Överpopulationen i världen

   Våra politiska punkter:   # Minska världens befolkning, genom att sprida information via hela världens medier om överpopulationens negativa effekter, och införa rekommendationer på ett barn per familj i världens mest befolkade länder i förhållande till landsytan, och genom ekonomiska incitament få betalt för att kastrera sig, främst i världens mest befolkade länder, (högre betalning om du inte har skapat något barn, mindre betalt om du har ett barn, väldigt lite betalt efter två barn).   # Information om hur överpopulationen och företagens överproduktion och deras avfall förstör och förgiftar våran planet ska visas på Sveriges Tv, tidningar och höras på radio dagligen! Tills företagen slutar att skövla naturresurser och förgifta våra hav och luften vi andas!   # Inför föräldrarutbildning i den svenska skolplanen:

   I föräldrarutbildningen går eleverna igenom hur man uppför sig mot ett barn, vad barnet tar skada av, och hur man ska hantera sina egna känslor nära barnet vid ilska, stress, etc, så att föräldrarnas ilska aldrig går ut över barnet.

   Att barnet kräver föräldrarnas fulla uppmärksamhet; att helst arbeta deltid på grund av att barnet verkligen behöver sina föräldrar väldigt mycket i barnets 10 första år.

   - En livsutvecklingsplan behöver planeras för barnet, innan man skaffar barn: man ska vara väl införstådd med hur mycket arbete som krävs för att ta hand om ett barn, en plan för idrott, sport, instrument och andra personliga utvecklingsmål för barnet, så att barnet kan nå sin fulla potential och inte bli struntad i efter att föräldrarna tappat orken och intresset för barnet.

   - Grundläggande medicin och akuthjälp ska ingå i föräldrarutbildningen: samt att obligatoriskt ha en bebis, ett barn, och sen en tonåring hemma under en lång period innan man beslutar sig för att bli föräldrar. Detta kan ske i samarbete med problematiska ungdomar från statens "behandlingshem" idag. Barn och ungdomar har rätt till att få kärlek och en riktigt bra familj, detta leder till att barnet känner sig accepterad och omtyckt och anpassar sig själv till ett normalt och hederligt liv.
NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK


   Den mänskliga världspopulationen:

   Idag lever det ungefär 7,3 Miljarder människor på jorden. För 100 år sedan levde det ca 1,7 Miljarder människor på jorden.   Befolkningsutvecklingen:


   "FN:s avdelning för befolkningsfrågor har tagit fram alternativa prognoser för befolkningstillväxten. Befolkningens tillväxt har blivit långsammare. Det betyder att de mest pessimistiska prognoserna, 12 miljarder människor på jorden år 2050, antagligen inte förverkligas (bild 5.2).


   Det viktigaste målet är att minska antalet barn som föds. Flickor som fått gå i skola kan ta hand om sin familj bättre och klarar också bättre av att försörja sig själva. De här flickorna får sina barn senare, barnen är också färre och friskare. Genom att ge bättre förutsättningar för flickor att gå i skola minskar befolkningsökningen snabbt."

   Källa: http://www04.edu.fi/svenska/distansgymnasiet/ny_laroplan/geografi/geografi3/sidor/befolkning/befolkning.htm   Från Dagens Nyheter:

   År 1950 var vi 2,5 miljarder människor på jorden.


   Det som hände sedan kan inte beskrivas som något annat än en befolkningsexplosion. Från 1950 till i dag, inom loppet av 65 år, har antalet människor på planeten tredubblats, till 7,5 miljarder. Det är sannolikt den mest dramatiska ökning som en djurart uppvisat i jordens historia.


   Källor: FN, Netherlands Environmental Assessment Agency. https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/ny-prognos-vi-blir-13-miljarder-ar-2100/

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   För att hinna rädda våran enda planet så räcker det inte med att vi bara källsorterar och återvinner, utan vi måste stoppa all icke livsnödvändig produktion!


   Vi måste tillverka produkterna som vi behöver för att överleva självständigt som land, tex; el, bostäder, medicin och mat/vatten. 


   Därför måste vi skapa en skola som fokuserar på hållbarheten där eleverna studerar hur man odlar mat, tillverkar fri energi, medicintillverkning, och bostadsreparationer, samt reparationer utav våra elektronikprodukter.


   Vi måste slopa avancerad matematik, meningslös historia, alltför detaljerad geografi, samt all annan information i skolorna som barnen aldrig har någon nytta av i verkligheten.


   Istället ska vi fokusera på att tillverka ekologiskt hållbara produkter som; betong, plast, papper, medicin, mat och tyg från växten Hampa.

   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   Hur kan vi minska världspopulationen?


   Ett barn per familj behöver rekommenderas i dom mest befolkade länderna i världen som tex Kina, Indien och USA, men detta behövs även i många andra delar utav världen. Efter cirka fem generationer kan man börja ha två barn per familj igen, då har man kommit ner på en konsumtionsnivå och populationsnivå som naturen klarar av.


   I glesbefolkade länder som Sverige där befolkningen redan minskar kan man fortsätta ha två barn eller färre, då många självmant väljer att inte ha barn, och att vissa väljer att bara ha ett barn utav andra anledningar, detta kommer att minska världens population ändå.


   Information måste visas på Tv och tidningar varje dag om hur världens mänskliga population konsumerar i en allt högre fart, i takt med att den mänskliga världspopulationen ökar.


   Svenska staten ska inte uppmuntra till fler barn, genom att sprida denna informationen till folket, men också genom att fasa ut dom finansiella incitamenten, som kom till för att öka den svenska populationen, vilket vi inte behöver idag, utan tvärtom minska den.


   Våran planet klarar inte av fler människor, och alla dom produkter som blir till skräp och inte kan återvinnas, för att företagen överproducerar varor som ska gå sönder inom en viss tid, så att människan köper en ny likadan vara efter en kort period, så att företagen kan tjäna ännu mer pengar!