Sjukvård

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

# Nej till vinster i välfärden.

 

 

# Avveckla all antibiotikaanvändning i våran svenska köttproduktion, och importstopp för antibiotikabehandlat kött från utlandet.

 

 

# Kunskap om könssjukdomar ska ges i skolan varje termin från det att barnen blivit tonåringar, och kunskapsprov om dessa obotliga könssjukdomar ska ske varje termin under elevernas tonår. Detta leder till att tonårsgraviditerna minskar och könssjukdomarna minskar markant då tonåringarna inser hur viktigt det är att använda kondom. Dom obotliga könssjukdomarna och tonårsgravidideterna samt tonårsaborter har gått upp markant, detta förstör resten av livet för den drabbade ungdomen som också hinner smitta många andra människor med den obotliga könssjukdomen under ungdomens hela levnadstid.

 

 

# Låt våra barns naturliga immunförsvar få utvecklas maximalt! Avveckla alla vaccinationer på våra barn! Det finns väldigt höga halter av arsenik och andra kemikalier i vaccinationen, vilket kan göra att barn blir överkänsliga och lättare utvecklar adhd, allergier och hindrar barnets egna naturliga immunförvar att utvecklas fullt ut. Vaccinet kan också mutera i människokroppen och bli obotligt, detta har hänt i Ukraina där man övervaccinerar barn med bland annat poliovirus som blev resistent och dödade många barn då det inte finns något botemedel mot det muterade polioviruset. Plasmider från döda och halvdöda virus tas också upp av människokroppens nedbrytarceller och blir en permanent del utav cellernas DNA, denna virusgen kan återaktiveras om människokroppen blir utsatt av ett liknande virus och ger då en dubbelskadlig effekt hos den vaccinerade människan.

 

# Helt naturlig medicin, utan kemikalier eller andra konstgjorda ämnen skall främst användas i sjukvården.

 

 

# Legalisera Cannabis för rekreationellt bruk i Sverige. På systembolaget ska det finnas en avdelning med Cannabis, där man efter att ha uppvisat sitt ID kort och är 20 år, får köpa upp till 10 gram Cannabis per dag.

Cannabis har använts i Sverige i över 2 500 år för rekreationellt bruk, mat, samt för dom produkter som människan gjorde från växtfibrernas stora användningsområde.

Cannabisfrön används som mat och har nyttiga fetter och flera essentiella aminosyror i sig. Cannabis används i flera moderna mediciner mot allvarliga sjukdomar som cancer, alzheimers, multipel skeleros, mm.

Arkeologer har hittat spår av Cannabisodlingar i Sverige:

"I Sverige har hampa odlats under järnåldern (500 f. Kr-1150 e. Kr.) i Skåne, Västergötland, Östergötland, Dalarna, Sörmland, Uppland, Jämtland och Ångermanland, det vet man eftersom de arkeologiska fynden är entydiga. Under tiden 600-1000 e. Kr. sker en kraftig ökning av förekomsten av hampapollen, vilket tyder på en kraftig expansion i odlingen." Källa: http://www.vaxteko.nu

 

 

# Inför dämpad ljudvolym på klubbar och spelningar i Sverige. Då många människor lider av hörselskador och obotlig tinnitus pga den höga ljudvolumen som spelas på klubbarna i Sverige. När ungdomarna är unga förstår dom inte att hög musik på klubbar ger dom permanenta hörselskador för resten av livet.

"Enligt Hörselskadades Riksförbund finns det cirka 1,3 miljoner personer i Sverige som har nedsatt hörsel, varav cirka 560 000 har så grav skada att de skulle dra nytta av att använda sig av hörapparat." Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hörselskada

 

 

# Permanent sommartid införs, vintertid slopas. Varje år får tusentals svenskar hjärtinfarkter, sömnstörningar och vi missar tider på grund av att vi måste ställa om klockan. Vintertid infördes för att spara på energi men är föråldrat idag då vi använder gatubelysning dygnet runt och vi sparar ingen energi med detta längre. Att ställa om klockan kostar många äldre människor livet varje år då deras kroppar och hjärtkärl är så känsliga och ömtåliga att de inte kan ställa om sig till en ny dygnsrytm inom så kort varsel.

"Utslaget på de 1,6 miljarder människor i världen som ställer om sina klockor kan dödsoffren räknas i tusentals enbart räknat på fler hjärtinfarkter."

Källa: http://www.svt.se/opinion/med-sommartid-aret-runt-kan-vi-radda-manga-liv

En väldigt bra dokumentär som handlar om dom viktiga medicinska egenskaperna hos Cannabis och hur dom stora läkemedelsföretagen håller Cannabis olagligt för att Cannabisen skulle konkurrera ut läkemedelsbolagen och minska företagens vinster enormt.

Från Aftonbladet:

"Olovlig droganvändning ska enligt konventionerna inte bekämpas genom straffbeläggande utan genom prevention, vård och behandling och genom att tillgängligheten kontrolleras rigoröst. En kriminalisering av bruket av narkotika följer inte av anslutningen till konventionerna men det är inte förbjudet att införa en sådan lagstiftning, vilket Sverige gjorde 1988.

 

Att avkriminalisera bruket av narkotika är i linje med bestämmelserna och andan i narkotikakonventionerna. Att legalisera bruket för andra syften än medicinska vore däremot ett brott mot konventionerna.

 

Kan man avkriminalisera narkotika, vilket en del skribenter förespråkar? Vi utgår från att de menar hanteringen av narkotika. Svaret är både ja och nej. Vid ett ringa narkotikabrott, till exempel innehav av små mängder för eget bruk, är det möjligt att ge behandling eller annan insats i stället för eller i tillägg till straff om den som begått brottet själv missbrukar droger. Det är ett tillägg till konventionerna som infördes 1972 och som Sverige drev fram. Det är beklagligt att vi senare slagit in på den motsatta vägen och kriminaliserat användningen och till och med infört fängelse i straffskalan. Det placerar oss i sällskap med länder som Indonesien, Thailand och Kambodja.

 

Den utvärdering som BRÅ gjorde för femton år sedan pekade på att kriminaliseringen ledde till att polisen i stor utsträckning prioriterade ringa narkotikabrott, främst bland ungdomar, samtidigt som den grövre narkotikabrottsligheten åsidosattes. Någon avskräckande effekt på ungas narkotikabruk kunde inte konstateras.

 

En viktig landvinningarna under senare tid är konstaterandet att narkotikaberoende är en multifaktoriell kronisk sjukdom (som exempelvis högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar) som påverkar hjärnan. Intressant nog är detta i linje med narkotikakonventionernas syn på den som missbrukar droger som en individ som inte ska bestraffas utan i stället erbjudas behandling och rehabilitering.

Narkotikakonventionerna rättfärdigar inte en repressiv politik.

 

Vi uppmanar regeringen att uppdatera narkotikapolitiken med utgångspunkt i narkotikakonventionernas förespråkande av en icke-bestraffande politik och synen på beroende som en multifaktoriell kronisk sjukdom. Regeringen och ansvariga statsråd bör agera nu. Frågan handlar om liv eller död".

 

Källa: http://www.aftonbladet.se/debatt/article21420040.ab

Från GP:

"En liberal grundbult är att staten inte skall ha befogenhet att styra vad en individ väljer att göra med sin kropp, under förutsättningen att det inte inskränker någon annans fri- och rättigheter.

Detta innefattar även droger, och dagens förlegade drogpolitik skadar mer än vad den hjälper. Det är hög tid att några av samhällets mest utsatta erbjuds en hjälpande hand istället för en fängelsedom för sitt missbruk.

Under 90-talet hade Portugal enorma problem med drogmissbruk. Efter en omfattande utredning kom de fram till lösningen på problemet: Avkriminalisera alla droger, cannabis likväl som heroin.

Sedan avkriminaliseringen 2001, finns nu tillräckligt med data för att utreda, och i en rapport från CATO-institutet talar statistiken sitt tydliga språk. Missbruket har sjunkit, missbrukare har vågat söka vård för sitt missbruk – och mardrömmen om drogturism har inte slagit in. Med andra ord, allt som kunde gå rätt gick rätt. Avkriminaliseringen blev en succé och i dag går det knappt att hitta någon som vill återgå till hur det var innan avkriminaliseringen.

 

Avkriminaliseringen blev en succé eftersom Portugal förstod följande: Avkriminalisering handlar om att minska missbruket genom att hjälpa, istället för straffa, samhällets utsatta som lider av drogberoende. Avkriminaliseringen var aldrig tänkt som en reform för att släppa alla droger fria. Det var tänkt som en folkhälsofråga, och därför lyckades den.

 

Nu står Sverige inför ett vägskäl. Antingen fortsätter vi på vår inslagna gamla väg. Den väg vars moralism kostar samhället enorma resurser och orsakar utsatta människor ofattbart lidande. Eller så lyssnar vi till forskningen och går i Portugals fotspår".

 

Per Aronsson

leg biomedicinsk analytiker och apotekarstudent

styrelseledamot Liberala studenter Göteborg

 

Källa: http://www.gp.se/nyheter/debatt/moralisera-mindre-avkriminalisera-alla-droger-1.125568

Från Expressen:

"En av de högst ansedda organisationerna som arbetar med mänskliga rättigheter i världen är Human Rights Watch. De gick nyligen ut med en önskan om att avkriminalisera narkotika. Tidigare i år har dessutom FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon, precis som sin företrädare Kofi Annan, tagit ställning för en avkriminalisering. Världshälsoorganisation (WHO) har också gått i bräschen för att avkriminalisera drogbruk över hela världen.

De har alla insett att förbudspolitiken skadar mer än vad lätt narkotikabruk gör".

 

"Oräkneligt mycket klinisk forskning finns också på de medicinska effekterna av cannabis.

Drogen kan användas för allt från smärtlindring till att lindra symptomen av både MS och epilepsi, men också för patienter med Alzheimers och mot nedsatt aptit.

Dessutom har forskare lyckats få fram mildare sorter av cannabis som uppfyller just de medicinska syften som sig bör, och inte mer.

Sverige borde se framåt i frågan. Halva världen legaliserar cannabis för medicinskt bruk och avkriminaliserar för rekreationellt. Istället för att använda sjuka medmänniskor som syndabockar i ett helt och hållet förlegat system borde Sverige sluta straffa människor som vill hjälpa sig själva".

 

Andreas Eriksson

Liberal debattör med bakgrund i Centerpartiet

 

Källa: http://www.expressen.se/debatt/ett-viktigt-steg-mot-att-legalisera-cannabis

USA patenterar naturmedicinen cannabinoider mot bla, Cancer, Alzheimers och Parkinsons år 2003:

 

Patentnummer: US 6630507 B1

SAMMANFATTNING:

"Cannabinoids have been found to have antioxidant properties, unrelated to NMDA receptor antagonism. This new found property makes cannabinoids useful in the treatment and prophylaxis of wide variety of oxidation associated diseases, such as ischemic, age-related, inflammatory and autoimmune diseases. The cannabinoids are found to have particular application as neuroprotectants, for example in limiting neurological damage following ischemic insults, such as stroke and trauma, or in the treatment of neurodegenerative diseases, such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease and HIV dementia.

 

Nonpsychoactive cannabinoids, such as cannabidoil, are particularly advantageous to use because they avoid toxicity that is encountered with psychoactive cannabinoids at high doses useful in the method of the present invention. A particular disclosed class of cannabinoids useful as neuroprotective antioxidants is formula (I) wherein the R group is independently selected from the group consisting of H, CH3, and COCH3."

 

Källa: https://www.google.com/patents/US6630507

Sjukvård:

 

Kemikaliebaserade läkemedel ger ofta grova organmässiga biverkningar på ex, levern, och försvagar människans naturliga immunförsvar. Vårat känsliga immunförsvar utsätts för olika väldigt farliga döda och halvdöda bakterier och virus redan ifrån födseln innan vårat immunförvar hunnit utveckla sig helt, detta skadar utvecklingen utav det naturliga immunförsvaret som blir försvagat, då delar utav dessa bakterier och virus äts upp utav kroppens egna försvarceller som i sin tur blir uppätna utav kroppens avfallsceller, och blir en permanent del utav dessa bakteriers DNA, då plasmider tas upp utav nedbrytarcellens DNA, och blir en permanent del utav symbioscellens DNA då den delar sig för att föröka sig. Denna virus-gen kan aktiveras igen om cellen kommer i kontakt med en släkting till detta livsfarliga viruset. Detta kan alltså ge en dubbelskadlig effekt ske hos den drabbade. Läs mer om detta i Svenska gymnasieskolans biologikurs B, (Under: virus, plasmider, DNA).

Dichloroacetic acid

Other names:

Dichloroethanoic acid, bichloroacetic acid, DCA, BCA, dichloracetic acid, bichloracetic acid

 

Formula:

C2 H2 Cl2 O2

Kanadensiska forskare hittade botemedlet mot cancer år 2007:

"Canadian researchers find a simple cure for cancer, but major pharmaceutical companies are not interested.

 

Researchers at the University of Alberta, in Edmonton, Canada have cured cancer last week, yet there is a little ripple in the news or in TV. It is a simple technique using very basic drug. The method employs dichloroacetate, which is currently used to treat metabolic disorders. So, there is no concern of side effects or about their long term effects.

 

This drug doesn't require a patent, so anyone can employ it widely and cheaply compared to the costly cancer drugs produced by major pharmaceutical companies.

 

Canadian scientists tested this dichloroacetate (DCA) on human's cells; it killed lung, breast and brain cancer cells and left the healthy cells alone. It was tested on Rats inflicted with severe tumors; their cells shrank when they were fed with water supplemented with DCA. The drug is widely available and the technique is easy to use, why are the major drug companies not involved? Or the Media interested in this find?"

 

"Pharmaceutical companies are not investing in this research because DCA method cannot be patented, without a patent they can’t make money, like they are doing now with their AIDS Patent. Since the pharmaceutical companies won't develop this, the article says other independent laboratories should start producing this drug and do more research to confirm all the above findings and produce drugs. All the groundwork can be done in collaboration with the Universities, who will be glad to assist in such research and can develop an effective drug for curing cancer."

 

Källa: http://www.collective-evolution.com/2013/06/26/dichloroacetate-university-of-alberta-doctors-discover-a-cure-for-cancer/

 

 

Amerikansk forskare hittade botemedlet för AIDS den 22 September 1994:

"Method of curing AIDS with tetrasilver tetroxide molecular crystal devices

US 5676977 A

 

SAMMANFATTNING:

The diamagnetic semiconducting molecular crystal tetrasilver tetroxide (Ag4 O4) is utilized for destroying the AIDS virus, destroying AIDS synergistic pathogens and immunity suppressing moieties (ISM) in humans.

 

A single intravenous injection of the devices is all that is required for efficacy at levels of about 40 PPM of human blood. The device molecular crystal contains two mono and two trivalent silver ions capable of "firing" electrons capable of electrocuting the AIDS virus, pathogens and ISM. When administered into the bloodstream, the device electrons will be triggered by pathogens, a proliferating virus and ISM, and when fired will simultaneously trigger a redox chelation mechanism resulting in divalent silver moieties which chelate and bind active sites of the entities destroying them. The devices are completely non-toxic. However, they put stress on the liver causing hepatomegaly, but there is no loss of liver function."

Källa: https://www.google.co.uk/patents/US5676977

"6-Shogaol Inhibits Breast Cancer Cells and Stem Cell-Like Spheroids by Modulation of Notch Signaling Pathway and Induction of Autophagic Cell Death:"

 

 

"Cancer stem cells (CSCs) pose a serious obstacle to cancer therapy as they can be responsible for poor prognosis and tumour relapse. In this study, we have investigated inhibitory activity of the ginger-derived compound 6-shogaol against breast cancer cells both in monolayer and in cancer-stem cell-like spheroid culture. The spheroids were generated from adherent breast cancer cells. 6-shogaol was effective in killing both breast cancer monolayer cells and spheroids at doses that were not toxic to noncancerous cells.

 

The percentages of CD44+CD24-/low cells and the secondary sphere content were reduced drastically upon treatment with 6-shogaol confirming its action on CSCs. Treatment with 6-shogaol caused cytoplasmic vacuole formation and cleavage of microtubule associated protein Light Chain3 (LC3) in both monolayer and spheroid culture indicating that it induced autophagy. Kinetic analysis of the LC3 expression and a combination treatment with chloroquine revealed that the autophagic flux instigated cell death in 6-shogaol treated breast cancer cells in contrast to the autophagy inhibitor chloroquine.

 

Furthermore, 6-shogaol-induced cell death got suppressed in the presence of chloroquine and a very low level of apoptosis was exhibited even after prolonged treatment of the compound, suggesting that autophagy is the major mode of cell death induced by 6-shogaol in breast cancer cells. 6-shogaol reduced the expression levels of Cleaved Notch1 and its target proteins Hes1 and Cyclin D1 in spheroids, and the reduction was further pronounced in the presence of a γ-secretase inhibitor. Secondary sphere formation in the presence of the inhibitor was also further reduced by 6-shogaol. Together, these results indicate that the inhibitory action of 6-shogaol on spheroid growth and sustainability is conferred through γ-secretase mediated down-regulation of Notch signaling. The efficacy of 6-shogaol in monolayer and cancer stem cell-like spheroids raise hope for its therapeutic benefit in breast cancer treatment".

 

 

Källa: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0137614

Natural Cures Once Ruled the Land In the US Before Big Pharma Took Over:

 

"Few people realize the extent to which plants and minerals enter into the practice of pharmacy, and how vital they are to the maintenance of the public health. It has been stated that upwards of 70 percent of all medicines employed are plant products.”

 

"Flash forward 80 years and we have a medical system which relies almost entirely on patented chemicals and/or biologicals that are far removed from anything resembling the ‘back yard farmacy’ of yesteryear. The FDA’s very definition of a drug now precludes the use of natural substances, and drug-based medicine has become a form of human sacrifice, on a scale that may exceed previous civilizations sacrifice of their population for ostensibly religious reasons. This map should be shared far and wide and hopefully will shed light on the massive, emergent database of natural substances (there are about 1700 indexed on our website alone) that can be used to treat a staggeringly wide range of health conditions (over 3,000 indexed on our site alone).

 

Note: Amazingly, you will find the much demonized Cannabis Sativa listed as a medicinal plant used on the Druggist’s map! Consider that in modern times this plant alone has been used to incarcerate hundreds of thousands of citizens simply for possessing, using and/or trading it as a commodity! (Source: GreenMed TV)."

 

Källa: http://www.realfarmacy.com/1930s-pharma/

 

 

Varför får inte Amish folket cancer?

 

1. Amish folket vaccinerar sig aldrig.

2. Amish folket äter organisk lokalt odlad mat.

3. Amish folket äter mycket hälsosamma fetter.

4. Amish folket är fysiskt aktiva.

5. Amish folket lever stressfria liv.

 

Källa: http://complete-health-and-happiness.com/why-dont-the-amish-get-cancer/

 

 

Från SVT:

 

"Forskare har lyckats få möss att backa i ålder, genom att programmera om cellerna så att de hamnade i ett yngre tillstånd. Det är första gången man lyckas med det här i en levande organism."

 

Källa: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/mossen-som-blev-yngre-med-aren

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi arbetar för att stoppa företagen som förstör våran gemensamma planet!

 

Genom att stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark, tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från Sri Lanka och palmolja från Borneo, så hinner vi rädda våra sista regnskogar!!

 

Naturens Parti är det politiska partiet som verkligen kämpar för att rädda planeten på riktigt, genom att stoppa företagens överproduktion. Vi har dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser, samt alla giftiga utsläpp som företagen orsakar på våran ömtåliga planet, varje dag!!!

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se