Världsfred

Bränslecellsbilen Toyota Mirai:


Toyota Mirai, är Toyotas första produktionsklara bränslecellsbil


Toyota Mirai tankas med vätgas och drivs med en elmotor, och har en tank som en vanlig bil som fylls på mindre än fem minuter. Källa:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Toyota_Mirai

   Orsaken till alla krigen i världen idag handlar om kontrollen över naturresurser som; olja i Mellanöstern, kobolt, guld och diamanter i Afrika, och strategiska angrepp på länder för att dessa inte ska bli för starka och bli ett hot mot den etablerade makten.


   När vi tillverkar dessa produkter själva, så blir vi oberoende av dom produkter som alla krigen i världen handlar om, produkter som grafen, vätgas och hampa.


   Av grafen som består utav kol, dvs naturens vanligaste grundämne, tillverkar vi alla elektronikprodukter vi behöver som mobiltelefoner, datorer, solceller och många fler produkter. 


   Från vätgas, som består av vanligt vatten, tillverkar vi all el vi behöver, drivmedel till alla våra fordon, som lasbilar, båtar och flygplan, samt bilar, från vanligt havsvatten.


   Från hampa producerar vi tyg, ekologisk plast, betong, medicin, karosser som är 10 gånger starkare än stål, och vikten är lika lätt som glasfiber. 


   När vi inte längre behöver produkter som olja, gas och kobolt, så behöver man inte längre kriga om naturresurserna i Mellanöstern och i Afrika. Detta leder till att alla krigen i världen upphör med omedelbar verkan! 

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   Grafen:   Uttdrag från Wiki:   "Nobelpriset i fysik 2010 tilldelades Andre Geim och Konstantin Novoselov "för banbrytande experiment rörande det tvådimensionella materialet grafen".    


   "Grafen är 200 gånger starkare än amos stål och är dessutom genomskinligt, böjligt och har en mycket god elektrisk ledningsförmåga, vilket ökar användningsmöjligheterna för materialet. Ämnet är även ogenomträngligt för både gaser och vätskor, fasta föremål kommer inte heller igenom det tunna lagret.


   Elektronmobiliteten hos grafen har blivit uppmätt till 200 000 cm²/Vs, vilket är 100 gånger snabbare än elektronhastigheten för kisel, och 30 gånger den för galliumarsenid.


   En liten mängd grafen som tillsätts polymerer kan förändra dessas egenskaper påtagligt. 0,5 promille grafen gör plasten upp till 30 °C värmetåligare, och så lite som 0,1 promille gör den drygt 30 procent styvare."


   "Materialet är böjligt och exempel på förväntade grafenbaserade produkter är ultrasnabb och formmässigt flexibel elektronik såsom trycksensorer  för tryckkänsliga skärmar, elektroniskt papper och böjbara smarttelefoner, lättare och mer energieffektiva flygplan.


   Materialet leder elektricitet mycket bra, bättre än kisel och borde kunna användas i avancerade batterier. Det gör också grafen till en väldigt bra komponent för transistorer till framtida datorer. På sikt förväntas grafen ge upphov till helt nya typer av datorer och revolutionerande medicinska tillämpningar såsom konstgjorda näthinnor."


   Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Grafen

   Hampa:    Jakt efter "nya" naturmaterial:   

   Egentligen var det de moderna oljebaserade plastmaterialen (nylon m.m.) som slog ut hampafibern som råvara till linor, segelduk och andra textila material. Men plaståldern blev kort. Redan har jakten på ersättningsmaterial börjat. Olja och andra fossila råvaror ska fasas ut av miljöskäl. Bomull som idag är den dominerande fiberväxten, kräver mycket kemiska bekämpningsmedel vid såväl odling som framställning, och betraktas därför numera som en stor miljöbov.


   Hampa är en miljövänlig växt. Den kräver mindre gödsel än raps och behöver inga kemiska bekämpningsmedel mot skadeinsekter eftersom den producerar egna gifter. Som ett inslag i en ekologisk växtföljd kan fiberhampa bli mycket intressant. Sådant skapar förutsättningar för ett uthålligt jordbruk.


   Användbar råvara: Tusentals produkter görs av hampans fibrer, traditionella är hållbara textilier, rep och nät. Eftersom det krävs ganska mycket arbete för att få loss fibrerna från stjälkarna har hampa alltid ansetts vara ett jobbigt alternativ.     

   Hampafibrerna utvinns på samma sätt som lin. Maskinerna bör dock vara kraftigare eftersom hampan är en kraftigare växt.


   När industrin nu letar efter nya fibrer är hampan mycket intressant. Dess slitstarka fibrer är både fukttåliga och svårantändliga. Hampafiber som isolermaterial och drev, som ingrediens i byggskivor och betong, är intressanta alternativ för den som vill bygga sunda hus. Pappersindustrin kan använda hampafibrer för att få ett starkt papper. Vid förstärkning av mark på sluttningar med geo-textil är hampafibrer mycket användbart. Av restprodukterna kan man göra strö med mycket god fuktabsorberande förmåga.


Källa:http://www.vaxteko.nu/html/sll/forb_org_biol_odl/odlaren/ODN00-2/ODN00-2D.HTM

   Vätgas:   Nytt material ger billig vätgasproduktion:

   Nu har forskare på KTH visat att det med hjälp av ett nytt och billigt material går att producera vätgas både billigt och storskaligt. Studien, som precis publicerats i Nature Communication, klargör att vätgas har potential att gå en lovande framtid till mötes.


   Vätgas har under en längre tid betraktats som en lovande framtida energibärare när fossila bränslen ska fasas ut. Stora investeringar har också gjorts för att utveckla system för produktion och lagring av vätgas. 


   Ett av de system som utvecklats för att framställa vätgas är en katalysator som kan användas för att spjälka vatten till vätgas genom elektrolys. Det är i detta system ett av de största problemen återfinns, och som forskare nu tittat närmare på. De material som hittills möjliggjort utvinningen har nämligen varit via metalliska grundämnen som platina, rutenium och iridium. Dessa metaller är alla mycket dyra.   – Att kommersialisera vätgas som energibärare har hittills varit svårt på grund av den höga kostnaden och att energiomvandlingen hittills varit ineffektiv, säger Peili Zhang, en av KTH-forskarna som varit involverad i arbetet.

Nu har forskarna, med professor Licheng Sun i spetsen, kommit fram till att de dyra platinametallerna kan ersättas med ett betydligt billigare material bestående av nickel, järn och koppar.


   – Den nya legeringen kan användas för att spjälka vatten till vätgas. Katalysatorn blir mer effektiv än de tekniker som finns idag, och betydligt billigare. Detta kan möjliggöra att det finns en ekonomi för storskalig vätgasproduktion baserad på denna teknik, säger Peili Zhang.


Källa: https://www.kth.se/forskning/artiklar/nytt-material-ger-billig-vatgasproduktion-1.799926

    Vi i Naturens Parti arbetar för en hållbar politik på naturens villkor:


   För att hinna rädda våran planet så räcker det inte med att vi bara källsorterar och återvinner, utan vi måste stoppa all icke livsnödvändig produktion!


   Vi måste själva tillverka produkterna som vi behöver för att överleva, självständigt som land. 


   Vi ska tillverka alla produkter vi behöver ekologiskt och hållbart från växten hampa.

   Livsviktiga produkter som: betong, plast, papper, medicin, mat och tyg.    Läs mer under rubriken "Ekologiskt hållbart material".


   Därför måste vi skapa en skola som fokuserar på hållbarheten, där eleverna lär sig hur man odlar mat, tillverkar energi, främst magnetmotorer, tillverka medicin och reparera våra bostäder, samt reparera och bygga våra egna elektronikprodukter.


   Dessa livsnödvändiga ämnena ska studeras i våra skolor, istället för avancerad matematik, som gångertabeller, avancerad division, bråktal, samt 113/4,3=? eller 203,5* 3,24=? Miniräknare finns idag.

   Såpass avancerad matematik har barnen aldrig någon nytta av i det verkliga livet.    Kontakt:

   www.info@naturensparti.se