Bostäder

   Video: Naturens Parti. Fritt ekologiskt boende.

   Våra politiska ståndpunkter:
   # Slopa fastighetsskatten för fastigheter med mark upp till 1 hektar per svensk medborgare, all övrig mark markbeskattas.   # Kommunalt vatten och avlopp blir en del av välfärden, och underhålls av rörmakare, gymnasie/universitetsstudenter och professorer i ämnet vatten, som effektiviserar och utvecklar detta, skattefinansierat.   # El blir en del av välfärden, och byggs ut och underhålls av våra gymnasieelever och lärare på gymnasier/högskolor/universitet landet över.   # Bostadsansvaret och hyresintäkterna ska skiftas över till staten igen, från dom kommunala bostadsbolagen, allmännyttan och miljonprogrammet,  så att vi därmed minskar administrationkostnader och byråkrati och alla andra extra kostnader som läggs på hyran, av dom privata och kommunala hyresvärdarna, dessa extrakostnader får hyresgästerna betala i slutändan.   # Staten finansierar ett tillbakaköp av det svenska flerbostadsbeståndet dvs stora hyreshus, med början med miljonprogrammet, så att folket kan bo gratis, med en låg underhållsavgift på ca 300 kr/mån som täcker en fastighetsskötares lön, per 100 lägenheter/mån inklusive eventuellt material som färg, fönster, rör, etc. 300 gånger 100 blir 30 000 kr i månaden och täcker alla kostnader för dessa 100 lägenheter varje månad, då byggnaderna i miljonprogrammet är gjorda av armerad betong som håller i över 100 år och är i stort sett underhållsfria. Vatten och avloppsrören är utav robust material, fönstren är 3 glasisolerade och taket av rostfriplåt, allting är i stort sett underhållsfritt. (Denna avgift på 300 kr per månad o bostad gäller fram tills bostäder, energi och sjukvård blivit helt skattefinansierade).   # Bygglov avskaffas så att det blir gratis att förändra och bygga ut sitt hus och bygga vad man vill på sin egen mark. Staten ska inte ta ut avgifter från svenska folket för att bygga ut våra befintliga bostäder, det är tillräckligt dyrt att bygga ut ändå, vill staten att bygget ska vara säkrare kan staten ge arkitektråd gratis, dvs om staten verkligen bryr sig om det svenska folkets byggsäkerhet och inte bara vill tjäna pengar på oss. För att det är svenska folket som betalar alla statens arkitekter, byggingenjörer och övriga anställdas löner på statens byggenhet idag via våran skatt, då ska också dessa kommunanställda ge oss råd och ritningar avgiftsfritt.

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

  Rinkeby i Stockholm är en av flera helt nya stadsdelar som byggdes i Sverige under Socialdemokraternas miljonprogram.

  (Miljonprogrammet avser en miljon bostäder uppförda runt om i sverige under åren 1965-1974. Varav en tredjedel villor-radhus, en tredjedel flerfamilj-låghus, och en tredjedel flerfamilj-höghus).

   Radhusbebyggelse i Norra Sköndal, del utav miljonprogrammet.

   Flerbostadshus i Göteborg Landala, del utav miljonprogrammet.


   Miljonprogrammet:

   Miljonprogrammet avser en miljon bostäder uppförda av staten runt om i sverige under åren 1965-1974. Varav en tredjedel villor-radhus, en tredjedel flerfamilj-låghus, och en tredjedel flerfamilj-höghus.
   Varför har vi rätt till helt avgiftsfria bostäder i miljonprogrammet idag?

   I början utav åttiotalet var bostadshyran för en normalstor 3:a ca 150 kr i månaden i miljonprogrammets lägenheter. Detta var mindre än 10% utav en låginkomsttagares lön efter skatt.


   Staten (vi skattebetalare) gick i borgen för lånen som gavs till allmännyttiga bostadsbolag som tex poseidon, bostadsbolaget, HSB, Riksbyggen med flera, för att bygga upp; 1 miljon bostäder, under en 10-årsperiod.


   En tredjedel utav miljonprogrammet betalades av direkt med våra gemensamma AP fonder, så vi behövde inte låna pengar av banken för denna tredjedel.

   Säkerheten till lånet för dom övriga ca 660 000 bostäderna säkerställdes från det Svenska folket (staten), genom våra AP fonder, som tillkom för att minska skillnaderna mellan dom som fick en tjänstepension och dom som inte hade det. Man införde då s.k. paritetslån. Dessa lån garanterade lägre räntor och amorteringar i början av lånetiden.


   Dessa bostadslånen från riksbanken och övriga banker har redan blivit avbetalda genom räntekostnader och amorteringar, som hyresgästerna har betalat av genom deras bostadshyra.

   

   Vi har en möjlighet att skapa ett helt avgiftsfritt boende för våra hyresbostäder, med endast ett underhållsbidrag på ca 300 kronor per månad för byggnaderna och fastighetsskötsel.


   Om en fastighetsskötare har hand om 100 lägenheter och bor avgiftsfritt, får han 30 000 i månaden, och 360 000 på ett år. Detta räcker gott och väl till alla underhållskostnader som byte av fönster, stambyten, målarfärg, etc till hyresfastigheterna.   SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag: Är en intresseorganisation för allmännyttiga, huvudsakligen kommunägda bostadsföretag. Vid utgången av 2013 hade SABO 294 (293) medlemsföretag som tillsammans äger 730.000 lägenheter. Fastigheternas taxeringsvärden uppgår till 340 miljarder kronor, omsättningen till 52 miljarder kronor per år och antalet anställda är cirka 12.000.


   Det sammanlagda beståndet för allmännyttiga kommunala bostadsföretag är ca 889 700 bostäder. Vilket ger en uppskattad sammanlagd årsomsättning på ca 65 miljarder kr! Baserat på 100 000 bostäder ca 8 miljarder oms/år.


   Problemet ligger i att så kallade "allmännyttiga" företag, som egentligen är helt vanliga företag, stjäl våra bostadshyror!


   Bostäder som vi det svenska folket har: stått för säkerheten för byggnadslånen, betalt av lånen med ränta, och byggt upp hela miljonprogrammet själva genom statliga byggföretag, och fortsätter än idag att betala skyhöga hyror för, som dessutom höjs varje år!


   Om man tar ett lån från banken, som man betalar av en summa på varje år, sänks inte totalsumman och räntekostnaderna för lånet då? Då ska ju också bostadshyrorna sänkas varje år.

   Dom allmänyttiga företagen talar om att renovera 650 000 utav miljonprogrammets bostäder, till en kostnad på 650 miljarder kronor, som staten (vi skattebetalare) ska betala!


   Detta blir en kostnad på 1 miljon kronor per lägenhet!


   Husen i miljonrogrammet är byggda utav betong med plåttak som håller i över 100 år. Golven i miljonprogrammet är gjorda utav massivt trä, ofta fiskbens stavparkett med livstider på över 100 år, det kan man slipa och lacka, om det blir slitet. och det blir som ett helt nytt golv.

   Det man behöver göra är att energieffektivisera, främst att isolera (byte utav fönster, mm) men även att byta rören dvs stambyte, (avlopp och vattenledningar).


   Detta kostar inte mycket per byggnad, än mindre per lägenhet, då man köper upp material i stora partier till ett lägre pris, då byggnaderna är massproducerade och standardiserade redan från början.


   Vart har bostadsföretagen fått sina beräkningar ifrån? Fifflar bostadsföretagen med siffrorna för att få ut en egen ekonomisk vinst utav detta?


   Dessa bostäder byggde ju våra föräldrar upp och betalade av pengamässigt, men också med slitna kroppar och många gånger våra föräldrars liv. För att dom själva och deras barn, samt framtida generationer skulle ha bra och billiga bostäder att bo i. Bostäder som sedan riksdagen i Sverige sålde ut till privata och kommunala företag som nu tjänar storkovan på ockerhyror, för hus som våra föräldrar har byggt upp åt oss!   Finansiering utav bostäder, energi och maskiner:

   En skatt läggs på valutahandel och värdepappers spekulation såsom aktiehandel, mm. Dessa pengar går till att köpa tillbaka våra vattenkraftverk och våra skogar. Men också till att köpa tillbaka våra bostäder ifrån företagen.


   Miljonprogrammets bostäder behöver vi börja med, då dessa människor ofta har det sämst ställt i Sverige idag. Detta innebär att staten (folket, skattepengarna, välfärden) köper tillbaka tex: vattenfall, bostadsbolaget, livsviktiga industrier, etc, detta ger det svenska folket gratis boende med en väldigt låg underhållskostand på uppskattningsvis 300 kronor per månad.


 


   Efter det att vi har köpt tillbaka vårat bostadsbestånd, energi och matproduktion, och befriat oss själva ifrån arbetshjulet, så börjar arbetet med återköpandet utav viktiga naturområden, främst regnskogarna i Amazonas, men också andra känsliga områden på planeten som kan rubba hela ekosystem. Dessa områden ska sedan avsättas som naturskyddsområden för all framtid!

   Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Miljonprogrammet

http://www.micral.se/miljonprogrammet/Miljonprogrammet.pdf

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:851439/FULLTEXT02.pdf

http://www.sabo.se/om_sabo/arsredovisningar/Documents/SABO%20%C3%85rsredovisning%202013.pdf

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Avgiftsfri bostad, energi och sjukvård är en mänsklig rättighet! Därför vill Naturens Parti skattefinansiera alla levnadskostnader såsom; energi, vatten/avlopp, som en del av välfärden.


   Detta ska finansieras genom att omfördela en del av pengarna i statens budget, eller att höja bolagsskatten till 32,5%.


Alt 1: Det är rättvist att företaget betalar lika mycket i skatt som arbetaren, eller:


Alt 2: Slopa jobbskatteavdraget: Ca 115 miljarder per år.

   Slopa bidrag till kommunerna: Ca 120 miljarder per år.

   Minska militära utgifter:   Detta sparar oss ca 50 miljarder per år.


Alt 3: När vi turas om och utför alla arbetsuppgifter som krävs, för att upprätthålla ett fungerande samhälle gratis, tex: el/energi, sophantering, sjukvård, etc, så räcker det med 5 arbetsdagar per månad.


   Detta ger oss avgiftfritt boende, energi, mat/vatten, återvinning, etc.


   Läs mer under: "Vårat mål".


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se