Vårat mål

Vårat mål:

Vårat mål är att skapa ett helt ekologiskt samhälle där människan är självförsörjande, oberoende utav företagen och staten, och med helt förnyelsebara energikällor, vi vill också att giftiga kemikalier slutar att produceras och besprutas på våra grödor och i vår Natur.

 

 

Det ekologiska levnadssättet:

Dom bekämpningsmedel som besprutas över våra matgrödor dödar inte bara våra bin och våra humlor som är livsviktiga pollinerare, utan också allt liv i åkerjorden: maskar, insekter och andra organismer som producerar alla dom viktiga näringsämnena i jorden som matgrödorna behöver för att kunna överleva utan konstgödsel.

 

Därför måste vi sluta bespruta våra matgrödor med giftiga bekämpningsmedel och sluta använda dom fossiloljebaserade gödslingsmedel som används idag.

 

Istället ska vi använda människans och djurens urin och avföring i behandlad form, som gödsel till vårat svenska jordbruk. Prov med ättika eller andra ekologiskt säkra produkter kan användas istället för dagens giftiga besprutningsmedel, samt att vi börjar odla matväxter som tål insektsangrepp bättre.

 

Frihet från lönearbetet:

När vi endast producerar dom livsviktiga produkterna vi verkligen behöver för att överleva och trivas, och samarbetar i arbetslag efter ett schema, så blir det väldigt lite arbetsdagar i månaden per person, och vi kan vara arbetsfria i 75 procent utav våran nuvarande arbetstid, och endast arbeta 25 procent utav den tiden som vi arbetar idag.

 

Med hjälp utav våra traktorer, skördetröskor, inpackningsmaskiner, och våran elektricitet, kan vi producera alla livsviktiga varor nästan helt utan mänskligt arbete och på väldigt kort tid.

Detta gör att det blir väldigt få arbetsdagar varje månad, men säsongsarbete kan förekomma då man arbetar i flera dagar per månad, detta sker vid sådd och vid skörd, men då är man också ledig i flera månader efteråt.

 

Detta skulle ge oss väldigt mycket tid för att umgås med våra barn och med våra nära och kära, men också mer tid över för en hobby och att göra nya upptäcker, uppfinna och förbättra energikällor/elgeneratorer, föreningsliv, musik/spela gitarr, etc, idrott/ fotboll, gym, etc.

 

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt. Se rubriken "Vårat Mål".

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se

Självförsörjande:

Fastighetsskatten slopas på fastigheter med en tomt på upp till 1 hektar, istället inför vi markskatt på skog och åkermark, detta leder till att företagen inte kan köpa upp och skövla våra svenska naturrerurser. Detta leder också till att människan kan leva gratis på sitt eget arbete, och vi kommer som människor inte att vara beroende utav företagen eller staten för att kunna överleva.

 

I skolan behöver alla människor få en utbildning i slakt och reparation av matproduktionsmaskiner som tex, mjölkvarn, elgeneratorer och byggkunskap.

När människan har tillgång till en egen fri bit mark, och med en enklare utbildning i slakt, då kan människan slakta sina egna matdjur på egen hand, och människor blir totalt självförsörjande.

 

Det innebär en enorm stress för djuren att slaktas på slakteriet, från den långa transporten till att packas ihop och trängas med andra livrädda djur, detta är ett enormt plågeri för djuret!

 

Då bonden själv slaktar djuret, sparar detta mycket plågsam stress för djuret, detta sparar också avgasutsläpp transportkostnader och mycket arbete för andra människor.

 

Då bonden slaktar sitt matdjur på egen hand, lider djuret mindre, är mindre stressat då djuret slipper den långa transporten och att trängas ihop med andra livrädda djur, samt att vi sparar enormt mycket utsläpp, arbete och tid. Bonden slaktar endast det som han och hans familj själva kan äta, detta sparar enormt många djurs liv då inte Mcdonals och andra företag kan mass slakta djur bara för att tjäna pengar. Kokött bör vi sluta äta, då produktionen av kokött har den största vattenåtgången, skapar metangaser som värmer upp atmosfären, och tar upp mycket jordbrukslandsyta för att producera mat till kor.

 

Fastighetsskatten slopas för fastigheter med mark på upp till 1 hektar, så att en vanlig svensk familj kan överleva och äta ekologiskt egenodlad mat, helt gratis till egenarbete.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:

 

 

Artikel 1.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

 

Artikel 3.

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

 

Artikel 4.

Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

 

Artikel 17.

1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.

 

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

 

Källa: http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf

Vi måste se framåt och planera en god framtid för våra barn och för den ekologiska hållbarheten på jorden, därför måste vi sluta överproducera konsumtionsvaror som inte kan återvinnas till 100 procent!

 

Vi behöver använda våran teknologi till att uppnå ett nästintill arbetsfritt land och ändå ha tillgång till den moderna livsstil som vi har idag och med hållbara produkter, hållbar plast, förnybar el, återvunnen metall, etc.

 

Vi behöver ge våra barn en grundläggande utbildning med minimal vistelse i skollokalerna, och istället ska vi utveckla en stark inre individ såväl som yttre individ med egna val av inrikting i ett eller flera olika specifika ämnen som eleven själv väljer, inga prov eller andra test ska tillämpas på eleven, skolan ska hjälpa, och inte straffa.

 

Att svenska elevers skola är: Läsa och skriva, två språk, samt grundläggande matte, historia, geografi, samt elevens egna ämnesval, räcker gott och väl, inga betyg i skolan.

 

Skoltider ändras till: 10.00-14.00, 3 dagar i veckan.

Tillgodose basbehoven:

 

- Startset för kycklingfarming för familjebruk, inkl startset med levande kycklingar.

 

- Utbildning om ägghantering, kläckningsprocess, uppfödning, etc, ska ges gratis till farmaren genom grundskoleutbildningen.

 

- Taket kan utrustas med solenergiceller, så att familjefarmen tillverkar sin egen energi, samt kan dela med sig av sin överblivna energi till andra familjefarmar i ett elnät.

 

- Djurens och människans avföring och urin tillsammans med matrester ska avändas som gödsel på våra åkrar, så att vi får näringsrika åkerjordar utan att använda företagens konstgödsel.

 

Det är bra om alla hjälper varandra kring ingående frågor om uppfödning utav matdjur, farmning, etc. Samarbete gynnar alla.

 

När vi har uppnått denna friheten att bli självförsörjande som människor och som land, då är det viktigt att vi bygger ett starkt försvar i Sverige och återinför allmän värnplikt där varje soldat får med sig sin utrustning hem efter fullgjord värnplikt, så att folket kan försvara vårat land vid ett eventuellt militärt angrepp, och att vi permanent kan vara självförsörjande som människor, och som land för all överskådlig framtid.