Ägarkoncentrationen i våra nyheter

Bild: Tor och Karl Otto Bonnier på förlagets sjuttiofemårsdag 30 oktober 1912.


Dagens ledande figur för Bonnierskoncernen är:

Tor Jonas Gunnar Bonnier, född 1963 i Stockholm, är en svensk författare och företagsledare. Han var mellan 2008 och 2014 verkställande direktör för Bonnier AB då han efterträddes av Tomas Franzén och har tidigare även varit styrelseordförande för Dagens Industri.


  "Under Jonas Bonniers år som koncernchef utvecklas Google från ett litet säljbolag till Sveriges näst största medieföretag efter TV4 med en annonsförsäljning på över 2 miljarder kronor. I det tysta inleder Facebook en liknande resa. Filmkanaler som HBO och Netflix breder ut sig globalt med hjälp av internet. Spotify tar över världsmarknaden som distributör av musik. Med färre medarbetare än Dagens Nyheter utvecklas Huffington Post till en global nättidning."Källa: http://www.aftonbladet.se/kultur/article16903485.ab

   Såhär tycker vi:
   # Avveckla all ägarkoncentration i vår nyhetsmedia dvs, Tv nyheter och våra nyhetstidningar.

    Idag är det amerikanska banker som är majoritetsägare till alla större nyhetsbolag som AP, TT och Reuters, dvs, där vi får våra Tv nyheter, radionyheter ifrån, samt att de äger alla större nyhetstidningar.

    Nyheterna behöver istället skapas av skattefinansierade journalister i Sverige, som sänder nyheter som är fria från banker, storföretag och statens kontroll, dessa journalister ska få en garanterad lön varje månad, som betalas med våra gemensamma skattepengar. 

   # SVT, UR och SR behöver bli fritt från svenskt näringsliv som bestämmer över nyhetsflödet. Vi måste få se en rättvis bild av våran omvärld på Sveriges radio och våra tv nyheter, där vi får se bägge sidor av konflikterna i världen, samt se orsakerna till dessa konflikterna i minsta detalj, historiskt sett och fram tills idag.

    För att skapa en rättvis bild av omvärlden ska ryska ledare få svara på all den kritik som de stora internationella nyhetsbolagen har skapat, samt Syrien, Iran, Kina och alla andra ledare för länder som Reuters, AP och TT pratar illa om, ska få lika mycket tid i svenska medier som det talats illa om dem, för att få förklara sin del av anklagelserna som de amerikanska bankerna genom deras internationella nyhetsbolag som Reuters, AP och TT anklagar dem för.

   Både försvaret och anklagelserna måste få lika mycket tid i svenska medier, annars blir det som idag, att nyhetsmedierna väljer att bara visa några enstaka delar av vissa nyheter, eller inget alls, medans många andra mindre viktiga nyheter får använda hela eller större delen av nyhetsändningen, detta leder till att vi bara får se en ensidig bild av konflikterna som pågår i världen idag.
   # Visa ett jämnt fördelat Tv innehåll, från alla delar utav världen, med 10% oceaniska Tv program och filmer, 10% asiatisk Tv, 10% afrikansk Tv, 10% nord & sydamerikansk Tv, 10% övrig europeisk Tv, 10% dansk Tv, 10% norsk Tv, 30% svensk Tv.

   Desamma gäller våra nyheter. Detta gör att vi får en allsidig bild av omvärlden och inte den ensidiga bild som nyhetsbyråerna TT, Reuters och American associated press ger oss idag, dessa tre företag förser oss med alla nyheter som visas på SVT och Tv 4 samt de övriga större nyhetsmedierna som dagstidningar etc.

   Vi behöver sända 30 % danskspråkiga, och 30 % norskspråkiga, och 40 % svenska barnprogram på Tv, istället för att sända finska och samiska program och nyheter på SVT som bara en liten del utav befolkningen förstår. Detta leder till att våra barn blir flerspråkiga och kan kommunicera med våra närmaste grannländer på deras eget språk.
   # Avveckla all spelreklam på Tv och radio. Det finns över 250 000 spelmissbrukare i Sverige, reklam för spel med pengar leder till att många spelmissbrukare (och därmed också spelande föräldrar) inte kan betala sin bostadshyra.

   Reklam för spel är samma sak som att visa reklam för alkohol för en alkoholist, detta är ett enormt skadligt beteende för människan. Det är oansvarigt utav staten att den uppmuntrar att människor spelar bort hela sin lön och hyrespengar på onödiga hasardspel.


   Övriga källor: http://www.vetenskaphalsa.se/vi-behover-bli-battre-pa-att-hitta-tidiga-tecken-pa-spelberoende/
SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN

LUNDS UNIVERSITET

Anders Kjellberg 2010-03-15

Uppdaterad 2010-03-27

POSTSCRIPT 2012-01-19

Uppdaterad 2014-02-22


   "Några reflektioner med anledning av att Sveriges

Radio och SVT 2009 blev medlemmar av Svenskt

Näringsliv och att vd:n för ett av arbetsgivar- och

branschförbunden i Svenskt Näringsliv 2010

utnämndes till ny ordförande i Sveriges Radio"

   Anders Kjellberg.


   "Hotar Svenskt Näringsliv SR:s och SVT:s oberoende?" var rubriken på P1-

programmet Publicerat den 6 juni 2009 med anledning av att de båda fristående

medieorganisationerna Tidningsutgivarna (arbetsgivardelen) och SRAO (Sveriges

Radios Arbetsgivarorganisation) den 1 juli 2009 slogs samman med Mediearbetsgivarna

(MIA) till ett nytt förbund – Medieföretagen – inom Svenskt Näringsliv.


   Genom sammanslagningen av de båda fristående arbetsgivarorganisationerna Sveriges Radios

Arbetsgivarorganisation (SRAO) och Tidningsutgivarna (TU) samt Medie- och

informationsarbetsgivarna (MIA), som tillhör Svenskt Näringsliv (SN), till det nya SN-förbundet

Medieföretagen, hamnar public service-företagen Sveriges Radio och SVT i en organisation som

sedan 1960-talet alltmer ägnat sig åt opinionsbildning. Public service legitimitet grundar sig på att verksamheten är fristående från alla intressen och präglas av saklighet och objektivitet.


   Radiotjänst (som har hand om uppbörden av TV-licensen) framhåller på sin hemsida att det just är denna oberoende ställning som svenska folket betalar för när man betalar TV-avgiften. I fortsättningen kan Radiotjänsts slogan "Tack för att ni betalar TV-avgiften" få en ny innebörd när en del av avgiften går till Svenskt Näringsliv.


   Man kan fråga sig hur det går med oberoendet när public service-bolagen blir medlemmar av Svenskt Näringsliv som har bestämda åsikter om det mesta isamhället inklusive om public service. Även när tidningarna går med i Svenskt Näringsliv uppstår en helt ny situation eftersom dessa inte bara har att värna om det fria ordet utan också själva bedriver opinionsbildning. Nu kommer man inte sällan att hamna på kollisionskurs med en organisation som man vill tillhöra för att stärka arbetsgivarsidan på medieområdet. Samtidigt berör en framträdande del av Svenskt Näringslivs opinionsbildning just arbetsgivarfrågorna. Som exempel kan nämnas inställningen till LAS (Lagen om anställningsskydd) som man helst vill avskaffa, kravet på inskränkt konflikträtt, det 2009 framförda förslaget om lönestopp, applåderandet av Laval-domen där man också ekonomiskt stödde det lettiska företaget trots att det inte var medlem av Svenskt Näringsliv. Det är en paradox att det delvis LO-ägda Aftonbladet och en rad socialdemokratiska tidningar blir medlemmar av Svenskt Näringsliv med tanke på att man på ledarplats ofta tagit starkt avstånd från föreningens ståndpunkter och agerande.


   Svenskt Näringsliv protesterar ofta mot att kommuner använder skattemedel för att bedriva verksamhet som konkurrerar med privata företag. Det uppfattas som ojuste konkurrens. Samma tanke finns i yttrandet till public service-utredningen. Den kritiseras för att inte tillräckligt uppmärksamma den konkurrenssituation som uppstår när licensfinansierade företag som SVT verkar på en marknad där det finns kommersiella aktörer. Dessa uppges riskera att trängas ut genom SVT:s breda programutbud och dess verksamhet på internet. Enligt Svenskt Näringsliv bör public service alltså hållas inom strama ramar. Man kan också fråga sig hur public service-företagen som en liten minoritet skall lyckas göra sin röst hörd inom en organisation som ser som en av sina viktigaste uppgifter att öka marknadskrafternas spelrum på olika områden i samhället.


   En fråga är om medlemskapet i Svenskt Näringsliv kommer att påverka nyhetsförmedlingen. En första aning om att det kan bli så är att nyheten om inträdet i Svenskt Näringsliv knappast alls uppmärksammats på nyhetsplats i radio, TV och tidningar. Och än mindre på ledarsidorna. Kanske uppfattas det som en obekväm nyhet som man helst vill förtiga. Eller anses det ointressant att Sveriges radio, SVT, DN, Aftonbladet, Värmlands folkblad med flera medieföretag blir medlemmar i Svenskt Näringsliv?


   Första gången Sveriges Radio får ny ordförande efter anslutningen till Svenskt Näringsliv hämtas den nya ordföranden från ett av arbetsgivar- och branschförbunden i Svenskt Näringsliv."


   Källa: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1414956&fileOId=1567477   "Jacob Wallenberg aktiverar sig i Svenskt Näringsliv:

ARBETARRÖRELSER. Svenskt Näringslivs stämma har utsett en ny styrelse, som i sin tur utsåg tre nya ledamöter till arbetsutskott, däribland Jacob Wallenberg."

   Källa: http://dagensopinion.se/jacob-wallenberg-tar-plats-svenskt-näringslivs-arbetsutskott   Nyhetsbyråer och dom svenska medierna:

  Aftonbladet ägs utav det Norska företaget Shibstedt. Aftonbladet är huvudägare i det Svenska företaget TT som ger ut nyheter till tidningarna: Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Uppsala nya tidning, Mfl.


    Koncernchefen för Shibstedt AB i Sverige är Raoul Grunthal. Raoul Grunthal har tidigare arbetat för tidningen Dagens Nyheter som ägs utav Bonniers AB, och har också arbetat för Veckans Affärer som också ägs utav familjen Bonniers, Bonnier buisness press.   


   Familjen Wallenbergs bank SEB, äger 0,9 procent utav aktierna i Shibstedt och är den 15:de största ägaren till Shibstedt. De internationella bankerna äger lika mycket som Blommenholm Industrier AS som är den största ägaren med 26,1 % av aktierna i Shibstedt, (2012).   "Goldman Sachs är för närvarande Schibsteds femte största aktieägare med nästan 2,8 miljoner aktier, vilket motsvarar 2,5 procent. En annan storbank, JP Morgan Chase & Co. äger genom olika dotterbolag 3,8 procent av aktierna i Schibsted."


   Källa: http://nyadagbladet.se/ekonomi/goldman-uppmanar-till-aktiekop-i-schibsted/   "Liksom många andra internationella nyhetsbyråer har TT Nyhetsbyrån en dominerande ställning på den inhemska nyhetsmarknaden, vilket kan få som konsekvens att eventuella fel och brister i rapporteringen får stort genomslag i inhemska media (jämför med Australian Associated Press). Dessutom kan det resultera i en ensidig och onyanserad mediebevakning.

   TT Nyhetsbyrån äger även 66 procent av omvärldsbevakningsföretaget Retriever.

   Den första sändningen av "Senaste nyheter från Tidningarnas Telegrambyrå" skedde den 5 mars 1924. De båda företagen Tidningarnas Telegrambyrå och Radiotjänst hade inledningsvis mycket starka kopplingar. TT-chefen Gustaf Reuterswärd blev Radiotjänsts förste vd, samtidigt som han hade samma tjänst hos TT."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/TT_Nyhetsbyrån  "Den 2 maj 1996 köpte den norska mediekoncernen Schibsted 49,9 procent av Aftonbladet, och samma år gick Aftonbladet om Expressen och blev Sveriges största dagstidning. De resterande 50,1 procent av aktierna behöll LO och behöll därmed också kontrollen över tidningens politiska inriktning. Den 15 juni 2009 köpte Schibsted ytterligare 41,1 procent av aktierna, och ökade därmed sitt innehav till 91 procent. LO äger fortfarande 9 procent och har genom avtal med Schibsted fortfarande rätt att bestämma vem som ska vara chefredaktör för ledar-, debatt- och kulturavdelningen."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Aftonbladet   Den 1 juli 2009 skedde en omorganisation av arbetsgivarorganisationerna på svensk mediemarknad. Vid denna tidpunkt slogs SRAO och arbetsgivardelen av den fristående medieorganisationen Tidningsutgivarna samman med Mediearbetsgivarna (MIA), som ingick i Almega och Svenskt Näringsliv. Det nya förbundetMedieföretagen blev ett nytt förbund inom Almega/Svenskt Näringsliv. Det förhållandet att flera public-serviceföretag blev medlemmar i en opinionsbildande organisation som Svenskt Näringsliv väckte ingen större debatt. Ett undantag var ett inslag i P1-programmet Publicerat 6 juni 2009. 2009 var TV-avgiften i Sverige 2 076 kronor om året eller 173 kronor i månaden. De statliga mediebolagen har tillsammans en årlig budget på ungefär 7,1 miljarder kronor. Det motsvarar 18,6 miljoner kr per dygn, varje dag året runt.

   

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Radio   Att den allmännyttiga televisionen och radion samt tidningar med olika politisk inriktning blev medlemmar i opinionsbildande organisationer som Almega och Svenskt Näringsliv väckte ingen större debatt. Ett undantag var ett inslag i P1-programmet Publicerat 6 juni 2009.


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Medieföretagen   Reuters är en London-baserad nyhetsbyrå. Den inriktar sig främst på ekonomiska nyheter, så som råvarupriser, valutakurser, räntor etc. Svenska TT hämtar största delen av sina utrikesnyheter från Reuters.


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Reuters   In 1912, "The Rothschilds meanwhile bought the German news agency, Wolff, to further control the flow of information to the German people and what the rest of the world would hear from inside Germany. One of the leading executives of Wolff was none other than Max Warburg!

 

   The Rothschilds would later buy an interest in the Havas news agency in France and Reuters in London."


   Källa: https://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2012/11/21/schibsted-media-group/   "Associated Press eller AP är världens största nyhetsbyrå. Den grundades 1848 av fem tidningar i New York som ville samordna sina resurser. Nu består AP, vars huvudkontor fortfarande finns i New York, av 1 700 tidningar och 5 000 TV- och radiostationer med dagliga nyheter, skrivna i ”ren faktaform” på tre språk: engelska, spanska och arabiska. AP har 242 kontor i 121 länder. I USA är AP nästan helt utan konkurrens, sedan den tidigare huvudkonkurrenten United Press International gjort stora åtstramningar och omstruktureringar. I världen finns i huvudsak två konkurrenter som någorlunda kan mäta sig i storlek med AP: den brittiska Reuters och den franska Agence France-Presse, AFP. AP har också en TV-del, (Associated Press Television News), APTN, som levererar videonyheter till 90 % av världens större TV-bolag inom områdena nyheter, underhållning och idrott."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Associated_Press   Från Resume:


   Tio i topp på 99 mediemäktigaste (i bokstavsordning):


   Hans-Holger Albrecht, vd MTG


   Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande Bonnier


   Jonas Bonnier, vice vd Bonnier


   Bengt Braun, vd Bonnier AB


   Peter Hjörne, ägare Stampen


   Christina Jutterström, vd SVT


   Leif Pagrotsky, kulturminister


   Daniel Sachs, ordförande TV4


   Cristina Stenbeck, ägare MTG


   Gunnar Strömblad, vd Schibsted Sverige


   Källa: http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2006/05/29/de-tillhor-sveriges-tio-mediemaktigaste/   Ägarkoncentrationen hos våra tidningar, nyheter och Tv kanaler:

   Moderaten Margaretha af Ugglas (född som Stenbeck) med familj, äger företaget Kinnevik som äger de flesta stora Tv kanaler i Sverige. Moderaten och vår förre finansminister, Anders Borg, sitter i styrelsen för företaget Kinnevik som äger sammanlagt 60 Tv kanaler i 37 länder. Där man sänder nyheter och Tv program som passar för Moderaterna och deras motsvarigheter i övriga Europa.


   I forna Sovjetunionen har Kinnevik nyligen har köpt upp flera Tv kanaler för att sprida sin egen version utav nyheterna och omvärlden, i öststaterna, som troligtvis kommer att dela upp befolkningen i två läger, en för väst och en emot väst och skapa splittringar där också, precis som Kinnevik skapat i Sverige efter Olof Palmes tid, som ju var väldigt omtyckt av oss alla.


   Då var vi på väg mot 6 timmars arbetsdag och låntagarna var dom stora vinnarna och alla kunde ha ett eget hus, idag är det tvärtom, att långivarna är dom stora vinnarna då du får en ränteutbetalning varje år när du sätter in pengar, när du lånar måste du betala en ränta, som ju till viss del hamnar hos den satt in pengar, bankerna hjälper på så sätt dom rika att utföra ett helt legalt rån utav dom fattiga i samhället som måste låna pengar för att få det som dom rika som satt in pengar redan har.   Från sidan ETC:

   "Wallenberg styr företag utan att äga majoritet. Det vet alla. Via stiftelser och A-aktier styr man budgetar, styrelser, investeringar och företagsaffärerna i sin sfär. Men sfären är gigantisk. Ungefär 43 procent av börsen är Wallenbergföretag! Det betyder att man styr över runt 2 200 miljarder kronor i kapital, det vill säga mer än statsbudgeten. Som jämförelse kan man titta på Bonnier som kontrollerar cirka 20 miljarder i värde."


   Den nästa största maktsfären är den tjänstemannastyrda Handelsbanken. Runt den banken har mäktiga män kunnat samla röstmakt (Fredrik Lundberg är en av dem) men tillsammans är de bara hälften av Wallenberg. Andra superkända kapitalister som Lundin ligger runt 90 miljarder, familjen Persson (H&M) ligger runt 400 miljarder.


   Men ingen kontrollerar ett nav av olika företag såsom Wallenberg.


   Och det påverkar självklart politiken:

   Att Wallenberg skriver brev till Reinfeldts regering i Saudi-affären som får alliansen att agera snabbt för att rädda vapenaffären, är avslöjande i sig. ”Alla har väl rätt att skriva ett brev”, svarar borgerliga medier. Jo, men alla brev får inte regeringen att stå i givakt."


   Källa: http://www.etc.se/ledare/sveriges-maktigaste-heter-inte-reinfeldt-utan-wallenberg   Från Aftonbladet:

   "Makt, pengar och vänskap

Bolagen växer - och får mer makt

Här är Sveriges dolda makthavare.


  500 personer i Stockholm som i det tysta påverkar de politiska besluten. Sakta ökar deras inflytande.

  Aftonbladet har kartlagt de professionella lobbyisterna.

  Fenomenet är inget nytt. De kanske skickligaste lobbyisterna var - och är - nykterhetsrörelsen som i decennier skördatframgångar.

  Men i dag står folkrörelserna sida vid sida med de professionella lobbyisterna. Entreprenörer som insett affärsmöjligheterna i att påverka politiska beslut.

  För en tusenlapp i timmen, ofta ännu mer, lotsar de sina uppdragsgivare rätt i den politiska processen.

  Utåt kallar de sig för PR-bolag.

  Ordet lobbying undviks av de flesta. Det har alldeles för dålig klang.


   Politiska kopplingar:

   Aftonbladets kartläggning visar att det finns klara politiska kopplingar bakom flera av PR-bolagen.

  Det största bolaget, Kreab, har tydliga band med moderaterna. Företaget anlitas dessutom ofta av arbetsgivarorganisationerna.

  Gullers grupp har uppenbara band med folkpartiet.

  Den socialdemokratiska rörelsen anlitar främst två bolag - Andréassons PR och Idétorget.

  Gränserna mellan folkvalda politiker och lobbyister luckras upp.

  I PR-bolagen finns flera före detta toppolitiker.

  Förre folkpartiledaren och socialministern Bengt Westerberg jobbar för Nordens största lobbybolag, norska Geelmuyden.Kiese som nyligen etablerade sig i Sverige.

  Förre moderate planministern Georg Danell jobbar åt Kreab.

  I det tysta byggs det upp en scen där de politiska besluten egentligen görs upp.


   Utan insyn

   Lobbyisterna får en egen spelplan, bortom allmänhetens insyn.

   Men lobbyscenen är minst lika politisk som den offentliga.

   Det som märks i debatten är ofta resultat av lobbyisternas insatser. Det är på vägen fram till den offentliga scenen som de viktigaste lobbyinsatserna görs.

   Förlorare är alla de som inte kan betala. De som inte har råd att köpa sig inflytande.

   Arbetslösa, sjuka, flyktingar - grupper i samhället som saknar ekonomisk makt.

   Samtidigt växer lobbybolagen, efter att under många år legat stilla på ungefär samma nivå."


   KREAB

Ägare: Peje Emilsson.

Kopplingar: Moderaterna.

Omsättning: 168 miljoner kronor.

Kända uppdrag: KREAB har haft tunga uppdrag åt den borgerliga regeringen. Skötte informationen kring privatiseringen av SSAB. Företaget är ”huskonsult” åt Wallenberg-sfären och SAF. Ledde utredningen om moderaternas 90-talspolitik. Jobbar även åt biltillverkaren Volkswagen i Tyskland.

Kända ansikten: Förre moderate planministern Georg Danell är chef för KREAB:s kontor i Bryssel. Förre moderate finansborgarrådet i Stockholm, Sture Palmgren, är vice VD. Styrelseordförande är moderate riksdagsmannen Stig Rindborg.


   JKL

Ägare: Bo Jansson, Anders Kempe och Anders Lindberg äger lika stora delar av företaget.

Kopplingar: Moderaterna.

Omsättning: 29,3 miljoner kronor.

Kända uppdrag: ABB, Telia, Lufthansa. SJ använde JKL för att lobba för citytunneln i Malmö.

Kända ansikten: Karin Anell, tidigare medarbetare åt EU-kommissionären Anita Gradin.


   GULLERS GRUPP

Ägare: Alla i personalen är delägare, men överlägset störst är Mats Gullers och Björn Tyggård som äger cirka 25 procent var.

Kopplingar: Folkpartiet.

Omsättning: 16,2 miljoner kronor.

Kända uppdrag: Arbetat åt svenskt flyg, åt tandläkare i förändringarna med premiesystemet. Många kontakter med borgerliga regeringar.

Kända ansikten: Mats Gullers har varit journalist, informationschef på Vin &Sprit samt pressekreterare i den borgerliga regeringen 1976-1982, Ulrika Stuart har arbetat åt folkpartiet i riksdagen och som stabschef åt finansminister Anne Wibble. Karin Frostell har också arbetat åt Wibble. Den andre huvudägaren Björn Tyggård har även han lång erfarenhet som pressekreterare i den borgerliga regeringen 1976-1982. Fram till i somras fanns TV 4:s informationschef Helena Dyrssen med i styrelsen. Hon var tidigare statssekreterare åt Birgit Friggebo (fp) i kulturdepartementet.


   Källa: http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9801/05/lobby4.html   Från Mediavärlden.se:

   "Presstödsnämnden ger sedan 1976 ut rapporten Dagspressens ekonomi. Det är en informativ sammanställning över landets tidningar och deras ekonomiska resultat.


   Rapporten ger en bild över utvecklingen på pressens område. I årets utgåva, som kom 13 september, ser man bland annat att de som äger tidningar blir färre, men större. Nu återstår bara ett fåtal jättekoncerner, pressägargiganter, som äger nästan alla tidningar. Några äger också andra massmedier, som tv-kanaler, radiostationer, tidskrifter, bokförlag.


   I mitten av 1970-talet var pressägarna många. Det fanns bara ett fåtal stora tidningsägare. Då som nu var Bonniers störst med drygt 20 procent av pressen, räknat i intäkter eller upplaga. De ägde de stora Dagens Nyheter och Expressen. Den därefter största ägaren var arbetarrörelsens A-pressen, med över tio procent av pressen. Socialdemokraterna och LO ägde nämligen via A-pressen ett stort antal morgontidningar. Arbetet i Malmö var den största. LO ägde dessutom Aftonbladet. Räknat i upplaga eller intäkter stod Aftonbladet för cirka åtta procent av pressen. Tillsammans ägde S och LO drygt en femtedel, nästan lika stor del som Bonniers. I dag äger de på central nivå ingen morgontidning och LO deläger bara knappt en tiondel Aftonbladet.


   En rad privata ägare, familjer och stiftelser ägde tidningar 1976. De ägde en tidning i en stad eller en del av ett län. Olika ägarfamiljer ägde, runt 1976, exempelvis Falu-Kuriren, Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda, Örnsköldsviks Allehanda och Ljusdals-Posten med flera, eller för den delen en stor tidning som Sydsvenska Dagbladet. Stiftelser ägde tidningar som Upsala Nya Tidning, Norrköpings Tidningar, Norra Västerbotten och ett antal andra.


   Partier ägde också tidningar. Moderaterna ägde, helt eller delvis, Norrbottens-Kuriren, Västernorrlands Allehanda och Gotlands Allehanda. Centerpartiet ägde Hallands Nyheter, Södermanlands Nyheter och Norrtälje Tidning för att nämna några. Det fanns en mångfald av ägare.


   Sedan dess har det blivit färre, men större, pressägare. Merparten av de som 1976 ägde tidningar: ägarfamiljerna, partierna och stiftelserna har försvunnit. Detta genom att de sålt sina tidningar eller fusionerat med andra ägare. I ett fåtal fall har de själva växt och blivit en av pressägarjättarna. Två exempel är Gefle Dagblad-koncernen och Norrköpings Tidningar. De förra bestod 1978 bara av Gefle Dagblad och Ljusnan i Bollnäs. I dag äger Gefle Dagblad-koncernen, som nu heter Mittmedia, alla dagstidningar i tre län i södra Norrland och i Dalarna, utom Dala-Demokraten.


   Norrköpings Tidningar har köpt tidningar i Östergötland, på Gotland och i Norrbotten samt gått ihop med UNT som den större parten i koncernen NTM. Företrädarna för dessa storägare tycker att utvecklingen är bra. Den ger ju stordriftsfördelar. Det finns även medieforskare som tycker utvecklingen är bra, i alla fall att regionala pressägare som NTM och Mittmedia samt Ander och Gota Media växt. De kan därmed utgöra en motvikt mot största medieägaren, Bonniers."


   Källa: http://www.medievarlden.se/diskussion/2010/09/snart-kan-vi-ha-en-agare-som-ager-halften-av-pressen   Från Wiki:

   "In the University of Pennsylvania’s 2013 Global Go To Think Tanks Report, SIPRI is ranked the fifth most influential think tank in the world, after the Brookings Institution, Chatham House, Carnegie Endowment for International Peace and the Center for Strategic and International Studies."


   Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_International_Peace_Research_Institute


   Övriga källor:

   http://www.etc.se/ledare/sveriges-maktigaste-heter-inte-reinfeldt-utan-wallenberg

   http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9801/05/lobby4.html

   https://bonnierhotet.wordpress.com/

   http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:158237/FULLTEXT01.pdf

   http://www.medievarlden.se/diskussion/2010/09/snart-kan-vi-ha-en-agare-som-ager-halften-av-pressen