Religionernas ursprung

   Detta vill vi:

 


 

   - Alla religösa grupper ska bära sina egna kostnader, dvs staten ska inte ge våra skattepengar till religiösa trosamfund eller finansiera religiösa utbildningar.

   Alla människor har friheten att tro på det man vill, utan att staten fördelar våra skattepengar till organisationer som delar in människor i olika grupper. 

   - Lär våra barn i skolorna att judar, muslimer och kristna tillber samma gud, som heter Jahve, Allah, Adonai.

   Detta behöver också visas på Tv och nyheterna så att den svenska befolkningen förstår sambandet mellan de 3 Abrahamitiska religionerna och deras gemensamma Gud. 


   Beviset är att kristna och muslimer tillber den Guden som Abraham, Moses och kung David tillbad, därför ber muslimer och kristna till samma Gud som israelerna ber till.


   Dessa 3 religioner tror att Jorden är ca 7000 år gammal och deras gemensamma Gud ser endast israelerna som sitt utvalda folkslag:


   5 Moseboken 32:49:

   "Stig upp här på Abarimberget, på berget Nebo i Moabs land, mitt emot Jeriko, så skall du få se Kanaans land, som jag vill giva åt Israels barn till besittning."


   Jeremia 31:33:

   "Nej, detta är förbundet
som jag efter denna tid
ska sluta med Israels hus,
säger Herren:
   Jag ska lägga min lag i deras inre
och skriva den i deras hjärtan.
   Jag ska vara deras Gud,
och de ska vara mitt folk."


   Hes 36:28:

   "Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud."   Denna Guden uppmuntrade och deltog i dödandet av alla utom-israeliska folkslag i Mellanöstern under den här tidsperioden, (filistéer, kanaanéer(palestinier) assyrier, m.fl).

   

   Israels Gud dödade också uppskattningsvis 1 miljon Egyptiska barn under Exodus.


   Då är frågan, är det verkligen en sådan Gud och religion vi vill att vi och våra barn ska ha?
   - Den Samiska religionen eller Buddhism bör införas som statsreligion i Sverige, där man dyrkar och vördar naturen.

   "Samisk religion (förr lapsk mytologi) kallas den förkristna religionen hos samerna som grundades i huvudsak på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion).

   De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och förfäderna."

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Samisk_religion
   - Kremering blir skattefinansierat: 

   Så att vi kommer ifrån den ohygieniska begravningen som sprider sjukdomar och smitta, från växter som växer på gravar, och då man gräver i gravar. Genom att kremera våra döda så sparar vi väldigt mycket mark, som kan användas till mycket bättre ändamål.

   Källa:  https://www.sva.se/statsepizootologen-kommenterar/historiska-mjaltbrandsutbrott-och-gravar-i-sverige/

   Många menar att Jesus i själva verket var Buddhist:


   När Josef fann Jesus vid 12 års ålder, sittandes med de judiska prästerna i templet, där Jesus satt och frågade ut de Judiska prästerna, men fick inga vettiga svar. Därefter begav sig Jesus till Indien enligt många experter, och bekantade sig med Buddhismen, och återvände sedan till hem till den romerska provinsen Judeen, som Israel hette vid denna tiden, vid 30 års ålder. 


   När Jesus återvände med den nya tron,(kristendomen) som har precis samma budskap som i Buddhismen, att förlåta och vända andra kinden till, istället för den Judiska Gudens religion: Öga för öga och tand för tand. (Dvs, gör så mot den, som denne gjort mot dig, samt att stena någon till döds, detta kommer från den Judiska tron, och används fortfarande av vissa Abrahamitiska religioner än idag).


   Jesus spred sedan det nya budskapet och talade indirekt om problemen med maktmissbruk i olika liknelser (i templet, kungars makt och prästernas dvs fariseernas makt) i religioner och i samhället, samt vägen till gemenskap och kärlek.


   Detta nya budskapet som kallas för kristendom spred Jesus till det Judiska folket och deras präster fariseerna, och med tiden så blev Jesus mördad för spridandet av den nya kärleksfulla religionen.  Vi behöver föra samman alla människor från alla religioner, klasser och etniska bakgrunder, till att leva tillsammans och se varandra som kärleksfulla individer oavsett bakgrund.


Detta gör vi genom att förstärka den rena kärleksfulla energin som vi redan har inom oss, genom att alltid fokusera på den kärleksfulla känslan inom oss i alla situationer vi befinner oss i:

From the chinese philosopher Lao Tzu:


"As a river flows across the land, it nurtures all living things that it comes across. All the plants and animals benefit from the water of the river. Once it has done its work, water moves on without waiting for recognition or praise." (The water is the love within a human)."Be careful what you water your dreams with. Water them with worry and fear and you will produce weeds that choke the life from your dream. Water them with optimism and solutions and you will cultivate success."


Words from the great Chinese philosopher Lao Tzu.

   Inom alla människor existerar en kärleksfull kärna: 


   Våran inre kärleksfulla energi guidar oss genom alla val i livet. När vi släpper stressen och lyssnar till våran inre kärleksfulla röst, så ser vi lösningarna i alla våra problem och kan skilja rätt från fel i alla situationer.


   Vi behöver ingen religiös bok som var skriven för flera tusen år sedan för att kunna skilja rätt från fel, utan varje människa har redan en inre kompass som gör att vi kan ta rättvisa beslut när vi behöver göra det.


   Att förstå enkla och basala saker som att inte förstöra naturen, att inte skada djur och att vara vänlig mot alla varelser vet alla människor redan från barnsben!


   För att kunna förtrycka ett folk, och stjäla deras arbetskraft, naturresurser och levnadstid så måste makthavarna först dela upp människorna i olika religioner, i olika grupperingar, och olika nationaliteter, detta leder till att det uppstår stora problem och splittringar mellan människorna, därefter kan de olika ledarna utnyttja oss, medan vi är upptagna med att skylla religioner, våldsamheter och problemen på varandra.
   För att komma framåt måste vi istället fokusera på:

 

   Vad har vi för mål? Hur ska vårat samhälle och omgivning se ut, och vilken attityd ska vi ha mot varandra, och vilken känsla vill vi gå runt och känna inom oss varje dag?

 

   Den vackraste känslan som vi kan ha inom oss själva är den kärleksfulla känslan, och en kärleksfull känsla ger oss en kärleksfull attityd till varandra.


   Hur kan banker, stora företag och stater kunna skövla våra sista regnskogar, förgifta våra hav, och starta krig, när alla människor är i sin naturliga kärleksfulla status och kärleksfulla mot varandra? Det går inte.


   Därför skapar den globala eliten konflikter mellan människor, för att vi ska fokusera på våra olikheter som människogrupper, i religioner och kulturer. Istället ska vi fokusera på våra likheter, dvs:


   Att vi alla kommer från Afrika för 100 000 år sedan, och att vi är en och samma familj med nästan exakt samma DNA, vi behöver också titta på likheterna i våra religioner.


   En bra religion ska göra en människa mer kärleksfull, mer mogen och mer rättvis. Därför borde vi satsa på att sprida Buddhismen på en global nivå, som är den enda filosofin som både förenar oss människor, och samtidigt ger oss en högre intelligens.   "Var snäll mot alla varelser, detta är den sanna religionen." Buddha.


  Som Buddhist vill man inte ens döda en myra på grund utav respekten för allt liv. Buddhister undviker att äta kött för att man värdesätter allt liv, dvs att ett djurs liv är lika mycket värt som en människas liv.

   (Jämför dessa tankar med den kristna/islamska/judiska Guden, som krävde att man skulle döda djur åt honom som slaktoffer varje vecka).   Hatred does not cease by hatred, but only by love; this is the eternal rule.Quote from Buddha.
   ATT ACCEPTERA ALLA KÄNSLOR INOM SIG SJÄLV:   "Bli inte rädd för dina egna känslor, ju mer du trycker bort dem, desto längre tid kommer sammansmältningen av dina känslor att ta. Acceptera den obehagliga känslan, var den delen av dig själv, bli den och känn den."


Att acceptera alla känslor inom sig själv och lösa upp dem i våran inre kärleksfulla energi, vare sig det är rädslor, ilska eller andra känslor, så är alla dessa känslor, en del utav dig själv, och dessa kommer att neutraliseras, så fort vi accepterar dem, omfamnar dem, och låter dem lösas upp i våran inre kärleksfulla energi.


Genom att utföra en enkel andningsmeditation ca 20 minuter om dagen kan vi stärka våran inre kärlek till att så småningom ta över alla våra känslor, och istället forma en ren kärleksfull energi inom oss själva, precis som den kärleksfyllda energin vi hade inom oss när vi var barn:Andningsmeditationen kan se ut såhär:


Sätt dig i en bekväm ställning med rak rygg, slut ögonen och slappna av i hela kroppen, dvs i alla större delar av kroppen nerifrån och upp, under 10 andetag.


Slappna sedan av i dina känslor, under 10 andetag.


Fokusera nu all din uppmärksamhet på dina näsborrar och känn den varma luften släppas ut och den kalla luften komma in under varje andetag, räkna andetagen till 10 och börja sedan om från 1 igen.

(Släpp ev tankar och återgå till fokusen på andetagen varje gång uppmärksamheten avleds från näsborrarna, slappna samtidigt av i dina känslor, tills du känner rysningarna över hela din kropp, då är du i rätt "läge").


Detta håller du på med i ca 20 minuter varje dag, optimalt är 3x20 minuter per dag, dvs en gång på morgonen, middag och kväll.


Den positiva effekten kommer att kännas direkt efteråt, och vi blir mer avstressande, den positiva effekten kommer också märkas av i arbetslivet och vid alla möten med andra människor, då våran koncentration förbättras, och vi blir mer fokuserade, avslappnade och kärleksfulla, när vi utför meditationen regelbundet.

Det mänskliga chakrasystemet. Övrig källa:

https://yogobe.com/se/program/seven-chakras

   "Chakrasystemet:


   Olika typer av medvetenhet finns i de olika chakracentralerna dvs energikropparna som finns längs ryggraden. Varenda chakracentral representerar en separat nivå av medvetenhet.


   Genom yoga, kan man återuppväcka kundalinienergin så att den reser sig upp genom chakracentralerna och till slut förändrar människans medvetande tillbaka till våran högsta medvetandenivå.


   Med andra ord, chakrasystemet ger oss en väg tillbaka till upplysningen."

   Från boken: The subtle energy body, skriven av Cyndi Dale.
   Från boken: The subtle energy body, skriven av Cyndi Dale:


   "Föreställ dig att du fick ett par glasögon, genom dem kunde du se atomernas rörelser och strömmen av ditt eget medvetande. Du kunde se hela universum- inom dig själv.


   De äldre kulturerna- såsom den indiska vediska, Egyptiska, Tibetiska, Hebreeiska, Kinesiska, och mayakulturens- dessa kulturer förstod att var och en utav oss är en reflektion, ett mikrokosmos, som är en del utav det större universum.


   Chakra systemet  är en del av resan som inkluderar andra energi kroppar som den eteriska, astrala, och den vanliga kroppen och den judiska sephiroth samt den hinduiska kundalini.


   När vi undersöker detta ämnet så undersöker vi oss själva- inom oss själva, de energikroppar som skapar våran fysiska verklighet- vårat mikrokosmos inom oss själva. 


   Kunskapen om chakrasystemet har funnits lika länge som mänskligheten har funnits.."


   Från boken: The subtle energy body, skriven av Cyndi Dale.

   Vad har dessa symboler gemensamt?   Det Allseende ögat, The eye of Horus, The bindi och det Tredje ögat? Dessa är de symboler som visas på bilderna här ovanför, och har alla ett gemensamt ursprung, med en gemensam betydelse, detta är den religion/ andlighet som existerade över hela världen fram tills eliterna la beslag på denna hemlighet som fortfarande existerar i eliternas egna religion/andliga lära, som är aktiveringen av det tredje ögat, (detsamma som aktiveringen av tallkottkörteln eller "The pineal gland") som uppenbarar verkligheten för oss, så att vi slipper leva i dagens illusioner.


   Det tredje ögat kan aktiveras genom att fasta i 30 dagar, dricka ayahuasca, eller att meditera regelbundet (ca 5 timmar om dagen i 3 månader), samt genom olika typer av psykedeliska svampar, DMT, samt intensiva upplevelser.


   Inget av detta rekommenderas av oss på Naturens Parti utan att uppsöka läkare först, för att få råd och expertis ang detta, (dvs om läkaren själv vet vad det tredje ögat är, och innebörden av dess aktiverande).

   Övriga källor: 


https://www.gaia.com/video/pineal-gland?fullplayer=feature


https://www.anahana.com/sv/wellbeing-blog/how-to-open-your-third-eye

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Toppslätskivling


https://en.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca

 

   Kristna och Muslimer tillber den Guden som Abraham, Moses och kung David tillbad, därför ber Muslimer och Kristna till samma Gud som Judarna ber till:


   Att kristna och muslimer tillber samma Gud som judarna står både i Koranen, Torahn och i Bibeln. Där kan man i andra moseboken läsa om hur Mose ledde judarna ut ur Egypten för att bege sig till det land som flyter utav mjölk och honung, Kanaans land (Palestina) som israelernas Gud hade utlovat till israelerna.


   När man läser bibeln eller koranen som båda två baseras på Judarnas bok "Torah", vilket är detsamma som det gamla testamentet i Bibeln och grunden för Koranen, kan man klart och tydligt läsaatt Judarnas Gud endast ser Israel som sitt folk, vilket deras Gud "Jahve" klart och tydligt säger i 2 Moseboken 6:7,8.   Judars, kristnas och muslimers Gud säger till judarna här:

Jag kommer sannerligen ta er till mig som ett folk, och jag kommer sannerligen visa mig vara gud för er, och ni kommer sannerligen att inse att jag är Jahve er gud, som för er ut från att vara under Egyptens bördor”.


   Vers 8 ”Och jag kommer sannerligen att föra er in i det land som jag, lyfte min hand i ed (lovade), att ge åt Abraham, Isak och Jakob; och jag kommer helt visst att ge det åt er som något att besitta. Jag är Jahve”.


   Vidare i 4 Moseboken 13:2 Säger Judarnas, Kristnas och Muslimers Gud till Moses:”Sänd ut män åt dig, så att de kan utspeja Kanaans land (Palestina), som jag ger åt Israels söner”.


   Och i 2 Moseboken 19:5-6. Kan vi läsa: "Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom,för hela jorden är min. 6 Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn.”


   Här i Bibeln, Koranen och Torahn står det klart och tydligt att Israels Gud endast ser Judarna som sitt eget folk.


   Då kan man ju fråga sig varför Araber, vissa Afrikaner och Europeer tillber Judarnas gud?   Hela Sverige kristnades:


   "Påven uppmuntrade tyska och engelska missionärer att kristna Sverige. Men först på 1100-talet vann missionen större framgång. Asagudarna Oden, Tor och andra var svåra att besegra, inte minst bland bönderna."


   "Ett sätt för missionärerna att visa att asagudarna inte längre hade någon kraft var att röja undan eller bränna det som var heligt förden gamla tron. Därför byggdes många av de nya kyrkorna på ställen där asagudarnas tempel stått."


   "Hela landet kristnades långsamt under åren 1000 – 1200. Kyrkor och kloster hade nytta av att samarbeta med kungen. De slapp ifrån skatter till staten – och kunde själva ta upp tionde, en skatt som folket måste betala till kyrkan. Biskoparna var ofta med i kungens råd. Många av dem var släkt med olika kungar."

   Källa:http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/sverige-under-medeltiden-del-2-av-3-sverige-kristnas   Kyrkan:


   "Kyrkan var en del av överheten och tillsammans med kungen/staten bidrog den till strukturer som förtryckte och förminskade samerna. Vitboken ger många exempel på kyrkans och dess företrädares delaktighet i kränkningar: tvångskristnande, förstörelse och vanhelgande av samiska kultplatser och kultföremål, aktivt deltagande i gravplundring i jakten på samiska kvarlevor, berövande och undertryckande av samisk identitet och kultur och så vidare."


   "Så sent som i början av 1900-talet bidrog kyrkans företrädare tillatt kategorisera och definiera samerna."


   "Samiska barn skulle inte få samma utbildning som andra barn i Sverige och de skulle inte vänja sig vid bekvämligheter.   

   Många barn förloradesitt samiska språk och en del av sin kultur. Renskötande familjers barn var tvungna att gå i dessa skolor fram till 1960-talet. Kyrkan initierade, drev och hade tillsynsansvar för skolorna."


   "Prästerna bidrog genom sin lokala auktoritet till att enskilda samer och elever i nomad skolor blev skallmätta, indexerade, fotograferade och objektifierade i rasbiologernas samlingar.   

   Prästernas kunskaper om samiska familjer och släkter bidrog till de rasistiska och stereotypa slutsatser som rasbiologerna drog."

   Källa: http://www.dn.se/debatt/dags-att-gora-upp-med-sveriges-koloniala-forflutna/   "Kyrkogångsplikt avsåg befolkningens skyldighet att närvara vid veckolig högmässa."

   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkogångsplikt   "Kyrkotukt var i äldre tid kyrkans fostrande och disciplinära verksamhet beträffande dess medlemmars tro och leverne.   

   Enligt kyrkolagen i Svea Rikes Lag pålades olika grader av

bestraffningar för olika slags förseelser och förbrytelser mot kyrklig ordning. Hur man tänkte kring detta finns omtalat i Matt. 18:15-18.   Dit räknade kyrkolagen:

   Oordningoch oskick vid samt av likgiltighet och förakt härledd försummelseav gudstjänsten, uteblivande från läsförhör, oenighet i äktenskap, olydnad mot föräldrar, vårdslös barnuppfostran, svordomsvana och lönskaläge, spridandet av vilseförande läror, kyrklig tvedräkt och söndring.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkotukt   Kyrkanstraffade folk som hade samlag utan kyrkans tillåtelse:

"Hor är ett historiskt straffrättsligt begrepp för utomäktenskapligt sexuellt umgänge. De som begick brottet kallades hora ("kvinna som begår hor") och horkarl ("man som begår hor"). Hor straffades strängt i hela Europa ända in på 1900-talet, med dödsstraff, fängelse eller böter."   Följande grader av hor fanns sedan medeltiden:


   Lönskaläge, där ingendera parten var gift.


   Enkelt hor, där ena parten redan var gift med någon annan.


   Dubbelt hor, där båda parterna redan var gifta med någon annan.


   Källa:https://sv.wikipedia.org/wiki/Hor


   Den romerska kyrkan tvingade på Europeerna deras religion:
   I Sverige var det hårda straff om man missade att gå till kyrkan, och svenska kyrkans präster höll regelbundna husförhör hos det svenska folket för att kontrollera att man kunde bibeln och för att kontrollera vilka som bodde i huset och vilka övriga yrkeskunskaper som fanns, detta rapporterades sedan vidare av kyrkan till centralmakten i Sverige.


   Den kristna kyrkan brände alla på bål som hade andra religioner. I Europa hade vi främst naturreligioner där vi vördade och respekterade naturen, dessa människor kallade kyrkan häxor och kättare och brände dessa människor på bål!


   Källor:https://sv.wikipedia.org/wiki/Husförhör   "Gör någon förackt af then allmänna Gudstjensten, så at han sellan kommer till kyrckjo på Söndagar och Högtidsdagar: är han ther före varnad, som i kyrckjo ordningen sägs, böte 10 Daler.   

   Håller någor sitt husfolk ifrån kyrckjo, således som sagdt är, vare lag samma.


   - Sveriges Kyrkolag av år 1686, Missg. B. kap. 3, § 3"   På detta sättet skapade kejsare Konstantin kristendomen och Bibeln, vilken också Islam är byggd på, för att Islam är byggd på Israelernas Torah i grunden, men innehåller också Bibelns gamla och nya testament med Jesus liv och lärdomar, samt ytterligare senare skrivna böcker.


   Konstantin hittade också på att Jesus föddes den 25 December som var en Romersk högtidsdag för solens återfödelse,(vintersolståndet).


   Senare brände kyrkan också upp ”The Great library of Alexandria” där alla kunskaper från hela världen fanns samlade.


   Källa:https://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea

   Hur kan vi veta att Jesus inte var en gud?


   Jesus tillbringade 40 dagar och 40 nätter i ödemarken för att be till en Gud.


   NärJesus åt den sista kvällsmåltiden tackade han Gud för maten och bröt brödet och började sedan äta.


   Kvällen innan Jesus mördades gick han iväg och bad till Gud om att "han skulle få slippa att dricka från lidandets bägare" alltså bad Jesus Gud att låta honom leva, och inte genomgå den tortyr och död som han förstått väntade honom inom kort.


   NärJesus satt fastspikad på korset precis innan han skulle dö, bad han Gud att förlåta dem som dödade honom, för att "de vet inte vad de gör".


   Denna informationen räcker för att vi ska vara säkra på att Jesus inte var en gud.
   Jesus tillbad med stor sannolikhet inte den Guden som Judar, Kristna och Muslimer tillber:


   Jesus påpekade felaktigheter i Judarnas religion redan ifrån starten:


   Fariseerna var de högsta utav Judarnas präster, dessa förtryckte och styrde folket genom Judarnas religion, till dessa sa Jesus; "Huggormsyngel!"


   - Guden från det gamla testamentet sa att Israelerna skulle döda alla folkslag och religioner som inte var Israeler, som bodde på landet Kanaans mark, (Palestina). Jesus sa däremot att "ni ska älska era fiender och förlåta deras synder".


   - Där Jesus sa att män och kvinnor är lika värda, sa guden från det gamla testamentet att kvinnan står under mannen och att mannen endast står under Gud.


   - Där Guden från det gamla testamentet krävde slaktoffer varje vecka för att bli förlåten för sina synder, talade Jesus om hjärtats omskärelse vilket menas att man måste ändra sig, och bli kärleksfull inom sig själv och mot andra, och att man inte kan köpa sig fri från synder genom att offra djur (slaktoffer).

   Den Romerska kejsaren Konstantine skapade det vi idag kallar för kristendom år 325 e.Kr i The council of Nicaea":   Det fanns flera olika trosuppfattningar om Jesus och bibeln. Konstantine bjöd in ledarna för de trosuppfattningarna med skriftrullar om Jesus och bibeln som passade det Romerska imperiet, och valde sedan ut 21 skriftrullar som han tyckte passade det Romerska imperiet, sedan skrev han om dessa skriftrullar ytterligare, och beordrade sedan att kyrkan skulle bränna upp alla andra skrifterna om Jesus och bibeln.   Sedan förföljde kyrkan och dödade alla som trodde på andra varianter av Jesus lära än den variant som kejare Konstantine hade skapat. Speciellt Katharerna som ansågs ha den äkta läran av den rena urkristna tron, som Jesus lärde ut, där menade man att en ond gud styrde i det gamla testamenet i bibeln och en god gud styrde i detnya testamenetet i bibeln, alltså två olika gudar.   "The idea of two Gods or principles, one being good and the other evil, was central to Cathar beliefs. The good God was the God of the NewTestament and the creator of the spiritual realm, contrasted with the evil Old Testament God."   "All visible matter, including the human body, was created by this evil god; matter was therefore tainted with sin."   "Cathars thought human spirits were the genderless spirits of angels trapped within the physical creation of the evil god, cursed to be reincarnated until the Cathar faithful achieved salvation through a ritual called the consolamentum.   Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Catharism

   Kristendomens historia:
   1200-talet:


   "Påvedömet når sin största makt och startar ytterligare korståg för att"befria" Palestina från judar och muslimer. Dessutom genomförs korståg för att befria Europa från alla som har en annan tro än den tillåtna romersk-katolska.


   Inkvisitionen, den kyrkliga domstolen, griper, torterar och mördar tusentals djupt troende människor som vågar kritisera den rika kyrkan och det korrumperade prästerskapet och strävar efter att följa Jesu ord istället för den institutionaliserade kyrkans lärosatser. De första som drabbas är albigenserna. Under en tjugoårsperiod dödas nästan alla albigenser. "   År 1204:


   "De europeiska korsfararna attackerar och plundrar Konstantinopel, säte för den östliga, ortodoxa kristna kyrkan." 

   "...det faktumatt en biskop som bar på ett kors hade lett attacken mot Konstantinopel, liksom händelser då "kristna" riddare på strids hästar hade ridit in i kyrkor och slaktat de ortodoxa kristna som tagit sin tillflykt dit."


   "Albigenserna(katarer) är en kristen riktning som förkastar centrala läror i den romersk-katolska tron och ser kyrkan som korrumperad och förvärldsligad och kräver en återgång till den rena, urkristnatron. Bland annat avvisar man en rad företeelser som man menar inte har något stöd i bibeln, såsom bilddyrkan, transsubstantiationsläran, spädbarnsdop, skärselden, Mariadyrkan, omvändelse på dödsbädden, mässor för de döda, prästerlig syndaförlåtelse och bruk av vapen."   År 1205:


   "Påven Innocentius III förbjuder alla jurister att ge någon form av juridisk hjälp till dem som kyrkan klassat som kättare eller till dem som bistått eller försvarat dem på något sätt."   År 1207:


   "Påven Innocentius III uppmuntrar adeln i norra Frankrike att delta i ett korståg mot dem i södra delen av landet som stödde katarerna. I gengäld skulle de få samma syndaförlåtelse som de korsfarare som begav sig till det Heliga landet (plus möjlighet att lägga beslag på den sydliga adelns egendomar)."   År 1208: 


   "- Påven Innocentius III utlyser ett korståg mot valdenserna och albigenserna (även kallade "katarer") i södra Frankrike som upplevs somett hot mot kyrkomakten. Det här är första gången kyrkan startar korståg mot en kristen grupp.


   - I Sverige kröns kung Erik X Knutsson av ärkebiskop Valerius. Påven lovar honom besittningsrätt till allt land han kan erövra från hedningarna."   År 1212:


   "Judarna i Toledo massakreras av korsfarare."   År 1215:


   "Kyrkan förklarar att judar bör stängas in i getton samt tvingas bära en gul cirkelformad lapp på sina ytterplagg för att skilja sig från den övriga befolkningen."   År 1231:


   "Påven startar inkvisitionen i syfte att utrota villoläror innan de hinner sprida sig till massorna. Domstolar som huvudsakligen består av dominikanermunkar får i uppdrag att rannsaka kättare, främstkatarer och valdenser. I praktiken fungerar inkvisitorerna som polis, åklagare, domare och jury. Den praktiska verkställigheten av straffen, dvs att tortera och bränna obotfärdiga kättare på bål, överlät man däremot åt de sekulära myndigheterna.


   - Påven Gregorius IX klagar hos biskoparna i Tyskland över att judarna där behandlades för väl. Han förbjuder vänskapliga relationer mellan kristna och judar.   År 1233:


   "Kyrkan låter bränna ett stort antal katarer på bål i Pisa."   År 1236:


   "Judiska samhällen i Anjou, Poitou, Bordeaux och Angouleme attackeras av korsriddare. Tretusen judar slaktas och 500 judar överlever genom att ansluta sig till katolska kyrkan.   - I den finska inlandsprovinsen Tavastland utsätts kristna för blodiga förföljelser av folk som vill hålla fast vid sin gamla religion. Påven utfärdar en korstågsbulla mot tavasterna."   År 1238:


   "Den svenske kungen Birger Jarl och biskop Thomas inleder det andra svenska korståget mot Finland och underkuvar tavasterna."   År 1240:


   "Många katarer bränns på bål i Milano."   År 1242:


   "Den ryske fursten Alexander Nevskij besegrar de tyska ordensriddarna i slaget på Peipussjöns is och bevarar Ryssland ortodoxt."   År 1243:


   "Inkvisitioneni södra Frankrike bränner ett stort antal katarer. Många katarer flyr till Pyrenéerna, Lombardiet och Bosnien. Rörelsens ledaresamlas i Montsegur."   År 1244:


   "Montsegur faller och cirka 200 av katarernas ledare dör i inkvisitionens lågor utan rättegång. Turkar i den egyptiske sultanens tjänst befriar Jerusalem, och i Europa ställs nu krav på ett sjunde korståg."   År 1252:


   "Påven Innocentius IV utfärdar en bulla som godkänner användandet avtortyr för att tvinga fram bekännelser och namn på andra kättare."   År 1265:


   "Påven Clemens IV vid håller beslutet att tortyr kan användas för att tvinga fram bekännelser i rättegångar mot kättare."   År 1267:


   "De kyrkliga myndigheterna i Wien beordrar alla judar att börja bära kläder som visar att de är judar."   År 1270:


   "Det åttonde och sista korståget börjar, lett av Ludvig IX.


   - Massmord på judar i Weissenberg, Magdeburg, Sinzig, Erfurt och andra städer. I Sinzig låser in hela den judiska församlingen i synagogan på sabbaten och bränner dem levande."   År 1280:


   "I Polen kräver kyrkan att judarna ska isoleras från resten av befolkningen."   År 1281:


   "Ärkebiskopen av Canterbury låter stänga alla synagogor i sitt stift.   År 1283:


   "Massmord på judar i Tyskland."   År 1285:


   "I tyska München bränns 180 judar på bål sedan de vägrat låta sig döpas och ansluta sig till den romersk-katolska läran."   År 1293:


   "Det tredje svenska korståget, lett av Torgils Knutsson, går till Karelen i östra Finland och skapar en gränslinje mellan det katolska väst och ortodoxa öst."   År 1298:


   "En tysk adelsman vid namn Rindfleisch samlar en liten armé och börjar slakta judar i stad efter stad. På ett halvår dödar han uppskattningsvis 100 000 judar i 140 tyska amhällen."   År 1300:


   "Påven Bonifacius VIII tillkännager det första "jubelåret" och meddelar en fullkomlig avlat, jubileumsavlat. Uppskattningsvis två miljoner vallfärdar till Rom detta år. Två präster står framför altaret i Peterskyrkan och bokstavligen skyfflar in penninggåvor. Enorma summor dras in till påvestaten."


   Källa:http://www.alltombibeln.se/kristendomenshistoria/1201.htmAisha was 9 years of age, the prophet Muhammad was 53 years of age, when they consummated the marriage, says top Islamic scholar.

KONTAKTA OSS

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti med org.nr: 802499-7044.


Kontakt: www.info@naturensparti.se