Storföretagen förstör planeten!

   Våra politiska punkter:   # Användning av fossilolja och kol i Sverige trappas ner stegvis, och all nyanvändning förbjuds efter en tioårsperiod. Det är främst industrin som kräver vår svenska energi, när vi endast producerar livsviktiga produkter sänks elanvändningen i Sverige markant och detta leder till att vi klarar oss utan fossilolja.

   Istället för fossilolja ska vi använda ny ren energi som: Sol, vind och vattenkraft, bergvärme, jordvärme, etanol, mm, och använda elverktyg, elmaskiner, el och vätgasdrivna fordon och använda arbetsdjur.   # All nyprospektering utav gruvor stoppas. Befintliga gruvor stängs. Naturens bästa måste alltid komma framför företagens vinster!   # Arbeta för att stoppa gruvdriften internationellt, samt för att stoppa fossilgas och fossiloljeutvinningen internationellt. Istället ska vi tillverka bensin utav hampa och använda vätgas till elbilar.


  Vad innebär ekonomisk tillväxt?

  Desto mer vi arbetar och producerar saker, desto mer förstör vi planeten: Varje dag producerar mänskligheten enorma mängder varor åt företagen, varor som vi egentligen inte alls har någon användning för, dessa varor säljer sedan företagen och gör sina ekonomiska vinster på dessa varor. 


   Företagen gör en planerad föråldring på sina varor, för att varorna ska gå sönder inom en planerad tid, så att kunden måste köpa en ny likadan vara inom kort igen. Istället för att bygga en dator som håller i 100 år och som enkelt kan uppgraderas, bygger företaget en dator som håller i väsentligt mycket kortare tid för att du ska gå och köpa en ny dator inom en viss tidsperiod så att företagen kan tjäna mer pengar, detsamma gäller mobiltelefoner, etc.


   Problemet är att råvarorna som företagen stjäl, för att tillverka deras produkter, kommer från våran gemensamma planet!

   Planetens sista naturresurser grävs upp, sprängs bort och bränns upp utav företagen! Vem har gett företagen rätt till detta?


   Detta ska ju vi som mänsklighet rösta om, och varje människa i världen ska ju tillfrågas först, om denne tillåter att ett företag bränner upp våra framtida generationers naturresurser! Och därtill släpper företagen ut tonvis med metan, kemiska bekämpningsmedel, koloxid, etc när storföretagen förbrukar planetens sista naturresurser!! (Olja, kol, skog, mineraler, etc).

 

   För att hinna rädda planeten, så räcker det inte med att vi som enstaka individer minskar våran konsumtion, utan vi måste börja från grunden och och stänga alla fabriker och stoppa all produktion som inte är livsviktig, och istället tillverka produkter som vi verkligen behöver för att överleva, och inte dessa onödiga produkter som företagen skapar och lurar på oss genom reklam, bara för att företaget vill tjäna pengar, och sedan stänga alla fabriker och stoppa all produktion som inte har med mat, energi och medicin att göra. Nöjesprodukter kan tillverkas, men i balans med naturen.


   Vattenkraftverk, infrastruktur, maskiner samt bostäder har vi redan byggt upp och dessa kan underhållas, repareras och återvinnas, till en låg arbetskostnad, nya produkter skapar vi utav befintligt återvunnet material, samt av hampa, och därmed föregår vi i Sverige som ett gott exempel som andra länder sedan kan följa, precis som vi gjort med så mycket annat.


   För att vi ska kunna förstå hur vi ska reparera dessa stora skador, som företagen orsakar på våran planet varje dag, så berättar vi mer om det under rubriken "Ekologiskt hållbart material".

   Från Vaken.se

   "För cirka 6 000 år sedan skapade sumererna vad som brukar kallas de första avancerade kulturerna. Effektiviseringen av jordbruket gjorde att en stor merproduktion skapades och då överskottet krävde förråd behövdes någon typ av räkenskap vilket i sin tur ledde till ett skriftspråk. I stället för att alla höll på med sina gamla sysslor för gruppens överlevnad växte hierarkier och städer fram där ledare började samordna folks jobb i större enheter och kunde leva på andras arbete utan att själva ingå i produktionen. Eliten kom på den geniala idén att expandera boskapsskötseln till att omfatta människor och slaveriet föddes.


   För att det här skulle fungera krävdes att den nuvarande gruppen fogade sig under och gick med på att bli styrda av härskare som åtnjöt speciella privilegier. Människor är ju svåra att kontrollera om de inte är rädda så elitens geniala lösning blev att hänvisa till gudarnas vilja och vrede om inte folket lyssnade till dess utvalda representanter. Med hjälp av olika överstepräster skapade man tekniker för att kontrollera folk via myter, omen och varsel, (som numera ersatts med TV, radio och tidningar), samt olika arméer.


   Medan en liten grupp levde bekvämt var livet för massan mest miserabelt. Med tiden uppstod en motrörelse till systemet och den skarpaste hjärnan för den var Karl Marx som författade kommunismen. Den skulle sen visa sig bli ett viktigt instrument i elitens strategi att med ursprung i filosofen Hegels idé om två motsatsers uppgående i ett tredje fenomen, det vill säga, tes-antites-syntes, utarbeta en dialektisk plan för att spela ut två starka maktblock mot varandra i syfte att uppnå ett tredje.


   Med andra ord så skulle kampen mellan kommunismen och kapitalismen med tiden leda till en tredje fas kallad den nya världsordningen, det system eliten ansåg lämpat för jordens innevånare, varav de flesta enligt dem består av onyttiga ätare och resten ”boskap”, det vill säga löneslavar. Det innebar att man utvecklade en sofistikerad version av den gamla traditionen ”härska genom att söndra” då man såg till att behärska båda sidor i konflikter och skrämma folk genom att spela ut dem mot varann.


   Resten är som det heter historia. Dock inte den historia du får läsa om i tidningarna".


   Av: Michael Delavante


   Källa: https://www.vaken.se/en-liten-guide-till-hur-varlden-styrs/?fbclid=IwAR1SspV_T1f91VTNhs74qCF4wMnLwYflo96IefOvX_XK0gP_TO4C6zL4Z34   Vad är egentligen ett företag?


   Ett företag är någon, som köper in en vara, till ett så lågt pris som möjligt och sedan säljer denna varan, till ett så högt pris som möjligt.


   Det företaget som köper in varan till sig själv så billigt som möjligt, och sedan säljer varan till dig och mig så dyrt som möjligt, får den största belöningen.


   Företaget blir alltså belönat, för att lura andra människor på så mycket pengar som möjligt! Och vi lär våra barn att det är fult att ljuga!


   Hela vårat ekonomiska system är uppbyggt på att den som ljuger mest får störst belöning, i form utav pengar till företagen.


   Nu har det gått så långt att företagen stjäl råmaterialen till deras produkter från naturen! Till den grad att företagen skövlar jordens skogar och spränger bort jordens berg, förgiftar jordens luft och vatten, och företaget blir belönat för detta!!!


   Detta är ett självskadebeteende som inte kan liknas vid annat än ett skadligt missbruk, problemet med företagens missbruk, är att dom inte bara skadar sig själva, utan företagen skadar alla levande organismer på hela våran gemensamma planet, och vi måste stoppa dessa företagen direkt!!!


   En parasit, är en organism, som suger ut allt den behöver från sin värd utan att bidra med något positivt för sin värd.


   Ett företag är på samma sätt lik en parasit, med det företaget gör med planeten och alla oss människor på den!

   För att hinna rädda jorden krävs det att vi gör saker nu:


   - Se en bredare bild av omvärlden, sluta att endast läsa företagens nyheter från TT, AP och Reuters, utan läs istället fria företagsoberoende nyheter som till exempel: Global Politics, Dalademokraten och Proletären.


   - Byt ut skolmaterialet, och lär barnen Sveriges verkliga historia om hur alla kungar dödade och utpressade vanliga människor. Barnen kommer snabbt att se sambandet med företagen som gör samma sak mot oss vanliga människor idag, vi människor är tvungna att sälja våra kroppar till företagen i 60 år utav våra liv, de första 15 åren får vi inget betalt av företagen för detta, i våran skolgång.

  Dagens skola är anpassad för att gynna företagen och deras syn på världshistorien, vi får inte lära oss någonting som gynnar oss själva utan allting vi får lära oss i dagens skola gynnar främst företagen.


   - Avveckla avancerad matematik i grundskolan!

   Avancerad matematik har människan ingen som helst användning för, skulle människan behöva använda matematik någon enstaka gång i livet, så har alla människor en miniräknare i sin mobiltelefon.

   Eleverna ska lära sig att odla grönsaker, föda upp matdjur och lära sig hur man får maten att räcka hela året utan att maten ruttnar.

   Bygga elgeneratorer, och lära sig hur vi tillverkar våra mest använda material, och sedan tillverka våra livsviktiga produkter från dessa material.


   - Bojkotta och stoppa alla företag som förstör naturen!

   Och gemensamt tillverka det viktigaste människan behöver för att överleva och trivas! Idag bygger företagen en produkt som ska gå sönder efter ett bestämt tag, sk; "planerad föråldring," så att du och jag är tvungna att köpa en ny likadan produkt, år efter år, så att företagen tjänar mer pengar, år efter år.


   Detta gör att planetens begränsade resurser förbrukas hela tiden, för att företagen vill tjäna pengar!

   Från tidningen proletären:


   "Idag är en mycket stor majoritet av klimatforskarna överens om att människans påverkan är en avgörande faktor bakom de pågående klimatförändringarna. Bakom dagens forskningsläge ligger många decennier av vetenskapliga studier.   I början av 1900-talet hade flera forskare, bland andra den svenske nobelpristagaren Svante Arrhenius, påvisat koldioxidens speciella egenskaper. Med experiment visade han att gasen släpper igenom kortvågig strålning, men förhindrar mer långvågig värmestrålning. Koldioxiden var en växthusgas.   Arrhenius insåg att om koldioxidhalten i atmosfären ökade skulle det leda till en stigande temperatur här på jorden. Redan 1905 varnade han för ett slösaktigt användande av kol och andra naturresurser.

   I slutet av 1930-talet började den brittiske ingenjören Guy Callendar fundera över koldioxidens roll. Han var expert på ångteknik och kände till de väldiga mängder kol som förbrändes.   Varje ton kol som gick upp i rök gav upphov till hela 3,7 ton koldioxid. Han insåg att koldioxidens växthuseffekt skulle leda till en global uppvärmning. Hans upptäckt kom att kallas callendareffekten, men fick vid den tiden ingen större spridning.   På 1950-talet bestämde sig den amerikanske forskaren Charles Keeling för att undersöka hur koldioxidhalten i atmosfären förändrades, och upprättade en station på Hawaii. Mätningarna startade 1958 och pågår fortfarande. De utförs dagligen, och en kurva över månadsmedelvärden uppdateras regelbundet.   Hans keelingkurva är idag en vetenskaplig klassiker inom klimatforskningen. Den visar hur koldioxidhalten har ökat stadigt från 310 till över 410 ppm (miljondelar), en ökning med 32 procent. Den förindustriella nivån anses ligga kring 280 ppm.

   Analyser av isprover från Antarktis visar att koldioxidhalten inte legat över 300 ppm de senaste 800.000 åren. Eftersom koldioxiden är en mycket stabil gas kommer den att bli kvar i atmosfären under lång tid och fortsätta förstärka den globala uppvärmningen.   Idag mäts temperaturen regelbundet runt om i världen och sammantaget ger dessa en entydig bild att den globala medeltemperaturen stiger. Sedan industrialismens början har den globala medeltemperaturen stigit cirka 1,2 grader.   SMHI har beräknat ett årsmedelvärde för 35 mätstationer runt om i Sverige från åren 1860-2018. Diagrammet visar en tydligt stigande kurva där medeltemperaturen ökar från fyra till drygt sex grader.   Tendensen är tydlig och Sveriges medeltemperatur har under dessa 158 år stigit med 2,2 grader. Temperaturen stiger snabbare på norra halvklotet där de stora kontinenterna finns och havet värms snabbare i norr när Arktis smältande is reflekterar bort allt mindre av solenergin.   Glaciärerna minskar runt om i världen, i Himalaya, Anderna, Alperna såväl som i den skandinaviska fjällkedjan. Att glaciärerna minskar visas bland annat av sammanställningar av gamla fotografier.


   Havsisens minskning i Arktis syns tydligt på serier av satellitfoton. Denna minskning är allvarlig eftersom isen reflekterar bort solstrålningen medan de frilagda vattenytorna istället absorberar strålningen så att polarvattnet värms upp.   Annorlunda förhåller det sig med de modeller som ska visa hur klimatet kommer att se ut om 20, 50 eller 100 år. Klimatet är komplicerat och påverkas av en lång rad sam- eller motverkande faktorer.   När det gäller datormodeller som siar om framtiden kan en viss skepsis vara på sin plats, men tyvärr har förändringarna hittills gått snabbare i verkligheten än det som forskarna varnat för."


   Källa: http://proletaren.se/artikel/sa-vaxte-kunskapen-om-klimatforandringarna-fram?fbclid=IwAR0-kY8qCkkksl1d6s0KzidhPSRTAzzHJLqMI_qNcCnuZeRO0hIB9ZELPnA

   Från tidningen proletären:


   Människan har alltid varit nyfiken och bedrivit forskning. Nya kunskaper har kommit till och gamla, felaktiga ståndpunkter har fått överges.


   Samtidigt har det alltid funnits reaktionära krafter som inte velat få den världsbild omkullkastad, som de byggt sin maktställning på. Så vetenskapsförnekare är inget nytt. Den forskning som inte passat in, har makthavare i alla tider försökt tysta ned.

Tidigt insåg oljebolagen att utsläppen från förbränning av olja, kol och gas skulle få en massiv påverkan på klimatet. Men eftersom deras vinster hotades av den kunskapen, och eftersom hela kapitalismen som system var totalt beroende och helt otänkbar utan fossil energi, fick kunskapen ingen spridning. Men nu när konsekvenserna i miljö och klimat har börjat bli påtagliga, så går det inte längre att tysta ner forskningsresultaten.
   I takt med att det blir allt tydligare att det pågår en global uppvärmning kommer kapitalet att på olika sätt försöka utnyttja detta till sin fördel. Det tydligaste och enklaste sättet är att framställa sina produkter som gröna och hållbara för att locka konsumenterna och vinna fördelar i konkurrensen.

   I bakgrunden pågår också ett större spel där storfinansen håller sig framme för att styra och profitera på den omställning som är nödvändig. Stora offentliga investeringar hägrar. Men de agerar också politiskt för att leda opinionen i rätt riktning, bort från systemkritik och antikapitalism. Miljardärklubben World Economic Forum är en av de som håller i trådarna.

   Vissa borgerliga riktningar står för olika grader av förnekelse. Vissa menar att det över huvud taget inte pågår någon global uppvärmning. Några menar att jorden visserligen blir varmare men att det är naturliga orsaker som ligger bakom.
    Även bakom dessa grupperingar finns starka ekonomiska intressen. I denna riktning verkar ett antal libertarianska, amerikanska tankesmedjor, som Heartland Institute och i bakgrunden fossilundustrin. De menar att klimatrörelsen är en vänsterkonspiration för att inskränka den fria marknaden och införa socialism. Andra, så kallade vänsterkritiker menar istället att hela klimatfrågan är skapad för att stärka den kapitalistiska världsordningen, för att manipulera opinionen och ta en än starkare kontroll över samhället.

   Det lustiga är att det faktiskt finns sanning i båda teorierna. Inte så att klimatförändringen är en konspiration. Den är en realitet. Naturligtvis vill vi inom vänstern att klimatrörelsen intar en systemkritisk och antikapitalistisk hållning. Och högern har alltid från kapitalismens början försökt att manipulera opinionen och kontrollera både tänkandet och naturresurserna.
   Kapitalet kommer alltid att använda förändringar och osäkerhet till sin fördel, så också klimatfrågan. Båda dessa teorier får människor att diskutera om den ena eller andra teorin är en konspiration istället för att diskutera det faktum att mäktiga människor alltid konspirerar för att kontrollera oss.

   När det gäller klimatfrågan måste man kunna hålla åtminstone två bollar i luften samtidigt. Den ena bollen är att koldioxidutsläpp påverkar klimatet, att det pågår en global uppvärmning. Det är en vetenskaplig fråga som bygger på mätresultat.

   Den andra bollen är hur kapitalet och politikerna väljer att hantera klimatfrågan. Det är politiska ställningstaganden som avgörs av vilka klassintressen som står bakom.
   Kapitalismen har visat sig mycket anpassningsbar. Kapitalet försöker naturligtvis å ena sidan neutralisera eller oskadliggöra den systemkritik som klimatfrågan börjar skapa. Å andra sidan kommer kapitalet självklart att utnyttja situationen för att ytterligare flytta fram sina positioner och tjäna pengar på den omställning som uppvärmningen kommer att kräva.

   Så har kapitalisterna alltid agerat med eller utan klimatförändring. Vill det upproriska folket hänga borgarna kommer alltid någon kapitalist försöka tjäna pengar på att sälja repen!


   Källa:

http://proletaren.se/artikel/vetenskapen-och-klimatet?fbclid=IwAR0ZFzkHhxgNb2QFkj2XFsX_2--wjI8V2e7eRgTm_bO14GXYM_8ZI1-C4lE

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

   Perendevs magnetmotor:


   Neodym magneter, 22 mm x 25 mm, där monterar magneter på den fasta delen av hjulet, och andra magneter den roterande delen av hjulet, och för dessa mot varandra.


   Detta genererar 350 varv per minut, och generar från 20 kwh och uppåt enligt prototypen på videon.   Med väldigt enkla medel kan vi skapa fri energi:

   Precis som videon visar kan vi producera el genom att ta ett hjul, sätta koppartrådar på den fasta sidan, och sätta små magneter på det rullande hjulet. Tex ett bildäck.


   Detta leder till att elektronerna i koppartråden följer magneten och kommer i rörelse, detta skapar elektricitet, som vi utvinner genom att koppla in koppartrådarna till elnätet.


   Detta kan göras i en mycket större skala  som genererar mycket mer ström.

   Tar man ett cykelhjul och fäster magneter på jämna mellanrum, sedan för man fram en magnet med motsatt pol och fäster bredvid hjulet, (rätt avstånd till hjulets magneter) så snurrar hjulet konstant, lägger man hjulet horisontellt så tar detta bort tyngdkraften och ökar effekten.

   Använd koppartrådar runt hjulet som beskrivs i inlägget bredvid, så ger detta oss fri elektricitet.

   Energi:


   För varje kilometer man borrar ner i jorden så höjs temperaturen med ca 30 grader. Borrar man ett hål på i snitt 3 kilometer når man en temperatur som ligger på 100 grader. Leder man upp denna värmen genom en kabel, rör, etc och kopplar den till en ångkompressor så har man en källa med fri elektricitet hela tiden. Dessa hål kan borras med jämn mellanrum mellan gårdarna så att flera familjer kan dela på samma energikälla.

   Övrig källa: http://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/fornybar-geoenergi-och-geotermi/geotermi/


  "Värmen i berggrunden ökar med djupet och i Sverige ökar temperaturen med mellan 15–30 grader per kilometer (den geotermiska gradienten). Vid en medeltemperatur i markytan på 10 °C är temperaturen på 2 km djup ca 40–70 °C."

   Källa: http://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/fornybar-geoenergi-och-geotermi/geotermi/


   "Geologer och ingenjörer arbetar med olika typer av borrningar. Vattenborrhål når sällan längre ned än cirka 100 meter, och oljeborrhål slutar ofta på 2-4 kilometers djup."

   Källa: http://illvet.se/naturen/underjorden/hur-langt-ned-har-man-borrat-i-jorden


   "Numera används geotermi att värma de flesta hus på Island. Och elproduktionen från geotermisk energi ökar för varje år. Det är möjligt på grund av att temperaturen ökar med 50 till 200 grader per kilometer nedåt i den isländska jordskorpan."

   Källa: http://fof.se/tidning/2008/6/varfor-utvinner-vi-inte-mer-energi-ur-jordens-inre   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   För att hinna rädda våran enda planet så räcker det inte med att vi bara källsorterar och återvinner, utan vi måste stoppa all icke livsnödvändig produktion!


   Vi måste tillverka produkterna som vi behöver för att överleva självständigt som land, tex; el, bostäder, medicin och mat/vatten. 


   Därför måste vi skapa en skola som fokuserar på hållbarheten där eleverna studerar hur man odlar mat, tillverkar fri energi, medicintillverkning, och bostadsreparationer, samt reparationer utav våra elektronikprodukter.


   Vi måste slopa avancerad matematik, meningslös historia, alltför detaljerad geografi, samt all annan information i skolorna som barnen aldrig har någon nytta av i verkligheten.


   Istället ska vi fokusera på att tillverka ekologiskt hållbara produkter som; betong, plast, papper, medicin, mat och tyg från växten Hampa.

   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

   Vattenkraft:


   Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på cirka 16 200 Megawatt. Den svenska vattenkraften är utbyggd så att den under ett år med normal vattentillrinning producerar omkring 65 terawatt timmar el.  Bostäder, gatubelysning, service,mm förbrukar 68 terawatt timmar per år. Industrin  ca 50 terawatt timmar per år, transporter, tåg, spårvagn,mm 2,6 terawatt timmar per år med en stor  energi överföringsförlust på 10,6 megawattimmar per år. 


   När vi endast producerar livsviktiga varor, samt stänger metall, pappers och skogsindustrin, så räcker våran svenska elproduktion mycket väl till våra hem, infrastruktur och till tillverkningen utav livsviktiga varor.   Kärnkraft:

   Kärnkraft kommer ej att behövas då vi har mer än tillräcklig elproduktion ifrån våra vattenkraftverk för att kunna leverera energi till produktionen utav våra livsviktiga behov, vattenkraftsenergin räcker till jordbruket, hushållen och för Sveriges infrastruktur.   Vindkraft:

   Vindkraft skall fortsätta att användas, men vid nybygge får inte mineralerna tas ifrån Planetens begränsade resurser.   Solenergi: 

   Materialet Grafen kan användas för att bygga enorma högeffektiva solfångare och effektivisera elnätet bland annat.   Geoenergi:

   Genom att borra ett hål på ca 3 km ner i jordskorpan uppnår man en temperatur på över 100 grader, genom att leda upp denna värmen och koppla exempelvis en ång generator, som konstant producerar el, och sedan koppla flera hushåll till dessa energikällor.


   Källor: www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vattenkraft1/Vattenkraftsproduktion/

www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elanvandning-utveckling/   "Avloppsvatten – även en användbar resurs:"

   "Avloppsvatten innehåller inte bara föroreningar, utan även resurser (nyttigheter). Vattnets innehåll av växtnäringsämnen, främst fosfor, kväve och kalium, kan utnyttjas i jordbruket och värmeenergin i avloppsvattnet kan tas tillvara med hjälp av värmeväxlare och användas för uppvärmning."

   Källa: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Avloppsvatten/
   Forskare kan nu göra litiumjonbatterier för en livstid:

   "UCI-doktorand Mya Le Thai löste brittleness-conundrumet genom att belägga ett guldnöd i ett mangandioxidskal och omsluta aggregatet i en elektrolyt gjort av en plexiglasliknande gel. Kombinationen, som de sa, är pålitlig och resistent mot misslyckande."


   "Thai, studiens ledare, testade den nanotråds-förstärkta elektroden upp till 200.000 gånger över tre månader utan att upptäcka förlust av kapacitet eller kraft och utan att bryta nanotrådar."


   Källa: http://www.computerworld.com/article/3060005/mobile-wireless/scientists-can-now-make-lithium-ion-batteries-last-a-lifetime.h


   Solcell gör billig vätgas av vatten:


   Billiga och stabila solceller av kisel användas för att spjälka vatten för vätgasframställning i Schweiz.


   Forskare vid Ecole polytechnique federale de Lausanne, Epfl, har tagit fram solceller av kisel som är billiga, effektiva och stabila vid framställning av vätgas ur vatten med elektrolys.

   Forskarna har kombinerat komponenter som redan används i industrin och där visat sig stabila, och dessutom är billiga.   Prototypen är tillverkad av tre sammankopplade kristallina kiselsolceller anslutna till en elektrolysör som inte använder sällsynta metaller.


   Genom att konstruera en hybrid av kristallin kiselsolcell baserad på heterojunktionteknik i en sandwichstruktur med lager av kristallint och amorft kisel, får man ut högre spänning. Tre sammankopplade sådana celler ger den ideala spänningen för elektrolysering. Bland de elektrokemiska komponenterna som behövs är katalysatorn tillverkad av nickel.


   Utrustningen kan framställa vätgas med en effektivitet på 14,2 procent och har körts i över 100 timmar.


   Christophe Ballif, en av forskarna som medverkar i projektet, säger att en anläggning på max 14 kvadratmeter installerad i Schweiz ska alstra och lagra tillräckligt med vätgas för att driva en bränslecellsbil 10000 km på ett år.


   Tekniken finns beskriven i Journal of The Electrochemical Society.


 Källa:https://www.nyteknik.se/energi/solcell-gor-billig-vatgas-av-vatten-6779605
   Supereffektiv elektrolys. 

   Vatten kan delas till väte och syre med hjälp av elektricitet. 

    Konventionella kemiböcker hävdar att denna process kräver mer energi än vad som går att få tillbaks när gaserna återförenas.

   Detta är endast sant i sämsta fall.


   När vatten träffas av sin egen molekylära resonansfrekvens, användande ett system utvecklat av Stan Meyers (USA) och igen nyligen av Xogen Power In., så kollapsar det till väte- och syrgas vid väldigt liten elektrisk tillförsel. 

   Dessutom kan man dramatiskt förändra processens effektivitet med hjälp av olika elektrolyter (tillsatser som får vattnet att leda elektricitet bättre). 


   Det är också känt att vissa geometriska former och ytstrukturer fungerar bättre än andra.  Konsekvensen är att obegränsade mängder av vätebränsle kan tas fram för motorer (som i din bil) för kostnaden av vatten. 


   Ännu mer häpnadsväckande är att en speciell metallegering var patenterad av Freedman (USA) 1957 som spontant delar upp vatten till väte och syre utan någon elektrisk tillförsel och utan att förändra metallen i sig.


   Detta innebär att denna speciella metallegering kan producera väte från vatten gratis, för evigt.


   Källa: http://www.frienergi.se/intressant-fakta-16902975