Vårat mål

NATURENS PARTI

SANNING RÄTTVISA KÄRLEK

 

Vårat mål:

Vårat mål är att skapa ett helt ekologiskt samhälle där människan är självförsörjande, oberoende utav företagen och staten, och med helt förnyelsebara energikällor, vi vill också att giftiga kemikalier slutar att produceras och besprutas på våra grödor och i vår Natur.

 

 

Det ekologiska levnadssättet:

Dom bekämpningsmedel som besprutas över våra matgrödor dödar inte bara våra bin och våra humlor som är livsviktiga pollinerare, utan också allt liv i åkerjorden: maskar, insekter och andra organismer som producerar alla dom viktiga näringsämnena i jorden som matgrödorna behöver för att kunna överleva utan konstgödsel.

 

Därför måste vi sluta bespruta våra matgrödor med giftiga bekämpningsmedel och sluta använda dom fossiloljebaserade gödslingsmedel som används idag.

 

Istället ska vi använda människans och djurens urin och avföring i behandlad form, som gödsel till vårat svenska jordbruk. Prov med ättika eller andra ekologiskt säkra produkter kan användas istället för dagens giftiga besprutningsmedel, samt att vi börjar odla matväxter som tål insektsangrepp bättre.

 

 

Frihet från lönearbetet:

När vi endast producerar dom livsviktiga produkterna vi verkligen behöver för att överleva och trivas, och samarbetar i arbetslag efter ett schema, så blir det väldigt lite arbetsdagar i månaden per person, och vi kan vara arbetsfria i 75 procent utav våran nuvarande arbetstid, och endast arbeta 25 procent utav den tiden som vi arbetar idag.

 

Med hjälp utav våra traktorer, skördetröskor, inpackningsmaskiner, och våran elektricitet, kan vi producera alla livsviktiga varor nästan helt utan mänskligt arbete och på väldigt kort tid.

Detta gör att det blir väldigt få arbetsdagar varje månad, men säsongsarbete kan förekomma då man arbetar i flera dagar per månad, detta sker vid sådd och vid skörd, men då är man också ledig i flera månader efteråt.

 

Detta skulle ge oss väldigt mycket tid för att umgås med våra barn och med våra nära och kära, men också mer tid över för en hobby och att göra nya upptäcker, uppfinna och förbättra energikällor/elgeneratorer, föreningsliv, musik/spela gitarr, etc, idrott/ fotboll, gym, etc.

 

 

Självförsörjande:

Fastighetsskatten slopas på fastigheter med en tomt på upp till 1 hektar, istället inför vi markskatt på skog och åkermark, detta leder till att företagen inte kan köpa upp och skövla våra svenska naturrerurser. Detta leder också till att människan kan leva gratis på sitt eget arbete, och vi kommer som människor inte att vara beroende utav företagen eller staten för att kunna överleva.

 

I skolan behöver alla människor få en utbildning i slakt och reparation av matproduktionsmaskiner som tex, mjölkvarn, elgeneratorer och byggkunskap.

När människan har tillgång till en egen fri bit mark, och med en enklare utbildning i slakt, då kan människan slakta sina egna matdjur på egen hand, och människor blir totalt självförsörjande.

 

Det innebär en enorm stress för djuren att slaktas på slakteriet, från den långa transporten till att packas ihop och trängas med andra livrädda djur, detta är ett enormt plågeri för djuret!

 

Då bonden själv slaktar djuret, sparar detta mycket plågsam stress för djuret, detta sparar också avgasutsläpp transportkostnader och mycket arbete för andra människor.

 

Då bonden slaktar sitt matdjur på egen hand, lider djuret mindre, är mindre stressat då djuret slipper den långa transporten och att trängas ihop med andra livrädda djur, samt att vi sparar enormt mycket utsläpp, arbete och tid. Bonden slaktar endast det som han och hans familj själva kan äta, detta sparar enormt många djurs liv då inte Mcdonals och andra företag kan mass slakta djur bara för att tjäna pengar. Kokött bör vi sluta äta, då produktionen av kokött har den största vattenåtgången, skapar metangaser som värmer upp atmosfären, och tar upp mycket jordbrukslandsyta för att producera mat till kor.

 

Fastighetsskatten slopas för fastigheter med mark på upp till 1 hektar, så att en vanlig svensk familj kan överleva och äta ekologiskt egenodlad mat, helt gratis till egenarbete.

 

 

Detta kan införskaffas till en låg självkostnad, som sedan förökar sig på naturligt sätt:

 

- Startset för kycklingfarming för familjebruk, inkl startset med levande kycklingar.

 

- Utbildning om ägghantering, kläckningsprocess, uppfödning, etc, ska ges gratis till farmaren genom grundskoleutbildningen.

 

- Taket kan utrustas med solenergiceller, så att familjefarmen tillverkar sin egen energi, samt kan dela med sig av sin överblivna energi till andra familjefarmar i ett elnät.

 

- Djurens och människans avföring och urin tillsammans med matrester ska avändas som gödsel på våra åkrar, så att vi får näringsrika åkerjordar utan att använda företagens konstgödsel.

 

 

 

Det är bra om alla hjälper varandra kring ingående frågor om uppfödning utav matdjur, farmning, etc. Samarbete gynnar alla.

 

När vi har uppnått denna friheten att bli självförsörjande som människor och som land, då är det viktigt att vi bygger ett starkt försvar i Sverige och återinför allmän värnplikt, så att folket kan försvara vårat land vid ett eventuellt militärt angrepp, så att vi permanent kan vara självförsörjande som människor och som land för all överskådlig tid.

1 hektar är 2,5 gånger större än denna bild, vilket Naturens Parti förspråkar att alla svenskar ska kunna äga avgiftsfritt.

PERMAKULTUR

Permakultur:

"Permakultur är en hopdragning av PERMAnent agroKULTUR, vilket kan översättas med hållbar odling. Begreppet myntades av Bill Mollison och David Holmgren i Australien 1978. Under årens lopp har permakultur börjat användas i många länder och inom olika samhällssektorer. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.

 

Filosofi:

Filosofin vilar på tre etiska grundprinciper som genomsyrar allt arbete inom permakultur:

 

Omsorg om jorden: Förståelse för att man är en del av jorden och att man måste värna om den.

Omsorg om människor: Stödja och hjälpa varandra att leva och utveckla hälsosamma samhällen.

Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist sätt.

 

Permakulturdesign kan ses som ett system som organiserar allt man behöver: mat, boende, energi och vattenförsörjning. Även sociala värderingar ingår i en design som rätten till utbildning och meningsfullt arbete. Permakultur är inte en isolerad metod för odling, utan erbjuder en helhetssyn på hur människan kan fungera som en del av naturen, utan att förstöra den. Och det ger konkreta verktyg för hur man kan göra det.

 

 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Permakultur

Vår värld: 842 miljoner människor svälter idag:

 

100 000 människor dör varje dag utav svält eller dom omedelbara effekterna ifrån svält. Var 5:e sekund dör ett barn under 10 år utav svält och var 4:minut blir någon blind utav A-vitaminbrist."

Källa: The world food report, by the world food and agiculture organisation.

 

Världens 7,3 Miljarder människor, dricker 20 Miljarder liter vatten per dag, och äter 9,5 Miljarder kg mat varje dag.

 

Vi har 70 Miljarder djur i vår köttindustri idag, 1,5 miljarder utav dessa är kor. Dessa 1,5 Miljarder kor dricker 170 Miljarder liter vatten per dag, och äter 61,2 Miljarder Kg mat, varje dag!

 

Ca 3/4 utav vad kon äter är gräs, men detta gräset odlas ju på åkermark som annars kunde användas till att odla tex potatis, vete eller bönor. Så om vi slutar att äta kokött helt och hållet, och endast använda mjölkprodukterna, så sparar vi mycket mark, vatten och koldioxidutsläpp på den ömtåliga Planeten som vi bor på.

Källa: http://www.mjolk.se/fragor-och-svar/vad-ater-kor/#!/fragor-och-svar/vad-ater-kor/Samt dokumentären: Cowspiracy, från år 2014.

Vi måste se framåt och planera en god framtid för våra barn och för den ekologiska hållbarheten på jorden, därför måste vi sluta överproducera konsumtionsvaror som inte kan återvinnas till 100 procent!

 

Vi behöver använda våran teknologi till att uppnå ett nästintill arbetsfritt land och ändå ha tillgång till den moderna livsstil som vi har idag och med hållbara produkter, hållbar plast, förnybar el, återvunnen metall, etc.

 

Vi behöver ge våra barn en grundläggande utbildning med minimal vistelse i skollokalerna, och istället ska vi utveckla en stark inre individ såväl som yttre individ med egna val av inrikting i ett eller flera olika specifika ämnen som eleven själv väljer, inga prov eller andra test ska tillämpas på eleven, skolan ska hjälpa, och inte straffa.

 

Att svenska elevers skola är: Läsa och skriva, två språk, samt grundläggande matte, historia, geografi, samt elevens egna ämnesval, räcker gott och väl, inga betyg i skolan.

 

Skoltider ändras till: 10.00-14.00, 3 dagar i veckan.

HUR SKAPAR VI ETT ARBETSFRITT SAMHÄLLE FRITT FRÅN ÖVERPRODUKTION?

I det nuvarande samhället lever vi i ett ekorrhjul, med en stressig vardag, konstant arbetande, i en oändlig jakt på att betala ännu en månads räkning.

 

Vi lever i en värld med en väl utvecklad teknologi, med maskiner som gör allt tungt arbete åt oss, vi producerar allting vi behöver med några få människors arbete, hur kan vi vara fast i ett konstant arbetshjul fortfarande?!

Förr i tiden sådde man på våren och skördade på hösten, däremellan skötte solen och regnet arbetet och människan hade väldigt mycket fritid, och mat för hela året. Idag när teknologin är väl utvecklad arbetar vi människor mer än aldrig förr.

 

 

Idag har vi maskiner och all teknologi som behövs för att uppnå ett nästintill arbetsfritt samhälle, och med elektriciteten som arbetskraft, borde inte vi vara nästintill arbetsfria vid det här laget?

 

Vi behöver tänka så här: Vad måste jag ha för att överleva? Jo, vatten, mat, bostad, energi, och en bra sjukvård och en bra skola som värnar om barnens fullständiga utveckling, att barnen blir känslomässigt starka med en hög moral, och lära sig att kunna tänka kritiskt som självständiga individer.

 

 

 

 

 

Husbygge förr.

Barn raising in Lansing (now North York City Centre). Toronto, Canada.

Datecirca 1900-1919.

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Barn_raising

Modern byggarbetsplats i dagens samhälle. På ett modernt bygge behöver man inte ha så många arbetare som man behövde ha förr.

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti.

 

Vi i Naturens Parti kämpar för att rädda planeten på riktigt!

En av våra viktigaste politiska punkter är att sätta stopp för företagens överproduktion.

 

Vi behöver stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark som tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från

Sri Lanka och palmolja från Borneo!

Detta måste vi göra för att hinna rädda våra sista regnskogar!!

 

Vi har alla dom politiska lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser! Istället måste vi övergå till ett helt ekologiskt levandssätt. Se rubriken "Vårat Mål".

 

Vi måste tillsammans sätta stopp för företagens vinstdrivna överproduktion, och deras giftiga utsläpp, som orsakar enorma skador på våran ömtåliga planet varje dag!!

 

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se

Icke livsnödvändiga produkter som företagen vill sälja på oss för att göra sin tillfälliga pengarvinst på våran planets och alla framtida generationers bekostnad, kan vi helt enkelt klara oss utan!

Istället kommer vi att åtnjuta ca 75% mer i fritid, då kan vi umgås med våra barn och ge våra barn vår fulla uppmärksamhet på riktigt.

 

 

I skolan behöver barnen lära sig hur man tillverkar dom vanligaste materialen vi använder idag, från grunden vid naturresursuttaget, till den färdiga produkten som vi använder. Detta gäller också matproduktionen, elproduktionen samt bostads- och infrastukturen, att sy egna kläder, konstruera egna möbler, konstruera elgeneratorer, och tillverka andra livsviktiga produkter ska barnen lära sig i skolan, samt att lära sig att läsa, skriva, lite basal räkning med plus och minus, samt grundläggande geografi samt två språk, räcker gott och väl att barnen lär sig i skolan idag.

 

Är det någon som vill studera till ingenjör eller något liknande, så kan avancerad matematik som tex: gångertabeller, bråktal och mer avancerad procenträkning ingå i ingenjörsutbildningen på universitetet och högskolan, avancerad matematik ska inte den övriga befolkningen ha med i sin skolplan, då eleverna inte har någon nytta utav avancerad matematik, varken i arbetslivet eller privat.

 

 

Ådret som vi i Sverige använde fram till mitten utav 1800- talet för att plöja våra åkrar med.

 

Förr i tiden sköttes plogningen för hand utav folket i byn och det gick åt många människors hårda och tunga jobb för att kunna föda en hel by.

 

Fram till mitten utav 1800-talet använde man fortfarande ådret i Sverige till att plöja våra svenska åkrar med. Ådret är en L formad trästock, där man endast använder spetsen till att plöja med, samma typ av plogningsmetod användes utav Egyptierna och främre orienten 3000 år före kristus!

Först vid slutet utav 1800-talet började man använda en mer modernare plog med billspets utav metall med vändskiva och skär.

Denna nya plogen och andra moderna maskiner bidrar till att människorna sparar enormt mycket tid och arbete.

Källa: wikipedia/plog

Plogning idag med en modern traktor. Idag kan en enda traktor göra flera tusen människors arbete vilket befriar tusentals människor från tungt arbete.

"Plöjning är bland det mest tidskrävande man gör på en åker. Ofta är körhastigheten bara 3-10 km/h och man plöjer ca 1 hektar per timme. Det är också stor skillnad i hur marken är att plöja, är det länge sen det plöjdes sist så att det är sega grästuvor eller om det finns rötter från sly i backen, så kan plöjningen lätt ta dubbelt så lång tid än om marken är regelbundet plöjd, med bara några års intervall".

Källa: http://www.bukefalos.com/threads/tidsatgang-for-plojning.1144435/

Att prioritera livsviktig kunskap i skolan om saker som eleverna verkligen har nytta av i livet.

 

Stora tänkare som Einstein, Brahmagupta, Newton och Nikola Tesla arbetade ju inte för pengar, utan dom gjorde alla deras stora upptäcker som gynnar oss än idag, helt som en hobby, deras ideer är basen för våran avancerade teknik idag.

Dessa människor hade mycket fritid, då deras basala behov redan var tillgodosedda. De flesta av dessa personer behövde aldrig tänka på att betala räkningar varje månad, eller hur man skulle betala för mat, etc, detta var redan färdigt för all överskådlig framtid.

 

För att: När du har dina basala behov tillgodosedda för all överskådlig framtid, då blir du helt enkelt avslappnad och börjar leva och njuta utav livet igen, och då börjar många människor att tänka på saker som gynnar hela mänskligheten eller utav ren nyfikenhet använder befintligt material för att skapa något nytt material och hittar nya användningsområden.

 

Det är på det här sättet som dom stora idegenomslagen inträffar, saker som förändrar hela mänsklighetens standard och levnadssätt för alltid, titta bara på elektriciteten, utan den hade vi aldrig kunnat befria oss från den enorma arbetsbördan som vi har idag!

Boskapsskötsel förr:

Kvinna sitter och mjölkar en mager ko medan barfota flicka mockar. Mangskogs socken, Värmland, 1911. Nordiska museet NMA.0043102

 

"En vanlig svensk ko gav på 1500-talet i genomsnitt 400 kg mjölk per år. Runt år 1800 mjölkade en ko i södra Sverige i snitt cirka 600 kg per år och vid 1800-talets slut var motsvarande siffra cirka 1 000 kg/år. Riksgenomsnittet i slutet av 1940-talet för svenska kor var cirka 3 750 kg, 1992 cirka 7 500 kg och 2007 drygt 9 000 kg per år."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nötkreatur

 

Dessa siffror säger oss att vi med väldigt lite mjökkossor kan få dom mjölkprodukter, som vi behöver för att tillgodose hela Sveriges befolkning.

 

 

Mjölkningsmaskin:

Under 1900-talet har nya tekniska framsteg kombinerat med nya transportmöjligheter m.m. betytt att mjölkbönderna har minskat betydligt i antal och är numera (2015) omkring 4 200 i hela Sverige. Centraliseringen av mjölkproduktionen har även lett till en minskning av antalet mejerier. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mjölkmaski