Utlandsbistånd och flyktingpolitik

Naturens Partis ståndpunkt:

 

 

# Utlandsbistånd ska inte ges i form utav pengar till andra länder, utan istället ska Svenska arbetare bygga upp livsviktig infrastuktur, mat-/vatten-försörjning och energiförsörjning i länder där flyktingar som söker sig till EU kommer ifrån. Så att vi verkligen hjälper u-landet med Svensk arbetskraft, material och kunskap, istället för att ösa pengar till korrupta politiker, företag och ledare i dessa länder, som ofta behåller bidragen för sig själva utan att hjälpa det lidande folket.

 

 

# Redovisa vad som har byggts upp i u-landet med våra svenska skattebetalares biståndspengar. Alla bidrag till röda korset, rädda barnen och alla andra sk, "hjälporganisationer" ska redovisas öppet vad dessa organisationer har byggt upp och priser på inköpt material samt arbetskraft jämfört med bidragen man fått.

 

 

# Avslag på asylansökan ska ske via ett personligt polisbesök hos den asylsökande som fått avslag på sin asylansökan, varpå den asylsökande som fått avslag på sin asylsökan får följa med polisen och sättas i låst förvar fram tills dess att polisen kan verkställa domen och skicka tillbaka den asylsökande. Detta minimerar risken för att den asylsökande som fått sin asylsökan avslagen begår ett terrorbrott eller någon annan destruktiv handling som att gå under jorden och gömma sig.

 

 

# Främst kvinnor och barn som inte har kommit in i puberteten än, ska vara dom flyktingar som släpps in i Sverige och får asyl eller uppehållstillstånd här. Pappor till dessa kan också få asyl.

Kvinnor och barn utsätts för mer hemskheter än män i krig, och kvinnor och barn behöver få skydd i Sverige i första hand.

Männen och pojkarna behöver försvara och bygga upp sitt eget hemland för att återvändandet av flyktingarna ska underlättas.

 

 

# Folkomrösta om flyktingmottagningen. Att avveckla flyktingmottagningen permanent och istället hjälpa alla flyktingar i krigsdrabbade länders grannländer, genom att bygga upp livsviktig infrastuktur som energikraftverk, vattenreningsverk och hållbar matproduktion i tex, Libanon för Syrier, i Pakistan för Afghaner, i Sudan för somalier, så att vi kan hjälpa alla flyktingar, och inte bara den lilla droppen i havet av flyktingar som är starka nog att ta sig hela vägen till Sverige. Dom flyktingar som är svagast och i störst behov av hjälp är fast i krigsdrabbade grannländer. Därför måste vi avveckla all flyktingmottagning i Sverige permanent, och istället lägga dessa pengar på att bygga upp livsviktig infrastruktur i dom krigsdrabbade ländernas grannländer, som tex i Pakistan för afghaner, i Libanon för syrier, i Etiopien för somalier, etc, så att vi kan hjälpa alla flyktingar som är svaga, fattiga och som verkligen behöver hjälp, och inte bara den lilla droppen i havet av flyktingar som är rika och starka nog att ta sig hela vägen till Sverige.

Övrig källa: https://www.svd.se/vad-kostar-invandringen

 

 

# För att förbättra återvändandet utav flyktingar, så ska Sverige, efter att föregående erbjudande med nödvändig infrastuktursuppbyggnad, etc, har erbjudits landet för att ta emot sina papperslösa landsmän, ge dom styrande i specifika U-länder en viss summa pengar för varje papperslös landsman som får flytta tillbaka till sitt hemland, exempelvis 30 000 kronor per landsman. Om landet ändå inte vill ta emot sina landsmän så ska Sverige istället betala dom styrande i den asylsökandes grannland för att ta emot dom asylsökande och ge dessa ett medborgarskap, exempelvis Pakistan för Afghaner, Etiopien eller Sudan för somalier etc. Om en svensk hade sökt asyl i ett annat land och fått avslag och blivit skickad till Norge eller Danmark och fått medborgarskap där istället för Sverige så hade detta varit acceptabelt för svensken, då det är en likande kultur och ofta ett liknande språk i den asylsökandes grannländer.

 

 

# Begår en ny svensk medborgare ett grovt brott inom 15 år efter att den har fått sitt svenska medborgarskap, ska personen bli av med sitt svenska medborgarskap och utvisas permanent. Till en början ska alla svenska medborgarskap som beviljats från år 2000 och framåt omprövas utifrån om personen har begått grov brottslighet, eller upprepade gånger mindre brottslighet, personerna ska då bli av med sitt svenska medborgarskap och utvisas permanent, desamma gäller för terrorresor där man krigat för terrorister i andra länder.

 

Varför vill moderaterna att fler flyktingar ska söka sig till Sverige?

1. För att företagen ska få billigare arbetskraft. Ett företag kan erbjuda en mycket lägre lön när det är 1000 personer som står i kö till samma jobb än när det endast är 10 personer som står i kö till samma jobb.

 

2. För att skapa olikheter, splittringar och konflikter i samhället så att svenska folket inte kan organisera ett motstånd mot företagens exploatering av Sveriges Naturresurser och av våran överdrivna arbetsbörda och arbetstid.

 

3. Att skylla våldsamheter, försämringar i välfärden, höjda hyror och energikostnader på varandra, och inte på företagen som ligger bakom alla dessa försämringar.

 

 

 

Varför vill socialdemokraterna att fler flyktingar ska söka sig till Sverige?

På grund utav humanitära skäl, alltså för att man tycker synd om dem. Vad socialdemokraterna inte förstår är att vi endast hjälper en liten bråkdel utav alla som lider av kriget, och då hjälper det inte att släppa in en bråkdel människor i Sverige till en väldigt hög kostnad för samhället och gemenskapen människor emellan i Sverige.

 

Den verkliga hjälpen ska tilldelas på plats i flyktingarnas hemländer, då kan Sverige till en väldigt låg kostnad hjälpa majoriteten av alla flyktingarna i så kallade gröna zoner där man bygger upp nödvändig infrastruktur och beskyddar genom FN så att flyktingarna kan leva och gå i skolan i väntan på att kriget ska ta slut.

I Sverige har vi inte råd att bygga fler universitet och anställa fler lärare så att vi kan utbilda dom läkare, lärare och ingenjörer som vi behöver, men vi har råd med att försörja och utbilda tusentals asylsökande, och ge dom bostäder när vi inte ens kan ge våra svenska medborgare som är hemlösa och våra egna ungdomar några bostäder.

 

Det finns inte tillräckligt med jobb i Sverige, inte ens för den svenska befolkningen, hur ska det finnas jobb för flyktingar och EU immigranter?

 

Arbeten minskar på grund utav att mer produktion utförs av maskiner, istället för med mänsklig arbetskraft. Detta ska tillgodoräknas den svenska befolkningen i form av minskad arbetstid med bibehållen lön.

 

 

 

Flyktingpolitik, utlandsbistånd och utrikespolitik:

Att människor flyttar från sitt land och söker sig till andra länder beror främst på att människan vill ha ett enklare liv, med rent vatten, pålitlig och hållbar energi, och en hållbar matförsörjning, detta räcker för att människor ska stanna i sitt eget hemland.

 

Idag öser svenska riksdagen ut skattebetalarnas pengar till korrupta ledare i U-länderna, som tar pengarna till sig själva, och bygger inte upp den livsnödvändiga infrastrukturen som behövs i sina egna länder, så att folket får sina livsnödvändiga behov tillgodosedda, så att dom slipper flytta till ett bättre liv i tex, EU.

 

Svenskt utlandsbistånd ska endast ges med kunskap, arbetskraft och material, istället för med pengar, att bygga upp en hållbar mat- energi- och vattenförsörjning i dessa fattiga u-länder, samt bra vägar eller bra tågnät. Och att bygga i så stor balans med naturen som möjligt, och med hållbart material, istället för att ösa bistånd och pengar till korrupta ledare.

 

Detta kan också användas för att återvändningen utav flyktingar ska underlättas, i utbyte mot att Sverige bygger upp denna livsviktiga infrastrukturen och energiförsörjningen, etc, att u-landet också tar emot sina landsmän och kvinnor, även om dessa saknar papper, men som skäligen är ifrån respektive land.

 

Den sista lösningen för att få dom styrande i landet att ta emot sitt folk är att ge dom styrande ett bidrag för varje papperslös landsman som landet tar emot, exempelvis 30 000 kronor per person.

 

I Kanada får asylsökande inte bostätta sig permanent i dom 3 mest befolkade provinserna, utan är tvugna att sprida ut sig. I Sverige motsvarar detta Stockholms län, Västra götalands län och Skåne län som nyanlända inte ska få bosätta sig i permanent.

 

Detta har lett till att Kanada är bäst på integration i hela världen.

 

 

 

 

Att vara öppen för hela världen:

Att vara öppen för hela världen och ta emot alla människor som lever i krig och andra svårigheter leder till att vi måste ju ta emot alla människor från alla krigsdrabbade länder.

Tittar vi på nyhetskartan och jämför den med krigets Syrien idag, så ser vi att det sker mer mord och skjutningar i USA varje dag än i krigets Syrien under långa perioder. Då ska Amerikanska medborgare ha rätt till asyl i Sverige.

Detta betyder att vi måste ta emot alla ca 300 miljoner amerikaner i Sverige eller i hela EU.

I Brasilien skjuter polisen ihjäl 10 000 tusentals människor varje år, detta betyder att brasilianska medborgare har rätt till asyl i Sverige, då måste vi ju ta emot hela Brasiliens ca 200 miljoner människor i Sverige och EU.

Det lever över 700 miljoner människor i extrem fattigdom i världen idag, långt under FN:s krav för mänskliga rättigheter, då måste vi ju ta emot även alla dessa människor!

Istället behöver vi hjälpa alla människor i världen genom att bygga upp nödvändig infrastruktur, mat/vatten och energiförsörjning i dom mest behövande länderna i världen. Att hjälpa bara en liten promille av dessa människor och säga att vi gjort allt vi kan är ju ett rent hyckleri!

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi arbetar för att stoppa företagen som förstör våran gemensamma planet!

 

Genom att stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark, tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från Sri Lanka och palmolja från Borneo, så hinner vi rädda våra sista regnskogar!!

 

Naturens Parti är det politiska partiet som verkligen kämpar för att rädda planeten på riktigt, genom att stoppa företagens överproduktion. Vi har dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser, samt alla giftiga utsläpp som företagen orsakar på våran ömtåliga planet, varje dag!!!

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se