Arbete

   Våra politiska punkter:
   # Inför basinkomst från 20-65 år. Läs mer under rubriken "Basinkomst".   # Arbetstidsförkortning; 6 timmars arbetsdag med bibehållenlön: 

   Arbetsgivaren ska betala för lunchrasten, för att mat måste ätas för att orka arbeta resten av arbetspasset. Arbetsgivaren ska också betala för en halvtimmes resväg till arbetet och från arbetet. Dessa 2 timmar ska arbetgivaren stå för, för att detta är den tiden du förlorar från dina barn och ditt egna liv varje dag, för att ta dig till och från företagets arbetsplats.

   Det blir samma lön som idag fast nu betalar arbetsgivaren för all den tiden du förlorar varje dag.

   Detta leder till 400 000 extra jobb då man tex på ica och andra affärer som är öppna i 12 timmar anställer en extra person istället för att ha en anställd som arbetar över, några timmar extra varje dag. På Volvo, McDonalds och andra företag som är öppna dygnet runt kan man inrätta ett fjärde skift istället för dagens tre skift.

   6 timmars arbetsdag kan genomföras på tre olika sätt: 1. Att arbeta 8 timmar 4 dagar i veckan. 2. Att arbeta 8 timmar 5 dagar i veckan i 3 veckor per månad. 3. Arbeta 6 timmar 5 dagar i veckan.

   


   # Slopad fastighetsskatt för fastigheter med tomter på upp till 1 hektar. Detta kostar staten 30 miljarder per år och finansieras via en skattehöjning för dom större företagen. Det är en väldigt stor skillnad för det svenska folket som då kan bo avgiftsfritt, då vi också skattefinansierar bostadsavgifterna, och för in dessa i välfärden. Då behöver vi inte arbeta heltid för att kunna försörja oss.

   Moderaterna gjorde skattesänkningar för stora företag med 146 miljarder per år, under moderaternas mandatperiod 2006-2014, detta är pengar som staten fortfarande förlorar varje år, så pengar finns för denna viktiga reform.   # Avveckla användandet av alla fossilojebaserade gödningsmedel och bekämpningsmedel på våra svenska jordbruksmarker, detta är bråttom! Och odla insektståligare matväxter. Prov med besprutning utav ättika kan göras för att minska angrepp från skadeinsekter. Sluta använda fossilolja i Sverige, och istället använda etanol och eldrivna fordon, elmaskiner och arbetsdjur.

   Plastprodukter tillverkas utav hampa, som är ett ekologiskt hållbart och biologiskt nedbrytbart material.   # Inför markskatt för ägor utöver 1 hektar, detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista naturresurser, rädda vår skog och hinna rädda våran planet i tid! Vi måste ställa om och endast producera livsviktiga produkter som mat, vatten, energi, kläder, hygienprodukter, verktyg och mediciner, etc.

   Vi får inte låta företagen producera icke livsviktiga produkter! Företagen hugger ner vår skog, spränger bort våra berg, och förgiftar jordens hav och vår luft, när dom tillverkar icke livsviktiga produkter, och skapar ändlöst med avfall och andra miljöförliga ämnen! Därför måste vi ställa om idag!

   Våra barn och vuxna äter mer antideppressiva mediciner idag:

   Den ökande konsumtionen utav antideppressiva mediciner i Sverige samt dom ökande självmorden, främst bland unga, beror på den enorma stressen vi har i samhället idag, i arbetslivet och i skolan.


   Från sidan Minds:

   "Det var 1531 människor som tog sitt liv under 2014. Av dessa var 1044 män och 487 kvinnor. Könskvoten, d.v.s. förhållandet mellan mäns och kvinnors självmordstal, var 2,2:1 i Sverige år 2014. För varje självmord som begicks av en kvinna, begicks således 2,2 självmord av män. Skillnaderna mellan män och kvinnor var tidigare ännu större. I 1900-talets början var kvoten 5:1.


   I Sverige har självmorden ökat mest bland unga. I andra EU-länder finns tecken på sjunkande självmordstal bland tonåringar, 15-19 år. Ytterst få länder visar en tendens som liknar den i Sverige.


   Totalt registrerades 8251 självmordsförsök 2014. För varje självmord registreras alltså ca fem slutenvårdade självmordsförsök. Av dessa var 3369 män och 4882 kvinnor.


   Minst lika många oupptäckta eller oregistrerade fall antas komma därtill. Grovt sett kan man anta att det för varje person som dött av självmord finns tio personer som överlevt ett självmordsförsök och hundra personer som planerar ett självmordsförsök.


   Självmordsförsök är vanligare bland yngre än medelålders och äldre personer, medan det förhåller sig tvärtom när det gäller självmord.


   I Sverige försökte 2 303 ungdomar mellan 15 och 24 år ta sina liv år 2014, varav 170 dog."

   Källa: https://mind.se/om-sjalvmord/fakta-om-sjalvmord/   Från Dagens Nyheter:

   "I Sverige har förbrukningen av antidepressiva mediciner nästan fördubblats under de senaste tio åren, enligt rapporten, Health at Glance 2013, som OECD publicerar på torsdagen.


   Sverige ligger högt över genomsnittet för de 23 OECD-länder som finns med i mätningen.


   Siffrorna visar att nästan 8 av 100 svenskar har fått medicin utskriven år 2011. På Island, som har den i särsklass högsta förbrukningen, är det drygt 10 av 100 som har fått antidepressiva läkemedel."


   Källa: http://www.dn.se/nyheter/varlden/svenskar-ater-alltmer-antidepressiva-medel/   Från statistiska centralbyrån:

   "I Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 2014 framgår det att nästan var fjärde sysselsatt svensk någon gång under det senaste året upplevt att de har fysiska eller psykiska besvär som orsakats av deras arbete."


   "Det är främst andra besvär än kroppsliga som ökat sedan förra mätningen. De kan exempelvis bero på stress, arbetets innehåll, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater, hot och våld och så vidare..


   Det är generellt en större andel kvinnor än män som uppger att de har besvär, och det gäller både kroppsliga och icke kroppsliga besvär."


   Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

HUR SKAPAR VI ETT ARBETSFRITT SAMHÄLLE FRITT FRÅN ÖVERPRODUKTION?

Ådret som vi i Sverige använde fram till mitten utav 1800- talet för att plöja våra åkrar med.


   Förr i tiden sköttes plogningen för hand utav folket i byn och det gick åt många människors hårda och tunga jobb för att kunna föda en hel by.


   Fram till mitten utav 1800-talet använde man  fortfarande ådret i Sverige till att plöja våra svenska åkrar med. Ådret är en L formad trästock, där man endast använder spetsen till att plöja med, samma typ av plogningsmetod användes utav Egyptierna och främre orienten 3000 år före kristus!

   Först vid slutet utav 1800-talet började man använda en mer modernare plog med billspets utav metall med vändskiva och skär.

   Denna nya plogen och andra moderna maskiner bidrar till att människorna sparar enormt mycket tid och arbete.

   Källa: wikipedia/plog

   Husbygge förr.

   Barn raising in Lansing (now North York City Centre). Toronto, Canada.

Datecirca 1900-1919.

   Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Barn_raising

   Plogning idag med en modern traktor. Idag kan en enda traktor göra flera tusen människors arbete vilket befriar tusentals människor från tungt arbete.


   "Plöjning är bland det mest tidskrävande man gör på en åker. Ofta är körhastigheten bara 3-10 km/h och man plöjer ca 1 hektar per timme. Det är också stor skillnad i hur marken är att plöja, är det länge sen det plöjdes sist så att det är sega grästuvor eller om det finns rötter från sly i backen, så kan plöjningen lätt ta dubbelt så lång tid än om marken är regelbundet plöjd, med bara några års intervall".

   Källa: http://www.bukefalos.com/threads/tidsatgang-for-plojning.1144435/

   Modern byggarbetsplats i dagens samhälle. På ett modernt bygge behöver man inte ha så många arbetare som man behövde ha förr.

   Mjölkningsmaskin:

   Under 1900-talet har nya tekniska framsteg kombinerat med nya transportmöjligheter m.m. betytt att mjölkbönderna har minskat betydligt i antal och är numera (2015) omkring 4 200 i hela Sverige. Centraliseringen av mjölkproduktionen har även lett till en minskning av antalet mejerier. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mjölkmaski


   Boskapsskötsel förr:

   Kvinna sitter och mjölkar en mager ko medan barfota flicka mockar. Mangskogs socken, Värmland, 1911. Nordiska museet NMA.0043102


   "En vanlig svensk ko gav på 1500-talet i genomsnitt 400 kg mjölk per år. Runt år 1800 mjölkade en ko i södra Sverige i snitt cirka 600 kg per år och vid 1800-talets slut var motsvarande siffra cirka 1 000 kg/år. Riksgenomsnittet i slutet av 1940-talet för svenska kor var cirka 3 750 kg, 1992 cirka 7 500 kg och 2007 drygt 9 000 kg per år."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nötkreatur


   Dessa siffror säger oss att vi med väldigt lite mjökkossor kan få dom mjölkprodukter, som vi behöver för att tillgodose hela Sveriges befolkning.   Vi måste se framåt och planera en hållbar framtid för våra barn och för den ekologiska hållbarheten på jorden, därför måste vi sluta överproducera konsumtionsvaror som inte kan återvinnas till 100 procent!


   Vi behöver använda våran teknologi till att uppnå ett nästintill arbetsfritt liv och ändå ha tillgång till den moderna livsstil som vi har idag och med hållbara produkter, hållbar plast, förnybar el, återvunnen metall, etc.


   Vi behöver ge våra barn en grundläggande utbildning med minimal vistelse i skollokalerna, och istället ska vi utveckla en stark inre individ såväl som yttre individ med egna val av inrikting i ett eller flera olika specifika ämnen som eleven själv väljer, inga prov eller andra test ska tillämpas på eleven, skolan ska hjälpa, och inte straffa.


   Att svenska elevers skola är: Läsa och skriva, två språk, samt grundläggande matte, historia, geografi, samt elevens egna ämnesval, räcker gott och väl, inga betyg i skolan. Detta gör att vi kan korta ner skoltiden.

 

   I det nuvarande samhället lever vi i ett ekorrhjul, med en stressig vardag, konstant arbetande, i en oändlig jakt på att betala ännu en månads räkning.


   Vi lever i en värld med en väl utvecklad teknologi, med maskiner som gör allt tungt arbete åt oss, vi producerar allting vi behöver med några få människors arbete, hur kan vi vara fast i ett konstant arbetshjul fortfarande?!

   

   Förr i tiden sådde man på våren och skördade på hösten, däremellan skötte solen och regnet arbetet och människan hade väldigt mycket fritid, och mat för hela året. Idag när teknologin är väl utvecklad arbetar vi människor mer än aldrig förr.   Idag har vi maskiner och all teknologi som behövs för att uppnå ett nästintill arbetsfritt samhälle, och med elektriciteten som arbetskraft, borde inte vi vara nästintill arbetsfria vid det här laget?


  Vi behöver tänka så här: Vad måste jag ha för att överleva? Jo, vatten, mat, bostad, energi, och en bra sjukvård och en bra skola som värnar om barnens fullständiga utveckling, att barnen blir känslomässigt starka med en hög moral, och lära sig att kunna tänka kritiskt som självständiga individer.   Icke livsnödvändiga produkter som företagen vill sälja på oss för att göra sin tillfälliga pengarvinst på våran planets och alla framtida generationers bekostnad, kan vi helt enkelt klara oss utan!


   Istället kommer vi att åtnjuta ca 75% mer i fritid, då kan vi umgås med våra barn och ge våra barn vår fulla uppmärksamhet på riktigt.   I skolan behöver barnen lära sig hur man tillverkar dom vanligaste materialen vi använder idag, från grunden vid naturresursuttaget, till den färdiga produkten som vi använder. Detta gäller också matproduktionen, elproduktionen samt bostads- och infrastrukturen, att sy egna kläder, konstruera egna möbler, konstruera elgeneratorer, och tillverka andra livsviktiga produkter ska barnen lära sig i skolan, samt att lära sig att läsa, skriva, lite basal räkning med plus och minus, samt grundläggande geografi samt två språk, räcker gott och väl att barnen lär sig i skolan idag.


   Är det någon som vill studera till ingenjör eller något liknande, så kan avancerad matematik som tex: gångertabeller, bråktal och mer avancerad procenträkning ingå i ingenjörsutbildningen på universitetet och högskolan, avancerad matematik ska inte den övriga befolkningen ha med i sin skolplan, då eleverna inte har någon nytta utav avancerad matematik, varken i arbetslivet eller privat.   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Avgiftsfri bostad, energi och sjukvård är en mänsklig rättighet.


   Därför vill Naturens Parti skattefinansiera alla levnadskostnader såsom; bostad, energi, vatten/avlopp, som en del av välfärden.


   Detta kan finansieras genom att omfördela en del av pengarna i statens budget, eller att höja bolagsskatten till 32,5%.


Alt 1: Det är rättvist att företaget betalar lika mycket i skatt som arbetaren, eller:


Alt 2: Slopa jobbskatteavdraget: Ca 115 miljarder per år.

   Slopa bidrag till kommunerna: Ca 120 miljarder per år.

   Minska militära utgifter:   Detta sparar oss ca 50 miljarder per år.


Alt 3: När vi turas om och utför alla arbetsuppgifter som krävs, för att upprätthålla ett fungerande samhälle gratis, tex: el/energi, sophantering, sjukvård, etc, så räcker det med 5 arbetsdagar per månad.


   Detta ger oss avgiftfritt boende, energi, mat/vatten, återvinning, etc.


   Läs mer under: "Vårat mål".


   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   Att prioritera livsviktig kunskap i skolan om saker som eleverna verkligen har nytta av i livet.


   Stora tänkare som Einstein, Brahmagupta, Newton och Nikola Tesla arbetade ju inte för pengar, utan dom gjorde alla deras stora upptäcker som gynnar oss än idag, helt som en hobby, deras ideer är basen för våran avancerade teknik idag.


   Dessa människor hade mycket fritid, då deras basala behov redan var tillgodosedda. De flesta av dessa personer behövde aldrig tänka på att betala räkningar varje månad, eller hur man skulle betala för mat, etc, detta var redan färdigt för all överskådlig framtid.


   För att: När du har dina basala behov tillgodosedda för all överskådlig framtid, då blir du helt enkelt avslappnad och börjar leva och njuta utav livet igen, och då börjar många människor att tänka på saker som gynnar hela mänskligheten eller utav ren nyfikenhet använder befintligt material för att skapa något nytt material och hittar nya användningsområden.


   Det är på det här sättet som dom stora idegenomslagen inträffar, saker som förändrar hela mänsklighetens standard och levnadssätt för alltid, titta bara på elektriciteten, utan den hade vi aldrig kunnat befria oss från den enorma arbetsbördan som vi har idag!