Vårat mål

NATURENS PARTI

SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

 

Vårat mål:

Vårat mål är att skapa ett helt ekologiskt samhälle där människan är självförsörjande, oberoende utav företagen och staten, med helt förnyelsebara energikällor, vi vill också att giftiga kemikalier slutar att produceras och besprutas på våra grödor och i vår Natur.

 

 

Det ekologiska levnadssättet:

Istället för fossiloljebaserade gödslingsmedel som används idag, ska människans och djurens urin och avföring användas i behandlad form, som gödselmedel till vårat svenska jordbruk.

Insektsbekämpningsmedel dödar inte bara våra bi och humlor som är livsviktiga pollinerare, utan också allt liv i åkerjorden, maskar, insekter och dylikt som producerar alla viktiga näringsämnen naturligt, som matgrödorna behöver för att kunna leva och växa.

Därför måste vi sluta använda giftiga bekämpningsmedel vid besprutningen utav våra grödor som insektbekämpare. Prov med ättika eller andra ekologiskt säkra produkter kan användas istället, samt att vi börjar odla matväxter som tål insektsangrepp bättre.

 

 

Frihet från löneslaveriet:

När vi endast producerar dom livsviktiga produkterna vi verkligen behöver för att överleva och trivas, och samarbetar i arbetslag efter ett schema, så blir det väldigt lite arbetsdagar i månaden per person, och vi kan vara arbetsfria i 75 procent utav våran nuvarande arbetstid, och endast arbeta 25 procent utav den tiden som vi arbetar idag.

 

Med hjälp utav våra traktorer, skördetröskor, inpackningsmaskiner, och våran elektricitet, kan vi producera alla livsviktiga varor nästan helt utan mänskligt arbete och på väldigt kort tid.

Arbetsmässigt per person blir det väldigt få arbetsdagar per månad i snitt per år, säsongsarbete kan förekomma då man arbetar i fle dagar per månad, vid sådd och vid skörd, men då är man också ledig i flera månader efteråt.

 

Detta skulle ge oss väldigt mycket tid för att umgås med våra barn, och nära och kära, men också mer tid över för en hobby, göra nya upptäcker, uppfinna och förbättra energikällor/elgeneratorer, föreningsliv, music/spela gitarr,etc, idrott/ fotboll, gym, etc.

 

 

Självförsörjande:

Fastighetsskatten slopas på fastigheter med en tomt på upp till 1 hektar, istället inför vi markskatt på skog och åkermark, detta leder till att företagen inte kan köpa upp och skövla våra svenska naturrerurser. Detta leder också till att människan kan leva gratis på sitt eget arbete, och vi kommer som människor inte att vara beroende utav företagen eller staten för att kunna överleva.

 

I skolan behöver alla människor få en utbildning i slakt och reparation av matproduktionsmaskiner som tex, mjölkvarn, elgeneratorer och byggkunskap.

När människan har tillgång till en egen fri bit mark, och med en enklare utbildning i slakt, då kan människan slakta sina egna matdjur på egen hand, och människor blir totalt självförsörjande.

 

Det innebär en enorm stress för djuren att slaktas på slakteriet, från den långa transporten till att packas ihop och trängas med andra livrädda djur, detta är ett enormt plågeri för djuret!

 

Då bonden själv slaktar djuret, sparar detta mycket plågsam stress för djuret, detta sparar också avgasutsläpp transportkostnader och mycket arbete för andra människor.

 

Då bonden slaktar sitt matdjur på egen hand, lider djuret mindre, är mindre stressat då djuret slipper den långa transporten och att trängas ihop med andra livrädda djur, samt att vi sparar enormt mycket utsläpp, arbete och tid. Bonden slaktar endast det som han och hans familj själva kan äta, detta sparar enormt många djurs liv då inte Mcdonals och andra företag kan mass slakta djur bara för att tjäna pengar. Kokött bör vi sluta äta, då produktionen av kokött har den största vattenåtgången, skapar metangaser som värmer upp atmosfären, och tar upp mycket jordbrukslandsyta för att producera mat till kor.

 

Fastighetsskatten slopas för fastigheter med mark på upp till 1 hektar, så att en vanlig svensk familj kan överleva och äta ekologiskt egenodlad mat, helt gratis till egenarbete.

 

 

Detta kan införskaffas till en låg självkostnad, som sedan förökar sig på naturligt sätt:

 

- Startset för kycklingfarming för familjebruk, inkl startset med levande kycklingar.

 

- Utbildning om ägghantering, kläckningsprocess, uppfödning, etc, ska ges gratis till farmaren genom grundskoleutbildningen.

 

- Taket kan utrustas med solenergiceller, så att familjefarmen tillverkar sin egen energi, samt kan dela med sig av sin överblivna energi till andra familjefarmar i ett elnät.

 

- Djurens och människans avföring och urin tillsammans med matrester ska avändas som gödsel på våra åkrar, så att vi får näringsrika åkerjordar utan att använda företagens konstgödsel.

 

 

 

Det är bra om alla hjälper varandra kring ingående frågor om uppfödning utav matdjur, farmning, etc. Samarbete gynnar alla.

 

När vi har uppnått denna friheten att bli självförsörjande som människor och som land, då är det viktigt att vi bygger ett starkt försvar i Sverige och återinför allmän värnplikt, så att folket kan försvara vårat land vid ett eventuellt militärt angrepp, så att vi permanent kan vara självförsörjande som människor och som land för all överskådlig tid.

1 hektar är 2,5 gånger större än denna bild, vilket Naturens Parti förspråkar att alla svenskar ska kunna äga avgiftsfritt.

PERMAKULTUR

Permakultur:

"Permakultur är en hopdragning av PERMAnent agroKULTUR, vilket kan översättas med hållbar odling. Begreppet myntades av Bill Mollison och David Holmgren i Australien 1978. Under årens lopp har permakultur börjat användas i många länder och inom olika samhällssektorer. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.

 

Filosofi:

Filosofin vilar på tre etiska grundprinciper som genomsyrar allt arbete inom permakultur:

 

Omsorg om jorden: Förståelse för att man är en del av jorden och att man måste värna om den.

Omsorg om människor: Stödja och hjälpa varandra att leva och utveckla hälsosamma samhällen.

Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist sätt.

 

Permakulturdesign kan ses som ett system som organiserar allt man behöver: mat, boende, energi och vattenförsörjning. Även sociala värderingar ingår i en design som rätten till utbildning och meningsfullt arbete. Permakultur är inte en isolerad metod för odling, utan erbjuder en helhetssyn på hur människan kan fungera som en del av naturen, utan att förstöra den. Och det ger konkreta verktyg för hur man kan göra det.

 

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Permakultur

FÖRETAGEN FÖRSTÖR PLANETEN!

Vad är egentligen ett företag?

Ett företag är någon, som köper in en vara, till ett så lågt pris som möjligt och sedan säljer denna varan, till ett så högt pris som möjligt.

 

Det företaget som köper in varan till sig själv så billigt som möjligt, och sedan säljer varan till dig och mig så dyrt som möjligt, får den största belöningen.

 

Företaget blir alltså belönat, för att lura andra människor på så mycket pengar som möjligt!

 

Och vi lär våra barn att det är fult att ljuga.

 

Hela vårat ekonomiska system är uppbyggt på att den som ljuger mest får störst belöning, i form utav pengar till företagen.

 

Nu har det gått så långt att företagen stjäl råmaterialen till deras produkter från våran gemensamma natur! Till den grad att företagen skövlar jordens skogar och spränger bort jordens berg, förgiftar jordens luft och vatten, och företaget blir belönat för detta!

 

Detta är ett självskadebeteende som inte kan liknas vid annat än ett skadligt missbruk, problemet med företagen är att dom inte bara skadar sig själva, utan företagen skadar alla levande organismer på hela våran gemensamma Planet!! Företagen måste stoppas direkt!!!

 

En parasit, är en organism, som suger ut allt den behöver från sin värd utan att bidra med något positivt för sin värd.

 

Ett företag är på samma sätt lik en parasit, i det som företaget gör med Planeten och alla oss människor på den!

 

 

Desto mer vi arbetar och producerar saker, desto mer förstör vi Planeten:

Varje dag producerar mänskligheten enorma mängder varor åt företagen, varor som vi egentligen inte alls har någon användning för, dessa varor säljer sedan företagen och gör sina ekonomiska vinster på dessa varor.

 

Företagen kör med en så kallad: Planerad föråldring på sina varor, för att varorna ska gå sönder inom en planerad tid, så att kunden måste köpa en ny likadan vara snart igen. Istället för att bygga en dator som håller i 100 år och som enkelt kan uppgraderas, bygger företaget en dator som håller i vesänligt mycket kortare tid för att du ska gå och köpa en ny dator inom en viss tidsperiod så att företagen kan tjäna mer pengar, desamma gäller mobiltelefoner, etc.

 

Problemet är att alla råvarorna till produkterna kommer ifrån våran gemensamma Planet!

Och dessa råvaror grävs upp, sprängs bort och bränns upp utav företagen! Vem har gett företagen rätt till detta!!?

 

Detta ska ju vi som mänsklighet rösta om, och varje människa i världen ska ju tillfrågas först, om denne tillåter att ett företag bränner upp våra framtida generationers Naturresurser! Och därtill släpper företagen ut tonvis med koloxid och andra gifter när dom bränner upp Planetens energiresurser!! (Olja, kol, etc).

För att hinna rädda Planeten, så räcker det inte med att vi som enstaka individer minskar våran konsumtion, utan vi måste börja från grunden och och stänga alla fabriker och stoppa all produktion som inte är livsviktig, och istället tillverka produkter som vi verkligen behöver för att överleva, och inte dessa onödiga produkter som företagen skapar och lurar på oss genom reklam, bara för att företaget vill tjäna pengar, och sedan stänga alla fabriker och stoppa all produktion som inte har med mat, energi och medicin att göra. Nöjesprodukter kan tillverkas, men i balans med naturen.

 

Vattenkraftverk, infrastuktur, maskiner samt bostäder har vi redan byggt upp och dessa kan underhållas, repareras och återvinnas, till en låg arbetskostnad, nya produkter skapar vi utav befintligt återvunnet material, samt av Hampa, och därmed föregår vi i Sverige som ett gott exempel som andra länder sedan kan följa, precis som vi gjort med så mycket annat.

 

För att förstå hur vi ska reparera dessa stora skador som företagen orsakar på våran Planet varje dag, så kan du läsa under rubriken "vår politik" där lösningarna på dessa problem beskrivs i detalj.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi arbetar för att stoppa företagen som förstör våran gemensamma planet!

 

Genom att stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark, tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från Sri Lanka och palmolja från Borneo, så hinner vi rädda våra sista regnskogar!!

 

Naturens Parti är det politiska partiet som verkligen kämpar för att rädda planeten på riktigt, genom att stoppa företagens överproduktion. Vi har dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser, samt alla giftiga utsläpp som företagen orsakar på våran ömtåliga planet, varje dag!!!

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se

För att kunna skapa fred på jorden krävs det att vi ändrar vårat levnadsmönster:

 

- Byt ut skolmaterialet: Barnen behöver lära sig om vår verkliga historia. Om hur kungen tvingade folket att betala så stora avgifter till kungen så att folket själva fick svälta, och om hur kyrkan torterade och tvingade svenska folket att konvertera till kristendomen från asatron och andra naturreligioner, och ville man inte bli kristen så brände kyrkan folket på bål. Kyrkan krävde också folket på en tiondel av allt människor tjänade, detta plus kungens skatt.

 

Barnen kommer snabbt att se sambandet mellan företagen och riksdagen som tillsammans gör samma sak mot människor än idag.

 

Vi människor är tvugna att sälja våra kroppar till företagen i 58 år utav våra liv, de första 12 åren får vi inget betalt av företagen och staten för detta, i våran skolgång.

 

I skolan får barnen inte lära sig dom saker som barnen har verklig nytta av, saker som hur man överlever om det ekonomiska systemet kraschar, att tillverka saker som barnen har använder varje dag som tyg, el och mat, utan all information är skräddarsydd för att passa företagen och deras arbetsbehov, och detta har barnen ingen som helst användning av om det skulle inträffa en kris i världsekonomin.

 

 

- Endast grundläggande matematik ska läras ut i grundskolan i skolan:

Matematik är det ämnet som människan har minst användning för, både privat och i arbetslivet, och avancerad matematik som gångertabeller, bråktal tex 1362/3.32 osv, ska tas bort ifrån grundskolan. Avancerad matematik kan läras ut på ingenjörsutbildningen och andra universitetsutbildningar där man behöver lära sig detta, matematik är ingenting som den övriga svenska befolkningen ska ha med i sin skolplan.

Skulle människor behöva använda matematik någon gång i livet så har alla människor en miniräknare i fickan, i sin mobiltelefon.

 

Gångertabeller och matematik har människan ingen användning för när bankerna kraschar, valutan faller och deras pengar förlorat sitt värde. Eller om elen slutar fungera och mataffärerna blir uttömda på mat.

 

Barnen måste få kunskap som dom verkligen behöver och har användning för i skolan.

 

Istället för matematik, och andra irrelevanta teoretiska ämnen, ska barnen lära sig att odla grönsaker, föda upp matdjur och lära sig hur man konserverar maten ekologiskt, och får maten att räcka hela året utan att maten rötnar.

 

Eleverna ska också lära sig att bygga elgeneratorer, och lära sig hur vi tillverkar våra mest använda material från grunden, tyg, bränsle,ekologisk plast, etc, och sedan lära sig att tillverka våra mest använda produkter från dessa material.

 

 

- Bojkotta och stoppa alla företag som förstör Naturen!

Vi måste gemensamt som land, och folk, tillverka bara det viktigaste människan behöver för att överleva och trivas inom rimliga gränser.

 

- Planerad föråldring:

Idag bygger företagen en produkt för att den ska gå sönder efter ett bestämt tag, sk; "planerad föråldring," så att människor är tvugna att köpa en ny likadan produkt, år efter år, på detta sättet tjänar företagen mer pengar år efter år. Detta leder till att Planetens begränsade resurser hela tiden slösas bort, för att företagen vill ha mer pengar!!

 

 

Läkemedelsföretag:

Alla läkemedel behöver utvecklas tillsammans av det svenska folket på våra skattefinansierade universitet och högskolor. Ett företag som till exempel Astra Zenica, ska inte få tillverka och patentera några läkemedel överhuvudtaget.

 

Vad händer om ett företag får fram botemedlet mot tex, Hepatit C?

Jo, företaget patenterar medicinen och säljer sedan medicinen för summor som vanliga människor aldrig kan betala!

 

 

Från Wiki:

 

"Det finns inget vaccin mot hepatit C. Det nya läkemedlet Sofosbuvir kan bota människor smittade med hepatit C, HCV, utan biverkningar. Det är dock dyrt - en tremånadersbehandling med läkemedlet kostar 360.000 kronor - och inte alla Landsting erbjuder ännu så länge Sofosbuvir".

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hepatit_C