Våran Politik

VÅR POLITIK I KORTA DRAG:

(Klicka på bilderna för att läsa mer om våra olika politiska lösningar).

    Amazonas Regnskog:   


   # Vi måste förklara hela området för Amazonas regnskog till ett permanent naturreservat!


   Vi behöver införa sanktioner mot Brasiliens regering, och ställa företagen som är ansvariga för skogsskövlingen inför rätta, för den miljöförstöringen dom orsakat, och döma dom ansvariga i olika straffgrader beroende på omfattningen av miljöförstörelsen som dom har orsakat.

   Arbete:


   # Inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.

    Arbetsgivaren ska betala för lunchrasten, för att mat måste ätas för att orka arbeta resten av arbetspasset.

   Arbetsgivaren ska också betala för en halvtimmes resväg till arbetet och från arbetet. Dessa 2 timmar ska arbetsgivaren stå för.

   Detta är den tiden du förlorar från dina barn och ditt egna liv varje dag. Det blir samma lön som idag fast nu arbetar du 6 timmar effektivt.

   Basinkomst:


   # Inför basinkomst på 5 000 kronor i månaden för alla svenska medborgare från 20-65 år, genom att sänka alla politikers och alla statligt och kommunanställdas löner till 15 000 kronor i månaden utan skatt, samt stänga försäkringskassan, socialkontoren och arbetsförmedlingen och slopa vissa bidrag som, socialbidrag, lönebidrag, jobbskatteavdrag, etc, och istället använda dessa skattepengar till att införa en basinkomst till alla svenska medborgare, från 20 år till 65 år, på 5000 kronor i månaden utan skatt.

Våran politik i videoform:

(Våra olika politiska punkter står till höger).

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   Bostäder:


   # Kommunalt vatten och avlopp finansieras via skattesedeln, och sköts av högskole och universitets studenter samt lärare och professorer, dessa renar vattnet och effektiviserar och utvecklar detta området.


   # Staten finansierar ett tillbakaköp av det svenska fastighetsbeståndet med början med miljonprogrammet, så att folket kan bo med en låg bostadsavgift på ca 300 kr/mån för underhåll av boendet.

   Ekologiskt hållbart material:


   # Införa storskalig industri för svensk hampa, för att ersätta fossilojan och tillverka plast, betong, isolering, medicin, kläder, mat, etc av hampa.

   Tillverkningen sker för inrikes bruk i Sverige främst, men också att exportera svenska ekologiskt hållbara hampaprodukter som: Plast, Kläder, Betong, Papper, etc, och därmed minska skogsavverkningen och spara planetens naturresurser världen över.


   # Stoppa all användning av bomull, polyester och nylon. Istället för dessa materialen ska hampa användas.

   Brott och Straff:


   # Småhandel tex, torg- och 

gatuförsäljning får ske utan tillstånd. Man ska inte behöva söka tillstånd, starta företag, eller betala andra avgifter förutom 32,5 % i skatt för att sälja mat och andra varor på offentliga platser, detta gör att människan kan tjäna pengar på sitt eget arbete och behöver inte stjäla eller begå andra olagliga handlingar för att kunna tjäna pengar och överleva. Läs mer under rubriken "Skatt".

   Fri energi:


   # Användning av fossilolja och kol i Sverige trappas ner stegvis, och all nyanvändning förbjuds efter en tioårsperiod. Det är främst industrin som kräver vår svenska energi, när vi endast producerar livsviktiga produkter sänks elanvändningen i Sverige markant, och detta leder till att vi klarar oss utan kärnkraft.

   Istället för fossilolja ska vi använda ny ren energi som: Sol, vind och vattenkraft, bergvärme, jordvärme etanol, mm, och använda elverktyg, elmaskiner, el och etanoldrivna fordon och använda arbetsdjur. Foto: Av Jorchr - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3532572

   Direktdemokrati:


  # Inför Direktdemokrati, där man kan logga in på ett personligt konto hos valmyndigheten med en personlig kod, från datorn hemma, och rösta i alla frågor helt elektroniskt och helt gratis. Precis som våran internetbank fungerar idag.


  # Sänk kravet från 4 % till 0,1 %. Detta är vad en demokrati handlar om, att dom små partierna får framföra sina åsikter i riksdagen precis som dom stora.

   EU:


   # Sverige behöver gå ut ur EU. År 2015 var Sveriges avgift till EU 44,2 Miljarder kronor, Sverige fick tillbaka 9,7 Miljarder från EU, detta blir en förlust på 34,5 Miljarder kronor som Sverige förlorade 2015. Sverige har förlorat 345,7 miljarder kronor, sedan vi gick med i EU år 1994.

   Sverige behöver gå ut ur EU, så att vapentillströmningen från andra EU länder avtar, samt att svenska medborgare får behålla sina arbeten och slipper konkurrera med låglönearbetare och svart arbetskraft från andra EU länder.

   Fria patent:


   # Gör Sverige till en patentfri zon, där alla världens patent kan användas och utvecklas. Sveriges patentfria zon, och dom nya produkterna som därmed utvecklats, får till en början bara användas inom Sveriges gränser, tills man nått en överenskommelse med andra länder för exempelsvis export.

   Moderaternas mörka historia:


   # Stoppa alla pengar från Svenskt näringsliv och från stora företag till våra politiker, så att företagens inflytande över riksdagen upphör.


   # Politiker ska ej få fortsatt statlig lön efter avslutat politikeruppdrag utan ska söka a-kassa precis som alla andra svenska arbetare gör, alltså inga lönefallskärmar eller andra arvoden till politiker. Politiker ska ej få arbeta inom ett företag samtidigt som man sitter som politiker och ej äga eller ha en viktig befattning på ett stort företag inom 4 år efter avslutat politikeruppdrag.


   # Bakgrundskolla alla politiker så att politikerna inte har någon koppling till Svenskt näringsliv eller varit en ledande person på ett stort företag innan dom väljs in till riksdagen.

   Företagens nyheter:


   # Avveckla all ägarkoncentration, dvs stora företags ägande i massmedia, filmer och tidningar. Detta ska produceras och skapas utav våra svenska studenter i film och media, och betalas med våra gemensamma skattepengar.

   Sjukvård:


   # Stoppa patenten på läkemedel. Läkemedel ska produceras utan några patent och tilldelas gratis till den behövande, inga företag eller stat ska kunna tjäna pengar på sjuka människor!!


   # Professorer, lärare och elever ska utveckla medicin på våra universitet och högskolor, och inte privata företag som vill tjäna pengar på sjuka.


      # Avveckla all strålning i Sverige tex; 3G, 4G, 5G samt Wifi på allmänna platser. Denna strålning leder till cellförändringar (cancer) hos människor och djur, avveckla också all strålning i skolorna, tex; läsplattor, trådlösa datorer, mobiltelefoner och Wifi i skolorna.   GMO:


   # Importstopp på GMO i matprodukter. Vi vill inte att GMO grödor och andra GMO produkter används i vår mat eller i djurmaten i Sverige.   Skatt:


   # Löntagarskatten slopas upp till 60 000 kr per år (basinkomst).


   # Införa en basinkomst: 

   Detta ska vi finansiera genom att omfördela en del av pengarna i statens budget, och det är rättvist att företagen betalar lika mycket i skatt som arbetare gör.


   Företag ska betala 32,5% på företagsvinsten och löntagare betalar 32,5% i skatt på sin lön.


   Dessa vinstpengar från lön och vinstskatten ska användas till att finansiera alla bostadskostnader samt vatten/avlopp, energi och sjukvård.

   Transport:


   # Maglev höghastighetståg ska byggas på broar 5 meter ovan mark, och användas istället för flyg, dessa färdas i 500 km/h, och knyter ihop städerna: Stockholm, Jönköping, Malmö. Oslo, Göteborg och Köpenhamn, så att vi kan ta oss ut i Europa på ett snabbt och miljömässigt hållbart sätt. Höghastighetsbanan finansieras med den höjda skatten för företagen, läs mer under rubriken "Företag och Markägare".

   Övrig källa: www.svd.se/sverige-pa-vag-skaffa-foraldrade-hoghastighetstag

   Utrotade djur och skogar:


   # Importstopp på alla träprodukter som har producerats i Amazonas, Sri Lanka, Borneo, och andra känsliga naturområden.


   # Importstopp på alla produkter som har odlats på regnskogsmark, produkter som Ceylon Te från Sri Lanka, Palmolja och Tigerräkor från Asien, Soja och nötkött från Brasilien, etc.


   # Stoppa all skogsskövling i Sverige genom att införa exporttull på känsliga naturresurser.

   Överpopulationen:


   # Minska världens befolkning, genom att sprida information via hela världens medier om överpopulationens negativa effekter, och införa rekommendationer på ett barn per familj i världens mest befolkade länder i förhållande till landsytan, och genom ekonomiska incitament, få betalt för att sterilisera sig, främst i världens mest befolkade länder, (högre betalning om du inte har skapat något barn, mindre betalt om du har ett barn, väldigt lite betalt efter två barn).

    Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Stora företag skövlar våra sista regnskogar, för att odla soja och andra grödor, som främst används som föda åt kor.


   Korna släpper ut metangas som värmer upp planeten 25 ggr snabbare än koldioxid.

Metangashalten i atmosfären var 150% högre år 2011 än år 1750.


   Kan vi rädda våra sista regnskogar?

   Genom att införa sanktioner mot dom länders regeringar som tillåter detta, och ställa dom företagen som skövlar regnskogarna inför rätta, samt:

   Stoppa importen utav produkter som:


   Kokött (Amazonas regnskogar)    Palmolja (Borneos regskogar)    Ceylon Te (Sri Lankas regnskogar).   Vi måste införa dessa politiska sanktioner så att vi hinner rädda den sista regnskogen vi har kvar!!
   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se