Brott och straff

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Allt våld behöver avvecklas på Tv! Då detta leder till mer våld i samhället. Banken och företagen med sin massmedia, vill att människor ska vara i konflikt med varandra, så att vi inte förstår att det är bankerna och företagen som är orsaken till all den miljöförstöring och krigen vi har idag. Därför skapar makten medvetet en ny generation av våldsmatade barn, som blir våldsamma, empatilösa och känslokalla vuxna, som skapar konflikter, rädsla och splittring människor emellan, i samhället idag.

 

 

# Avveckla all reklam på svensk Tv, radio. Reklam för hasardspel och icke livsnödvändiga produkter leder till ett ökat spelmissbruk och ökad konsumtion, det finns över 250 000 spelmissbrukare som ofta inte kan betala sin hyra pga hasardspel. All annan reklam leder till överdriven konsumtion vilket skövlar planetens naturresurser!

Övriga källor: http://www.vetenskaphalsa.se/vi-behover-bli-battre-pa-att-hitta-tidiga-tecken-pa-spelberoende/

"Det svenska teleundret":

"År 1947 bildades Nämnden för televisionsforskning, där en grupp ingenjörer gjorde ett pionjärarbete. Men det dröjde ända till 1956 innan riksdagen beslutade om hur televisionen skulle organiseras, nämligen genom statligt monopol och reklamförbud."

Källa: http://www.bgf.nu/historia/6/tv.html

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ingen-reklam-pa-tv-om-svenskarna-far-valja

 

 

# Visa ett jämnt fördelat Tv inehåll, från alla delar utav världen, med 10% Australiensk Tv, 10% Asiatisk Tv, 10% Afrikansk Tv, 10% Nord&Sydamerikansk Tv, 10% Övrig Europeisk Tv, 10% Dansk Tv, 10% Norsk Tv, 30% Svensk Tv. Detsamma gäller också nyheter. Detta gör att vi får en allsidig bild utav omvärlden och inte den ensidiga bild som nyhetsbyråerna TT, Reuters och American associated press ger oss, dessa tre företag förser oss med alla våra nyheter idag.

Sänd också 30 % Danskspråkiga och 30 % Norskspråkiga, och 40 % Svenska barnprogram på TV, och byta ut Finska barnprogram och nyheter som bara en liten del utav befolkningen förstår. Detta leder till att alla människor i Sverige lär sig fler språk och kan göra sig förstådda i våra närmaste grannländer.

 

 

# Prostution och sexköp blir lagligt. Detta leder till att våldtäkterna och sexualbrotten drastiskt minskar i Sverige, samt att dom prostituerade inte är beroende utav en hallick som tar en stor del utav vad kvinnorna tjänar.

Alla människor får själva välja vad man vill göra med sin egen kropp, man kan välja att sälja sin kropp till företagen och få betalt, eller att använda sin egen kropp som ett företag och få betalt. Alla människor bestämmer själva över vad man vill göra med sin egen kropp!

 

 

# Folkets hus behöver åter öppnas igen alla dagar i veckan, som en naturlig avgiftsfri mötesplats i stadsdelarna där alla människor är välkomna och kan ta en kopp kaffe, se på film, spela pingis, biljard, schack etc. Detta skapar gemenskap och trygghet i städerna igen, och leder till mindre våld i städerna.

State of mind: The psycology of control.

By Alex Jones. Infowars.com

Några av dom våldsamma filmer som vuxna och ungdomar ser på.

Det nya Jason spelet där spelaren dödar obeväpnade ungdomar på olika brutala sätt.

Manhunt - spelet som utbildar nya seriemördare.

Några av dom våldsamma tecknade filmer som många barn tittar på.

Olika våldsamma spel som våra barn och ungdomar spelar varje dag.

GTA spelet där barn och ungdomar attackerar civila och poliser oprovocerat på stadens gator.

 

 

Redan 1908 varnade svenska lärare för att våldsfilmer kunde få barn att drömma mardrömmar. 1911 blev Sverige den första staten i världen att införa filmcensur:

"I oktober 1994 skakades Sverige och Norge av våld bland barn i förskoleåldern. Våldet började oftast som "lek" men urartade och resulterade ibland i dödlig utgång, bland annat inträffade det så kallade Siljefallet i Norge. Man började debattera om underhållningsvåldet kunde ligga bakom. Flera TV-kanaler började nu granska barnprogram. Bland program som vissa slutade visas var Power Rangers det mest omtalade, men även Darkwing Duck berördes, och ersattes av de barnvänligare och mindre våldsamma Bumbibjörnarna. När en lärare i en svensk tredjeklass i december 1994 gav barnen i uppgift att skriva julberättelser fick läraren, som väntat sig "vanliga" julberättelser, in våldsamma julberättelser där tomten sköt alla barnen och pappan skar fingrarna av barnen. Detta väckte uppmärksamhet i radio och tidningar samt Sveriges riksdag, och underhållningsvåldet sades vara orsaken."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Underhållningsvåld

 

 

Moderaternas företag kinnevik var det företaget som bröt mot svensk lag och började sända våldsamma program i svensk tv 1987 efter att man mördat Olof Palme som var emot våld på svensk Tv bla. Detta är den främsta anledningen till att det råa våldet har ökat i det svenska samhället sedan dess:

"Den 31 december 1987 inledde Kinnevik sina sändningar av TV3 som sände program på de skandinaviska språken. Sändningarna skedde via satellit från London för att kringgå skandinavisk lagstiftning."

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_TV-historia#1987-:_Public_Service-monopolet_bryts

 

 

 

Våld kriminalitet:

Det oprovocerade våldet som har eskalerat i Sverige beror främst på att moderaterna bröt mot den svenska lagen och började den 31 December 1987 att via sitt företag kinnevik sända grovt våld på svensk Tv som dessförinnan hade varit helt förbjudet i Sverige. Moderaterna lyckades med detta på grund av att moderaternas företag kinnevik började sända våld på svensk Tv via satellit, den svenska regeringen hade inte hunnit stifta lagar om satellit tv än, då det var relativt nytt sätt att sända Tv på.

Visar man våld på Tv om och om igen så blir våra barn och ungdomar avtrubbade gentemot våld och empatilösa, detta leder till att man får lättare att ta till våld i olika situationer. På grund utav världsbilden vi får från filmerna och all reklam, så vill vi konstant ha nya saker, och vi är inte nöjda med dom sakerna vi redan har fastän dom fungerar. Reklam bidrar till överkonsumtion och behöver avvecklas för att spara på vår planets knappa resurser.

 

I tv program som tex, CSI, utreder man först ett mordfall, sedan berättar man hur mördaren tänkte, detta planterar ideer hos ungdomarna, som i värsta fall leder till att ungdomarna begår ett liknande brott under sitt liv.

 

Majoriteten utav programmen som visas på Tv idag som tex. Sons of anarchy, Family Guy och Criminal Minds, glorifierar ju våldet och rent av beskriver detaljerat hur man ska använda våldet för att få folk i samhället att känna rädsla. Hur tror du att dessa våldsamma bilder och program påverkar ett litet barn?

 

Filmindustrin, speciellt Hollywoods, manipulerar oss och våra barn på en subtil nivå, från att ha avtrubbat vår hållning gentemot våld, till att få oss att tycka att våldet i samhället är normalt, "not a big deal", detta är ju helt vansinnigt! Varför har vi inte reagerat på detta självklara problemet innan??

 

Vad tv och media istället bör visa är ju; Naturprogram, bra dokumentärer som gör oss mer intelligenta och medvetna, istället för att bli dummare och känslomässigt avtrubbade, när vi tittar på Tvn.

 

 

Vi behöver stoppa allt våld på Tv!

Då är det garanterat att vi kommer se en drastisk minskning utav våldet i samhället efter 10 år, då den nuvarande våldsamma och mer empatilösa generationen har växt upp och anpassat sig. Och inte förbjuda våldsam musik eller våld på internet utan endast det som visas på tvn och våldsamma spel, intresset för våldet kommer att rinna ut, för att det man är intresserad av i yngre tonåren sätter sig som intresse sedan för resten utav livet.

 

Visar vi inte våldsamma Tv program utan istället visar filmer där det finns bra föredömen i och en bra historiemening med filmen som skildrar våran samtid och vår verkliga historia och människans möjligheter idag, så får vi också en mer medveten ungdom med en större empati och förståelse för livet och våran historia och våra fantastiska möjligheter idag.

 

För att få ett tryggare samhälle och ett slut på alla skottlossningar som har hänt i Sveriges städer, så måste vi öppna upp fritidsgårdarna för alla åldrar alla dagar i veckan så att ungdomsgenerationen får kontakt med vuxengenerationen och kan därigenom skapa goda relationer och bidra med viktigt stöd och ge råd och fungera som pappa gestalter då många ungdomar på glid idag kommer ifrån ensamstående föräldrar och därmed saknar ett bra föredöme hemma.

 

Detta kostar inte staten något extra då vi redan har personalen med samma öppettider som idag och vi använder dom redan befintliga fritidsgårdarna. Många vuxna besökare kommer ockå agera som frivillig extrahjälp för personalen på fritidsgårdarna.

 

 

Detta skapar gemenskap och trygghet i städerna igen:

Idag får man endast vistas på fritidsgårdarna om man är upp till 19 år, då de flesta ungdomar är utan jobb och den verkligt destruktiva banan börjar då man slutat skolan, och inte får något jobb, så är det ju väldigt viktigt att alla åldrar är välkomna på fritidsgårdarna, alla dagar! Då kan personalen och andra vuxna ta hand om ungdomarnas arga frustrationer och balansera dessa känslor så att dom inte blir uttryckta i destruktiva handlingar, då det ofta fattas ansvariga vuxna i ungdomars liv som är på glid.

 

Vi behöver också öppna upp folketshus igen för att skapa en naturlig avgiftfri mötespats för alla människor i samhället. Där alla människor är välkomna och kan ta en kopp kaffe, och prata och umgås, se filmer, spela pingis, biljard, schack etc.

 

Då många människor känner varandra i stadsdelarna ökar det tryggheten och det blir svårare att begå brott, misshandla eller råna någon, och komma undan med det.

 

Det finns en lag som säger att våldsamma och stötande bilder ej får spridas bland allmänheten. Men för Tvn hade man tagit bort förbudet vid slutet av 80-talet, varför kan man ju undra?? Tvn är ju det viktigase och mest inlytelserika medium var har i Sverige idag!

 

 

Här är några lagar som media och tv industrin bryter mot:

"Del ur radio och tv-lagens demokratiparagraf 5 kap. 1 §:"Programverksamheten som helhet ska präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”

 

6 kap.2§: Om tryckta skrifters spridning:2. Bland barn och ungdom sprider tryckt skrift, som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran.

 

7 kap.4§ i tryckfrihetsförordningen:13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. (Tryckfrihetsförordningen gäller enbart för tryckta skrifter. Kartor, ritningar och bilder ska ses som skrift även om det inte finns någon text.)"

Källa: Lagen.nu

 

 

Kriminalvården:

I fängelset ska den som blivit dömd för ett brott få genomgå en obligatorisk yrkesutbildning i ett bristyrke, samt ge den intagne en lägenhet efter det att den brottsdömde blir frisläppt, och hjälpa den intagne in i en ny social grupp genom en hobby som tex, sport, friluftsliv, politisk förening, etc. Detta leder till att återfall i brott minimeras.

 

Ingen människa vill bli kriminell fån början, utan påverkas utav omgivningen, har dåliga relationer i hemmet, eller har en kompetensbrist som leder till att människan blir kriminell.

 

 

 

Sverige ligger tvåa i världen när det gäller våldtäkter:

Denna höga nivå slås bara utav ettan Botswana som har ca 93 våldtäkter per 100 000 inånare. Sverige har ca 66 våldtäkter per 100 000 invånare och trean Nicaragua har ca 33 våldtäkter per 100 000 invånare.

Källa: http://qet.se/2015/07/27/fns-lista-over-valdtaktstataste-lander-sverige-2a/

 

I Danmark där prostituion och sexköp är lagligt skedde det endast 7,3 våldtäkter per 100 000 invånare år 2008, samma år skedde det 53,2 våldtäkter per 100 000 invånare i Sverige. Källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12417039.ab

 

Riksdagen förbjöd prostutionen i Sverige för att det är svårt att ta skattepengar utav en prostituerad och hålla koll på hur mycket pengar som omsätts inom prostituionen i Sverige, därför förbjöd riksdagen prostution i Sverige.

 

Riksdagens beslut har lett till en sexuell frustration hos män som inte har den sociala kompetensen för att kunna skoja sig fram till att få sex av en kvinna, hos män som inte är fysiskt attraktiva nog för en kvinna, och hos män som har utvecklingsstörningar.

 

En kvinna kan få ha sex när hon vill, en kvinna kan vara fet och ändå få ha sex, en kvinna kan vara otrevlig och rentav elak mot mannen, och ändå kan hon få ha sex när hon vill, detta gäller inte för män som måste vara väldigt sociala och experter på att kunna skoja till det med en kvinna för att få ha sex.

 

När det inte finns någon möjlighet att kunna tillfredsställa det sexuella behovet som alla människor har, skapar detta en enorm sexuell frustration hos människan, det är den obalansen i samhället som vi ser resultatet på nu.

Kriminalitet och våld minskar drastiskt i det nya arbetsfria samhället:

Stölder, våld och övriga brott beror oftast på att det är en brist på en viss vara. I det nya "arbetsfria" samhället som Naturens Parti förespråkar, så kommer inte kriminalitet att existera i den bemärkelsen vi har idag, då allting man behöver kommer att finnas tillgängligt för gratis användning till alla.

Om du tex vill ha en cykel är det bara att ta en cykel och sedan lämna den på speciella platser runtom i staden, helt gratis, ungefär som dagens bibliotek, detsamma gäller filmer och Internet, eller utbildningsmaterial, bara att ladda ner från en gemensam fri och öppen server, från folkets informations server. Desamma gäller mat, energi och boende, helt gratis i utbyte mot några få dagars arbete per månad.

 

Är det någon människa som använder våld eller beter sig illa så skulle man i första hand hjälpa denna människan med att ge denne kärlek och gå till grunden med problemet och verkligen förstå varför detta har hänt, och lösa problemet ifrån grunden, så att problemet aldrig uppstår igen för någon annan människa, och lära oss ifrån våra misstag och göra rätt med nästa generation, därav måste vi ta bort allt våld från Tv programmen då barnen och ungdomarna tar efter detta och tycker att detta är coolt.

Vi behöver ge ungdomarna rättvisa, starka och kärleksfulla föredömen att se upp till på Tv programmen.

 

Tv programmen ska visa vad företagen gör i Amazonas regnskogar och många andra platser där skogar skövlas och naturresurser utplånas, och där urfolken drivs på flykt, undan företagens hänsynslösa jakt på nya naturresurser att förbruka, och vanliga människor rentav dödas för deras protester, vad har hänt med Sveiges media? Varför rapporteras det inget om dessa skyldiga företag?

 

Svensk media rapporterar ju ingenting om regnskogarna som ju ska vara på förstasidan på alla tidningar, tills det att man har slutat skära ner skog och börjat återplantera stora områden igen!

 

Detta är ju det viktigaste någonsin, som nyheterna måste informera om varje dag! Detta handlar om alla framtida generationer och om hela planetens överlevnad!

 

 

 

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi arbetar för att stoppa företagen som förstör våran gemensamma planet!

 

Genom att stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark, tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från Sri Lanka och palmolja från Borneo, så hinner vi rädda våra sista regnskogar!!

 

Naturens Parti är det politiska partiet som verkligen kämpar för att rädda planeten på riktigt, genom att stoppa företagens överproduktion. Vi har dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser, samt alla giftiga utsläpp som företagen orsakar på våran ömtåliga planet, varje dag!!!

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se