigt lätt att begå våldsbrott, när en pressad situation uppstår.


   Den ekonomiska aspekten: Har man inte råd att äta, betala sin bostadshyra, sina mediciner, eller har stora begär, pga, reklamen som företagen matar oss med varje dag, så blir människan tvungen att stjäla och begå brott för att överleva. I Sverige har vi idag både bostadsbrist, arbetsbrist (pga automatiseringen) och väldigt höga bostads, sjukvårds och energikostnader. 

   Här är några lagar som media och tv industrin bryter mot:

   "Del ur radio och tv-lagens demokratiparagraf 5 kap. 1 §:"Programverksamheten som helhet ska präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”


   6 kap.2§: Om tryckta skrifters spridning:2. Bland barn och ungdom sprider tryckt skrift, som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran.


   7 kap.4§ i tryckfrihetsförordningen:13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. (Tryckfrihetsförordningen gäller enbart för tryckta skrifter. Kartor, ritningar och bilder ska ses som skrift även om det inte finns någon text.)"

   

   Källa: Lagen.nu

   Olika våldsamma spel som våra barn och ungdomar spelar varje dag.

   Våld kriminalitet:

   Det oprovocerade våldet som har eskalerat i Sverige beror främst på att moderaterna bröt mot den svenska lagen och började den 31 December 1987 att via sitt företag kinnevik sända grovt våld på svensk Tv som dessförinnan hade varit helt förbjudet i Sverige. Moderaterna lyckades med detta på grund av att moderaternas företag kinnevik började sända våld på svensk Tv via satellit, den svenska regeringen hade inte hunnit stifta lagar om satellit tv än, då det var relativt nytt sätt att sända Tv på.

 

   Visar man våld på Tv om och om igen så blir våra barn och ungdomar avtrubbade gentemot våld och empatilösa, detta leder till att man får lättare att ta till våld i olika situationer. På grund utav världsbilden vi får från filmerna och all reklam, så vill vi konstant ha nya saker, och vi är inte nöjda med dom sakerna vi redan har fastän dom fungerar. Reklam bidrar till överkonsumtion och behöver avvecklas för att spara på vår planets knappa resurser.


   I tv program som tex, CSI, utreder man först ett mordfall, sedan berättar man hur mördaren tänkte, detta planterar ideer hos ungdomarna, som i värsta fall leder till att ungdomarna begår ett liknande brott under sitt liv.


   Majoriteten utav programmen som visas på Tv idag som tex. Sons of anarchy, Family Guy och Criminal Minds, glorifierar ju våldet och rent av beskriver detaljerat hur man ska använda våldet för att  få folk i samhället att känna rädsla. Hur tror du att dessa våldsamma bilder och program påverkar ett litet barn?


  Filmindustrin programmerar oss och våra barn på en daglig basis, från att ha avtrubbat vår hållning gentemot våld, till att få oss att tycka att våldet i samhället är normalt, "not a big deal", detta är ju helt vansinnigt! Varför har vi inte reagerat på detta självklara problemet innan??


   Tv och media bör istället visa:

  Filmer med goda förebilder för våra barn, bra dokumentärer som gör oss mer medvetna om den miljöförstöringen som pågår idag, och avslöja vilka företag som ligger bakom.


   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Avgiftsfri bostad, energi och sjukvård är en mänsklig rättighet.


   Därför vill Naturens Parti införa en basinkomst på 5 000 kr i månaden och skattefinansiera alla bostadsavgifter som; energi, vatten och avlopp, som en del av välfärden.


   Genom att omfördela en del av pengarna i statens budget kan vi enkelt införa detta.


   En basinkomst för 6 miljoner svenska medborgare från 20-65 år, kostar 360 miljarder per år, och finansieras genom att:


Slopa jobbskatteavdraget ca 115 miljarder, och omfördela pengar från;

   Arbetsförmedlingen ca 75 miljarder.

   Försäkringskassan ca 100 miljarder.

   Migration/jämställdhet ca 40 miljarder. 

   Utlandsbistånd ca 40 miljarder.


   Detta blir 370 miljarder som vi omfördelar.


   En basinkomst kostar 360 miljarder per år.


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   Vi behöver stoppa allt våld på Tv!

   Då är det garanterat att vi kommer se en drastisk minskning utav våldet i samhället efter 10 år, då den nuvarande våldsamma och mer empatilösa generationen har växt upp och anpassat sig. Och inte förbjuda våldsam musik eller våld på internet utan endast det som visas på tvn och våldsamma spel, intresset för våldet kommer att rinna ut, för att det man är intresserad av i yngre tonåren sätter sig som intresse sedan för resten utav livet.


   Visar vi inte våldsamma Tv program utan istället visar filmer där det finns bra föredömen i och en bra historiemening med filmen som skildrar våran samtid och vår verkliga historia och människans möjligheter idag, så får vi också en mer medveten ungdom med en större empati och förståelse för livet och våran historia och våra fantastiska möjligheter idag.


   För att få ett tryggare samhälle och ett slut på alla skottlossningar som har hänt i Sveriges städer, så måste vi öppna upp fritidsgårdarna för alla åldrar alla dagar i veckan så att ungdomsgenerationen får kontakt med vuxengenerationen och kan därigenom skapa goda relationer och bidra med viktigt stöd och ge råd och fungera som pappa gestalter då många ungdomar på glid idag kommer ifrån ensamstående föräldrar och därmed saknar ett bra föredöme hemma.


   Detta kostar inte staten något extra då vi redan har personalen med samma öppettider som idag och vi använder dom redan befintliga fritidsgårdarna. Många vuxna besökare kommer ockå agera som frivillig extrahjälp för personalen på fritidsgårdarna.   Moderaternas företag kinnevik var det företaget som bröt mot svensk lag och började sända våldsamma program i svensk tv 1987 efter att man mördat Olof Palme som var emot våld på svensk Tv bla. Detta är den främsta anledningen till att det råa våldet har ökat i det svenska samhället sedan dess:

   "Den 31 december 1987 inledde Kinnevik sina sändningar av TV3 som sände program på de skandinaviska språken. Sändningarna skedde via satellit från London för att kringgå skandinavisk lagstiftning."

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_TV-historia#1987-:_Public_Service-monopolet_bryts
   Detta skapar gemenskap och trygghet i städerna igen:

   Idag får man endast vistas på fritidsgårdarna om man är upp till 19 år, då de flesta ungdomar är utan jobb och den verkligt destruktiva banan börjar då man slutat skolan, och inte får något jobb, så är det ju väldigt viktigt att alla åldrar är välkomna på fritidsgårdarna, alla dagar! Då kan personalen och andra vuxna ta hand om ungdomarnas arga frustrationer och balansera dessa känslor så att dom inte blir uttryckta i destruktiva handlingar, då det ofta fattas ansvariga vuxna i ungdomars liv som är på glid.


   Vi behöver också öppna upp folketshus igen för att skapa en naturlig avgiftfri mötespats för alla människor i samhället. Där alla människor är välkomna och kan ta en kopp kaffe, och prata och umgås, se filmer, spela pingis, biljard, schack etc.


   Då många människor känner varandra i stadsdelarna ökar det tryggheten och det blir svårare att begå brott, misshandla eller råna någon, och komma undan med det.

   Det finns en lag som säger att våldsamma och stötande bilder ej får spridas bland allmänheten.

   Men för Tvn hade man tagit bort förbudet vid slutet av 80-talet, varför kan man ju undra?? Tvn är ju det viktigase och mest inlytelserika medium var har i Sverige idag!


   Redan 1908 varnade svenska lärare för att våldsfilmer kunde få barn att drömma mardrömmar. 1911 blev Sverige den första staten i världen att införa filmcensur:

   "I oktober 1994 skakades Sverige och Norge av våld bland barn i förskoleåldern. Våldet började oftast som "lek" men urartade och resulterade ibland i dödlig utgång, bland annat inträffade det så kallade Siljefallet i Norge. Man började debattera om underhållningsvåldet kunde ligga bakom. Flera TV-kanaler började nu granska barnprogram. Bland program som vissa slutade visas var Power Rangers det mest omtalade, men även Darkwing Duck berördes, och ersattes av de barnvänligare och mindre våldsamma Bumbibjörnarna. När en lärare i en svensk tredjeklass i december 1994 gav barnen i uppgift att skriva julberättelser fick läraren, som väntat sig "vanliga" julberättelser, in våldsamma julberättelser där tomten sköt alla barnen och pappan skar fingrarna av barnen. Detta väckte uppmärksamhet i radio och tidningar samt Sveriges riksdag, och underhållningsvåldet sades vara orsaken."

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Underhållningsvåld