Om oss
 
 
 
 

   När vi samarbetar mot ett gemensamt mål så kan vi förändra världen, och kräva att riksdagen inför ett ekologisk och hållbart land på riktigt!

SANNING   RÄTTVISA   KÄRLEK

      SANNING - En sanningsenhetlig bild behöver visas på nyheter och våra stora privata medieföretag, där det framgår vilka grundproblem olika konflikter har i världen, och se bägge sidor utav konflikterna i detalj, samt vilka företag det är som producerar vapen till konflikterna.
   RÄTTVISA - För dom företag som skövlar jordens regnskog och förgiftar vårat vatten ska rättvisa skipas, dessa företag ska ställas inför domstol för brott mot Naturen och hela den framtida mänskligheten, och ska stoppas med omedelbar verkan!
   KÄRLEK - Kärlek och respekt för varandra som arter och kärlek till Naturen och våran gemensamma Planet är hela tiden centralt i våran politik.

   Vårat mål är att skapa ett helt nytt samhälle och ett nytt kärleksfullt förhållningssätt till varandra som människor, samt till djuren och Naturen.

  Naturens Parti grundades år 2016:


   Efter att i många år ha sökt runt i dom olika politiska partierna som finns i Sverige idag, hittade vi inget parti som verkligen kan lösa grundproblemet i vårat samhälle, och orsaken till allt slöseri med naturresurser som företagen orsakar idag.


   Företagens massproduktion gör att jordens regnskogar skövlas bort, med en takt utav 2 hektar i minuten! En yta lika stor som Frankrike och Portugal har skövlats på bara 30 år!


   Det fanns inget politiskt parti i Sverige som verkligen brydde sig om naturen på riktigt. Därför beslöt vi oss för att starta ett politiskt parti, med fokus på att rädda naturen på riktigt. Därför döpte vi partiet till "Naturens Parti".


   En av våra viktigaste punkter är att stoppa importen av alla varor som odlats på regnskogsmark, och ställa företagen som skövlar planetens regnskogar inför rätta. Mer om detta och många andra punkter kan du läsa om under fliken "Storföretagen förstör planeten".


   Kontakta oss gärna om du har några frågor på www.info@naturensparti.se eller i kontaktformuläret nedan.


   Nyheter finner ni på våran facebooksida: https://www.facebook.com/naturensparti/

NATURENS PARTI

   SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

 Skriv gärna ut blanketter och dela ut till vänner och bekanta. Affischera gärna på offentliga platser där många människor kan se vårat budskap, så att vi tillsammans hinner rädda våran ömtåliga planet, från företagens hänsynslösa och pengardrivna rovjakt!

Intervju med Udda Boktipset:

Naturens parti

Intervju med representanter från Naturens Parti. Ett inlägg i serien Svenska partier.


F: Berätta lite om Naturens Parti.


Vårat mål är att skapa en helt ekologiskt hållbar värld, för att kunna skapa detta så krävs det att vi ändrar vårat levnadssätt markant. Vi måste sätta våran planet i första hand och sluta producera icke livsnödvändiga produkter, och istället endast producera det vi människor behöver för att överleva i första hand, nöjesprodukter kan också produceras men inom rimliga och ekologiskt hållbara gränser. Detta måste vi kräva politiskt, att Sverige blir självförsörjande som land, för mat, och våra livsviktiga produkter såsom: medicin, energi, matproduktion, etc


F: Vad säger Naturens parti om ett uttalande som "Planeten Jorden skulle klara sig bättre utan arten människa"?


Utan människor på planeten jorden hade aldrig sköldpaddor kvävts av plaster, regnskogarna hade växt sig stora och djurriket hade expanderat och trivts, arter hade inte utrotats i den enorma takten som människan orsakat, inga gruvor hade grävts och vattnet hade varit rent för djuren att dricka, så ja planeten jorden hade mått mycket bättre och varit helt frisk utan människor på jorden därför är det vårat ansvar som tänkande homo sapiens att göra en så liten inverkan som möjligt på djurens och växternas planet, tycker du själv att människor eller rättare sagt företagen beter sig ansvarsfullt gentemot växternas planet jorden?F: Vilken är partiets vision för Sverige?


Naturens Parti kräver att alla svenska medborgare ska kunna leva självförsörjande, fria från företagens arbetsliv och fria från staten. Därför vill Naturens Parti att fastighetsskatten slopas för fastigheter på upp till en hektar.  Detta är den bit mark som krävs för att försörja en familj på 4 personer. Enklare slakt av kycklingar, gris och får, sker på fastigheten utav farmaren själv.


I skolan behöver eleverna lära sig om var våran mat kommer ifrån och lära sig att odla sin egen mat och få den att hålla hela året utan att den ruttnar, och lära sig att slakta sina matdjur på det sättet som får djuret att lida minst.


Verklig kunskap ska ges och skära ner på matematik och andra ämnen som eleverna har enormt lite användning av i privatlivet och i arbetslivet. Istället ska mer avancerad matematik läras ut på ingenjörsutbildningen, etc.


Med det ekologiskt hållbara materialet Hampa, kommer vi att ersätta fossiloljan och bomullstillverkning som kräver enorma mängder vatten och giftiga kemikalier, samt minskar världens skogsavverkning (papper). Av Hampa kommer vi att producera: Tyg och kläder, plast, papper, mat (fröna innehåller essentiella aminosyror, protein från Hampans frön), etc.


Våldet i samhället beror på att föräldrarna arbetar så mycket att föräldrarna inte har tid att verkligen  ta hand om och uppfostra sina barn. Barnen tittar på Tvn och blir påverkade av allt våld som sänds där, detta gör att barnen blir avtrubbade gentemot våld och barnen ser det råare våldet som en naturlig del i vardagen och har lättare att ta till våld i olika situationer. Därför vill Naturens Parti avverka och cencurera allt våld på Tv och istället behöver positiva Tv program sändas med bra, kärleksfulla och rättvisa förebilder på Tv, så att våra barn och ungdomar får goda förebilder.


Därför vill Naturens Parti införa sex timmars arbetsdag, med målet att införa en prestationsfri basinkomst på 10 000 kronor till alla svenska medborgare från 18 år. Då kan vi stänga försäkringskassan, socialkontoren, arbetsförmedlingen, etc, och istället använda dessa pengar till att delfinansiera basinkomsten.

   

Vi vill införa en skattetrappa för företagen, där små företag som tjänar mellan 0 - 120 000 kronor per år betalar 0 kronor i skatt.

Företag som tjänar från 120 000 - 10 miljoner betalar 25 procent i skatt.

Från 10 - 20 miljoner betalar 27,5 procent i skatt.

Från 20 - 30 miljoner betalar 30 procent i skatt, etc upp till en vinst på 200 miljoner då företaget betalar 75 procent i skatt, detta är den övre gränsen för skatten vinster, alla vinster över detta betalas 75 procent i skatt på företagets vinst.


Dessa pengar ska användas för att finansiera basinkomsten, och att staten köper tillbaka det svenska bostadsbeståndet så att människor kan bo till en låg kostnad permanent, samt utbilda dom läkare som vi behöver i våran sjukvård idag. Istället för att använda flyg i Sverige behöver Vi bygga ett nät av Maglev höghastighetståg med en transporthastighet på 600 km/h, liknande finns i Kina, Tyskland och Japan, se mer under fliken "Transport" på våran hemsida. Detta gör att vi får ett fossilfritt transportsystem.
F: Kräver ni att alla ska ha en MÖJLIGHET att leva självförsörjande, eller kräver ni att alla ska leva självförsörjande?


Till en början att ha en möjlighet för att idag är människan tvungen att sälja sin kropp till högstbjudande för att överhuvudtaget få mat för dagen och en bostad. I alla tider har människan levt helt gratis, man byggde sitt eget hus och jagade och odlade sin egen mat, helt utan beroende av pengar, företag eller andra människor.


F: Är det inte bra att lära sig matematik i skolan? Vilka skolämnen har man nytta av i verkliga livet? Historia, engelska, filosofi, gymnastik?


Tänk på saken: Vad har du egentligen för nytta av matematik, när kriget har brutit ut, banksystemet har kraschat, och mataffärerna är tömda på mat, hjälper det att du kan gångertabellen då? Eller att räkna algebra eller 1263/7,2? Nej, och du har inte användning för matematik när du arbetar inom industrin, restaurangbranchen eller privat. Den som studerar till byggingenjör eller något annat av dom få yrken där man verkligen behöver veta vad 1263/7,2 är, så får denna lilla procent av människorna studera den matematiken på universitetsutbildningen till det yrket.


F: Men vilka skolämnen har man nytta av när kriget brutit ut? Historia, filosofi, svenska?


I skolan ska eleverna bland annat lära sig att föda upp och slakta matdjur, odla ekologiskt och lära sig hur man lagrar maten så att den inte rötnar. Slakta djuren får man lära sig i högre ålder, i högstadiet tex. Tillverka våra egna vanligaste varor med hjälp av maskiner så att essentiella varor lokalt, tyg, medicin, reparation av maskiner, datorer och annan elektronik.

Elkunskap är viktigt, eleverna behöver lära sig hur man bygger egna enklare elgeneratorer samt ha en grundlig byggundervisning.


Stor vikt läggs också vid instrument och musikundervisningen såväl som Yoga, och mindfulnessundervisning i skolplanen. Så att barnen utvecklas till lugna, glada och självsäkra individer.


http://jagvillvarafarlig.blogspot.se/2017/08/naturens-parti.html

   Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.


   Stora företag skövlar våra sista regnskogar, för att odla soja och andra grödor, som främst används som föda åt kor.


   Korna släpper ut metangas som värmer upp planeten 25 ggr snabbare än koldioxid.

Metangashalten i atmosfären var 150% högre år 2011 än år 1750.


   Kan vi rädda våra sista regnskogar?

   Genom att införa sanktioner mot dom länders regeringar som tillåter skogsskövling, och ställa företagen som utför dessa brott mot regnskogarna inför rätta, samt: Stoppa importen utav produkter som:


Kokött (Amazonas regnskogar) Palmolja (Borneos regskogar) Ceylon Te (Sri Lankas regnskogar).


   Samt plantera växter/träd som tål extrem torka i och runt om Saharaöknen som suger upp koldioxid och återplantera regnskogar.


   Vi måste införa dessa politiska punkter snarast! Och övergå till ett helt ekologiskt levnadssätt!

   Så att vi hinner rädda den enda planeten vi har!!
   Kontakt:

   www.info@naturensparti.se

TORSDAG 17 AUGUSTI 2017


Mera Naturens parti

Det två av intervjun med Naturens Parti. Till det ett.  Ett inlägg i serien Svenska partier.


F: Idag används produkter av plast istället för produkter av hampa för att de är billigare att tillverka. Hur ska ni lyckas ersätta plast med hampa, skatter, förbud eller?


Billigare? Enligt vad? Enligt Naturen så är fossilolja det kostsammaste vi kan använda eftersom det orsakar  sådana enorma oreparerbara skador på växternas planet. Bomullstilllverkningen enorma skador och gifter i vårat grundvatten och i våra jordar. Så att Hampan är det billigaste och mest effektiva vi kan använda idag.

 F: Är det verkligen så att våldet i samhället beror på våld på TV? Är de mer våldsamma ungdomarna de som sett mer på TV? Barn och ungdomar som inte använder våld, har de inte sett på TV? Kommer verkligen ungdomar vilja se på de positiva TV-programmen?  


Våldskultur sprids via Tvn, sprider man en kärleksfull kultur via Tvn agerar människan efter det. Människan blir det som kulturen människan lever i är. Genom Tvn skapas kultur.


F: I många samhällen har man försökt kontrollera medborgarna via den allmänna kulturen men det har inte alltid fungerat så bra (t.ex. Sovjetunionen). Är inte skapandet av kultur mycket mer komplicerat än vad som visas på TV?


Denna fråga besvarades ovan angående undervisning i Yoga och mindfulness i skolan.


F: Om företag som tjänar mycket pengar får betala betydligt mer i skatt i Sverige än i andra länder, kommer inte de helt enkelt flytta till något annat land?


Svaret står redan på hemsidan: Flyttar tex elgiganten utomlands öppnar 1000 nya småföretag som förser tusentals familjer med arbete och pengar, när storföretagen flyttar ut blomstrar småföretagen som gör rätt för sig, dom största företagen i Sverige betalar ingen skatt alls idag i Sverige.


F: Vad menas med "staten köper tillbaka det svenska bostadsbeståndet"? Ska alla bostäder i Sverige förvandlas till hyresrätter?


Att staten köper tillbaka svenska folkets bostäder så att folket kan bo helt gratis med en viss avgift för underhåll utav fastigheten, dvs fastighetsskötarens lön, byte av slitningsprodukter, färg,  etc, detta blir en avgift på ca 300 kr i månaden då byggnaderna är byggda av betong, tak av rostfri plåt, 3 glasisolerade fönster som redan sitter i,  allting i stort sett underhållsfritt och kan hålla i hundratals år när det sköts om på rätt sätt.F: Jag förstår inte: ska alla få bo kvar i sina bostäder men inte behöva betala hyra eller lån?


Staten äger ju vattenkraftverken, alltså hela Sveriges elproduktion. Staten äger också marken och som våra bostäder står på. Staten äger ju vattnet, vattenförsörjningen samt avloppssystemet, så staten äger i stort sett allt som vi verkligen behöver.


Det är svenska folket som har byggt upp allt detta åt staten, och det är svenska folket som sköter om, underhåller elen och vattnet/sopor, och bor i husen, naturens parti vill att detta livsviktiga går ihop i en enhet hos staten, detta minskar enormt mycket arbete, detta gör att vi kan betala ca 300 kr i hyra månaden. Staten ska inte ta ut avgifter för svenska folkets bostäder och våran tomtmark upp till 1 hektar, detta räcker för att leva helt ekologiskt för en 4 personers familj. Man ska kunna ärva och leva helt avgiftsfritt i sitt egna hus.


Vårat mål på längre sikt är att människan är fri från behovet utav pengar och arbetar istället ca 3 arbetsdagar per månad i en arbetsrotation, där människor turas om i ett schema om att arbeta med dom livsviktiga behoven såsom elunderhåll, matproduktion/sopor/återvinning, sjukvård, etc. För detta får människor bo gratis, äta gratis och få skola och sjukvård gratis, samt vissa underhållningsprodukter, allting som kan produceras utan i balans med Naturen.


När vi endast producerar det som vi verkligen behöver för att överleva behövs det väldigt lite elektricitet och fabriker, idag är det ju volvo och andra fabriker som använder nästan allting utav våran svenska el, hushållen gör av med en väldigt liten del av Sveriges totala elproduktion.F: Är inrikesflyg i Sverige verkligen ett stort miljöproblem? Även maglev-tåg är beroende av energi och är inte per definition fossilfria, vilken energi ska driva dem?


Maglevtåg drivs nästintill energifritt eftersom det är baserat på magneter i motsatta poler, därav svävar tåget i luften och det krävs enormt lite energi att flytta framåt, detta drivs av elektricitet som kommer från något utav våra 140 vattenkraftverk i Sverige.


F: Innebär inte 140 vattenkraftverk att ännu fler svenska vattendrag byggs ut och exploateras?


Denna fråga besvaras ovan i frågan om inhemsk elproduktion. (Förtydligande, tillagt i efterhand;) vi har redan byggt upp våra 140 stycken vattenkraftverk i Norrland, dessa kan försörja hela Sveriges basala behov, som tex. matproduktioin, hushållsel, infrastruktursel, etc.


Från Wiki:


" I nutid finns cirka 1 800 vattenkraftverk i Sverige, där man producerar elenergi. Av dem är drygt 200 större, med definitionen att de har en effekt på 10 megawatt eller mer. Den svenska vattenkraften producerar mellan 50 och 75 TWh per år beroende på vattentillgång, på ett normalår produceras ungefär 65 TWh".F: Naturens parti verkar bara vara registrerat hos valmyndigheten för att delta i kommunvalet i Göteborg. Är det ert mål för valet 2018?


Ja vi kommer att ställa upp i kommunvalet i Göteborg.


http://jagvillvarafarlig.blogspot.se/2017/08/mera-naturens-parti.html

Intervju med SVT:

Hej!


Kristina Petersen heter jag och jobbar på SVTs lokala nyheter i Västsverige. Jag sitter och kikar på vilka nya partier som anmält att de ställer upp till lokalval i våra kommuner. Är nyfiken på Naturens parti och varför ni väljer att gå till val i Göteborg. Hör gärna av er.


mvh


 

Kristina Petersen

_____________

reporter/programledare

SVT Nyheter Väst

031 83 71 88

0708 83 71 59
   Hej Kristina!


   Vi är ett politiskt parti som driver dom frågorna som vanliga människor behöver varje dag, saker som förminskad skoltid, förminskad arbetstid, förminskad produktion, allt för att skapa mer kärlek och gemenskap i samhället, familjer emellan och för att rädda våran naturs sista resurser.


   Dagens politiker har förlorat kontakten med det svenska folket och tar beslut långt över våra huvuden innanför riksdagens väggar, i privata möten som Bilderberggruppen, utan att fråga det svenska folket i alla frågor.

Människor är så upptagna med att arbeta så att vi har inte tid att ta hand om våra barn och ge dom vår fulla uppmärksamhet, kärlek och en god uppfostran än mindre att sätta oss in i olika politiska frågor. Därför kan politikerna ta beslut i riksdagen och andra privata möten som påverkar oss och våra barn negativt.


   Därför driver vi i Naturens Parti frågor som direktdemokrati och basinkomst samt en politik som skyddar naturens rättigheter framför företagens. Vi har konkreta lösningar på alla dagens problem som företagens giftiga utsläpp. Lösningen är att leva helt ekologiskt hållbart på en hektar stor markbit helt utan avgifter (fastighetsskatt, vatten, el) med egenodlade grönsaker och att slakta våra egna matdjur. Denna omställningen krävs för att kunna rädda våran planet från företagens hänsynslösa rovjakt på våra sista naturresurser och mänsklig arbetskraft (våran egen livstid).

   Kärleksfulla hälsningar partiledningen