Non violence

Naturens Partis politiska ståndpunkt:

 

 

 

# Allt våld behöver förbjudas på Tv! Då detta leder till mer våld i samhället. Banken och företagen med sin massmedia, vill att människor ska vara i konflikt med varandra och skapar medvetet våld, rädslor och splittring människor emellan, så att vi inte ska förstå vilka företagen är som är orsaken till all den miljöförstöring vi ser idag. Därför skapar eliten medvetet generation efter generation med våldsmatade barn, som blir våldsamma, empatilösa och känslokalla vuxna, som inte ska bry sig om dom verkliga problemen vi har i världen idag.

 

Ickevåldsfilosofi:

Ickevåldsfilosofin är enkel: Man ska alltid vara fredligt inställda till alla, men med rätt att försvara sig om någon angriper dig med uppsåt att döda dig.

 

Skada ingen annan människa, djur och natur, detta inkluderar känslor också.

 

Detta betyder att människor kan göra sittande protester och stoppa viktiga transporter sittandes över vägbanan eller tågbanan, eller demonstrera och hålla öppna torgmöten så att folket hör och ser oss, och sprida informationen via internet, tidningar och flygblad.

 

Detta är väldigt mycket effektivare, och påverkar makten mer och i rätt riktning, än om man utför våldsdåd. Våldsdåd gör att makten tar mer makt ifrån folket med tvång, i form utav nya lagar och regler som gynnar makten ytterligare.

 

I det nya "arbetsfria" samhället, så kommer inte kriminalitet att existera i den bemärkelsen, då allting man behöver kommer att finnas tillgängligt för gratis användning till alla. Om du tex vill ha en cykel är det bara att ta en cykel och sedan lämna den på speciella platser runtom i staden, helt gratis, ungefär som dagens bibliotek, detsamma gäller filmer och tv program, eller utbildningsmaterial, bara att ladda ner från en gemensam fri och öppen server, från folkets informations server.

 

Är det någon människa som använder våld eller beter sig illa så skulle man i första hand hjälpa denna människan med att ge denne kärlek och gå till grunden med problemet och verkligen förstå varför detta har hänt, och lösa problemet ifrån grunden, så att problemet aldrig uppstår igen för någon annan människa, och lära oss ifrån våra misstag och göra rätt med nästa generation, därav måste vi ta bort allt våld från Tv programmen då barnen och ungdomarna tar efter detta och tycker att detta är coolt.

Vi behöver ge ungdomarna rättvisa, starka och kärleksfulla föredömen att se upp till på Tv programmen.

 

Tv programmen ska visa vad företagen gör i Amazonas regnskogar och många andra platser där skogar skövlas och naturresurser utplånas, och där urfolken drivs på flykt, undan företagens hänsynslösa jakt på nya naturresurser att förbruka, och vanliga människor rentav dödas för deras protester, vad har hänt med Sveiges media? Varför rapporteras det inget om dessa skyldiga företag??

 

Svensk media rapporterar ju ingenting om regnskogarna som skövlas utav företagen, detta ska ju ska vara på förstasidan på alla tidningar, tills det att företagen har slutat att skövla regnskogen och börjat återplantera stora områden igen!

 

Detta är ju det viktigaste någonsin, som nyheterna måste informera om varje dag! Detta handlar om alla framtida generationer och om hela planetens överlevnad!!

Naturens Parti är ett svenskt politiskt parti. Vi arbetar för att stoppa företagen som förstör våran gemensamma planet!

 

Genom att stoppa all handel med varor som producerats på regnskogsmark, tex: Sojabönor och nötkött från Brasilien, Ceylon te från Sri Lanka och palmolja från Borneo, så hinner vi rädda våra sista regnskogar!!

 

Naturens Parti är det politiska partiet som verkligen kämpar för att rädda planeten på riktigt, genom att stoppa företagens överproduktion. Vi har dom lösningarna som krävs för att stoppa miljöförstörningen och slöseriet med våra sista naturresurser, samt alla giftiga utsläpp som företagen orsakar på våran ömtåliga planet, varje dag!!!

 

Kontakt:

www.info@naturensparti.se